CV Lungu Cristian by y8137jb

VIEWS: 229 PAGES: 21

									                      CURRICULUM VITAE

1. Nume: Lungu
2. Prenume: Petrica Cristian
3. Data şi locul naşterii: 1950-decembrie-16, Bals, jud Olt
4. Cetăţenie: Romana
5. Stare civilă: Casatorit
6. Studii:
Instituţia    Universitatea    Universitatea Bucuresti,        Institutul de Fizica  Universitatea Nagoya, Japonia
         Bucuresti,      Facultatea de Fizica          Atomica, doctorat
         Facultatea de Fizica
Perioada:    09.1969 - 07.1973  09.1973 - 07.1974           05.1990 -       11.1996 - 11.1997
                                       02.1994
Grade sau       Diploma de        Diploma de specializare:   Diploma de        Diploma de specializare in
diplome        absolvent universitar Laseri, Optica,         doctor in fizica     domeniul aplicatiilor industriale
obţinute                    Spectroscopie, Plasma                 ale plasmei
7. Titlul ştiinţific: Doctor in fizica, din 1994
8. Experienţa profesională:
Perioada:       09. 1974 –       09.1978-prezent
            09.1978
Locul:         Bucuresti       Magurele
Instituţia:      FCE, Fabrica de    Institutul National pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei
            Calculatoare
            Electronice
            Bucuresti
Funcţia:        Fizician,       Fizician:1978-1984, Cercetator stiintific:1984, CS III:1990, CSII 1996, CS I: 2005, In
                       prezent: Responsabil Grup “Procese Elementare in Plasma si Aplicatii” (grup format
                       din 22 persoane)
Descriere:       Cercetare-        Am contribuit la descoperirea efectului de “monocromatizare” a radiatiei emise de
            dezvoltare in     display-urile cu plasma prin utilizarea unui amestec triplu, convenabil de gaze. Am
            domeniul        contribuit la realizarea pentru prima data a unui display cu plasma.
            proiectarii si      Am contribuit la dezvoltarea tehnologiilor de pulverizare rf reactiva; realizarea de
            realizarii       acoperiri dure (TiN, CeN) si a stratrilor nanostructurate de ZnO in cadrul unei
            circuitelor      specializari la Universitatea Nagoya, Japonia
            imprimate        Am contribuit la studiul plasmei excitate in curent continuu si rf pentru realizarea
                       filmelor polimerice cu constanta dielectrica redusa si pentru studii privind depoluarea
                       gazelor cu continut de NOx.
                        Am contribuit la realizarea depunerilor cu proprietati tribologice utilizand descarcari
                       hibride ECR-DC in cadrul unuei burse de cercetare de 3 ani la Institutul Japonez
                       pentru Cercetarea Materialelor de Temperaturi Ultra-inalte, din Ube, Yamaguchi. Am
                       patentat impreuna cu specialistii japonezi metoda de obtinere a straturilor antifrictiune
                       pe baza de argint-grafit, in Japonia si in SUA.
                        Am efectuat cercetari privind depunerea izotropa a filmelor biocompatibile titan pe
                       spume carbonice, utilizand plasma produsa in sistemul ECR-DC si TVA.
                        Am coordonat activitatile din partea romana in cadrul colaborarii la proiectele
                       Nationale Japoneze: “Studiul posibilitatii aplicarii metodei arcului termoionic in vid
                       (TVA) la formarea acoperirilor pentru economisierea energiei” (2003-2004) si:
                       “Cercetarea si dezvoltarea superaliajelor pe baza de niobiu cu acopeiri rezistente la
                       oxidare”. (2003-2006)
                        Coordonez activitatea grupului de cercetare “Procese Elementare in Plasma si
                       Aplicatii, grup format din 20 persoane, dintre care: 2 CS I, 1 CS II, 5 CS III, 2 CS, 2
                       AC, 1 absolvent, 3 studenti, 4 tehnicieni, 2 muncitori specialisti.
                        Activitatea grupului este focalizata pe dezvoltarea tehnologiei originale a arcului
                       termoionic in vid precum si a studiului plasmelor excitate in radiofrecventa, curent
                       continuu, sau alternativ de joasa frecventa in scopul aplicarii acestora la realizarea
                       dispozitivelor cu plasma si la procesare in/cu plasma a materialelor.
9. Locul de muncă actual şi funcţia: Institutul National de Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiilor, Functia:
Cercetator Stiintific Principal gradul I – (CS I)
10. Vechime la locul de muncă actual: 30 ani
11. Brevete de invenţii:
 1 brevet acordat in Japonia si in SUA, 7 brevete acordate in Romania; 1 brevet inregistrat in Romania
 12. Lucrări elaborate şi / sau publicate (se anexează – lista lucrarilor elaborate/publicate trebuie sa
 contina maxim 5 (cinci) lucrari in domeniul proiectului, relevante pentru activitatile ce urmeaza a fi
 desfasurate in cadrul proiectului):
 Lucrari ISI: 69, Lucrari in Reviste ale Academiei Romane: 16
 Lucrari in Reviste ale unor Universitati acreditate, 6 lucrari, Articole publicate in reviste din strainatate
 necotate ISI, 8 lucrari; Lucrari in Proceedings Internationale, 185 lucrari
 Lucrari invitate, 9 lucrari; Monografii internationale, 2 contributii
 Monografii din tara, 1 monografie; Brevete de inventie acordate si aplicate, 1 in strainatate, 7 in tara, 1 in
 curs de evaluare; Citari: 32 lucrari citate; 89 citari
 13. Membru al asociaţiilor profesionale:
 -  in Organisme internationale:
 -  Membru - European Physical Society,
 -  Membru - International Society for Optical Engineers (SPIE),
 -  Membru - Japan Institute of Metal Society (JIM).
 -  in Organisme nationale:
 -  Membru - Societatea Romana de Fizica
 14. Limbi straine cunoscute: engleza, franceza, rusa
 15. Alte competenţe:
 - Evaluator la Programe Europene (INTAS), evaluator la Programe Interne (CNCSIS, CEEX, PNII),
 evaluator programe nationale (Bulgaria), Activitate didactica la Fac. Fizica, Universitatea Bucuresti,
 Coordonare lucrari de diploma in Romania si Japonia.

 16. Specializări şi calificări:
 Japonia: 1988 (2.5 luni), Universitatea Tokyo: corodarea in plasma a structurilor de tip SOI (silicon on
 insulator) submicronice, Franta: 1990 (1.5 luni), Universitatea Paris-Sud, Orsay: studiul post-descarcarilor in
 azot, pentru tratamentul suprafetelor cu specii active; Germania: 1992, (1.5 luni), Universitatea din Bochum:
 studiul descarcarilor in gaze de tip barriera in scopul depoluarii gazelor cu continut de oxid de azot,
 Japonia: 1996-1997, (un an) Universitatea Nagoya: studiul descarcarilor rf tip magnetron pentru depuneri
 de straturi dure; Japonia: 1997-1999, (doi ani) Universitatea Hokkaido, Sapporo: studiul descarcarilor in
 curent continuu si radio frecventa pentru depoluare si realizare de straturi cu constanta dielectrica redusa,
 Japonia: 2000-2003, (trei ani) Ube, Yamaguchi, Institutul Japonez pentru Cercetarea Materialelor
 Rezistente la Temperaturi Ultra-inalte: studiul materialelor tribologice ecologice prin pulverizare ECR-DC;
 studiul materialelor ultra-dure pe baza de TiN si MoS2; studiul acoperirilor biocompatibile in scopul utilizarii
 lor la reconstructia maxilo-faciala (acoperiri cu titan a spumelor carbonice). Universitatea Yamaguchi: studiul
 spectral al plasmei produse cu ajutorul jetului de plasma la presiune atmosferica in scopul obtinerii
 materialelor cu proprietati tribologice. 17. Experienţa acumulată (inclusiv experienta manageriala) în alte programe/proiecte
 naţionale/internaţionale:
   Programul/Proiectul            Funcţia          Perioada: de la... până la...

Cercetare-dezvoltare si realizare modul afisare cu Resp. Contract                   1989-1990
plasma 5x7x49 pentru semnalizari feroviare. Beneficiar
IASF (Interprinderea de Automatizari si Semnalizari
Feroviare Bucuresti)
Orizont 2000                       Participant                 1990-1997
ECO-TERRA, Japonia: “Studiul materialelor cu Resp. Proiect:                      04.200  –
proprietati tribologice ecologice”                                  03.2003
CERES 109 “Efectul M. Explicare finala si generalizare”, Participant                 04.2003-
                                                   10.2004
CERES 110 “Studiul proceselor fizice de depunere a Participant                    04.2003-
straturilor subtiri de carbon cu structura nanometrica din                      10.2004
plasma arcului termoionic”
Proiect National Japonez (NEDO): “Survey on the Resp. proiect INFLPR                 05.2003    –
application of thermionic vacuum arc (TVA) method to                         03.2004
the formation of energy saving coatings”
Proiect National Japonez (NEDO): “Research and Resp. proiect INFLPR                  10.2003 –
Development of Niobium-Based Superalloys with                             04-2006
Coating Layers Resistant to Oxidation”
 CERES 4-39: Configuratie de spin si morfologie in       Participant         10.2004  –
corelatie cu efecte GMR in filme subtiri nano-globulare.                   10.2006
MATNANTECH 4-249: Tehno-logii avansate de realizare       Resp. proiect INFLPR     10.2004  –
dispozitive MEMS cu aplicatii biomedicale, bazate pe                     10.2006
straturi tip diamant
CERES 4-141: Producerea, caracterzarea si utilizarea      Resp. proiect INFLPR     11.2004-
acului cu plasma de radiofrecventa la presiune                        10.2006
atmosferica.
CERES4-201: Studiul arcului termoionic in vid cu anozi     Director de proiect     11.2004-
de temperatura ridicata de topire si depuneri rezistente                   10.2006
la oxidare la temperaturi inalte
CEEX PD, 11-35/2006 : ACOPERIRI METALICE            Director de proiect     2006-2008
SUPER-REZISTENTE LA TEMPERATURA FOLOSIND
ARCUL TERMOIONIC IN VID
CEEX “TEHMEC”: 237/2006 -Tehnologii avansate          Director de proiect     2006-2008
pentru dezvoltarea straturilor antifrictiune ecologice de
tip metal-carbon,
CEEX “FUSITERMAT” 10-89/2006: Producerea si           Director de proiect     2006-2008
studiul comportarii acoperirilor din carbon, wolfram si
beriliu folosite la primul perete al instalatiilor de fuziune
termonucleara
PNII: METRATOX/2007 : METODE SI TEHNOLOGII           Responsabil de proiect    2007-2011
INOVATIVE DE GESTIONARE SI DENOCIVIZARE A
DESURILOR PERICULOASE SI TRATARE A
LEVIGATELOR CU CONTINUT DE ELEMENTE
TOXICE,     PROVENITE      DIN    METALURGIA
METALELOR NEFEROASE GRELE
EURATOM: Development of beryllium marker tiles for       Principal investigator    2005 -2007
the ITER-like Wall experiment project (ILW), JW5-AEP-
MEC-06 si EURATOM JW5-BEP-MEC-04), FP6:
120.000 EURO
EURATOM: Characterisation of fuel retention in ITER Principal investigator          2005 -2008
relevant mixed-materials Sub task : Production of Be
coated C and W samples for studies of Hydrogen
RETENTION TW5-TPP-RETMIX FP6: 100.000 EURO
EURATOM: COATING OF EU CFC/W TARGETS WITH Principal investigator               2006-2008
BERYLLIUM FOR EXPOSURE TO ITER-LIKE
TRANSIENT LOADS IN PLASMA GUN FACILITIES
TW6-TPP-BECOAT, FP6: 100.000 EURO
Section 1.01 EURATOM : Production of Beryllium Principal investigator            2007-2010
Coatings for Inconel Cladding and Beryllium tile Markers
for the ITER-like Wall project :Task Agreement JW6-TA-
EP2-ILB-01, FP6, 290.000 EURO

 18. Alte menţiuni:
 Am participat la organizarea a 2 conferinte pe tara (A VI-a Conferinta Nationala de Fizica
 si Tehnica Plasmei, Bucuresti 13-14 iunie 1985 si IX-th Conference on Plasma Physics
 and Applications, June 27-30, 1996, Bucuresti-Constanta si a unei conferinte
 internationale (ESCAMPIG, 1-5 Sept, 2004, Constanta)

 Atasez in continuare Lista de lucrari ISI si Lista de prezentari orale, sau poster la
 conferinte internationale


                                             C. P. Lungu
                Lucrari publicate in reviste cotate ISI
1.  K. Sugiyama, K. Krieger, C.P. Lungu, J. Roth, Hydrogen retention in ITER relevant mixed
   material layers Journal of Nuclear Materials, In Press, Accepted Manuscript, Available online 26
   January 2009
2.  A. Anghel, C. Porosnicu, M. Badulescu, I. Mustata, C.P. Lungu, K. Sugiyama, S. Lindig, K.
   Krieger, J. Roth, A. Nastuta, G. Rusu, G. Popa, Surface morphology influence on deuterium
   retention in beryllium films prepared by thermionic vacuum arc method, Nuclear Instruments and
   Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, Volume
   267, Issue 2, January 2009, Pages 426-429.
