Uczestnicy Aktywni XXII Zjazdu Naukowego PTP (Materia3y do opr

Document Sample
Uczestnicy Aktywni XXII Zjazdu Naukowego PTP (Materia3y do opr Powered By Docstoc
					Spis wystąpień indywidualnych (referaty, plakaty, warsztaty) wstępnie zaakceptowanych przez Komitet Programowy XXXII Zjazdu Naukowego PTP
Żyć wspólnie: odkrywać innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele Kraków 22-25. 09.2005 r.

        Opłatę zjazdową według cen podanych w pierwszym i drugim komunikacie należy przesłać do dnia 30 czerwca na konto:

                      81 1020 2892 0000 5202 0134 0991 PKO BP I oddział Kraków
                        dla wpłat z zagranicy należy podać symbol BPKOPLPW
                Uwaga! Faktury związane z wpłatami zjazdowymi wydawane baędą po zakończeniu Zjazdu.

 Lp. Tytuł    Imię     Nazwisko    Współautorzy                 Tytuł wystąpienia
   Naukowy
 1.  mgr    Mirosława  Adamus                            Cechy osobowości, postawy interpersonalne oraz styl radzenia sobie w
                                              sytuacji stresowej przyszłych lekarzy w aspekcie oczekiwań społecznych
 2.  mgr    Katarzyna  Aluchna                           Miary zmiany schematów społecznych
 3.       Rafał    Antkowiak                          “Jak sprawić, aby dżin z lampy Alladyna do niej wrócił?” - Terapia rodzin w
                                              zaburzeniach jedzenia
 4.       Rafał    Antkowiak                          “Razem, osobno, czy wspólnie realizując osobne cele?” - Rozumienie
                                              zaburzeń odżywiania się w kontekście rodziny
 5.  Prof.   Bassam    Aouil                            Pomoc Psychologiczna online w systemie usług psychologicznych
   nadzw.
 6.  dr     Małgorzata  Artymiak                           Uwarunkowania efektywności pomocy psychologicznej on-line w percepcji
                                              studentów psychologii
 7.  dr     Andrzej   Augustynek                          Uzależnienie od internetu faktem czy artefaktem
 8.  dr     Wanda    Badura-Madej  dr Agnieszka Dobrzyńska-Mesterhazy      Psychoterapia urazu kazirodztwa

 9.       Łukasz    Baka                           Teoria opanowania trwogi a jakość życia
 10. dr     Jerzy    Baradziej                         Zakorzenienie i alternacja – tożsamość jednostki w społeczeństwie
                                            tradycyjnym i społeczeństwie nowoczesnym
 11. mgr     Urszula   Baran                           Krótkoterminowa terapia pacjenta psychosomatycznego
 12. mgr     Beata    Baran                           Wpływ schematów Ja na pamięć zachowań innych osób
 13. dr     Kamilla   Bargiel-    Agata Krupa,                Psychologiczne aspekty kontaktu z pacjentem jako istotny element edukacji
               Matusiewicz  AnnaTrzcieniecka-Green           lekarzy
 14. dr     Kamilla   Bargiel-    mgr Agata Krupa i mgr Monika Bąk-Sosnowska Możliwość zapobiegania zaburzeniom odżywiania
               Matusiewicz
 15. dr     Kamilla   Bargiel-    mgr Agata Krupa                Interwencja poznawczo-behawioralna u pacjentów poddawanych dializom
               Matusiewicz  dr Anna Trzcieniecka-Green
 16. dr     Beata    Basińska                           Poczucie koherencji a radzenie sobie ze stresem pracy
 17. mgr     Anna     Batory                            Dialogowa moralność – analiza zjawiska na gruncie teorii Huberta Hermansa

                                                                                     1
Lp. Tytuł   Imię    Nazwisko   Współautorzy                   Tytuł wystąpienia
  Naukowy
18. mgr    Przemysław Bąbel                              Ból, lęk i placebo
19. mgr    Olga    Bąk                               Psychologiczne skutki otrzymania informacji zwrotnej o wyniku badania
                                             testowego
20. dr     Hanna    Bednarek                            Style poznawcze a sprawność różnicowania emocji mimicznych ze względu
                                             na wiek i płeć
21. Prof. UAM, Maria    Beisert                            Rodzina kazirodcza – efekt zaburzeń relacji z obiektem
  dr hab.
22. mgr    Marta    Belka                             Psychospołeczne aspekty cukrzycy typu A w aspekcie rozwojowym
23.      Jolanta   Berezowska                           “Jak jeż z wiewiórką – miłość od trzeciego wejrzenia” - etapy
                                             krótkoterminowej terapii pary z dziećmi w wieku nastoletnim
24. mgr    Jadwiga   Berezowska-                          Realizować wspólne cele, czyli: zadania, z jakimi styka się psycholog w
              Pogoń                             zmieniającej się rzeczywistości Szpitala Miejskiego – próba analizy w
                                             kontekście reformy służby zdrowia
25. mgr    Jadwiga   Berezowska-                          Rola psychologa w akceptacji przez Pacjenta wstępnej kwalifikacji do
              Pogoń                             przeszczepu serca – analiza przypadku
26. dr n. hum. Barbara   Bętkowska-  mgr Jolanta Ryniak dr Barbara Zawadzka      Model terapii psychologicznej osób uzależnionych od tytoniu – doświadczenia
              Korpała                            własne


27. dr n. hum. Barbara   Bętkowska-                           Rola nauczania psychologii lekarskiej w radzeniu sobie ze stresem w pracy
              Korpała                            lekarza
28.      Anita    Białuńska   Prof. dr hab. Piotr Jaśkowski, dr Simone Dalla  Wpływ natężenia bodźca na synchronizację czuciowo - ruchową
                     Bella

29. dr     Katarzyna  Biegańska                           Szok w reklamie. Zmiana postawy względem produktu i marki pod wpływem
                                             reklamy wywołującej silne emocje.
30. dr     Katarzyna  Biegańska   prof. dr hab. Andrzej Falkowski         Podmiotowe wyznaczniki efektywności ekonomicznej przedsiębiorczości
31. Prof. dr  Adam    Biela     Ks.prof.dr hab. Władysław Prężyna        Spotkania z papieżem. Aspekty psychologiczne
  hab.
32. dr     Ewa     Bielańska                           Moje spotkania z niemowlęciem i jego matką
33. dr     Iwona    Bielawska   dr Urszula Dębska                Wolność wyboru a zniewolenie
34. dr     Eleonora  Bielawska-                           Depresja w okresie menopauzy – rola postaw wobec menopauzy i stresu
              Batorowicz
35. mgr    Katarzyna  Bielińska   mgr Łukasz Marszałek               Problematyka zaburzeń językowych przy dysfunkcjach i uszkodzeniach
                                             mózgu w orzecznictwie pozarentowym – implikacje praktyczne
36. mgr    Marcin   Biernacki   dr Adam Tarnowski                Wpływ obciążeń pamięci i zadań angażujących aktywność wzrokową na
                                             procesy poznawcze i ich introspekcyjny opis
37. mgr    Agata    Blaut                             Poznawcze mechanizmy zaburzeń afektywnych

                                                                                   2
Lp. Tytuł   Imię     Nazwisko     Współautorzy                 Tytuł wystąpienia
  Naukowy
38. dr     Jan     Blecharz                            Wsparcie psychologiczne w drodze do mistrzostwa sportowego
39.      Agnieszka  Bleja                              “Własną drogą – światu na spotkanie” – zasoby i kreatywność w pracy z
                                              dziećmi i młodzieżą poszukującą indywidualnego stylu uczenia się
40.      Agnieszka  Bleja                              “Oswoić lęk” – terapia dziecka lękowego – studium przypadku
41. dr     Agata    Błachnio                            Jakie cechy predysponują do zachowań nielojalnych
42. dr     Agata    Błachnio                            Inni będą lojalni wobec ciebie, jeśli ich o to poprosisz. (wpływ prośby i
                                              gratyfikacji na prośbę)
43. dr     Aleksandra  Błachnio                            Reorganizacja pamięci autobiograficznej w procesie rehabilitacji pacjentów po
                                              urazie głowy
44. dr     Aleksandra  Błachnio                            Różnice w organizacji perspektywy temporalnej w adolescencji i w okresie
                                              wczesnej dorosłości
45. mgr    Krzysztof  Bobrowski                            Poczucie koherencji a zachowania ryzykowne gimnazjalistów
46. mgr    Anna     Bogatyńska                           Adaptacja kulturowa małżeństw mieszanych
47. dr     Anna     Bokszczanin    Paul A. Toro, Karen L. Hobden , Bogusława   Bezdomność w opinii publicznej: porównanie pomiędzy czterema krajami
                       Matyla, Ewa Sławik, Monika Widera
48. dr     Anna     Bokszczanin    Aleksandra Grzyb,               Stres traumatyczny u żołnierzy pełniących zasadniczą służbę wojskową
                       Anna Szostek
49. dr     Danuta    Borecka-Biernat                         Rodzinne uwarunkowania zadaniowej i obronnej strategii radzenia sobie
                                               młodzieży w trudnych sytuacjach społecznych
50. mgr    Barbara   Borkowska                            Kryzys jako szansa – prewencyjna rola interwencji kryzysowej w żałobie
51. mgr    Anna     Borucka      mgr Agnieszka Pisarska, mgr Katarzyna Okulicz- Dylematy pomocy psychologicznej w szkole na podstawie szkolnej
                       Kozaryn                    interwencji profilaktycznej wobec uczniów z grupy podwyższonego ryzyka
52. Prof. dr  Paweł    Boski                              Identyfikacja kulturowa Polaków z Janem Pawłem II
  hab.
53. Prof. dr  Paweł    Boski                              O sensie, potrzebie, problemach i rezultatach badań międzykulturowych –
  hab.                                          Wprowadzenie do sympozjum
54.      Hanna    Brycz                              Zwiększanie trafności spostrzegania iluzji w swoim zachowaniu
55. mgr    Lidia    Brzozowska    Prof. dr hab. Zygfryd Juczyński        Czynniki wpływające na satysfakcję z życia i chroniące przed wypaleniem
                                              opiekunów przewlekle chorych członków rodziny
56. dr     Waldemar   Budziński                            Ewolucja nauczania psychologii w Akademii Medycznej w Gdańsku
57.      Anna     Buingoc                             ABC Terapii poznawczo – behawioralnej. Eksperyment behawioralny w
                                              terapii poznawczo – behawioralnej
58. mgr    Marcin    Bukowski                            Motywacyjne i kontekstowe determinanty aktywizacji stereotypów
59. mgr    Małgorzata  Cetera                             Psychoterapia krótkoterminowa pacjentów cierpiących na lęk napadowy z
                                              agorafobią
60. mgr    Ewa     Chalimoniuk                           Mity i skrypty rodzinne oraz ich wpływ na nasze życie osobiste i zawodowe
61. dr     Jolanta   Chanduszko-                           Psychologiczna charakterystyka kobiet z nadwagą a zachowania związane z
              Salska                             jedzeniem

                                                                                    3
Lp. Tytuł   Imię     Nazwisko     Współautorzy               Tytuł wystąpienia
  Naukowy
62. dr     Elżbieta   Chmielnicka-Kuter dr hab. Piotr Oleś            W kierunku eksploracji „głosów umysłu”: refleksje i doświadczenia z
                                            warsztatów dialogowych
63. mgr    Marta    Chmielowiec                        Psychoterapia krótkoterminowa a trudności w funkcjonowaniu społecznym u
                                            pacjentki ze schizofrenią paranoidalną
64. dr     Jan     Chodkiewicz                        Jakość życia u osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i
                                            Dorosłych Dzieci Alkoholików. Doniesienia wstępne.
65. mgr    Anna     Chodynicka                         Jak Trening Komunikacji i Kompetencji Kulturowej wpływa na etnocentryzm
        Małgorzata

66. mgr    Anna     Chodynicka    mgr Monika Henne             Wywiad kulturowy – Wywiad psychologiczny z osobą odmienną kulturowo
        Małgorzata
67. dr     Michał    Chruszczewski                       Myślenie skojarzeniowe i jego miejsce w uzdolnieniach artystycznych
68. mgr    Szymon    Chrząstowski                        Rodziny osób z rozpoznaniem schizofrenii – ścieżki ku sobie i od siebie
69.      Barbara   Chuchacz                          Wideotrening Komunikacji, metoda XXI wieku pomagająca ułatwiać
                                            komunikację w rodzinie z dwójką lub większą ilością dzieci (na bazie pracy
                                            metoda w OAO “Pro Familia” oraz Poradni Psychoneurologii Wieku
                                            Rozwojowego)
70.      Barbara   Chuchacz                          Wideotrening Komunikacji, metoda XXI wieku pomagająca ułatwiać
                                            komunikację w rodzinie
71. dr     Agata    Chudzicka-     Małgorzata Grzywacz, Katarzyna Janiec  Nadmierne korzystanie z Internetu a percepcja czasu
              Czupała      (studentki V roku UŚ)
72. dr     Agata    Chudzicka-    dr Bożena Makselon-Kowalska       Zachowania nieetyczne w organizacji. Kontekst interpersonalny.
              Czupała
73.      Aleksandra  Chybicka                          Sytuacyjne uwarunkowania romantycznej zazdrości a styl przywiązania
74. mgr    Joanna    Chylińska                         Efektywność stylów i strategii radzenia sobie ze stresem szkolnym
75. Prof. UW  Wanda    Ciarkowska                         Czynniki sprzyjające redukcji różnic międzypłciowych w zdolnościach
  dr hab.                                      przestrzennych
76. mgr    Jan     Cieciuch                          Kryzys wartości i przekonań religijnych w okresie dorastania

