SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM PENGAJIAN IJAZAH SIDANG AKADEMIK

Document Sample
SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM PENGAJIAN IJAZAH SIDANG AKADEMIK Powered By Docstoc
					                                    UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UniMAP)


    SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM PENGAJIAN IJAZAH SIDANG AKADEMIK 2012/2013


             CALON LEPASAN MATRIKULASI

   (i)   Program Pengajian
   (ii)  Kod                     Kelayakan Minimum Matrikulasi/Asasi
BIL
   (iii)  Tempoh Pengajian


                                   Syarat Am Universiti

                        Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat
                        kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu / Bahasa
                        Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia
                        Kertas Julai;

                                       dan

                        Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan
                        mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

                                       dan

                        Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1     (Band  1)  dalam
                        Malaysian University English Test (MUET).


 1.  Ijazah Sarjana Muda Teknologi               Memenuhi Syarat Am Universiti
   Kejuruteraan Mekanikal (Kepujian)                  serta
   (Pemesinan)                        KEPERLUAN KHAS PROGRAM
   RY55 (8 Semester)
   Program Baru               Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat
                        Matrikulasi / Asasi dalam mana-mana mata pelajaran berikut:-

 2.  Ijazah Sarjana Muda Teknologi         (i)     Physics / Engineering Physics / Chemistry /
   Kejuruteraan Elektrik (Kepujian) (Kuasa          Engineering Chemistry/ Biology / Pengajian
   Industri)                         Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik /
   RY31 (8 Semester)                     Pengajian Kejuruteraan Mekanikal /
   Program Baru                       Pengajian Kejuruteraan Awam ; dan


 3.  Ijazah Sarjana Muda Teknologi         (ii)    Mathematics
   Kejuruteraan Elektronik (Kepujian)
   (Rekabentuk Rangkaian Elektronik)     Calon yang menggunakan kelayakan mata pelajaran Chemistry
   RY43 (8 Semester)             / Engineering Chemistry / Biology / Pengajian Kejuruteraan
   Program Baru               Elektrik dan Elektronik / Pengajian Kejuruteraan
                        Mekanikal / Pengajian Kejuruteraan Awam pada peringkat
                        Matrikulasi / Asasi perlu mendapat sekurang-kurangnya
 4.  Ijazah Sarjana Muda Teknologi       kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran
   Kejuruteraan Mekanikal (Kepujian)     Physics.
   (Sistem Pertanian)
   RY56 (8 Semester)                            dan
   Program Baru
                        Calon tidak buta warna dan tidak cacat anggota sehingga
                        menyukarkan kerja amali.
                        m/s : 1 drp 4
                                  UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UniMAP)   SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM PENGAJIAN IJAZAH SIDANG AKADEMIK 2012/2013


                CALON LEPASAN STPM

   (i)   Program Pengajian
   (ii)  Kod                       Kelayakan Minimum STPM
   (iii)  Tempoh Pengajian
                                 Syarat Am Universiti

                     Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat
                     kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia
                     atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai.

                                     dan

                     Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)
                     dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat
                     sekurang-kurangnya:

                          Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am;

                                     dan

                          Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain.

                                     dan

                     Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian
                     University English Test (MUET).


1.  Ijazah Sarjana Muda Teknologi             Memenuhi Syarat Am Universiti
   Kejuruteraan Mekanikal (Kepujian)                 serta
   (Pemesinan)                       KEPERLUAN KHAS PROGRAM
   RY55 (8 Semester)
   Program Baru             Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP       2.00)  pada
                     peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

2.  Ijazah Sarjana Muda Teknologi      (i)    Physics/ Chemistry / Biology;
   Kejuruteraan Elektrik (Kepujian)
   (Kuasa Industri)                          dan
   RY31 (8 Semester)
   Program Baru               (ii)    Mathematics T / Further Mathematics T