3.  Anghel, I. Mustata, C. Porosnicu, C. P. Lungu, Influence of the bias voltage on the formation of
   beryllium films by a thermionic vacuum arc method, Journal of Nuclear Materials, In Press,
   Corrected Proof, Available online 8 December 2008
4.  R. Vladoiu, V.Ciupina, C.P.Lungu, O.I.Pompilian, P.Chiru, A.M.Lungu, G.Prodan, A.Mandes,
   G.Musa, “Characterization of nano-structured carbon-metal bilayers deposited by Thermionic
   Vacuum Arc (TVA) technology, ChemListy102 s1533-s1535 (2008), FI ISI: 0.683
5.  C. Surdu-Bob, C.P. Lungu, I. Mustata, L. Frunza Re-Cr-Ni high temperature resistant coatings on
   Cu substrates prepared by thermoionic vacuum arc Journal of Physics D: Appl. Phys. Vol. 41,
   No.13, 132001 (4pp) Published: 2008
6.  M.J. Rubel, V. Bailescu, J.P. Coad, T. Hirai, J. Likonen, J. Linke, C.P. Lungu, G.F. Matthews, L.
   Pedrick, V. Riccardo, P. Sundelin, E. Villedieu and JET-EFDA Contributors, Beryllium plasma-
   facing components for the ITER-Like Wall Project at JET, Journal of Physics: Conference Series
   100 (2008) 062028
7.  Bogdan-Ion Mocanu, Nicolae Naum, Cristian Lungu, Dorin Bombo, Mihaela Bombo,
   Particularitati compozitionale ale tufului vulcanic zeolitic de Piatra-Verde Slanic, REV. CHIM.
   (Bucuresti), 59, Nr. 7 (2008). 730-733
8.  C. L. Ciobotaru, C.P. Lungu, S.D. Popa The study of the excimer intensity radiation in dielectric
   barrier discharge of XeI2 mixture at high pressure, JOAM, Volume: 10, No. 8, Pages: 1981-1983
   (2008)
9.  D. Manole, C. Casapu, O. Pompilian, C.P. Lungu, G. Prodan, V. Ciupina, Carbon-metal thin films
   deposited by thermionic vacuum arc method (TVA), JOAM, Vol. 10, No. 11, October 2008, 2954-
   2957
10.  V. Ciupina, R. Vladoiu, A.Mandes, G. Musa,C. P. Lungu, TEM investigation of the C-Me
   multilayer nanocomposites deposited by Thermionic Vacuum Arc (TVA) method, JOAM, Vol.
   10, No. 11, October 2008, 2958-2962
11.  C. L. Ciobotaru, C.P. Lungu, S.D. Popa The study of the excimer intensity radiation in dielectric
   barrier discharge of XeI2 mixture at high pressure, JOAM,Volume: 10, No. 8, Pages: 1981-1983
   (2008)
12.  D. Rasleanu, V. Ionescu, G. Prodan, V. Ciupina, C. P. Lungu, C. Surdu-Bob, M. Osiac, O.
   Pompilian, M. Badulescu, A. M. Lungu, C. Ticos, V. Zaroschi, L. Trupina, C. Miclea,
   Nanostructured PZT type thin films prepared by thermionic vacuum arc method, JOAM, Vol. 10,
   No. 11, October 2008, pp.3041- 3047
13.  V. Kuncser, M. Valeanu, G. Schinteie, G. Filoti, I. Mustata, C.P. Lungu, A. Anghel, H. Chiriac, R.
   Vladoiu and J. Bartolome, Exchange bias and spin valve systems with Fe–Mn antiferromagnetic
   pinning layers, obtained by the thermo-ionic vacuum arc method, Journal of Magnetism and
   Magnetic Materials, Volume 320, Issue 14, July 2008, Pages e226-e230
14.  M. Osiac, C. C. Surdu-Bob, M. Badulescu, C. P. Lungu, Optical emission spectroscopy
   diagnostics of a Ni Thermionic Vacuum Arc (TVA) plasma, J.Optoel. and Adv. Materials, Vol. 10,
   No. 8, August 2008, p. 2007 – 2010.
15.  T. Hirai, J. Linke, M. Rubel, J.P. Coad, J. Likonen, C.P. Lungu, G.F. Matthews, V. Philipps, E.
   Wessel and JET-EFDA contributors, Thermal load testing of erosion-monitoring beryllium marker
   tile for the ITER-LikeWall Project at JET, Fusion Engineering and Design, Fusion Engineering
   and Design, Volume 83, Issues 7-9, December 2008, Pages 1072-1076.
16.  I.Mustata, A Anghel, C P Lungu, O Pompilian, V Kuncser and G Schinteie, Tunneling magneto-
   resistance granular thin films deposited by thermo-ionic vacuum arc technique, Journal of Physics:
   Conference Series 100 (2008) 082026, pp.1-5
17. Emilia Pecheva, Todor Petrov, Cristian Lungu, Paul Montgomery, Lilyana Pramatarova,
  Stimulated in vitro bone-like apatite formation by a novel laser processing technique, Chemical
  Engineering Journal 137 (2008) 144–153 (Chemical Engineering Journal, Volume 137, Issue 1, 15
  March 2008, Pages 144-153) ISSN: 1385-8947, chemical reaction engineering, environmental
  chemical engineering, and materials synthesis and processing.
18. C. Surdu-Bob, G.Musa, R.Vlădoiu, C.P. Lungu, The synthesis of DLC using a novel cathodic arc
  technique: Gas-TVA”, J OPTOELECTRON ADV M, Volume:9 Issue8: Pages: 2660-2662Published
  aug. (2007)
19. C. P. Lungu, I. Mustata, V. Zaroschi, A. M. Lungu, P. Chiru, A. Anghel, G. Burcea, V. Bailescu,
  G. Dinuta, F. Din, Spectroscopic study of beryllium plasma produced by thermionic vaccum arc
  Vol. 9, Iss. 4, 2007, J OPTOELECTRON ADV M, Vol. 9, No. 4, 2007, 884-886.
20. R. Vlădoiu, V.Ciupină, C. Surdu-Bob, C.P. Lungu, J. Janik, J.D. Skalny, V. Bursikova, J. Bursik,
  G. Musa, “Properties of the carbon thin films deposited by Thermionic Vacuum Arc”J
  Optoelectron Adv M, vol. 9, no 4 (2007) 862-866
21. G. MUSA, C. SURDU BOB, C. P. LUNGU, V. CIUPINAA, R. VLADOIUA Gaseous thermionic
  vacuum Arc(G-TVA) - an extension of TVA (Thermionic Vacuum Arc) imput materials from
  solid samples to gases and liquids for carbon thin film deposition ,J OPTOELECTRON ADV M, Vol.
  9, Iss. 4, 2007, 867-870
22. R. Vladoiu, C. P. Lungu, I. Mustata, V. Bursikova, J. Bursik Characterization by nanoindentation
  and Scanning Electron Microscopy of the spin valves structures prepared by Thermionic Vacuum
  Arc (TVA) method, JOAM. Vol 9, Iss. 4, 1087-1090, 2007,
23. S. Bakalova, A. Szekeres, A. Cziraki, C.P. Lungu, S. Grigorescu, G. Socol, E. Axente and I.N.
  Mihailescu Influence of in-situ Nitrogen Pressure on Crystallization of Pulsed Laser Deposited
  AlN Films , Applied Surface Science, Applied Surface Science, Volume 253, Issue 19, 31 July
  2007, Pages 8215-8219
24. H. Maier, T. Hirai, M. Rubel, R. Neu , Ph. Mertens, H. Greuner, Ch. Hopf, G. F. Matthews, O.
  Neubauer, G. Piazza, E. Gauthier, J. Likonen, R. Mitteau, G. Maddaluno, B. Riccardi, V. Philipps,
  C. Ruset, C. P. Lungu, I. Uytdenhouwen and JET EFDA contributors, Tungsten and Beryllium
  Armour Development for the JET ITER-like Wall Project, Nucl. Fusion 47 (2007) 222–227
25. R. Mitteau, J.M. Missiaen, P. Brustolin, O. Ozer, A. Durocher, C. Ruset, C.P. Lungu, X. Courtois,
  C. Dominicy, H. Maier, C. Grisolia, G. Piazza and P. Chappuis. Recent developments toward the
  use of tungsten as armour material in plasma facing components, Fusion Engineering and
  Design, Volume 82, Issues 15-24, October 2007, Pages 1700-1705
26. T. Hirai, H. Maier, M. Rubel, Ph. Mertens, R. Neu, E. Gauthier, J. Likonen, C. Lungu, G.
  Maddaluno, G.F. Matthews, R. Mitteau, O. Neubauer, G. Piazza, V.Philipps, B. Riccardi, C. Ruset
  and I. Uytdenhouwen: R&D on full tungsten divertor and beryllium wall for JET ITER-like wall
  project Fusion Engineering and Design, Volume 82, Issues 15-24, October 2007, Pages 1839-
  1845
27. C. P. Lungu, I. Mustata, V. Zaroschi, A. M. Lungu, A. Anghel, P. Chiru, M. Rubel, P. Coad G. F.
  Matthews and JET-EFDA contributors, Beryllium Coatings on Metals: Development of Process
  and Characterizations of Layers, Phys. Scr. T128 (March 2007) 157–161
28. T Hirai, J Linke, P Sundelin, M Rubel,WKühnlein, EWessel,J P Coad, C P Lungu, G F Matthews,
  Characterization and heat flux testing of beryllium coatings on Inconel for JET ITER-like wall
  project, Phys. Scr. T128 (March 2007) 166–170
29. G F Matthews, P Edwards, T Hirai, M Kear, A Lioure, P Lomas, A Loving, C P Lungu, H Maier,
  P Mertens, D Neilson, R Neu, J Pamela, V Philipps, G Piazza, V Riccardo, M Rubel, C Ruset, E
  Villedieu and M Way on behalf of the ITER-like Wall Project Team1−11, Overview of the ITER-
  like wall project, Phys. Scr. T128 (March 2007) 137–143 , ISSN 0031-8949 (Print), ISSN 1402-
  4896 (Online), I.F :0.946, atomic, molecular and optical physics, plasma physics, condensed
  matter physics and mathematical physics
30. G.Musa, C Surdu Bob, C.P.Lungu, V.Ciupina, R.Vladoiu, Gaseous Thermionic Arc (G-TVA) -
  an extension of TVA (Thermionic Vacuum Arc) input materials from solid samples to gases and
  liquids for carbon thin film deposition JOAM Vol. 9, No. 4, 2007, p. 871-874.
31. C. Surdu-Bob, G. Musa, R. Vladoiu, C. P. Lungu, Gas-TVA,The synthesis of DLC using a novel
  cathodic arc technique JOAM Volume: 9 Issue: 8 Pages: 2660-2662 Published: AUG 2007
32. A. Anghel, C. P. Lungu, I. Mustata, V. Zaroschi, A. M. Lungu, I. Barbu, M. Badulescu, O.
  Pompilian, G. Schinteie, D. Predoi, V. Kuncser, G. Filoti, N. Apetroaei, Giant Magneto Resistive
  Coatings Using Thermionic Vacuum Arc Technology, Czechoslovak Journal of Physics, ISSN:
  0011-4626 56 B16-23 Suppl. B, 2006
33. C. P. Lungu, I. Mustata, G. Musa, A. M. Lungu, O. Brinza, C. Moldovan, C. Rotaru, R. Iosub, F.
  Sava, M. Popescu, R. Vladoiu, V. Ciupina, G. Prodan, N. Apetroaei, Unstressed carbon-metal
  films deposited by thermionic vacuum arc method Journal of Optoelectronics and Advanced
  Materials Vol. 8, No. 1, February 2006, p. 74—77.
34. R. Vladoiu, V. Ciupina, C. P. Lungu, V. Bursikova, G. Musa, Thermoionic vacuum arc (TVA)
  deposited tungsten thin film characterization, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials
  Vol. 8, No. 1, February 2006, p. 71—73.
35. G. MUSA, R. VLADOIU, V. CIUPINA, C. P. LUNGU, I. MUSTATA, S. PAT, T. AKAN, N.
  EKEM, Characteristics of boron thin films obtained by TVA technology, Optoelectronics and
  Advanced Materials Vol.8 ISS 2 (2006), pp.617-620
36. C. P. Lungu, I. Mustata, A. M. Lungu, V. Zaroschi, G. Musa, I. Iwanaga, R. Tanaka, Y.
  Matsumura, H. Tanaka, T. Oi, K. Fujita, K. Iwasaki, Influence of Re on the thermo-electron
  emission from thoriated W cathode during Re deposition by thermionic vacuum arc (TVA)
  method, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials Vol. 7, No. 5, October 2005, p. 2513
  – 2519.
37. C. P. Lungu, I. Mustata, A. M. Lungu, O. Brinza, V. Zaroschi, V. Kuncser, G. Filoti, L. Ion, Giant
  magnetoresistance effects in correlation with local magnetic interactions in Fe-Cu and Co-Cu
  granular thin films prepared by thermionic vacuum arc method, Journal of Optoelectronics and
  Advanced Materials Vol. 7, No. 5, October 2005, p. 2507 – 2512
38. G. Musa, I. Mustata, V. Ciupina, R. Vladoiu, G. Prodan, C. P. Lungu, H. Ehrich THERMIONIC
  VACUUM ARC (TVA) - CARBON THIN FILM DEPOSITION Journal of Optoelectronics and
  Advanced Materials Vol. 7, No. 5, October 2005, p. 2485 - 2487
39. S. Pat, N. Ekem, T. Akan, Ö. Küsmüş, S. Demirkol, R. Vladoiu, C. P. Lungu, G. Musa, Study on
  thermionic vacuum arc – a novel and advanced technology, Journal of Optoelectronics and
  Advanced Materials Vol. 7, No. 5, October 2005, p. 2495 – 2499
40. N. Georgescu, R. Minea and C. P. Lungu, Depollution experiments with repetitive pulsed corona
  plasmas, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials Vol. 7, No. 5, October 2005, p. 2501
  - 2506
41. C. P. Lungu, Nanostructure influence on DLC-Ag tribological coatings, Surf. and Coat. Techn,
  Vol 200, 192-202, 2005.
