visitatieplanning v3 18 06 08

Document Sample
visitatieplanning v3 18 06 08 Powered By Docstoc
					Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
Groningenweg 10 Postbus 420 2800 AK Gouda
telefoon 0182-540675 fax 0182-540676
Visitatieplanning project Kwaliteitsimpuls
Van         :  SIKB – Bodem+
Aan         :  deelnemers POKB
Datum        :  18 juni 2008
Kenmerk       :  G:\Data\Sikb Secretariaat\POKB\visitatieplanning-v3-18-06-08.doc Week:    geeft aan in welke periode (weeknummers) gepland is door SIKB
 Datum:    geeft de datum die door de teamleider is overeengekomen met de Visitee/contact
 Visitee:   te bezoeken organisatie en contactpersoon
 Visitoren:  bezoekende organisaties en aangemelde persoon (een per organisatie vermeld)
 TL:     teamleider visitoren/organisatie (de begeleidende organisatie voor de TL);
       B+= Bodem+; T= Thom Maas; F= Fred Wessels; B= Bas van Oosten

Als er een tweede persoon vanuit één organisatie wil participeren, dient de
hieronder genoemde persoon aan te geven wie als visitor optreedt bij welke
visitee.

Planning, indeling en TL na week 32 kan nog wijzigen. Iedere visitee die
eerder bezocht wil worden is zeer welkom.

Lees voor verdere aanwijzingen het Draaiboek visitatie 2008.

Let op: nieuwe data vergaderingen POKB Provincies (6 november, 10-12.30 uur, Utrecht) en Gemeenten
(13 november, 10-12-30 uur, Utrecht). Geen visitaties op deze data!


