FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE - DOC by aFY3u7

VIEWS: 317 PAGES: 30

									     Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
         „Balastiera Moisei - Builder” loc. Moisei, jud.Maramures”
           MEMORIU DE PREZENTARE               pentru proiectul:
            „Balastiera Moisei Builder”
               jud. Maramures
                Beneficiar:
            S.C. BUILDER IMPEX S.R.L.
                 Moisei
                      2011
Beneficiar : SC BUILDER IMPEX SRL Moisei
      Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
          „Balastiera Moisei - Builder” loc. Moisei, jud.Maramures”

I.   Denumire proiect

    Balastiera Moisei Builder

II.   Titularul activitatii

    Denumirea firmei : SC BUILDER IMPEX SRL
    Adresa : Moisei, nr. 640D, jud.Maramures
    Amplasament : albia minora a raului Viseu, mal drept, CSA 50, intre hm
    228 - 230
    Profil de activitate : extragerea nisipului si pietrisului – cod CAEN 0812
    Forma de proprietate : privata
    Regim de lucru : 8 ore/zi;5 zile/saptamana;9 luni/an;180 zile/an


    2.1. Localizarea si accesul la perimetrul de exploatare :


   Perimetrul balastierei Moisei Builder se gaseste in albia minora a raului
Viseu, malul drept (CSA 50) in loc. Moisei.
   Accesul la perimetru este asigurat de un drum balastat, amenajat pentru
transportul auto.
   Obiectul exploatarii depozitul de nisipuri si pietrisuri, format in albia
minora a raului Viseu.
   Rezervele nisipuri si pietrisuri nu sunt omologate da Agentia Nationala
pentru Resurse Minerale.
   Suprafata balastierei de 0,3 ha volumul de material rezultat din
decolmatare este de cca. 4500 mc, pentru care s-a emis aviz de gospodarire a
apelor nr. 72 din data de 07.03.2011.
    Din punct de vedere al gradului de cunoastere geologica si economica,
nisipurile si pietrisurile fac parte din grupa resurselor valorificabile.
   Perimetrul Moisei Builder, care face obiectul prezentei documentaţii
tehnice pentru obţinerea permisului de exploatare, este delimitat de
următoarele coordonate geografice in sistem de referinta STEREO 1970
(Marea Neagra):
 Beneficiar : SC BUILDER IMPEX SRL Moisei
      Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
         „Balastiera Moisei - Builder” loc. Moisei, jud.Maramures”

  Nr punct      COORDONATELE PERIMETRULUI TEMPORAR DE

   topo        EXPLOATARE LA BALASTIERA MOISEI BUILDER

                  X                    Y

   1             684445                 468970

   2             640401                 468832     2.2 Descrierea cadrului natural din zona perimetrului :


    Balastiera Moisei Builder apartinind S.C. BUILDER IMPEX S.R.L., este
situata in localitatea Moisei, in albia minora a raului Viseu, si ocupa o
suprafata de 0,3 ha.
   In cadrul activitatii de extractie se executa urmatoarele operatiuni:
- excavarea nisipurilor si pietrisurilor cu excavatorul pe senile si incarcarea
acestora in mijloace de transport.
- transportul materialului excavat la locul de punere in opera. Operatiunea de
transport se realizeazaza cu mijloace de transport proprii sau a beneficiarilor
de roca extrasa.
   Exploatarea in perimetrul balastierei are ca obiectiv extragerea si
valorificarea nisipurilor si pietrisurilor in scopul realizarii lucrarilor de
constructii, din apropiere.


III. DESCRIEREA PROIECTULUI
     3.1 Situatia resurselor
     Rezervele de nisipuri si pietrisuri au fost estimate pe baza masuratorilor
topografice la cca. 9000 mc, din care beneficiarul solicita extragerea unei

 Beneficiar : SC BUILDER IMPEX SRL Moisei
     Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
        „Balastiera Moisei - Builder” loc. Moisei, jud.Maramures”

cantitati de 4500 mc. Rezerva nu este omologata de catre Agentia Nationala
pentru Resurse Minerale.
    3.2 Principalele faze ale activitatii
    Explotarea balastierei se face cu excavatorul pe senile cu capacitatea
cupei de 1,2 mc. Tehnologia de exploatare este prin fasii paralele cu cursul
apei, din aval inspre amonte si dinspre firul apei inspre mal si deasupra
talvegului natural al cursului de apa din zona de excavare.
Exploatarea consta din:
                   -   excavare
                     - incarcare
                     - transport
   Transportul materilului derocat la locul de destinatie se face          cu
autobasculante cu capacitatea maxima de 16 to.
   Se preconizeaza extragerea anuala a unei cantitati de 4500 mc, in
perioada de valabilitate a permisului temporar de exploatare ANRM si a
autorizatiei de gospodarire a apelor. Resursa fiind regenerabila, decolmatarea
acestei deponii devine obligatoriu sa fie facuta anual.
   3.3. Dotari cu utilaje si echipamente
   Dotarea firmei cu utilaje destinate activitatii pentru care se solicita
autorizarea,este urmatoarea:
- autobasculante: 2 buc.
- buldozer S 1500 : 1buc. la nevoie, ocazional.
- excavator 1, 2 mc cupa : 1 buc.
   3.4. Deseuri rezultate
   Din activitatea de exploatare nu rezulta deseuri care sa afecteze factorii
de mediu, mai mult decat in cadrul natural. Beneficiar : SC BUILDER IMPEX SRL Moisei
     Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
         „Balastiera Moisei - Builder” loc. Moisei, jud.Maramures”

IV. SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU


   Protectia calitatii apelor
   Ca apa potabila se utilizeaza apa minerala sau este adusa zilnic in
recipienti de plastic.Nu se foloseste apa in scopuri de igiena a personalului din
balastiera,iar pentru necesitati fiziologice este construit un WC uscat.
   Apele provenite din ploi si din topirea zapezilor se dreneaza ,conform
pantei generale a terenului, predominant pe o directie S-N, respectiv dinspre
drumul de acces spre r. Viseu. Pe acest traseu general, cea mai mare parte
din apele pluviale se infiltreaza direct in sol,datorita permeabilitatii ridicate si in
lipsa platformelor betonate sau a santurilor colectoare din incinta,amenajate
acestui scop.
   Apa din precipitatii nu afecteaza platforma acceselor si nici calitatea
materialelor extrase din balastiera.
   Drumul de acces in balastiera este protejat de santuri de garda pentru
colectarea si evacuarea apelor pluviale,asigurand stabilitatea in timp a caii de
acces.
  Nu exista evacuari de ape tehnologice uzate,direct in emisar (r.Viseu).
Prin infiltrarea in sol a apelor pluviale si in absenta agentilor poluatori,nu
   exista riscul afectarii calitatii solului si a panzei de apa freatica.
   Protectia atmosferei
  Sursele principale de emisii in atmosfera:
     - motoarele cu ardere interna de la utilajele si mijloacele de
       transport folosite in procesul de productie;
   Se apreciaza ca poluantii emisi in atmosfera de aceste surse,ca debite
masice si concentratii,sunt nesemnificative,deoarece:
     - mijloacele de transport si utilajele actioneaza perioade scurte de
timp si in numar redus,maxim 2 unitati simultan. Acestea sunt echipate cu
motoare cu ardere interna obisnuite,la care emisiile de noxe in atmosfera se
incadreaza in prevederile normelor de functionare.
 Concluzionand, se poate afirma ca valoarea concentratiilor de poluanti
   atmosferici in emisie provenite de la balastiera Moisei Builder, se
        incadreaza in limitele CMA date de STAS 1257/87.

   Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
    In absenta masuratorilor si prin analogie cu obiective similare,nivelul de
zgomot este de cca. 75 dB (A),in imediata apropiere a utilajelor ce realizeaza
activitatea de extractie.