77. Prof. UAM Lidia     Cierpiałkowska                       Współczesny MARIO – holik, czyli o psychologicznych mechanizmach
  dr hab.                                      uzależnień
78.      Roman     Ciesielski                         “Terapeuta w zagrożeniu” - autohipnoza jako wewnętrzne źródło wsparcia
79.      Roman     Ciesielski                         Zjawiska hipnotyczne jako narzędzie diagnostyczne i interwencji
                                            terapeutycznej
80. mgr    Dominika   Cieślikowska    mgr Elżbieta Olczak           Perspektywy psychologii międzykulturowej
81. mgr    Dominika   Cieślikowska    mgr Karolina Mazurkowska        Psycholog szkolny a kwestie wielokulturowości
82. mgr    Dominika   Cieślikowska                        Postać i kontekst w procesach percepcji i pamięci. Polsko – chińskie badania
                                            porównawcze nad analitycznym i holistycznym stylem poznawczym

                                                                                   4
Lp. Tytuł    Imię    Nazwisko     Współautorzy         Tytuł wystąpienia
  Naukowy
83. dr      Sylwia   Cisek      dr Kinga Lachowicz-Tabaczek  Potoczne koncepcje charakteru narodowego a stereotypy i uprzedzenia
                                      narodowościowe
84. dr      Wojciech  Cwalina     mgr Paweł Koniak       Percepcja dopasowania sloganu wyborczego do partii politycznej. Strategia
                                      pozycjonowania.
85. mgr     Ireneusz  Czachura                    Elementy systemowej terapii rodzin w pracy z pacjentem chirurgicznym
86.       Maria    Czajkowska    dr Henryk Pędziwiatr     Sylwetka psychologiczna osób ze spłyconą lub zniesioną lordozą w odcinku
                                      szyjnym kręgosłupa i zmianami zwyrodnieniowymi w tym obszarze
87.       Elżbieta  Czapiewska-   Anna Janik          “W kręgu zmian i nowe możliwości” – spożytkowanie procesów grupowych
               Zejden                     w psychoterapii

88.       Elżbieta  Czapiewska-                  Psychoterapia klaustrofobii – tworzenie metafory fobii i spożytkowanie jej w
               Zejden                     kształtowaniu zmian w relacjach z ludźmi
89. dr      Ewa     Czaplewska                   Zaburzenia kompetencji pragmatycznej – konsekwencją nieprawidłowości
                                      związanych z językową kompetencją systemową czy z nabywaniem
                                      umiejętności decentracji interpersonalnej?
90. mgr     Szymon   Czapliński                   Mity, które pomagają usprawiedliwiać nierówność społeczną
91. dr      Joanna   Czarnota-Bojarska               Dopasowanie czlowiek - organizacja
92. dr      Joanna   Czarnota-Bojarska mgr Katarzyna Wardecka    Zachowania socjocentryczne czyli o zachowaniach obywatelskich w
                                      organizacji
93.       Ewa     Czemierowska   Jadwiga Soboń         Spotkałam nawet szczęśliwych nauczycieli – czyli jak pomagać nauczycielom
                                      dbać o siebie?
94.       Alicja   Czerederecka                  Przejawy manipulacji dzieckiem a nasilenie syndromu oddzielenia od
                                      drugoplanowego opiekuna (PAS)
95. Prof. UW   Ewa     Czerniawska                  Podmiotowe korelaty aktywności strategicznej i osiągnięć szkolnych
  dr hab
96. dr      Krystyn   Czerniejewski                 R.L. Stevensona odkrycie wielości JA
97. Prof. UW   Maria    Czerwińska-                  Koncepcje młodzieży dotyczące własnego życia w ujęciu rozwojowym
  dr hab.         Jasiewicz
98. Prof. UW   Maria    Czerwińska-                  Struktura oraz główne elementy koncepcji młodzieży dotyczącej własnego
  dr hab.         Jasiewicz                   życia
99. dr n. hum.  Iwona    Czuma                     Środowiskowe i osobowościowe aspekty sukcesu zawodowego (na podstawie
                                      badań empirycznych top menedżerów koncernów międzynarodowych)
100. dr     Dorota   Czyżowska                   Moralność w perspektywie psychologii narracyjnej
101. dr     Simone   Dalla Bella   Isabele Peretz        Różnicowanie stylów Zachodniej muzyki klasycznej wymaga poczucia rytmu
                                      a nie wiedzy muzycznej

102. mgr     Agnieszka  Daniluk                    Moralno – osobowościowe uwarunkowania agresji u wysokokwalifikowanych


                                                                            5
Lp. Tytuł    Imię     Nazwisko      Współautorzy                 Tytuł wystąpienia
    Naukowy
                                                zawodników różnych gier zespołowych
103. Prof. UJ  Bogdan    de Barbaro                            Jak powstaje tożsamość pacjenta psychiatrycznego
   dr hab.
104. Prof. UJ  Bogdan    de Barbaro     dr Lucyna Drożdżowicz, mgr Bernadetta Janusz, Kiedy w terapii rodzin “pozytywne przeformułowanie” powoduje pozytywne
   dr hab.                   mgr Katarzyna Gdowska, dr Mariusz Furgał   skutki
105. mgr     Aleksandra  Dembińska                            Hermeneutyczna analiza postaw wobec śmierci u wolontariuszy hospicyjnych
106. Prof. AB  Maria    Deptuła                             Szanse rozwoju kompetencji społecznych w klasie szkolnej
   dr hab.
107. Prof.AJD  Romuald   Derbis       Katarzyna Trawka i Tomasz Wirga        Cechy skali a wynik pomiaru jakości życia
   dr hab.
108. mgr     Krystyna   Dobiała                             “Niby już wszystko wiem a ja wciąż to mam” - hipnoterapia w pracy z
                                                uporczywym objawem
109.  mgr    Krystyna   Dobiała                             Ustawienia systemowe według Berta Hellingera. “Rodzina – Strumień życia”
110.  mgr    Krystyna   Dobiała                             Zastosowanie hipnozy w pracy z pacjentem depresyjnym
111.  mgr    Małgorzata  Dobkowska                            Metody badania tendencji do plotkowania
112.  dr    Bartłomiej  Dobroczyński                           “Jesteś kimś innym, niż myślisz, ze jesteś”: rys historyczny o
                                                niepoczuciowych, nieświadomościowych koncepcjach tożsamości
113. dr     Barbara   Dobrzańska-Socha                         Cierpienie inwalidów zagrożeniem, czy szansą rozwoju?
114. dr hab.   Zofia    Dołęga                              Samotność – psychologiczny wymiar braku bliskości, intymności i sensu
115.       Cezary W.  Domański                             Drogi edukacji psychologów polskich. Studenci Uniwersytetu w Zurychu w
                                                latach 1870-1917
116. dr     Artur    Domurat                             Percepcja czasu jazdy z rożną prędkością a skłonność do ryzyka kierowców w
                                                świetle teorii użyteczności oraz teorii Kahnemana i Tversky`ego
117. dr     Roman    Dorczak                             Znaczenie rozumienia ideałów edukacyjnych dla rozwoju indywidualnego
118. dr     Krystyna   Doroszewicz    mgr Małgorzata Krzemińska           Możliwości kreowania wizerunku własnej osoby za pomocą formy imienia.
                                                Rola płci psychologicznej odbiorcy autoprezentacji
119. mgr     Marcin    Drabek       dr Dorota Merecz i mgr A. Mościcka      Narażenie na przemoc w miejscu pracy a problemy w funkcjonowaniu
                                                zawodowym i w sferze zdrowia psychicznego ofiar
120. mgr    Marcin    Drabek       mgr Agnieszka Mościcka i dr Dorota Merecz   Skala narażenia na przemoc pracowników służby zdrowia i sektora usług.
121. mgr    Marcin    Drabek       dr Dorota Merecz i mgr Agnieszka Mościcka   Mobbing – szczególny rodzaj zagrożenia w miejscu pracy
122. Prof. SWPS Krystyna   Drat-Ruszczak   dr Róża Bazińska               Narcyzm: zaburzenie osobowości czy współczesne zdrowie psychiczne
   dr hab.
123. Prof. SWPS Krystyna   Drat-Ruszczak   mgr Maria Correia               “Uciszanie siebie” jako styl funkcjonowania kobiet uzależnionych i
   dr hab.                                          współuzależnionych
124. dr n. hum. Lucyna    Drożdżowicz                           Terapia małżeńska jako proces dekonstruowania więzi z rodzicami – refleksje
                                                z perspektywy terapeuty rodzinnego
125. mgr     Beata    Dróżdż       dr n.med. Wiktor Dróżdż            Problemy emocjonalne osób z dysleksją rozwojową – praca poglądowa
126. Prof. dr  Bohdan    Dudek                              Związek stresu zawodowego funkcjonariuszy służb mundurowych z ich

                                                                                     6
Lp. Tytuł    Imię     Nazwisko     Współautorzy                 Tytuł wystąpienia
   Naukowy
   hab.                                         stanem zdrowia
127. Prof. dr  Bohdan    Dudek                             Potrzeba rozmowy o zdarzeniach traumatycznych a nasilenie symptomów
   hab.                                         PTSD u uczestników zdarzeń
128. dr     Anna     Dyląg      mgr Justyna Mojsa              Od utraty troski o człowieka do utraty radości z pracy – nowe perspektywy w
                                              badaniach nad wypaleniem zawodowym
129. Prof. dr  Maciej    Dymkowski                           Zakres i zadania psychologii historycznej
   hab.
130. ks. dr   Jan     Dziedzic                           Żałoba po Papieżu Janie Pawle II
131. mgr    Kinga    Dziwańska                           Hierarchie wartości młodzieży – analiza rozwojowa
132. mgr    Kinga    Dziwańska                           Treść oraz cechy celów na różne okresy czasowe w zależności od wieku
                                              młodzieży – wyniki badań własnych
133.      Irena    Dzwonkowska                          Czy nieśmiali ludzie otrzymują taką pomoc jakiej potrzebują i o jaką proszą?
134. mgr    Lilianna   Engel      mgr Aleksandra Kuhn-Dymecka         Ocena obrazu klinicznego, cech osobowości oraz dysfunkcji poznawczych
                                              pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i związanymi ze stresem
                                              podejmujących psychoterapię ambulatoryjnie
135. mgr    Lilianna   Engel      mgr Edyta Fira-Krempa            Odkrywanie inności – wyznaczniki skuteczności leczenia, a także możliwości
                       doktorantka                 zmiany i rozwoju jednostki w procesie długoterminowej terapii grupowej
136. dr     Małgorzata  Fajkowska-Stanik Prof. dr hab. Magdalena Marszał-Wiśniewska  Nastrój depresyjny i temperament: efekt smutnej twarzy w tłumie
137. Prof. dr  Andrzej   Falkowski    mgr Małgorzata Michalak           Wsteczne kształtowanie pamięci w reklamie: Implikacje dla marketingu
   hab.                                         gospodarczego i politycznego
138. mgr    Magdalena  Fąfrowicz    Prof. dr hab. Tadeusz Marek, prof. dr hab.  Funkcja tylnych płatów ciemieniowych lewej i prawej półkuli w procesie
                       Czesław Nosal                przenoszenia uwagi wzrokowej między obiektami i lokalizacjami
139. mgr    Magdalena  Fąfrowicz    Prof. dr hab. Tadeusz Marek         Neuroergonomia: nowe perspektywy projektowania pracy
140. mgr    Teresa    Fedyk                             Jak nas widzą inni – osoby bezrobotne – aktywne i pasywne na rynku pracy

141. dr     Ewa     Fersten                            Zmiany w poziomie wolnorodnikowego utleniania i funkcjonowanie
                                              poznawcze jako istotne czynniki w diagnozie pacjentów z poszerzonym
                                              układem komorowym – doniesienia wstępne
142. mgr    Anna     Filus                             Zaangażowanie i inwestycje w dzieci własnych dzieci: Dziadkowie w Grecji,
                                              Chinach i w Polsce
143. dr     Agnieszka  Fornalczyk    dr Sylwia Cisek               “Na obraz i podobieństwo moje” - atrybucja partnera negocjacyjnego a
                                              orientacja społeczna aktora.
144. mgr    Paweł    Fortuna                            Do jakich wniosków dochodzą widzowie na podstawie treści telewizyjnych
                                              programów informacyjnych?
145. dr hab.  Piotr    Francuz                            Teoretyczne i metodologiczne podstawy psychologicznych badań rozumienia
                                              telewizyjnych programów informacyjnych
146. mgr    Joanna    Frąckowiak                          Wpływ reakcji GvH (przeszczep przeciwko gospodarzowi) na jakość życia
                                              pacjentów po transplantacji szpiku

