Efikasnost i efektivnost

Document Sample
Efikasnost i efektivnost Powered By Docstoc
					Efikasnost i efektivnost


 Marina Arsenijevic
 Ivana Miletic
 1.1 Proizvod i usluge

 Proizvod je rezultat ekonomije
 biznisa,tj.preduzeca koji svojim upotrebnim
 svojstvima moze da zadovolji odredjene
 potrebe.
 U odnosu na definiciju proizvoda trebamo
 razlikovati sledece kategorije:
  -upotrebna vrednost proizvoda;
  -tehnoloski kvalitet proizvoda;
  -asortiman proizvoda;
  -kvantitet proizvoda;
  -vrednost proizvoda.
Proizvod i usluge
 Proizvod pored toga sto predstavlja fizicki izraz
 rezultata reprodukcije,istovremeno je i faktor
 procesa reprodukcije.
 Klasican metod podele proizvoda je:
  1.sredstva za proizvodnju;
  2.sredstva za potrosnju;
*Proizvodi namenjeni ljicnoj potrosnji zovu se
 proizvodi siroke ili finalne potrosnje i dele se na:
  -obicne;          -posebne;
        -specijalne.
  1.2 Usluge

• Usluge su nematerijalizovani proizvodi koji se
 nude komitentima da bi zadovoljili neku svoju
 potrebu.Usluge su neodvojive od izvrsioca i
 prolazne.
• Usluge u vezi sa proizvodom sve se vise
 koriste u sticanju konkurentske prednosti na
 trzistu.
• Program usluga moze da obuhvati jednu ili
 vise usluga i to:
  -usluge radi lakse kupovine(lizing,krediti..);
  -uluge radi lakseg koriscenja proizvoda.
   Efikasnost sredstava za rad
 Efikasnost sredstava za rad meri se odnosom
 vrednosti ukupno utrosenih sredstava za rad i
 ostvarene proizvodnje.
 Efikasnost sredstava za rad zavisi od obucenosti
 ljudi da koriste odredjenu opremu,od nivoa
 savremenosti opreme i od stepena iskoriscenosti
 proizvodnih kapaciteta.
 Sredstva za rad su sva ona sredstva koja se u
 proces proizvodnje ulazu svojom celokupnom
 vrednoscu,ali se ne trose u celosti,vec se njihova
 vrednost postepeno smanjuje.
 U fazama tehnickog modernizovanja privrede
 moze da dodje do pada efikasnosti sredstava za
 rad.
  3.Pojam efikasnosti i efektivnosti preduzeca
 Efikasnost znaci raditi bolje ono sto se
 radi,odnosno poslovati bolje.Efikasnost se
 meri tako sto se stave u odnos efekti i
 troskovi,ucinjeni da se ostvari realizacija
 proizvoda.
 Efektivnost znaci raditi prave
 stvari.Efektivnost se meri realizovanjem
 dobiti na trzistu,prilagodjavanjem proizvoda i
 usluga zahtevima traznje.
 Pojam efikasnosti i efektivnosti poslovanja
 preduzeca direktno je povezan sa osnovnim
 ciljevima preduzeca(opstanak,rast,razvoj..).
 Efektivnost preduzeca se vezuje za pravilan
 izbor ciljeva i predstavlja spoljnu odliku
 organizacije.

 Efikasnost poslovanja preduzeca predstavlja
 sposobnost da se u ostvarenju ciljeva
 ulaganja svedu na najmanju mogucu meru i
 predstavlja unutrasnju odliku organizacije.
  Shvatanja efikasnosti i efektivnosti


 Savremeno shvatanje efikasnosti i efektivnosti
 preduzeca vezuje se za pojavu i primenu
 strategijskog menadzmenta u preduzecu.
 Uloga strategijskog menadzmenta je posebno
 vazna kada se preduzece suocava sa otporom
 sredine,tada je potrebno poboljsati efikasnost i
 efektivnost.
 Efektivnost ukazuje na nacin kojim preduzece
 podmiruje potrebe komitenata na trzistu,a
 efikasnost nacin na koji se koriste izvori
 preduzeca.
     Faktori od znacaja za izbor kriterija efikasnosti
             i efektivnosti
 U izboru faktora efikasnosti i efektivnosti postoje
 dve grupe pristupa:
       1.tradicionalni(klasicni), i
       2.noviji(savremeniji).
-Tradicionalni pristupi imaju dve osnovne odlike:
       -parcijalno merenje uspeha preduzeca i
       -polaze od faza procesa reprodukcije.
Pritom,mogu se podeliti na tri osnovna pristupa:
   1.pristup ostvarenje ciljeva; 2.sistema resursa;
         3.pristup internih procesa.
 Pristup ostvarenja ciljeva je najcesce koriscen metod,pociva
 na predpostavci da je preduzece ciljno orjentisano i da tezi
 realizaciji svojih ciljeva.
 Ovaj pristup koristi se u brojnim poslovnim situacijama,kada
 postoji saglasnost menadzera o ciljevima koji predstavljaju
 kriterijume efektivnosti...Kod ovog pristupa mozeno naici na
 nekoliko problema(indetifikacija ciljeva,standardi za
 merenje).
 Pristup sistema resursa okrenut je ulazima u sistem
 preduzeca i polazi od sposobnosti preduzeca da pribavi
 retke i vredne resurse iz okruzenja.
 Znacajan je za preduzeca kod kojih se tesko uocavaju drugi
 faktori efikasnosti.
-Nedostatak ovog pristupa je prenaglasavanje znacaja
 pribavljanja resursa,u odnosu na znacaj njihove upotrebe.
 Prema pristupu internih procesa,efikasnost i
 efektivnost poslovanja se izrazavaju na dva
 nacina:
   1.stanjem internog ambijenta u poslovanju
 preduzeca;
   2.efikasnoscu internih procesa(ljudski
 odnosi,timski duh,pozitivna radna klima...).

 Nedostaci ovog pristupa se manifestuju tako sto
 izvan njega ostaju poslovni rezultati preduzeca i
 njegovi odnosi sa okruzenjem.
   Zakljucak


 Rezultat pracenja efikasnosti i efektivnosti
 treba da bude poslovni uspeh na ciljnim
 trzistima(a ne debela knjiga planova). Uloga strategijskog menadzmenta je
 posebno vazna u uslovima kada je potrebno
 poboljsati efikasnost i efektivnost
    Literatura
 1.J.Todorovic,S.Janosevic,D.Djuricin:
Strategijski menadzment,Beograd,2000.
 2.Dr.Djordje Pavlovic:
Ekonomika biznisa,Valjevo,2007.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:37
posted:5/22/2012
language:Croatian
pages:13