42. C. P. Lungu, I. Mustata, G. Musa, A. M. Lungu, V. Zaroschi, K. Iwasaki, R. Tanaka, Y.
  Matsumura, I. Iwanaga, H. Tanaka, T. Oi, K. Fujita: Formation of nanostructureed Re-Cr-Ni
  diffusion barrier coatings on Nb superalloys by TVA method, Surf and Coat. Techn, Vol.200, 399-
  402, 2005.
43. V. Kuncser, I. Mustata, C. P. Lungu, A. M. Lungu, V. Zaroschi, W.Keune, B. Sahoo, F.
  Stromberg, M. Walterfang, L. Ion and G. Filoti: Fe-Cu granular thin films with giant
  magnetoresistance by thermionic vacuum arc method: Preparation and structural characterization,
  Surf and Coat. Techn,vol.200, Issues 1-4, October 2005, 980-983, 2005.
44. C. P. Lungu, K. Iwasaki, K. Kishi, M. Yamamoto and R.Tanaka, Tribo-ecological coatings
  prepared by ECR-DC sputtering, Vacuum, 76, Issues 2-3,119-126. (2004)
45. C. P. Lungu, I. Mustata, G. Musa, V. Zaroschi, Ana Mihaela Lungu and K. Iwasaki: Low friction
  silver-DLC coatings prepared by thermionic vacuum arc method, Vacuum, 76, Issues 2-3, 127-
  130, (2004)
46. I. Mustata, C. P. Lungu, A. M. Lungu, V. Zaroski, M. Blideran and V. Ciupina: Giant
  magnetoersisitve granular layers deposited by TVA method: Vacuum, 76, 131-134 (2004)
47. G. Musa, A. Baltog, L. C. Ciobotaru, P. Chiru, C. P. Lungu, E. Raiciu, and A. Ricard, Time
  evolution of discharge current and light intensity in a PDP with Ne-H2 gas misxtures, The
  European Physical Journal Applied Physics, (Eur. Phys. J. Appl. Phys.) Vol. 28, 339-341 (2004)
48. O. Fukumasa, K. Osaki, S. Fujimoto, C. P. Lungu, A. M. Lungu, Low friction coatings prepared
  by plasma electrode spray gun, Surf. and Coating Techn., Vol. 169-170 (2003), pp. 415-418.
49. C. P. Lungu,Y. Matsumura, M. Yoshinari: Titanium Coating of Scaffold Carbon Foam by ECR
  Sputtering, Materials Transactions, Vol.43 No.12 (2002) pp.3025-3027.
50. C. P. Lungu, K. Iwasaki: In-situ monitoring of plasma parameters in the afterglow region of ECR
  sputtering system for tribological coatings, Vacuum, 66 (2002) 197-202
51. C. P. Lungu, K. Iwasaki: Influence of surface morphology on the tribological properties of silver-
  graphite overlays, Vacuum, 66 (2002) 385-391
52. C. P. Lungu, A. M. Lungu, Y. Sakai, H. Sugawara, M. Tabata,, M. Akazawa, M. Miyamoto, CxFy
  polymer film deposition in DC and RF fluorinert vapor plasmas, Vacuum, 59, (2000) pp.210-219
53. C. P. Lungu , A. M. Lungu, M. Akazawa, Y. Sakai, H. Sugawara, M. Tabata. Fluorinated carbon
  films with low dielectric constant made from novel fluorocarbon source materials by rf plasma
  enhanced chemical vapor deposition, Jpn. J. Appl. Phys., Part 2 38: (12B), pp. L1544 - L1546,
  Dec 15 (1999).
54. C. P. Lungu, M. Futsuhara, O. Takai, M. Braic, G. Musa, Noble gas influence on reactive rf
  magnetron sputter deposition on TiN films, Vacuum, 51-4, pp.635-640 (1998)
55. S.Q. Xiao, K. Tsuzuki, C. P. Lungu, O. Takai, Structure and properties of CeN thin films
  deposited in arc discharge, Vacuum, 51-4, pp.691-694, (1998).
56. G. Musa, A. Baltog, G. Bajeu, C. P. Lungu, E. Raiciu, I. Borcoman, A. Ricard, Influence of the H2
  and SF6 addition to the Ne+1%Xe on the narrow barrier discharge spectral radiation, European
  Physical J. Applied Physics, AP 4, pp.165-169, (1998)
57. Shiqin Xiao, Cristian P. Lungu, Osamu Takai, Comparison of TiN deposition by rf magnetron
  sputtering and electron beam sustained arc ion plating, Thin Solid Films, 334, 1-2, pp. 173-177,
  (1998).
58. O. Takai, M. Futsuhara, M. Shimizu, C. P. Lungu, J. Nozue, Nanostructure of ZnO Thin Films
  Prepared by Reactive rf Magnetron Sputtering, Thin Solid Films, 318, 1-2, pp. 117-119, (1998)
59. I. Kleps, D. Nicolaescu, C. P. Lungu, G. Musa, C. Bostan, F. Caccavale, Porous silicon field
  emitters for display applications, Applied Surface Science, 111, Feb., pp. 228-232 (1997).
60. A. Ricard , A. Popescu , A. Baltog A, C. P. Lungu, G. Musa, Influence of the wall material on N
  atom density in a downstream nitrogen plasma, Vide-Science Technique et Applications, 52: (280),
  pp 248 – 254, Apr-Jun (1996)
61. G. Musa, A. Baltog, C. P. Lungu, G. Bajeu, Influence of H2 addition to the Ne+1%Xe gas mixture
  on the time evolution current and light of a narrow barrier gap discharge, Rom. J. of
  Optoelectronics, 2 (1994), pp. 53-57.
62. G. Musa, C. P. Lungu, A. Popescu, A. Baltog, An analysis of the mechanism of
  monochromatisation of Ne-Ar-H2 filled plasma display light IEICE Transaction on Electronics, E
  75-C, pp. 241-245 (1992).
63. G. Musa, Gr. Ionescu, C. P. Lungu, I. Mustata, S. Popa, I. Chichirez, G. Seicaru, Plasma
  production of TiO2 from TiCl4, Contribution to plasma physics, 26, pp 3-8 (1987),     Ibidem
  Preprint LOP-49-1984, (1984);
64. G. Musa, C. P. Lungu, J. Badalec, K. Jukubka, V. Kopecky, J. Stockel, P. Zacek, Collimator type
  monochromator as a possible impurities monitor for fusion plasma, Rev. Roum. Phys., 30, 391
  (1985), Ibidem Preprint LOP-49-1984, (1984);
65. I.Mustata, N.Betiu, G.Cristea, C. P. Lungu, G.Musa, Plasma etching device for microelectronics
  circuits, Revue Roumaine de Physique, 29, 203, (1984);Lucrare citata in cartea: Herman Boenig,
  Fundamentals of PlasmaChemistry and Technology. Technomic Publ. (1991)
66. G. Musa, A. Popescu, A. Baltog, I. Mustata, C. P. Lungu, Electrical and spectral characteristics of
  a narrow gap (submilimetric) electrodeless discharge in triple and quadruple gas mixture, Revue
  Roumaine de Physique, 26, 125, (1981),
67. Mahomed A. M. El Osairy, I. Iova, G.Musa, C. P. Lungu, A nitrogen and nitrogen plus hydrogen
  plasmatron diagnostics using vibrational-rotational band spectrum of nitrogen molecules, Revue
  Roumaine de Physique, 26, 135, (1981).
68. Mahomed A.M.El Osairy, I. Iova, G.Musa, C. P. Lungu, Nitriding effect of nitrogen-hydrogen low
  power plasmatron, Revue Roumaine de Physique, 26, 371, (1981);
69. Mahomed A. M. El Osairy, I. Iova, G. Musa, C. P. Lungu, Study of the excitation processes in a
  low power nitrogen plasmatron, Revue Roumaine de Physique, 25, 663, (1980) .
                                   C.P.Lungu

        Proceedings International Conferences

1. Mustata, C. P. Lungu, O. Pompilian, I. Jepu, C. Porosnicu, A. M. Lungu, P. Chiru, D. Rasleanu,
  V. Ionescu, V. Ciupina, M. Osiac, Thermal treatment influence on the magnetoresistance of the
  Co/MgF2 and Permalloy/MgF2 films, Physics ConferenceTIM-08, 28-29 November 2008,
  Timisoara, Romania
2. C. P. Lungu, I. Mustata, O. Pompilian, M. Osiac, A. M. Lungu,V. Zaroschi, P. Chiru, C.
  Porosnicu, I. Jepu, M. Burada, V. Soare, Deposition of pure nickel films as CIS cell electrodes by
  thermionic vacuum arc technique, Physics ConferenceTIM-08, 28-29 November 2008, Timisoara,
  Romania
3. D. Rasleanu, V.ionescu, C.Casapu, D.Manole, I.M.Oancea Stanescu, D.Ilie, V.Ciupina, G.Prodan,
  E.Vasile, C.P.Lungu, I. Mustata, Study of the structural properties, morphology and composition
  of thermic vacuum evaporation deposited CuNiCoMn thin films, Physics ConferenceTIM-08, 28-
  29 November 2008, Timisoara, Romania
4. Ana Mihaela Lungu, Cristian Petrica Lungu, Ion Mustata, Radu Piticescu, Roxana Piticescu,
  Victor Ciupina, Gabriel Prodan, Nanostructured composite films of Ni-Al-Co type prepared by
  thermionic vacuum arc deposition, Eleventh International Conference on Plasma Surface
  Engineering, September 15-19, 2008, Garmish-Partenchirchen, Germany
5. C.P. Lungu, A. Anghel, C. Porosnicu, V. Zaroschi, I. Mustata Victor Andrei, Electron
  spectroscopy analysis of the beryllium films prepared by thermionic vacuum arc method,
  International Congress of Plasma Physics, ICPP 2008, 8-12 Sept 2008, Fukuoka, Japan.
6. C. P. Lungu, A. M. Lungu, P. Chiru, O. Pompilian, C.Porosnicu, D. Trusca, I.Trusca, V. Manoliu,
  C. Serghie, D. Buzescu, C. Puscasu, A.Tudor, I. Feraru, C. Mic, D. Savastru, C. E.A. Grigorescu,
  I.M.Oancea, R.Vladoiu, V.Ciupina, Low-friction studies of metal-carbon layers prepared by
  thermionic vacuum arc and plasma spray deposition methods, International Congress of Plasma
  Physics, ICPP 2008, 8-12 Sept 2008, Fukuoka, Japan.
7. A. M. Lungu, O. G. Pompilian, V. Zaroschi, C. P. Lungu, D. Trusca, I. Trusca, C. Grigorescu, C.
  Mic, D. Savastru, Antifriction properties comparison of layers prepared by thermionic vacuum arc
  and plasma spray, International Congress of Plasma Physics, ICPP 2008, 8-12 Sept 2008,
  Fukuoka, Japan.
8. Ion Mustata, Cristian LUNGU, Oana Pompilian, Marius Badulescu, Cornel Porosnicu, Alexandru
  Anghel, Ana Mihaela Lungu, Victor Kuncser, Gabriel Schinteie, Doina Predoi, Magnetorezisitive
  properties of magnesium fluoride – cobalt films prepared by thermionic vacuum arc Eleventh
  International Conference on Plasma Surface Engineering, September 15-19, 2008, Garmish-
  Partenchirchen, Germany
9. Cornel Porosnicu, Oana Pompilian, Ana Mihaela Lungu, Petrica Chiru, Carmen Cristina Surdu
  Bob, Cristian Lungu, Dorina Manole, Victor Ciupina, Low friction coefficient carbon-tin (C-Sn)
  coatings           for           tribological          applications
  Eleventh International Conference on Plasma Surface Engineering, September 15-19, 2008,
  Garmish-Partenchirchen, Germany
10. Cristina Surdu-Bob, Nickel cathodic arc plasma – characterization and optimization for the
  deposition of quality films, Eleventh International Conference on Plasma Surface Engineering,
  September 15-19, 2008, Garmish-Partenchirchen, Germany
11. Anghel, I. Mustata, C. Porosnicu, C. P. Lungu, Influence of the bias voltage on the formation of
  Be films by thermionic vacuum arc method, E-MRS 2008 Spring Meeting, Strasbourg (France)
  May 26-31, 2008, trimisa la publicat in revista: Nuclear Engineering
12. V. Bailescu, G. Burcea, N. Balan, G. Dinuta, G. Serban, C. P. Lungu, I. Mustata, A. M. Lungu, M.
  Rubel, P. Coad, L. Pedrick, R. Handley and JET-EFDA Contributors* Inconel tiles coated with
   beryllium by thermal evaporation 35th EPS (European Physical Society) Conference on Plasma
   Physics, Hersonissos, Crete, Greece, June 9-13, 2008.
13.  P. Lungu, I. Mustata, C. Surdu-Bob, V. Zaroschi, A. Anghel, A. M. Lungu, P. Chiru, C.Porosnicu,
   M. Badulescu, M. Rubel, P. Coad, G. Matthews, L. Pedrick, R. Handley, T. Hirai, J. Linke, and
   JET-EFDA Contributors* Plasma-wall erosion rate evaluation by marker tiles, 35th EPS (European
   Physical Society) Conference on Plasma Physics, Hersonissos, Crete, Greece, June 9-13 2008.
