Marketing Strategy for Mundo Unico by 3SKfe0tk

VIEWS: 0 PAGES: 24

									Marketing Strategy for Mundo Unico
Begeleider:     G. Havranek

Naam:        Ritesh Kalpoe

Examennummer:    316591

E-mailadres:     riteshkalpoe@hotmail.com

Afstudeerrichting:  Marketing

Thesis:       Bachelor

In opdracht voor:  Fred Vermeulen, agent Mundo Unico
2
Voorwoord
    Tijdens het afronden van het Bachelors gedeelte van de opleiding Economie en
Bedrijfseconomie, heb ik gekozen voor de richting marketing. Na een zeer interessante seminar heb
ik besloten om dhr. Havranek te vragen om mijn begeleider te worden voor deze bachelor thesis.
Daarvoor wil ik hem bedanken, ten eerst voor de interessant seminar en ten tweede voor de
begeleiding.

    Ook wil ik Fred Vermeulen bedanken om mij de kans te geven om voor zijn agentschap deze
marketingstrategie te maken. Hij heeft informatie verschaft, terwijl hij zelf nog relatief nieuw is op
deze markt. Daarom hoop ik ook dat deze thesis bruikbaar is voor hem, om zo succesvol te worden
op de Nederlandse markt.

    Na het voltooien van deze thesis, wil ik graag in september 2010 aan mijn master marketing
gaan beginnen. Ik hoop hier meer verdieping te kunnen doen in marketing en consumenten
wetenschap.Ritesh Kalpoe

Maassluis, juli 2010
                                                     3
Executive summery
    Mundo Unico is zeer bekende mannen merk op het Amerikaanse continent. Nu wil zij ook de
Europese markt betreden. Hiervoor is er in Nederland een importeur gevestigd en werkt Fred
Vermeulen als agent voor Mundo Unico. Om de Nederlandse markt succesvol te betreden is er aan
de hand van interne en externe analyse een strategische optie ontwikkeld.

    De interne analyse is gedaan aan de hand van de huidige marketingmix. Het product is een
hoogwaardig kwaliteit underwear met twee unieke selling points. De consumentenprijs van het
product is € 27.50 en daardoor komt het product in het hoge segment van de underwear-markt. De
exclusieve verkoop van dit product wordt nog eens benadrukt door alleen verkoop in de kleine
betere lingeriezaken. Promotionele actie is veelal bij de winkelier. Verder zijn er enkele
randvoorwaarden waar de onderneming tegen aanloopt.

    Uit de externe analyse is gebleken dat de markt ruim gedefinieerd kan worden. Mannen van
20 jaar en ouder zijn potentiële kopers van het product. Natuurlijk koopt niet iedereen dit product,
maar de potentiële doelgroep groeit wel. Macro-economisch cijfer geven weer dat er meer geld
beschikbaar is bij de doelgroepen. De koopkracht stijgt en er wordt meer geld uitgegeven aan
textielproducten. Het aanbod is groot op deze markt. Over het algemeen is de concurrentie vrij
groot. Er zijn vele aanbieders, die sterke merken hebben. Zo zijn hebben de grote fashion merken
allemaal een underwear lijn. Daarnaast hebben ze eigen winkels om hun producten te verkopen.

    Uit de analysen komt voor dat er gecombineerd een strategische optie is voor Mundo Unico
om haar doelstelling te behalen. Zo zal er meer verkooppunten bij moeten komen om meer afzet te
genereren. Daarbij is het van belang om de consument goed te informeren over de kwaliteit van het
product. Zo is hij bereidt om de prijs te betalen voor het product. Hoe meer afzet des te beter de
financiële positie wordt van de onderneming, voor verdere plannen van de onderneming.
                                                    4
Inhoudsopgave

Inleiding ................................................................................................................................................... 6
1 Interne analyse ..................................................................................................................................... 8
  1.1 Interne organisatie ........................................................................................................................ 8
  1.2 Randvoorwaarde ........................................................................................................................... 8
  1.3 Financiële positie en ontwikkeling ................................................................................................ 9
  1.4 Huidig marketingbeleid ................................................................................................................. 9
  1.4.1 Product ....................................................................................................................................... 9
  1.4.2 Prijs ........................................................................................................................................... 11
  1.4.3 Plaats ........................................................................................................................................ 12
  1.4.4 Promotie ................................................................................................................................... 12
  1.5 Conclusie huidige marketing beleid ............................................................................................ 13
2 Externe analyse .................................................................................................................................. 14
  2.1 Markt definitie ............................................................................................................................. 14
  2.2 Vraag analyse............................................................................................................................... 15
  2.2.1 Macro-omgevingsfactoren ....................................................................................................... 15
  2.2.2 Goederenclassificatie ............................................................................................................... 16
  2.2.3 Productlevenscyclus ................................................................................................................. 16
  2.3 Aanbod analyse ........................................................................................................................... 17
  2.3.1 Marktvorm................................................................................................................................ 17
  2.3.2 Concurrenten............................................................................................................................ 18
  2.3.3 Distributiestructuur .................................................................................................................. 19
3 SWOT-analyse..................................................................................................................................... 20
  3.1 SWOT ........................................................................................................................................... 20
  3.2 Confrontatiematrix ...................................................................................................................... 20
  3.3 Strategische opties ...................................................................................................................... 21
  3.4 Strategie en doelstelling .............................................................................................................. 22
4 Conclusie ............................................................................................................................................ 23
Bronvermelding ..................................................................................................................................... 24
                                                                                 5
Inleiding

Aanleiding
    Geboren worden op deze aarde doen we naakt. Om ons te beschermen van invloeden van
buitenaf, dragen we kleding. Kleding heeft dus een functionele waarde; namelijk bescherming.
Echter door de jaren, zelfs eeuwen, heen zijn we smaak gaan ontwikkelen om ons zelf te
onderscheiden van de rest. Kleding heeft nu meer dan alleen een functionele waarde.
Onderscheiding is een zeer belangrijke waarde voor de mens. Onderscheiden willen worden kan
verschillende achterliggende grondslagen hebben; levensstijl, geloofsovertuiging, sociale contacten
en maatschappelijke positie. Onderscheiding omvat weer verschillende factoren, de één gaat voor
luxe, de ander voor functionaliteit, en de ander weer voor een combinatie.