                                                                                   7
Lp. Tytuł    Imię     Nazwisko    Współautorzy              Tytuł wystąpienia
    Naukowy
147.       Beata    Froch-Danel                      Adaptacja do choroby przewlekłej i terminalnej. Rola czynników
                                           psychologicznych u osób żyjących z wirusem HIV
148.       Krzysztof  Fronczyk                        Związek stresu w pracy zawodowej i depresyjności z nadużywaniem
                                           substancji psychoaktywnych
149. dr hab.   Stefan    Frydrychowicz                     Komunikacja interpersonalna w środowisku rodzinnym i szkolnym jako
                                           czynnik rozwoju młodzieży
150.       Lidia    Gadomska -                       Interwencja kryzysowa w rodzinie po samobójczej śmierci
               Mrozowska
151. mgr     Anna     Galos                         Krótkoterminowa psychoterapia zaburzenia osobowości, czyli wykorzystanie
                                           metod Berta Hellingera w terapii indywidualnej
152. dr     Agnieszka  Gałkowska                       Oczekiwania względem kompetencji oraz osobowości tajnego
                                           współpracownika i niektóre metody oddziaływania na niego według
                                           materiałów wewnętrznych Służby Bezpieczeństwa
153. dr     Robert    Gałuszczyński                     Psychologia w projektowaniu: sekwencyjna wizualizacja firmy w Internecie w
                                           oparciu o kryteria efektywności
154. mgr     Małgorzata  Gamian                         Autopercepcja – refleksyjna czy bezrefleksyjna?
155. mgr     Małgorzata  Gamian     mgr Michał Zawadzki          Czy coraz trudniej dostać się za próg? Różnice międzykulturowe a
                                           efektywność techniki “stopa w drzwi”
156. mgr    Katarzyna   Gania                         Samotność – propozycja interpretacji zjawiska perpspektywie nooteorii
157. Prof. UAM Lechosław   Gapik      dr Katarzyna Waszyńska         Czy istnieje uzależnienie od seksu?
   dr hab.
158. mgr    Adrianna    Garczarek    mgr Katarzyna Turczyn-Jabłońska, mgr  Przystosowanie do pracy osób po zawale serca – model teoretyczny
                       Małgorzata Waszkowska
159. lek. med  Andrzej   Gardziel                        Obejmowanie, przestrzeń przechodnia, przeniesienie, miłość
160. mgr     Aneta    Garncarz    mgr Anna Kiczuła            Wybrane metody diagnozy funkcjonalnej dzieci z autyzmem i innymi
                                           zaburzeniami rozwoju – prezentacja i krytyczna ocena
161. Prof. dr  Piotr    Gasparski                       Diagnoza – dystans – instrumentalność. Model gotowości do prewencji
   hab.                                      zagrożeń
162. dr     Izabela   Gatkowska                       Kategoryzacja w języku u dorosłych (młodych) – wybrane zjawiska
163.       Barbara   Gawda                         Ekspresja miłości u osób z osobowością antyspołeczną
164. dr med.   Dariusz   Gąsecki     dr hab. med. Walenty Michał Nyka    Dynamika wybranych zaburzeń poznawczych w przebiegu leczenia
                                           trombolitycznego udaru niedokrwiennego mózgu
165. dr     Krzysztof  Gąsior                         Typy alkoholizmu u kobiet
166. Prof. dr  Józef    Gierowski    mgr Agnieszka Idziak          Czynniki ryzyka a wybrane cechy osobowości nieletnich oraz ich
   hab.    Krzysztof                              funkcjonowanie w zakładzie poprawczym
167. Prof. dr  Józef    Gierowski                       Kompleksowe opiniowanie o stanie zdrowia psychicznego sprawcy czynu
   hab.    Krzysztof                              zabronionego
168. mgr     Małgorzata  Glenc                         Predyspozycje osobowościowe do ryzykowania a odporność na stres u pilotów

                                                                               8
Lp. Tytuł    Imię     Nazwisko    Współautorzy                 Tytuł wystąpienia
   Naukowy
                                              szybowców
169. dr     Alicja    Głębocka    Aleksandra Nocuń (studentka Vroku UO)     Procesy tłumienia myśli o treściach związanych z odżywianiem u kobiet
                                              cierpiących na anoreksję
170.      Martyna   Głuszek-Osuch                         Objawy PTSD u pielęgniarek
171. mgr    Dorota    Godlewska -                          Percepcja mobbingu
               Werner
172. mgr    Marcin    Golański                           Właściwości wolicjonalne i afektywne a detekcja sygnałów emocjonalnych
173. Prof. UŁ  Lucyna    Golińska                           Przyczyna czy skutek? Relacje między poczuciem koherencji,
   dr hab.                                        zaabsorbowaniem pracą i zdrowiem
174. dr     Krystyna   Golonka                            Kultura organizacyjna – wspólne cele i wartości w organizacji
175. dr hab.  Andrzej   Gołąb                             Dobro dziecka i inne względy w sprawach o seksualne wykorzystywanie
                                              dzieci

176. dr     Oleg     Gorbaniuk                           Wymiary postrzegania osobowości marki przez polskich konsumentów
177. dr     Oleg     Gorbaniuk                           Tożsamość kryterialna Polaków na Ukrainie wobec zagrożenia atrybutów
                                              tożsamości narodowej
178. dr     Ewa     Goryńska                            Badanie nastroju: polska adaptacja Przymiotnikowej Skali Nastroju (UMACL)
179. Prof. UW  Maryla    Goszczyńska   mgr Sabina Kołodziej              Czy podejmowanie ryzyka przez osoby przedsiębiorcze wynika z
   dr hab.                                        akceptowanych wzorców kulturowych?
180. mgr    Agata    Goździewicz   Prof. dr hab. Augustyn Bańka          Orientacja na kontakty międzygrupowe a otwartość na karierę w wymiarze
                                              międzynarodowym
181. mgr    Agata    Goździewicz   Prof. dr hab. Augustyn Bańka          Poczucie jakości życia u młodzieży zorientowanej na karierę międzynarodową
182. dr     Lech     Górniak                            Jak zaufanie interpersonalne powoduje oszczędności w organizacji –
                                              doniesienie z badań
183. dr     Lech     Górniak                            Kiedy dzielenie się wiedzą wymaga zaufania – doniesienie z badań
184. mgr    Małgorzata  Górska                             Stadialność procesu adaptacji a czas trwania niepełnosprawności u osób z
                                              paraplegią
185.      Jacek    Gracz                             Psychospołeczne uwarunkowania ruchowej aktywności rekreacyjnej.
186. dr     Marek    Graczyk     dr Zdzisław Kobos; Maciej Jerz,        Zachowania trenerów w ocenie i preferencjach sportowców oraz samoocenie
                       Agnieszka Fabryczeska, Michał Szulaski, Michał trenera
                       Araszkiewicz studenci IV roku psychologii
                       UKSW
187. dr     Marek    Graczyk     mgr Alicja Pęczak-Graczyk           Psychologiczna sytuacja sportowca wysokokwalifikowanego w trakcie
                                              realizacji długoterminowych zgrupowań treningowych – referat
                                              wprowadzający
188. Prof. dr  Bożena    Grochmal-Bach                         Rehabilitacja neuropsychiatryczna opiekunów pacjentów po urazie głowy
   hab.
189. mgr    Milena    Grochowska                          Dobrostan psychiczny matek dzieci chorych terminalnie

                                                                                  9
Lp. Tytuł    Imię     Nazwisko      Współautorzy                 Tytuł wystąpienia
   Naukowy
190. dr     Magdalena  Grohman      dr Krzysztof T. Piotrowski, Prof. Thomas B.  Kategorie pojęciowe a procesy generowania nowych idei
                        Ward, mgr Katarzyna Żyła (wygłosi dr
                        Piotrowski)
191. dr n. hum. Ewa     Gruszczyńska                           Pomiar poczucia koherencji w poszukiwaniu trafności różnicowej
                                               Kwestionariusza Orientacji Życiowej
192. dr     Eufrozyna  Gruszecka     Prof. dr hab. Jerzy Trzebiński        Nadzieja podstawowa i typ więzi międzyludzkiej a doświadczanie
                                               wdzięczności
193. dr     Michał    Grygielski                            Percepcja komunikacji rodzicielskiej a tożsamość osobowa młodzieży
194. dr     Iwona    Gryniuk-Toruń                          Oddziaływania grupowe jako podstawowa forma profilaktyki okresu
                                               dorastania
195. dr     Monika    Grzesiak-Feldman                         Formy tożsamości społecznej a wykraczanie poza stereotypowe postrzeganie
                                               grup i jednostek
196. Prof. dr  Lidia    Grzesiuk                             Mobbing w miejscu pracy i opinie na temat mobbingu oraz ich korelaty
   hab.
197.      Łukasz    Grzeszczyk     dr Zdzisław Kobos,              Wizerunek sportowca w mediach
                        Wiktor Łukojć, Karolina Borawska,
                        Agata Gumieniak
                        Agnieszka Jędrych, Aleksandra Paciorek
198.      Magdalena  Gulcz                              ABC Terapii poznawczo-behawioralnej. Formułowanie przypadku (1)
199. dr n. hum. Bożena    Gulla                              Psychospołeczne aspekty transplantacji serca – wprowadzenie w
        Alicja                                    problematykę
200. dr n. hum. Bożena    Gulla                              Kwalifikacja psychologiczna do transplantacji serca
        Alicja
201. dr n. hum. Bożena    Gulla                              Praktyczne umiejętności rozpoznawania Wzorów Zachowań
        Alicja
202. dr     Ewa     Gurba                              Relacje rodzice - dorastające dzieci w kontekście rozwoju tożsamości
                                               adolescentów
203. dr     Monika    Guszkowska                            Wpływ ćwiczeń fizycznych na stany nastroju kobiet
204.      Katarzyna  Gusztyła                             Wpływ dynamiki emocji na przetwarzanie informacji perswazyjnych
205. mgr    Antonina   Gutowska                             Rodzicielstwo adopcyjne – trud i piękno odmienności
206. mgr    Małgorzata  Guzowska-                            Represyjny styl radzenia sobie ze stresem a zdrowie
               Dąbrowska
207. dr hab.  Wanda    Hajnicz                             Współdziałanie – autonomiczna decyzja dziecka. Strategie rozwiązywania
                                               przez dzieci 6-cio, 7-dmio i 8-letnie zadania o charakterze “dylematu więźnia”
208. dr hab.  Andrzej   Hankała                             Organizacja czasowa i sprawność odtwarzania (reprodukowania) informacji
209. dr     Mirosław   Harciarek                            Utajone postawy a efekty następcze
210. mgr    Michał    Harciarek     lek med. Anna Nowikowska, dr med. Bogdan   Funkcjonowanie neuropsychologiczne osób dializowanych
                        Biedunkiewicz, dr med. Monika         zakwalifikowanych do operacji transplantacji nerki – badania pilotażowe

                                                                                     10
Lp. Tytuł    Imię    Nazwisko    Współautorzy                  Tytuł wystąpienia
    Naukowy
                      Lichodziejewska-Niemierko, dr hab.med. Alicja
                      Dębska-Ślizień,
                      Prof.dr hab. med.Bolesław Rutkowski
211. mgr     Anna    Hebenstreit                          Pisanie o przyszłości jako narracyjna technika samopoznania i sprawowania
                                              kontroli
212.       Anna    Hełka     dr Alicja Głębocka               Wizerunek ciała w czasopismach adresowanych do mężczyzn na przykładzie
                                              Playboya i CKM
213. dr     Eunice   Hempolińska-                          Integracja struktury “ja” a trwałość związków interpersonalnych
               Nowik
214. dr     Eunice   Hempolińska-                          Rola integracji w teoriach osobowości. Ujecie historyczne
               Nowik
215. mgr     Monika   Henne                             Akulturacja obcokrajowców w Warszawie
216. mgr     Monika   Henne     mgr Joanna Więckowska              Adaptacja studentów – uczestników programu Sokrates -Erasmus na
                                              uczelniach przyjmujących
217. dr     Agnieszka  Hennel-    mgr Jadwiga Berezowska-Pogoń, mgr        Drapieżny kapitalizm a psychoterapia z ludzką twarzą – doświadczenia z
               Brzozowska   Bożena Matkowska , mgr             superwizji partnerskiej
                      Grażyna Skibniewska
218. dr     Agnieszka  Hennel-                            Interkulturowe aspekty konsultacji psychologicznych dla cudzoziemców
               Brzozowska
219. mgr     Radosława  Herzog     Prof. dr hab. Anna Grabowska,          Rola jąder podstawy w utajonym uczeniu zależności probabilistycznych
                      dr Łukasz Krzywoszański
220. Prof.    Anna    Herzyk                             Możliwości i ograniczenia samonaprawy uszkodzonego mózgu a proces
   UMCS                                          zdrowienia psychiki
   dr hab.
221. Prof.dr hab. Irena   Heszen                             Zasoby duchowe człowieka a radzenie sobie ze stresem w chorobie
                                              somatycznej
222. dr     Grzegorz  Iniewicz                            Teoria przywiązania a terapia rodzin
223. dr     Justyna   Iskra                             Przyjaźń, czas, sukces... zrozum swoje doświadczenie. Jakościowa analiza
                                              zdarzeń życiowych
224.  dr    Justyna   Iskra                             Wolitywna orientacja na działanie i na stan a typy charakteru
225.  dr    Irena    Iskra-Golec                          Różnice w percepcji wieku a ocena stresu pracy
226.  mgr    Jakub    Iwański    mgr Piotr Rycielski               Warsztaty Wrażliwości Międzykulturowej
227.  mgr    Jakub    Iwański    mgr Ludmiła Poleszak, mgr Piotr Rycielski    Konflikt w środowisku międzykulturowym
228.  mgr    Agnieszka  Iwaszkiewicz                          Konsultacja do grupy terapeutycznej jako model kwalifikacji do grupy i pracy
                                              z pacjentem grupowym
229.       Adam    Izdebski                            Efekt Kallistenesa, czyli dlaczego wyprawa Aleksandra Wielkiego zatrzymała
                                              się na rzece Hyfasis?
230. mgr     Laura    Jabłonowska                          Rola psychologa w realizacji celów wspólnoty sportowej: zawodnik, trener,