14.  Cristian P. LUNGU, Ion MUSTATA, Alexandru ANGHEL, Cornel POROSNICU, Ana Mihaela
   LUNGU, Petrica CHIRU, Oana POMPILIAN, Cristina SURDU-BOB, Catalin TICOS, Valer
   ZAROSCHI, Mihai GANCIU, Vasile ZOITA, Constantin OPROIU, Dorin DUDU, Eugeniu
   IVANOV, Ion VATA, Victor ANDREI, XPS, GDOES AND RBS DEPTH PROFILE STUDIES
   OF THE BERYLLIUM-CHROMIUM FILMS PREPARED BY THERMIONIC VACUUM ARC
   METHOD, 8th International Balkan Workshop on Applied Physics, July 7-9th, 2008, Constanta,
   Romania
15.  C. P. Lungu, A. M. Lungu, P. Chiru, O. Pompilian, C.Porosnicu, D. Trusca, I.Trusca, V. Manoliu,
   C. Serghie, D. Buzescu, C. Puscasu, A.Tudor, I. Feraru, C. Mic, D. Savastru, C. E.A. Grigorescu,
   I.M.Oancea, R.Vladoiu, V.Ciupina, LOW-FRICTION STUDIES OF METAL-CARBON
   LAYERS PREPARED BY THERMIONIC VACUUM ARC AND PLASMA SPRAY
   DEPOSITION METHODS, 8th International Balkan Workshop on Applied Physics, July 7-9th,
   2008, Constanta, Romania
16.  Cristian P. LUNGU, Ion MUSTATA, Alexandru ANGHEL, DEPOSITION STUDIES OF
   MIXED LAYER FORMATION BY THERMIONIC VACUUM ARC METHOD, 8 th
   International Balkan Workshop on Applied Physics, July 7-9th, 2008, Constanta, Romania
17.  K. Sugiyama, K. Krieger, C.P. Lungu, J.Roth, Hydrogen retention in ITER relevant mixed layer,
   18th International Confernece on Plasma Surface Interactions, 26-30 May 2008, Toledo, Spain
18.  Anghel, C. Porosnicu, M. Badulescu, I. Mustata, C. P. Lungu, K. Sugiyama, S. Linding, K.
   Krieger, J. Roth, A. Nastuta, G. Rusu, G.Popa, Surface morphology influence on D retenention in
   Be films prepared by thermionic vacuum arc method, 4th Conference on Elementary Processes in
   Atomic Systems Cluj-Napoca, Romania, June 18-20, 2008, trimisa la publicat in revista: Nuclear
   Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and
   Atoms
19.  M.Badulescu, C.C.Surdu-Bob, C.P.Lungu, Thermoionic vacuum arc plasma ignited in Nickel
   vapors - characterization and optimization for the deposition of adherent films, Conference on the
   Atomic and Molecular Physics of Ionised Gases – 19thESCAMPIG, Granada, Spain 15-19 July
   2008
20.  Mariana Osiac, Cristian P. Lungu, Ligia Frunza, Study of Rhenium plasma for high temperature
   resistant layer deposition, 8th International Balkan Workshop on Applied Physics, July 7-9th,
   2008, Constanta, Romania
21.  A. M. Lungu, C. P. Lungu, A. Anghel, C. Porosnicu, I. Mustata, M. Lucaci, J. Neamtu, R. M.
   Piticescu, R. Piticescu, Laboratory technology for deposition of nanostructured composite layers,
   8th International Balkan Workshop on Applied Physics, July 7-9th, 2008, Constanta, Romania
22.  A. M. Lungu, C. P. Lungu, I. Mustata, A. Anghel, C. C. Surdu-Bob, P. Chiru, O. Pompilian, M.
   Badulescu, C. Porosnicu, C. Georgescu, R. M. Piticescu, R. Piticescu, V. Ciupina, R. Vladoiu,
   G.Prodan, Ni-Al-M (M: Co, Fe) films prepared by TVA method E-MRS 2008 Spring Meeting,
   Strasbourg (France) May 26-31, 2008.
23.  C. P. Lungu, C.C. Surdu-Bob, A. M. Lungu, B. Porosnicu, V. Zaroschi, L. Frunza, C. Logofatu, C.
   Negrila, G. Cosmeleata, R. Paunescu, V.Manoliu, C. Serghie, V. Ciupina, G. Prodan,
   Nanostructured, high temperature resistant coatings prepared by thermionic vacuum arc method,
   E-MRS 2008 Spring Meeting, Strasbourg (France) May 26-31, 2008.
24.  C. P. Lungu, I. Mustata, V. Zaroschi, A. Anghel, A. M. Lungu, P. Chiru, O. Pompilian, C. Surdu-
   Bob, M. Rubel, P. Coad, G. Matthews, L. Pedrick, R. Handley, T.Hirai, J. Linke and JET-EFDA
   Contributors, Marker Tiles Coating by Thermionic Vacuum Arc Method, Thirtheen International
   Conference on Fusion Reactor Materials - ICFRM13, December 10-14, 2007, Nice, France
25.  A. M. Lungu, C. P. Lungu, A. Anghel, C. Porosnicu, I. Mustata, M. Lucaci, J. Neamtu, R. M.
   Piticescu, R. Piticescu, D. Tudoran, G. Prodan, R. Vladoiu, V. Ciupina, Plasma processing of
   nanostructured Ni/Al/Co Films,    35th EPS (European Physical Society) Conference on Plasma
   Physics, Hersonissos, Crete, Greece, June 9-13 2008.
26. V. Bailescu, G. Burcea, C. P. Lungu, I. Mustata, A. M. Lungu, M. Rubel, P. Coad, G. Matthews,
  L. Pedrick, R. Handley and JET-EFDA Contributors, Beryllium Coating on Inconel Tiles,
  Thirtheen International Conference on Fusion Reactor Materials - ICFRM13, December 10-14,
  2007, Nice, France
27. C.Surdu-Bob, C.Iacob, C.Porosnicu, C.P.Lungu, O.Pompilian, Arc plasma tailoring for the
  synthesis of quality W films, Thirtheen International Conference on Fusion Reactor Materials -
  ICFRM13, December 10-14, 2007, Nice, France
28. B.I. Mocanu, N. Naum, C. P. Lungu, Compositional particularities of the Piatra-Verde Slanic
  volcanic zeolitic tuffs. Hump effect, Proc. of the First Nanostructured Multifunctional Materials
  National Conference (NMM07), 18 -20 October 2007, Sinaia, Romania, Rev. Roum. Chim. In
  print.
29. A.M. Lungu, P. Chiru, O. Pompilian, E. Dutu, C. P. Lungu, F. Craciunoiu, M. Simion, I. Kleps, G.
  Prodan, R. Vladoiu, V. Ciupina and G. Musa, Hydrophilic transformation of carbon films prepared
  by thermionic vacuum arc method, ISPC, Kyoto, 20-31 Aug.2007
30. D. Trusca, I.Trusca, A. M. Lungu, C. P. Lungu, V. Manoliu, C. Serghie, D. Buzescu, C. Puscasu,
  Low friction graphite-metal coatings prepared by plasma spray, ISPC, Kyoto, 20-31 Aug.2007
31. V. Manoliu, A. Stefan, G. Ionescu, G. Cosmeleata, C. P. Lungu, Protection Coatings, Resistant at
  Temperature, Abrasion and Corrosion Wear, Associated to the Cooper Support, European
  Congress on Advanced Materials and Processes, 10-13 September 2007, Nuremberg, Germany,
  poster C54-220
32. C. P. Lungu, I. Mustata, A. M. Lungu, C. C. Surdu-Bob, P. Chiru, O. Pompilian, A. Tudor, T.
  Laurian, V. Manoliu, G. Ionescu, C. Serghie, D. Buzescu, C. Puscasu, R. Brescia, Preparation and
  Characterization of Nanostructured C-Ni Coatings Prepared by Thermionic Vacuum Arc Method,
  Proc of the Conference Excellence Research – A way to E.R.A, ISSN1843-5904, Brasov 24 oct
  2007.
33. C. P. Lungu, A. Tudor, R. Brescia, A. M. Lungu, C. C. Surdu-Bob, P. Chiru, O. Pompilian, C.
  Porosnicu, T. Laurian, I. Mustata, Low friction properties of nanostructured C-Ni films prepared
  by thermionic vacuum arc method, Conferinta Internationala “ROTRIB’07, The 10 th International
  Conference on Tribology” Bucharest, November 8-10, 2007. Lucrare trimisa la publicat in revista
  "Special Issue of the International Journal of Surface Science and Engineering (IJSurfSE)"
34. C. P. Lungu, I. Mustata, A. Anghel, A.M. Lungu, C.C. Surdu-Bob, I. Morjan, E. Popovici, I.
  Voicu, I. Soare, D. Dudu, Eugen Ivanov, M. Lazarescu, A. Manea, C. Logofatu, C. Negrila, F.
  Miculescu, M. Miculescu, D. Bojin, The Effects of CO2 Laser Beam Irradiation on Be-W Films
  Prepared by Thermionic Vacuum Arc Method, EUROMAT 2007, 10-13 September, Nuremberg,
  Germany, poster B42-489
35. T. Hirai, M. Rubel, J. Linke, P. Sundelin, W. Kühnlein, E. Wessel, J.P. Coad, C. P. Lungu, G.F.
  Matthews, L. Pedrick, G. Piazza and JET-EFDA contributors, Beryllium Coatings for the ITER-
  like Wall Project at JET:Overview on Heat Flux Testing and Material Properties, EUROMAT
  2007, 10-13 September, Nuremberg, Germany, lecture B42-647.
36. C.P. Lungu, C.C. Surdu Bob, I.Mustata, A. Anghel, A. M. Lungu, O. Pompilian, A.Tudor, T.
  Laurian, G. Prodan, V. Ciupina, I. Gruia, Tribological characteristics of nanostructured carbon-
  tungsten film prepared by thermionic vacuum arc method, 17th International Vacuum Congress
  (IVC-17), July 2-6, 2007, Stockholm, Sweden oral presentation
37. V. Manoliu, A. Stefan, G. Ionescu, G. Cosmeleata, C. P. Lungu, Protection Coatings, Resistant at
  Temperature, Abrasion and Corrosion Wear, Associated to the Cooper Support, European
  Congress on Advanced Materials and Processes, 10-13 September 2007, Nuremberg, Germany,
  poster C54-220
38. D. Trusca, I.Trusca, A. M. Lungu, C. P. Lungu, V. Manoliu, C. Serghie, D. Buzescu, C. Puscasu,
  Low friction graphite-metal coatings prepared by plasma spray, 18 th International Symposium on
  Plasma Chemistry, August 26-31, 2007, Kyoto, Japan, poster
39. I. Mustata, A. Anghel, C. P. Lungu, O. Pompilian, V. Kuncser, G. Schinteie, (2007) Preparation
  and characterization of MgO-Co TMR structures, 17th International Vacuum Congress (IVC-17),
  July 2-6, 2007, Stockholm, Sweden
40. Lungu, P. Cristian (presenting); Mustata, Ion; Anghel, Alexandru; Lungu, Ana Mihaela;
  Pompilian, Oana; Dutu, Elena; Morjan, Ion; Minea, Radu; Oproiu, Constantin; Dudu, Dorin; Vata,
  Ion; Ivanov, Eugeniu; Logofatu, Constantin; Negrila, Catalin; Lazarescu, Mihai; Miculescu, Florin,
   Be-W films preparation and characterization, 17th International Vacuum Congress (IVC-17), July
   2-6, 2007, Stockholm, Sweden.poster PSTFP4-145
41.  Rubel, M.J.1 (presenting); Hirai, T.2; Coad, J.P.3; Linke, J.2; Pedrick, L.3; Matthews, G.F.3;
   Sundelin, P.1; Lungu, C.P.4; Villedieu, Beryllium plasma-facing components for the ITER-like
   wall project at JET 17th International Vacuum Congress (IVC-17), July 2-6, 2007, Stockholm,
   Sweden.poster PSTFP4-140
42.  I. Vata, C. Logofatu, C. Negrila, M. Lazarescu, F. Miculescu, C. P. Lungu, I. Mustata, A. Anghel,
   A. M. Lungu, O. Pompilian, E. Dutu, I. Morjan, R. Minea, C. Oproiu, D. Dudu, E.Ivanov: Be-W
   films preparation and characterization, European Congress and Exhibition on Advanced Materials
   and Processes, EUROMAT 2007, 10-13 September 2007, Nuremberg, Germany.
43.  Anghel, Alexandru (presenting); Mustata, Ion ; Iacob, Cristian ; Badulescu, Marius ; Lungu, P.
   Cristian Preparation and characterization of MgO-Co TMR structures, EUROMAT 2007, 10-13
   September 2007, Nuremberg, Germany
44.  C. P. Lungu, A.M.Lungu, I. Mustata, C. C. Surdu-Bob, C.Iacob, D. Trusca, I. Trusca,A. Tudor, T.
   Laurian, V. Manoliu, G. Ionescu, C. Serghie, D. Buzescu, C. Puscasu, Comparison of the
   Tribological Properties of Carbon-Metal (Ag, Cu, Al) Coatings Prepared by Plasma Spray and
   Thermionic Vacuum arc Methods, European Congress and Exhibition on Advanced Materials and
   Processes, EUROMAT 2007, 10-13 September 2007, Nuremberg, Germany
45.  T. Hirai (Sp), Research Centre Juelich (Germany); M. Rubel, Association EURATOM-VR,
   Stockholm (Sweden); J. Linke, Research Centre Juelich (Germany); P. Sundelin, Association
   EURATOM-VR, Stockholm (Sweden); W. Kühnlein, E. Wessel, Research Centre Juelich
   (Germany); J.P. Coad, Culham Science Centre, Oxfordshire (UK); C.P. Lungu, National Institute
   of Lasers, Plasma and Radiation Physics, Bucharest (Hungary); G.F. Matthews, L. Pedrick, G.