    Aanleiding voor dit onderzoek is de komst van een nieuw merk naar Nederland. Mundo
Unico is een bekend merk in Zuid-Amerika. Het van oorsprong Colombiaanse merk gespecialiseerd
zich in herenkleding, heeft al voet gezet op Europese bodem, voornamelijk in Spanje, maar is nu
bezig om markt van de Benelux te veroveren. Voor Europa is er gekozen om (voorlopig) alleen met
heren ondergoed en heren badkleding op de markt te komen.

    Mundo Unico doet dit door middel van een agent in Nederland. Deze agent is Fred
Vermeulen, hij is sinds zomer 2009 bezig Mundo Unico op de markt te zetten. Zelf is hij helemaal
verantwoordelijk voor het slagen in het veroveren van deze markt. Daarom is het doel van deze
bachelor thesis, het maken van een strategisch marketingplan. De uitdaging omvat verschillende
factoren die uitgezocht moeten worden, bijvoorbeeld de economische situatie en het segment waar
het product zich bevindt, maar er ontbreekt soms marktkennis. Dit maakt het een zeer interessant
onderzoek.

Structuur

    De structuur van het onderzoek ziet er als volgt uit. Als eerst wordt er een interne analyse
gedaan. Dit is om een beter beeld te krijgen van de onderneming en haar product. Vervolgens wordt
er een externe analyse gemaakt. Dit is om een beter beeld te krijgen van de markt en haar omgeving.
Daarna volgen er alternatieven, die samen met de doelstelling van de onderneming tot een bepaalde
strategie wordt gevormd.
                                                   6
Probleemstelling
    Het belangrijkste van een goed onderzoek is de probleemstelling als basis. De
probleemstelling van deze bachelor thesis is het volgende:

Welke marketing strategie moet een textiel leverancier met haar producten voor de Europese markt
volgen, om een succesvolle plek te krijgen in de Nederlandse Markt? (cases: Mundo Unico)

Uit deze probleemstelling volgen deze deelvragen;

    Hoe ziet de onderneming er intern uit? Wat zijn haar sterke en zwakke punten?
    Hoe ziet de Nederlandse markt eruit voor ondergoed? Wat zijn de kansen en bedreigingen?
    Welke strategie is passend bij Mundo Unico? En wat zijn de alternatieve?
                                                  7
1 Interne analyse

    De interne analyse geeft een beeld hoe de onderneming er op dit moment voor staat. Er kan
naar verschillende facetten worden gekeken binnen in de onderneming, zoals de financiële situatie,
huidige positionering en de interne organisatie. Er zal eerst kritisch intern gekeken moeten worden,
voordat er extern geanalyseerd kan worden. De resultaten van een marketingplan zijn pas haalbaar,
als er intern voldoende mogelijkheden zijn.1.1 Interne organisatie
    Mundo Unico is een grote organisatie verspreid over de wereld, maar vooral in Noord- en
Zuid-Amerika zeer actieve marktspeler in haar segment. De Europese markt wordt door Mundo
Unico betreden door middel van licenties en agentschap. Fred Vermeulen was een agent van Mundo
Unico met de verplichte licenties voor de Benelux. Echter heeft Fred Vermeulen zijn licenties
verkocht van België en ligt zijn focus op Nederland. Zijn werkzaamheden voor zijn onderneming doet
hij zelfstandig en is feitelijk een Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP-er). Hij is de enige in de
organisatie.1.2 Randvoorwaarde
    Randvoorwaarden zijn interne factoren waarmee rekening gehouden moet worden bij het
analyseren van een onderneming. Randvoorwaarden zijn afbakeningen waarin een onderneming zich
bevindt. Deze randvoorwaarden hebben gevolgen voor je beleid, financiële situatie en ook je
marketingplan. Randvoorwaarden kunnen zowel negatieve als positieve gevolgen hebben voor een
onderneming.
    Een belangrijke randvoorwaarde is Haeren Import, de importeur van Mundo Unico voor de
Benelux. De importeur heeft bepaalde afspraken met de fabriek in Colombia. Zo is er afgesproken
dat wanneer de producten verstuurd worden, deze free-on-board gaan. Dit betekent dat partij
producten, die per schip naar Nederland komen, al betaald moet zijn al voor het vertrek van de boot
uit Colombia. Het duurt gemiddeld twee maanden voor dat deze producten aankomen in de opslag
in Nederland. Daarna heeft de winkelier ook nog eens een betalingstermijn van 4 tot 6 weken. Dit
brengt de stabiliteit en de financiële positie van de importeur en agent in gevaar, omdat kosten en
provisie pas na ruim drie maanden kan worden gedekt. Daarnaast verandert de collectie vier keer per
jaar dus er moeten flinke risico’s worden genomen.                                                    8
    Ook een belangrijke randvoorwaarde is dat de licentie van het agentschap van België kort
geleden is verkocht, waardoor er alleen gekeken mag worden naar de Nederlandse markt.

