proiect Stil de viata sanatos

Document Sample
proiect Stil de viata sanatos Powered By Docstoc
					INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN
    BISTRIŢA - NĂSĂUD

____________________________________________________________________________
                                Str. 1 Decembrie nr.5
                               420080, Bistriţa, Jud B-N
                               Tel: +40 (0)263 213529
                               Fax: +40 (0)263 216654
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN
    BISTRIŢA - NĂSĂUD

____________________________________________________________________________

A. DENUMIREA PROIECTULUI
  o Titlul: „Un stil de viaţă sănătos”
  Motto: “SĂNĂTATEA NU ESTE TOTUL, DAR FĂRĂ SĂNĂTATE
            TOTUL ESTE NIMIC ”
                                  ( SCHOPENHAUER )     SLOGAN: "ÎNVAŢĂ SĂ TE PREŢUIEŞTI!”


    Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadrează: Civic – Educaţia pentru
    sănătate

    Tipul de proiect: judeţean

B. APLICANTUL
   Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud
Persoana de contact: Inspector şcolar de biologie: prof. Elena Vîrtic
E-mail: elena.virtic@isjbn, evirtic@yahoo.com
Telefon: 0263/215161, 0788432599
INIŢIATORII PROIECTULUI ŞI COORDONATORII ACTIVITĂŢILOR:

Inspector şcolar de biologie prof. Vîrtic Elena

Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud

Prof. biologie Buta Emilia – Col. Naţ. „Liviu Rebreanu” Bistriţa

e-mail emilia_buta_ioana@yahoo.com

Prof. Biologie Onofreiu Maria – Gr. Şc. „Grigore Moisil” Bistriţa

e-mail: onofreium@yahoo.com

                                         Str. 1 Decembrie nr.5
                                        420080, Bistriţa, Jud B-N
                                        Tel: +40 (0)263 213529
                                        Fax: +40 (0)263 216654
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN
    BISTRIŢA - NĂSĂUD

____________________________________________________________________________

prof. biologie Oprea Petrica – Şc. Gen. Dumitriţa - Bistriţa

e-mail:opreapetrica2002@yahoo.com

Prof. biologie Campan Felicia – Col. Naţ. „Liviu Rebreanu”- Bistriţa

e-mail:felixcampan@yahoo.com

Prof. biologie Harja Emilia – Şc. Gen. Lucian Blaga - Bistriţa

e-mail:emilia_harja@yahoo.co.ukPARTENERI:

- ASOCIAŢIA PROFESORILOR DE BIOLOGIE DIN JUD. BISTRIŢA-NĂSĂUD

- CENTRUL DE SANATATE PUBLICA BISTRITA

- CABINETELE MEDICALE SCOLARE

- ASOCIAŢIA HAPPY SMILE BISTRIŢA, persoana de contact: preşedinte Mariana Pop

- PROFESORI DE BIOLOGIE DE GIMNAZIU ŞI LICEU DIN JUDEŢ

- PRIMĂRIA BISTRIŢA- Direcţia Integrare Europeană, dir.. Liliana Coceşiu

-PRIMĂRIILE LOCALE

C. CONTEXT


ARGUMENT:- educaţia pentru sănătate la nivelul şcolii reprezintă una din principalele căi de
promovare a cunoştinţelor corecte privind diferite aspecte ale sănătăţii şi, totodată, de
formare de atitudini şi deprinderi indispensabile unui comportament sănătos;

- şcoala vizează atât transmiterea către elevi a informaţiilor corecte din punct de vedere
ştiinţific, cât şi crearea unui comportament sănătos, a unor atitudini ce corespund
idealului educaţional;


                                          Str. 1 Decembrie nr.5
                                        420080, Bistriţa, Jud B-N
                                         Tel: +40 (0)263 213529
                                         Fax: +40 (0)263 216654
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN
    BISTRIŢA - NĂSĂUD

____________________________________________________________________________

- şcoala este mediul perfect pentru transmiterea cunoştinţelor de educaţie pentru sănătate
către elevi şi are abilitatea şi capacitatea de a se adresa unui procent reprezentativ din
populaţie;

- iniţierea şi realizarea educaţiei pentru sănătate la vârste cât mai tinere;

- şcoala are o mare autoritate morală, oferind posibilitatea educaţiei formale şi
nonformale;