                                                                                   11
Lp. Tytuł    Imię    Nazwisko    Współautorzy              Tytuł wystąpienia
    Naukowy
                                          sponsor, psycholog.
231. dr     Ewa     Jackowska                       Wybrane aspekty funkcjonowania osobowości sprawców masowych zbrodni
                                          w czasach II wojny światowej
232. dr n. hum. Anna     Jakubowska-  mgr Stanisław Wójtowicz         Postawy wobec przeszczepiania narządów w Polsce – reprezentanci skrajnych
               Winecka                        poglądów
233. dr n. hum. Anna     Jakubowska-  dr n. med. Danuta Styjecka-Rowińska   Znaczenie konsultacji psychologicznej w procesie kwalifikacji do
               Winecka                        przeszczepiania nerki od żywego dawcy
234. dr     Iwona    Janicka                        Rodzinne uwarunkowanie zadaniowej i obronnej strategii radzenia sobie
                                          młodzieży w trudnych sytuacjach społecznych
235.       Anna    Janik                         Wykorzystanie hipnoterapii w leczeniu niepłodności
236. dr     Konrad   Janowski    mgr Rafał P. Bartczuk          Ocena poznawcza sytuacji choroby przewlekłej. Analiza psychometryczna
                                          dwóch metod pomiaru.
237.  dr    Maciej   Janowski                        Radzenie sobie z negatywnymi emocjami
238.  dr    Konrad   Janowski                        Stosowane strategie a efektywność radzenia sobie ze stresem choroby
239.  dr    Michał   Janson                         O znaczących różnicach pomiędzy zemstą a odwetem
240.       Iga     Jaraczewska                      ABC terapii poznawczo-behawioralnej. Praca z negatywnymi myślami (2)
241.  mgr    Anna    Jarmołowska                      Psychologiczna analiza decyzji o posiadaniu pierwszego dziecka u kobiet i
                                          mężczyzn
242. mgr     Anna    Jarmołowska                      Struktura decyzji ujawnienia dziecku adopcji u rodziców przysposabiających
243. ks. dr   Marek    Jarosz     mgr Rafał P. Bartczuk i mgr Michał P.  Style myślenia religijnego. Badania empiryczne populacji polskiej i
                      Wiechetek                amerykańskiej
244. Prof. dr  Maria    Jarymowicz                       Pojęcie MY jako podstawa społecznych identyfikacji
   hab.
245. Prof. dr  Maria    Jarymowicz                       O podstawach i przejawach identyfikowania się z innymi ludźmi
   hab.
246. dr     Aleksandra Jasielska                        Pozahedonistyczna tendencja w regulacji emocji
247. mgr     Mieczysław Jaskulski                        Oswoić lęk (praca w prywatnym ośrodku – Laboratorium Psychoedukacji
                                          versus praca w państwowej instytucji)
248. dr     Krzysztof  Jaskułowski                      Stereotypy narodowe jako źródło deformacji poznawczych w myśleniu
                                          historycznym
249.       Teresa   Jaśkiewicz-  Ewa Wach                Ekspertyza psychologiczna dotycząca wyjaśnień a prawa oskarżonego
               Obydzińska
250. Prof. dr  Piotr    Jaśkowski                       Rola bodźca maskującego w prymowaniu reakcji ruchowej
   hab.
251. mgr     Magdalena  Jaworska                        Osobowość a strategie podwyższania i obniżania nastroju
252. mgr     Kamil    Jaworski                        Jak matki dzieci z ADHD opowiadają o swoich dzieciach
253. dr     Irena    Jelonkiewicz  dr Katazryna Kosińska-Dec        Poczucie koherencji zasobem “uniwersalnym”: wyniki badań nad stresem
                                          rodzinnym i szkolnym oraz zdrowiem młodzieży warszawskiej

                                                                              12
Lp. Tytuł    Imię     Nazwisko    Współautorzy              Tytuł wystąpienia
   Naukowy
254. dr     Maria    Jeżewska    dr Irena Leszczyńska          Psychologiczne uwarunkowania podejmowania decyzji ryzykownych w
                                           sytuacji kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu
255. mgr    Karolina   Jędrek                         Poczucie sensu życia a nasilenie lęku u osób w okresie starości
256. mgr    Katarzyna  Jędruszczak                       Odsłanianie swojej prywatności
257. mgr    Łukasz    Jochemczyk   Prof. dr hab. Andrzej Nowak       Sekret zmarnotrawionego czasu. Proces komunikacji w trakcie początkowych
                                           faz negocjacji problemowych
258. Prof. UG dr Krzysztof  Jodzio                         Neuropoznawcze korelaty spadku fluencji słownej po udarze prawej półkuli
   hab.                                      mózgu.
259. dr     Maria    John-Borys                       Optymizm / pesymizm u dzieci z rodzin marginalizowanych społecznie
260. dr     Maria    John-Borys                       Więź emocjonalna miedzy rodzeństwem w rodzinach z problemem
                                           alkoholowym
261. dr     Maria    John-Borys                       Poczucie koherencji u dorastających w świetle wybranych zmiennych życia
                                           rodzinnego
262. mgr    Katarzyna  Joniec-Bubula                      Krótkoterminowa psychoterapia zachowania i emocji u pacjentki z epilepsją
263. dr n. hum. Barbara   Józefik     dr n. med. Maciej Pilecki        Obraz rodziny w oczach pacjentek z rozpoznaniem anoreksji i bulimii
                                           psychicznej i ich rodziców. Implikacje terapeutyczne
264. dr n. hum. Barbara   Józefik     dr n. med. M. Pilecki          Więzi w dwóch pokoleniach rodzin dziewcząt z rozpoznaniem anoreksji
                                           restrykcyjnej, bulimicznej i bulimii oraz depresji
265. Prof. dr  Zygfryd   Juczyński    Prof. dr hab. Dorota Kubacka-Jasiecka  Wymiary osobowości specyficzne dla wybranych chorób somatycznych –
   hab.                                      ujęcie metaanalityczne
266. mgr    Wioletta   Junik                          Szanse i zagrożenia realizacji zadań rozwojowych przez dzieci z rodzin z
                                           problemem alkoholowym
267.      Ewelina   Kaczmarczyk                       Rozpowszechnienie traumatycznych zdarzeń oraz poziom objawów PTSD i
                                           depresji wśród osadzonych w zakładach karnych
268. Prof.zw. dr Bożydar L.J. Kaczmarek                       Zaburzenia skryptów działania u pacjentów po urazach głowy
   hab.
269. dr     Magdalena Kaczmarek                         Pomiar symptomów zespołu stresu pourazowego u dzieci w wieku szkolnym:
                                           adaptacja “UCLA PTSD Index for DSM IV” i konstrukcja kwestionariusza
                                           PTSD-D w wersjach czynnikowej i klinicznej
270. mgr    Martyna   Kaflik-Pieróg  Prof. UŁ dr hab. Wiesław Szymczak    Rola zasobów osobistych i społecznych w zapobieganiu negatywnym
                                           konsekwencjom zdrowotnym stresu zawodowego u pracowników służb
                                           ratowniczych
271. mgr    Ewa     Kalecińska                       Wywieranie wpływu społecznego w dialogu
               Adamczyk
272. mgr    Katarzyna  Kaliszewska                       Psychologiczna charakterystyka zjawiska nadmiernego używania Internetu
273. mgr    Małgorzata  Kałaska                         Przekonania o naturze ludzkiej i przetwarzanie informacji odnoszących się do
                                           JA
274. mgr    Maja     Kamińska                        Stosunek słyszących rodziców do głuchego dziecka a sposób porozumiewania

                                                                               13
Lp. Tytuł    Imię    Nazwisko     Współautorzy                 Tytuł wystąpienia
   Naukowy
                                             się z dzieckiem
275. Prof.   Barbara   Kamińska                           Ja w świecie muzyki XX wieku
   AMFC
   dr hab.
276. dr hab.  Marta    Kamińska-                           Identyfikacja i postawy narodowe u uczniów i studentów pochodzenia
              Feldman                            polskiego na stale zamieszkujących na Litwie, Łotwie i Białorusi
277. mgr    Milena   Karlińska                           Regresja w hipnoterapii
278. dr     Elżbieta  Kasprzak     dr Joanna Rajang               Oczekiwania wobec szkoleń pracowniczych. Perspektywa pracownika i
                                             kierownika
279. mgr    Swetłana  Kasprzyk                           Wpływ rodzaju doświadczonego wydarzenia krytycznego na reakcję
                                             kryzysową.
280. dr     Grażyna   Katra                             Diagnoza umiejętności czytania ze zrozumieniem. Weryfikacja nowego testu
281. dr     Grażyna   Katra                             Plany życiowe młodzieży chińskiej i polskiej
282.      Maria    Kaźmierczak                          Empatia a relacje społeczne
283. Prof. dr  Danuta   Kądzielawa    dr Elżbieta Łuczywek            Neuropsychologiczna charakterystyka funkcjonowania poznawczego osób
   hab.                                         100-letnich i 65-letnich (na podstawie wybranych prób)
284. dr     Alicja   Keplinger                           Stany Ja i kody etyczne a poczucie sukcesu
285. dr     Bogna    Kędzierska                          Preferowane strategie radzenia sobie ze stresem a poziom zadowolenia z życia
                                             młodzieży niedowidzącej
286. mgr    Grzegorz  Kida                             Czy możliwa jest realizacja wspólnych celów wśród członków spółdzielni
                                             mieszkaniowych w świetle psychologicznych koncepcji pojęcia własności?
287. Prof. UJ  Maria    Kielar-Turska  dr Marta Białecka-Pikul, mgr Anna Skórska  Rozwój dziecięcych teorii umysłu. Rola sprawności językowych i funkcji
   dr hab.                                       zarządzającej
288. Prof. UJ  Maria    Kielar-Turska  mgr Anna Świątek               Specyfika komunikowania się w wieku senioralnym
   dr hab.
289. mgr    Piotr    Kiembłowski                          Przemoc seksualna doznawana w dzieciństwie i w okresie adolescencji – opis
                                             zjawiska i jego następstw dla ofiar
290. dr     Lucyna   Kirwil                            Powszechność zagrożenia w świecie prezentowanym przez telewizję

291. mgr    Janina   Kisielewska-                         Obserwacja wczesnych relacji rodzic-dziecko metodą kangura
              Abugeseisa
292.      Krzysztof  Klajs                             Współpraca w hipnozie. Plastyczność i ograniczenia terapeuty
293. dr     Jarosław  Klebaniuk                           Orientacja na Dominację – wymiar różnic indywidualnych i wyznacznik
                                              akceptacji dla nierówności społecznych
294. dr     Ewa     Klimas-Kuchtowa                        Muzyka jako czynnik uspołeczniający i inspirujący wrogość
295. dr     Waldemar  Klinkosz                            Motywacja do osiągnięć studentów. Badania z zastosowaniem Inwentarza
                                              LMI
296. dr n. hum. Joanna   Kliszcz     dr n. med. Katarzyna Nowicka-Sauer, dr n. hum. Empatia pracowników opieki zdrowotnej i studentów kierunków medycznych

                                                                                  14
Lp. Tytuł     Imię    Nazwisko    Współautorzy                 Tytuł wystąpienia
    Naukowy
                       BarbaraTrzeciak, dr n. med. Paweł Nowak, dr n. – nowa metoda oceny zdolności empatycznych
                       med. Agata Sadowska
297.       Jadwiga   Kłodecka-                           Trening mentalny: Refleksje wokół programów stosowanych w sporcie
               Różalska
298. dr      Grażyna   Kmita      mgr Paweł Zawitkowski             Trauma przedwczesnych narodzin z perspektywy dziecka i jego rodziców:
                                              wczesne problemy w zakresie regulacji i organizacji zachowania – patologia
                                              rozwoju czy strategia obronna?
299.       Katarzyna  Knopp                             Postawy rodzicielskie matek i ojców a poziom inteligencji emocjonalnej ich
                                              dorosłych dzieci
300. dr      Zdzisław  Kobos      dr med. Andrzej Modrzewski          Psychourologia – ocena, uwarunkowania
301. dr      Zdzisław  Kobos                             Obciążenia psychofizyczne podczas wykonywania zawodów trudnych i
                                              niebezpiecznych
302. dr      Zdzisław  Kobos      Andrzej Tomczak,               Umiejscowienie poczucia kontroli wzmocnień a style radzenia sobie ze
                       dr Marek Graczyk               stresem u osób uprawiających survival
303. mgr     Joanna   Kobosko                            Tożsamość osobowa młodzieży głuchej ze słyszących rodzin a mechanizmy
                                              regulacji afektywnej u matek
304.       Ewa     Kobyłka                            Katastrofa naturalna – odroczone skutki psychologiczne dla rodziny
305. dr      Iwona    Kocemba                            Doświadczanie przemocy w rodzinie wśród młodzieży szkól średnich
306. mgr     Katarzyna  Kocoń      mgr Katarzyna Okulicz-Kozaryn         Kryteria stawiania diagnozy problemowego używania lub uzależnienia od
                                              przetworów konopi
307. Prof. dr   Józef    Kocur      dr n. med. Wiesława Trendak          Znaczenie nastawień i uprzedzeń w formowaniu stereotypu charakteru
   hab. n.                                        narodowego
   med.
308. Prof. dr   Mirosław  Kofta                             Czy stereotypy spiskowe to naiwne teorie relacji międzygrupowych?
   hab.
309. mgr     Irena    Kołaczkowska                         Metoda obserwacji niemowląt według Esther Bick
310. dr n. med.  Artur    Kołakowski                          Dziecko z ADHD w relacji z nauczycielem
311. dr      Anna    Kołodziejczyk                         Rozwój rozumienia i interpretacji narracji audiowizualnej w okresie średniego
                                              dzieciństwa
312. dr      Jakub    Kołodziejczyk                         Zmiany w indywidualnym rozumieniu celów edukacji
313. mgr     Katarzyna  Komisaruk    Małgorzata Ułanowicz, dr Lucyna Kirwil    Wzorce osobowe w programach atrakcyjnych dla dzieci

