VIII Subiect 1 Simulare Camelia Virca by aFY3u7

VIEWS: 31 PAGES: 2

									Propunător: Camelia Virca

                       SIMULAREA EVALUĂRII NAŢIONALĂ
                     Proba scrisă la LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
                              Clasa a VIII-a

    Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
    Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

  SUBIECTUL I                                                  ( 42 de puncte)

Citeşte cu atenţie textul următor:

         Rămâi!...
         Pe la ferestre a trecut un fulg: e cel dintâi...

         Prin geamul aburit şi transparent,
         Se uită-afară florile din glastre*,
         Cu gâtu-ntins spre soarele absent.

         Se-ntunecă. Şi focul, prin unghere,
         Învălmăşeşte pâlpâiri albastre
         Cu umbre nestatornice şi moi.

         Ascultă...oare ce s-aude?...
         Cu haina ruptă, plină de noroi, cu plete ude,
         Se uită Toamna în odaie
         Şi-mi bate-n geam cu degete de ploaie.
         I-e frig. Şi a simţit, de-afară,
         Că-n suflet am păstrat un colţ de vară...

         Oglinda a cuprins odaia toată
         În apa-i plumburie şi-ngheţată.
         Rămâi!...
         Afară ninge cu petale
         De crizanteme artificiale,
         Şi nu mai trece nimenea pe stradă...
                  (Otilia Cazimir, Interior)

     glastră, glastre* - s.f. Ghiveci cu pământ în care cresc plante ornamentale (cu flori); vas special (cu apă) în care se păstrează flori ale
plantelor decorative;
     ungher, unghere** - s. n. Porțiune dintr-o încăpere cuprinsă între extremitățile reunite a doi pereți alăturați, colț;

A.
Scrie, pe foaia de concurs, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Transcrie, din textul dat, un cuvânt folosit cu sens propriu şi unul cu sens figurat.                 6 puncte
2. Adu două argumente ce justifică folosirea cratimei în versul: Cu gâtu-ntins spre soarele absent.           6 puncte
3. Numeşte două figuri de stil existente în versul În apa-i plumburie şi-ngheţată.                    6 puncte
4. Identifică două marci lexico-gramaticale ale eului liric.                               6 puncte
5. Prezintă, pe scurt, semnificaţia titlului, prin raportare la conţinutul de idei al poeziei.              6 puncte
Propunător: Camelia Virca

B.
Redactează o compunere, de 10-15 rânduri, în care să argumentezi că poezia Interior de Otilia Cazimir este o operă lirică.
12 puncte
    În compunerea ta trebuie:
  - să menţionezi două trăsături ale operei lirice;                       4 puncte
  - să ilustrezi cele două trăsături prin raportare la textul dat;               4 puncte
  - să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate;              2 puncte
  - să te înscrii în limitele de spaţiu indicate.                        2 puncte


Subiectul al II-lea                                            36 puncte
Citeşte cu atenţie textul următor:
    „Colindatul copiilor, piţărăii sau mersul cu niţălaşul, care de obicei se făcea cu o zi înaintea Crăciunului, pe 23
decembrie, erau întruchiparea purităţii, care în textul sacru era reprezentată de cântarea îngerilor, cei care au anunţau
naşterea. Singurele daruri pe care copiii le primeau erau fructele uscate şi colacii, nucile şi merele, care se consumau la o masă
comună. Aceşti înaintemergători marcau un spaţiu de purificare prealabilă al desfăşurării sărbătorilor. Ei purtau în mână
colindiţe, însă şi aici există diferenţe locale. Aceste colindiţe erau nişte beţe frumos împodobite, cu care copiii scormoneau
tăciunii din vatră. Se poate spune că aceasta este o primă expresie a relaţiei dintre ritualul de sărbătoare şi accepţia luminii.
Simbolistica acţiunii copiilor era aceea de a media, de a stimula efectul luminos al focului. Astăzi, nu se mai practică acest
obicei. Mărturiile existente atestă existenţa acestui obicei şi la popoarele pregermanice şi la popoarele precreştine, însă
semnificaţia era cu totul alta (...)
    Bradul, aşa cum dovedesc sursele documentare, a apărut în a doua jumătate a secolului al IX-lea, probabil pe filiera
legăturilor cu lumea germanică. Bradul, în tradiţia noastră, era legat de momentele importante ale vieţii - naştere, căsătorie,
moarte. Pe scurt, bradul simboliza ideea de pom al vieţii. Este interesant că în unele părţi ale lumii germanice, podoabele de
pom nu erau chiar întâmplătoare. Se puneau mere, nuci, corabia, care simboliza biserica, crucea, îngeraşii, lumânările...”
      ( Raluca Brodner, Semnificaţiile obiceiurilor de Crăciun, www.ziarullumina.ro, 21 decembrie 2008)

  A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare din cerinţele de mai jos:
  1. Formulează câte un enunţ în care să numeşti următoarele elemente care privesc fragmentul citat:
  - autorul şi titlul articolului;
  - ce semnifică colindiţele;
  - care este semnificaţia bradului în tradiţia noastră.                           6 puncte
  2. Selectează enunţul în care sunt precizate darurile pe care le primeau copiii în urma colindatului. 6 puncte
  3. Notează răspunsul corect pentru cerinţa:
    În fraza Este interesant că în unele părţi ale lumii germanice, podoabele de pom nu erau chiar întâmplătoare există:
   a. o propoziţie principală şi o predicativă;
   b. două propoziţii principale;
   c. o propoziţie principală şi o subiectivă.                                6 puncte
   4. Precizează valoarea morfologică pentru fiecare din cuvintele subliniate în text: aceşti, nişte, astăzi. 6 puncte
   B.
     Redactează o compunere de 10-15 rânduri în care să foloseşti ca mod de expunere predominant naraţiunea având ca
   început dat următorul enunţ: Într-o noapte de decembrie, clinchetele de clopoţei ale saniei trase de cei doi reni umpleau
   văzduhul.
     În compunerea ta, trebuie:
   - să formulezi un titlu expresiv/personalizat al textului redactat de tine;                4 puncte
   - să respecţi convenţiile specifice unei naraţiuni;                            4 puncte
   - să ai un conţinut şi un stil adecvate tipului de text şi cerinţei formulate;              2 puncte
   - să te înscrii în limitele de spaţiu indicate.                              2 puncte

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.
Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1 p.; coerenţa textului – 2 p.; registru de
comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; ortografia – 3 p.; punctuaţia – 2 p.; aşezarea corectă a textului în
pagină, lizibilitatea – 2 p.).

								
To top