- programul are în vedere pregătirea pentru viaţa a elevilor şi a tinerei generaţii.D. DESCRIEREA PROIECTULUI


SCOP:

- formarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de sănătate, promovarea unui stil
de viaţă de calitate;

- dezvoltarea armonioasă sub aspect psiho-fizic a elevilor prin derularea unor activităţi
referitoare la igienă, sănătate, precum şi cunoaşterea normelor necesare integrării în
viaţa socială şi reguli de securitate personală şi de grup;

- conştientizarea de către elevi a necesităţii unei alimentaţii sănătoase în vederea unei
dezvoltări fizice şi psihice normale, startul tuturor succeselor şcolare şi extraşcolare;

- organizarea unor activităţi extracurriculare, ce contribuie la îmbunătăţirea calităţii
procesului instructiv – educativ.
OBIECTIVE:
                                          Str. 1 Decembrie nr.5
                                        420080, Bistriţa, Jud B-N
                                         Tel: +40 (0)263 213529
                                         Fax: +40 (0)263 216654
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN
    BISTRIŢA - NĂSĂUD

____________________________________________________________________________

a. Obiective generale:


  1. ridicarea nivelului de cunoştinţe medicale la elevi în ceeea ce priveşte promovarea
    unui trai sănătos, protecţia mediului ambiant şi prevenirea bolilor;
  2. formarea şi dezvoltarea unor comportamente corecte care să promoveze sănătatea;
  3. formarea unor atitudini pozitive şi crearea unor poziţii active faţă de sănătatea
    individuală şi faţă de problemele sănătăţii publice.


b. Obiective specifice:


  1.  apărarea şi întărirea sănătăţii personale şi colective;
  2.  formarea unor deprinderi de alimentaţie raţională;
  3.  însuşirea de către elevi a cunoştinţelor cu privire la mediul ambiant în care trăiesc;
  4.  formarea deprinderilor igienico-sanitare;
  5.  însuşirea de cunşotinţe şi formarea unor deprinderi elementare cu privire la
     prevenirea îmbolnăvirilor, la evitarea abuzului de medicamente şi cunoaşterea
     principalelor semne de boală.


GRUP ŢINTĂ:

  -  elevii claselor I- XII din judeţ
  -  cadre didactice: profesori şi învăţători
  -  părinţi
  -  comunitatea locală
.

RESURSE UMANE:

     - Profesori de biologie

     - Elevi de la şcolile si liceele din judeţ


RESURSE MATERIALE :

                                        Str. 1 Decembrie nr.5
                                       420080, Bistriţa, Jud B-N
                                       Tel: +40 (0)263 213529
                                       Fax: +40 (0)263 216654
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN
    BISTRIŢA - NĂSĂUD

____________________________________________________________________________- baza materială existentă în şcolile din jud. Bistriţa-Năsăud:

 hartie xerox, imprimanta, calculator, videoproiector, copiator, microscoape, preparate
microscopice, alte materiale specifice studiului ştiintelor, panouri publicitare, pliante,
fluturaşi, markere, CD, etc.


DURATA DE DESFĂŞURARE:


Anul şcolar 2010-2011


ACTIVITĂŢI PREGĂTITOARE:


  -   planificarea şi programarea activităţilor (elaborarea planului de activităţi)
  -   reuniuni de proiect cu instituţiile partenere
  -   elaborarea de materiale şi popularizarea proiectului
  -   constituirea grupelor de elevi şi repartizarea sarcinilor

                   PLAN DE ACTIVITĂŢI:  I.    AGENDA SĂNĂTĂŢII
  II.   NEW START
                 DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR
                                        Str. 1 Decembrie nr.5
                                       420080, Bistriţa, Jud B-N
                                       Tel: +40 (0)263 213529
                                       Fax: +40 (0)263 216654
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN
    BISTRIŢA - NĂSĂUD

____________________________________________________________________________

 I.   Agenda Sănătăţii
 - cuprinde o serie de evenimente care se referă la un stil de viaţă sănătos, preluate din calendarul ecologic
   şi calendarul sănătăţii.
 - fiecare eveniment are propuse câteva activităţi ce pot fi preluate şi pot fi puse în practică în cadrul
   şcolilor şi liceelor participante.