314. mgr     Katarzyna  Komisaruk    Małgorzata Ułanowicz, Anna Fiszer       Stereotypy płci w przekazach telewizyjnych

315. mgr     Renata   Korzeń                            Związki płci psychologicznej kobiet i mężczyzn z temperamentem w ujęciu
                                              behawioralno-genetycznej teorii temperamentu A.H. Bussa i R. Plomina
316. mgr     Natasza   Kosakowska                          Postrzeganie kobiet i mężczyzn w kontekście typowych i nietypowych
                                              zachowań dla społecznych ról rodzajowych

                                                                                   15
Lp. Tytuł    Imię     Nazwisko     Współautorzy                 Tytuł wystąpienia
   Naukowy
317. dr     Marlena   Kossakowska                           Psychospołeczne uwarunkowania efektywności radzenia sobie ze stresem
                                               choroby przewlekłej
318. dr     Małgorzata  Kossowska                            Afekt jako moderator związku przekonań autorytarnych i uprzedzeń
                                               etnicznych
319. dr hab.  Janusz    Kostrzewski                           Jawny i ukryty niepokój oraz objawy depresji u 10-11-letnich chłopców z
                                               zespołem ADHD
320. dr hab.  Janusz    Kostrzewski    dr Ewa Zasępa                 Osobowość a zburzenia zachowania dzieci z lekką niepełnosprawnością
                                               intelektualną
321. mgr    Grażyna   Kot                               Współczesna emigracja – konieczność, korzyść czy normalność?
322. dr     Agnieszka  Kozak                              Pieniądze- szczęście czy zniewolenie?
323. mgr    Iwona    Kozłowska-                           Miejsce “innego” w systemie rodzinnym i społecznym
               Piwowarczyk
324. mgr sztuki Katarzyna  Krajewska-                           Aktualność poglądów Stefana Szumana na problematykę rozumienia muzyki
               Openchowska                           oraz rolę sztuki i przeżyć estetycznych w życiu człowieka
325. mgr    Agnieszka  Kraska                             Rozwój gestów komunikatywnych i działań symbolicznych u dzieci z różnym
                                               poziomem sprawności językowej we wczesnym dzieciństwie

326. Prof.   Grażyna   Krasowicz-Kupis                         Funkcjonowanie psychospołeczne ucznia z dysleksją – stereotypy i fakty
   UMCS
   dr hab.
327. Prof.   Marcin    Krawczyński                           Dynamika grupy sportowej:aktualne spojrzenie
   nadzw.
   dr hab.
328. mgr    Olga     Kriegelewicz                          Kwestionariusz do pomiaru stopnia zróżnicowania “ja” wg koncepcji Murraya
                                               Bowena – fuzja z innymi, bliskość z zachowaniem indywidualności czy
                                               emocjonalne odcięcie?
329. mgr    Aldona    Król                              Gotowość przebaczania a empatia
330. dr     Grzegorz   Króliczak                            Iluzja wklęsłej twarzy a działanie. Wpływ widzenia jedno i dwuocznego
331. mgr    Tomasz    Krówka      mgr Wojciech Solecki,             Wpływ nasilenia neurotransmisji gaba-ergicznej na efekty rozróżniające
                        mgr Małgorzata Filip, Prof. dr hab. Ryszrad  heroiny
                        Przewłocki
332. mgr    Paweł    Krukow                             Rozwój koncepcji psychopatii akcentujących istotę czynnika zaburzonego
                                               funkcjonowania mózgu
333. dr     Dorota    Krzemionka-   dr Małgorzata Kuleta              Ile we mnie Polaka, ile Europejczyka? Formy i zmiany społecznych
               Brózda                             identyfikacji młodych Polaków po integracji z Unią Europejską
334. dr hab.  Krzysztof  Krzyżewski                           Podmiotowe funkcjonowanie jednostki w małych społecznościach
335. Prof. UJ  Dorota    Kubacka-Jasiecka                        Kryzysy emocjonalne – autokreacja czy autodestrukcja?
   dr hab.

                                                                                    16
Lp. Tytuł    Imię     Nazwisko      Współautorzy                Tytuł wystąpienia
   Naukowy
336. Prof. UJ  Dorota    Kubacka-Jasiecka                       Rozważania wokół wzoru zachowania typu C – oraz jego znaczeniadla
   dr hab.                                        etiologii schorzeń somatycznych
337. mgr     Hanna    Kubiak                            Wypalenie emocjonalne matek a karanie dzieci nadpobudliwych

338. dr     Dorota    Kubicka                            Reperkusje treści medialnych w rozmowach

339. mgr     Jakub    Kubik       mgr Wojciech Solecki, mgr Tomasz Krówka,  Rola białka FOSB w procesach uczenia się i pamięci
                         prof. dr hab. Ryszard Przewłocki
340. mgr     Tomasz    Kudelski                           Nowy pacjent w grupie – wyzwania dla grupy
341. dr     Maria    Kujawa                            Zrozumieć niemowlę
342. dr     Jarosław   Kulbat       dr Alicja Głębocka             Czy wizerunek ciała jest autoschematem aktywizowanym przekazami
                                              medialnymi? Próba empirycznej weryfikacji
343. dr     Małgorzata  Kuleta       dr Dorota Krzemionka-Brózda        Znaczenie lęku dla dokonywanych wyborów i satysfakcji z życia
344.       Antoni    Kulpa                             Poczucie bezpieczeństwa a tożsamość płciowa u homoseksualistek
345. mgr     Marta    Kurczewska                          Koszty mieszania w poznawaniu mechanizmów przygotowania reakcji na
                                              bodźce zewnętrzne
346. dr     Paweł    Kurtek                            Regulacyjna rola lęku jako cechy i jako stanu w radzeniu sobie młodzieży z
                                              niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia w sytuacjach trudnych
347. Prof.    Anna     Kwiatkowska                          Tożsamość społeczna, czyli silni, zwarci, gotowi a co z resztą świata?
348. dr     Kinga    Lachowicz-                          Ukryte przekonania o naturze ludzkiej jako sygnalizator zasobów jednostki
               Tabaczek
349. dr     Bogusława  Lachowska                           Realizacja celów życiowych związanych z funkcjonowaniem w sferze
                                              zawodowej i rodzinnej
350. dr     Beata    Ledwoch                            Neuropsychologiczna ocena ofiary gwałtu w opiniodawstwie sądowym
351. Prof. UW  Maria    Ledzińska                           Inteligencja jednostki a siła doznań stresu informacyjnego – perspektywa
   dr hab.                                        edukacyjna
352.       Maria    Lehman                            Mity i stereotypy w wychowaniu małych dzieci
353. dr     Anna     Lendzion                           Wymiary rozwoju osobowości a prężny charakter u młodzieży
354. dr     Irena    Leszczyńska    dr Maria Jeżewska             Osobowościowe uwarunkowania i prognozy funkcjonowania zawodowego
                                              studentów Akademii Morskiej w Gdyni
355. dr n hum.  Elżbieta   Leśniak                            Próba samobójcza – przykład wielomiesięcznego przygotowania się do
                                              odebrania sobie życia
356. mgr     Aleksandra  Lewandowska-                         Postrzeganie systemu rodzinnego przez członków rodziny zrekonstruowanej
               Walter
357.  dr    Hanna    Liberska                           Pomysł na siebie i swoje życie
358.  dr    Hanna    Liberska                           Rozwój indywidualny w małżeństwie poprzez realizację zadań rozwojowych
359.  dr    Hanna    Liberska                           Orientacja ku przyszłości u młodzieży a jej środowisko rodzinne
360.  mgr    Jakub    Lickiewicz                          Charakterystyka psychologiczna osób popełniających przestępstwa

                                                                                     17
Lp. Tytuł    Imię    Nazwisko      Współautorzy               Tytuł wystąpienia
    Naukowy
                                              komputerowe
361. dr     Maria    Ligęza                            Wiedza dzieci w wieku przedszkolnym o opowiadaniu
362. Prof. dr  Wiesława  Limont                            Wykorzystanie myślenia metaforycznego w edukacji ku twórczości
   hab.
363. dr     Agnieszka  Lipińska-Grobelny                       Męskość, kobiecość, androgynia czyli płeć psychologiczna jako sugerowany
                                              wymiar w doborze zawodowym
364.       Lucyna   Lipman                            Konstrukcja w procesie – proces terapii pacjentki z rozpoznaniem bulimia
                                              nervosa
365.       Katarzyna  Lisowenko                           Możliwości rozwoju osobowego chorych na stwardnienie rozsiane
366. Prof. UW  Maja    Lis-Turlejska                         Poziomy rozpowszechnienia zdarzeń traumatycznych – pomiar różnymi
   dr hab.                                        narzędziami
367. dr     Katarzyna  Lubiewska                           Międzykulturowa Analiza Standardów Przystosowania Społecznego
368. mgr     Anna    Lubrańska                           Osobowościowe i temperamentalne uwarunkowania gotowości do zmiany w
                                              organizacji
369. dr     Mariola   Łaguna                            Ogólna samoocena czy skuteczność przedsiębiorcza? Badania nad
                                              uwarunkowaniami intencji przedsiębiorczej
370. dr     Mariola   Łaguna                            Nadzieja i optymizm a aktywne radzenie sobie z sytuacją bezrobocia
371. mgr     Dorota   Łatała                            Czy możemy mówić o przeniesieniu i przeciwprzeniesieniu w interwencji
                                              kryzysowej? Przegląd literatury
372.       Marta    Łockiewicz     Magdalena Nilidzińska i dr Dorota Kalka  Silne strony ucznia z dysleksją jako pomost w procesie edukacji
373. dr hab.   Władysław  Łosiak                            Następstwa stresu – przebieg procesu w czasie
374. dr     Zbigniew  Łoś                              Style życia czy zaburzenia rozwoju
375. mgr     Joanna   Łuczak       dr Konstantinos Tsirigotis        Zachowania związane ze zdrowiem dzieci i młodzieży i ich psychologiczne
                                              uwarunkowania
376. mgr     Barbara   Łuczak-                            Środowiskowe i temperamentalne uwarunkowania autoprezentacji dzieci w
               Okrasińska                          wieku przedszkolnym
377. dr     Jan     Łuczyński                           Zarządzanie edukacją dla rozwoju indywidualnego ucznia
378. dr     Elżbieta  Łuczywek                           Status poznawczy polskich stulatków
379.       Andrzej   Łukasik                            Ewolucyjne przyczyny zróżnicowania inteligencji miedzy ludźmi. W kierunku
                                              ewolucyjnej psychologii populacyjnej.
380. dr     Beata    Łukaszewska                          Psychologiczne konsekwencje realizacji planów osobistych
381. mgr     Magdalena  Łuźniak                            Zmiana otoczenia kulturowego. Style radzenia sobie z szokiem kulturowym.
382. mgr     Anna    Machnik                            Hierarchia wartości a jakość życia pacjentów w okresie choroby
                                              nowotworowej z hospicjum stacjonarnego i domowego
383. dr     Józef    Maciuszek                           Negacja w kontekście komunikacji perswazyjnej i wpływu społecznego
384. dr     Robert   Mackiewicz                          Kontrprzykłady we wnioskowaniu konsumenta
385. Prof.    Bruce    MacQueen                           Ocena zaburzeń pragmatyki u pacjentów po urazie głowy
         Duncan

                                                                                 18
Lp. Tytuł    Imię    Nazwisko     Współautorzy                  Tytuł wystąpienia
   Naukowy
386. dr     Dominika  Maison                             Postawy utajone – rewolucja w rozumieniu postaw, czy też konstrukt
                                               niepotrzebny psychologii
387. dr     Piotr    Majewicz                            Poznawcze struktury osobowości młodzieży niepełnosprawnej ruchowo
388.       Ryszard   Makarowski                           Osobowościowe predyktory funkcjonowania pilotów Szybowcowej Kadry
                                               Polskich Juniorów – jeden pomiar trzy replikacje
389. ks. Prof.  Józef    Makselon                            Doświadczenie cierpienia według Jana Pawła II
390. mgr     Renata   Maksymiuk                            Porównania społeczne – inni jako źródło informacji strategicznych
391. Prof. dr  Maria    Manturzewska                          O trudnej sztuce oceniania wykonań muzycznych (refleksje w przeddzień
   hab.                                          Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina)
392. mgr     Anna    Marciszewska                          Diagnoza potrzeb psychicznych i obrazu siebie u zawodników olimpijskich
                                               jako źródło motywacji wewnętrznej – propozycja wykorzystania w procesie
                                               treningu
393. mgr     Agnieszka  Marczyńska-                           Skala Oceny Sytuacji Trudnych jako potencjalny miernik ryzyka suicydalnego
               Wdówik                             wśród młodzieży
394. mgr     Agnieszka  Marczyńska-                           Internetowe forum dyskusyjne źródłem samowiedzy i wiedzy psychologicznej
               Wdówik                             wykorzystywanej na co dzień
395. mgr     Piotr    Markiewicz                           Umysł śniący
396.       Maria    Marquardt                            “Kiedy marzenia stają się rzeczywistością” – hipnoterapia – studium
                                               przypadku pacjentki molestowanej seksualnie
397. mgr    Łukasz    Marszałek                            Adaptacyjna rola postaw wobec choroby u osób po udarach mózgowych
398. dr n. hum. Agnieszka  Maryniak                            Woda w głowie – konfrontacja potocznej wiedzy o chorobie i obrazu siebie u
                                               nastolatków ze świeżo wykrytym wodogłowiem
399. dr n. hum. Agnieszka  Maryniak                            Katapultować się czy zginąć? Proces decyzyjny w sytuacji awaryjnej
400. mgr    Elżbieta   Masiak-Siudyła                         Analiza obrazu siebie członków Międzynarodowego Towarzystwa
                                               Świadomości Kryszny (ISKCON)
401. Prof. dr  Anna    Matczak     mgr Joanna Stanczak, mgr Elżbieta Studniarek  Komputerowy test do pomiaru rozpoznawania emocji – prace nad konstrukcją
   hab.                                          narzędzia
402. mgr     Urszula   Matera                             Akceptacja zachowań zgodnych ze stereotypem współczesnej kobiety wśród
                                               kobiet o różnej płci psychologicznej w okresie wczesnej i średniej dorosłości
403. dr n. med. Joanna    Mazur                              KIDSCREEN – Europejskie Badania Jakości Życia Związanej ze Zdrowiem
                                               Dzieci i Młodzieży
404. mgr     Karolina  Mazurowska                           Adaptacja kulturowa niemieckich ekspatriotów w Chinach: O paradoksalnych
                                               efektach incydentów kulturowych
405. dr     Dorota   Merecz      mgr Marcin Drabek               Uniwersalność czy specyficzność sposobów radzenia sobie ze stresem
                       mgr Agnieszka Mościcka             zawodowym. Analiza aktywności kopingowej pracowników wykonawczych
406. dr     Dorota   Merecz      mgr Agnieszka Mościcka i            Wsparcie ze strony rodziny a konsekwencje doświadczania przemocy w pracy
                       mgr Marcin Drabek
407. dr     Dorota   Merecz      mgr Marcin Drabek               Przeciwdziałanie przemocy w miejscu pracy – interwencje nastawione na