   Piazza, Culham Science Centre, Oxfordshire (UK) Beryllium Coatings for the ITER-Like Wall
   Project at JET: Overview on Heat Flux Testing and Material Properties European Congress and
   Exhibition on Advanced Materials and Processes, EUROMAT 2007, 10-13 September 2007,
   Nuremberg, Germany, lecture, B42-647
46.  C.P.Lungu, I.Mustata, A.Anghel, V.Zaroschi, A.M.Lungu, O.Pompilian, C.C.Porosnicu Beryllium
   Plasma Diagnostic and Film Formation by Thermionic Vacuum Arc Method, poster VEIT 2007
   FIFTEENTH INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL ON VACUUM, ELECTRON, AND ION
   TECHNOLOGIES, 17–21 September 2007, Sozopol, Bulgaria
47.  O. Pompilian, C. C. Porosnicu, M. Osiac, A.M. Lungu, C.P.Lungu, DIAGNOSTIC OF PURE
   CHROMIUM THERMIONIC VACUUM ARC PLASMA USING OPTICAL EMISSION
   SPECTROSCPY, oral presentation, VEIT 2007 FIFTEENTH INTERNATIONAL SUMMER
   SCHOOL ON VACUUM, ELECTRON, AND ION TECHNOLOGIES, 17–21 September 2007,
   Sozopol, Bulgaria
48.  C. P. Lungu1, A. M. Lungu1, I. Mustata1, C. C. Surdu Bob1, O. Pompilian1, C. Porosnicu1, L.
   Frunza2, M. Lucaci3, J. Neamtu3, R. M. Piticescu4, R. Piticescu4, I. Oancea5, G. Prodan5,
   R.Vladoiu5, V. Ciupina5 Nanostructured thermal barrier coatings prepared by thermionic vacuum
   arc method, CPPA Brasov september 2007
49.  C. P. Lungu, C.C.Surdu Bob, M. Osiac, I. Mustata, A. M. Lungu, V. Zaroschi, R. Paunescu, G.
   Cosmeleata, V.Manoliu, C. Serghie, Re-Cr-Ni high temperature resistant coatings on Cu
   substrates prepared by thermionic vacuum arc method, E-MRS 2007 Spring Meeting, Strasbourg
   (France) from May 28 to June 1, 2007. (symposium Q Protective coatings and thin films
50.  C. P. Lungu, C. C. Surdu-Bob, I. Mustata, A.M.Lungu, V. Zaroschi, A. Tudor, T. Laurian. G.
   Prodan, R. Vladoiu, V. Ciupina, G. Musa Tribological properties of the carbon-metal coatings
   prepared by thermionic vacuum arc method, E-MRS 2007 Spring Meeting, Strasbourg (France)
   from May 28 to June 1, 2007.
51.  C. P. Lungu1, A. M. Lungu1, C. C. Surdu-Bob1, M. Osiac1, O. Pompilian1, M. Badulescu1, G.
   Cosmeleata2, R. Paunescu2, V. Manoliu3, C. Serghie3, G. Ionescu3, G. Burcea4, V. Turcanu4, O.
   Dutulescu4, F. Din, DIAGNOSTICS OF PURE METALLIC CHROMIUM PLASMA, 34th EPS
   (European Physical Society) Conference on Plasma Physics Warsaw, Poland July 2-6, 2007
52.  C. P. Lungu, I. Mustata, A. Anghel, C. C. Surdu-Bob, P. Chiru, A. M. Lungu, V. Zaroschi, M.
   Ganciu, A. Surmeian, C. Diplasu, C. Oproiu, R. Minea, M. N. Nemtanu, G. Burcea, V. Turcanu, O.
   Dutulescu, F. Din, I. Vâţă, E. Ivanov, D. Dudu, M. Lazarescu, C. Logofatu, C. Negrila, F.
   Miculescu, M. Miculescu, V. Midoni, Influence of ions’ bombardment on the beryllium film
   formation by thermionic vacuum arc, 34th European Physical Society Conference on Plasma
   Physics, 2 - 6 July 2007, Warsaw, Poland, P2.070, publicata in Europhysics Confernce Abstracts,
   Vol 31F, 2007, ISBN: 978-83-926290-0-9
53.  I. Mustata1, A. Anghel1, O. Pompilian1, M. Badulescu1, E. Dutu1, A. M. Lungu1, C. P. Lungu1, G.
   Burcea2, V. Turcanu2, O. Dutulescu2, F. Din, Plasma processing of tunneling magnetoresistive
   structures, 34th EPS (European Physical Society) Conference on Plasma Physics Warsaw, Poland
   July 2-6, 2007 (P2.069)
54.  C. P. Lungu, DEPOSITION OF MULTIFUNCTIONAL NANOSTRUCTURED COATINGS IN
   THERMIONIC VACUUM ARC PLASMAS, 8th International Balkan Workshop on Applied
   Physics, July 5-7th, 2007, CONSTANTA, ROMANIA
55.  M.Osiac, C. Iacob, M. Badulescu, C. P. Lungu , Plasma parameters of a Ni Thermoionic Vacuum
   Arc (TVA) used for metallic thin film deposition, XXVIII International Conference on
   Phenomena in Ionized Gases, July 15-20, 2007, Prague, Czech Republic
56.  C. P. Lungu, O. Brinza, I. Mustata, A. M. Lungu, C. Surdu Bob, V. Zaroschi, R. Vladoiu, V.
   Ciupina, G. Prodan, C. Logofatu, C. Negrila, M. Lazarescu, Nanostructured carbon-metal film
   deposition by thermionic vacuum arc method, Hasselt Diamond Workshop – SBDD XII February
   28 – March 2, 2007, Hasselt University, Diepenbeek – Hasselt, Belgium
57.  R. Vladoiu, V. Ciupina, C.Surdu-Bob, C.P.Lungu, J.D. Skalny, V. Bursikova, J. Bursik, G. Musa,
   Tribological Propertyes and Characterizations of the Nanostructured Carbon thin Film Deposited
   by Thermionic vacuum Arc Technology, Proc of 16th Symposium onApplications of Plasma
   Processes, Podbanske, Slovakia, January, 20-25, 2007, pp. 95-96.
58.  G. F. Matthews, P.Edwards, T.Hirai, M.Kear, A.Lioure, P.Lomas, A.Loving, C. P. Lungu,
   H.Maier, Ph.Mertens, D.Neilson, R.Neu, J.Pamela, V.Philipps, G.Piazza, V.Riccardo, M.Rubel, C.
   Ruset, E.Villedieu, M.Way on behalf of the ITER-like Wall Project Team, Overview of the
   ITER-like Wall Project ,11th International Workshop on Plasma -Facing Materials and
   Components for Fusion Applications, PFMC 2006 October 10-12, 2006, Greifswald, Germany
59.  C. P. Lungu, I. Mustata, V. Zaroschi, A. M. Lungu, P. Chiru, A. Anghel, I. Barbu, G. Burcea, G.
   Bailescu, N. Apetroaei, F. Miculescu, Beryllium Coatings of Some ITER-like Wall Materials
   Using Thermionic Vacuum Arc Technology, 22nd SYMPOSIUM, ON PLASMA PHYSICS AND
   TECHNOLOGY, 26-29. June, 2006, Praha, Czech Republic.
60.  C. P. Lungu, I. Mustata, V. Zaroschi, A. M. Lungu, P. Chiru, A. Anghel, G. Burcea, V. Bailescu,
   G. Dinuta, F. Din, Optical Emission Diagnostic of Thermionic Vacuum Arc Plasma During
   Beryllium Film Formation, oral presentation at the 33rd European Physical Society Conference on
   Plasma Physics, Rome, June 19 - 23, 2006
61.  G. F. Matthews, P.Edwards, T.Hirai, M.Kear, A.Lioure, P.Lomas, A.Loving, C. P. Lungu,
   H.Maier, Ph.Mertens, D.Neilson, R.Neu, J.Pamela, V.Philipps, G.Piazza, V.Riccardo, M.Rubel, C.
   Ruset, E.Villedieu, M. Way on behalf of the ITER-like Wall Project Team, Overview of the
   ITER-like Wall Project ,11th International Workshop on Plasma -Facing Materials and
   Components for Fusion Applications, PFMC 2006 October 10-12, 2006, Greifswald, Germany
62.  4. H. Maier, T. Hirai, M. Rubel, R. Neu , Ph. Mertens, H. Greuner, Ch. Hopf , G. F. Matthews, O.
   Neubauer, G. Piazza, E. Gauthier, J. Likonen, R. Mitteau, G. Maddaluno, B. Riccardi, V. Philipps,
   C. Ruset, C. P. Lungu, and JET EFDA contributors, Tungsten and Beryllium Armour
   Development for the JET ITER-like Wall Project, Twenty-First IAEA Fusion Energy Conference,
   16 - 22 October 2006, Chengdu, China.
63.  5. T. Hirai, J. Linke, P. Sundelin, M. Rubel, W. Kühnlein, E. Wessel, J.P. Coad, C. P. Lungu, G.F.
   Matthews, L. Pedrick, G. Piazza and JET-EFDA contributors* Characterization of Be/Inconel
   coating and the performances under high heat flux loading, oral presentation, 11 th International
   Workshop on Plasma-Facing Materials and Components for Fusion Applications, PFMC
   2006 October 10-12, 2006, Greifswald, Germany
64.  6. Hirai T., J. Linke, P. Sundelin, M. Rubel, W. Kühnlein, E. Wessel, J.P.Coad, C.P. Lungu,
   F.Matthews, L. Pedrick, G. Piazza and JET-EFDA contributors, Heat Flux Testing and Post-
   Mortem haracterisation of Beryllium Coatings on Inconel, poster presentation, 11th International
   Workshop on Plasma-Facing Materials and Components for Fusion Applications, PFMC
   2006 October 10-12, 2006, Greifswald, Germany
65.  C. P. Lungu, I. Mustata, V. Zaroschi, Ana Mihaela Lungu, A. Anghel, P. Chiru, Oana Pompilian,
   M. Badulescu, I. Trusca, F. Miculescu, F. Sava, M. Popescu, Y. Matsumura, R. Tanaka, K.
   Iwasaki, Sequential Preparation of High Temperature Resistant Coatings, Inter-Academia,
   International Conference, Iasi, Romania 25-29 Sept 2006, pp 603-609. (2006)
66.  Extension of Thermionic Vacuum Arc (TVA) technology from metals processing to gaseous
   plasmas, G. Musa, C. Surdu Bob, C.P.Lungu, V.Ciupina, R.Vladoiu, lucrare invitata, Inter-
   Academia, International Conference, Iasi, Romania 25-29 Sept 2006, pp 569-576. (2006)
67.  C. P. Lungu, I. Mustata, V. Zaroschi, A. M. Lungu, A. Anghel, P. Chiru, M. Rubel, P. Coad G. F.
   Matthews and JET-EFDA contributors, Beryllium Coatings on Metals: Manufacture and
   Characterization, invited lecture at 11th International Workshop on Plasma-Facing Materials and
   Components for Fusion Applications, PFMC 2006 October 10-12, 2006, Greifswald, Germany
68.  Cristian Petrica LUNGU, Ion MUSTATA, Valer ZAROSCHI, Ana Mihaela LUNGU, Alexandru
   ANGHEL, Petrica CHIRU, Ion TRUSCA, Florin MICULESCU, Yoshiaki MATSUMURA,
   Riohey   TANAKA,     Kunihiko    IWASAKI,    COMBINED    DEPOSITION    OF
   HIGH_TEMPERATURE RESISTANT COATINGS, Proc of 7th International Balkan Workshop
   on Applied Physics, July 5-7th, 2006, CONSTANTA, ROMANIA , p. 28
69.  Carmen MOLDOVAN, R. ALBULESCU, M. ALBULESCU, C. P.LUNGU,V. ZAROSCHI, O.
   POMPILIAN, A. M. LUNGU, V. CIUPINA, R. VLADOIU, G. MUSA, C. ROMAN,
   BIOCOMPATIBILITY EVALUATION OF AN IMPLANTABLE MICROPROBE COATED
   WITH DLC/CS0 BY TVA, Proc of 7th International ,Balkan Workshop on ,Applied Physics, July
   5-7th, 2006, CONSTANTA, ROMANIA , p. 27
70.  Florin CRACIUNOIU, I. KLEPS, A. ANGELESCU, C.P. LUNGU, I. MUSTATA, V.
   ZAROSCHI, A. M. LUNGU, O. BRINZA, C-tin LOGOFATU, C. NEGRILA, V. CIUPINA, R.
   VLADOIU and G. PRODAN, ENHANCED FIELD EFFECT EMISSIVITY OF
   MICROMACHINED TIPS ARRAY BY LOCALIZED DLC FILM COATINGS, Proc of 7th
   International ,Balkan Workshop on ,Applied Physics, July 5-7th, 2006, CONSTANTA,
   ROMANIA , p. 29
71.  Geavit MUSA, Cristina SURDU BOB, Cristian Petrica LUNGU, Victor CIUPINA, Rodica
   VLADOIU, GASEOUS THERMIONIC VACUUM ARC (G-TVA) – AN EXTENSION OF TVA
   (THERMIONIC VACUUM ARC) INPUT MATERIALS FROM SOLID SAMPLES TO GASES
   AND LIQUIDES FOR CARBON THIN FILM DEPOSITION, Proc of 7th International ,Balkan
   Workshop on ,Applied Physics, July 5-7th, 2006, CONSTANTA, ROMANIA , p. 30
72.  Ion MUSTATA, Cristian Petrica LUNGU, Valentin ZAROSHI, Ana Mihaela LUNGU, Petrica
   CHIRU, Alexandru ANGHEL, Ionut BARBU, Marius BADULESCU, Oana POMPILIAN, Elena
   DUTU, SPECTROSCOPIC INVESTIGATION OF MgO PLASMA, Proc of 7th International,
   Balkan Workshop on ,Applied Physics, July 5-7th, 2006, CONSTANTA, ROMANIA , p. 31
73.  Nicolae GEORGESCU, Cristian Petricã LUNGU,Ana CÃLUGÃRU,Valer ZAROSCHI and Ana
   LUNGU, PLASMA NEEDLE EFFECTS ON HUMAN CELLS, Proc of 7th International, Balkan
   Workshop on ,Applied Physics, July 5-7th, 2006, CONSTANTA, ROMANIA , p. 32
74.  Cristian Petrica LUNGU, Ion MUSTATA, V. ZAROSCHI, Ana Mihaela LUNGU, Petrica
   CHIRU, Alexandru ANGHEL, SPECTROSCOPIC STUDY OF BERYLLIUM PLASMA
   PRODUCED BY THERMIONIC VACUUM ARC, Proc of 7th International, Balkan Workshop
   on ,Applied Physics, July 5-7th, 2006, CONSTANTA, ROMANIA , p. 36
75.  I. MUSTATA, Al. ANGHEL, I.BRABU, M. BADULESCU, O.POMPILIAN, C.P. LUNGU,
   G.SCINTEIE D. PREDOI, V. KUNCSER, G. FILOTI, V. CIUPINA, R. VLADOIU and G.