 Beneficiar : SC BUILDER IMPEX SRL Moisei
     Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
        „Balastiera Moisei - Builder” loc. Moisei, jud.Maramures”

   Pentru a se aprecia impactul zgomotului produs inafara
amplasamentului,s-au luat in considerare:
     - nivelul de zgomot la sursa = cca. 75 dB(A);
     - nivelul de zgomot la limita incintei = cca. 45 dB(A);
   Conform STAS 10009/86,valorile maxim admise ale nivelului de zgomot
sunt:
     - 65 dB(A) la limita incintei
     - 50 dB(A) la limita receptorilor protejati;
   Se face precizarea ca,fiind amplasata in zona de lunca a r.Viseu,
balastiera este protejata de o vegetatie arboricola specifica,bine
dezvoltata,care duce la atenuarea naturala a zgomotelor ce se produc in
perimetri.
   Nu se produc vibratii care sa afecteze negativ factorii de mediu,in timpul
procesului de productie.
  Activitatile ce se desfasoara in perimetrul balastierei nu influienteaza
 negativ factorii de mediu privind nivelul de zgomot si vibratiile.Nu sunt
     necesare masuri speciale de combatere a acestor factori.
   Protectia solului si subsolului
   Singurele surse posibil poluatoare ale solului si subsolului,sunt
carburantii si lubrefiantii care pot fi risipiti accidental de catre mijloacele de
transport si utilajele actionate cu motoare cu ardere interna.Cantitatile care se
pot scurge accidental de la aceste utilaje,sunt minime si nu reprezinta un
factor major de risc in ce priveste protectia factorilor de mediu,respectiv solul
si subsolul.
Nu exista factori poluatori pentru solul si subsolul amplasamentului
balastierei.
   Protectia impotriva radiatiilor
Nu exista factori care sa influienteze nivelul de radiatii,in incinta
balastierei.
   Protectia fondului forestier
In apropierea perimetrului balastierei nu exista fond forestier.
   Protectia ecosistemelor terestre şi acvatice:
Conform coordonatelor geografice in sistem de referinta Stereo 1970
amplasamentul balastierei Moisei Builder se gaseste in interiorul sitului
Natura 2000 Muntii Maramuresului si in interiorul Parcului Natural Muntii
Marmauresului.
Activitatea din cadrul obiectivului analizat nu aduce nici un fel de
prejudicii in ce priveste protectia ecosistemelor terestre, acvatice, a
biodiversitatii si ocrotirii naturii.
   Protectia peisajului si a zonelor de interes traditional
 Beneficiar : SC BUILDER IMPEX SRL Moisei
     Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
        „Balastiera Moisei - Builder” loc. Moisei, jud.Maramures”

Amplasamentul balastierei este situat in localitatea Moisei, jud. Maramures, in
albia minora a r. viseu si nu a necesitat schimbarea destinatiei acestuia,fiind
considerat neproductiv.
Nu se identifica cauze care sa necesite protectia peisajului si a zonelor
de interes traditional
   Gestionarea deseurilor
   In incinta balastierei se identifica doua tipuri de deseuri:
   a) deseuri de tip menajer,a caror cantitate se estimeaza astfel:
     - 2 pers. x 0,5 kg/zi = 1,0 kg/zi
     - 1,0 kg/zi x 180 zile/an = 180 kg/an
   Aceste deseuri menajere, sunt indepartate din incinta zilnic, de catre cei
care isi desfasoara activitatea de productie in perimetrul balastierei, si care
produc de fapt aceste deseuri.
Din activitatea balastierei nu rezulta deseuri care sa puna in pericol
echilibrul factorilor de mediu.
   Gestiunea substantelor si preparatelor periculoase
 Balastiera nu utilizeaza in procesul de productie substante si preparate
                  periculoase.
   Gestiunea ambalajelor
 Nu se utilizeaza ambalaje nici la aprovizionare cu materii prime,nici la
               livrarea produsului finit.

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

Pentru activitatea de extractie a pietrisului si nisipului din perimetrul de
Leordina - Runob nu sunt necesare anumite dotari sau masuri pentru
limitarea emisiilor de poluanti in mediu.

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte
normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO,
COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a
Deşeurilor etc.)

Proiectul pentru care se solicita acord de mediu nu intra sub incidenta
nici unei directive europene din tratatul de aderare, respectiv din
directivele mentionate mai sus.
 Beneficiar : SC BUILDER IMPEX SRL Moisei
     Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
         „Balastiera Moisei - Builder” loc. Moisei, jud.Maramures”

VII. Lucrări necesare organizării de şantier

Pentru activitatea de extragere a pietrisului si nisipului din perimetrul de
exploatare Moisei Builder nu este necesara organizarea de santier.

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de
accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii
sunt disponibile

Dupa incetarea activitatii de extractie a nisipului si pietrisului din
perimetrul de exploatare Moisei Builder nu este necesar sa se prevada
lucrari de refacere a amplasamentului ci doar mentinerea calitatii
factorilor de mediu din zona.

IX. Anexe - piese desenate

La documentatia de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
balastiera Moisei Builder sunt anexate planul de incadrare in zona si
planul de situatie in coordonate geografice STEREO 1970.

X. Localizarea proiectului fata de situl Natura 2000:

Conform coordonatelor geografice in sistem de referinta Stereo 1970
perimetrul temporar de exploatare, care cuprinde în limitele sale
resursa de agregate minerale (nisip si pietris) pentru a carei exploatare
se solicita Acord de Mediu , are o suprafata de 0.3 ha şi este situat în
zona albiei minore a râului Viseu între hm 228-230 în localitatea Moisei,
jud. Maramures, în situl Natura 2000 Muntii Maramuresului precum si
in interiroul Parcului Natural Muntii Maramuresului.

   Proiectul propuse este amplasat partial în interiorul Situl Natura 2000
ROSCI0124 “Munţii Maramureşului” şi în interiorul Parcul Natural Munţii
Maramureşului. Având în vedere desfăşurarea lucrărilor de recalibrare a albiei
râului Vişeu CSA 50, intre hm 228-230, loc. Moisei, s-a obţinut Avizul
favorabil al Administraţia Parcului Natural Munţii Maramureşului.
Decolmatarea albiei raului Viseu – Balastiera Moisei Builder, care face
obiectul prezentei documentaţii pentru obţinerea acordului de mediu, este
delimitat de următoarele coordonate geografice in sistem de referinta
STEREO 1970 (Marea Neagra):


 Beneficiar : SC BUILDER IMPEX SRL Moisei
     Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
        „Balastiera Moisei - Builder” loc. Moisei, jud.Maramures”

  Nr punct     COORDONATELE PERIMETRULUI TEMPORAR DE

   topo       EXPLOATARE LA BALASTIERA MOISEI BUILDER

                 X                    Y

   1            684445                 468970

   2            640401                 468832


   Date privind structura şi dinamica populaţiilor de specii afectate
(evoluţia numerică a populaţiei în cadrul ariei naturale protejate de
interes comunitar, procentul estimativ al populaţiei unei specii afectate
de implementarea proiectului, şi dacă suprafaţa habitatului este suficient
de mare pentru a asigura menţinerea speciei pe termen lung);
Situl natura 2000 ROSCI0124 Muntii Maramuresului se intende pe suprafata
judetului Suceava: Carlibaba (<1%), cat si a judetului Maramures: Bistra
(80%), Borsa (49%), Leordina (2%), Moisei (1%), Petrova (1%), Poienile de
Sub Munte (88%), Repedea (81%), Ruscova (26%), Viseu de Jos (1%), Viseu
de Sus (81%).
Suprafaţa sitului este de 103.391, este situat la altitudini ce variază între +330
m şi 1146 m.
Situl natura 2000 ROSCI0124 Muntii Maramuresului a fost declarat sit de
importanta comunitara pentru urmatoarele obiective de conservare:
Habitate de interes conservative inventariate conform fişei sitului natura
2000:
   4030 Tufărişuri uscate europene
   4060 Tufărişuri alpine şi boreale
   4070 * Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium
   6150 Pajisti boreale si alpine pe substrat silicios
   6230 * Pajisti montane de Nardus bogate în specii pe substraturi
   silicioase
   6410 Pajisti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase
   (Molinion caeruleae)
   6430 Comunitati de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul
   câmpiilor, pâna la cel montan si alpin
   6520 Fânete montane

 Beneficiar : SC BUILDER IMPEX SRL Moisei
     Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
        „Balastiera Moisei - Builder” loc. Moisei, jud.Maramures”

   8230 Comunitati pioniere din Sedo-Scleranthion sau din Sedo albi-
   Veronicion dilleni pe stâncarii silicioase
   3220 Vegetatie herbacee de pe malurile râurilor montane
   4080 Tufarisuri cu specii sub-arctice de salix
   8210 Versanti stâncosi cu vegetatie chasmofitica pe roci calcaroase
   8220 Versanti stâncosi cu vegetatie chasmofitica pe roci silicioase
   7110 * Turbarii active
   3240 Vegetatie lemnoasa cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor
   montane:
   Specii de mamifere enumerate în anexa II a Directivei Consiliului
   92/43/CEE
   1303 Rhinolophus hipposideros
   1304 Rhinolophus ferrumequinum
   1307 Myotis blythii
   1324 Myotis myotis
   1352 Canis lupus
   1354 Ursus arctos
   1361 Lynx lynx

