ibadah - Fajar Ilmu Baru.xls

Document Sample
ibadah - Fajar Ilmu Baru.xls Powered By Docstoc
					                                                    Nota : Harga Yang Disebut Boleh Berubah Dari
                                                    Masa Tanpa Notis Pemberitahuna. Kemaskini
                                                          Terakhir pada 20/10/10


No               Judul Buku                    Pengarang            Penerbit        Harga
   100 Shalawat Nabi Paling Berkhasiat - Penjelasan Riwayat &    Dadang Sobar Ali & Drs.     Pustaka Setia         RM  13.50
1  Khasiatnya                            Maman Abd Djaliel
2  100 Tanya Jawab Seputar Haji, Umrah & Kurban           Dr. Yusuf Al-Qardhawi      Gema Insani Press       RM   15.80
3  1000 Amalan Sunnah dalam Sehari Semalam             Khalid Al-Husain         Pustaka At-Tibyan       RM   17.80
4  1001 Kesalahan Dalam Ibadah & Muamalah              Dr. Musthafa Murad        Cakrawala Surya Prima     RM   95.50
   1001 Sunnah Dalam sehari-semalam,Sunnah Nabi 24 jam       Khalid Al-Husainani       Mirqat             RM   22.50
5
6  115 Doa Selamat Dari Al-Quran & Hadis              Labib Mz             Putra Jaya           RM   6.80
   135 Shalawat Nabi - Keutamaan, Tatacara & Khasiatnya       Habib Syarief Muhammad      Pustaka Hidayah        RM   34.50
7                                   Alaydarus
8  180 Risalah Praktis Sifat Shalat Nabi & Doa-doa Shahih      Muhammad Nashiruddin Al-     Darus Sunnah          RM   19.80
   Rasulullah                            Albani
9  20 Tuntunan Khusyu' Shalat                    Drs. Muhammad Thalib       Sarana Dakwah         RM   4.80
   24 Jam Meneladani Rasulullah - Amalan Rasulullah Sepanjang    Imam Ad-Dainuri         Maghfirah Pustaka       RM   38.50
10  Siang & Malam
11  30 Renungan Ramadhan                       Dr. 'Aidh Abdullah Al-Qarni   Pustaka Al-Kautsar       RM   17.80
12  30 Shalat Sunnah - Fungsi, Fadhilah & Tata Carannya       Drs. Muhammad Thalib       Irsyad Baitus Salam      RM   5.80
   33 Kiat Khusyu' Dalam Shalat                   Syaikh Muhammad Shalih Al- Pustaka Al-Kautsar         RM   12.80
13                                  Munajjid
   38 Cara Menghapus Dosa                      Muhammad Ali Utsman Mujahid Senayan Publishing         RM   52.50
14
   40 Keutamaan & Keistimewaan Shalawat               Abdullah bin Abdurrahman Al-   Ampel Mulia          RM   5.80
15                                  Jibrin
16  44 Kesalahan Orang Shalat                    Syaikh Muhammad Bayumi      Pustaka Al-Kautsar       RM   22.50
   474 Kesalahan Umum Dalam Akidah & Ibadah Beserta         Wahid Abdussalam Bali      Darul Haq           RM   59.50
17  Koreksinya
   50 Nasihat Bagi Orang Yang Meninggalkan Shalat -         Hasan Zakariya Fulaifil     Pustaka Arafah         RM   16.50
   Memotivasikan Anda Untuk Mengerjakan Shalat Dengan Mudah
18
19  73 Tuntunan Berdo'a Yang Makbul                 Drs. Muhammad Thalib       Irsyad Baitus Salam      RM   7.80
20  75 Kesalahan Seputar Hari & Shalat Jum'at            Wahid Abdussalam Bali      Pustaka Al-Inabah       RM   18.50
21  90 Kesalahan Dalam Masjid                    Wahid bin Abdussalam Bali    Pustaka Azzam         RM   17.50
22  99 Buah Mutiara Butiran Zikir Di Atas Sajadah          Labib Mz             Mitra Jaya           RM   9.80
23  99 Kesalahan Dalam Bersuci                    Wahid bin Abdussalam Bali    Pustaka Azzam         RM   16.80
24  99 Kisah Hikmah Pilihan, Malaikatpun berhaji           Sayyid Muhammad Asy-Syirazi   Pustaka Hidayah        RM   19.80

25  Adakah Biji Tasbih Pada Zaman Rasulullah?            Bakr bin Abdillah Abu Zaid    Pustaka Ibnu Katsir      RM   14.50
   Adakah Maulid Nabi?                       Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah  Darul Falah          RM   14.80
26                                  bin Baz DKK
27  Agar Doa Dikabulkan Allah                    Manshur Abdul Hakim       Maghfirah Pustaka       RM   32.50
28  Agar Ibadah Sesuai Sunnah - Koreksi Tentang Thaharah, Shalat   Syaikh Abdul Aziz bin      Pustaka At-Tazkia       RM   34.50
   & Ibadah Di Masjid                        Muhammad As-Sadhan
29  Agar Shalat Jadi Penolongmu, Penyejuk Hatimu           Prof. Dr. Yunasril Ali      Zaman             RM   29.50
30  Agar sikecil tangguh berpuasa                  Ulfah Nurhidayah         Najah Press          RM   27.50
31  Al-Fawa'id - Menuju Peribadi Takwa                Ibnu Qayyim           Pustaka Al-Kautsar       RM   24.80
32  Al-I'tisham (Buku Induk Pembahasan Bid'ah & Sunnah) - Jilid 1 & Imam Asy-Syathibi         Pustaka Azzam         RM  115.00
   2
33  Allah & Malaikat Bershalawat Kepada Nabi SAW          Ibnu Hajar Al-Haitami       Pustaka Hidayah        RM   34.50
   Allah Pun Berselawat Kepada Nabi - Rahasia & Keberkahan     Abbas Azizi           Pustaka Zahra         RM   29.50
34  Salawat atas Nabi Muhammad SAW
   Allah Pun Bershalawat - Kumpulan Shalawat Pilihan, Manfaat &   Yusuf bin Ismail An-Nabhani   Hasyimi            RM   33.50
35  Keutamaannya
36  Amal Setara Haji & Umrah - Saat Takdir Belum Mengijinkan,    Husain bin Mahmud Shadiq     Aqwam             RM   17.50
   Mungkinkah Tetap Meraih Pahalanya?
   Amalan Apakah Yang Paling Utama? - Penjelasan Tentang      Prof. Dr. Ibrahim bin Amir Ar-  Darus Sunnah          RM   33.50
37  Sebab Keutamaan Amal Ibadah Ditinjau Dari Berbagai Sisi     Ruhaili
38  Amalan Lengkap & Doa-doa Bulan Ramadhan             Musa Kahzim           Misbah             RM   19.80
   Amalan Lengkap & Doa-doa Haji & Umrah              Faizal jindan & Alfiyan hamzah  Misbah             RM   35.80
39
40  Amalan Seumur Hidup - Meneladani Sikap, Perbuatan dan Ibadah   Al-Imam An-Nasa'i        Sahara             RM   42.50
   Rasulullah SAW
   Amaliah Zikir Taubah & Taushiyah M. Arifin Ilham Ditinjau Dari  Drs. Ahmad Dimyathi       Nuansa Aulia          RM   9.80
41  Syariat Islam                          Badruzzaman
   Amaliyah sesat di bulan Ramadhan ( Kesyirikan ngalap berkah   H.Mahrus Ali ( Mantan Kyai NU ) Laa Tasyuk           RM   59.50
   kubur,ruwahan,megengan & kesesatan dzikir berjama'ah disela-
42  sela tarawih )
   Ash-Shahifah As-Sajjadiyyah - Kumpula Doa-doa Mustajab Imam   TIM Editor            Lentera            RM   49.50
43  Ali Zainal Abidin
No               Judul Buku                     Pengarang            Penerbit  Harga
44  Awas Bahaya Bid'ah - Bid'ah Berkedok Sunnah           Dr. Said bin Ali Wahf Al-    Maktabah Al-Hanif    RM  19.80
                                   Qahthani
45  Ayo Belajar Shalat - Panduan Praktis Untuk Anak-anak       Labib Mz             Putra Jaya       RM  3.80
46  Ayo Berdoa Untuk Anak-anak                    Labib Mz             Putra Jaya       RM  3.80
47  Bagaimana Sepulang Haji?                     Abdurrahman Al-Mukaffi      Darul Falah       RM  17.80
48  Beginilah Nabi Berwudhu                     Syaikh Muhammad bin Shalih Al- Darus Sunnah       RM  11.90
                                   Utsaimin & Fahd bin
                                   Abdurrahman Asy-Syuwayyib

   Bekal Hidup Bermasyarakat - Doa-doa Pilihan & Amaliah      Abu Anim             Mukjizat        RM  17.50
49  Keseharian
   Bekal Praktis Imam Shalat - Siapakah Yang Pantas Menjadi Imam  Dr. Said bin Ali Wahf Al-    Media Zikir       RM  18.50
50  Dalam Shalat?                          Qahthani
   Belum Shalat Sudah Keliru - Kesalahan-kesalahan Yang Sering   Syaikh Shalahuddin As-Said    Aqwam          RM  24.50
   Terjadi Sebelum Shalat, Seputar Masjid, Thaharah, Adzan &
51  Iqamah
52  Benar & Sehat Berhaji                      Syaikh Thalal Al-Aqil & Dr.   Aqwam          RM  28.50
                                   Khalid Al-Jabir
   Benteng Ketangguhan - Kumpulan Doa Untuk Pegangan Hidup     Mahfudli Sahli          Pustaka Amani      RM  3.80
53  Sehari-hari
54  Beranda Shalat - Aspek Lahir-Batin Thaharah & Najasat      Muhammad Wahidi         Al-Huda         RM  35.50
55  Berdoa & Beramal Bersama Rasulullah               Abu Bakar bin As-Sina      Al-Bayan        RM  29.80
56  Berdoa Bersama Nabi                       Ahmad Abdul Jawad        Hasyimi Press      RM  22.50
   Berdoa Dengan Bisikan Cinta - Cara Nyata Agar Doa Dikabulkan   Muhammad Muhyiddin        Himmah Media      RM  23.50
57  & Menjadi Pribadi Sukses & Mulia
   Berdoa Sesuai Sunnah - Ta'liq : Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah  Muhammad bin Ibrahim Al-     Pustaka At-Tazkia    RM  14.80
58  Bin Baz                             Hamd
59  Berdoalah Agar Hidupmu Tenteram & Bahagia            Wajihudin Alantaqi        Diva Press       RM  29.50
60  Berhaji Mengikuti Jalur Para Nabi                O. Hashem            Mizan          RM  24.80
61  Berjumpa Allah Dalam Shalat                   Musthafa Khalili         Pustaka Zahra      RM  28.50
62  Berobatlah Dengan Doa & Istighfar                Hasan bin Ahmad Hammam      Aqwam          RM  24.50
63  Berobatlah Dengan Puasa & Sedekah                Hasan bin Ahmad Hammam      Aqwam          RM  19.50
64  Berobatlah Dengan Shalat & Al-Quran               Ahmad bin Salim Baduwailan & Aqwam            RM  24.50
                                   Hishshah binti Rasyid

65  Bershalawat Untuk Mendapat Keberkahan Hidup           Yusuf bin Ismail An-Nabhani   Mitra Pustaka      RM  39.80
   Bersujud Di Keheningan Malam - 111 Jalan Menumbuhkan       Muhammad Shalih Ali Abdillah   Mitra Pustaka      RM  45.80
66  Gairah Qiyamul Lail                       Ishaq
   Bertaubatlah! - Konsep Taubat & Istighfar Menurut Pandangan   Ibnu Taimiyah          Al-Qowam        RM  24.50
67  Ulama Salaf
68  Berzikir Untuk Kesehatan Saraf - Rahasia La Ilaha Illallah &   Dr. Arman Yurisaldi Saleh    Zaman          RM  17.80
   Astaghfirullah Untuk Menghilangkan Nyeri Serta Menumbuhkan
   Ketenangan & Kestabilan Saraf
   Betapa Ampuhnya Doa - Mengatasi Semua Masalah Mendesain     Khalid bin Sulaiman Ar-Robi   Al-Qowam        RM  29.80
69  Hidup Terasa Indah
70  Biar Sakit Ibadah tetap Fit                   Syaikh Abdullah Al-Jibrin    Aqwam          RM  24.80
71  Bid'ah - Dalam Kacamata Al-Quran & Sunnah            Team Al-Balagh          Al-Huda         RM  11.80
72  Bid'ah Dalam Masjid                       Muhammad Jamaluddin Al-     Pustaka Azzam      RM  32.50
                                   Qasimi
73  Bid'ah Paling Berbahaya                     Dr. Muhammad Nua'im Sa'i     Cendekia        RM  22.80
   Bid'ah-bid'ah Dalam Pernikahan Yag Dianggap Biasa        Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin  Pustaka At-Tibyan    RM  3.50
                                   Baz & Syaikh Muhammad bin
74                                  Shalih Al-Utsaimin
   Bid'ah-bid'ah Yang Dianggap Sunnah                Syaikh Muhammad Abdus-      Qisthi Press      RM  69.50
75                                  Salam
76  Bid'ahkah Ilmu Hisab?! - Kajian Ilmiah Tentang Polemik Hisab   Ahmad Sabiq bin Abdul Latif   Pustaka Al-Furqan    RM  29.80
   Rukyah Untuk Menetapkan Puasa Ramadhan & Hari Raya        Abu Yusuf