     a. “Ziua Internaţională a Alimentaţiei” 16 octombrie 2010:
  referate, comunicări şi proiecte prezentate de elevi despre alimentaţie
  aplicarea de chestionare pentru elevi, profesori şi părinţi pe teme de alimentaţie
  distribuirea de pliante şi fluturaşi cu sfaturi pentru o alimentaţie sănătoasă
  “Parada fructelor şi legumelor” – artă culinară
  Experiment “Coca-Cola + Mentos” – Ce se poate întâmpla în cazul în care consumăm alimente ce conţin
  substanţe nocive
  Prezentare Power-Point: “Alimentaţia în lume”


     b. “Ziua Naţională Fără Tutun” 20 noiembrie 2010:
    Referate, comunicări şi proiecte prezentate de elevi despre fumat, ţigări, tutun, boli provocate de
    nicotină
    Aplicarea de chestionare pentru elevi, profesori şi părinţi pentru realizarea de statistici legate de
    persoanele care fumează, activ sau pasiv, şi cantitatea de nicotină consumată
    Informarea persoanelor implicate, cu privire la riscurile fumatului, prin distribuirea de pliante şi
    fluturaşi
    “Urna Vieţii”- urna de colectare a ţigărilor pentru a salva câteva minute…sau poate chiar zile din
    viaţa ta (în şcoala şi în oraş)
    Concursuri sportive(şah, volei, tenis, fotbal, handbal, remi) ca alternativă la fumat
    Mascota / macheta unui fumător
    Distribuirea de ţigări de guma pentru înlocuirea celor de tutun


     c. “Ziua Mondială AntiSIDA” 1 decembrie 2010
    Distribuirea de pliante, afişe, fluturaşi despre SIDA
    Colectarea de jucării şi dulciuri pentru copiii bolnavi de SIDA
    Moment de reculegere pentru cei morţi de SIDA cu lansare de baloane în aer
    Purtarea de fundiţe roşii ca simbol al luptei împotriva răspândirii SIDA
    Formarea unei funde umane(elevii purtând haine roşii se aşeaza în forma unei funde imense pe
    terenul de sport)
    Mascota zilei- un prezervativ, ca simbol al luptei împotriva transmiterii acestei boli.


     d. “Ziua Bolnavului” 11 februarie 2011
   Prezentarea bolilor anotimpului rece (gripe, răceli, viroze) sub forma unei scenete de teatru interpretată
   de elevi
   Organizarea unei vizite la diferite unităţi sanitare, cum ar fi Autoritatea de Sănătate Publică Bistriţa,
   Spitalul Judţean Bistriţa- Năsăud


                                              Str. 1 Decembrie nr.5
                                             420080, Bistriţa, Jud B-N
                                             Tel: +40 (0)263 213529
                                             Fax: +40 (0)263 216654
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN
    BISTRIŢA - NĂSĂUD

____________________________________________________________________________

     Distribuirea de fluturaşi cu mesajul “Fereşte-te de boli!”
       e. “Ziua mondială de luptă împotriva tuberculozei” 24 martie 2011

       Expoziţie de postere cu mesajul “Lupta împotriva TBC”
       Întâlnire cu medicii din unităţile şcolare şi reprezentanţi Autorităţii pentru Sănătate Publică în
       vederea informării populaţiei cu privire la riscurile îmbolnavirii de TBC.


       f. “Ziua Vitaminei C” 4 aprilie 2011
      Chestionare distribuite elevilor, părinţilor şi profesorilor în legătură cu importanţa vitaminelor
      “Parada Vitaminelor” elevi costumaţi cu pancarde originale în marş prin liceu
      Distribuirea de fructe ce conţin vitamina C şi de pastile de vitamina C
      Prezentări Power-Point realizate de către elevi despre vitamine


       g. “Ziua Mondială a Sănătăţii” 17 aprilie 2011
      Întâlnire cu cadre medicale cu discuţii pe teme variate privind sănătatea
      Concurs “Un stil de viaţă sănătos”(pe mai multe secţiuni: pictură, eseuri, poezii, teatru)
      Intervievarea populaţiei cu privire la starea sănătăţii şi analizarea acestor sondaje de opinie
      Vizionarea de filme pe teme de sănătate, boli, studii de caz
  II.    New Start este un program care se bazează pe cele 8 principii generale ale
       sănătăţii:


Nutriţie N (Nutrition)

Exerciţiu fizic E (Exercise)

Apă W (Water)

Soare S ( Sunshine)