1.3 Financiële positie en ontwikkeling
    De onderneming is een jonge onderneming, begonnen in zomer 2009. Als startende
onderneming is het, met de huidige economische situatie, zeer moeilijk om krediet te krijgen bij de
bank. Dit omdat er vele jonge ondernemingen al vroeg tijdig failliet gaan en baken geen risico’s meer
durven te lopen. Deze agent is één jaar geleden begonnen met een gespaard startkapitaal. Banken
willen pas betaalbare kredieten verschaven na positieve resultaten die vaak niet te halen zijn in de
beginnende jaren. De financiële situatie bemoeilijkt de groei van de onderneming.1.4 Huidig marketingbeleid
    Bij het analyseren van het huidig marketingbeleid wordt er in kaart gebracht hoe er op dit
moment marketingbeleid wordt gevoerd. Voor deze analyse is het eenvoudig om de beroemde vier
p’s (prijs, product, plaats en promotie) te benoemen. Deze vier p’s vormen de marketingmix. Er
wordt feitelijk gekeken wat het huidig marketing beleid is, zoals wat is de prijs en waar wordt het
verkocht? Maar ook de kwalificatie van het huidig marketingbeleid wordt belicht, in welk segment
het product wordt vermarkt en waarom deze prijs wordt gehanteerd. Hiermee is aan het einde van
deze thesis ook makkelijker na te gaan of de te nemen keuzes passen met het huidig
marketingbeleid, of het marketingbeleid zou moeten worden aangepast.1.4.1 Product
    Een product is een goed of dienst die bepaalde wensen van de consument bevredigd. Het
product gaat het niet alleen om het feitelijke product (volgens Kotler het ‘actual product’), maar ook
om de service die erbij wordt geboden, garantie, verpakking, uitstraling en imago. Met een product
wordt er ingespeeld op een specifieke behoefte van de potentiële consument.
    Voor Mundo Unico gaat het om twee producten. Het meest belangrijke product is de men
underwear. In de men underwear kan er nog eens onderscheid worden gemaakt in verschillende
productsoorten. Er zijn boxershorts met lange pijpen (medio), boxershorts met korte pijpen (corto),
slips (trunks) en sports (athletics). Voor alle soorten men underwear is de kwaliteit hoogwaardig,
waarbij er gebruik wordt gemaakt van langdurige materialen. Typerend voor de men underwear is de
hoge band aan de bovenkant van het product. Hierop komt het merk ‘Unico’ tot uiting. Ook wordt er
gebruik gemaakt van felle kleuren, al dan niet met een print. Dit valt op en profileert zich ook als een
onderbroek die gezien mag worden.
                                                      9
     Verder heeft het product nog twee kenmerkende ‘Unique Selling Points’. Een USP is een
uniek aspect van je product die ervoor kan zorgen dat consumenten overstappen naar jouw product.
De eerste USP van Mundo Unico is de push-up van het mannelijke geslacht. Mundo Unico was het
eerste merk die met deze push-up op de markt kwam. Een push-up zorgt ervoor dat het mannelijk
geslacht compact bij elkaar wordt gehouden, wat een optimale steun biedt rondom het mannelijk
geslacht. Vooral de oudere man heeft hier baat bij. Met de jaren kan het voorkomen dat het
mannelijk geslacht wat meer gaat hangen, denk ook aan de buik, waarbij het dan comfortabel is alles
een beetje bij elkaar wordt gedrukt. Maar ook voor de jongere consument is dit een USP. Het merk
speelt in op de gevoelens van de consument, het geeft meer zelfvertrouwen en toont meer
mannelijkheid. Mannen hebben immers vaak de neiging om erover op te scheppen. Deze USP
onderscheidt zich dus van de concurrent.
     Een ander USP van Mundo Unico is een verhoogde achterkant van alle soorten men
underwear. Hiermee was Mundo Unico ook de eerste speler op de markt. Het voordeel van een
verhoogde achterkant is dat wanneer een consument bukt of hurkt, er geen bilnaad te zien is, de
zogenaamde bouwvakkers inkijk.
     Het tweede product van Mundo Unico voor de Europese markt is de swimshort. De
swimshort is een zwembroek die net boven de knieën uitkomt. Er wordt, net als bij de men
underwear, gebruik gemaakt van felle kleuren en zomerse printen. Dit is een seizoensproduct die net
voor de zomer via de bestaande distributiekanalen verkocht kan worden. De USP van dit product is
dat de short van Fibre is gemaakt. Dit is een bepaalde stof die zeer snel opdroogt. Het houdt geen
water vast, wat dus ideaal is voor een swimshort. Een voordeel van de huidige trend is dat mannen
ook nog een boxershort willen dragen onder de swimshort.
     Het merk Mundo Unico zal zich in Europa gaan profileren als een kwaliteitsmerk. Wanneer
een consument in Zuid-Amerika het merk hoort, weet hij dat het een goed product is, ongeacht of hij
het product heeft gezien. In Nederland kennen we dat met merken als Channel, Tommy Hilfiger en
Boss. Een merk is heel sterk en belangrijk voor het product. Wanneer een consument je merk kent,
accepteert en wilt, dan gaat de consument op zoek naar je merk. Het behalen van een hoge
emotionele waarden en onderscheiding door middel van het merk, zal een toegevoegde waarde zijn
voor de textiel producten. Tevens is een merk een juridische bescherming van je producten.
     In de marketing onderscheidt een product zich in maximaal drie niveaus, namelijk het
kernproduct, het werkelijke/tastbare product en het uitgebreide product. Zie figuur op de volgende
pagina.
                                                   10
                            1
Figuur 1 Onderscheiding verschillende product niveau