Nr   Wk   Datum          Visitee/contact     Visitoren           TL
1    9-   22 mei 2008       Fryslan:        Prov. Drenthe: Nora de Klein  Henny
    19               Sietske Tjepkema    Gelderland: Henny Alink    (Sikb)
2    9-   22 mei 2008       Drenthe:        Fryslan: Sietske Tjepkema   Sietske
    19               Nora de Klein      Flevoland: Marie-José vd Pol  (B+)
3    9-   16 april 2008      Heerlen:        Arnhem: Marc vd Burght     Alisas
    19               Twink Lennaerts     Den Haag: Alisas Schreur    (B+)
4    9-   18 april 2008      Gelderland:       Prov. Utrecht: Renske Klein  Renske
    19               Henny Alink       N-Brabant: Jan van Kleef    (Sikb)
5    9-   uitgesteld       Limburg:        Zuid-Holland: Henk Baank    SIKB
    19               Karin Cremers      Zeeland: Janneke Wilting
6    9-   9 juli 2008       Den Haag:        DCMR: Kees Muilwijk      Gerd
    19               Alisas Schreur     Gm.Gron.: Gerd de Wolde    (Sikb)
7    9-   24 april 2008      Alkmaar:        Leeuwarden: Rudo de Bert    Hinka
    19               Ben Mosch        Gm. Utrecht: Hinka Klok    (Sikb)
8    37   9 september       Zuid-Holland:      N-Holland: Ruud van Gorkom   B+/T+
        2008          Henk Baank       Prov. Groningen: Hans vd    F
                                Mark
9    9-   16 mei 2008       Gm. Groningen:     Emmen: Stella Verdam      Stella
    19               Gerd de Wolde      Gm. Utrecht: Hinka Klok    (B+)
10   9-   30 juni 2008      DCMR:          Heerlen: Twink Lennaerts    Twink
    19               Kees Muilwijk      Dordrecht: Ruud Hakkeling   (B+)
11   20-  24 juni 2008      Gm.Utrecht:       Gelderland: Henny Alink    Henny
    32               Hinka Klok       Maastricht: Twink Lennearts  (B+)
12   20-              Overijssel:       Leeuwarden: Rudo de Bert    SIKB
    32               Marianne vd       N-Holland: Jeanine Pothuizen
                    Rozenberg
13   20-  24 juni 2008      Arnhem:         Amsterdam: Jur Weber      Jur
    32               Marc vd Burght     Enschede: Freddy        (Sikb)            SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer
                                                 -2-
                               cc59ab27-1085-41bc-acbd-db6b260eabd9.doc
                            Deurwaarder
14  9-            Prov. Utrecht:      Limburg: Karin Cremers        Karin
   19            Renske Klein       N-Brabant: Jan van Kleef       (B+)
   /32
   -43
15  28-           Flevoland:        Drenthe: Nora de Klein        B+/T+
   29            Marie-José vd Pol    Almelo: Judith Rouweler       B
16  20-           Zeeland:         Zuid-Holland: Henk Baank       SIKB
   32            Janneke Wilting     Breda: Marianne van
                            Leeuwen
17  20-  2 juli 2008    Schiedam:        Gm. Utrecht: Hinka Klok       Hinka
   32            Arjen van Vliet     Tilburg: Pieter Jansen        (B+)
18  30-           Noord Holland:      DCMR: Kees Muilwijk         B+/F
   32            Jeanine Pothuizen    Zstad: Annemiek
                            Straatemans
19  38  18 september    Zwolle:         Haarlem: Mieke Wolter        B+/T
      2008        Annemiek Wiegman     Gem. Groningen: Gerd de
                            Wolde
20  20-  17 juni 2008    Amsterdam:        MDWH: Miep Münninghoff        Miep
   32            Jur Weber        Nijmegen: Simone Ploumen       (Sikb)
21  33-           Den Bosch:        Limburg: Karin Cremers        B+/B
   37            Jacky Bekers       Alkmaar: Ben Mosch
22  39-           Noord-Brabant:      Maastricht: Twink Lennaerts     B+/B
   42            Jan van Kleef      Overijssel: Mar. v.d.
                            Rozenberg
23  33-  1 oktober 2008   Emmen:          Fryslan: Sietske Tjepkema      Sietske
   42            Stella Verdam      Zwolle: Annemiek Wiegman       (B+)
24  33-           MdWH/Leiden:       Den Haag: Alisas Schreur       Alisas
   42            Miep Münninghoff     Haarlem: Wieke Wolter        (Sikb)
25  36-           Prov. Groningen:     Emmen: Stella Verdam         B+/T
   37            Hans vd Mark       Flevoland: Marie-José vd Pol
26  38-           Maastricht        Venlo: Eric Faessen         B+/T
   39            Twink Lennaerts     Den Bosch: Jacky Bekers
27  33-           Eindhoven/SRE:      Nijmegen: Simone Ploumen       Simone
   42            Marcel Koopmans     Tilburg: Pieter Jansen        (SIkb)
28  40-  9 oktober 2008   Enschede         Almelo: Judith Rouweler       B+/T
   42            Freddy Deurwaarder    Hengelo: Mirjam Hassing
29  33-           Nijmegen:        Heerlen: Twink Lennaerts       Twink
   42            Simone Ploumen      Eindh/SRE: Marcel Koopmans      (B+)
30  33-           Haarlem:         Zstad: Annemiek           B+/F
   42            Wieke Wolter       Straatemans
                            Schiedam: Arjen van Vliet
31  43-           Zaanstad:        Alkmaar: Ben Mosch          SIKB
   45            Annemiek         Hengelo: Mirjam Hassing
               Straatemans
32  43-           Leeuwarden:       Overijssel: Mar. v.d.        B+/T
   45            Rudo de Bert       Rozenberg
                            Prov.Groningen: Hans vd
                            Mark
33  43-           Tilburg:         Venlo: Eric Faessen         B+/B
   47            Pieter Jansen      Amersfoort: Suzan Jacobs
34  46-           Almelo:         Den Bosch: Jacky Bekers       SIKB
   48            Judith Rouweler     Enschede: Freddy
                            Deurwaarder
35  46-           Hengelo:         Arnhem: Marc vd Burght        B+/T
   48            Mirjam Hassing      Zwolle: Annemiek Wiegman

       SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer
                                                -3-
                              cc59ab27-1085-41bc-acbd-db6b260eabd9.doc
36  43-           Amersfoort       Amsterdam: Jur Weber         B+/F
   52            Suzan Jacobs      Breda: Marianne van
                           Leeuwen
37  49-           Venlo          Dordrecht: Ruud Hakkeling      B+/T
   51            Eric Faessen      Eindh/SRE: Marcel Koopmans
38  49-           Dordrecht        Zeeland: Janneke Wilting       SIKB
   51            Ruud Hakkeling     MDWH: Miep Münninghoff
39  200           (Breda)         Schiedam: Arjen van Vliet
   9            Marianne van      Prov.Utrecht: Renske Klein
               Leeuwen
      Overleg over in-  Enschede en Breda
      planning in
      ‘08/’09
      Vooralsnog geen  Deventer, Helmond
      deelname
       SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:11
posted:5/22/2012
language:Latin
pages:3