77  Bimbingan doa & zikir mujarab                  Labib Mz             Lintas Media      RM  8.80
78  Bimbingan Do'a Beserta Hikmahnya                 Drs. H. M. Suhri Saleh      Al-Falah        RM  6.80
   Bimbingan Doa Pilihan Untuk Anak-anak Dengan Gambar & Cara Achmad Ma'ruf Asrori          Pustaka Amani      RM  3.00
79  Membacanya
80  Bimbingan Lengkap Shalat Berjamaah              Dr. Shalih bin Ghanim As-      Pustaka At-Tibyan    RM  23.50
                                 Sadlan
   Bimbingan Praktis Manasik Haji (Upaya Menggapai Haji Mabrur) H. M. Isa Mansur           Menara Kudus      RM  9.80
81
82  Bimbingan Shalat 5 Waktu                     Labib Mz             Pustaka Agung Harapan  RM  5.80
83  Bimbingan Shalat Lengkap                     Fatihuddin            Kartika         RM  11.80
84  Bimbingan Zikir Orang Sakit & Amalan Menuju Husnul Khatimah   Drs. Dundung Abdullah Harun   Kalam Mulia       RM  8.80

   Bolehkah Menjamak Shalat Kerana Hujan?              Hammad bin Abdullah bin     Pustaka Azzam      RM  12.50
85                                  Muhammad Hammad
No               Judul Buku                      Pengarang           Penerbit     Harga
   Buat Apa Shalat? - Kecuali Jika Anda Hendak Mendapatkan      Dr. Haidar Bagir       IIMAN             RM  35.50
86  Kebahagiaan & Pencerahan Hidup
   Bukan Shalat Biasa - Tuntunan, Teladan & Keutamaan Shalat     Ahmad Mushtafa Qasim     Pena Pundi Aksara       RM  42.50
87  Malam
88  Bukan Syahadat Tanpa Makna - Diterima-tidaknya Semua Ibadah    Syaikh Abu Basheer      Al-Fajr Media         RM  23.80
   Bergantung Pada Perkara Ini
   Bukti-bukti Kemukjizatan Puasa Untuk Terapi Diabetes - Fakta-   Imam Musbikin         Diva Press          RM  29.50
   fakta Mengejutkan Dari Penelitian Medis Ilmiah & Kajian Al-Quran
89
   Buku Pegangan Pria & Wanita Kelengkapan Risalah Shalat       Labib Mz           Putra Jaya          RM  13.80
90  Dilengkapi Doa & Zikir
   Buku Pintar Berdoa - Panduan Praktis Bimbingan Shalat Untuk    Nur Cahayanik         Pustaka Agung Harapan     RM  4.80
91  Anak-anak
92  Buku Pintar Haji & Umrah                      H. M. Iwan Gayo        Pustaka Warga Negara     RM  37.50
   Buku Pintar Shalat - Panduan Praktis Bimbingan Shalat Untuk  M. Hamid            Pustaka Agung Harapan       RM  4.80
93  Anak-anak
   Celakalah Orang-orang Yang Shalat! - Orang-orang Yang Mensia- Ahmad bin Shalih Az-Zuhraniy & Pustaka At-Tibyan         RM  36.80
   siakan Shalatnya                       Dr. Shalih bin Ghanim As-
94                                 Sadlan
   Contoh-contoh Mukadimah & Do'a Untuk Berbagai Keperluan    Rafi'udin           Setia Kawan            RM  11.80
95
96  Contoh-contoh Pembawa Acara, Pidato & Doa             Drs. H. Mustaghfiri Asror   Aneka Ilmu          RM  9.80
97  Dahsyatnya Doa, Coy!                        Solihin Abu Izzuddin     Pro-U Media          RM  21.80
98  Dahsyatnya Ibadah Tafakur - Seni Berpikir Yang Berpahala      Amru Khalid          Aqwam             RM  11.80
   Dahsyatnya Zikir & Doa - Menjemput Pahala & Menggapai Surga    Syamsuddin Noor        An-Nur            RM  27.50
99
100 Dan Shalat Pun Mengadu - Meretas Jalan Menggapai Puncak       Khalid bin Muhammad Al-Rasyid Mirqat            RM  15.80
  Nikmat Ibadah Shalat
101 Dimanakah Shalat Yang Khusyu'?                    H. Abdullah Sonhadji     Asy-Syifa'          RM  16.50
  Dimensi Do'a & Zikir - Menyelami Samudra Qolbu Mengisi Makna     K. H. Toto Tasmara      Dana Bhakti          RM  37.80
102 Hidup
103 Doa                                 Drs. Miftah Faridl      Pustaka            RM  29.80
104  Doa - Tawassul, Kumail, Jausyan Kabir               Ikhlas Budiman        Al-Huda            RM  17.80
105 Doa & Amalan Mustajab bulan Rajab,Sya'ban,Ramadhan          TIM Penulis          Pustaka Zahra         RM  29.80
  Doa & Dzikir - Keseharian Haji & Umrah Dari Al-Quran & As-      Ibnu Ism Al-Majdi       Pustaka Ibnu Katsir      RM  19.80
106 Sunnah
  Do'a & Dzikir Menurut Al-Quran & As-Sunnah          Drs. Zainal Muttaqin & H.       Mitra Pustaka         RM  16.80
107                               Ghazali Mukri
108 Doa & Hiburan Bagi Orang Sakit & Terkena Musibah Menurut Al- Yazid bin Abdul Qadir Jawas      Pustaka Imam Asy-Syafi'i   RM  4.80
  Quran & As-Sunnah Yang Shahih
  Doa & Obat Penyembuh Menurut Ajaran Rasulullah        Allamah Sayyid Muhammad        Lutfi Agency         RM  28.50
                                 Mahdi & Sayyid Hasan Al-
109                               Khurasan
  Doa & Penyembuhan Cara Nabi                 Dr. Said bin Ali Wahf Al-       Mitra Pustaka         RM  12.80
110                               Qahthani
  Doa & Ruqyah Dengan Al-Quran & As-Sunnah           Dr. Said bin Ali Wahf Al-       Al-Qowam           RM  13.50
111                               Qahthani
112 Doa & Shalat Istikharah                   Samir Qorni Muhammad Rizq       Media Hidayah         RM  9.80

   Doa & Syarah Jausyan Kabir                     Mulla Hadi Sabzawari     Yayasan Al-Mushthafa Bekasi  RM  16.80
113
   Doa & Wirid                            Dr. Said bin Ali Wahf Al-   Pustaka At-Tibyan       RM  9.80
114                                   Qahthani
   Doa & Wirid - Mengobati Guna-guna & Sihir Menurut Al-Quran &    Yazid bin Abdul Qadir Jawas  Pustaka Imam Asy-Syafi'i   RM  45.50
115 As-Sunnah (HC)
116  Doa & Wirid - Mengobati Guna-guna & Sihir Menurut Al-Quran &    Yazid bin Abdul Qadir Jawas  Pustaka Imam Asy-Syafi'i   RM  34.50
   As-Sunnah (SC)
   Doa & Wirid Dalam Megerjakan Ibadah                Teungku Muhammad Hasbi Ash- Pustaka Rizki Putra       RM  19.80
117                                   Shiddieqy
   Doa & Zikir 99 Asmaul Husna                    Dr. Mahmud Abdurraziq Ar-  Hikam Pustaka          RM  37.50
118                                   Ridhwani
119 Doa & Zikir Lengkap Ajaran Nabi                   TIM Penulis         Pustaka Zahra          RM  55.50
120  Doa & Zikir Mukijizat Nabi & Para Rasul              Tim Penyusun         Zahra             RM  29.80
121 Doa & Zikir Sehari-hari Untuk Anak-anak               Abu Atiyah          Sholahuddin Press       RM  6.80
122 Doa & Zikir Sehari-hari Untuk TK-SD-SMP               Abu Es.Al-Ayyubi       Shalahuddin Press       RM  4.80
123 Doa & Zikir Shalat Fathimah Az-Zahra                 TIM Penulis          Zahra             RM  25.50
124  Doa 1001 Asmaul Husna (Doa Jawsyan Kabir)             TIM Penyusun         Arifa Publishing       RM  15.50
  Doa Ajaran Ilahi - Kumpulan Doa Dalam Al-Quran Beserta        Anis Masykur & Jejen Musfah  Hikmah            RM  17.80
125 Tafsirnya
  Doa Ajaran Rasul - Kumpulan Doa Derdasrakan Hadis Beserta      Anis Masykur         Hikmah            RM  19.80
126 Uraiannya
127 Doa Ajaran Sahabat Rasulullah                    Jejen Musfah         Hikmah            RM  19.80
128  Doa akhir zaman ( Mananti kedatangan imam Mahdi )         Tim Pustaka Zahra       Pustaka Zahra         RM  9.80
No                Judul Buku                  Pengarang            Penerbit  Harga
   Doa Amalan Harian Pengarang Maulid Simtud Durror - Buku 1 Habib Ali bin Abdul Qadir Al-   Hayat         RM  23.50
129                               Habsyi
  Doa Amalan Mingguan Pengarang Maulid Simtud Durror - Buku 2 Habib Ali bin Abdul Qadir Al-   Hayat         RM  23.50
130                               Habsyi
  Doa Andalan Para Nabi - Kisah Kekuatan Doa & Bacaan Untuk  Dr. Musthafa Murad         Zaman         RM  39.50
131 Diamalkan
132 Doa Fajar & Munajah Di Malam Hari              TIM Penulis            Pustaka Zawiyah    RM  4.80
133 Doa Hari Arafah                        TIM Pustaka Zahra        Pustaka Zahra     RM  16.80
134 Doa Harian Nabi Muhammad SAW & Keluarganya           TIM Pustaka Zahra        Pustaka Zahra     RM  28.50
  Doa Harian Rasulullah - 444 Bacaan Berdasarkan Riwayat Pilihan Dr. Yusnasril Ali & Luqman   Zaman         RM  35.00
135                                Junaidi
136 Doa Khatam Al-Quran - Antara Yang Sunnah & Yang Bid'ah     Syaikh Bakr bin Abdullah Abu  Qiblatuna       RM  13.80
                                  Zaid
  Doa Kumayl, Doa Thaif, Doa Keselamatan, Doa Tawassul, Doa   Alwi Husein           Pustaka Zahra     RM  16.80
137 Ziarah
138 Do'a Kunci Mencari Rezki                    H. Saleh            Dina          RM  3.80
139 Doa Makbul Para Nabi & Wali                  Imron Al-Idrusy         Putra Pelajar     RM  13.80
140 Doa Mendatangkan Rezeki                    TIM Penulis           Pustaka Zahra     RM  17.50
141 Doa Mustajab Bagi Kehidupan Dunia & Akhirat          Jausyan Kabir          Zahra         RM  14.80
   Doa Penjagaan Dunia Akhirat                 Jawasyan Kabir & Jawsyan    Misykat        RM  17.80
142                                Shahgir
   Doa perisai hidup ( Doa jawsyan kabir )           Muhammad Taufiq Ali Yahya &   Misbah         RM  15.80
143                                Zainab Husein Al-Habsyi
144  Doa Puncak Pengampunan & Penghambaan (Doa Abu Hamzah)    TIM Pustaka Zahra        Pustaka Zahra     RM  9.80

145 Doa Puncak Penyesalan & Tobat                 TIM Penyusun          Pustaka Zahra     RM  13.80
146 Doa Rasulullah Sehari-hari                                   Irsyad Baitus Salam  RM  9.80
147 Do'a Sapu Jagat                        Fuad Kauma           Aneka Solo       RM  9.80
148  Doa Setelah Shalat Malam                                   Misbah         RM  16.80
   Doa Suci Keluarga Nabi                    Syaikh Muhammad Mahdi Al-    Pustaka Hidayah    RM  29.50
149                                Ashify
150 Doa Wali-wali Allah ( Pedoman umat islam )           Labib Mz            Bintang Usaha Jaya   RM  16.50
151 Do'a Yang Dikabulkan Allah SWT                 Hasan Abdul Qahar        Absolut        RM  35.80
152  Do'a Yang Dikabulkan Allah SWT (Saiz kecil, Hard Cover)   Hasan Abdul Qahar        Absolut        RM  23.80
   Doa Ziarah                          Syaikh Abdul Qadir As-Saqqaf  Pustaka Hidayah    RM  24.50
153
154 Doa-doa & Wirid Setelah Shalat                                 Misbah         RM  11.80
155 Doa-doa Dalam Al-Quran                                     Gema Risalah Press   RM  9.80
156  Doa-doa Kesembuhan                      Abdullah Beik          Misbah         RM  9.80
  Doa-doa Kunci Bisnis - Kitabnya Para Pedagang, Pelaku Bisnis & Yusuf Mansur & Amir Kumadin   Intuisi Press     RM  59.50
157 Pengusaha
  Doa-doa Kunci Rezeki                      Ust. Yusuf Mansur & Amir    Intuisi Press     RM  29.80
158                                Kumadin
159 Doa-doa Kunci Surga - Diseleksi Dari Mafatih Al-Jinan     Syaikh Abbas Al-Qummi      Lentera        RM  39.50
160  Do'a-do'a Manasik Haji & Umrah                Achmad Sunarto         Husaini        RM  6.50
161 Doa-doa Mengobati Penyakit Hati                TIM Pustaka Zahra        Pustaka Zahra     RM  11.80
   Doa-doa Mimpi Bertemu Nabi SAW, Mengundang Nabi ke dalam Husain Muhammad Syaddad Ba Pustaka Hidayah         RM  29.80
162 mimpi.                           'Umar
163 Doa-doa Mukjizat Para Nabi                 TIM Penulis        Pustaka Zahra          RM  19.80
164  Doa-doa Mustajab Agar Selalu Ditolong Allah         Yusuf Mansur & Amir Kumadin   Intuisi Press     RM  33.50

