Melindungi Hak Kanak-kanak by yTQ20o

VIEWS: 124 PAGES: 6

									DEFINISI
• Membela, memberi naungan dan
 memelihara hak kanak-kanak bagi
 menjamin kehidupan mereka yang
 sempurna.

• Akta Perlindungan Kanak-kanak 1991,
 Setiap individu yang kurang daripada 18
 tahun diketegorikan sebagai kanak-kanak
Peta konsep
           Melindungi hak kanak-kanak                            Memelihara hak
 Membela        Memberi naungan         kanak-kanak
      • Kanak-kanak perlu dibimbing
      • Badan-badan swasta menjaga kanak-kanak
      • Kanak-kanak diiktiraf : berkat, imej,fikiran
      • Sediakan rumah kebajikan untuk kanak-kanak
       yang terbiar dan teraniaya
      • Menyayangi anak-anak
      • Kanak-kanak tidak boleh jadi buruh
PETA KONSEP
BENTUK
a. Lisan                  TUJUAN
b. Bertulis                 • Melindungi hak kanak-kanak
                      • Satu motivasi
                      • Memperkembangkan bakat
                      • Mewujudkan persaingan
              PENGIKTIRAFAN
BENTUK ANUGERAH
• Anugerah Tunas Jaya Kebangsaan
• Anugerah Kanak-kanak Khas Terbaik      PERINGKAT
 Kebangsaan                 a. Sekolah
• Anugerah-anugerah ini diberikan       b. Daerah
 kepada kanak-kanak yang berjaya       c. Negeri
 dalam semua bidang, berpotensi,       d. Kebangsaan
 berbakat dan menjadi contoh
 kepada kanak-kanak lain.
Hak kanak-kanak menurut Deklarasi Hak Asasi
Kanak-kanak 20 November 1989,PBB.
 Menikmati sepenuhnya semua hak tanpa perbezaan dan
  diskriminasi.
  Mendapat pelindungan, peluang, dan kemudahan
  istimewa.
  Mempunyai nama dan kewarganegaraan.
  Makanan yang cukup, keselamatan sosial, tempat
  kediaman, rekreasi, dan kemudahanperubatan.
  Mendapat perlindungan istimewa apabila cacat.
  Mendapat kasih sayang ibu bapa, jagaan, dan
  perlindungan.
  Mendapat perlindungan daripada kezaliman, eksploitasi
  dan diskriminasi.
KAD SOALAN STRUKTUR

  Kanak-kanak merupakan anugerah Tuhan yang berharga dan amat
  bermakna kehadirannya di dunia ini. Belaian, kasih sayang, dan
  perhatian amat diperlukan oleh kanak-kanak.


 a. Nyatakan nilai yang diamalkan oleh idividu yang memberikan belaian,
  kasih sayang dan perhatian kepada kanak-kanak.
 b. Berikan definasi bagi nilai yang anda nyatakan di atas.
 c. Pengiktirafan juga perlu diberikan kepada kanak-kanak. Berikan dua tujuan
  memberikan pengiktirafan kepada kanak-kanak.
 d. Jelaskan bentuk pengiktirafan yang diberikan kepada kanak-kanak dalam
  bentuk
  i. lisan         ii. bertulis
 e. Satu hak kanak-kanak adalah untuk mendapatkan pendidikan.
  Huraikan dua kepentingan bagi kanak-kanak mendapat pendidikan.
 Lembaran Kerja
“keadaan di kem pelarian amat menyedihkan, terutamanya kanak-kanak.
  Mereka berebut makanan dan minuman, tidak berpeluang untuk
  bermain dan lebih malang lagi mereka tercicir tidak kesekolah.

a. Nyatakan dua hak kanak-kanak di kem pelarian ini yang telah diabaikan.

b. Huraikan dua nilai yang diamalkan oleh sukarelawan yang sanggup berkhidmat
  memberikan perlindungankepada kanak-kanak tersebut.

c. Jelaskan kesan kepada kanak-kanak ini jika mereka tidak mendapat
  i. makanan yang berzat
  ii. Pendidikan yang sempurna.

d. Ibu bapa juga perlu memainkan peranan dalam menjaga kebajikan anak mereka
  dengan sempurna. Huraikan nilai yang perlu diamalkan oleh ibu bapa
  berdasarkan pernyataan di atas.

								
To top