Temperanta T (Temperanta)


                                                 Str. 1 Decembrie nr.5
                                                420080, Bistriţa, Jud B-N
                                                Tel: +40 (0)263 213529
                                                Fax: +40 (0)263 216654
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN
    BISTRIŢA - NĂSĂUD

____________________________________________________________________________

Aer A (Air)

Recreere, odihnă R ( Rest)

Incredere in Dumnezeu T (Trust)


- Se va organiza o expoziţie itinerantă în şcolile generale ale municipiului Bistriţa;

- Expoziţia va cuprinde panouri de prezentare pentru fiecare principiu de sănătate (16 panouri total);

- Acţiunea va fi analizată în colaborare cu Asociaţia de Sănătate, Educatie şi Familie (ASEF) reprezentată prin
doamna Corina Pelin.

Organizarea expoziţiei

- ASEF va pune la dispoziţia şcolilor tot materialul necesar pentru organizarea expoziţiei;

- Şcolile vor pregăti un spaţiu suficient de mare astfel încâtcele 16 panouri de prezentare a principiilor de
sănătate să poate fi vizitate de grupurile de elevi sub forma unui traseu imaginar spre SĂNĂTATE ŞI
FERICIRE;

- La nivelul fiecărei şcoli vor fi pregătite grupe de ghizi care să facă prezentarea principiilor de sănătate;

- Fiecare ghid va insoti un grup de vizitatori pe traseul care va trece prin fata celor 8 principii de sănătate,
respectiv celor 16 panouri;

- Făcând cunoştinţă cu aceste principii, elevii vor intelege de ce se confruntă oamenii cu o sumedenie de boli şi
probleme, iar punând în practică aceste învăţături, vor avea parte de o viaţă mai bună şi mai fericită.
E. BENEFICIARII PROIECTULUI:


- elevii din şcolile participante;

- cadrele didactice din judeţ;

- familiile elevilor participanţi;

- reprezentanţii comunităţilor locale.


                                                  Str. 1 Decembrie nr.5
                                                420080, Bistriţa, Jud B-N
                                                 Tel: +40 (0)263 213529
                                                 Fax: +40 (0)263 216654
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN
    BISTRIŢA - NĂSĂUD

____________________________________________________________________________F. REZULTATELE AŞTEPTATE:


- Respectarea normelor de igienă corporală şi respectarea normelor de prevenire a bolilor contagioase;

- Evitarea consumului de tutun, alcool, droguri;

- Realizarea de materiale: pliante, postere, CD, film, materiale power-point, albume de fotografii, eseuri, etc;
G. MODALITĂŢI DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE A REZULTATELOR
PROIECTULUI


- evaluarea fiecărei activităţi se va face în funcţie de numărul de participanţi activi la realizarea ei, numărul
participanţilor ca public şi aprecierile acestora prin aplicarea de chestionare şi sondaje de opinie

- evaluarea finală constă în realizarea unui portofoliu cu documente ale activităţilor desfăşurate, a unor expoziţii
şi afişe.H. ACTIVITĂŢI DE PROMOVARE/MEDIATIZARE A PROIECTULUI:


  -  în presa locală ;
  -  Site-ul http://biomagia.m-soft.ro ;
  -  Posturi locale de televiziune.
  -  Realizarea şi distribuirea de fluturaşi în şcolile care nu au participat la aceste activităţi.
  -  Realizarea unei broşuri în colaborare cu CCD Bistriţa-Năsăud, broşură ce va cuprinde cele mai frumoase
    activităţi desfăşurate în unităţile şcolare implicate în acest proiect.


I. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI:


Activităţile vor fi continuate şi în anul următor când ne propunem:


                                                 Str. 1 Decembrie nr.5
                                               420080, Bistriţa, Jud B-N
                                                Tel: +40 (0)263 213529
                                                Fax: +40 (0)263 216654
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN
    BISTRIŢA - NĂSĂUD

____________________________________________________________________________

- să atragem un număr mai mare de şcoli în desfăşurarea activităţilor;

- să căutăm noi parteneri şi sponsori pentru dezvoltarea proiectului.
                                      Str. 1 Decembrie nr.5
                                     420080, Bistriţa, Jud B-N
                                     Tel: +40 (0)263 213529
                                     Fax: +40 (0)263 216654

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:595
posted:5/22/2012
language:
pages:11