   Doa-doa Mustajab Dalam Al-Quran & Hadis           Abu Ahmad Muhammad Naufal Mitra Pustaka        RM  25.50
165
166 Doa-doa Nabi & Keluarganya Yang Sudah Terbukti Mujarab     Sayyid M. Ridha Al-Ridhawi   IIMAN         RM  42.50
   Doa-doa Nabi SAW & Para Sahabat RA              Maulana Muhammad Yusuf Al-   Thariqul Izzah     RM  15.50
167                                Kandhalawi
168  Doa-doa Para Nabi & Wali                   Dr. Muhammad bin Alawi Al-   Pustaka Hidayah    RM  29.50
                                  Maliki Al-Hasani
   Doa-doa Penenang Hati Nabi Muhammad Saw. dan keluarganya   Tim Pustaka Zahra        Pustaka Zahra     RM  16.50
169
   Doa-doa Penyembuh & Khasiat Surah-surah Al-Quran       Muhammad Abdul Kadir Alkaf   Pustaka Hidayah    RM  27.50
170
171 Doa-doa Penyembuh Dari Al-Quran & Hadis            TIM Pustaka Zahra        Pustaka Zahra     RM  12.80
172  Doa-doa Perlindungan - Penolak Keburukan & Bencana      TIM Pustaka Zahra        Pustaka Zahra     RM  12.80
173 Doa-doa Pilihan Saiyidina Ali bin Abi Thalib          Ali Bin Abi Thalib       Misbah         RM  19.80
174 Doa-doa Rasulullah                       Ibnu Taimiyah          Pustaka Azzam     RM  24.80
   Doa-doa Ruqyah                        Dr. Muhammad bin Alawi Al-   Pustaka Hidayah    RM  22.50
175                                Maliki Al-Hasani
176  Doa-doa Salat Malam                                     Pustaka Zahra     RM  11.80
   Do'a-do'a Sehari Semalam                   Syeikh Saad Abdullah Al-Barik  Duta Ilmu       RM  4.80
177
178 Doa-doa Setelah Shalat                                     Pustaka Zahra     RM  13.80
No               Judul Buku                     Pengarang            Penerbit     Harga
179 Do'a-do'a Untuk Keluarga Sakinah               Hj. Siti Wijayanti           Bintang Cemerlang     RM   7.80
180 Doa-doa Yang Menakjubkan - Disertai Kisah-kisah Menarik Yang Khalid bin Sulaiman Ar-Rabii      Pustaka Ibnu Katsir    RM  22.50
  Banyak Memberikan Pelajaran
181 Doa-doa Yang Paling Makbul                  Ali Ramadhan              Karya Gemilang Utama    RM   4.50
182 Doa-doa Zikir & Shalat Khusus Perempuan              TIM Penyusun           Arifa Publishing      RM  18.50
   Dzikir & Doa Di Sekitar Kehidupan Manusia            Teungku Muhammad Hasbi Ash- Pustaka Rizki Putra       RM  14.80
183                                  Shiddieqy
184  Dzikir & Doa Mustajab                      Achmad Sunarto       Mitra Pustaka          RM  24.50
  Dzikir Demi Kedamaian Jiwa - Solusi Tasawuf Atas Problema     Drs. M. Afif Anshori       Pustaka Pelajar      RM  12.80
185 Manusia Modern
  Dzikir Jama'I - Yang Sunnah & Bid'ah                Dr. Muhammad bin         Darus Sunnah        RM  19.80
186                                  Abdurrahman Al-Khumais
   Energi Cahaya Ilahi - Aktualisasi Spirit Shalat Khusyuk Dalam  Abu Sangkan           Hikmah           RM  29.80
187 Kehidupan Nyata
188  Energi Ibadah - Selami Makna, Raih Kematangan Batin       Syekh Tosun Bayrak Al-Jerrahi  Serambi          RM  27.50
                                    & Murtadha Muthahhari

   Energi Zikir - Menenteramkan Jiwa Membangkitkan Optimisme    Samsul Munir Amin & Haryanto   Amzah           RM  23.80
189                                  Al-Fandi
   Energi Zikir & Shalawat                     Syaikh Muhammad Hisham      Serambi          RM  29.80
190                                  Kabbani
   Ensiklopedi Amalan Muslim - Amalan Harian Rasulullah & Para   Syaikh Muhammad Thariq      Pustaka As-Sunnah     RM  69.60
191 Sahabat Dari Pagi hingga Petang                  Muhammad Shalih
192  Ensiklopedi Kesalahan Dalam Ibadah Haji             Syaikh Nadaa Abu Ahmad      Daar An-Naba        RM   7.50
   Ensiklopedi Kesalahan Ibadah                Syaikh Abdul Aziz bin         Al-Qowam          RM  62.50
193                                Muhammad As-Sadhan
  Ensiklopedi Pahala - Ibadah Penuh Pahala Dalam Al-Quran & As- Imam Al-Dimyathi           Pustaka As-Sunnah     RM  79.50
194 Sunnah As-Shahihah
195 Ensiklopedi Shalat                      Muhsin Qiraati            Cahaya           RM  36.50
196  Ensiklopedi Shalat - Jawaban Lebih Dari 500 Permasalahan     Syaikh Abu Malik Kamal bin As-  Cordova Mediatama     RM  99.50
   Shalat                              Sayyid Salim
   Ensiklopedi Shalat Menurut Al-Quran & As-Sunnah - Jilid 1    Dr. Said bin Ali Wahf Al-    Pustaka Imam Asy-Syafi'i  RM  105.00
197                                  Qahthani
   Ensiklopedi Shalat Menurut Al-Quran & As-Sunnah - Jilid 2    Dr. Said bin Ali Wahf Al-    Pustaka Imam Asy-Syafi'i  RM  105.00
198                                  Qahthani
   Ensiklopedi Shalat Menurut Al-Quran & As-Sunnah - Jilid 3    Dr. Said bin Ali Wahf Al-    Pustaka Imam Asy-Syafi'i  RM  105.00
199                                  Qahthani
200  Ensiklopedi Tarjih - Masalah Thaharah & Shalat          Muhammad bin Umar bin Salim   Darus Sunnah        RM  68.50
                                    Bazmul
   Ensiklopedia Zikir & Doa Al-Imam An-Nawawi. (Takhrij, Tahqiq &  Imam An-Nawawi          Pustaka Sahifa       RM  149.50
201 Komentar Oleh Syaikh Amir bin Ali Yasin)
202 Etika Doa & Zikir Mujarab                     Aqis Bil Qisthi         Bintang Usaha Jaya     RM  11.50
  Etika Imam & Makmum Di Dalam Shalat Berdasarkan Al-Quran & Dr. Said bin Ali Wahf Al-        Pustaka Ibnu Umar     RM  24.50
203 As-Sunnah                         Qahthani
204 Fadhilah & Khasiat surah-surah Alquran           Haidar Ahmad Al-A'raji          Pustaka Zahra       RM  25.50
205 Fadhilah Amalan Ayat & Surat Dalam Al-Quran            Miftahul Arzaki         Ampel Mulia        RM   7.80
   Fadhilah Haji - Keutamaan-keutamaan Haji & Umrah         Maulana Muhammad Zakariyya Pustaka Ramadhan         RM  33.80
206                                  Al-Kandhalawi
   Fadhilah Shalat Malam Menurut Al-Quran & Hadis          Mubarak bin Mahfudh    Duta Ilmu            RM   6.80
207                                  Bamuallim
208  Fadhilah Shalat-shalat Sunnah                  Abdullah Afif Thaifuri   Duta Media            RM   9.80
   Fadhilah Shalawat Kepada Nabi Menurut Al-Quran & As-Sunnah    Mubarak bin Mahfudh       Pustaka Imam Asy-Syafi'i  RM  27.80
209                                  Bamuallim
210 Fisika Shalat                           Muhammad Wahidi         Al-Huda          RM  29.50
  Gemar Belajar Shalat - Panduna Praktis Bimbingan Shalat Untuk M. Hamid - Labib Mz          Pustaka Agung Harapan   RM   6.50
211 Anak-anak
212 Gemar Berdoa - Panduan Doa Untuk Anak-anak          Nur Cahayanik             Pustaka Agung Harapan   RM   6.50
213 Gita Ramadhan - Tuntunan Doa & Amalan Di Bulan Suci        Abbas Qummi           Al-Huda          RM  15.80
214 Haji                                Dr. Ali Syariati         Pustaka          RM  24.50
  Haji - Jalan-jalan Atau Ibadah? - Optimalisasi Ibadah Di Mekah & Abu Thalhah Muhammad Yunus Maghfirah Pustaka         RM  52.50
  Madinah                             Abdul Sattar & Faizal Ali Al-
215                                 Ba'dani
216 Haji Bersama M. Quraish Shihab                  M. Quraish Shihab       Mizan              RM  19.80
   Haji Bersama Nabi (Petunjuk Haji & Umrah Sesuai Sunnah Nabi) Saad bin Said Al-Hajari       Darus Sunnah        RM  24.50
217
   Haji Nabi,Sejak berangkat dari Madinah hingga kembali      Muhammad Nashiruddin Al-     Al-qawam          RM  16.80
218                                  Albani
219 Haji Pengabdi Setan                        Prof. K. H. Ali Mustafa Yaqub  Pustaka Firdaus      RM  24.50
220  Haji Spiritual - Makna Filosofis-esoteris Dalam Pendakian Ruhani Muhammad Djarot Sensa      Tafakur          RM  19.80

   Hajinya Para Nabi & Malaikat - Kunci Kesempurnaan Ibadah Haji  Husain Mazhahiri         Pustaka Zahra       RM  33.50
   Sebagaimana Dijalankan Oleh Para Nabi & Malaikat
221
222 Hakikat & Rahasia Shalat H/C                    Imam Khomeini          Misbah           RM  27.80
No                Judul Buku                   Pengarang            Penerbit    Harga
223 Hakikat Zikir - Jalan Taat Menuju Allah             Muhammad Arifin Ilham      Intuisi Press       RM  13.80
224 Hati-hati Doa Orang Terzalimi - Kisah Nyata Balasan Kontan    Saad bin Said Al-Hajuri     Aqwam           RM  24.50
  Allah Di Dunia
225 Hidup Sehat Dengan Dzikir & Doa                 Syaikh Muhammad Bayumi      Pustaka Al-Kautsar     RM  29.80
  Hidup Sehat Tanpa Obat - Manfaat Kesehatan Dalam Shalat,     Dr. Jamal Muhammad Az-Zaki    Cakrawala Surya Prima   RM  75.50
226 Puasa, Zakat & Haji
227 Hikmah & Makna Haji                       Jawad Amuli           Cahaya           RM  33.80
228  Hikmah Puasa - Tinjauan Ilmu Kesehatan             Rahman              Al-Mawardi Prima      RM  16.80
229 Hikmah Zikir & Do'a - Tinjauan Ilmu Kesehatan          Rahman Sani           Al-Mawardi Prima      RM  14.80
   Hikmah Zikir Berjamaah                   Muhammad Arifin Ilham &       Republika         RM  8.80
230                                Debby Nasution
  Himpunan Doa & Zikir Pilihan Rasulullah - Rangkaian Doa Dalam Fatkur Rahman            Pustaka Media       RM  10.80
231 Al-Quran & Hadis
232 Himpunan Doa-doa Mustajabah Disertai Wirid-wirid Pilihan   Labib Mz              Karya Agung        RM  6.80
233 Himpunan Shalat Sunnah Lengkap                  Imron Suparno          Amanah           RM  5.80
234 Himpunan Shalawat & Dzikir & Aneka bacaan Shalawat        Achmad Sunarto          Bintang Terang       RM  3.80
235 Himpunan Shalawat Nabi                      Rafi'udin            Pustaka Setia       RM  9.80
236  Himpunan Shalawat Rasulullah SAW                Yasser Ibrahim Ali        Absolut          RM  9.80
  Hukum & Tata Cara Mengurus Jenazah Menurut Al-Quran & As-    Muhammad Nashiruddin Al-     Pustaka Imam Asy-Syafi'i  RM  85.00
237 Sunnah                              Albani
  Hukum Mengulang Shalat Jamaah Dalam Satu Masjid         Dr. Muhammad Thahir Hakim    Daar An-Naba'       RM  8.80
238
239 Ibadah Dalam Islam                        Dr. Yusuf Al-Qardhawi      Bina Ilmu         RM  39.80
240  Ibadah Qalbu - Pengaruhnya Dalam Kehidupan Kaum Mu'min     Dr. Muhammad Musa Asy-Syarif Akbar             RM  16.80