   PRODAN, MULTILAYER MAGNETO-RESISTIVE THIN FILMS DEPOSITION AND
   CHARACTERIZATION, Proc of 7th International, Balkan Workshop on Applied Physics, July 5-
   7th, 2006, CONSTANTA, ROMANIA , p. 37
76.  A. ANGHEL, C. P. LUNGU, I. MUSTATA, V. ZAROSCHI, A. M. LUNGU, I. BARBU, M.
   BADULESCU, O. POMPILIAN, G. SCHINTEIE, D. PREDOI, V. KUNKSER, G. FILOTI, N.
   APETROAEI, Giant Magneto Resistive Coatings Using Thermionic Vacuum Arc Technology23 rd
   Symposium on Plasma Physics and Technology, Prague, June 2006
77.  C. P. Lungu, I. Mustata, G. Musa, A. M. Lungu, V Zaroschi, S. Stoleriu, M. Popescu, V. Ciupina,
   R.Vladoiu, G.Prodan, K. Iwasaki, R. Tanaka, Y. Matsumura, I. Iwanaga, Rhenium based
   composites prepared by thermionic vacuum arc method, International Conference on Advanced
   Surface Engineering (8th ICASE) April 25 - April 26, 2006, Tokyo, Japan.
78.  S. Bakalova, A.Szekeres, A.Cziraki, C.P. Lungu, S. Grigorescu, G. Socol, E. Axente, I. N.
   Mihailescu, Influence of in-situ Nitrogen Pressure on Crystallization of Pulsed Laser Deposited
   AlN Films E-MRS 2006 Spring Meeting (E-MRS - IUMRS - ICEM 06), Nice, May 29 - June 2,
   2006
79.  C.P. Lungu, I. Mustata, V. Zaroschi, O. Pompilian, A. M. Lungu, A. Anghel, C. Roman, C.
   Moldovan, R. Albulescu, M. Albulescu Biocompatibility evaluation of MEMS devices coated
   with zero stress carbon films prepared by thermionic vacuum arc method, Romanian Conference
   on Advanced Materials, ROCAM 2006, September 11-14th, 2006, Bucharest - Magurele,
   ROMANIA, p.
80.  N. Georgescu , C. P. Lungu, A. Lungu, V. Zaroschi, “Physical properties of atmospheric pressure
   microplasmas for various “plasma needle” geometries”18th European Conference on the Atomic
   and Molecular Physics of Ionised Gases – ESCAMPIG XVIII”, 12 – 17 July 2006, Lecce,
   ITALY
81.  N. Georgescu, A. Cãlugãru, C. P. Lungu, A. Lungu, V. Zaroschi, L. Cremer, A. Herold, G.
   Szegli, Treatment of human cells with the plasma needle”, “3rd International Workshop on
   Microplasmas”, 8 – 11 May 2006, Greifswald, GERMANY
82.  C. P. Lungu, I. Mustata, G. Musa, A. M. Lungu, V Zaroschi, S. Stoleriu, M. Popescu, V. Ciupina,
   R.Vladoiu, G.Prodan, K. Iwasaki, R. Tanaka, Y. Matsumura, I. Iwanaga, Rhenium based
   composites prepared by thermionic vacuum arc method, International Conference on Advanced
   Surface Engineering (8th ICASE) April 25 - April 26, 2006, Tokyo, Japan.
83.  C. P. Lungu, I. Mustata, A. M. Lungu, V. Zaroschi, I. Barbu, M. Badulescu, P. Chiru,V. Kuncser,
   G. Filoti, N. Apetroaei, V. Ciupina, G. Prodan. Granular metallic magnetoresistive layers
   deposited by thermionic vacuum arc technology, International Conference on Advanced Surface
   Engineering (8th ICASE) April 25 - April 26, 2006, Tokyo, Japan.
84.  C. P. Lungu, I. Mustata, G. Musa, A. M. Lungu, S. Stoleriu, K. Iwasaki, R. Tanaka, Y.
   Matsumura, I. Iwanaga, Re-Cr composite prepared by simultaneous deposition using thermionic
   vacuum arcs, “The Coatings” 5th International Conference, 5-7 October 2005, Kalithea of
   Chalkidiki, Greece, 249-257.
85.  I. Mustata, C. P. Lungu, A. M. Lungu, O. Brinza, V. Zaroschi, V. Kuncser, G. Filoti, and
   N.Apetroaei, Preparation and characterization of GMR layers deposited by Thermionic Vacuum
   Arc Technology, “The Coatings” 5th International Conference, 5-7 October 2005, Kalithea of
   Chalkidiki, Greece, 493-498.
86.  C. P. Lungu, I. Mustata, G. Musa, C. Surdu Bob, A. M. Lungu, C. Moldovan, C. Rotaru,
   R. Vladoiu, V. Ciupina and G. Prodan, Diamond like carbon films preparation by thermionic
   vacuum arc for MEMS applications, Proceedings of the 17th International Symposium on Plasma
   Chemistry, August 8-12, Toronto, Canada, 4 pages, 2005
87.  G. Musa, I. Mustata, C. P. Lungu, C. Surdu Bob, A. M. Lungu, R. Vladoiu, V. Ciupina, V.
   Busikova, Refractory metal film deposition by thermionic vacuum arc method, Proceedings of the
   17th International Symposium on Plasma Chemistry, August 8-12, Toronto, Canada, 4 pages,
   2005
88.  I. Mustata, C. P. Lungu, A. M. Lungu, O. Brinza, V. Kuncser, G. Filoti, W. Keune, B. Sahoo, F.
   Stromberg, M. Walterfang, L.Ion, Thermo-ionic Vacuum Arc technology as used for magneto-
   resistive granular films deposition, Proceedings on CD-ROM of The XXVII International
   Conference on Phenomena in Ionized Gases July 18 – 22, Eindhoven, The Netherlands 5 pages,
   2005.
89.  C. P. Lungu, I. Mustata, G. Musa, A. M. Lungu, O. Brinza, F. Sava, M. Popescu, S. Stoleriu, K.
   Iwasaki, R. Tanaka, Y. Matsumura, I. Iwanaga, T. Oi, K. Fujita, Simultaneous Deposition of Re
   and Cr Using Two Thermionic VacuumArcs, Proceedings on CD-ROM of The XXVII
   International Conference on Phenomena in Ionized Gases July 18 – 22, Eindhoven, The
   Netherlands, 5 pages, 2005.
90.  G. Musa, I. Mustata, C. P. Lungu, C. Surdu Bob, A. M. Lungu, V. Bursikova, R. Vladoiu,
   G.Prodan, V. Ciupina, Tungsten film deposition by thermionic vacuum arc method, Proceedings
   on CD-ROM of The XXVII International Conference on Phenomena in Ionized Gases July 18 –
   22, Eindhoven, The Netherlands, 3 pages, 2005.
91.  N. Georgescu, R. Minea, C.P.Lungu, A. M. Lungu, I. Mustaţã, Plasma needle – feasibility
   experiments, Proc of The 2nd International Workshop on Cold Atmospheric Pressure Plasmas :
   Sources and Applications (CAPPSA 2005), 30 August – 2 September 2005, Bruges, BELGIUM
92. N. Georgescu , R. Minea, C. P. Lungu, A. M. Lungu, I. Mustaţã, V. Zaroschi. “Plasma needle
   characteristics”, 6th International Balkan Workshop on Applied Physics, Constanţa, Romania, 5 –
   7 July, 2005
93. C. P. Lungu, I. Mustata, G. Musa, A. M. Lungu, C.Surdu-Bob, V. Zaroschi, K. Iwasaki, R.
   Tanaka, Y. Matsumura, , I. Iwanaga, H. Tanaka, T. Oi, K. Fujita, Rhenium and Rhenium-
   Chromium - Nickel nanocomposite films preparations by TVA method, proc of The 10-th ICSI
   Conference Progress in Cryogenics and Isotopes Separation, Caciulata, Romania, Oct 14-15,
   2004, pp.108-112.
94. C. P. Lungu, I. Mustata, G. Musa, A. M. Lungu, V. Zaroschi, K. Iwasaki, Y. Matsumura, R.
   Tanaka, I. Iwanaga, H. Tanaka, T. Oi, K. Fujita, Formation of nanostructured Re-Ni-Cr diffusion
   barrier coatings on Nb superalloys by TVA method, PSE2004, Garmisch Partenkirchen, Germany,
   1-5 Sept 2004, p. 33
95. C. P. Lungu, I. Mustata, G. Musa, A. M. Lungu, V. Zaroschi, K. Iwasaki, R. Tanaka, T. Oi, K.
   Fujita, Nanostructure influence on DLC-AG tribological coatings, PSE 2004, Garmisch
   Partenkirchen, Germany, 1-5 Sept 2004, p.471
96. I. Mustata, C. P. Lungu, A. M. Lungu, V. Zaroschi, Nanostructured GMR films prepared by TVA
   method, PSE 2004, Garmisch Partenkirchen, Germany, 1-5 Sept 2004, p.519
97. G.Musa, A.Baltog, L.C.Ciobotaru, P.Chiru, C.P.Lungu, E.Raiciu and A.Ricard, Time evolution of
   a PDP type barrier discharge current in electronegative-electropozitive gas mixtures, ESCAMPIG
   17, Constanta, 1-5 september 2004 pp.63-64
98. C.Surdu-Bob, P.Chiru, O.Branza, C.P.Lungu, G.Musa, The monochromatisation effect in
   dielectric barrier discharges in noble gas – hydrogen mixtures, ESCAMPIG 17, Constanta, 1-5
   September 2004 pp.65-66
99. B.Akahata, O.Fukumasa, A.M.Lungu and C.P.Lungu, Spectral diagnostic of MgO containing
   plasma jet, , ESCAMPIG 17, Constanta, 1-5 September 2004 pp.171-172
100. T. Yamashita, O. Fukumasa, A. M. Lungu and C. P. Lungu, OES monitoring of beta-alumina
   synthesis by thermal plasma jet, ESCAMPIG 17, Constanta, 1-5 September 2004 pp.173-175
101. G. Musa, I. Mustata, V. Ciupina, R. Vladoiu, G. Prodan, C.P.Lungu, H. Ehrich, Thermionic
   vacuum arc (TVA) – carbon thin film deposition, ESCAMPIG 17, Constanta, 1-5 September
   2004 pp.231-232.
102. V. Kuncser, G. Filoti, I. Mustata, C. P. Lungu, A. M. Lungu, V. Zaroschi, L. Ion, Local magnetic
   interactions influencing giant magnetoresistance in Fe-Cu granular thin films prepared by
   thermionic vacuum arc metod, ESCAMPIG 17, Constanta, 1-5 september 2004, pp. 253-254.
103. C. P. Lungu, I. Mustata, A. M. Lungu, V. Zaroschi, G. Musa, I. Iwanaga, R. Tanaka, Y.
   Matsumura, H. Tanaka, T. Oi, K. Fujita, K. Iwasaki, Influence of Re on the thermo-electron
   emission from thoriated W cathode during Re deposition by thermionic vacuum arc (TVA)
   method, ESCAMPIG, Constanta, 1-5 september 2004, pp. 257-258
104. N. Georgescu, R. Minea and C. P. Lungu, Depollution experiments with repetitive pulsed corona
   plasmas, ESCAMPIG 17, Constanta, 1-5 September 2004 pp.251-252
105. C. P. Lungu, I. Mustata, A. M. Lungu, V. Zaroschi, G. Musa, I. Iwanaga, R. Tanaka, Y.
   Matsumura, H. Tanaka, T. Oi, K. Fujita, K. Iwasaki, Thermo-electron emission behavior of the W-
   Re TVA heated cathode, International Balkan Workshop of Applied Physics (IBWAP), Constanta,
   5-10 July, 2004, p 90.
106. T. Yamashita, O. Fukumasa, A. M. Lungu, C. P. Lungu, β”-alumina synthesis and optical
   diagnostic of thermal plasma jet, International Balkan Workshop of Applied Physics (IBWAP),
   Constanta, 5-10 July, 2004, p 81.
107. I. Mustata, C. P. Lungu, A. M. Lungu , O. Branza, N. Zaroschi, G. Prodan, V. Ciupina, GMR
   effect in granular films containing (Fe, Ni, Co) - Cu networks deposited by TVA method,
   International Balkan Workshop of Applied Physics (IBWAP), Constanta, 5-10 July, 2004, p.91
108. K. Akahata, O. Fukumasa, A. M. Lungu, C. P. Lungu, Optical diagnostic of thermal plasma jet
   used for MgO film preparation, International Balkan Workshop of Applied Physics (IBWAP),
   Constanta, 5-10 July, 2004, p.90
109. N. Georgescu, R. Minea, C. P. Lungu, Energy efficiency in depollution of NO and SOx,
   International Balkan Workshop of Applied Physics (IBWAP), Constanta, 5-10 July, 2004, p. 92
110. R. Vladoiu, V. Ciupina,. I Mustata, C.P.Lungu, G. Musa, Characterization of carbon thin film
   deposited by thermionic Vacuum Arc(TVA) International Balkan Workshop of Applied Physics
   (IBWAP), Constanta, 5-10 July, 2004, p.84.