Voor Mundo Unico is het kernproduct de men underwear, de boxer of de slip. Op dit niveau wordt de
vraag beantwoord; wat is het feitelijke product dat de consument koopt? In het daarop volgend
niveau, het werkelijke product, komen zaken als kwaliteit, ontwerp en merk kijken. Voor Mundo
Unico zijn dit drie zeer belangrijke punten om zich te onderscheiden. Het laatste niveau is het
uitgebreide product. Dit wordt feitelijk gedaan voor Mundo Unico, want haar producten worden
gekocht door winkeliers die service en garantie bieden. Echter is het van belang voor de agent om
goede afspraken met de winkelier om goede service en garantie te bieden, bijvoorbeeld afspraken
indien een product niet de gezette kwaliteitsstandaard heeft, die wordt beloofd door Mundo Unico.
      Beide producten van Mundo Unico zijn ‘shopping goods’. Dit houdt in dat de frequentie van
aankoop laag ligt, in vergelijking met alledaagse boodschappen, een boxershort wordt niet elke dag
gekocht. Ook wordt er veel productvergelijking gedaan op merk, kwaliteit en prijs. En de potentiële
consument die shopt echt voor dit product, plant en vraag rondt.1.4.2 Prijs
      Een simpele benadering van prijs is het bedrag wat je voor een product betaald. Maar een
prijs is een opbouw van verschillende componenten. Het uiteindelijke bedrag dat de consument
betaalt, is de consumentenprijs. De voorgeschreven consumentenprijs van een boxershort is €27,50
en van de swimshort €59,50. Het tot stand komen van een consumentenprijs heeft verschillende
interne en externe factoren.
      Interne factoren voor prijszetting zijn bepaald door gemaakte kosten. Zo begint een product
met de kostprijs. In dit geval is het de prijs die aan de fabrikant in Colombia wordt betaald. Daarna
komt een bepaalde marge op voor de importeur, de transporteur, de agent en de winkel, waar het
product uiteindelijk ligt voor €27,95.
      Externe factoren voor prijszetting zijn bepaald door marketingdoelstellingen van de


1
  Bron: http://cmd.khlim.be/                                                     11
organisatie en de aard van de markt. Zoals al eerder beschreven bij product is het belangrijk een
imago neer te zetten. Mundo Unico wil zich profileren in het hoge segment. In het hoge segment zijn
de prijzen van de boxershorts dus boven gemiddeld om kwaliteit en merk te benadrukken. Als er
gekeken wordt naar de prijzen van de concurrenten in hetzelfde segment, is de prijs van Mundo
Unico passend in het segment. Om geloofwaardig over te komen moeten deze prijs ook worden
gehandhaafd. Het segment is geen prijsvechtend segment, daarom verlangt Mundo Unico van de
verkoper dezelfde prijs als in een winkel dan wel in een webshop. Dit is bepalend voor de
positionering van het product en onderdeel van marketingmix om marketingdoelstelling te behalen.1.4.3 Plaats
     Ook een belangrijk onderdeel van de marketingmix is de plaats waar je product wordt
verkocht. De plaats waar het product verkocht wordt geeft een bepaald imago aan het product. Het
product exclusief verkopen op slechts enkele verkooppunten zorgt ervoor dat de consument een
hoger merk beleving heeft met het product. Wanneer je ervoor kiest om je product in elke winkel te
verkopen, zal het product minder een lagere merkbeleving hebben. Daarbij is het ook van belang om
te kijken hoe frequent een product wordt aangeschaft en of hoever de consument bereidt is om
ervoor te reizen.
     Om een goede balans te vinden in het hoge segment richt Mundo Unico zich op kleine betere
lingerie zaken, voornamelijk zelfstandige ondernemers. Deze worden zelf door de agent benaderd.
Vaak zijn in winkelstraten of winkelcentra één of twee betere lingeriezaken aanwezig. Om het merk
een hoog imago te geven worden deze producten van Mundo Unico daar verkocht. Dus niet in alle
warenhuizen en kledingwinkels om zo de exclusiviteit te waarborgen. Op dit moment zijn er
ongeveer 85 verkooppunten, terwijl er 849 staan geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (maart
2010).1.4.4 Promotie
     Het laatste onderdeel van de marketingmix is promotie. Promotie bestaat uit verschillende
combinaties van reclame, (direct) marketing, public relations, evenementen en schalies promotion.
Tesamen worden dit ook wel de promotiemix of marketing communicatiemix genoemd.
     Op dit moment worden veel promotionele activiteiten gedaan samen met de importeur van
Mundo Unico. Activiteiten die worden gepland zijn beursen en advertenties in vakbladen. Het
voordeel van beursen is dat het juiste publiek wordt aangetrokken voor het product. De beursen
waar Mundo Unico op staat zijn meerdere keren per jaar om de nieuwe collectie te tonen, het
werven van nieuwe klanten en contacten te maken. Verder zijn er niet veel activiteiten die worden                                                   12
gedaan met de importeur. Op winkel niveau is er instore materiaal beschikbaar. Deze wordt gemaakt
door Mundo Unico zelf en is gratis beschikbaar voor de agent, die dit weer verspreidt aan de
winkeliers. Beschikbare instore materialen zijn zaken als een catalogus, banners, posters en toonbank
materiaal.1.5 Conclusie huidige marketing beleid
    Het huidige marketing beleid laat zien dat er over het algemeen een balans is met de huidige
marketingmix. De prijs, het product en de plaats zijn passend voor het segment. Het hoge segment
dat Mundo Unico wil bespelen, heeft relatief gezien hoge prijzen met kwaliteitsproducten,
onderscheidend met USP’s. De prijs-kwaliteit verhouding is goed. Vooral bij het aantal
verkooppunten ligt veel potentie. Promotioneel zou er meer gedaan kunnen worden. Ook de
randvoorwaarden met de fabrikant in Colombia en de importeur in Nederland zijn factoren waar de
onderneming helaas niet omheen kan en daardoor zeer afhankelijk maakt.
                                                    13
2 Externe analyse