241 Ibadah Sepenuh Hati                       Amru Khalid           Aqwam           RM  29.80
   Ibadah Syetan                         Syekh Jalaluddin Al-Khusyairi  Arkola           RM  18.50
242
243 Ibadah Tanpa Perantara - Kaidah-kaidah Dalam Tawassul      Ibnu Taimiyah          Pustaka As-Sunnah     RM  19.50
244  Imam Dalam Shalat Menurut Al-Quran dan As-Sunnah        Dr. Said bin Ali Wahf Al-    Pustaka An-Najiyah     RM  15.80
                                   Qahthani
   Indah & Nikmatnya Shalat - Jadikan Shalat Anda Bukan Sekadar  Abu Hamida            Pustaka Hidayah      RM  29.80
245 Rukuk & Sujud
   Indahnya Ibadat Haji                      Dr. Nashir bin Musfir Az-Zahrani Qisthi Press        RM  23.80
246
247 Ingin Anak Anda Rajin Shalat?                   Musthafa Abul Muathi    Aqwam             RM  18.80
248  Intisari Kesalahan-kesalahan Shalat (Ringkasan Kitab Al-Qaul Al- Abu Ubaidah Masyhur bin   Darus Sunnah         RM  25.80
   Mubin Fi AkhThai Al-Mushallin)                  Hasan bin Mahmud bin Salman

249 Jadikanlah Shalat Sebagai Penolongmu               Abdul Malik Al-Qasim       Pustaka Ibnu Katsir    RM  14.80
   Jangan Asal Shalat - Rahasia Shalat Khusyuk          Abdul Manan bin Muhammad     Pustaka Hidayah      RM  46.50
250                                 Sobari
   Jangan Asal Zikir - Melambungkan Ruh Dengan Asma Allah     Abdul Rasul Muhammad       Pustaka Hidayah      RM  52.50
251
252  Jangan Kecewakan Allah Dengan Shalatmu             M. Hamdani Bakran Adz-Dzaky Pustaka Al-Furqan        RM  22.50

   Jangan Pernah Lalaikan Shalatmu - 50 Nasehat Ruhani Untuk   Hasan Zakariya Fulaifil     Mirqat           RM  18.80
253 Yang Lalai Menunaikan Shalat
254 Jangan Shalat Bersama Setan!                   Syaikh Mukmin Al-Haddad     Aqwam           RM  18.50
  Jangan Sia-siakan Shalatmu - Easy Philosophy On How & Why :   Ali Khamenei           IIMAN           RM  24.80
255 Mengubah Rutinitas Menjadi Kerinduan
256 Jangan Tinggalkan Shalat Jumat .                 Abdul Manan bin H. Muhammad   Pustaka Hidayah      RM  29.50
                                   Sobari
257 Kaifiyah Shalat Versi Kitab Salaf                M. Asykuri Darusman       Sidogiri          RM  15.80
258 Kamus Doa - Lebih Lengkap & Praktis               Luqman Junaedi          Hikmah           RM  59.80
   Kamus Shalat - Memuat Ragam Shalat Dari A Sampai Z Yang    Muhsin Labib           Arifa           RM  63.50
259 Disajikan Berdasarkan Urutan Abjad
260  Kamus Zikir & Doa                       Shohih Alhasan          Aqwam           RM  69.50
261 Keagungan Shalat Subuh                      Syaikh Nida Abu Ahmad      Pustaka At-Tibyan     RM  11.80
262 Keajaiban Puasa Senin Kamis                   Suyadi              Mitra Pustaka       RM  19.80
   Keajaiban Shalat Subuh - Menguak Misteri Kemuliaan Dalam    Imad Ali Abdus Sami Husain    Wacana Ilmiah Press    RM  17.80
263 Shalat Subuh
264  Keajaiban Shalat Tahajjud                   Habib Idrus Al-Hamid       Pustaka Media       RM  12.50
265 Keajaiban Shalawat                        Isnaeni Fuad           Lintas Media        RM  8.50
   Keajaiban Shalawat - Melepas Rindu Pada Rasulullah &      Ibnu Muhammad Salim       Hikmah           RM  19.50
266 Menjemput Syafaat Di Akhirat
   Keistimewaan & Keutamaan Shalawat & Asmaul Husna        Abdullah Afifi Thaifuri     Karya Agung        RM  6.80
267 Dilengkapi Doa-doa Penting
268 Kekuatan Doa & Munajat - Solusi & Tuntunan Untuk Terkabulnya   Muhammad Husain Al-Mukhtari Iqra Kurnia Gemilang      RM  21.80
  Doa                               Al-Mazandarani
269 Kekuatan Doa Ibu                         Ummi Maya          Belanoor            RM  29.50
270 Kembalilah Ke Jalan Allah Dengan Zikir & Doa                         Al-Mawardi Prima        RM  27.50
271 Keringanan-keringanan Dalam Shalat                Dr. Ali Abu Basal      Mustaqiim            RM  17.80
272 Kesalahan-kesalahan Dalam Praktik Shalat             Mahmud Al-Mishri      Mitra Pustaka          RM  33.50
No                 Judul Buku                  Pengarang             Penerbit      Harga
  Keutamaan & Amalan Malam Jum'at - Doa Tawassul & Doa       TIM Penulis           Yayasan Al-Mushthafa Bekasi  RM  12.80
273 Kumayl -
  Keutamaan & Keistimewaan Shalat Tahajjud, Hajat, Istikharah &   Ubaid Ibnu Abdillah       Pustaka Media         RM  7.80
274 Dhuha
275 Keutamaan & Khasiat Shalawat Nabi                 Labib Mz             Putra Jaya          RM  4.50
276 Keutamaan Puasa Ramadhan & Malam Al-Qadar             Maulana Muhammad Zakariyya    Pustaka Ramadhan       RM  6.80
                                   Al-Kandhalawi
277 Keutamaan Shalat Berjama'ah                    Dr. Fadhl Ilahi         Duta Ilmu           RM  8.80
278 Keutamaan Shalawat & Fadhilah Amal                Abdul Aziz Asy-Syanawi      Pustaka Al-Kautsar      RM  32.50
279 Khasiat 33 Shalawat Nabi                     Labib Mz             Mulia Jaya          RM  5.80
280  Khasiat Asmaul Husna, Sifat 20 & Shalawat            Khalil Mustofa          Agung Media Mulia       RM  7.80
   Khasiat Zikir & Doa - Terjemahan Kitab Al-Adzkaarun       Imam An-Nawawi          Sinar Baru Algensindo     RM  45.50
281  Nawawiyyah
   Khasiat Zikir & Doa - Terjemahan Kitab Al-Adzkarun Nawawiyyah  Imam An-Nawawi          Sinar Baru Algensindo     RM  55.80
282  (HVS)
283  Khusyuk Bukan Mimpi - Mengapa Kita Sulit Shalat Khusyuk     Syaikh Mu'min Al-Haddad     Aqwam             RM  23.50
284  Khutbah & Nasehat Para Sahabat                 M. Utsman Al-Khasyt       Pustaka Azzam         RM  18.80
285  Khutbah Jum'at                         H. Mochtar Anwar         Sinar Baru Algensindo     RM  7.80
   Khutbah Jum'at - Barometer Muslim                Syaikh Hamid Ibnu Muhammad    Karya Agung          RM  12.50
286                                  Al-Abbadi
287 Khutbah Jum'at - Jilid 1                     Drs. Solihin Syaqiq       Sinar Baru Argesindo     RM  8.50
288 Khutbah Jum'at - Jilid 2                     Drs. Solihin Syaqiq       Sinar Baru Argesindo     RM  8.50
289 Khutbah Jumat : Tantangan Umat Islam Di Era Globalisasi      Drs. Moh. Saifullah       Terbit Terang         RM  22.50
  Khutbah Jumat Jilid 1                       Drs. Sholihin Syaqiq & Drs. Il  Sinar Baru Argesindo     RM  8.50
290                                  Sufyana M. Bakri
   Khutbah Jumat Jilid 2                      Drs. Sholihin Syaqiq & Drs. Il  Sinar Baru Argesindo     RM  8.50
291                                  Sufyana M. Bakri
292  Khutbah Jum'at Komplit Satu Tahun                Abdul Ghani Askur        Alaydrus           RM  8.80
   Khutbah Jum'at Membangun Moralitas Umat             Muhammad Farhad & Abdullah    Amelia            RM  14.80
293                                  Farouk
294 Khutbah Jum'at Sepanjang Masa                   Achmad Sunarto          Gali Ilmu           RM  14.50
295 Khutbah Jum'at Suara Mimbar                    Achmad Sunarto          Gali Ilmu           RM  14.50
296  Khutbah Mimbariyah                       Dr. Muhammad bin Abdul      Pustaka Amani         RM  12.80
                                   Wahhab
297 Khutbah Pilihan - Ibadah                     Ahmad Solihin          Sinar Baru Algensindo     RM  6.80
   Khutbah Pilihan - Memelihara Hubungan Harta & Keyakinan     Ahmad Solihin          Sinar Baru Algensindo     RM  6.80
298
   Khutbah-khutbah Nabi SAW & Para Sahabat             Maulana Muhammad Yusuf Al-    Thariqul Izzah        RM  22.50
299                                  Kandhalawi
300  Khutbah-khutbah Rasulullah                   Muhammad Khalil Al-Khatib    Darul Falah          RM  36.80
301 Kiat Muslimah meraih shalat khusyu'                Ruqayyah bt Muhammad       Darul Haq           RM  8.00
302 Kiat-kiat Menggapai Haji Mabrur                  Zaini Ali Akbar         Tri Bina Insani        RM  68.50
   Kisah & Hikmah - Jadi Babi Karena Meninggalkan Shalat (Untuk  Abu Khalid            Bintang Usaha Jaya      RM  3.50
303 Anak-anak)
304  Kisah-kisah Shalat                       Qasim Mirkhalaf Zadeh      Qorina            RM  35.80
   Kisah-kisah Shalat Tahajjud                   M. Jawad Mehry & Qasim Mir    Qorina            RM  33.50
305                                  Khalaf Zadeh
   Kitab Fadhail Amal Jilid 1                   Ali bin Muhammad Al-Maghribi   Darul Haq           RM  46.50
306
   Kitab Fadhail Amal Jilid 2                   Ali bin Muhammad Al-Maghribi   Darul Haq           RM  46.50
307
308  Koreksi Dzikir Jama'ah M. Arifin Ilham             Abu Amsaka         Darul Falah            RM  22.80
   Koreksi Total Ritual Shalat                   Abu Ubaidah Masyhur bin   Pustaka Azzam           RM  43.50
                                   Hasan bin Mahmud bin Salman
309
   Koreksi Zikir & Doa Sehari-hari - Mengulas Tuntas Seputar    Syaikh Bakar bin Abdullah Abu Darul Haq            RM  63.50
310 Kesalahan, Bid'ah & Syirik Dalam Dzikir & Doa           Zaid
311 Kritik Atas Pembid'ahan Shalat Tarawih 20 Rakaat         Dr. Muhammad Ilyas Marwal   Pustaka Firdaus         RM  12.50
312  Kuliah Ibadah                          Teungku Muhammad Hasbi Ash- Pustaka Rizki Putra        RM  22.50
                                   Shiddieqy
313 Kumpulan Doa & Dzikir Pilihan                   Drs. K. H. Faqih Dalil     Apollo             RM  6.50
314 Kumpulan Doa Dari Al-Quran & As-Sunnah Yang Shahih        Yazid bin Abdul Qadir Jawas  Pustaka Imam Asy-Syafi'i    RM  22.50
   Kumpulan Doa Fatihah Untuk Berbagai Kesempatan         Habib Ahmad bin Alwi Al-Habsyi Pustaka Zawiyah         RM  4.00
315
316  Kumpulan Doa Perintah & Larangan Dalam Al-Quran         Syamsuddin Noor         Annur             RM  29.50
   Kumpulan doa-doa Dalam Al-Quran & Hadis (PVC)          Sa'di bin Ali bin Wahf Al-    Duta Ilmu           RM  8.80
317                                  Qahthoni
   Kumpulan doa-doa Dalam Al-Quran & Hadis (SC)          Sa'di bin Ali bin Wahf Al-    Duta Ilmu           RM  6.80
318                                  Qohthoni
319 Kumpulan Doa-doa Haji, Umrah & Shaum               A. Zakaria            Ibn Azka Press        RM  6.80
320 Kumpulan Doa-doa Makbul                      Labib Mz             Pustaka Indonesia       RM  11.80
321 Kumpulan Doa-doa Sehari-hari                   A. Zakaria            Ibn Azka Press        RM  6.80
322 Kumpulan Doa-doa Shalat                      A. Zakaria            Ibn Azka Press        RM  6.80
323 Kumpulan Keistimewaan Shalawat Nabi SAW                              Husaini            RM  4.80
No                Judul Buku                    Pengarang              Penerbit    Harga
324  Kumpulan Mutiara Do'a                      Rafi'udin & Drs. Manan Abdul    Pustaka Setia       RM  8.90
                                    Djaliel
   Kumpulan Shalat Sunnah & Keutamaannya              Dr. Said bin Ali Wahf Al-     Darul Haq         RM  15.80
325                                  Qahthani
326 Kumpulan Shalawat - Khasiat & Keutamaanya             Moh Showwam Manshur        Amelia           RM  7.80
   Kumpulan Shalawat Nabi SAW Beserta Hikmah & Khasiatnya      Fathihuddin Abul Yasin       Terbit Terang       RM  4.00
327
328  Kumpulan Tanya Jawab Seputar Shalat               Syaikh Abdul Aziz bin Nashir Al- Almahira           RM  79.50
                                    Musainid
   Kumpulan Tanya-Jawab Bid'ah Dalam Ibadah             Hammud bin Abdullah Al-Mathar Darul Falah           RM  62.50
329
330 Kunci Ibadah & Tuntunan Shalat Lengkap               Achmad Sunarto           Setia Kawan        RM  16.80
331 Kunci Ibadah Lengkap                        Abu Fatiah Al-Adnani        An-Nur           RM  33.50
332 Kunci Sukses Beribadah - Menikmati Kepraktisan & Kelezatan     Amru Khalid            An-Nadwah         RM  32.50
  Ibadah Dalam Islam
333 Kupas Tuntas Bid'ah                        Syaikh Ali Mahfuzh         Pustaka Al-Kautsar     RM  75.50
  Labbaik Allahumma Labbaik - Panduan Lengkap Menuju Haji      Dr. Muhammad bin Alawi Al-     Pustaka Hidayah      RM  42.50
334 Mabrur                               Maliki Al-Hasani
  Larangan Shalat Di Masjid Yang Dibangun Di Atas Kubur       Muhammad Nashiruddin Al-      Pustaka Imam Asy-Syafi'i  RM  26.80
335                                  Albani
336  Law of Spiritual Attraction - Prinsip Sukses Beyond Doa     Priatno H. Martokoesoemo      Mizan           RM  46.50
337 Lelaki Shalih - Imaniyah & Ibadah, Jilid 1             A. Abdurrahman Ahmad        Pustaka Nabawi       RM  14.80
338 Lezatnya Shalat                          Ibnu Qayyim            Darul Falah        RM  8.80
   Madinah - Manasik Lengkap Umrah & Haji Serta Doa-doanya     Muhammad Taufiq Ali Yahya     Lentera          RM  87.50
339
340  Maka Berpuasalah                        TIM Penulis             Al-Huda          RM  19.80
341 Makna Doa                             Dr. Ali Syariati          Pustaka Zahra       RM  13.80
   Manakah Orang Yang Khusyu Dalam Shalat?             Abu Thalhah Muhammad Yunus     Darul Falah        RM  24.50
342                                  Abdul Sattar
343  Manaqiban - Syirik Atau Bid'ah kah?               M. Fikri Al-Hakim          Al-Aziziyyah        RM  14.50
344  Manasik Haji & Umrah bergambar                 Syaikh Abd Aziz Abdullah Bin    Darul falah        RM  7.50
                                   Baz
   Mantan Kiai NU Menggugat Shalawat & Zikir Syirik (Nariyahm, Al- H. Mahrus Ali            Laa Tasyuk         RM  32.50
345  Fatih, Munjiyat, Thibbul Qukub)
346  Mari Berdoa - Kumpulan Doa Anak Sehari-hari           Labib Mz              Putra Jaya         RM  3.80
347  Mari Memabrurkan Haji                      Mutawakil Ramli           Gugus Press        RM  33.80
348  Masyarakat Berbasis Syariat Islam - Akidah, Ibadah, Akhlak -  Dr. Yusuf Al-Qardhawi        Intermedia         RM  19.80
   Buku 1
   Materi Belajar Shalat - Panduan Praktis Bimbingan Shalat Untuk Labib Mz               Putra Jaya         RM  4.50
349  Anak
   Materi Ceramah Ramadhan & Umum,kompilasi 30 materi       Solikhin Abu Izzuddin        Bina Insani        RM  18.80
   ceramah tarawih,30 materi ceramah subuh,variasi do'a pembuka
350  khutbah,do'a rabithah
351  Mekah - Manasik Lengkap Umrah & Haji serta Doa-doanya      Muhammad Taufiq Ali Yahya      Lentera          RM  87.50
352  Melamar Bidadari Dengan Shalat Malam              Amru Khalid             Mirqat           RM  17.80
353  Melihat Ibadah Rasulullah Dari Dekat              Abdul Aziz Asy-Syanawi       Pustaka Azzam       RM  19.80
   Meluruskan kesalahan-kesalahan dalam praktek shalat,      Muhammad Shiddiq Al-        Wacana Ilmiah Press    RM  36.80
354  Kesalahan Umum dalam pelaksanaan ibadah shalata.        Muntsawi
355  Membentuk Pribadi Berzikir                   Muhammad ArifinIlham        Intuisi Press       RM  15.50
356  Membongkar Kebohongan Buku "Mantan Kiai NU Menggugat      TIM Penulis NU           Khalista          RM  26.50
   Shalawat & Zikir Syirik"
   Membuka Energi Ibadah - Menghidupkan Akal & Hati Melalui    Muhammad Muhyidin          Diva Press         RM  26.50
357  Kekuatan Spiritual Ibadah
   Membuka Pintu Rahmat Dengan Zikir Munajat - Penjelasan Atas Gus Arifin & Yusuf Mansur        Zikrul           RM  19.50
358  Lembar Zikir & Munajat
   Memilih Al-Quran Sebagai Pembimbing - Keutamaan Doa & Doa Harun Yahya                Risalah Gusti       RM  24.80
359  Para Nabi Dalam Al-Quran
360  Meminta & Mencinta - Cara Menikmati Salat, Doa, Zikir, Haji &  Amru Khalid             Serambi          RM  29.50
   Baca Quran
361  Mencintai Allah - Menggenggam Makna Zikir            Hazrat M. Iqbal           Cerdas Pustaka       RM  29.80
   Mendirikan Shalat Yang Khusuk - Mencegah Manusia Dari      K. H. Mawardi Labay El-Sulthani   Al-Mawardi Prima      RM  45.50
362  Perbuatan Keji & Mungkar
   Meneladani Manasik Haji & Umrah Rasulullah           Mubarak bin Mahfudh         Pustaka Imam Asy-Syafi'i  RM  35.50
363                                  Bamuallim
364  Meneladani Rasulullah Dalam Berpuasa & Berhari Raya       & Syaikh Salim bin Ied Al-Hilali  Pustaka Imam Asy-Syafi'i  RM  26.50