111. N. Ekem , S. Pat, O Kusmus, S. Demirkol, R. Vladoiu, C.P.Lungu, G. Musa, Optical Emission
   Diagnostic of Silver Therminic Vacuum Arc Plasma, International Balkan Workshop of Applied
   Physics (IBWAP), Constanta, 5-10 July, 2004, p.89
112. C. Surdu-Bob, P Chiru, O Branza, C.P.Lungu, G. Musa, Selective spectral line emission of
   elevated pressure discharges, International Balkan Workshop of Applied Physics (IBWAP),
   Constanta, 5-10 July, 2004, p. 94
113. K. Fujita, K. Iwasaki, T. Oi, Y. Matsumura, R. Tanaka, C. P. Lungu, I. Mustata and G. Musa,
   Anti-oxidation coating onto heat-resistant materials by thermionic vacuum arc (TVA) method
   (part II), Spring Meeting of Japan Institute of Metals, Mar. 2004, Tokyo
114. K. Iwasaki, K. Fujita, T. Oi, Y. Matsumura, R. Tanaka, C. P. Lungu, I. Mustata and G. Musa,
   Anti-oxidation coating onto heat-resistant materials by thermionic vacuum arc (TVA) method,
   Autumn Meeting of Japan Institute of Metals, Nov. 2003, Sapporo
115. Cristian P. Lungu: Optical emission diagnostic of the ECR-DC plasma used for tribological
   coatings, 4th International Balkan Workshop on Applied Physics, Sept 25-27, (2003) Constanta,
   Romania, p 57
116. I.Mustata, C. P. Lungu and V. Ciupina Giant magnetorezistive granular coatings prepared by TVA
   method, 4th International Balkan Workshop on Applied Physics, Sept 25-27, (2003) Constanta,
   Romania, p 67
117. K. Iwasaki, I. Mustata, G. Musa, C. P. Lungu, A. M. Lungu, V. Zaroschi: High Temperature
   Resistance Rhenium Thin Film Deposition by TVA Method, Proc of The XIIth International
   Conference on Plasma Physics and Applications, 1-3 September, (2003), Iasi, Romania, Abstract,
   pp 93
118. I.Mustata, C. P. Lungu, A. M. Lungu, V. Zaroschi: Some peculiarities of Co-Cu GMR Thin Films
   as Deposited by TVA Method, Proc of The XIIth International Conference on Plasma Physics and
   Applicatons, 1-3 September, (2003) Iasi, Romania, Abstract, pp 96
119. I.Mustata, G.Musa, M.Blideran, V.Zaroschi, A.M.Lungu, C.P.Lungu, K.Iwasaki, Ag-DLC
   tribological film deposition by double thermionic vacuum arc., Proc. XXVI ICPIG – Greifswald,
   2003, Vol.4, pp. 87-88.
120. C. P. Lungu and K. Iwasaki: Formation of Ecologically Friendly Ag-matrix Overlays for Plain
   Bearings by ECR-DC Sputtering, JAST Tribology Conference, Sendai, October 2002, pp.128-130
121. C. P. Lungu and K. Iwasaki “New tribological coatings prepared by ECR sputtering for
   automobile applications”, Proc. 2002 Annual Meeting of Japanese Society of Mechanical
   Engineers, Oct. 2002, Ube-Yamaguchi, Japan, p.11.
122. C. P. Lungu and K. Iwasaki: Improvement of Tribological Properties of Ag Overlays for Plain
   Bearings by Solid Lubricant and Hard Particle Addition, JAST Tribology Conference, Tokyo May
   2002, pp.285-286
123. C. P. Lungu, Y. Matsumura, M. Yoshinari: Isotropic titanium deposition on the carbon foam by
   ECR suttering, The 9th Annual Meting of Institute of Applied Plasma Science, Yamaguchi, March
   15-16 2002, pp. 55-58
124. C. P. Lungu and K. Iwasaki “New tribological coatings prepared by ECR sputtering for
   automobile applications”, Proc. 2002 Annual Meeting of Japanese Society of Mechanical
   Engineers, Oct. 2002, Ube-Yamaguchi, Japan, p.11.
125. C. P. Lungu and K. Iwasaki: Formation of Ecologically Friendly Ag-matrix Overlays for Plain
   Bearings by ECR-DC Sputtering, JAST Tribology Conference, Sendai, October 2002, pp.128-130
126. C. P. Lungu and K. Iwasaki: Tribological properties of Ag matrix composite overlays prepared by
   ECR-DC sputtering, Autumn Meeting of Japan Institute of Metals, Osaka, November 2-4, (2002),
   Abstract (17), p. 205.
127. C. P. Lungu, K. Iwasaki S. Takayanagi K. Ohkawa: Tribological properties of the soft overlays for
   plain bearings, Second International Tribology Conference SITC 2002, Zielona Gora, August 25-
   28, 2002, pp.375-380.
128. A. Norito, S. Takayanagi, K. Ohkawa, K. Iwasaki C. P. Lungu: Tribological properties of
   environmentally friendly three-layer engine bearings, Second International Tribology Conference
   SITC 2002, Zielona Gora, August 25-28, 2002, pp. 263-268
129. K. Iwasaki, C. P. Lungu, K. Ohkawa, Influence of graphite addition on the tribological properties
   of plain bearings overlays, Int. J. of Applied Mechanics and Engineering (2002), vol. 7, pp. 351-
   356
130. C. P. Lungu K. Iwasaki, The role of MoS2 in the mechanical and tribological behavior of super-
   hard coatings, Second International Tribology Conference SITC 2002, Zielona Gora, August 25-
   28, 2002, pp.375-380.
131. C. P. Lungu and K. Iwasaki, Effect of C addition on the tribological properties of Ag matrix
   overlays for plain bearing applications, Spring Meeting of Japan Institute of Metals, Tokyo, March
   29-31, (2002), Abstract (701), p. 379.
132. C. P. Lungu and K. Iwasaki, Preparation of Ag-Sn overlays for plain bearing applications by ECR
   sputtering, Spring Meeting of Japan Institute of Metals, Tokyo, March 29-31, (2002), Abstract No.
   703, p.380.
133. C. P. Lungu, S. Hayashi, K. Iwasaki, A Iwata, K. Aoki and A. Azushima: Comparison of
   mechanical and tribological properties of TiNx prepared by ECR sputtering and PVD methods,
   Spring Meeting of Japan Institute of Metals, Tokyo, March 29-31, (2002), Abstract 702, p.380
134. C. P. Lungu and K. Iwasaki, Influence of surface morphology on the tribological properties of
   silver-graphite overlays, Proc. of The 6-th International Symposium on Sputtering and Plasma
   Processes - ISSP 2001, June 13-15, 2001, Kanazawa, Ishikawa, Japan, pp. 29-32.
135. C. P. Lungu and K. Iwasaki, In-situ monitoring of plasma parameters in the afterglow region of
   ECR sputtering system for tribological coatings, Proc. of The 6-th International Symposium on
   Sputtering and Plasma Processes - ISSP 2001, June 13-15, 2001, Kanazawa, Ishikawa, Japan,
   pp.59-62.
136. C. P. Lungu and K. Iwasaki, Tribological Properties of Superhard Titanium Nitrides Prepared by
   ECR Plasma Technique, 2nd World Tribology Congress, Sept. 03-07, Vienna, 2001 p.507.
   Extended paper included into Proc. WTC CD-ROM; 4 pages.
137. O. Fukumasa, K. Osaki, A. M. Lungu, C. P. Lungu and K. Iwasaki, Functionally Graded Coatings
   Prepared by plasma Electrode Type Spray Gun, 2nd World Tribology Congress, Sept. 03-07,
   Vienna, 2001 p.520. Extended paper included into Proc. WTC CD-ROM: 4 pagess
138. C.P. Lungu and K. Iwasaki: Reduction of the coefficient of friction of silver overlays by solid
   lubricant inclusion, Autumn Meeting of Japan Institute of Metals, Fukuoka, September 22-24,
   (2001), Abstract, p. 513.
139. C. P. Lungu and K. Iwasaki: Nano-indentation hardness and frictional characteristics of titanium
   nitride films produced by ECR sputtering, Autumn Meeting of Japan Institute of Metals, Fukuoka,
   September 22-24, (2001), Abstract, p. 514.
140. C. P. Lungu, K. Iwasaki, Tribological Properties of Silver and Silver-Graphite Overlays Deposited
   on Stainless Steel and Bronze, The Spring Conference of Japan Institute of Metals, Chiba, Japan,
   March 28-30, 2001, Abstract, p. 198.
141. C. P. Lungu, K. Iwasaki, Effects of Plasma Processing Parameters on Mechanical and Tribological
   Properties of Ti and TiNx Films, The Spring Conference of Japan Institute of Metals, Chiba, Japan,
   March 28-30, 2001, Abstract, p. 198.
142. C. P. Lungu, H. Saze, O. Takai, Superhard TiN Films Prepared by Magnetron Reactive Sputtering
   Plasma Using Neon and Nitrogen Gases, International Conference on Phenomena in Ionized
   Gases, XXV ICPIG, July 17-22, 2001 Nagoya, Japan, Vol. 2, pp. 105-106.
143. C. P. Lungu, E. Stamate, O. Takai, I. Mustata, G. Musa, TiN0.3 Crystals Formation on Stainless
   Steel and Glass by Reactive Magnetron Sputtering, International Conference on Phenomena in
   Ionized Gases, XXV ICPIG, July 17-22, 2001 Nagoya, Japan, Vol. 2, pp. 157-158.
144. I. Mustata, M. Cretu, C. Cudalbu, C. P. Lungu, G. Musa, H. Ehrisch, J. Schumann and T.
   Hegemann, The discharge energy dependence of the deposition rate in TVA technology,
   International Conference on Phenomena in Ionized Gases, XXV ICPIG, July 17-22, 2001 Nagoya,
   Japan, Vol. 3, pp. 313-314.
145. G. Musa, V. Ciupina, C. P. Lungu, I. Mustata, H. Ehrich, T. Hegemann, Thermionic Vacuum Arc
   carbon plasma generation for hydrogen free carbon film deposition, International Conference on
   Phenomena in Ionized Gases, XXV ICPIG, July 17-22, 2001 Nagoya, Japan, Vol. 3, pp. 319-320
146. Fukumasa, K. Osaki, S. Fujimoto, C. P. Lungu and A. M. Lungu: Low friction coatings prepared
   by plasma electrode type spray gun, Frontiers of Surface Engineering 2001 (FSE 2001). (The 2001
   Joint International Conference of The 6th Asia Surface Finishing Forum (6th ASFF), Third Asian-
   European International Conference on Plasma Surface Engineering (AEPSE 2001), The 5th Asia-
   Pacific Interfinish Congress (5th APIC) and The 4th Japan-Korea Symposium on Plasma and Thin
   Film Technology (4th JKSPTFT), Nagoya, October 28 - November 1, 2001, p 200.
147. C. P. Lungu, K. Iwasaki, Formation of Ag/Graphite Multiple Overlays for Half-bearings by ECR
   Plasma Sputtering. Proc. of JAST Tribology Conference, Tokyo, Japan, May 2001, pp.311-312.
148. C. P. Lungu, O. Takai, I. Mustata, M. Futshuhara, H. Sugimura, G. Musa, E. Stamate, K. Ohe,
   Influence of N2+ Concentration and Electron Temperature in TiN0.3 Formation on Stainless Steel
   Substrate, XVth Europhysics Conference on Atomic and Molecular Physics of Ionized Gases,
   ESCAMPIG, Miskolc- Lillafüred, 26th - 30th August 2000, Hungary, Vol. 24F, pp. 494-495.
149. C. P. Lungu, A. M. Lungu, M. Akazawa, Y. Sakai, CxFy Film Deposition in RF C7F16,
   (C3F7)3N/(C4F9)3N and C8F18/C8F16O Vapor Plasmas, The 17-th Symposium on Plasma
   Processing, Nagasaki, 26-28 July, 2000pp. 395 – 398.
150. Y. Sakai, C. P. Lungu, A. M. Lungu, H. Sugawara, M. Miyamoto, Influence of discharge
   properties on CFx film deposition in fluorocarbon vapor discharge. The 52 nd Annual Gaseous
   Electronics Conference, October 5-8, Norfolk, Virginia, USA, Abstract published in The Bulletin
   of The American Physical Society (Annual GEC, 1999).
151. C. P. Lungu, A. M. Lungu, Y. Sakai, H. Sugawara, Spatial and temporal monitoring of active
   species in C7F16 vapor discharges, The 52nd Annual Gaseous Electronics Conference, October 5-8,
   Norfolk, Virginia USA, Abstract published in The Bulletin of The American Physical Society
   (Annual GEC, 1999)
152. C. P. Lungu, A. M. Lungu, Y. Sakai, H. Sugawara, M. Tabata, M. Akazawa, M. Miyamoto, CF x
   Polimer Film Deposition in DC and RF Fluorinert Vapor Plasmas, The Second International
   Symposium on Applied Plasma Science, Osaka, Japan, September 20-24, 1999, pp. 253 – 260.