                                                                                    19
Lp. Tytuł    Imię     Nazwisko    Współautorzy             Tytuł wystąpienia
    Naukowy
                       mgr Agnieszka Mościcka        jednostkę i organizacje
408. mgr     Jacek    Mesterhazy                      Analiza afektywna psychologicznych następstw doświadczeń traumatycznych
                                          u dzieci
409. mgr     Beata    Mieńkowska                      Moje refleksje na temat realizacji wspólnych celów, wspólnych odkryć i
                                          przeciwdziałania zniewoleniu, na podstawie dwuletniej współpracy z Otylią
                                          Jędrzejczak oraz pobytu na Igrzyskach XXVII Olimpiady w Atenach

410.       Laura    Miklaszewska-                    Praca zawodowa kobiet – wybór czy konieczność? Czynniki wpływające na
               Franasik                       poczucie zniewolenia zawodowego współczesnych kobiet.
411. dr     Maria    Mikołajczyk                     Homogeniczność kulturowa otoczenia społecznego a trafność spostrzegania
                                          własnego ciała i zadowolenia z ciała
412.  mgr    Małgorzata  Milczarek                      Podejmowanie ryzyka a kultura bezpieczeństwa i wypadki
413.  mgr    Agnieszka  Miłkowska                      Rodzinne uwarunkowania zadowolenia z życia u młodzieży
414.  mgr    Iwona    Minakowska                      Naukowiec to tez człowiek – czy warto odkrywać Innego?
415.  mgr    Joanna    Miniszewska   mgr Katarzyna Walecka-Matyja     Wyznaczniki akceptacji choroby w hemofilii i łuszczycy – doniesienia
                                          wstępne
416. mgr     Katarzyna  Minkiewicz                      Interwencja kryzysowa wobec osoby napadniętej i obrabowanej
417. dr     Urszula   Mirecka                       Językowe środki wprowadzania w stan hipnozy stosowane w hipnoterapii
418. dr     Lucjan    Miś       mgr Izabela Pieklus         Postęp mediów regres dialogu: dualna rola mediów w sytuacji konfliktów
                                          społecznych
419. dr     Lucjan    Miś       mgr Izabela Pieklus         Przemoc w rodzinie – w oczach ofiar i w środkach masowego przekazu
420. mgr     Marcin    Młynarczyk                      Rozbieżności w systemie Ja: Ja realne, Ja idealne, Ja powinnościowe.
                                          Psychologiczne konsekwencje doznawanych rozbieżności – analiza w oparciu
                                          o Teorie Autoregulacji E.T.Higginsa
421. mgr     Katarzyna  Moczulska    mgr Robert Szostek          Praca z grupami psychoterapii grupowej w przychodni zdrowia psychicznego:
                                          trudności, ograniczenia, możliwości rozwoju (praca w prywatnym ośrodku –
                                          Laboratorium Psychoedukacji versus praca w państwowej instytucji)
422. mgr     Dagmara   Modrzejewska                     Perspektywa terapeutyczna w procesie opiniowania podczas wykonywania
                                          środka zabezpieczającego. (Dążenie do obiektywizmu czy efekt Pigmaliona)
423. dr n. med. Joanna    Moryś                        Zależność między poziomem lęku i zaburzeniami depresyjnymi, a dynamiką
                                          zmian wskaźników martwicy mięśnia sercowego u osób po selektywnej
                                          angioplastyce naczyń wieńcowych
424. mgr     Agnieszka  Mościcka    mgr Marcin Drabek dr Dorota Merecz  Cecha lęku i wzór zachowania jako modyfikatory bezpośrednich reakcji na
                                          przemoc
425. mgr     Agnieszka  Mościcka    dr Dorota Merecz mgr Marcin Drabek  Mobbing w miejscu pracy – problemy diagnostyczne i orzecznicze
426. mgr     Agnieszka  Mościcka    dr Dorota Merecz mgr Marcin Drabek  Przemoc w pracy jako szczególny rodzaj stresora zawodowego. Cechy
                                          indywidualne ofiar a konsekwencje doświadczanej przemocy.
427. dr     Helena    Mroczkowska                     Motywacja do osiągnięć sportowych – założenia teoretyczne i aplikacyjne ich

                                                                              20
Lp. Tytuł      Imię     Nazwisko      Współautorzy             Tytuł wystąpienia
    Naukowy
                                             przełożenie
428. dr       Dorota    Mroczkowska                       Uwiedzeni przez jedzenie: O uzależnieniu od jedzenia w kontekście
                                             wybranych zaburzeń odżywiania
429. dr       Barbara   Mroziak      mgr Marek Zwoliński, lek.med. Ewa   Poczucie koherencji i inne zasoby psychiczne a jakość życia pacjentów z
                          Gaszewska               reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS)
430. dr       Krzysztof  Mudyń                          Miejsce tożsamości w R. Diltsa koncepcji poziomów neurologicznych.
                                             Niektóre implikacje praktyczne
431. dr       Dagmara   Musiał                          Przyjmowanie perspektywy rodzica w odniesieniu do szczęścia przez
                                             młodzież męską i żeńską
432. dr hab. inż.  Karol    Myszkowski                        High Dynamic Range Imaging and Perception Issues in Computer Graphics
433. dr       Elżbieta   Napora                          Z kompasem czy bez u chłopców wychowywanych przez samotnych rodziców
434. Prof. dr    Alicja    Nasilowska-Barud                     Analiza pięciu wielkich czynników osobowości w ujęciu Costy i McCrae u
   hab.                                         chorych z niedokrwienna choroba serca
435.        Dorota    Nawalaniec                        Porównanie ocen funkcjonowania społecznego osób otyłych i szczupłych
436. dr       Jacek    Neckar                          Co cenią mężczyźni, a co kobiety? Różnice płciowe w hierarchii wartości z
                                             uwzględnieniem schematów płciowych
437. mgr      Andrzej   Nehrebecki                        Poprawa w zakresie objawów stwardnienia rozsianego skorelowana z
                                             psychoterapią wykorzystującą metody ustawień systemowych Berta
                                             Hellingera
438. mgr      Andrzej   Nehrebecki                        Czy nieświadomość ma poczucie humoru?
439. dr       Agnieszka  Niedźwieńska    mgr Beata Baran            Potoczne koncepcje pamięci i ich funkcje regulacyjne
440. dr       Agnieszka  Niedźwieńska    Maciej Swieży             Trwałość fałszywych wspomnień autobiograficznych
441. Prof. dr    Adam     Niemczyński    mgr Marzena Kucińska; mgr Krzysztof  Użycie kazusów w szkoleniach mających na celu rozwój etyczno – zawodowy
   hab.                      Troczyński, mgr Anna Turczyńska    psychologa
442. Prof. dr    Adam     Niemczyński                       Wyjście poza spór liberalizmu z komunitaryzmem w badaniach nad społeczno
   hab.                                         - moralnym rozwojem człowieka
443. dr       Tomasz    Niemirowski                       Odkrywanie drugiego jako warunek doświadczenia wolności i budowania
                                             wspólnoty.
444. dr       Małgorzata  Niesiobędzka                       Czy polski system podatkowy jest sprawiedliwy?
445. Prof. dr    Czesław   Nosal       mgr Joanna Myśliwiec         Odczuwanie nacisku czasu – pomiar i typy sytuacji
   hab.
446. dr       Anna     Nowicka      mgr Artur Marchewka          Priming dla bodźców emocjonalnych i neutralnych
447. dr       Czesław   Noworol                         Przedsiębiorczość świadomą alternatywą kariery absolwentów: wprowadzenie
                                             do Metateorii Tranzycji ze Świata Edukacji do Świata Pracy
448. dr       Tomasz    Ochinowski                        Głos milczącego pokolenia. Metoda analizy przeżyć więźniów politycznych
                                             okresu stalinowskiego na terenie całej Polski w perspektywie historyczno-
                                             psychologicznej
449. mgr      Małgorzata  Oczak                          Problemy etyczne w badaniach z wykorzystaniem instrukcji maskujących.

                                                                                21
Lp. Tytuł     Imię    Nazwisko    Współautorzy                  Tytuł wystąpienia
    Naukowy
                                               Przykład analiz wpływu pytań sugerujących
450. dr      Halszka   Ogińska     Paweł Napolski i Katarzyna Ogińska (studenci  Indywidualna wrażliwość na porę doby, porę roku i warunki pogodowe
                       IV roku)
451. Prof. UŁ   Nina    Ogińska-Bulik                         Rola inteligencji emocjonalnej w zapobieganiu negatywnym skutkom stresu
   dr hab.                                         zawodowego pracowników służb społecznych
452. Prof. UŁ   Nina    Ogińska-Bulik                         Właściwości osobowości sprzyjające chorobom somatycznym
   dr hab.
453. dr      Beata    Ogórek-Tęcza                          Aksjologiczna treść rozwoju tożsamości zawodowej
454. mgr     Katarzyna  Okulicz-Kozaryn mgr Janusz Sierosławski Katarzyna Kocoń    Testy przesiewowe umożliwiające rozpoznawanie problemowego używania
                                               przetworów konopi i innych narkotyków przez nastolatków
455. mgr     Elżbieta  Olczak                             Różne drogi do satysfakcji z doświadczenia Wolontariatu Europejskiego na
                                               podstawie badań wolontariuszy
456. dr      Anna    Oleszkowicz   mgr Olga Bąk                  Emocjonalno-motywacyjne aspekty oceny zachowań z zakresu maksymalizmu
                                               moralnego
457. dr      Maria    Oleś                              Jakość życia u dzieci, młodzieży i dorosłych – aspekty strukturalne, modele
                                               oceny, wyznaczniki
458. Prof. KUL Piotr     Oleś                              W kierunku zmian tożsamości narracyjnej i dialogowej
   dr hab.
459. mgr    Marta     Olszewska    mgr Michał Siedlecki             Unikanie czy preferencja niepewności? - Porównania polsko – niemiecko –
                                              hinduskie
460.       Jacek    Olszewski                          Wzory radzenia sobie ze stresem w grupach pacjentów z nerwicowymi
                                              zaburzeniami lękowymi, odznaczających się zbliżonymi cechami osobowości
461.       Katarzyna  Orlikowska                          Bliskość i autonomia małżonków a satysfakcja z małżeństwa
462. dr      Dorota   Ortenburger                         Czynniki psychologiczne a radzenie sobie z bólem o charakterze przewlekłym
463. dr      Jarosław  Orzechowski   dr Magdalena Śmieja             Testowy pomiar inteligencji emocjonalnej- ocena trafności testu KREQ
464. dr n. hum.  Krzysztof  Ostaszewski   Prof. dr hab. Czesław Czabała, mgr Krzysztof Zmiany w pozytywnych i negatywnych wskaźnikach zdrowia psychicznego
                       Bobrowski, mgr Anna Borucka, mgr Katarzyna młodzieży w okresie nauki w gimnazjum
                       Okulicz-Kozaryn, mgr Agnieszka Pisarek
465. dr      Tadeusz   Ostrowski                          Skala badania obrazu własnej osoby W.H. Fittsa w świetle wyników badania
         Marian                                  osób po świeżym zawale serca
466. dr      Urszula   Oszwa                            Analiza profilu funkcji poznawczych dzieci z zaburzeniami liczenia
467. dr      Urszula   Oszwa      dr Aneta Borkowska              Wymiar impulsywność – refleksyjność jako przejaw stylu poznawczego u
                                              dzieci z zaburzeniami liczenia
468. dr      Wojciech  Otrębski    mgr Katarzyna Rutkowska           Kompetencje społeczne instruktorów sportu jako warunek efektywnej
                                              współpracy z zawodnikiem, propozycje dla organizatorów szkoleń
469. dr      Wojciech  Otrębski                           Wpływ środowiska przebywania na poziom adekwatności osobowej badanych
                                              z lekkim upośledzeniem umysłowym
470. mgr     Ewa     Pałczyńska                          Temperamentalne uwarunkowania wypalenia zawodowego u