   Meneladani Shalat Sunnah Rasullah             Muhammad bin Umar bin Salim        Pustaka Imam Syafii    RM  29.80
365                               Bazmul
366 Menembus Tujuh Lapis Langit - 129 Doa Paling Ampuh     Abdul Kadir Hadi             Pustaka Hidayah      RM  19.80
  Mengapa Doaku Tak Terkabul ? Menguak Misteri Penghalang   Dr. Said bin Ali Wahf Al-         Darr An-Naba'       RM  21.80
367 Terkabulnya Doa                       Qahthani
368 Mengapa Kita Harus Shalat? (Kenapa Kita Harus Shalat)    Muhammad bin Ahmad bin          Aqwam           RM  22.50
                                Ismail Al-Muqaddim
  Menggapai Kenikmatan Zikir - Fenomena Muhammad Arifin Ilham Achmad Nawawi Mujtaba           Hikmah           RM  19.80
369 & Majelis Zikir Az-Zikra
No               Judul Buku                    Pengarang             Penerbit  Harga
   Menggapai Nikmatnya Beribadah Dakam Konsep Pendidikan      Khalid Sayyid Rusyah       Cakrawala Publishing  RM  85.50
370  Islam
371  Menghidupkan Hati Dengan Shalat                 Syaikh Mushthafa Masyhur     An-Nadwah        RM  14.50
372  Mengungkap Keajaiban Doa                     Abdul Husain Dasteghib      Al-Huda         RM  16.80
373  Mengungkap Rahasia Shalat Para Nabi ( Buku Dahsyat ! )      Ust.Syamsuddin Noor,S.Ag     Wahyu Media       RM  34.50
374  Menjawab Masalah Haji, Umrah & Kurban              Dr. Yusuf Al-Qardhawi      Embun Publishing    RM  58.00
375  Menjernihkan Batin Dengan Shalat Khusyu'             Misa Abdu            Mitra Pustaka      RM  13.80
376  Menyelami Samudera Shalat Subuh - Mengarungi Kedahsyatan     Muhammad Hasan Al-Bashri     Diva Press       RM  22.50
   Aura Spiritual & Psikologis Di Balik Shalat Subuh Yang Belum
   Terungkap
377  Menyelami Samudra Doa                      Hosein Abdullah         Al-Huda         RM  29.50
   Menyingkap Keistimewaan Orang Yang Shalat - Ada Himah Apa    Labib Mz             Putra Jaya       RM   5.80
378  Di Balik Shalat?
379  Menyingkap Mukjizat Shalat Dhuha                 Muhammad Makhdhori        Diva Press       RM  24.50
380  Menyingkap Rahasia Shalat & Puasa Sebagai Sarana Menemui     Abu Irsyad            Pustaka Aladdin     RM  29.50
   Allah
   Menyingkap Rahasia Zikir & Doa Dalam Ratib Al-Haddad (Syarah   Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al- Cahaya Ilmu       RM  18.50
381  Ratib Al-Haddad)                         Husaini
   Menzikirkan Mata Hati - Pesan-pesan Spiritual Penjernih Hati   Muhammad Arifin Ilham      Intuisi Press      RM  13.80
382
   Meraih Kesembuhan Dengan Doa                  Ibrahim Muhammad Hasan Al-     Irsyad Baitus Salam   RM  13.80
383                                 Jamal
384  Mintalah Kepada-Ku                       Gus Arifin             Quanta         RM  43.50
385  Misteri Shalat Berjamaah Bagi Kesehatan Fisik & Psikis     Imam Musbikin           Mitra Pustaka      RM  32.50
   Misteri Shalat Jenazah ( Penghormatan terakhir untuk Saudaraku Suyadi               Mitra Pustaka      RM  19.50
386  )
   Misteri Shalat Subuh - Menyingkap 1001 Hikmah Shalat Subuh   Dr. Raghib As-Sirjani       Aqwam          RM  15.80
387  Bagi Pribadi & Masyarakat
388  Misteri Shalat Sunnah Fajar - Mengungkap Rahasia Kemuliaan   Imam Musbikin           Mitra Pustaka      RM  27.80
   Shalat Sunnah Sebelum Subuh
389  Misteri Shalat Tahajjud                    Muhammad Muhyidin         Diva Press       RM  22.50
390  Misteri Zikir Akhir Zaman                   Abu Fatiah Al-Adnani        Granada Mediatama    RM  59.80
   Mujarobat Zikir-zikir - Penjagaan & Perlindungan Dari Sesuatu Abdullah bin Muhammad As-     Pustaka Ibnu Umar    RM   3.00
391  Menurut Al-Quran & As-Sunnah                  Sadhan
392  Mukjizat Doa Ibu - Menyingkap Rahasia & Kemukjizatannya    Lidia Yurita            Diva Press       RM  35.50
393  Mukjizat Shalat Berjamaah                   Mahir Manshur Abdurrazik      Mitra Pustaka      RM  34.80
   Mukjizat Shalat Tidak Hanya Dalam Gerakan - Menyingkap     Sayyid Haidar Amuli        Oase          RM  27.80
   Makna Terdalam Ibadah-ibadah Fardhu Dari Sudut Pandang Para
394  Kekasih Allah
   Mukjizat Waktu & Gerakan Shalat - Terapi Sehat Dengan Shalat Hilmi Al-Khuly            Media Sukses      RM  19.50
395  Tepat Waktu
396  Munajat & Shalawat Sya'baniyah                 TIM Penulis            Al-Huda         RM   4.00
   Munajat Malam Jumat - Doa Yang Diajarkan Nabi Khidhir Kepada Tim Penulis             Al-Huda         RM   6.80
397  Imam Ali
   Mutiara Ahli Zikir (Tuhfah Adz-Dzakirin) - Syarah : Imam Asy- Ibnul Jazairi           Pustaka Azzam      RM  128.00
398  Syaukani. Thaqiq : Abu Sahal Najah Iwadh Shiyam
399  Mutiara Do'a & Dzikir                     Ibnu Taimiyah           Padi          RM  27.80
400  Mutiara Hikmah Habib Abdullah b Muhsin Al-Attas - Pemikiran,  Habib Alwi bin Muhammad bin    Hayat Publishing    RM  19.50
   Doa & Shalawat Keramat Empang Bogor              Tahir Al-Haddad
   Mutiara Shalat - Pengamalan & Pengalaman Para Ahli Makrifat  Musa Kazhim            Misbah         RM  13.50
401
   Mutiara Zikir & Do'a - Syarah Ratib Al-Haddad          Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al- Pustaka Hidayah     RM  31.80
402                                  Husaini
403 Naik Haji, Apa Susahnya?                      Yusuf Abdussalam        Media Insani       RM  23.80
404  Nikmatnya Beribadah - Langkah-langkah Praktis Untuk Meraih    Syaikh Khalid Sayyid Rusyah   Pustaka Al-Kautsar    RM  67.50
   Kenikmatan Beribadah Kepada Allah
405  Nikmatnya Shalat                         Abdul Hadi Hasan Wahbi      Pustaka Azzam      RM  16.80
406  Orang-orang Yang Didoakan Malaikat                Prof. Dr. Fahdl Ilahi      Mitra Pustaka      RM  12.80
   Otentisitas Hadis - Shalat Tarawih 20 Rakaat (Sanggahan     Syekh Ismail Al-Anshari     Pustaka Firdaus     RM   7.80
407  Terhadap Al-Albani)
408  Pancaran Cahaya Shalat                      Muhsin Qiraati          Pustaka Hidayah     RM  16.80
409  Panduan Beribadah Khusus Pria                  Syaikh Hasan Ayyub        Almahira        RM  97.50
   Panduan Lengkap Ibadah Haji & Umrah               Abu Umar An-Nadwi Abdul Aziz   Robbani Press      RM  19.80
410                                  bin Fathi
411 Panduan lengkap shalat menurut empat madzhab            Abdul Qadir Ar-Rahbawi      Pustaka Al-Kautsar   RM  44.50
412  Panduan Praktis Doa & Zikir Sehari-hari Menurut Al-Quran &    Abdul Zulfidar Akaha       Pustaka Al-Kautsar   RM  32.50
   Sunnah
   Panduan Praktis Haji & Umrah                    Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Al-Qowam         RM  16.50
413                                    As-Said
   Panduan Praktis I'tikaf,Lailatul Qadar,Zakat Fitrah,Idul Fitri,Idul Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza- Puistaka Ibnu Umar  RM  19.80
   Adh-ha & Qurban Berdasarkan alquran & As-sunnah Yang Shahih iri,Syaikh Mashur bin Hasan Alu
                                     Salman,Abu Malik Kamal bin As-
                                     Sayyid Salim,Al-Qathani
414
   Panduan Praktis Shalat Sunnah & Puasa Sunnah Menurut Al-     Abu Malik Kamal bin As-Sayyid  Pustaka Ibnu Umar    RM  13.80
415 Quran & As-Sunnah Yang Shahih                   Salim
No               Judul Buku                  Pengarang            Penerbit  Harga
416 Panduan Shalat & Bersuci Bagi Orang Sakit Menurut Sunnah     Dr. Said bin Ali Wahf Al-  Pustaka Ibnu Katsir   RM  18.50
  Yang Shahih                           Qahthani
  Panduan Shalat Bagi Orang sakit - Disertai Khabar Gembira &   Dr. Said bin Ali Wahf Al-  Pustaka Ibnu Umar    RM  8.80
417 Kemudahan Menurut Sunnah Yang Shahih               Qahthani
  Panduan Shalat Khusus Wanita - Shalat Yang Benar Menurut Al-   Syaikh Abdul Qadir Muhammad Almahira        RM  56.80
418 Quran & As-Sunnah                        Manshur
  Panduan Shalat Lengkap - Meniti Sunnah Menuju Shalat Khusyu'   Dr. Said bin Ali Wahf Al-  Almahira        RM  69.50
419                                 Qahthani
420 Panduan Shalat Sunnah & Shalat Khusus - Shalat Yang Benar    Dr. Said bin Ali Wahf Al-  Almahira        RM  69.50
  Menurut Al-Quran & As-Sunnah                   Qahthani
421 Panduan Zakat Menurut Al-Quran & As-Sunnah            Sayyid Sabiq        Pustaka Ibnu Katsir   RM  39.50
422 Panduan Zikir & Doa                       Muhammad Arifin Ilham    Intuisi Press      RM  4.80
  Pasti Ada Jalan Keluar - 1001 Doa Solutif            Muhammad Shiddiq Al-    Aqwam          RM  23.50
423                                 Mansyawi
424  Pedoman Do'a & Dzikir                     Drs. Moh. Anwar & H. Abdul Husaini         RM  6.80
                                   Ghani Asykur
425 Pedoman Doa & Dzikir Mujarab                   Zawawi Hasan        Anugerah        RM  8.50
426 Pedoman Doa & Zikir Menurut Al-Quran & Hadis           Ust. TM. Sanihiyyah     Mulia Jaya       RM  8.80
427 Pedoman Doa & Zikir Mujarab                   Labib Mz          Gali Ilmu        RM  9.80
428  Pedoman Doa-doa Makbul Amalan Orang Beriman          Labib Mz          Putra Jaya       RM  6.80
429 Pedoman Doa-doa Pilihan Disertai Wirid-wirid Pilihan       Labib Mz          Karya Agung       RM  6.80
   Pedoman Dzikir & Do'a                     Teungku Muhammad Hasbi Ash- Pustaka Rizki Putra   RM  52.50
430                                 Shiddieqy
   Pedoman Haji                          Teungku Muhammad Hasbi Ash- Pustaka Rizki Putra   RM  25.80
431                                 Shiddieqy
432  Pedoman Puasa                         Teungku Muhammad Hasbi Ash- Pustaka Rizki Putra   RM  31.50
                                   Shiddieqy
   Pedoman Shalat (HC)                      Teungku Muhammad Hasbi Ash- Pustaka Rizki Putra   RM  55.50
433                                 Shiddieqy
   Pedoman Shalat (SC)                      Teungku Muhammad Hasbi Ash- Pustaka Rizki Putra   RM  49.50
434                                 Shiddieqy
   Pedoman Shalat Berjamaah Menurut Tuntunan Rasulullah SAW    Syamsuddin Noor       An-Nur         RM  7.80
435
436  Pedoman Zakat                         Teungku Muhammad Hasbi Ash- Pustaka Rizki Putra   RM  28.00
                                   Shiddieqy
437 Pegangan doa & dzikir mujarab                  Ust.Muh.Husim Toha     Terbit Terang      RM  9.80
438 Pelajaran Shalat Sunnat Lengkap                 Ust. TM. Sanihiyyah     Putra Jaya       RM  5.80
   Pelatihan Shalat Khusyu' - Shalat Sebagai Meditasi Tertinggi  Abu Sangkan         Baitul Ihsan      RM  39.50
439 Dalam Islam
440  Pengajaran Shalat                        A. Hassan           Diponegoro     RM  22.50
441 Pengobatan Alami Cara Islam - Dilengkapi Amalan & Doa       Andrew J. Newman        Pustaka Zahra    RM  29.80
   Pengobatan Dengan Doa, Zikir & Ruqyah Menurut Al-Quran & As- Dr. Said bin Ali Wahf Al-     Maktabah Al-Hanif  RM  12.80
442  Sunnah                             Qahthani
   Penjelasan Lengkap & Khasiat Zikir Pagi & Petang        Syaikh Muhammad bin Shalih Al- Pustaka Ibnu Umar  RM  11.50
443                                  Utsaimin
444  Penuntun Shalat                         M. Syafi'i           Arkola       RM  5.80
445  Penuntun Shalat (Kecil)                     K. H. M. Syafii        Arkola       RM  3.50
   Penuntun Shalat Lengkap Dengan Do'a Dzikir & Wirid (Size    Drs. Ahmad Seadie       Rica Grafika    RM  6.80
446  Besar)
   Penuntun Shalat Lengkap Dengan Do'a Dzikir & Wirid (Size Kecil) Drs. Ahmad Seadie       Rica Grafika    RM  4.80
447
448  Penyembuhan Dengan Doa                                    Duta Media      RM  9.80
   Penyembuhan Dengan Dzikir & Doa                Ibrahim Muhammad Hasan Al-  Cendekia       RM  19.80
449                                 Jamal
   Perbarui Shalat Anda - Bagaimana Memaknai Gerakan Wudhu & Syaikh Mu'min Al-Haddad      Aqwam         RM  17.50
450  Shalat
   Perbarui Shalat Mu - Meraih Shalat Khusyu & Menghilangkan   Syaikh Mu'min Al-Haddad    Mitra Pustaka     RM  54.50
451  Was-was
452  Petunjuk Nabi Tentang Shalat Tarawih              Muhammad Ali As-Shabuni    Muria Putra      RM  4.80
453  Petunjuk Shalat Lengkap                    Labib Mz & Maftuhahnan    Bintang Usaha Jaya  RM  5.50
   Pintar Ibadah - Dilengkapi Asmaul Husna, Do'a-do'a & Juz' Amma Drs. H NH Rifai        Lintas Media     RM  11.50
454
   Powerful Ramadhan - Mengoptimalkan Amal Ibadah Sebelum,    Muhammad Husain Ya'qub    Insan Kamil      RM  36.80
455 Saat & Setelah Ramadhan
456  Puasa - Titian Menuju Rayyan                Nurcholish Madjid        Pustaka Pelajar    RM  19.80
457 Puasa & Amalan Menggapai Lailatul Qadar            Muhammad Taufiq Ali Yahya    Lentera        RM  67.50
458 Puasa Lahir Puasa Batin - Sebuah Kelana Ruhani        Maliki Tabrizi          Al-Huda        RM  28.50
459 Puasa Sunnah - Hukum & Keutamaannya              Usamah Abdul Aziz        Darul Haq       RM  19.80
460 Putihnya Sunnah Hitamnya Bid'ah - Kenali Keduanya Agar Ibadah Dr. Said bin Ali Wahf Al-    Wafa Press      RM  19.50
  Anda Tak Sia-sia                       Qahthani
  Quantum Doa - Agar Doa Tak Terhijab & Mudah Dikabulkan Oleh Drs. H. Syukriadi Sambas &     Hikmah        RM  19.80
461 Allah                             Tata Sukayat
462 Quantum Istiqamah - Sinergi Zikir, Pikir & Ikhtiar      Suyadi              Mitra Pustaka     RM  23.50
  Quantum Zikir - Interkoneksi Ziir & Optimasi Kecerdasan    Suyadi              Diva Press      RM  25.50
463 Manajemen Zikir Berorientasi SQ, EQ & IQ
464 Rahasia & Keutamaan Shalat Subuh               Adnan At-Tharsyah        Pustaka Azzam     RM  12.50
No                Judul Buku                     Pengarang              Penerbit    Harga
465 Rahasia Di Balik Kewajiabn Shalat Jumat                Imam Musbikin           Mitra Pustaka       RM  34.50
466 Rahasia Di balik Shalat                        Ibnu Qayyim            Pustaka Azzam       RM  25.80
467 Rahasia Di Balik Shalat - Konsep-konsep Dasar Shalat         Imam Ali Khamenei         Cahaya           RM  9.80
468  Rahasia Doa                             Husain Mazhahiri         Cahaya           RM  13.80
469 Rahasia doa keselamatan & Memohon rizqi                Ust.Labib Mz           Putra Jaya         RM  6.80
   Rahasia Doa Memohon Rezeki                     Drs. Warno Hamid & Ust. Moch.   Amelia           RM  8.80
470                                    Hasyim Toha
   Rahasia Doa Memohon Rezeki & Keselamatan Dari Al-Quran &      Labib Mz             Putra Jaya         RM  5.80
471 Hadis
472 Rahasia Doa Mustajab - Kiat Agar Permohonan Kita           Ibnu Qayyim & Ibnu Athaillah   Serambi          RM  29.80
  Diperkenankan Allah
473 Rahasia Doa Yang Terkabul                       Labib Mz             Putra Jaya         RM  11.80
  Rahasia Doa-doa Dalam Al-Quran Plus Dod-doq ruqyah -         Ust. Syamsuddin Noor       Al-Mawardi Prima      RM  59.50
  Keajaiban & Kedahsyatan Doa-doa Qurani Sepanjang Zaman
474
   Rahasia Energi Ibadah Untuk Penyembuhan - Penyembuhan        Mustamir             Lingkaran         RM  33.80
   Islami Dengan Metode Religiopsikoneuroimunologi
475
476  Rahasia Haji - Berjumpa Allah Di Kaabah Hati            Ali Syariati           Mizan           RM  32.50
   Rahasia Keampuhan & Keistimewaan Shalat-shalat Sunnah        H. Abdul Samad          Gani Pustaka        RM  13.80
477
478 Rahasia Keutamaan & Keistimewaan Shalawat               K. H. Nor Muhammad Kafadi     Pustaka Media       RM  5.80
479 Rahasia Shalat Bagi Penyembuhan Fisik & Psikis            Imam Musbikin           Mitra Pustaka       RM  17.80
480  Rahasia Shalat Dhuha - Menciptakan Prestasi Gemilang Dunia     Imam Musbikin           Mitra Pustaka       RM  25.50
   Kerja
   Rahasia Shalat Khusyu' - Menciptakan Prestasi Cemerlang Dunia    Imam Musbikin           Mitra Pustaka       RM  27.50
481  Kerja
482  Renungan-renungan Zikir                       Muhammad Arifin Ilham       Intuisi Press       RM  15.80
   Ringkasan Al-I'tisham Imam Asy-Syathibi - Membedah Seluk      Syaikh Abdul Qadir As-Saqqaf   Media Hidayah       RM  15.80
483  Beluk Bid'ah
484  Ringkasan Zaadul Maad (Bekal Ke Akhirat)              Ibnu Qayyim            Elba            RM  55.50
   Risalah Ahlus Sunnah Waljamaah - Menepis Syubhat Dalam       Syaikh Shaleh Syadi        Pustaka As-Sunnah     RM  26.50
485  Syahadat, Shalat & Pegkafiran
486  Risalah Bid'ah                           Abdul Hakim bin Amir Abdat    Pustaka Abdullah      RM  56.50
487  Risalah Doa & Zikir                         Achmad Sunarto          Amanah           RM  7.80
488  Risalah Doa & Zikir                         Drs. Anwar Huda          Amelia           RM  11.50
489  Risalah Doa & Zikir Lengkap                     KH M. Syafii           Arkola           RM  9.80
490  Risalah Doa Makbul                                          Delima Solo        RM  4.50
491  Risalah Doa Pilihan                                          Terbit Terang       RM  4.80
492  Risalah Doa Untuk Anak-anak                     Drs. Ahmad Gozali         Karya Utama        RM  4.80
493  Risalah Doa Yang Mujarab                      Muhammad Ayyubi          Pustaka Agung Harapan   RM  12.80
494  Risalah Shalat                           A. Zakaria            Pustaka Umat        RM  33.80
495  Risalah Shalat-shalat Sunnah & Kumpulan Doa-doa           Labib Mz             Gali Ilmu         RM  5.80
496  Risalah Tuntunan Shalat Lengkap                   Drs. Moh. Rifai          Al-Haramain        RM  3.00
   Ritual Bid'ah Dalam Setahun                     Abdullah bin Abdul Aziz At-    Darul Falah        RM  55.50
497                                    Tuwaijiry
   Rukhsah Dalam Shalat - Keringanan-keringanan Shalat Dalam      Dr. Ali Abu Al-Bashal       Aqwam           RM  28.50
498 Kondisi Tidak Biasa
   Ruqyah - Dilengkapi Doa & Zikir Dari Al-Quran & Sunnah Nabi  Dr. Said bin Ali Wahf Al-       Amelia           RM  11.50
499 SAW                               Qahthani
500  Segarkan Imanmu Dengan Ibadah Berpikir - Selaksa Hikmah Di Amru Muhammad Khalid &           Serambi          RM  29.50
   Balik Ciptaan Allah                      Imam Al-Ghazali
501  Sehat & Bugar Dengan Kekuatan Gerakan Shalat          Jalal Muhammad Syafi'i         Duha Khazanah       RM  39.50
502  Sejuta Keajaiban Shalawat Nabi                 Muhammad Muhyidin           Diva Press         RM  22.50
503  Seluk Beluk Ibadah Haji & Umroh                H. Ahmad Abd. Madjid          Mutiara Ilmu        RM  7.50
504  Sempurnakah Shalatmu? - Bahasan Terlengkap Seputar Shalat Al-Allamah Muhammad bin Ali         Nafas           RM  34.50
                                   Khird
505  Senarai Doa Sepanjang Masa                   Tim Penulis              Al-Huda          RM  19.80
506  Seolah Melihat Allah Dalam Shalat               Abbas Mansur Tamam           Aqwam           RM  29.80
   Seribu Tahun Tarawih Di Masjid Nabawi - Sejarah Shalat Tarawih Dr. A. Muhammad Salim         Izzan Pustaka       RM  19.50
507
508  Shahih & Dha'if Kitab Al-Adzkar - Kumpulan doa & Dzikir - Jilid 1  Syaikh Salim bin 'Ied Al-Hilali  Pustaka Imam Asy-Syafi'i  RM  99.80