Specii de amfibieni şi reptile enumerate în anexa II a Directivei
Consiliului 92/43/CEE:
    1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă);
    Traieste de preferinta în smârcuri, în ape satatoare, aparând pe maluri
dimineata si catre seara. Prin octombrie - noiembrie se ascund în namol sau
se îngroapa în pamânt, pentru iernare. Aproape orice ochi de apa din cadrul
arealului este populat de aceasta specie care poate realize aglomerari
impresionante de indivizi în balti mici. Poate rezista si în ecosisteme foarte
poluate. Se deplaseaza bine pe uscat putând coloniza rapid noile balti
aparute. Este printre primele specii de amfibieni ce ocupa zonele deteriorate
în urma activitatilor umane (defrisari, constructii de drumuri, etc.) unde se
formeaza balti temporare. Ocupa orice ochi de apa, preponderent balti
temporare, putandu-se reproduce inclusiv în denivelari ale solului ce contin un
litru de apa. Este întâlnita aproape pretutindeni unde gaseste un minim de
umiditate, de la 150 m pâna la aproape 2000 m altitudine. Depunerea oualelor
se face in mai si chiar de doua ori pe an; ouale sunt grupate in gramezi mici
pe fundul apei sau lipite de plante. Larvele se metamorfozeaza toamna
(septembrie). Traieste mai mult pe uscat de la altitudinea de 400 m in sus,
gasindu-se si pe vaile inalte ale muntilor pana la 1500 m (probabil urca mai
sus). Hrana consta din animale acvatice, dar si din insecte de uscat. Beneficiar : SC BUILDER IMPEX SRL Moisei
     Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
        „Balastiera Moisei - Builder” loc. Moisei, jud.Maramures”

    1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)
Traieste prin baltile si iazurile din regiunile de câmpie pâna în zona
subcarpatica, ascunsa printre tulpinile plantelor acvatice. Intra în apa în martie
si, în functie de nivelul acesteia, poate ramâne pâna în mai-iunie.
Reproducerea prin aprilie-mai în balti si baltoace. Desi depune numeroase
oua (peste 100), multe nu se dezvolta datorita unor frecvente mutaaii
cromozomiale. Ouale sferice, albe-galbui, cu diametrul de 2-4 mm. Dupa 13
zile, larvele ies din oua si ramân în apa 3 luni, atingând 50 - 85 mm. Catre
iarna se retrag (adulti si tineri) pe sub pietre, radacini si scoarta arborilor. Este
o specie extrem de vorace; consuma râme, artropode, mormoloci si tritoni mai
mici (în special T. vulgaris). Are numerosi dusmani: pesti, testoase, pasari. Pe
uscat poate fi gasit în vecinatatea apei. În pofida dimensiunilor mari se
deplaseaza repede, atât în mediul acvatic cât si în cel terestru. Este o specie
vulnerabila, în anumite zone chiar periclitata.
Reducerea locurilor de reproducere a afectat mult aceasta specie, mai
pretentioasa decât celelalte specii de tritoni. Este o specie predominat
acvatica, preferând ape stagnante mari, cu vegetatie palustra. Deseori poate fi
întâlnita în bazine artificiale (locuri de adapat, iazuri, piscine). Este întâlnit la
altitudini cuprinse între 100-1000 m.

Specii de peşti enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE:
   1105 Hucho hucho
   1122 Gobio uranoscopus
   1131 Leuciscus souffia
   1138 Barbus meridionalis
   1146 Sabanejewia aurata
   1163 Cottus gobio
   9903 Eudontomyzon danfordi
Specii de nevertebrate enumerate în anexa II a Directivei Consiliului
92/43/CEE
   1087 Rosalia alpina
   4024 Pseudogaurotina excellens
   4054 Pholidoptera transsylvanica
   1060 Lycaena dispar
   4012 Carabus hampei
   4015 Carabus zawadszkii
Specii de plante enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE
   Bufo bufo
   Salamandra salamandra
   Aquila chrysaetos
   Bubo bubo
 Beneficiar : SC BUILDER IMPEX SRL Moisei
     Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
        „Balastiera Moisei - Builder” loc. Moisei, jud.Maramures”

    Circus cyaneus
    Ficedula albicollis
    Grus grus
    Motacilla cinerea
    Tetrao urogallus
    Cottus poecilopus
    Rana temporaria
    Triturus alpestris
    Aquila pomarina
    Circus aeruginosus
    Phoenicurus ochruros
ANALIZA ASOCIATIILOR VEGETALE, HABITATELOR, FLOREI SI FAUNEI
DIN PERIMETRUL INVESTITIEI
    Analiza florei si vegetatiei
    Metoda de lucru
In vederea analizei florei si vegetatiei s-au efectuat deplasari în perimetrul de
referinta in luna iulie 2011 si facandu-se inventarieri floristice in habitatele
zonei pentru a surprinde diversitatea floristica, evaluarea populatiilor de
plante, identificarea asociatiilor vegetale pe baza analizei speciilor
edificatoare, caracteristice si diferentiale. Studiul vegetatiei s-a axat pe
identificarea si analiza asociatiilor vegetale ale caror fitocenoze sunt prezente
în teritoriul cercetat. S-a utilizat metoda lui J. Braun–Blanquet adaptata de
catre Al. Borza si N. Boscaiu la particularitatile covorului vegetal din tara
noastra. Tehnica ridicarilor fitocenologice si a notatiilor a fost cea conforma
scolii fitocenologice central-europene. Apartenenta releveurilor din fitocenoze
la diferite asociatii vegetale a fost stabilita cu ajutorul speciilor de
recunoastere, a speciilor diferentiale si a speciilor edificatoare.
A fost aplicata metoda releveului fitosociologic urmata de prelucrari statistice
ale esantioanelor inregistrate.
Rezultate:
Balastiera este amplasata în albia minora a râului Viseu, iar plaja acesteia,
fiind lipsita de vegetatie. Este o suprafata restrânsa, inundabila periodic, timp
în care apa transporta si depune aluviuni, ce au tendinta de a înalta plaja si
malul. Din cauza aluvionarii continue si a inundatiilor, precum si datorita
substratului organic, lipseste un covor vegetal închegat, fiind prezente
accidental doar exemplare răzleţe de pătlagină.
Prin urmare nu exista o asociatie vegetala de suport, respectiv un habitat
natural sau artificial pe amplasamentul efectiv al zonei de valorificare a
balastului. Suprafata de 0,3 ha pentru care se solicita Acord de Mediu este
total lipsita de vegetatie, iar instalarea ei spontana este putin probabila, chiar

 Beneficiar : SC BUILDER IMPEX SRL Moisei
     Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
         „Balastiera Moisei - Builder” loc. Moisei, jud.Maramures”

dacă nu ar exista nici un fel de activitate economica, datorita conditiilor
hidrologice locale, în special datorita inundatiilor repetate.
În schimb, perimetrul destinat activitatii economice este situat în vecinatatea
unor formatiuni vegetale de tufarisuri care însotesc constant cursul râului
Viseu.
În vecinatatea la o distanta de 20 m de perimetrul balastierei vegetatia de
referinta este una edificata de palcuri de salciuri, apartinând asociatiei
Salicetum albae Issler 1924.
Salcisurile analizate sunt prezente de-a lungul vailor, bordurând malurile sau
formând mici crânguri în apropierea apelor. Fitocenozele asociatiei sunt
prezente rasfitat de-a lungul vaii Viseu.
Fizionomia si compozitia floristica.
Se prezinta sub forma unor benzi sau pâlcuri de arbori rari si cu un desis de
arbusti si de plante ierboase. Salcisurile analizate se gaseste la o distatnta de
20 m de perimetrul balastierei si sunt populate de 139 de specii distribuite
diferentiat în urmatoarele trei strate. În stratul arborilor, alaturi de Salix alba se
întâlnesc mai frecvent Salix fragilis, Salix viminalis. Dintre arbusti, frecventa
mai mare are Euonymus europaea.
Covorul ierbos este reprezentat de speciile provenite din padurile învecinate,
din fitocenozele ruderale si din pajisti. Mai frecvente sunt în unele salcisuri
Rubus caesius si Helianthus tuberosus – salbaticit.
Releveele 1-10 au fost efectuate pe Valea Viseu între localitatile Moisei si
Viseu de Jos 20.07 – 30.07.2011.
Între fitocenozele analizate exista diferente destul de pregnante în ceea ce
priveste compozitia lor floristica. Aceasta situatie se datoreaza vecinatatii
acestora cu diferite formatiuni vegetale din care migreaza numeroase plante
ruderale si praticole, contribuind la eteromorfizarea lor.
În cursul anului, nivelul apei prezinta oscilatii datorate fluctuatiilor regimului
hidric determinând atât o variatie sezoniera a conditiilor de biotop.
Analiza bioformelor. În salcisurile analizate, alaturi de hemicriptofite, care
numeric ocupa cea mai însemnata pondere (43,88%), se evidentiaza terofitele
(27,14%). Referindu-ne la abundenta-dominanta realizata în proportie
variabila de fiecare bioforma, pe primul loc se situeaza tot hemicriptofitele
(37,22%), urmate de fanerofite (26,66%) si de catre helohidatofite (17,22%).
Analiza geoelementelor. Statistica geoelementelor releva o predominanta în
salcisurile analizate a elementului eurasiatic (58,99%). Celelalte categorii
floristice înregistreaza valori relativ mici.
Caracterizarea ecologica.
Desi mezofitele sunt cele mai numeroase (41,42%), în procentaj mare se
gasesc în salcisuri si mezo-higrofitele (20,-1%). Higrofitele (8,57%), hidrofitele

