Borang Kebenaran Keluar Masuk Guru

Document Sample
Borang Kebenaran Keluar Masuk Guru Powered By Docstoc
					                          SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RAJA PEREMPUAN IPOH                         NO.
                                                                          SIRI

                     REKOD KEBENARAN KELUAR BAGI URUSAN RASMI DAN PERIBADI TAHUN 2009
    ARAHAN : Adalah Menjadi Tanggungjawab Pegawai Mengisi Borang Ini Sebelum Membuat Urusan Luar Dan Mendapatkan Kebenaran Pengetua Terlebih Dahulu.
        (Dikecualikan Bagi Tugas Rutin Pegawai Sokongan)

NAMA :                             KATEGORI : …………………           NO. KAD PENGENALAN :………………………………………

NOTA : * Tandakan (/) di ruangan berkenaan. R (Rasmi), P (Peribadi).
    * * Jika tiada Pengetua, dapatkan kebenaran keluar daripada PK Pentadbiran/ PK Hal Ehwal Murid/PK Kokurikulum/Pen. kanan Petang/GK

                                                                            Pengesahan
 BIL    TARIKH   MASA   URUSAN*          TUJUAN KELUAR          LOKASI      PENGETUA* *     t.t MASA KELUAR   t.t MASA BALIK
           KELUAR  R   P                                KEBENARAN  T.TANGAN              oleh pentadbir
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Rohimah09
                                                    Pengesahan
BIL  TARIKH  MASA  URUSAN*  TUJUAN KELUAR  LOKASI    PENGETUA* *    t.t MASA KELUAR  t.t MASA BALIK
        KELUAR                                        oleh pentadbir

            R  P               KEBENARAN  T.TANGAN
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
               SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RAJA PEREMPUAN IPOH


                   KEBENARAN KELUAR BAGI URUSAN RASMI DAN PERIBADI
       KEPADA SEMUA GURU / KAKI TANGAN SOKONGAN

       Adalah menjadi tanggungjawab guru / kaki tangan sokongan mengisi borang ini sebelum membuat
       urusan luar dan mendapatkan kebenaran Pengetua terlebih dahulu.

       Kerjasama dan pematuhan tuan/puan dalam urusan tersebut amatlah dihargai.

       Sekian, terima kasih.       ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”


       Saya yang menurut perintah,
       ……………………………

       (RUSNANI BINTI SHARUDDIN)
       Pengetua,
       Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Perempuan.


Rohimah 09
                 BUKU REKOD CUTI REHAT DAN CUTI SAKIT
BULAN : ........................                               TAHUN 2009
NOTA:
1. SIJL CUTI SAKIT MESTILAH DISAHKAN OLEH PENGETUA/PK
2.SELEPAS ITU SIJIL CUTI SAKIT & BORANG CUTI REHAT HENDAKLAH DIHANTAR OLEH PEMOHON BERKENAAN TERUS KEPADA PT UNTUK DIREKOD.


BIL  NAMA GURU /             CUTI REHAT (CRK)     TEMPOH/DURATION AKUAN             AKUAN
   STAF SOKONGAN            CUTI SAKIT (M.C)             PENGHANTARAN         PENERIMAAN SLIP
                     CUTI TANPA REKOD             SLIP & TARIKH         &TARIKH
                     (CTR)                  (t.t)             (t.t. PT)
Rohimah09
                    REKOD PERMINTAAN RELIEF GURU-GURU

BULAN : …………………………………………                                              TAHUN : 2009

NOTA: * SILA BULATKAN WAKTU YANG PERLU DIRELIEF

                                                                     t.t
BIL     NAMA GURU       TARIKH   MASA     * WAKTU YANG PERLU DIRELIEF       TUJUAN KELUAR/ TIDAK HADIR
                       KELUAR                                       URUSAN
                                                                 R  P

                            1  2  3  4  R  5  6  7  8  9  10

                            1  2  3  4  R  5  6  7  8  9  10

                            1  2  3  4  R  5  6  7  8  9  10

                            1  2  3  4  R  5  6  7  8  9  10

                            1  2  3  4  R  5  6  7  8  9  10

                            1  2  3  4  R  5  6  7  8  9  10

                            1  2  3  4  R  5  6  7  8  9  10

                            1  2  3  4  R  5  6  7  8  9  10

                            1  2  3  4  R  5  6  7  8  9  10

                            1  2  3  4  R  5  6  7  8  9  10

                            1  2  3  4  R  5  6  7  8  9  10

                            1  2  3  4  R  5  6  7  8  9  10

                            1  2  3  4  R  5  6  7  8  9  10

                            1  2  3  4  R  5  6  7  8  9  10

                            1  2  3  4  R  5  6  7  8  9  10

                            1  2  3  4  R  5  6  7  8  9  10

                            1  2  3  4  R  5  6  7  8  9  10

Rohimah09
             SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RAJA PEREMPUAN IPOH


                  PERMNTAAN RELIEF GURU-GURU


       KEPADA SEMUA GURU

       1.  Selepas mengisi Borang Kebenaran keluar, guru-guru dikehendaki mencatatkan butiran yang
         diperlukan.

       2. Guru-guru juga dikehendaki menyediakan modul P&P / tugasan kepada pelajar .

       Kerjasama tuan/puan amat dihargai.
       Sekian, terima kasih,
      ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”


      Saya yang menurut perintah,
       ……………………………

      (RUSNANI BINTI SHARUDDIN)
       Pengetua,
       Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Perempuan.


Rohimah09

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:204
posted:5/21/2012
language:
pages:7