509 Shahih Zikir & Doa Dalam Shalat                 Muhammad Hasan Yusuf          Darus Sunnah        RM  19.80
510 Shalat - Hikmah, Syariat & Wirid-wiridnya            Muhammad Taufiq Ali Yahya       Lentera          RM  49.50
511 Shalat & Amalan Fatimah Az-Zahra                 Abbas Azizi              Pustaka Zahra       RM  33.50
512  Shalat Ahli Makrifat - Seputar Makna Batiniah Gerakan & Bacaan Imam Khomeini             Pustaka Hidayah      RM  35.50
   Dalam Shalat
513  Shalat Dalam Madzhab Ahlul Bait                Syarif Hidayatullah Husain       Lentera          RM  32.50
514  Shalat Hajat                          Salman Nano              Al-Huda          RM  28.00
   Shalat Istikharah - Membuka Kesuksesan Hidup          Abu Umar Abdullah bin         Pustaka Azzam       RM  19.80
515                                 Muhammad Al-Hamadi
516  Shalat Itu Sungguh Menakjubkan! - Menyingkap Rahasia Sehat & Hilmi Al-Khuly              Mirqat           RM  27.50
   Bugar Di Balik Gerakan Shalat
517  Shalat Jama'ah                         Shalih bin Ghanim           Pustaka Arafah       RM  16.80
No                 Judul Buku                  Pengarang              Penerbit    Harga
   Shalat Jenazah                          Syeikh Abdullah bin       At-Tibyan         RM  2.80
518                                   Abdurrahman Al Jibrin
   Shalat Jum'at Bersama Rasullulah                 Muhammad Nashiruddin Al-     Najla Press        RM  10.80
519                                   Albani
520  Shalat Jumat Itu Wajib - Titik Temu Mazhab-mazhab Islam      Muhammad A. T.          Al-Huda          RM  22.50
521 Shalat Khusyu Di Tempat Kerja                    Suwito              Pustaka Pelajar      RM  17.50
   Shalat Malam - Pembaharuan Jiwa & Bekal Bagi Para Aktifis     Muhammad Abdullah Al-Khathib   Pustaka Al-Kautsar     RM  9.80
522
   Shalat Malam Bersama Nabi - Panduan Lengkap Tahajud & Witir Yusni A. Ghazali & Ibnu Salim     Zaman           RM  23.50
523
524  Shalat Malam Sebagai Pengobatan Jiwa               Thohari Moh. Said      Bina Ilmu           RM  6.80
525 Shalat nya Orang-orang Khusyu' Disertai Doa-doa           Prof. Dr. Mutawalli Sya'rawi Najla Press          RM  15.80
   Shalat Orang-orang Saleh                     Ahmad Musthafa Ath-Thahthawi Republika           RM  24.50
526
   Shalat Para Wali                         Habib Hasan bin Shaleh Al-Jufri Putera Riyadi        RM  22.50
527
528  Shalat Penyembahan & Penyembuhan                 Sulaiman Al-Kumaiyi       Erlangga          RM  28.50
   Shalat Sarat Makrifat - Metode Praktis Meraih Kekhusukan Shalat  Dr. Jameel Kermalli       Arifa Publishing      RM  26.50
529  Dalam 30 Hari
   Shalat Seperti Nabi SAW - Petunjuk Pelaksanaan Shalat Sejak    Hasan bin Ali As-Saqqaf     Pustaka Hidayah      RM  42.50
530  Takbir Hingga Salam (Hard Cover)
531  Shalat Smart - Untuk Kecerdasan & Kebahagiaan Hidup        M. Shodiq Mustika       Hikmah            RM  49.50
532  Shalat Sunnah Bisakah Diqadha? - Pembahasan Seputar        Dr. Abdurrahman bin Utsman Al- Pustaka At-Tazkia      RM  11.80
   Mengqadha Shalat Rawatib                     Jal'ud
   Shalat Tapi Keliru - Kesalahan-kesalahan Yang Sering Terjadi   Syaikh Shalahuddin As-Said   Aqwam            RM  27.80
533  Dalam Shalat Tapi Anda Tidak Merasa
   Shalat Tarawih Menurut Tuntunan Rasulullah            Muhammad Nashiruddin Al-     Pustaka At-Tibyan     RM  11.50
534                                   Albani
535 Shalat Tiang Agama                         Drs. H. Abujamin Roham      Media Da'wah        RM  15.80
536  Shalat Tolak Miskin                        Muhammad Syafi Al-Bantanie    Quanta           RM  37.50