                                                                                   22
Lp. Tytuł    Imię    Nazwisko   Współautorzy                 Tytuł wystąpienia
    Naukowy
                                             psychoterapeutów
471. dr     Irena    Parfieniuk                          Poczucie tożsamości narodowej a spostrzeganie cech Polaków i innych
                                             narodowości
472. mgr     Dariusz   Parzelski                          Zaangażowanie w sport jako wyraz realizacji celów zawodnika
473. dr     Piotr    Passowicz   lek. med. Katarzyna Wrzesień          Proces powstawania małej grupy analitycznej
474. mgr     Jacek    Pasternak                          Osobowość a skuteczność terapii odwrażliwienia za pomocą ruchów oczu
                                             (Eye Movement Desensitization and Reprocessing – EMDR)
475. dr     Anna    Paszkowska-                         Wpływ kultury na oczekiwania młodzieży wobec doradztwa
               Rogacz                            psychologicznego w sytuacji wyboru kariery zawodowej
476. mgr     Magdalena  Paśka     Prof. dr hab. Krystyna Skarżynska i mgr Dorota Rola “bytowości” (entitativity) grupy w analizie spostrzegania relacji
                      Wiśniewska-Juszczak              międzygrupowych o charakterze międzynarodowym.
477. dr hab.   Tomasz   Pawelec                           Psychologia historyczna a psychohistoria – rozważania o problemach
                                             kształtowania się interdyscyplinarnego pola badawczego
478. dr     Jerzy    Pawlik                            Bliskość i odrzucenie przez rodziców w doświadczeniu pacjentów w procesie
                                             analizy grupowej
479. dr     Jerzy    Pawlik    mgr Krzysztof Bąk               Droga od lęków i uprzedzeń do zaufania i współpracy instytucji
                                             międzynarodowych
480. mgr     Piotr    Pawłowski                          Transakcyjny model reakcji na traumę – dynamika związków między traumą,
                                             PTSD i cechami temperamentu
481. Prof. dr  Maria    Pąchalska                          Anozognozja u pacjentów po urazie głowy
   hab.
482. mgr     Olga    Pelc-Pękala  dr Marcin Szczerbiński            Poznawcze uwarunkowania rozwoju umiejętności czytania w klasach 0 – 2.
483. mgr     Marta    Penczek                           Konsekwencje dłuższego kontaktu międzykulturowego: Czy stajemy się mniej
                                             etnocentryczni?
484. dr     Henryk   Pędziwiatr                         Wpływ terapii masażem na wybrane aspekty sprawności osób ze zmianami
                                             wyprostnymi kręgosłupa w odcinku szyjnym i zmianami w tym obszarze
485. dr     Henryk   Pędziwiatr  mgr Maria Czajkowska             Samoocena wybranych cech emocjonalności oraz procesu snu u chorych ze
                                             zmianami zwyrodnieniowymi w odcinku szyjnym kręgosłupa
486. dr     Henryk   Pędziwiatr                         Zmiany w sylwetce psychologicznej i samoocenie emocjonalności u chorych
                                             somatycznie ze mianami zwyrodnieniowymi w odcinku szyjnym kręgosłupa
                                             zachodzące pod wpływem masażu leczniczego
487.       Jadwiga   Piątek                           Spostrzeganie kryzysu przez osoby po interwencji kryzysowej – badania
                                             katamnestyczne
488. mgr     Joanna   Piekarska                          Inteligencja emocjonalna rodziców i ich dzieci
489. dr n. hum  Agnieszka  Pietrzyk                          Wyleczony z raka jako społecznie napiętnowany a leczący się jako odrzucony
                                             w obecnej ochronie zdrowia. Jak z tym żyć?
490. dr n. hum  Agnieszka  Pietrzyk                          Psychologiczny portret biednych i bogatych w przysłowiach polskich a
                                             współczesne opinie o tych ludziach u nastolatków

                                                                                 23
Lp. Tytuł     Imię     Nazwisko    Współautorzy                 Tytuł wystąpienia
   Naukowy
491. dr n. hum  Agnieszka  Pietrzyk                           Psychoseksualne problemy kobiet po mastektomii
492. mgr     Jolanta   Pikul-Witek                         Społeczno - moralne przemiany we wczesnej dorosłości
493. dr      Irena    Pilch                            Portrety makiawelisty i niemakiawelisty: makiawelizm a ocena osobowości
                                              własnych i partnera
494. Prof. UJ   Barbara   Pilecka                           Samotność a tendencje autodestrukcyjne
   dr hab.
495. Prof. dr   Władysława Pilecka                            Neuropoznawcze aspekty chorób nowotworowych u dzieci
   hab.
496. dr      Anna     Piotrowska   Małgorzata Bogucka i Izabela Grabska     Zapotrzebowanie na stymulację i system wartości a skłonność do drobnych
                                              wykroczeń
497. mgr     Hieronim   Piotrowski   mgr Stanisław Wójtowicz, dr Marek Graczyk   Style radzenia sobie ze stresem w:
                       mgr Alicja Pęczak-Graczyk           1) kontekście kontuzjogenności sportowca,
                                              2) kontekście różnego poziomu zaawansowania sportowego
498. mgr     Agnieszka  Pisarska    mgr Krzysztof Bobrowski; mgr Anna Borucka,  Fantastyczne możliwości – program profilaktyczny dla dzieci ze starszych
                       mgr Katarzyna Okulicz-Kozaryn, dr Krzysztof  klas szkół podstawowych
                       Ostaszewski
499. mgr     Joanna    Piskorz                           Sytuacyjne uwarunkowania poczucia niesprawiedliwości a uczucie zawiści
500. lek. med.  Agnieszka  Pisula     mgr Małgorzata Woźniak            Kształtowanie poczucia kontroli u adolescentów z zespołem nadpobudliwości
   mgr                                          psychoruchowej z deficytem uwagi
501. dr      Zygmunt   Pizło                            Badanie percepcji w psychologii poznawczej
502. dr n. med.  Magdalena  Podolska                           Niepłodność jako problem psychologiczny
503. mgr     Julita    Podruczna                          Złudzenie mądrości po fakcie w myśleniu o polityce
504. mgr     Małgorzata  Polak                            Występowanie ekspozycji na traumę i PTSD u pacjentów uzależnionych od
                                              alkoholu
505. dr      Romuald   Polczyk                           Mechanizm efektu dezinformacji w kontekście pamięci świadka naocznego –
                                              propozycja nowego paradygmatu badawczego
506. mgr     Ludmiła   Poleszak                           Warszawski Tydzień Wielokulturowy
507. dr      Grażyna   Poraj                            Przejawy agresji u młodzieży wychowywanej w rodzinie i poza rodziną
508.       Anna     Porczyńska                          Tendencja do podejmowania ryzyka a doświadczanie szczęścia przez kobiety i
                                              mężczyzn
509.       Marta Irena Porębiak                           Relacje miedzy samooceną jawną i ukrytą małżonków a tendencjami
                                              narcystycznymi przejawianymi w związkach
510. ks. Prof. dr Władysław  Prężyna    mgr Rafał P. Bartczuk mgr Michał P. Wiechetek Dynamika przemian w polskiej świadomości społecznej
   hab.
511. dr      Katarzyna  Prochwicz                          Poznawcze mechanizmy powstawania zaburzeń językowych w schizofrenii –
                                              hiperaktywacja semantyczna i wysycanie się znaczeń.
512.      Anna      Przekoracka  Prof. dr hab. Piotr Jaśkowski         Wpływ bodźca maskującego na kierunek prymowania podprogowego
513. dr n. med. Piotr     Przybyłowski                         Medyczne aspekty transplantacji serca

                                                                                    24
Lp. Tytuł    Imię     Nazwisko    Współautorzy            Tytuł wystąpienia
   Naukowy
514. dr     Krzysztof  Przybyszewski                   Czy właściciele sklepów mogą wywołać inflację przy przechodzeniu na euro?
515.      Joanna    Przygońska   dr Małgorzata Basińska       Inteligencja emocjonalne a typy zachowań i przeżyć związanych z pracą w
                                        grupie nauczycieli
516. mgr    Emilia    Ptaszkiewicz  Prof. dr hab. J. Czesław Czabała  Poczucie koherencji (SOC) a jakość życia chorych na padaczkę
517. dr n. med. Anna     Pufal                       Jakość życia pacjentów po urazach głowy wybudzonych z długotrwałej
                                        śpiączki
518. dr     Joanna    Radoszewska                    Funkcje otyłości dla poczucia tożsamości doświadczanego przez dziecko
519. mgr    Tomasz    Rajtar                       Współpraca psychologa i pedagoga w sądowym opiniowaniu w sprawach
                                        rodzinnych i nieletnich
520. dr     Jagoda    Ramsz                       Stawianie i ujmowanie celów w decyzjach życiowo donioslych. Badania
                                        rozwojowe osób dorosłych od 30 do 80 roku życia
521. Prof. dr  Zofia    Ratajczak                     Między misją a rynkiem. O nowych sposobach pełnienia roli zawodowej przez
   hab.                                    psychologów
522. mgr    Tadeusz   Reimus                       Deficyty rozumowania w schizofrenii i ich odwzorowanie w modelach umysłu
523. mgr    Tadeusz   Reimus     mgr Marcin Szafrański       Procesy rozumowania etycznego u osób zdrowych i cierpiących na zaburzenia
                                        psychiczne
524. dr     Aleksandra  Rogowska                      Problemy metodologiczne w badaniach nad synestezją
525. mgr    Małgorzata  Rokicka                      Inna przestrzeń – problemy metodologiczne badań poznawania nowej
                                        przestrzeni
526. mgr    Anna     Rokowska                      Kwestionariusz do badania stylów przywiązania u ludzi dorosłych w relacjach
                                        z członkami rodziny
527. dr     Renata    Rosmus                       Uwarunkowania zachowań nielojalnych wobec grupy własnej
528. Prof. UG  Teresa    Rostowska                     Jakość życia rodzinnego w świetle teorii systemowej
   dr hab.
529. mgr    Joanna    Roszak                       Feminizm kulturowy, wielokulturowy i globalny. Feminizm w kulturach.
                                        Ekofeminizm
530. Prof. dr  Tadeusz   Rotter                       Podejmowanie ryzyka w sportach szybkościowych
   hab.
531. dr     Bohdan    Rożnowski                     Spostrzeganie zmiany środowiska pracy w organizacji: od szczegółu do ogółu
532.      Grażyna   Rudkowska                     Kształtowanie zachowań prospołecznych u dzieci
533. mgr    Dariusz   Rumiński    mgr Katarzyna Markowska      Projekt “Na krawędzi”- zastosowanie Dramy i Teatru Edukacyjnego w
                                        działaniach profilaktycznych
534. mgr    Patrycja   Rusiak                       Deficyty czasowego przetwarzania informacji wzrokowych u osób
                                        dyslektycznych
535. mgr    Joanna    Rutkowska -                    Odkrywanie sumienia – odkrywanie siebie. Problem sumienia w logoteorii i
               Hajduk                       logoterapii V.E.Frankla
536. dr n. med. Krzysztof  Rutkowski                     Odległe następstwa urazu doznanego w dzieciństwie, na przykładzie osób
                                        deportowanych

                                                                            25
Lp. Tytuł    Imię     Nazwisko      Współautorzy            Tytuł wystąpienia
   Naukowy
537. Prof.dr hab. Tadeusz   Rychta                         Kształtowanie umiejętności psychologicznych w sporcie. Kontrowersje
                                           teoretyczne i metodologiczne
538. mgr     Alina    Sałek                         Mobbing – patologiczna reakcja na inność
539. mgr     Diana    Senator                        Zdezorganizowana więź w triadzie dziecko – matka – ojciec jako czynnik
                                           ryzyka patologii w dzieciństwie i dorosłości
540. dr     Alicja    Senejko      mgr Kamila Łukaszewicz       Jakość życia doświadczana przez samotne matki a ich ustosunkowanie wobec
                                           zagrażających wydarzeń życiowych
541. dr     Alicja    Senejko                        Style kształtowania tożsamości przez adolescentów a sposoby reagowania na
                                           doświadczane przez nich zagrożenia
542. mgr     Katarzyna  Serafińska-                      Sfera prawdomówności i kłamstwa. “Kobiece” i “męskie” odsłony
               Kleczyk                        makiawelizmu
543.       Tomasz    Seroczyński                      Bottom-Up Saliency Model – komputerowy model procesów ukierunkowania
                                           uwagi
544.       Sylwia    Seul-Michałowska                    Jak badać wytwory wirtualne nastolatka w blogu
545. mgr     Andrzej   Sękowski                        Przeżywanie własnej seksualności w przebiegu mukowiscydozy (cystic
                                           fibrosis) – psychologiczne i biologiczne mechanizmy samoograniczania
546. Prof. dr  Andrzej   Sękowski                        Mądrość i sukces a funkcjonowanie osób wybitnie zdolnych.
   hab.
547. mgr     Małgorzata  Sibińska                        Dwubiegunowy system autoregulacji C.S. Carvera a uczucia związane z
                                           sukcesem i porażką.
548. dr     Małgorzata  Siekańska     dr Jan Blecharz           Rola psychologa w pracy z dzieckiem uzdolnionym sportowo
549. mgr     Iwona    Sieniawska                       Wpływ wsparcia społecznego na poczucie osamotnienia ludzi starszych
550.       Janusz    Sierosławski    mgr Katarzyna Okulicz-Kozaryn    Dylematy profilaktyki używania substancji psychoaktywnych adresowanej do
                                           młodzieży.
551. mgr     Anna     Siewierska                       Więzi emocjonalne w rodzinach młodzieży w okresie dorastania – wspierają
                                           czy utrudniają rozwój?
552. dr     Ronald C.  Simmons                        An overview of the assessment and treatment of adult sex offenders