 Beneficiar : SC BUILDER IMPEX SRL Moisei
     Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
        „Balastiera Moisei - Builder” loc. Moisei, jud.Maramures”

(3,57%) sunt mai putine la numar. Prezenta acestora se explica prin
mentinerea apei în biotop pe aproape tot parcursul anului.
Din punct de vedere al preferintelor termice, micro-mezotermele au valoarea
numerica cea mai mare (69,01%), în urma lor situându-se speciile
amfitolerante.
Fata de reactia chimica a solului, pe lânga speciile euriionice, care sunt
majoritare (39,56%), în salcisuri vegeteaza în proporti semnificative si speciile
slab acid-neutrofile (29,28%) si acidneutrofile (22,14%).
Din analiza principalilor indici ecologici, rezulta ca asociatia are un caracter
mezofil spre mezohigrofil, micro-mezoterm si euriionic spre slab acid neutrofil.
Ecodiagrama salcisurilor dovedeste caracterul mezo-higrofil spre higrofil,
microterm spre micromezoterm si acid-neutrofil spre slab acid-neutrofil al
luncilor populate de aceste zavoaie. Pe acest fond general, se gasesc si
specii mezofile si chiar xero-mezofile datorita oscilatiilor sezoniere ale
regimului hidric. De asemenea, din aceasta ultima categorie se regasesc
specii ruderale si praticole provenite din formatiunile vegetale învecinate.
Analiza cariologica. Din punct de vedere cariologic, în salcisurile analizate,
speciile diploide sunt cu ceva mai numeroase decât poliploizii. Indicele de
diploidie este de 1,07.
Analiza economica. Fitocenozele asociatiei au în structura lor specii cu
valoare economica slaba, care alaturi de suprafata restrânsa pe care o ocupa,
genereaza o valoare economica redusa. În schimb au valoare ecologica,
deoarece protejeaza malurile râului de eroziune, constituind o bariera
eficienta, un filtru care retine scurgerile de suprafata provenite din câmpurile
învecinate (retinând pesticide, îngrasaminte, poluanti), contribuind totodata la
aluvionare, fenomen important în evitarea diminuarii resurselor de sol.
Cu toate acestea, din punct de vedere protectiv, zavoaiele de salcii, în
general, iar cele din zona studiata, în mod particular, nu adapostesc specii de
interes comunitar si nu constituie un habitat cu grad ridicat de conservare.

Tabelul nr. Compozitia floristica a asociatiei Salicetum albae Issler 1924
  Nr. releveului 1   2   3   4   5   6  7   8   9  10
  Altitudinea   250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
  Expozitia    N   N   NV SV N      NV NE SV VS NV
  Înclina(ia   1   2   2   1   3   1  2   2   5  2
  pantei (gr.)
  Înaltimea    3-4 3-4 3-4 5-6 5-6 3-4 5-6 3-4 5-6 5-6
  arborilor (m)
  Diametrul    30 40 50 50 20 30 30 35 40 40
  trunchiurilor
  (cm)
 Beneficiar : SC BUILDER IMPEX SRL Moisei
    Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
        „Balastiera Moisei - Builder” loc. Moisei, jud.Maramures”

 Coronament     0,6   0,6   0,6   0,6   0,6   0,7   0,7   0,7   0,7   0,6
 Acoperirea str.   10   15   45   15   65   5    30   40   85   25
 Ierbos (%)
 Suprafata de    100
 proba (mp)
 Car.as.       1-2   +    +-1   +-1   +-1   +    2-3   3    +-1   +-1
 Salix alba
 Aa.p; Sa.al     +    2    +    -    3    -    +    +-1   2    +
 Salix fragilis
 Salix viminalis    -    -    2    2    -    -    -    -    2    +
 Populus alba    -    -    -    -    +    -    -    -    -    -
 Qpb-p        -    -    -    -    -    -    -    -    -    -
 Malus
 sylvestris
 Acer tataricum   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -
 Q-F; Qr-p      -    -    -    -    -    -    +    +    -    -
 Corylus
 avellana
 Crataegus      -    -    -    -    -    +    +    -    -    -
 monogyna
 Rubus hirtus    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -
 Rosa arvensis    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -
 Rosa canina     -    -    -    -    -    -    -    -    -    -
 Acer        -    -    -    -    -    -    -    -    -    -
 campestre
 Cornus       -    -    -    -    -    +    +    +    -    -
 sanguinea
 Euonymus      -    -    -    -    -    -    -        -    -
 europaeus
 Equisetum      -    -    -    -    -    +    +    +    -    -
 telmateia
 Astragalus     -    -    -    -    -    -    -    -    -    -
 glycyphyllos
 Glyceria      -    -    -    -    -    -    -    -    -    -
 plicata
 Holcus lanatus   -    -    -    -    -    +    +    +    -    -
 Phragmites     -    -    -    -    -    -    -    -    -    -
 australis
 Calamagrostis    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -
 epigeios

Beneficiar : SC BUILDER IMPEX SRL Moisei
     Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
        „Balastiera Moisei - Builder” loc. Moisei, jud.Maramures”

  Alisma       -   -    -   -   -   +   +   +   -    -
  plantago-
  aquatica
  Carex       -   -    -   -   -   +   +   +   +    +
  pseudocyperus
  Galeopsis     +   +    -   -   -   -   -   -   -    -
  ladanum
  Lactuca      -   -    -   +   +   -   -   -   -    -
  serriola
  Helianthus     -   -    +   +   -   -   -   -   3
  tuberosus
  Lactuca      -   -    -   -   -   -   -   +   -    -
  quercina

ANALIZA SPECIILOR DE ANIMALE DIN ARIA DE IMPACT SI ZONA
ÎNCONJURATOARE

NEVERTEBRATE
In ceea ce priveste nevertebratele din zona de interes precizam ca prin
observatii directe si colectari de material biologic, au fost identificate specii
apartinand ordinelor lepidoptera, dermaptera, diptera, odonata, ortoptera si
coleoptera. Nu s-au identificat specii de interes comunitar care sa fie
periclitate de lucrarile ce se vor efectua in zona.

Pesti:
Râul Viseu, în zona localitatii Moisei are debit relativ ridicat si viteza
corespunzatoare de curgere; substratul este format din bolovani, pietris. In
mediul lentic sunt suprafete cu nisip. Latimea albiei minore variaza între 40 m
si 10 m, iar adâncimea între 150 cm si cca 20 cm. Conform datelor din
literatura de specialitate (Ardelean-Beres, 2000, I. Telcean, 2009), acest
sector de râu are o stare ecologica relativ buna, fiind identificate peste 20 de
specii de pesti. Sunt specii cu interes deosebit, de interes stiintific si
comunitar, dintre care vom mentiona doar cateva dupa Directive 92/43EEC
Traty of accesion 2003 Anexa II – Animale si plante de interes comunitar, care
au conservare speciale cu arealelor lor.
    Inventarul ihtiofaunei din bazinul hidrografic al râului Viseu realizat pe
baza datelor prezentate în literatura de specialitate, include urmatoarele
specii: Eudontomyzon danfordi, Hucho hucho, Thymallus thymallus,
Leuciscus cephalus, Leusciscus souffia, Abramis brama, Alburnoides
bipunctatus, Barbus barbus, Gobio gobio, Gobio uranoscopus,
Chondrosstoma nasus, Barbus peloponnensius, Rutilus rutilus, Orthis
 Beneficiar : SC BUILDER IMPEX SRL Moisei
     Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
         „Balastiera Moisei - Builder” loc. Moisei, jud.Maramures”

barbatulus, Sabanejewia aurata, Lota lota, Zingel streber, Zingel zingel,
Cottus gobio, Cottus poecilopus, Orthrias barbatulus, Phoxinus phoxinus.