   Shalawat & Salam Untuk Manusia Teragung - Meluruskan       Prof. Dr. Mahmud Hamdi      Lentera Hati       RM  22.50
537 Kesalahpahaman Seputar Sosok & Kenabian Muhammad          Zaqzouq
   Sifat Puasa Nabi                         Syaikh Salim bin 'Ied Al-Hilali & Al-Mubarok        RM  19.80
                                    Syaikh Ali Hasan Abdul Hamid
538
   Sifat Shalat Nabi                         Muhammad Nashiruddin Al-     Gema Risalah Press, Duta  RM  17.80
539                                   Albani              Ilmu
540  Sifat Shalat Nabi                         Syeikh Abdullah bin       Pustaka At-Tibyan     RM  2.50
                                    Abdurrahman Al Jibrin
   Sifat Shalat Nabi                         Muhammad Nashiruddin Al-     Gema Insani Press     RM  99.50
541                                   Albani
   Sifat Shalat Nabi - Jilid 1                    Muhammad Nashiruddin Al-     Griya Ilmu         RM  72.50
542                                   Albani
   Sifat Shalat Nabi - Jilid 2                    Muhammad Nashiruddin Al-     Griya Ilmu         RM  72.50
543                                   Albani
544  Sifat Shalat Nabi - Jilid 3                    Muhammad Nashiruddin Al-     Griya Ilmu         RM  42.50
                                    Albani
   Sifat Shalat Nabi - Seakan-akan Anda Shalat Bersama Beliau    Syaikh Abdul Aziz bin Baz,    Media Tarbiyah       RM  15.80
   (Kompilasi 3 Ulama)                        Syaikh Muhammad Nashiruddin
                                    Al-Albani & Syaikh Muhammad
                                    bin Shalih Al-Utsaimin
545
  Sifat Shalat Nabi - Syarah Bab Sifat Shalat Kitab Zadul Mustaqni fi Syaikh Muhammad bin Shalih Al- Al-Qowam           RM  72.50
546 Ikhtishoril Muqni Karya Syarifuddin Al-Hajjawi           Utsaimin
  Sifat Shalat Nabi (Soft Cover)                   Muhammad Nashiruddin Al-    Media Hidayah        RM  17.80
547                                   Albani
548 Sifat Shalat Nabi SAW & Dzikir-dzikir Pilihan            Syaikh Muhammad bin Shalih Al- Pustaka Al-Kautsar      RM  6.80
                                    Utsaimin
  Sifat shalat nabi seakan-akan engkau sholat bersama beliau     Dr.'Aidh Al-Qarni       Wacana ilmiah press     RM  15.50
549
   Sifat shalat-shalat sunnah Rasulullah               Muhammad bin Umar bin Salim Pustaka Sumayyah        RM  24.50
550                                   Bazmul
   Sifat Shalawat & Salam Nabi                    Abdul Hakim bin Amir bin Abdat Pustaka Imam Asy-Syafi'i   RM  13.80
551
552  Silsilah Amalan Hati - Ikhlas, Tawakkal, Optimis dll       Syaikh Muhammad Shalih Al-    Irsyad Baitus Salam    RM  55.50
                                    Munajjid
   Silsilah Amalan Hati - Ikhlas, Tawakkal, Optimis dll (S/C)    Syaikh Muhammad Shalih Al-    Irsyad Baitus Salam    RM  39.50
553                                   Munajjid
554 Sistimatika Zikir & Doa Sesudah Shalat               Drs. Saifullah Ar-Rahmany    Firdaus          RM  5.50
  Sudah Rapikah Sahf Anda? - Hukum & Tatacara Meluruskan       Syaikh Husain bin Audah Al-   Maktabah Al-Hanif     RM  8.50
555 Shaf Shalat Menurut Al-Quran & As-Sunnah              Awayisyah
556 Sukses Besar Dengan Intervensi Allah - The Power of Doa With    Dr. Muhammad Syafii Antonio   Tazkia Publishing     RM  49.50
  Asmaul Husna For Success In Business & Life
  Sulitkah Shalat Subuh Tepat Waktu?                 Samir Al-Qarny bin Muhammad Media Zikir           RM  23.80
557                                   Riziq
No                Judul Buku                   Pengarang            Penerbit    Harga
   Sumber-sumber Penggalian Zakat                 Dr. K. H. Sjechul Hadi Permono Pustaka Firdaus       RM  10.80
558
559 Surat Yasin Beserta Doanya                                   Darul Hikmah         RM  2.00
560  Syarah Doa & Zikir Hishnul Muslim - Disyarah Majdi bin Abdul  Dr. Said bin Ali Wahf Al-   Darul Falah         RM  52.50
   Wahab Ahmad                          Qahthani
   Syarah Doa Qunut                        Syaikh Muhammad bin Shalih Al- Pustaka Imam Asy-Syafi'i   RM  6.50
561                                 Utsaimin
   Syarah Doa Rabithah - Saudaraku, Kuhadirkan Wajahmu Dalam   Muhammad Lili Nur Aulia    Info Islam          RM  13.50
562 Doaku
563 Tabel Puasa Empat Mazhab                     Dr. Thariq As-Suwaidan     Media Zikir         RM  26.80
564  Tabel Shalat Empat Mazhab                   Dr. Umar Abdullah Kamil     Media Zikir         RM  29.80
   Tafsir doa Kumayl,Berguru kepada nabi Khidir          Muhammad Husein Fadhullah    Marja            RM  75.50
565
   Tahukah Anda? Hal Yang Menyebabkan Terkabulnya Doa dll     Ridha Jahid           Cahaya           RM  24.50
566
   Tata Cara Shalat Khauf - Bagaimana Praktik Shalat Khauf Di   Dr. Said bin Ali Wahf Al-    Qiblatuna          RM  11.50
567 Medan Jihad                           Qahthani
568  Tata Cara Shalat Nabi Muhammad SAW - Edisi Untuk Anak     TIM Pustaka Imam Asy-Syafi'i  Pustaka Imam Asy-Syafi'i  RM  15.80
569 Teknik-teknik Shalat Khusyuk                   TIM Penulis           Baitul Ihsan        RM  9.90
   Tenteram Bersama Sufi - Zikir, Tafakur, Muraqabah, Muhasabah  Dr. Javad Nurbaksh       Serambi           RM  22.80
570 & Wirid
   Terapi Dengan Ibadah - Istighfar, Sedekah, Doa, Al-Quran, Shalat Hasan bin Ahmad Hammam    Aqwam            RM  43.50
571 & Puasa
572  Terapi shalat khusyu' ( Shalat khusu' Penenang hati )     Syahid Tsani          Pustaka Zahra        RM  33.50
573 Terapi Shalat Tahajjud Bagi Penyembuhan Kanker          Imam Musbikin          Mitra Pustaka        RM  31.50
574 Terbang Bersama Malaikat - Kiat Khusyuk Dalam Shalat       Prof. Muhsin Qiraati      Cahaya           RM  9.80
575 Terjemah Juz Amma, Tata Cara Shalat & Do'a-do'a Pilihan     S. A. Husaini Idrus,H.Imron   Rica Grafika,Menara Kudus  RM  2.80
576  Terjemah Majmu' Syarif & doa-doa fadhilahnya          Abu Shofia           Bintang terang       RM  13.50
577 Terjemah Yasin Fadhilah Berikut Do'a-do'a (Besar)        H. Fachrurazi          Sinar Baru Algensindo    RM  5.50
578 Terjemah Yasin Fadhilah Berikut Do'a-do'a (Kecil)        H.Fachrurazi          Sinar Baru Algensindo    RM  3.00
   The Amazing Power of Doa - Cara Ampuh Mewujudkan Apa Pun    Ahmed Hulusi & Amru Khalid   Zaman            RM  19.80
579 Yang Anda idamkan
580  The Power of Shalat - Mengajak Kita Merasakan Betapa      Syaikh Jalal Muhammad Syafi'i  MQ Publishing        RM  32.50
   Dahsyatnya Gerakan Shalat Bagi Kesehatan Jasmani & Ruhani