    Na intern te hebben geanalyseerd, volgt nu de externe analyse. Bij deze analyse wordt nu
niet meer naar de onderneming gekeken, maar naar haar omgeving. Bij deze externe analyse gaat
het om aspecten waar je als onderneming geen (tot weinig) invloed op kan uitoefenen. Dit is zowel
op macroniveau als op mesoniveau.
    Om een goede externe analyse uit te kunnen voeren, wordt als eerst de markt gedefinieerd.
Dit voorkomt een te brede analyse van de markt, zodat er gefocust kan worden op de juiste markt,
doelgroep en segment met het juiste product.
    Vervolgens zal de analyse zich uitsplitsen in een vraag analyse en een aanbod analyse. Bij de
vraag analyse zal er gekeken worden hoe de vraag ontwikkeld in de markt. Is er potentie? En hoe
ontwikkelt deze zich? Daarna wordt er naar de aanbodzijde gekeken. Welke concurrenten zijn er op
dit moment? Op wat voor een markt wordt er geopereerd?2.1 Markt definitie
    Markt definitie is de afbakening van de externe analyse om ervoor te zorgen dat relevante
markt wordt onderzocht. Dit wordt gedaan op het geografische aspect, de potentiële afnemers en
het product.
    Mundo Unico is bezig met de Europese markt te betreden. Agenten opereren in verschillende
landen voor Mundo Unico. Echter voor deze analyse wordt alleen naar Nederland gekeken, dit is de
totale geografische markt voor deze analyse. Deze afbakening is voor de des betreffende agent van
toepassing, omdat hij de licentie van België heeft verkocht en nu alleen in het bezit is in de licentie
van Nederland.
    De potentiële afnemers zijn consumenten die het product zouden kunnen gebruiken. Het
definiëren van potentiële afnemers kan zeer ruim gedaan worden. Voor Mundo Unico zijn dat alle
mannen van rond 20 jaar en ouder. De producten die aangeboden worden zijn relatief hoog geprijsd.
De doelgroep onder 20 jaar heeft vaak niet de financiële middelen om een Mundo Unico boxer te
kopen. Vanaf 20 jaar hebben de jongeren meer geld te besteden en ontwikkelen zij vaak een
behoefte naar duurdere en kwalitatieve producten. De potentiële afnemer heeft eigenlijk geen
maximum leeftijd.
    Zoals al beschreven is, wordt er gekeken naar de underwear producten van Mundo Unico.
Het product bevindt zich in het hoge segment, maar er worden (vooral in het lage segment) veel
                                                     14
substituten aangeboden. Dit zijn aanbieders die vaak merkloos of onder een huismerk underwear
verkopen. Vaak zijn de basis modellen zonder USP’s. Veel andere substituten zijn er niet, omdat er
vanuit gegaan mag worden dat bijna elke man wel de behoefte heeft om ondergoed te dragen. Wel
zijn er verschillende soorten underwear, zoals boxershorts, slips en sportonderbroeken, waardoor er
volledig op de behoefte kan worden ingespeeld.2.2 Vraag analyse
    De vraag analyse achterhaalt de huidige vraag van de consumenten. Dit is mogelijk met
verschillende methodes, komend in de volgende subparagrafen.2.2.1 Macro-omgevingsfactoren
    Om de vraagontwikkeling te analyseren, wordt er gekeken naar macro-omgevingsfactoren.
De bekendste zijn de DESTEP-factoren. Deze factoren zijn niet beheersbaar, over het algemeen van
invloed op de gehele bedrijfstak en van invloed op de marktomvang en de onderneming.
Demografisch: De ontwikkeling op demografie is dat er steeds meer vergrijzing is. De bevolking wordt
ouder. Ook worden overige doelgroepen nog steeds groter, relatief minder snel, maar er zijn ook
meer jong volwassen.
Economisch: De economische crisis heeft zijn diepte punt gehad. Het consumentenvertrouwen en de
bestedingen stijgen weer. De koopkracht stijgt ook voor de meeste doelgroepen. Bijvoorbeeld
jongeren zijn beter geschoold en hebben hierdoor meer te besteden, aan textiel wordt sinds 2000
15% meer uitgeven van het besteedbaar inkomen (bron: CBS).
Sociaal-cultureel: Een stijging van de koopkracht is ook te verklaren door het groeiend aantal 2
verdieners. De leefstijlen van mensen veranderen, gezonder en bewuster leven staat steeds meer
centraal. Vrijetijdsbesteding en sporten worden voor veel doelgroepen steeds belangrijker.
Technologisch: Doordat de technologie ontwikkelt, zijn er steeds meer verschillende producten
beschikbaar. Diversiteit en onderscheiding zijn mogelijk door innovatieve technologie. Maar ook de
consument kan zich beter laten informeren door de technologische vooruitgang van de laatste
decennia.
Ecologisch: Doordat verantwoordt ondernemen nog steeds een belangrijk thema is, zijn bijvoorbeeld
milieuvriendelijke verpakking van belang. Maar ook het grensoverschrijdende milieu probleem, die
meer dan alleen Nederland aangaat, is een maatschappelijk probleem.
Politiek-Jurisch: is alleen van toepassing op het importeren van de producten. Verder zijn er weinig
bijzondere factoren waar rekening mee moet gehouden worden.
                                                    15
    Uit de DESTEP-factoren blijkt dat er voldoende potentiële vraag is. De doelgroepen groeien
en het te besteden inkomen ook. De laatste jaren wordt er ook flink meer uitgeven aan textiel dan
voor heen. Het leefpatroon van de consument verandert. Het meer bewust zijn van lichaam en
gezonder willen leven, is potentiële vraag groei.2.2.2 Goederenclassificatie
    Producten kunnen in vier classificatie categorieën worden verdeeld. Namelijk convenience
products (frequent en routinematige aankoop van producten), shopping products (veel tijd in
aankoop proces en minder vaak aangeschaft), specialty products (luxe producten met bijzonder veel
aankoop inspanning) en unsought products (niet gezochte producten).
    Zoals aal eerder beschreven bij de interne analyse, zijn de producten van Mundo Unico
shopping goods. Typerend gedrag van consumenten voor dit soort producten zijn de minder
frequente aankopen, het rondkijken voor aankoop en vergelijking op prijs, kwaliteit en stijl. Inspelend
hier op kan met promotionele activiteiten. Reclame en verkoop moeten persoonlijk worden. In veel
gevallen is dat lastig en misschien ongemakkelijk, maar er kan gedacht worden aan korting na eerste
aanschaf van het product.2.2.3 Productlevenscyclus
    De positionering van de producten en de differentiatie strategie is afhankelijk is de
productlevenscyclus. Elke product dat op de markt komt, doorloopt vier fases, zie figuur 1 op de
volgende pagina.
    De introductiefase is de fase waarin het product wordt geïntroduceerd. Lage omzetten en
flinke kosten zijn typerend voor deze fase. Vervolgens komt het product in de groeifase. Het
marktaandeel van het product groeit, samen met de omzet en de winst. In de stabiliteitsfase is de
groei van het marktaandeel gestagneerd en de meeste consumenten zijn wel bekend met het
product. Winsten en omzetten stabiliseren. De laatste fase is de neergaande fase, waarbij consument
het product niet meer kopen, met als gevolg dalende omzetten en winsten. De analyse voor de
productlevenscyclus kan voor de markt gedaan worden, maar ook voor het merk.
                                                     16
                2
Figuur 2 Productlevenscyclus