3.  Ijazah Sarjana Muda Teknologi    Calon yang menggunakan kelayakan mata pelajaran Chemistry /
   Kejuruteraan Elektronik (Kepujian)  Biology pada peringkat STPM perlu mendapat sekurang-kurangnya
   (Rekabentuk Rangkaian Elektronik)  kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran
   RY43 (8 Semester)          Physics.
   Program Baru
                                     dan

4.  Ijazah Sarjana Muda Teknologi    Calon tidak buta warna dan tidak     cacat anggota sehingga
   Kejuruteraan Mekanikal (Kepujian)  menyukarkan kerja amali.
   (Sistem Pertanian)
   RY56 (8 Semester)
   Program Baru
                      m/s : 2 drp 4
                                  UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UniMAP)


   SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM PENGAJIAN IJAZAH SIDANG AKADEMIK 2012/2013


               CALON LEPASAN DIPLOMA

   (i)   Program Pengajian
   (ii)  Kod                       Kelayakan Minimum STPM
   (iii)  Tempoh Pengajian
                     Lulus peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau peperiksaan
                     yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia serta
                     mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu
                     atau kepujian Bahasa Melayu Kertas Julai;

                                      dan

                     Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf
                     setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh
                     Senat Universiti;

                                      atau

                     Lulus peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)
                     tahun 2010 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-
                     kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat;

                       Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am;

                                      dan

                       Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran
                       lain;

                                     atau

                     Lulus peperiksaan Matrikulasi / Asasi tahun 2010 atau
                     sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK
                     2.00;

                                     dan

                     Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band         1)  dalam
                     Malaysian University English Test (MUET).

                              Memenuhi Syarat Am Universiti
1.  Ijazah Sarjana Muda Teknologi                   serta
   Kejuruteraan Mekanikal (Kepujian)            KEPERLUAN KHAS PROGRAM
   (Pemesinan)
   RY55 (8 Semester)          Kelayakan Diploma
   Program Baru
                     Memiliki Diploma dari Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA)
                     atau institusi-institusi lain yang diiktiraf dalam bidang yang sesuai
2.  Ijazah Sarjana Muda Teknologi    dengan kursus yang dipohon.
   Kejuruteraan Elektrik (Kepujian)
   (Kuasa Industri)           Mendapat  sekurang-kurangnya    PNGK  2.50  di  peringkat
   RY31 (8 Semester)          Diploma.
   Program Baru
                     Pengecualian daripada beberapa mata pelajaran yang berkaitan
                     boleh diberi tertakluk kepada keputusan peperiksaan yang
3.  Ijazah Sarjana Muda Teknologi    diperolehi di peringkat diploma.
   Kejuruteraan Elektronik (Kepujian)  (Calon perlu sertakan salinan transkrip akademik dari semester
   (Rekabentuk Rangkaian Elektronik)  satu hingga semester akhir semasa menghantar permohonan ke
   RY43 (8 Semester)          UniMAP).
   Program Baru
                     Kelulusan pada peringkat Sijil TIDAK akan dipertimbangkan.
                      m/s : 3 drp 4
                                UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UniMAP)4.  Ijazah Sarjana Muda Teknologi                  atau
   Kejuruteraan Mekanikal (Kepujian)
   (Sistem Pertanian)         Kelayakan STPM/Matrikulasi/Asasi     (Tahun  2010  atau
   RY56 (8 Semester)          sebelumnya)
   Program Baru
                     Mendapat Gred C (NGMP 2.00) dalam mana-mana dua (2)
                     mata pelajaran berikut:

                       i)   Physics / Chemistry / Engineering Physics /
                           Engineering Chemistry

                         dan

                       i)   Mathematics T / Further Mathematics T /
                           Mathematics

                     Calon yang menggunakan kelayakan mata pelajaran Chemistry /
                     Engineering Chemistry pada peringkat STPM / Matrikulasi / Asasi
                     perlu mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat
                     SPM dalam mata pelajaran Physics.

                                   dan

                     Calon tidak buta warna dan tidak cacat anggota sehingga
                     menyukarkan kerja amali.
                      m/s : 4 drp 4

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:98
posted:5/21/2012
language:
pages:4