153. C. P. Lungu, A. M. Lungu, Y. Sakai, H. Sugawara, M. Tabata, M. Miyamoto, DC and RF
   Fluorocarbon (C7F16) Discharges and CFx Film deposition, 1999 Annual Conference of
   Fundamentals and Materials Society IEE Japan Waseda, Tokyo, Japan, September 9-10, 1999. 47
   (pp.191-196)
154. CP. Lungu, A. M. Lungu, G. Inoue, Y. Sakai, H. Sugawara. Spatial and Temporal Distribution of
   Species in a Plasma Excited by dc discharge and UV irradiation applied for NO 2 Decomposition,
   Proc. of The XXIVth International Conference on Phenomena in Ionized Gases Warsaw, Poland,
   July 11-16, 1999. Vol I, pp.93-97,
155. CP. Lungu, A.M. Lungu, Y. Sakai, H. Sugawara, M. Tabata, M. Miyamoto, Deposition of
   Fluorocarbon Polymer Films in Plasma Excited by dc Discharge and UV Irradiation, Proc. of The
   XXIVth International Conference on Phenomena in Ionized Gases, Warsaw, Poland, July 11-16,
   1999. Vol. I pp.43-44.
156. CP. Lungu, A. M. Lungu, G. Inoue, Y. Sakai, H. Sugawara, M. Tabata, C 7F16 Decomposition in
   Low Temperature Plasma Excited by DC Discharge and UV irradiation The 46 th Spring Meeting
   of The Japan Society of Applied Physics and Related Societies, Noda, Chiba, Japan, Mars 28-31,
   1999, 30p-G-8, (Vol. No.1, p. 170).
157. C. P. Lungu, A. M. Lungu G. Inoue Y. Sakai, H. Sugawara, Helium and Argon Influence on NO2
   Decomposition in Low pressure Plasma Excited by DC Discharge and UV Radiation, 1999
   National Convention of the Institute of Electrical Engineers of Japan, Yamaguchi, Japan, Mars 22-
   24 (Vol.1, pp.145-146)
158. C. P. Lungu, A. M. Lungu, G. Inoue, Y. Sakai, H. Sugawara, M. Tabata, Spectroscopic Study on
   Fluorocarbon Plasma Excited by DC Discharge and UV Radiation, The Asia-Pacific Workshop on
   Water and Air Treatment by Advanced Oxidation Technologies: Innovative and Commercial
   Applications, Tsukuba, Japan, December 17-19, 1999, pp.62-65
159. M. Balaceanu, D. Pantelica, P. M. Racolta, G. Pavelescu, A. Popescu, E. Grigore, C. P. Lungu,
   Dependence of the TiN hard coating properties on the substrate position, The 51st Annual
   Gaseous Electronics Conference, 4th International Conference on Reactive Plasmas and 16th
   Symposium on Plasma Processing, October 19-23, Maui, Hawaii, USA, pp.113-114, Abstract
   published in The Bulletin of The American Physical Society (Annual GEC, 1998)
160. C. P. Lungu, A. M. Lungu, G. Inoue, Y. Sakai H. Sugawara, Spectroscopic characterization of
   NOx-containing plasma excited by dc discharges and UV radiation, The 59 Autumn Meeting of
   The Japan Society of Applied Physics, September 15-18, 1998, Hiroshima, Japan, vol.1, p.111.
161. C. P. Lungu, O. Takai, I. Mustata, M. Futsuhara, S. Q. Xiao, F. J. Alvarez, F. M. Rodriguez M.
   Braic, G. Musa, Analysis of reactive sputter deposition of TiN thin films, The 4th IUMRS
   (International Union of Materials Research Societies) International Conference in Asia OVTA
   (Overseas Vocational Training Association), September 16-18, 1997, Makuhari, Chiba, Japan,
   p.657
162. S. Q. Xiao, C. P. Lungu, O. Takai, G. Musa, Optical emission observation in electron beam
   sustained Ti arc and rf plasmas, 13th International Symposium on Plasma Chemistry, August 18-
   22, 1997, Beijing, China pp. 594-599
163. G. Musa, A. Baltog, C. P. Lungu, Influence of the H2 on the Ne negative glow spectra in
   (Ne+1%Xe)+H2 mixtures, 23rd International Conference on Phenomena in Ionized Gases
   (ICPIG), July 17-22, Toulouse, France, pp. 94 – 95.
164. P. Lungu, M. Futsuhara, O. Takai, M. Braic, G. Musa, Noble gas influence on reactive rf
   magnetron sputter deposition of TiN films, The Fourth International Symposium on Sputtering &
   Plasma Processes ISSP'97, June 4-6, Kanazawa, Japan, pp. 437- 442.
165. S. Q. Xiao, K. Tsuzuki, C.P.Lungu, O. Takai, Structure and properties of CeN thin films deposited
   in arc discharge, The Fourth International Symposium on Sputtering & Plasma Processes ISSP'97,
   June 4-6, Kanazawa, Japan, pp. 185-190.
166. M. Futsuhara, C.P.Lungu, K. Yoshioka, O. Takai, Properties of ZnO films prepared by reactive rf
   magnetron sputtering and OES measurement, The Fourth International Symposium on Sputtering
   & Plasma Processes ISSP'97, June 4-6, Kanazawa, Japan, pp.639-644.
167. I. Kleps, D. Nicolaescu, C.P.Lungu, G. Musa, C. Bostan, F. Caccavale, Porous silicon field
   emitters for display applications, Proceedings of the International Vacuum Electron Source, The
   Netherlands, July 1- 4, 1996, pp.132-136
168. Mustata, A. M. Lungu, G. Bajeu, C. P. Lungu, C. Biloiu, Some consideration on the potentiality of
   the relaxation discharges use for plasma technological processing, 13th Europhysics Sectional
   Conference Atomic and Molecular Physics of Ionized Gases (ESCAMPIG), Poprad, Slovakia; 27-
   30 August, 1996. pp.4 41-442
169. G. Musa, M. A. Bratescu, M. P. Dinca, C. P. Lungu, M. Mihalache, Neon metastable quenching
   by Hydrogen and Argon in narrow gap barrier discharge, 13th Europhysics Sectional Conference
   Atomic and Molecular Physics of Ionized Gases (ESCAMPIG), Poprad, Slovakia; 27-30 August,
   1996. pp.35-36
170. A.Baltog, G. Bajeu, C. P. Lungu, E. Raiciu, I. Borcoman, G. Musa, A. Ricard, Influence of H 2
   and SF6 addition on time evolution of the narrow gap barrier discharge in Ne+1%Xe, 13th
   Europhysics Sectional Conference Atomic and Molecular Physics of Ionized Gases (ESCAMPIG),
   Poprad, Slovakia; 27-30 August 1996, pp.41-42.
171. G. Musa, C. P. Lungu, G. Bajeu, E. G. Finantu, I. Borcoman, Influence of H 2 addition on Hg
   resonance line trapping in barrier discharge 13th Europhysics Sectional Conference Atomic and
   Molecular Physics of Ionized Gases (ESCAMPIG), Poprad, Slovakia; 27-30 August 1996, pp.75-
   76.
172. G. Bajeu, I. Mustata, C. P. Lungu, G.Musa, Narrow Pulsed Corona Discharge for Depollution,
   Proceed. of the XXIXth IEEE/IAS Annual Conference, Oct 2-5, (1994) Denver, USA, Vol. 3,
   pp.1583-1586.
173. A.Ricard, A.Popescu, A.Baltog, C. P. Lungu, G.Musa, Influence of the wall material on the
   excited species of a downstream nitrogen plasma 12 th European Sectional Conference on Atomic
   and Molecular in Atomic and Ionized Gases, ESCAMPIG, august 1994, Leeuwenhorst, The
   Netherlands, vol II, p 201-202
174. G.Musa, A.Baltog, A.Popescu, C. P. Lungu, E.Aldea, A.Ricard, Cathode and temperature
   influence on the negative glow spectra with and without hydrogen addition, 12 th European
   Sectional Conference on Atomic and Molecular in Atomic and Ionized Gases, ESCAMPIG,
   august 1994, Leeuwenhorst, The Netherlands, vol I, p 410-411
175. G.Musa, M.A.Bratescu, R.C.Bobulescu, A.Popescu, A.Baltog and C. P. Lungu, Penning effect in
   Ne+Ar and Ne+H2 mixtures, detected by optogalvanic study, Proceed. of The XXIst International
   Conference on Phenomena in Ionized Gases, Bochum, 1993, Germany, p.257-258
176. M.Bratescu, C. P. Lungu, A.Popescu, A.Baltog, I.Mustata, G.Musa, Optogalvanic study in
   negative glow of a Ne-Ar-H2 discharge, Proceed. XI-th ESCAMPIG, Sankt Petersburg, (1992)
   pp.256-257
177. C. P. Lungu, F.Hatori, T.Sugano, Low temperature plasma processes technologies - a possible
   way in SOI FET fabrication, Proceed. of International Conference on Condensed Matter
   Application, Dubai, 13-16 April 1992, 2 pages
178. G.Musa, A.Popescu, A.Baltog, C. P. Lungu, I.Mustata, Nearly one line emission of neon at 585.3
   nm in a Ne+Ar+H2 mixture discharge, Proceed. of The XX th International Conference on
   Phenomena in Ionized Gases, ICPIG, Pisa, 1991, Italy, 2 pages
179. G.Musa, A.Popescu, A.Baltog, C. P. Lungu, I.Mustata, The use of a heated cathode vacuum arc in
   vapors of melted anode for protective layer deposition, Proceed. of The 10 th International
   Symposium on Plasma Chemistry, ISPC, Bochum, 1991, Germany, 2 pages.
180. G.Musa, I.Mustata, A.Baltog, G.Bajeu, G.Dinescu, A.Popescu, C. P. Lungu, A.M.Oancea,
   N.Niculescu, Preliminary results on a heated cathode multiple discharge in copper vapors in
   vacuum (Heated cathode anodic vacuum arc), Proceed. of The Xth ESCAMPIG, Orleans, 1990,
   France, 2 pages
181. G.Musa, I.Mustata, A.Popescu, A.Baltog, C. P. Lungu, A.M.Oancea, Influence of the hydrogen
   addition in neon-argon Penning mixture on the  neon emission at 585.25 nm in 13.56 MHz RF
   discharge, Proceed.17-th Intern.Conf.on Phenomena in Ionized Gases, ICPIG, Budapest, (1985), 2
   pages
182. L.Nastase, C. P. Lungu, L.Ciobotaru, G.Musa, Transient phenomena in high voltage xenon
   discharge, Proceed.17-th Intern.Cong.on Phenomena in ionized Gases, ICPIG, Budapesta, (1985),
   2 pages
183. L.Nastase, C. P. Lungu, A.M.Oancea, G.Musa, Transient phenomena in a.c., plasma display,
   Proceed. 15-th Intern.Conf.on Phenomena in Ionized Gases, ICPIG, Dusseldorf, (1983), 2 pages
184. G.Musa, A.Baltog, A.Popescu, I.Mustata, A.M.Oancea, C. P. Lungu, The influence of the various
   gas admixtures to the xenon on the parameters of the flash tubes for lasers, Lucrarile Conferintei
   Internationale LAICS- Bucuresti, 30 Aug.-11 Sept.1982, 2 pages
185. G. Musa, A. Popescu, A. Baltog, L. Nastase, I. Mustata, N. Niculescu, A. Cormos, C. P. Lungu,
   Helium addition influence on the characteristics of a plasma display,        Proceed.15-th
   Intern.Conf.on Phenomena in Ionized Gases, ICPIG, Minsk, (1981), 2 pages.
                                          C.P.Lungu

                      Patents
  1. Norito, T. Kawachi, H. Ishikawa, T. Shibayama, K. Iwasaki and C. P. Lungu, SLIDE
    MEMBER JAPAN patent No: P2002-076377, 19 March 2002, USA patent No: 6,740,428
    B2; May 25, 2004
  2. G. Musa, C. P.Lungu, N.Niculescu, A.Popescu, A.Baltog, A.M.Oancea, L.Nastase,
    A.Cormos, I.Mustata, I.Truta “Plasma display device with external electrodes for
    numerical data and texts” Romanian Patent No: 97008/1988;
  3. G.Musa, C.P.Lungu, A.Baltog, A.Popescu, I.Mustata,“Circular or linear plasma display
    for goniometry and measuring devices”Romanian Patent No: 128610/1988
  4. G.Musa, I.Mustata, C.P.Lungu, A.Baltog, A.Popescu,“Planar light source with constant
    brightness on all surface” Romanian Patent No: 128609/1988;
  5. G.Musa, C.P.Lungu, A.Baltog, A.Popescu, I.Mustata, L.Nastase, A.Cormos,
    N.Niculescu, A. M. Oancea “Digital plasma display device with external
    electrodes”Romanian Patent No: 80146/1982;
  6. G.Musa, C.P.Lungu, A.Baltog, A.Popescu, I.Mustata, L.Nastase, A.Cormos,
    N.Niculescu,   A.M.Oancea,“Digital  plasma   display device  with  external
    electrodes”,Complementary Patent to Patent No: 80146/1982
  7. G.Musa, C.P.Lungu, A.Popescu, A.Cormos, “Method to solder laser windows on laser
    tubes” Romanian Patent No: 81231/1982.
  8. G.Musa, A.Cormos, A.Baltog, O.Pacala, C.P.Lungu, N.Niculescu, A.Timofte,
    E.Guta.,Touch panel for computer addressing”Romanian Patent No: 95848/1988;
  9. G.Musa, C. Surdu Bob, P.Chiru, C.P.Lungu, O.Branza, Cvasimonocromatic etalon
    source using barrier dielectric discharge, registration No: A/00831-04.10.2004 (OSIM,
    Romania)
  10. C.P.Lungu, I.Mustata, V. Zaroschi, Deposition method of high temperature oxidation
    resistant films by thermionic vacuum arc, registration No: A100731/10.10.2006 (OSIM,
    Romania)

Section 1.02 11.G. Musa, C. Surdu Bob, P. Chiru, C. P. Lungu, O. Branza, A new laser source
using the Monochromatisation effect. Patent No.: A/00831-04.10.2004,
12. LUNGU Petrica Cristian, MUSTATA Ion, ZAROSCHI Valer Antifriction layer and
preparation method, OSIM A2008/00256

								
To top