   Metodologie:
  Probele de ihtiofaună au fost colectate în data de 23.07.2011. cu ajutorul
unui aparat de electronarcoză marca Samus 725M. În total au fost prelevate
probe din patru puncte de colectare. Trei dintre aceste puncte se află în zona
de interes a proiectului, iar al patrulea este poziţionată mai jos de zona de
interes. Punctele de colectare au fost alese în aşa fel, încât să acopere toată
zona de interes (au fost colectate probe pe partea superioară, pe partea de
mijloc şi pe partea inferioară a proiectului) şi o porţiune aflată în aval de zona
de interes pentru a putea analiza efectul balastierei asupra acelor specii de
peşti care nu sunt prezente în zona de interes, însă sunt prezente în
vecinătatea acestuia, iar în perioada de reproducere pot migra pe porţiunea
afectată de functionarea balastierei. Pe tot parcursul studiat cursul apei este
mediu, iar apa este curată, neavând urme de poluare. În albia râului se
găsesc stânci şi bolovani de dimensiuni mari în unele locuri fiind acoperită de
nisip şi de pietriş. În primele trei puncte de colectare râul se află într-o zona de
pajisti, iar la al patrulea punct râul este înconjurat de pajişti şi fâneţe. Pe tot
parcursul zonei studiate (700 m amonte si 800 m in             aval de
amplasamentul unde va fi amplasata balastiera) nu se găsesc zone de
hrănire, adăpost şi reproducere pentru speciile de peşti prezente.
  Toţi indivizii colectaţi au fost identificaţi şi număraţi pe teren, apoi eliberaţi
în apropierea locului de colectare, pe o porţiune cu curs mai lent a râului.
Specii de pesti identificate în timpul colectarii probelor de pe râul Viseu
sunt:
In zona studiata nu au fost identificate specii de pesti de interes
comunitar.
Salmo trutta fario (păstrăv indigen), Phoxinus phoxinus (boiştean), Barbatula
barbatula (molan).
Specia şi numărul indivizilor capturate în cele patru puncte de prelevare a
probelor:
 Specie        Punctul nr. Punctul nr.   Punctul Punctul nr.
 Salmo trutta fario        1      2 1  nr.3 32      0
                                    4
 Phoxinus phoxinus        0       0     1      3
 Barbatula            0       0     2      3
 barbatula
Punctul nr. 1: se află în locul în care va fi amplasata balastiera propusa
Punctul nr. 2: se află aval de balastiera propusa
Punctul nr. 3: se afla amonte de la 800 m de balastiera propusa
 Beneficiar : SC BUILDER IMPEX SRL Moisei
     Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
        „Balastiera Moisei - Builder” loc. Moisei, jud.Maramures”

Punctul nr. 4: se află în amonte la 600 m de locul în care va fi amplasata
balastiera propusa

Specii de pesti identificate, care nu sunt de interes comunitar:
Salmo trutta fario (Linnaeus, 1758) – păstrăv indigen
Descriere si identificare: Gura largă terminală sau subterminală,
deschiderea ei ajunge aproxi-mativ sub mijlocul ochiului, iar marginea
posterioară a maxilarului sub marginea posterioară a ochiului sau puţin în
urma acesteia, rareori puţin înaintea acestei margini sau la o distanţă mai
mare în urma ei. Mandibula se inserează mult în urma ochiului, sub partea
anterioară a opercularului. Marginea dorsalei dreaptă, cea a analei uşor
convexă, pectoralele şi ventralele scurte şi rotunjite, la baza ventralelor un
solz axilar puternic. Caudala slab excavată (ceva mai excavată la tineri decât
la adulţi). Ventralele se inserează în urma mijlocului dorsalei, iar adipoasa
deasupra părţii posterioare a analei. Solzii mărunţi, îndeosebi pe partea
ventrală. Capul şi piesele operculare lipsite de solzi. Linia laterală continuă,
rectilinie, dispusă pe mijlocul corpului şi al pedunculului caudal. Obişnuit
atinge 20-30 cm lungime şi 200-600 g; ajunge şi de 40 cm şi peste 800 g, rar
peste 1 kg, excepţional mai multe kg.
Colorit: Variază mult în funcţie de apă, vârstă, maturitatea sexuală,
temperatură etc.; în apele umbrite şi bogate în vegetaţie, păstrăvii sunt mai
întunecaţi. Fondul general al corpului variază între verde-măsliniu şi gălbui,
mai închis pe spate şi mai deschis ventral. Flancurile corpului au în partea
dorsală pete negre dispuse în şiruri longitudinale neregulate; câteva pete
negre şi pe cap. Pe mijlocul flancurilor, în apropierea liniei laterale, pete roşii
înconjurate de o margine albă îngustă. Dorsala şi caudala cenuşii, dorsala cu
pete negre, mai mici decât cele de pe corp. Caudala nepătată. Pectoralele,
ventralele şi anala cenuşii-gălbui. Variabilitatea este foarte pronunţată.
Ecologie: Specie criofilă şi oxifilă, trăieşte exclusiv în ape de munte,
îndeosebi în cursul superior al râurilor şi pâraielor. Perioada de reproducere
 Beneficiar : SC BUILDER IMPEX SRL Moisei
     Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
        „Balastiera Moisei - Builder” loc. Moisei, jud.Maramures”

durează din octombrie până la sfârşitul lunii decembrie, rar până în ianuarie,
la o temperatură sub 6-8C. În vederea reproducerii, păstrăvii migrează în
susul pâraielor, spre izvoare, iar exemplarele din lacuri urcă pe afluenţi.
Locurile de pontă sunt zonele puţin adânci ale pâraielor, cu fund de prundiş
mărunt. Femela „sapă" cu ajutorul înotătoarelor gropiţe în care depune icrele,
pe care apoi le acoperă cu prundiş, ferindu-le în acest mod de duşmani.
Protectie: Conform listei IUCN este încadrată în categoria cu risc scăzut
(Least Concern-LC).
Prezenţa în zona potenţial afectată şi impactul estimat asupra speciei:
Păstrăvul indigen este singura specie prezentă în primul punct de colectare.
De asemenea poate fi găsită şi în următoarele două puncte. În contrast cu
celelalte populaţii de peşti prezente în râu, populaţia de păstrăv poate fi
influenţată pozitiv în al patrulea punct de colectare, unde în momentul de faţă
lipseşte. Deschiderea balastierei ar putea afecta turbiditatea cursului de rau in
zona balastierei propuse dar nu constituie un obstacol în migraţia păstrăvului,
aceasta având capacitatea să migreze cu condiţia să fie respectate toate
punctele aflate la subcapitolul măsurile de diminuare a impactului asupra
mediului.
Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) – boiştean
Descriere si identificare: Corpul alungit, gros, aproape cilindric. Pedunculul
caudal lung, comprimat lateral. Linia laterală este incompletă, cu mai multe
întreruperi. În majoritatea apelor depăşeşte cu puţin 9 cm lungime totală,
uneori ajunge la 14,5 cm.
Colorit: Spatele şi cea mai mare parte a flancurilor sunt cenuşii-întunecate
sau verzui, uneori aproape negre; laturile au un luciu auriu. Partea ventrală
este albă sau gălbuie. Pe laturi se află un număr mare de pete întunecate,
uneori negre intens, care în multe cazuri se contopesc complet într-o singură
dungă neagră longitudinală. În epoca de reproducere, masculii se înnegresc
foarte mult; partea ventrală devine portocalie sau roşiatică, iar spatele verde-
irizant ca smaraldul. Înotătoarele sunt incolore; baza înotătoarelor pare a bate
în portocaliu. În epoca de reproducere apare şi o erupţie de tuberculi nupţiali
 Beneficiar : SC BUILDER IMPEX SRL Moisei
     Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
        „Balastiera Moisei - Builder” loc. Moisei, jud.Maramures”

pe cap, la ambele sexe, dar care la masculi sunt mai pronunţate. Variabilitatea
este în general redusă.
Ecologie: Trăieşte în râuri şi pâraie de munte şi de deal, din zona păstrăvului
până în cea a scobarului, precum şi în lacurile de baraj şi micile iezere
montane din aceste zone; în lacurile glaciale alpine nu ajunge însă. Se
întâlneşte şi pe cursul principal al râurilor, în apă rapidă (cantonându-se aici
mai ales sub rădăcini), dar preferă braţele laterale, cu apă încet curgătoare şi
năpădite de vegetaţie, precum şi pâraiele mai încete, al căror substrat e un
amestec de pietre, nisip şi mâl. Aproape totdeauna se grupează pe cârduri
mari; indivizii de talii diferite se grupează adesea în cârduri diferite.
Reproducerea are loc din aprilie până în iunie, uneori chiar în iulie.
Dimorfismul sexual este foarte marcat în perioada de reproducere. Icrele sunt
depuse pe pietre, o femelă depune până la 1000 de boabe. Maturitatea
sexuală este atinsă la vârsta de doi ani (în cazuri rare la vârsta de numai un
an). Longevitatea este de aproximativ cinci ani. Hrana constă din larve de
insecte şi crustacee acvatice, insecte aeriene, mai rar din vegetaţie sau
detritus.
Protectie: Conform listei IUCN este încadrată în categoria cu risc scăzut
(Least Concern-LC).
Prezenţa în zona potenţial afectată şi impactul estimat asupra speciei:
Boişteanul este prezent în ultimele două puncte de colectare (punctul nr.3 şi
nr. 4). Prin reducerea debitului specia va fi mai puţin afectată, deoarece poate
supravieţui şi pe pâraie destul de mici. Cel mai probabil populaţia de boiştean
va rămâne constantă, eventual va arăta o scădere uşoară. Bineînţeles în
timpul reproducerii şi această specie urcă în susul pâraielor, în perioada de
reproducere (mai-iunie).
Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) – molan
Descriere şi identificare: Capul deprimat dorsoventral, mai lat decât înalt.
Gura inferioară întreruptă la mijloc, cu capetele interne îndreptate înapoi. A
treia pereche de mustăţi e cea mai lungă. Nările sunt mai apropiate de ochi,
decât de vârful botului. Pedunculul caudal comprimat lateral. Pectoralele,
 Beneficiar : SC BUILDER IMPEX SRL Moisei
     Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
        „Balastiera Moisei - Builder” loc. Moisei, jud.Maramures”