     Wanneer er gekeken wordt naar de markt waarin Mundo Unico actief is, is deze in de
stabiliteitsfase. Om winst gevend te blijven moeten alle spelers op deze markt innoveren en dus met
nieuwe producten komen op de markt. Daarom wordt er elke seizoen voor elke merk een nieuwe
collectie uitgebracht. Het uitbrengen van een nieuwe collectie voorkomt de gang naar de neergaande
fase. Als het ware komt er een nieuwe concave functie op het hoogste punt van de functie.
     Als er gekeken wordt naar het merk Mundo Unico, dan is het merk in het einde van de
introductiefase of in het begin van de groeifase. Het merk wordt bekender en consumenten vragen
er naar (product-awareness), waardoor omzetten groeien in vergelijking met de concurrenten. Om
de groei te vergroten zijn meer distributie kanalen nodig om de producten te verkopen. Product-
awareness moet vergroot worden door meer promotie en promotie aan de USP’s.2.3 Aanbod analyse
     De aanbod analyse analyseert de aanbodzijde van de markt. De marktvorm, de concurrentie
en de distributiestructuur zijn hier een onderdeel van.2.3.1 Marktvorm
     De bepaling van de marktvorm gaat doormiddel van vier onderdelen, namelijk het aantal
aanbieders, de mate van productdifferentiatie, de concentratiegraad van de aanbieders en de
samenwerking binnen de markt.
     In het hoge segment bevinden zich veel aanbieders. Er zijn veel aanbieders (zie volgende

2
  Bron: http://www.ictloket.nl/upload/images/Productlevenscyclus.gif
                                                   17
paragraaf Concurrenten) die vrijwel op dezelfde manier aanbieden. Dit gebeurt via de kleine betere
lingerie zaken. Enkele aanbieders verkopen via grote warenhuizen als V&D en de Bijenkorf of via de
eigen winkel. De mate van concurrentie in deze markt is dus hoog.
    Productdifferentiatie is de mate waarin producten verschillen van elkaar. Elke aanbieder doet
aan productdifferentiatie op haar manier. De meeste aanbieders zijn te onderscheiden aan de stijl
van het product. Zij hebben typerende motieven, kleuren en afwerkingen. Ook wordt er
onderscheidt gemaakt in pasvorm en model. Doordat er verschillen zijn tussen de aanbieders, is de
concurrentie minder groot op dat gebied.
    Bij een lage concentratiegraad van de aanbieders zal de concurrentie intensief zijn. De
concentratie is de spreiding van de aanbieders op de markt. Voor deze markt is er sprake van lage
concentratiegraad.
    Samenwerking binnen de markt is het hebben van afspraken of andere
samenwerkingsvormen tussen de aanbieders. Een samenwerking vermindert de concurrentie. Voor
de aanbieders van underwear geldt dit niet, er bestaat geen samenwerkingsverbanden.
    Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat in deze marktvorm vrij hoge concurrentie
heerst. Dit door veel aanbieders, lage concentratiegraad en weinig samenwerking.2.3.2 Concurrenten
    Concurrenten en aanbieders zijn al vaker genoemd in deze thesis. Maar wie zijn nou de
directe concurrenten van Mundo Unico? In de onderstaande tabel is de belangrijkste concurrenten
te zien van Mundo Unico samen met de gemiddelde prijzen van vergelijkbare producten.

