SW SmartPlant P&ID by ScOPFtE2

VIEWS: 15 PAGES: 11

									SW SmartPlant P&ID
SW pro podporu tvorby projekce a řízení výrobně
      technologických procesů
        SP P&ID
  Software SmartPlant P&ID


 Vytváření procesních schémat PID
 (Process & Instrumentation Diagram)

 Příprava podkladů pro instrumentaci
 (program SP Instrumentation)
  Software SmartPlant P&ID

 PID
   Obsahuje vyplněnou databázi vlastností přístrojů (podklad
   pro SP Instrumentation)
   Popisuje propojení zařízení a osazení přístroji
PFD výroby kyseliny dusičné - sekundární
      chladič vzduchu
PID kyseliny dusičné
       PID kyseliny dusičné
 Vytvořeno z PFD
 Přesný tvar, propojení, podrobné schéma regulace
 (je dodané, nenavrhuje se)
PID - Chladič sekundárního vzduchu
  Zařízení zobrazené skutečným tvarem, ne schematickou značkou
  Jde vidět, jak jsou jednotlivé prvky propojeny
  Obsahuje pomocná média a aparáty (provoz, čištění apod.)
  Podrobně pracované schéma regulace
     Práce v programu SP P&ID
 Nakreslit vybraný aparát dané technologie (chladič vzduchu E -102)
 Vyplnit databázi informací daty (podklad pro SP Instrumentation)
Práce v programu SP P&ID

								
To top