ventralele şi anala sunt rotunjite. Linia laterală este completă, solzii foarte
mărunţi. Caudala trunchiată sau uşor scobită, rar puţin convexă. De obicei
atinge 10-15 cm.
Colorit: Este extrem de variabil. Fondul general este gălbui, bătând uneori în
verzui, pe spate o serie de pete întunecate, late, în număr variabil, iar pe laturi
o reţea de pete, uneori clare şi bine delimitate, alteori vagi şi anastomozate
foarte neregulat. Variabilitatea este pronunţată, îndeosebi în privinţa coloritului
şi a taliei, dar şi în ce priveşte înălţimea corpului, lungimea pedunculului
caudal şi a înotătoarelor.
Ecologie: Trăieşte în râuri şi pâraie de munte şi de deal, exemplare izolate se
întâlnesc şi la şes. Lipseşte din râurile care izvorăsc la câmpie, trăieşte însă în
cursul superior al unor râuri ce izvorăsc în regiuni de colinare. Rezistă bine la
un grad relativ avansat de poluare a apei cu substanţe organice.
Reproducerea durează din aprilie până în iunie. Icrele sunt depuse în porţii (în
general de trei ori într-un sezon). Maturitatea sexuală este atinsă la vârsta de
un an (cu mici excepţii). Hrana constă din mici nevertebrate de fund, alge din
peripton, detritus organic. Trăieşte maxim 4-5 ani.
Protecţie: Conform listei IUCN este încadrată în categoria cu risc scăzut
(Least Concern-LC).
Prezenta în zona potential afectata si impactul estimat asupra speciei: La
fel ca boişteanul şi molanul este prezent în ultimele două puncte de colectare
(punctul nr.3 şi nr.4). Impactul negativ va fi şi în acest caz mai scăzut specia
fiind capabil să trăiască şi în pâraie cu debit scăzut. Cel mai probabil populaţia
de molan va rămâne constantă.

AMFIBIENI
Metoda de studiu:
Întâlnirea si identificarea vizuala a amfibienilor si reptilelor (ARVES-amphibian
and reptile visual encounter surveys) este metoda ceea mai standarda în
studiul si inventarierea herpetofaunei.
Exista numeroase metode de întâlnire si identificare vizuala, dintre care ceea
mai adecvata este metoda transectelor.
Habitatele umede de balti, zonele de zavoi, cat si buruienisurile inalte atasate
de marginile râului permit dezvoltarea amfibienilor. In perimetrul vizat direct
valorificarea balastului in vecinatatea acestuia nu sau semnalat, nu s-au
observat exemplare de amfibieni, specii comune sau de interes comunitar.

Reptile
Zona destinata activitatii economice nu este un habitat specific nici pentru
reptile, cum nu este pentru nici o specie de interes comunitar. Accidental pot
sa apara exemplare razlete de serpi pe prundisul râului, dar acesta nu este
 Beneficiar : SC BUILDER IMPEX SRL Moisei
     Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
         „Balastiera Moisei - Builder” loc. Moisei, jud.Maramures”

nici habitat de hranire, nici habitat de odihna sau retragere a speciilor de
reptile.
În zavoaiele din apropiere la aproximativ 40 m de perimetrul proiectului propus
a fost vazut un exemplar de sarpe de apa Natrix natrix. Nu au fost identificate
în cursul deplasarilor de teren nici un exemplar de broasca testoasa de apa
(Emys orbicularis).

Pasari
Metoda de studiu:
Observarea si evaluarea populatiilor avifaunei s-a efectuat prin observatii
directe si observatii asupra locurilor de cuibarit si de hranire. In perimetrul
desemnat deschiderii carierei nu s-au semnalat cuiburi de pasari.
In zonele invecinate, pe raul Viseu au fost observate urmatoarele specii de
pasari: pupaza - Upupa epops, barza alba-Cyconia cyconia, cotofana-Pica
pica, pitigoi mare - Parus major.
Ele nu cuibaresc în perimetrul destinat extragerii balastului si nici in imediata
vecinatate, deoarece nu exista copaci sau alte adaposturi si poposesc doar
întâmplator pe prundisul râului.
Deschiderea balastierei, realizandu-se pe suprafata restrânsa si pe un teren
nud fara vegetatie nu va afecta direct populatiile ornitofaunei, exceptand
zgomotul care va constitui un factor de stres pentru perimetrul de zavoi aflat la
40 m de balastiera si pentru luciul de apa din apropierea exploatarii, unde nu
vor mai poposi pasarile acvatice, alegându-si zonele învecinate.

MAMIFERE
Suprafata destinata activitatii economice nu este propice mamiferelor, atât în
ceea ce priveste comportamentul de hranire, cât si cel de adapostire sau
retragere. Nu au fost observate mamifere sau urme de mamifere salbatice.


 Resursele naturale ce vor fi exploatate din cadrul ariei naturale
protejate de interes comunitar pentru a fi utilizate la implementarea
activitatii;
    Teritoriul pe care va fi amplasată balastiera propusa este localizat în
teritoriul administrativ al localităţii Moisei la nivelul abiei minore a râului Vişeu,
pe malul drept între hm 228-230, borna CSA 50. Perimetrul temporar de
exploatare, constand în nisipuri si pietrisuri, cu o suprafata de 0,3 ha este
lipsit de vegetatie. Fiind situat pe plaja raului Viseu, vecinatatile perimetrului
de interes economic sunt suprafete ocupate de o vegetatie instalata pe
terenuri aluvionare, vegetatie de prundisuri de rau. Atat suprafata destinata
utilizarii economice, cat si zonele învecinate sunt lipsite de
 Beneficiar : SC BUILDER IMPEX SRL Moisei
     Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
        „Balastiera Moisei - Builder” loc. Moisei, jud.Maramures”

specii/habitate de interes comunitar.
   Vegetatia aluvionara, a prundisurilor nu adaposteste taxoni rari cu
interes conservativ.
   Vegetatia din vecinatatea amplasamentului este una ruderalizată
(antropizată) edificată de specii de plante comune, neincluse în lista
celor de interes comunitar.
   Emisii si deseuri generate de activitate (in apa, in aer, pe suprafata
unde sunt depozitate deseurile) si modalitatea de eliminare a acestora;
Procesul tehnologic de exploatare a balastului, presupune interventia cu
ajutorul utilajelor, respectiv un excavator si un buldozer. Acestea emit
gaze de esapament eliberate în aer. De asemenea ar fi posibile scurgeri de
uleiuri si combustibili în apa râului, daca nu se iau masuri severe de
utilizare a unor utilaje cu stare tehnice buna si performante de ultime
generatie. În acest sens, pentru evitarea acestei situatii, tehnologia cu care
se lucreaze este cu performante tehnice superioare, limitându-se emisia de
noxe si riscul de accidente.
Nu se opereaza cu substante toxice sau periculoase.
- gaze de esapament de la 2 rabe de 16 tone care vor transporta roca
exploatate; cantitatea de noxe de esapament de la camioanele ce transports
balastul nu va fi mare, deoarece pe parcursul încercerii masinilor motoarele
vor fi oprite, iar dupe ce masinile sunt încercate vor peresi zona si implicit
situl în decurs de câteva minute.
Deseurile rezultate efectiv din procesul de extractie sunt in cantitate
foarte mica si reprezinta de fapt, un material natural constând intr-un
amestec de balast rezidual si apa; acest amestec rezidual este lasat sa se
decanteze, iar dupa decantare, efluentul este returnat in râu, iar sedimentul
este utilizat ca nisip fin.
Practic se preconizeaza un randament foarte bun de obtinere a balastului,
datorita tehnologiei superioare, pierderile vor fi de maximum 5%. Aceste
pierderi se constituie in materiale naturale care daca se reintorc in râu nu
influenteaza chimismul sau alte caracteristici ale cursului de apa. Deseurile
rezultate in urma activitatii de santier, constând in piese de schimb de la
masini, cauciucuri, peturi, mase plastice, etc vor avea un spatiu special de
depozitaree temporara, pe termen scurt si vor fi preluate de catre o firma
specializata in virtutea unui contract semnat de catre firma de exploatare cu o
firma autorizata in acest sens.
Activitatea nu va fi generatoare de ape uzate, prin urmare nu vor fi
afectate nici apele de suprafata, nici cele freatice. Apele pluviale se infiltreaza
in substrat sau se scurg in râu conform inclinatiei naturale a terenului, fare a fi
 Beneficiar : SC BUILDER IMPEX SRL Moisei
     Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
        „Balastiera Moisei - Builder” loc. Moisei, jud.Maramures”