581 The Power of Zikir                        Amru Khalid           Amzah            RM  13.80
  The Power Of Zikir - Terapi Zikir Untuk Kesembuhan &       HM Munadi bin Zubaidi      Image            RM  22.50
582 Ketenangan
  The Qiraah Code - Mengungkap Rahasia Bacaan Shalat Dari     Akhirudin            Alifa Books         RM  29.80
583 Takbir Hingga Salam
584 The Spirit of Tahajjud - Menggapai Sukses Melalui Shalat     Muhammad Ibnu Shalih Al-Ishaq Pustaka Nuun         RM  46.80
  Tahajjud                             Ash-Shaiari
  Tiga Puluh Shalat Sunnah - Fungsi, Fadhilah & Tata Caranya    Drs. Muhammad Thalib     Hidayah Ilahi         RM  9.80
585
   Tolak Bala' - Menepis Bencana Dengan Lantunan Doa       Musthafa Syaikh Ibrahim Haqqi  Wacana Ilmiah Press     RM  24.50
586
   Tuntunan Doa Dengan Asmaul Husna Berdasarkan Al-Quran &    Dr. Said bin Ali Wahf Al-    Pustaka Ibnu Umar      RM  19.50
   As-Sunnah Yang Shahihi                     Qahthani, Syaikh Muhammad
                                   Nashiruddin Al-Albani & Dr.
                                   Mahmud Abdul Razak As-
587                                 Ridhwani
588  Tuntunan doa ruqyah                      Dr.Said bin Ali Wahf Al-Qathani Ibnu Umar          RM  3.80

   Tuntunan Ibadah Ramadhan & Hari Raya Disertai Fatwa-fatwa   Syaikh Abdul Aziz bin Baz DKK Pustaka Sumayyah       RM  22.80
589 Ulama Tentang Puasa
   Tuntunan Lengkap Shalat Witir, Tahajjud & Dhuha        Dr. Said bin Ali Wahf Al-    Pustaka Ibnu Umar      RM  19.80
590                                 Qahthani
591 Tuntunan Pelajaran Shalat Lengkap                H. Fachrurazi          Sinar Baru Algensindo    RM  5.80
592  Tuntunan Praktis Haji                     Muhammad Husain         Al-Huda           RM  9.80
   Tuntunan Praktis Ibadah Haji & Umrah              H. S. Sutar, A. Shamad Robith  Indah            RM  16.80
593
594 Tuntunan Shalat Lengkap                     Sanihiyyah           Putra Jaya         RM  5.80
   Tuntunan Shalat Menurut Al-Quran & As-Sunnah          Abdullah bin Abdurrahman Al-  Darul Haq          RM  6.80
595                                 Jibrin
596  Tuntunan Shalat Nabi Muhammad SAW               Aqis Bil Qisthi         Bintang Usaha Jaya     RM  8.80
597 Tuntunan Shalat Rasulullah                    Ibnu Qayyim           Akbar            RM  45.50
   Tuntunan Shalat Sunnah                     Dr. Said bin Ali Wahf Al-    Irsyad Baitus Salam     RM  15.50
598                                 Qahthani
   Tuntunan Shalat Sunnah Id (Dua Hari Raya)           Drs. K. H. Edham Syifa'i & H.  Pustaka Dwi Par       RM  2.00
599                                 Imam Suchayo
600  Tuntunan Shalat Sunnah Rawatib                 Drs. K. H. Edham Syifa'i & H.  Pustaka Dwi Par       RM  2.00
                                   Imam Suchayo
   Tuntunan Shalat Sunnah Tahajjud                Drs. K. H. Edham Syifa'i & H.  Pustaka Dwi Par       RM  2.00
601                                 Imam Suchayo
   Tuntunan Shalat Sunnah Tahyatul Masjid             Drs. K. H. Edham Syifa'i & H.  Pustaka Dwi Par       RM  2.00
602                                 Imam Suchayo
No                Judul Buku                   Pengarang            Penerbit   Harga
603 Tuntunan Shalat-shalat Sunat - Lengkap & Praktis         Ahmad Sunarto         Setia Kawan       RM   7.80
604  Tuntunan Tanya Jawab Akidah, Shalat, Zakat, Puasa & Haji    Syaikh Muhammad bin Shalih Al- Darul Falah       RM  59.80
                                   Utsaimin
605 Untaian Do'a-do'a Dari Kalam Illahi                Romdoni Muslim         Restu Agung       RM  13.80
  Utamakan Shalawat! - Faedah & Tuntunan Bershalawat Sesuai     Syahatah Muhammad Shaqr    Aqwam          RM  12.50
606 Sunnah
  Variasi Bacaan Dalam Shalat - Penjelasan Lengkap Ragam      Tim Penyusun           Media Zikir      RM  32.50
  Bacaan Shalat Yang Benar Dari Takbiratul Ihram Hingga Salam
607
608  Wahai Anakku! Inilah Tata Cara Shalat Sesuai Petunjuk Nabi   Penyusun             Pustaka Ibnu Katsir  RM  16.50

609 Wajibnya Shalat Berjamaah Di Masjid Bagi Laki-laki        Dr. Fadhl Ilahi         Pustaka Ibnu Katsir  RM  28.50
610 Wasiat Dzikir & Do'a Rasulullah                  Abu Wardah            Media Insani      RM  15.80
   Wasiat Rasul Buat Lelaki - Intisari Ibadah, Muamalah & Akhlak  Muhammad Khalil Itani      Aqwam         RM  31.50
611
612  Wawasan Al-Quran Tentang Zikir & Doa            M. Quraish Shihab           Lentera Hati      RM  44.50
613 What Happened? - Peristiwa Seputar Haji Terakhir       M. B. Ansari             Al-Huda        RM  14.50
  Wirid & Zikir Lengkap - Amalan Keseharian Imam Abdullah bin Umar bin Abdurrahman bin       Pustaka Hidayah    RM  29.50
614 Alwi Al-Haddad (Hard Cover)                 Umar Al-Bar
  Wirid Harian - Mengawali Hari Dengan Doa-doa Istimewa    Habib Syarief Muhammad        Pustaka Hidayah    RM  27.50
615                               Alaydarus
616 Ya Allah! Kenapa Shalatku Tak Khusyuk? - Shalat Terasa Hampa Abu Hudzaifah Ath-Thalibi       Kiswah Media      RM  19.50
  Tak Bermakna, Apa Penyebabnya & Bagaimana Membaikinya?

   Ya Allah, Aku Ingin Kaya - Membuka Pintu Rezeki Melalui Usaha, Abu Hamid             Pustaka Hidayah    RM  27.50
617 Amalan & Doa
618 Yasin Fadhilah, Ratibul Haddad & Doa-doa Istimewa         Abul Halim Al-Banjari      Imam          RM   3.80
619 Zaadul Ma'ad                           Ibnu Qayyim           Pustaka Azzam     RM  44.50
620  Zaadul Ma'ad - Bekal Perjalanan Akhirat - Jilid 1        Ibnu Qayyim           Griya Ilmu       RM  69.50
621 Zaadul Ma'ad - Bekal Perjalanan Akhirat - Jilid 2         Ibnu Qayyim           Griya Ilmu       RM  69.50
622 Zaadul Ma'ad - Bekal Perjalanan Akhirat - Jilid 3         Ibnu Qayyim           Griya Ilmu       RM  69.50
623 Zaadul Ma'ad - Bekal Perjalanan Akhirat - Jilid 4         Ibnu Qayyim Al-Jauziyah     Griya Ilmu       RM  69.80
624  Zaadul Ma'ad - Bekal Perjalanan Akhirat - Jilid 5        Ibnu Qayyim Al-Jauziyah     Griya Ilmu       RM  69.80
625 Zaadul Ma'ad - Bekal Perjalanan Akhirat - Jilid 6         Ibnu Qayyim Al-Jauziyah     Griya Ilmu       RM  69.80
626 Zaadul Maad 1-6                          Ibnu Qayyim           Pustaka Al-Kautsar   RM  350.00
627 Zakat Menurut 4 Mazhab                      Dr. Abdullah Nashih 'Ulwan    Pustaka Al-Kautsar   RM  16.80
628  Zikir & Amalan Nabi Sehari-hari                 TIM Penulis           Pustaka Zahra     RM  32.50
   Zikir & Do'a Mencapai Haji Mabrur                K.H. Mawardi Labay El-Sulthani  Al-Mawardi Prima    RM  25.50
629
   Zikir & Doa Yang Diajarkan Rasulullah Kepada Sayyidina Ali   TIM Penulis           Pustaka Zawiyah    RM   6.00
630
631 Zikir & Iman                                          Al-Mawardi Prima      RM  33.50
632 Zikir 1001 Asmaul Husna & Fadilah Surah Yasin           Tim Penyusun         Zahra           RM  32.50
633 Zikir 99 Asmaul Husna & Fadhilat surat yasin           TIM Penulis         Pustaka Zahra       RM  29.80
634 Zikir Ayat Kursi - Berkah, Khasiat & Tata Caranya         Muhammad Ridha Rafai     Zahra           RM  29.80
  Zikir Berjamaah - Sunnah atau Bid'ah               Drs. Ahmad Dimyathi     Republika         RM  19.80
635                                  Badruzzaman
636  Zikir Bersama - Bid'ah atau Sunnah?               Dr. Muhammad Abdurrahman Al- Pustaka At-Tibyan     RM  10.50
                                   Khumais
   Zikir Bersama Nabi - Hakikat, Praktik, Ragam, Etika & Pengaruh Abdul Rahman Mahmud      Pustaka At-Tazkia     RM  58.50
637  Zikir Bagi Seorang Muslim                    Khalifah
   Zikir Dengan Biji Tasbih - Seringnya Dianggap Bid'ah, Benarkah? Syaikh Bakr bin Abdillah Abu Qiblatuna         RM  13.50
638                                  Zaid
639  Zikir Itu Nikmat                        Dr. Usman Said Sarqawi    Rosda           RM  25.50
640  Zikir Kaum Sholihin - Amalan Sepanjang Hari           TIM Penulis         Putera Riyadi       RM   7.80
   Zikir Menyembuhkan Kankerku - Pengalaman Kesembuhan       Prof. Dr. H.M. Amin Syukur  Hikmah           RM  35.50
641  Seorang Penderita Kanker (Kanser)
   Zikir Pagi & Petang & Sesudah Shalat Fardhu           Dr. Said bin Ali Wahf Al-  Pustaka Ibnu Umar     RM   3.00
642                                  Qahthani
643  Zikir Pagi Petang & Sesudah Shalat Fardhu            Yazid bin Abdul Qadir Jawas Pustaka Imam Asy-Syafi'i  RM   9.50
644  Zikir Penenteram Hati                      Ibn 'Athaillah Al-Sakandari Serambi          RM  29.80
645  Zikir-zikir Dalam Sujud - Ajaran Nabi              Alwi Husein         Pustaka Zahra       RM  33.50
646  Zikir-zikir Penenang & Penenteram Hati Ajaran Nabi       TIM Penulis         Pustaka Zahra       RM  34.50
   Zikir-zikir Ramadhan Ajaran Nabi - Lengkap Dengan Amalan    Tim Penyusun         Zahra           RM  29.80
647  Lailatul Qadr
648  Zikir-zikir Shalat Ajaran Nabi                 TIM Penulis         Pustaka Zahra       RM  32.50

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:427
posted:5/21/2012
language:Malay
pages:14
censhunay censhunay http://
About