Concurrent      Prijs
Armani         € 29,50
Björn Borg       € 24,95
Bruno Banani      € 24,95
Calvin Klein      € 24,95
Diesel         € 23,95
Dolce & Gabbana    € 39,95
Hugo Boss       € 32,50
Muchachomalo      € 24,95
Tommy Hilfiger     € 24,95
Olaf Benz       € 42,50
                         3
Tabel 1 Gemiddelde verkoop prijzen concurrenten

Armani, Björn Borg, Dolce & Gabbana, Hugo Boss en Tommy Hilfiger hebben naast verkooppunten
via lingerie zaken en warenhuizen, ook nog eigen winkels. Op Björn Borg na, zijn dit allemaal grote

3
 Prijzen zijn gemiddelde prijzen van de belangrijkste concurrenten gemeten op 7 juli 2010 bij verschillende
aanbieders.                                                       18
internationale merken die underwear als bij product hebben. Deze merken zijn groot geworden door
de luxe merkkleding die zij verkopen. Björn Borg is de enige concurrent die naamsbekendheid heeft
van de underwear. Zij hebben als een van de eerste spelers op de markt, een strakke sportboxer
uitgebracht met felle kleuren en een zichtbare bovenrand, die vaak boven de broek gedragen wordt.
Na gesprekken met winkeliers valt op dat de consument het merk ‘een beetje zat’ zijn. Het merk was
zeer populair bij jong volwassen, maar door het gebrek aan nieuwe modellen ondervindt de
consument dat gevoel.
    De prijzen in het hoge segment variëren tussen de €20, - en €50, - of soms wel hoger. Mundo
Unico zit zelf een klein beetje boven de gemiddelde prijzen van de concurrenten. Dit is echt geen
probleem, wanneer Mundo Unico haar USP kan verkopen. Het is een toegevoegde waarde voor de
consument, die daar een hogere prijs voor wilt betalen.2.3.3 Distributiestructuur
    Elke aanbieder op de markt voor underwear heeft soortgelijke distributiestructuur. Ook het
werven van nieuwe verkooppunten gebeurt door elke aanbieder doormiddel van een agent. Het
product vanuit een fabriek komt Nederland binnen via een importeur. De importeur of de agent
ontvangt een order van de winkelier en deze wordt zo spoedig mogelijk bij de winkelier afgeleverd.
In deze distributiekolom zit het risico voornamelijk tussen de fabrikant en de importeur. Goederen
zijn relatief lang onderweg en moeten al betaald zijn. Muchachomalo heeft hier het meeste last van.
De voorraden zijn slecht en eenzijdig. Overige schakels in de distributiekanaal gaan relatief sneller.
Het product heeft een relatief lage omloopsnelheid, waardoor tijdige voorraden kunnen worden
aangevuld.
                                                     19
3 SWOT-analyse

    De SWOT-analyse staat voor sterktes, zwaktes, kansen en bedreiging. Deze analyse vat de
voorgaande analyses samen en geeft de basis voor de strategieën die daaruit volgen. Er wordt de tap
gezet van analyse naar strategie.
    Sterktes en zwaktes zijn interne factoren. Deze hebben betrekking op de onderneming en het
marketingplan. Externe factoren zijn kansen en bedreigingen die te maken hebben met de omgeving
en vaak niet beïnvloedbaar door de onderneming.
    In paragraaf 3.1 is deze samenvatting te zien in de SWOT. De punten uit de SWOT worden in
paragraaf 3.2 verwerkt in een confrontatie matrix. Vanuit de confrontatiematrix kunnen een aantal
strategische opties vertaald worden, dit gebeurd in paragraaf 3.3. In paragraaf 3.4 zal de optiekeuze
uitgewerkt worden met strategie en doelstellingen.3.1 SWOT
    De kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes zoals eerder behandeld kunnen als volgt
samengevat worden.


Sterktes                       Zwaktes
  1. Goed product met USP’s              1. Zwakke financiële positie
  2. Prijs/Kwaliteit verhouding            2. Onvoldoende promotie
  3. Positie in hoog segment             3. Aantal verkooppunten

Kansen                        Bedreigingen
  1. Groei van doelgroepen               1. Merkbekendheid
  2. Meer uitgave aan textiel               concurrenten/substituten
  3. Behoefte naar onderscheiding           2. Intensiteit van bestaande concurrenten
                            3. Producten tussen importeur en fabrikant

Tabel 2 SWOT-analyse
3.2 Confrontatiematrix
    Een confrontatiematrix is een matrix waarbij kansen en bedreigingen op een as worden gezet
en sterktes en zwaktes op de andere as. Deze variabelen worden gecombineerd en voorzien van
plussen en minnen (verdeling ++, +, 0, -, --). Sterktes met kansen die veel belovend zijn, worden met
een dubbele plus gewaardeerd. Wanneer zwaktes een bedreiging nog sterker maakt krijgt het een
                                                    20
dubbele min. Als de onderlinge werking minder sterk of zwak is, dan wordt deze met een enkele plus
of min gewaardeerd.
     De uitkomsten voor Mundo Unico staan op de volgende pagina, tabel 3.