necesare corectii artificiale. Intretinerea utilajelor, posibilele reparatii vor avea
loc in afara perimetrului proiectului, in locuri special amenajate acestor
activitati. Apa rezultate in urma excavatiilor nu contine elemente straine, decât
fractiuni de deponii care se decanteaza in prealabil, iar apa se intoarce in
emitent.
Zona propusa pentru exploatare nu are de sol si nici covor vegetal, prin
urmare, activitatile nu vor avea impact negativ asupra solului. Eventualele
reziduuri de nisip si pietris nefolosite se vor depozita pe suprafata restrânsa
sau se va utiliza la consolidarea drumurilor din incinta balastierei. Eventualele
depozite temporare de reziduuri vor fi ingradite si semnalizate.
Emisiile atmosferice constau in gazele de esapament mentionate mai sus si din
suspensii de praf rezultat din incarcarea si transportul materialului extras.
Cantitatea de praf este redusa, operându-se cu material umed, incarcat
imediat dupa prelevare. Emisiile de poluanti atmosferici din balastiera de la
Sarasau se incadreaza in limitele Stas-ului 1257/87.

Zgomotul si vibratiile
Zgomotele si vibratiile sunt generate de activitatile extractive si cele de
inarcare si transport. Conform STAS 10009/86 valorile admise de zgomot
sunt: 65 de db la limita incintei si 50 de db la limita receptorilor protejati.
Evaluând nivelul de zgomot produs de un excavator si un buldozer (a carui
activitate nu este continua si simultana cu a excavatorului) apreciem ca
nivelul de zgomot produs va fi sub limita admisa de lege.
Curentii de apa, perdeaua de protectie constituita de vegetatie contribuie la
absorbtia si disiparea undelor de zgomot.
Efectul benefic al exploatarii consta in largirea albiei râului si diminuarea
riscului de inundatii in perioadele cu debite crescute. Activitatile vor urmari in
permanenta extragerea balastului in asa fel incât sa se realizeze corectia
albiei raului.

 Date privind structura şi dinamica populaţiilor de specii afectate
(evoluţia numerică a populaţiei în cadrul ariei naturale protejate de
interes comunitar, procentul estimativ al populaţiei unei specii afectate
de implementarea activitatii, şi dacă suprafaţa habitatului este suficient
de mare pentru a asigura menţinerea speciei pe termen lung);
    Balastiera nu va afecta numeric si structural nici una dintre populatiile
floristice si faunistice din habitatele învecinate. Ea ocupa pe o suprafata de 0,3
ha infima fata de suprafata sitului Natura 2000. Ea nu va avea un efect direct
asupra habitatului de zavoi din vecinatate. Nici una dintre speciile vizate nu
este rara, de interes comunitar, iar suprafata este foarte restrânsa.

 Beneficiar : SC BUILDER IMPEX SRL Moisei
     Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
        „Balastiera Moisei - Builder” loc. Moisei, jud.Maramures”

Evaluând aceste date consideram ca habitatul este suficient de mare si de stabil
pentru a asigura mentinerea tuturor speciilor prezente pe termen lung,
balastiera nepericlitând în vreun fel existenta speciilor de flora sau de fauna.
Singurul habitat care ar putea fi afectat de regimul de prelevare a balastului
este cel lotic. Populatiile de pesti vor evita zona litorala si peri-insulara
deoarece în timp efectuarii excavatiilor va creste turbiditatea apei.
Consideram ca distanta de câteva sute de m (maximum 700m) din lungimea
albiei pe care se va desfasura activitatea economica este nesemnificativa în
raport cu suprafata totala a sitului.
De asemenea impactul asupra populatiilor de ihtiofauna va fi
nesemnificativ si datorita preferintelor biologice ale acestor specii care
prefera apa adânca si nu zonele litorale.

   Evaluarea formelor de impact asupra biodiversitatii si
asupra habitatelor:
IMPACTUL ACTUAL
Impactul actual consta in utilizarea drumului ca si cale de acces pe o lungime
de 150 m, circulatia unor mijloace de transport. Circulatia este foarte
restransa, traficul neavand un impact asupra habitatelor si speciilor. Nu s-au
observat fenomene de mobilizare in timpul ploilor a solului de catre apele de
precipitatii, nu s-au observat gunoaie pe marginea drumului. Prin urmare
impactul actual asupra zonei este unul redus.

Impactul direct si indirect
Impactul direct se manifesta asupra unei portiuni infime din situl Natura 2000.
De asemenea nu exista impact direct asupra habitatelor terestre si un impact
nesemnificativ asupra habitatelor acvatice. Acesta din urma, singurul demn de
mentionat, se va manifesta prin usoara crestere a turbiditatii apei în zona
litorala si printr-o modificare restrânsa ca suprafata si intensitate a curentilor
locali de ape determinate de aparitia temporara a unor gropi la marginea
apei. Prin urmare, pestii vor evita zona litorala.
Asupra speciilor de pasari se va exercita un efect redus si indirect. Speciile
de ornitofaune vor evita cuiberitul si hranirea pe o raze de câtiva mp în
apropierea balastierei, dar au spatiu suficient de retragere.

Impactul cumulativ
Datorită faptului că acest proiect nu prezintă impact negativ
semnificativ asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000 identificate
şi datorită faptului că în imediata vecinătate a proiectului nu există

 Beneficiar : SC BUILDER IMPEX SRL Moisei
     Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
        „Balastiera Moisei - Builder” loc. Moisei, jud.Maramures”

alte activităţi economice, nu există o cumulare a impactului cu alte
proiecte.

Impactul pe termen scurt sau lung
 Impactul activitatii este unul pe termen scurt, 4 trimestre,
respectiv pe perioada de exploartare a resurselor naturale
regenerabile. Dupa acesta perioada, datorita dinamicii naturale a
cursului de apa, zona tinde sa se refacă.
 Impactul cumulativ
   Datorită faptului că acest proiect nu prezintă impact negativ
semnificativ asupra speciilor şi habitatelor de interes comunitar şi
datorită faptului că în vecinătatea proiectului (pe o distanţă de 150
m amonte şi 150 m aval de proiectul propus spre realizare) nu
există alte activităţi economice, nu există o cumulare a impactului cu alte
proiecte.
   În cazul exploatări propuse pe suprafata aceasta vegetatia este
inexistenta si s-a constat că, proiectul nu va afectata vecinătătile. Portiunea de
drum care mărgineste exploatarea, nu este deteriorată, nu s-au constat
rupturi, alunecări, prăbusiri, depozite de aluviuni sau deseuri în vale.

IMPACTUL PROGNOZAT
Formele de impact prognozate a se produce în urma deschiderii exploatarii
sunt urmatoarele:
    crearea unor gropi la nivelul litoralului;
    usoara crestere a nivelului de zgomot în zona;
    cresterea temporara a turbiditatii apelor la mal;

IMPACTUL PROIECTULUI ASUPRA INTEGRITÃTII SITULUI
Suprafata afectata de proiect si structurile asociate va fi de aproximativ 0,3ha
care reprezinta doar o pondere infima 0,0015 % din suprafata totala a sitului
de importanta comunitara Muntii Maramuresului.
Deschiderea balastierei nu va afecta integritatea sitului Natura 2000 Muntii
Maramuresului.
IMPACTUL ASUPRA HABITATELOR
Prin realizarea proiectului nu se modifica suprafata habitatelor, prin urmare nu
exista impact nici pe termen scurt nici pe termen lung in ceea ce priveste
integritatea habitatelor.
Având în vedere însã inexistenta habitatelor cu valoare de conservare
mare si a faptului cã nu va avea loc o fragmentare de habitate, apreciem
cã impactul asupra ariei protejate va fi nesemnificativ.
 Beneficiar : SC BUILDER IMPEX SRL Moisei
      Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
          „Balastiera Moisei - Builder” loc. Moisei, jud.Maramures” Analiza indicatorilor-cheie cuantificabili pe baza cărora a fost evaluată
semnificaţia impactului:
  nu va fi pierdut nici un procent din suprafata habitatului deoarece
pe amplasament si in vecinatatea acestuia nu au fost identificate nici
un habitat de interes comunitar;
   procentul ce va fi pierdut din suprafetele habitatelor folosite
pentru necesitatile de hrana, odihna si reproducere ale speciilor de
interes comunitar - nu se va pierde nici un habitat de interes
comunitar;
   suprafetele colaterale sunt suficiente ca sa compenseze necesitatile de
hranire, odihna si reproducere a speciilor de fauna;
   prin activitatea economica propusa nu va avea loc fragmentarea
nici unui habitat de interes comunitar;
  durata sau persistenta fragmentarii - nu este cazul, deoarece nu va
avea loc fragmentarea nici unui habitat de interes comunitar;
   durata sau persistenta perturbarii speciilor de interes comunitar,
distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar –
amplasamentul este localizat pe limita sitului Muntii Maramuresului si in
imediata vecinatate a sitului de importanta comunitara;
  schimbari in densitatea populatiilor (nr. de indivizi/suprafata): - se va
modifica foarte putin densitatea speciilor de pesti din zona, dar nu prin
mortalitate, ci prin deplasarea spre alte zone.
  scara de timp pentru inlocuirea speciilor/habitatelor afectate de
desfasurarea activitatii: -    nu este necesar să se înlocuiască
speciilor/habitatelor de interes comunitar pentru că, în perimetrul de
exploatare şi în imediata vecinătate a acestuia nu au fost identificate
speciilor/habitatelor de interes comunitar.
   Refacerea starii initiale a mediului dupa încetarea exploatarii se va
realiza in cca 1 an.
   Evidenţierea clară a măsurile de reducere care pot fi asigurate pe
termen scurt, mediu şi lung prin mecanisme legislative şi financiare.

   Măsuri de diminuare a impactului asupra mediului:

Se recomanda:
 Folosirea de tehnologii si echipamente noi, conforme cu standardele de
  Beneficiar : SC BUILDER IMPEX SRL Moisei
     Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
        „Balastiera Moisei - Builder” loc. Moisei, jud.Maramures”

zgomot acceptate;
 Evitarea exploatarii in perioada de aprilie - iunie cand speciile de
ornitofauna cuibaresc, iar speciile de pesti sunt in perioada de reproducere;
 Evitarea activitatii in timpul noptii, iar in cazul in care se utilizeaza lumina
noaptea se va evita utilizarea ei in exces;
 Evitarea exploatarilor nocturne pentru a se impiedica atragerea in masa
a insectelor nocturne si implicit a liliecilor;
 Pentru impactul datorat mortalitatii directe cauzate de omorârea
animalelor de catre lucratori, capturarea involuntare a diferite specii in gropi,
santuri, canale etc, aparitia de false locuri de reproducere (ex: gropi, santuri,
canale temporar inundate care sunt secate în scurt timp, determinând
mortalitatea oualor, larvelor etc.), se recomanda:
- organizarea de sedinte de constientizare în care sa se explice faptul
ca aceste animale sunt strict protejate de lege
- Pentru impactul datorat cresterii nivelului suspensiilor si a noxelor se va
proceda la umezirea în permanents a drumurilor industriale fapt ce va
împiedica cresterea gradului de impurificare a aerului cu pulberi. Pentru
impactul datorat noxelor cea mai importanta masura de reducere este
folosirea de utilaje si masini conforme cu standardele euro.
 Pentru impactul datorat poluarii datorate accidentelor, managementul
defectuos al hidrocarburilor, folosirii unei tehnologii neadegvate si
managementului defectuos al deseurilor, impact ce poate aparea în toate
fazele proiectului cu efect asupra tuturor speciilor si habitatelor se
recomanda:
- aplicarea unei discipline în circulatie;
- realizarea unui management eficient al depozitarii hidrocarburilor si
a altor substante toxice în perimetrul santierului;
- folosirea de tehnologii noi, performante;
- realizarea unui management eficient al deseurilor; asigurarea evacuarii
deseurilor prin efectuarea unui contract o firma autorizata de profil;
 Pentru diminuarea impactului provocat de mortalitatea directa a
speciilor mobile de fauna, cauzata de accidentele auto pe drumurile
industriale, se recomanda:
   - limitarea vitezei pe drumurile din perimetrul proiectului.
 Curatarea regulata a drumurilor industriale si a marginilor acesteia de
cadavrele de animale (ex. câini, pasari etc.) produse de catre accidente
pentru a nu atrage eventuale specii necrofage (corvidele, pasari rapitoare,
vulpi etc.)
 Beneficiar : SC BUILDER IMPEX SRL Moisei
     Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
        „Balastiera Moisei - Builder” loc. Moisei, jud.Maramures”

 Lucrările care duc la tulburarea apei, sau la micşorarea debitului se vor
efectua în afara perioadei de reproducere a speciilor prezente (nu se vor
efectua astfel de lucrări în intervalul de timp aprilie-iunie respectiv 15
noiembrie-decembrie).
 Organizarea şantierului se va face în aşa fel încât aceasta să fie amplasată
cât mai departe de malul râului, evitându-se astfel deteriorarea albiei şi a
malului.
 Deşeurile generate în perioada de functionarie (ambalaje din hârtie şi
carton, ambalaje de material plastic, sticlă etc.) vor fi adunate şi eliminate la
depozite de deşeuri.
 Pentru a afecta cât mai puţin locurile de ascunziş şi de hrănire pentru
ihtiofaună utilajeje se vor poza cât mai departe de malul râului acolo unde
aceasta este posibil.
 De asemenea se va avea grijă ca din albia râului să nu fie îndepărtate
pietrele de mari dimensiuni, deoarece în vecinătatea acestor pietre se află
locurile de ascunziş a speciilor prezente.
Se va păstra regimul natural de adâncime a râului.
 Vor fi excluse activităţile de curăţare a albiei de masa organică naturală
moartă (lemn, frunze, ierburi, etc.) cu excepţia zonelor de lucru efectiv.
 Vor fi excluse şi evitate acţiunile tehnice agresive cu impact direct sau
indirect asupra râului în perioada primăverii (aprilie şi mai) şi a începutului
verii (iunie), cât şi la sfârşitul toamnei (15 octombrie-decembrie), pentru a nu
deranja peştii în perioada de reproducere.
 Vor fi luate măsuri de protecţie împotriva poluării râului, o atenţie specială
trebuie acordată poluării cu carburanţi şi lubrifianţi.
 Pentru a preveni poluarea râului, lucrările vor fi proiectate în aşa fel încât
utilajele folosite să pătrundă de cât mai puţine ori în râu, pentru a preveni
poluarea acesteia, cât şi deranjarea comunităţilor de ihtiofaună prezente.
 Se vor lua măsuri de preîntâmpinarea deversărilor de substanţe cu
potenţial toxic sau mutagen (carburanţi, uleiuri, etc.).
 Se va interzice circulaţia autovehiculelor în afara drumurilor trasate pentru
funcţionarea şantierului (drumuri de acces, drumuri tehnologice) pentru a nu
deranja comunităţile de ihtiofaună.
 Se va interzice staţionarea şi spălarea autovehiculelor în râu sau cu apă
din râu pe lângă acesta.
 Se va interzice reparaţia utilajelor şi mijloacelor de transport în perimetrul
balastierei.
 Beneficiar : SC BUILDER IMPEX SRL Moisei
     Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
        „Balastiera Moisei - Builder” loc. Moisei, jud.Maramures”CONCLUZIILE:
  Pe teritoriul de interes economic nu exista habitate cu valoare mare sau
foarte mare de conservare.
  Pe teritoriul de interes economic nu exista specii de flora sau fauna de
interes conservativ.
  Datorita suprafetelor mici si a activitatii putin invazive, impactul
asupra speciilor de nevertebrate terestre, amfibieni, reptile, pasari, va fi
foarte redus. Suprafata exploatabila este inconjurata la o distanta de 20 m
de habitate de zavoi în vecinatate, prin urmare impactul va fi restrâns si la
finele exploatarii suprafata va fi ocupata de acelasi tip de vegetatie naturala
prin colonizare naturala.
  Habitatele prezente în apropierea zonei de impact, vor putea coloniza
usor aceste habitate receptor. De asemenea elementele putin mobile vor
putea fi translocate cu usurinta daca o sa fie cazul.
  Investitia nu are impact de nici un fel asupra rutelor de migratie ale
pasarilor si nu are impact transfrontalier.
 Nu se anticipeazã piedici majore în asigurarea pe termen lung a
statutului de conservare favorabilã a speciilor si habitatelor pentru care
situl a fost desemnat.                           Intocmit,
                         ing. Liviu Ioan IRE
 Beneficiar : SC BUILDER IMPEX SRL Moisei

								
To top