         S1     S2   S3     Z1     Z2      Z3  Totaal
K1        ++     ++    +     -     --      --   0
K2        ++     ++    +     0     --      --   1+
K3         +      +    +     0     --      -   0
B1         +      +    +     --     --      --   3-
B2         0      +    +     --     -      --   3-
B3         0      0    0     --     0      -   3-
Totaal      6+     7+   5+     7-     9-      10-
Tabel 3 confrontatie matrix
3.3 Strategische opties
     Uit de confrontatiematrix volgen de strategische opties. Deze volgen uit de kwadranten met
elkaar te combineren tot groeien, verbeteren, verdedigen of vermijden.
    Optie 1: Verbeteren van het aantal verkooppunten.
    Optie 2: Groeien met de kwaliteiten van het product.
    Optie 3: Verdedigen van bedreigingen in het algemeen.
    Optie 4: Vermijden van onvoldoende promotie.


Optie 1: Verbeteren van het aantal verkooppunten
Om marktaandeel en meer afzet te halen in het van belang dat er meer verkooppunten komen in
Nederland. Op dit moment is Mundo Unico in ongeveer 10% van de bestaande lingeriewinkels te
koop. Er kan ook naar andere verkooppunten worden gekeken, met behoud van exclusiviteit.
Doordat er nog veel potentie open ligt, is deze optie haalbaar.


Optie2: Groeien met de kwaliteiten van het product
Een goed geloof in het product is er. De producten van Mundo Unico zijn kwalitatief zeer
hoogwaardig met unieke USP’s. Dit zou dus uitgebuit moeten worden. Consumenten en winkeliers
moeten hetzelfde geloof krijgen in deze producten. Wanneer de consument vertrouwd is met het
product, zal hij er zelf naar gaan vragen. Ook deze optie is haalbaar.


Optie 3: Verdedigen van bedreigingen in het algemeen
Alle bedreigingen hebben dezelfde waarde in de confrontatiematrix gecombineerd met de kansen,
sterktes en zwaktes. Deze bedreigingen zijn een vast gegeven die niet omgebogen kunnen worden.
                                                   21
De importeur is tevens de distributeur van de producten, zonder hem geen verkoop. Ook aan de
bekendheid en positionering van de concurrenten is weinig te doen. Deze optie is dus niet haalbaar.


Optie 4: Vermijden van onvoldoende promotie
Promotie is nodig meer te kunnen verkopen. Voor Nederland is er wat gratis materiaal beschikbaar,
maar dit is veelal instore materiaal. Om meer naamsbekendheid te krijgen zijn er grotere
promotionele acties nodig. Echter is dit (voorlopig) financieel niet haalbaar voor de agent.3.4 Strategie en doelstelling
    Om een succesvolle plaats te bemachtigen op de Nederlandse markt zijn optie 1 en 2
haalbaar. Met optie 3 zou verantwoord om moeten gegaan worden. De concurrenten nauwlettend in
de gaten houden. Optie 4 wordt interessant wanneer er meer financiële middelen beschikbaar zijn.
Optie 1 en 2 kunnen succesvol gecombineerd worden. Door het aanboren van nieuwe
verkooppunten, komt Mundo Unico steeds meer in de schappen, waardoor het product steeds
bekender wordt. Vervolgens is het van belang dat de consument het product beleefd als een
hoogwaardig kwaliteitsproduct, doormiddel van instore materiaal, het product voelen en getrainde
verkopers. Met een uitbreiding van het aantal verkooppunten kan ook gedacht worden aan andere
soorten, zoals warenhuizen, kledingwinkels en giftshops.
                                                   22
4 Conclusie

    Uit deze thesis zou er een antwoord moeten komen op de probleemstelling; Welke
marketing strategie moet een textiel leverancier met haar producten voor de Europese markt volgen,
om een succesvolle plek te krijgen in de Nederlandse Markt? (cases: Mundo Unico)

    Uit de SWOT-analyse blijkt dat er gecombineerde strategische optie haalbaar is. Het
uitbreiden van verkooppunten met de kwalitatieve producten van Mundo Unico. Dit komt praktisch
neer op de agent, hij zal meer verkooppunten moeten aanboren door meer naar winkeliers het gaan.
Ook is het van belang dat de consument goed wordt geïnformeerd over de voordelen van het
product. Op lange termijn zal dit moeten kunnen met ander promotiebeleid, wanneer er meer
financiële middelen beschikbaar zijn. Concurrenten en de importeur zijn een gegeven, waar als
onderneming rekening gehouden moet worden.
                                                   23
Bronvermelding

Literatuur


Alsem, K.J., (2005). Strategische Marketingplanning (4de druk, 2005) Groningen: Wolters-Noordhoff


Biemans, W., (2008). Business Marketing Management (5de druk, 2008) Groningen: Noordhoff
Uitgevers


Groot, de, G. (1999). Marketingplanning en –strategie (3de druk, 2007) Arnhem: Boomonderwijs


Jain, S.C., (1999). Marketing planning & strategy (6th edition, 2006) Connecticut: South-Western
College Publishing


Kotler & Keller (2006). Marketing Management (12th edition, 2007) Prentice- Hall-Inc.


Mullins & Walker, JR (2010) “Marketing Management, A Strategic Decision-Making Approach”.
Singapore: Mc Graw-Hill
Internet


http://cmd.khlim.be/
www.ictloket.nl/upload/images/Productlevenscyclus.gif
www.intemarketing.nl/
www.marketingteacher.com
www.marketingonline.nl/
                                                  24

								
To top