553. Prof. UJ  Jerzy    Siuta       dr Andrzej Beauvalle        Kontekst osobowościowy dysocjacji
   dr hab.
554. Prof. UJ  Jerzy    Siuta       dr hab. Barbara Szmigielska-Siuta  Osobowościowe determinanty opowiadania marzeń sennych
   dr hab.
555. mgr     Jolanta   Siwińska                        Samoocena i obraz siebie jako wskaźniki adaptacji do życia z
                                           przeszczepionym sercem
556. Prof. dr  Krystyna   Skarżyńska     mgr Kamil Henne           Kapitał ludzki, środowisko (edukacyjne) i współczesne media
   hab.
557. Prof.    Henryk    Skłodowski                       Psychologia doradztwa zawodowego
558.       Katarzyna  Skrzypińska                      “Dokąd zmierzam?” - Duchowość jako wymiar osobowości

                                                                              26
Lp. Tytuł    Imię     Nazwisko       Współautorzy                Tytuł wystąpienia
    Naukowy
559.       Katarzyna  Skrzypińska                           Przeznaczenie czy przypadek? - wpływ osobowości na indywidualny pogląd
                                               na świat
560.       Małgorzata  Skubacz                             “Niezwykłe historie” - metaforyczne spożytkowanie zasobów rodziny w
                                               terapii zaburzeń odżywiania
561. dr     Elżbieta   Skupień       mgr Małgorzata Kowanetz          Ocena swobody przy składaniu oświadczenia woli jako przykład udziału
                                               psychologa w sprawach cywilnych
562. dr     Piotr    Słowik        mgr Małgorzata Wysocka-Pleczyk       Poczucie koherencji u chorych somatycznie
563.       Danuta    Sobańska                            Samoświadomość psychoterapeuty – znaczenie treści przekazywanych
                                               pozawerbalnie podczas psychoterapii
564.       Joanna    Sobczak       dr Małgorzata Basińska           Cechy osobowości, a typy zachowań w pracy w grupie nauczycieli
565.       Jacek    Sobek                              System wartości jednostki jako predyktor jej zachowań celowych
566.       Kinga    Sobieralska     Prof. dr hab.               Czy uczenie się percepcyjne może wpływać na efekt prymowania
                          Piotr Jaśkowski              podprogowego?
567. dr hab.   Stanisław  Sobótka                             Mechanizmy elektrofizjologiczne zaangażowane w rozpoznawanie nowości
568. dr     Paweł M.   Socha                              Skala Poczucia Świętości – konstrukcja i wyniki badań
569. dr     Paweł M.   Socha                              W stronę psychologicznej teorii wewnętrznej przemiany: radzenie sobie z
                                               sytuacją egzystencjalną
570.       Katarzyna  Solecka                             Kształtowanie się człowieka w kontekście ról społecznych
571. mgr     Wojciech   Solecki       mgr Tomasz Krówka, mgr Małgorzata Filip,  Zmiany poznawcze i fizjologiczne w fazie nabywania samopodawania,
                          Prof. dr hab. Ryszard Przewłocki      odstawienia i nawrotu: zwierzęcy model uzależnienia od heroiny
572. mgr     Piotr    Sorokowski                           Czy mężczyźni wolą blondynki? Wpływ koloru włosów na postrzeganie
                                               wieku i atrakcyjności kobiet
573. dr     Wiesława   Sotwin                             Ucieleśnianie umysłu czyli biologia vs kultura a umysł raz jeszcze
574.       Patrycja   Sroka        dr Zdzisław Kobos, Monika Przeździecka,  Charakterystyka kibiców wybranych dyscyplin sportu
                          Katarzyna Sornat
575. dr     Ryszard   Stach                              Optymizm ekspansywny, optymizm obronny
576. mgr     Monika    Stachyra                            Zasoby językowe osób z chorobą Alzheimera
577. dr     Ewa     Stanisławiak                          Autoprezentacyjny wymiar wspomnień z dzieciństwa w autobiografiach
                                               kobiet i mężczyzn
578. mgr     Marta    Stasińska                            Opiniowanie podczas wykonywania środka zabezpieczającego jako proces
                                               diagnozy stanu psychicznego pacjenta i oceny efektów leczenia
579. dr     Monika    Stawiarska-Lietzau                       Wybrane podmiotowe uwarunkowania skłonności do ryzyka u kobiet i
                                               mężczyzn
580. dr     Renata    Stefańska-Klar                         Czy nadzieja nas różni czy upodabnia, oddala czy zbliża? W poszukiwaniu
                                               adekwatnych metod badania zjawiska zwanego ludzką nadzieją
581. dr     Renata    Stefańska-Klar                         “Zanim zaczniesz mi pomagać – poznaj moją nadzieję” O sytuacyjnych,
                                               personalnych i egzystencjalnych aspektach nadziei w doświadczeniu
                                               społecznej marginalizacji i o ich roli w przezwyciężaniu niechcianego losu

                                                                                      27
Lp. Tytuł    Imię     Nazwisko     Współautorzy                 Tytuł wystąpienia
   Naukowy
582. dr     Renata    Stefańska-Klar                        Zespól Aspergera – nienormalność, wysoce oryginalna odmienność czy po
                                              prostu ekstremalny wyraz w zakresie pewnych różnic indywidualnych?
583. dr     Bogusław   Stelcer                            Między medycyną a psychoanalizą – o metodzie Michaela Balinta w
                                              ksztalceniu studentów medycyny
584. dr     Katarzyna  Stemplewska-   mgr Bartosz Zalewski, mgr Anna Gabińska, mgr Pocztówki do naszych innych Ja: ćwiczenia z dialogu wewnętrznego
               Żakowicz     Justyna Walecka
585. dr     Katarzyna  Stemplewska-   mgr Bartosz Zalewski, mgr Hubert Suszek   Pozycjonowanie z nieświadome procesy potwierdzania zachowaniem cudzych
               Żakowicz                           koncepcji
586. dr     Katarzyna  Stemplewska-   mgr Justyna Walecka, mgr Anna Gabińska    Tyle różnych ja, ile relacji interpersonalnych (a nawet trochę więcej)
               Żakowicz
587.       M.      Stepnowska    Prof. Jan Tylka, K. Leszczyńska, M. Kowalska, Rodzaj i poziom lęku jako wyznacznik sposobów radzenia sobie ze stresem u
                        B. Dobraszkiewicz -Wasilewska         chorych kardiologicznie
588. Prof. KUL  Stanisława  Steuden                            Jakość życia – uwarunkowania podmiotowe i sytuacyjne w okresie starzenia
   dr hab.                                         się i starości
589. Prof. KUL  Stanisława  Steuden                            Stres choroby somatycznej – aspekty strukturalne i dynamiczne
   dr hab.
590. mgr     Agata    Stępnicka                           Podmiotowość a standardy ewaluacji
591. dr     Ryszard   Stocki                             Psychologia asymetrii racjonalności – odpowiedzialność w przedsiębiorstwach
                                               na różnym poziomie rozwoju organizacyjnego
592. Prof.    Elżbieta   Stojanowska                          Stereotypizacja autoprezentacji szefa w sytuacji pracy wśród kobiet i
   WSFiZ                                          mężczyzn o różnej płci psychologicznej
   dr hab.
593. mgr     Katarzyna  Struś      dr Lucyna Kirwil               Style życia w przekazach telewizyjnych
594. mgr     Katarzyna  Struś                             Gratyfikacja bierności w programach typu “Reality show” (na przykładzie
                                               programu “Big Brother”)
595. mgr     Katarzyna  Struś      Ewa Tlaga, dr Lucyna Kirwil          Oferowane przez telewizję wzorce radzenia sobie w życiu
596. Prof. UŚ, dr Ryszard   Studenski                           Skłonność do ryzyka a zachowania transgresyjne
   hab.
597. mgr     Hubert   Suszek      Maciej Kopera i dr Dariusz M. Myszka     Jawne i utajone postawy wobec chorych psychicznie wśród profesjonalistów i
                                               nieprofesjonalistów
598. mgr     Irmina    Szafrańska                           Fenomen intymności: konteksty kulturowe
599. mgr     Marcin    Szafrański                           Logika języka naturalnego a procesy rozumowania w schizofrenii
600. mgr     Anna     Szalkowska                           Rodzaj informacji zapamiętywanych przez odbiorców wiadomości
                                               telewizyjnych
601. dr     Anna     Szarkowska                           Obserwacje z Maćkiem
602.       Małgorzata  Szarzyńska    dr Alicja Głębocka, dr Barbara Schwaner-   Auto, hetero i metastereotypy otyłych
                        Heitmann
603. dr     Maciej    Szaszkiewicz                          Kara pozbawienia wolności, prawa więźniów, resocjalizacja penitencjarna –

                                                                                    28
Lp. Tytuł    Imię     Nazwisko     Współautorzy                  Tytuł wystąpienia
    Naukowy
                                                wzajemne zależności
604. dr     Marcin    Szczerbiński                           Czy Jasiu jest dyslektykiem? Kontrowersje wokół definicji dysleksji
                                                rozwojowej
605.  dr    Marcin    Szczerbiński   dr Jadwiga Wrońska               Lateralizacja a dysleksja
606.  dr    Jolanta   Szczurkowska                           Tendencja do popełniania gaf a nieśmiałość prywatna i publiczna
607.  dr    Dorota    Szczygieł                            Złożoność wiedzy o emocjach – różnice miedzy płciami
608.  mgr    Joanna    Szeliga-Lewińska Prof. dr hab.med. Jerzy Landowski, dr Mikołaj  Odmienność i pesymizm pacjentów z depresją w świetle teorii konstruktów
                        Majkowicz, Prof. dr hab. med. Zbigniew     poznawczych Kelly'ego
                        Nowicki, dr hab. Bogusław Borys
609. dr     Ewa     Szepietowska   mgr Beata Daniluk                Zaburzenia metapamięci w rozsianych uszkodzeniach mózgu
         Małgorzata
610. Prof. dr  Leszek    Szewczyk     dr Magdalena Wiśniowiecka, dr Beata Wysocka Jakość życia u dzieci chorych na cukrzycę insulinozależną leczonych przy
   hab.                    - Łukasik                  zastosowaniu osobistych pomp insulinowych
611. Prof. UWr Andrzej    Szmajke                            Ewolucyjne uwarunkowania zróżnicowanego zadowolenia z własnego ciała u
   dr hab.                                        kobiet i mężczyzn
612. dr    Mikołaj    Szołtysek                           Jednostka, rodzina, społeczność lokalna. Czy istnieje psychologiczny wymiar
                                              rewolucji demograficznej w Europie przełomu XIX i XX wieku?
613. mgr     Magdalena  Szubielska                          Rozumienie wiadomości telewizyjnych w zależności od stopnia redundancji
                                              ścieżki audio i wideo
614. dr     Aleksandra  Szulman                            Deklarowany i rzeczywisty poziom zadowolenia z pracy w grupie personelu
         M.                                     medycznego – prezentacja narzędzi badań
615. dr     Anna     Szuster-                           O specyfice zachowań prospołecznych - wprowadzenie
               Kowalewicz
616. dr     Anna     Szuster-     dr Dorota Rutkowska              Operowanie pojęciami wartościującymi w warunkach afektu bądź refleksji u
               Kowalewicz                            osób o przewadze osobistych lub poza osobistych standardów wartościowania
617.       Milena    Szuszkiewicz                           Osobowościowe uwarunkowania modyfikacji ciała na przykładzie
                                                "Współczesnych Prymitywistów"
618. dr     Ida     Szwed                              Samotność rodziców adopcyjnych
619.       Katarzyna  Szymańska                            “Prowadząc do celu” – spożytkowanie opowieści rodzinnych do osiągania
                                                zmiany
620.  dr    Sylwia    Szymańska                            Depresja w przebiegu cukrzycy u młodzieży
621.  mgr    D      Szymańska     mgr Anita Maloney               Małżeństwa “mieszane” polsko - włoskie i polsko - brytyjskie
622.  dr    Sławomir   Ślaski                              Dorośle dzieci alkoholików – aktualne i przyszłe problemy badawcze
623.  dr    Janusz    Ślusarski                            Analiza stanowiska pracy jako źródło treści kształcenia i doskonalenia
                                                zawodowego w sytuacji szybkich zmian technologicznych na przykładzie
                                                zawodu pilota i lotniczej uczelni wojskowej
624. dr     Magdalena  Śmieja      dr Jarosław Orzechowski            Testowy pomiar inteligencji emocjonalnej – przegląd metod i prezentacja testu
                                                KREQ

                                                                                     29
Lp. Tytuł    Imię     Nazwisko    Współautorzy                 Tytuł wystąpienia
   Naukowy
625. dr     Małgorzata  Święcicka    dr Andrzej Matuszewski            Skala obserwacyjna dla nauczycieli do opisu zachowań dzieci z zaburzeniami
                                             uwagi. Wyniki analizy czynnikowej
626. dr     Małgorzata  Święcicka                          Co może zyskać nadpobudliwe dziecko w kontakcie z dorosłym a co w
                                             kontakcie z grupą rówieśniczą? Wartość terapii indywidualnej i grupowej
                                             dzieci z ADHD
627. mgr    Joanna    Świtała                           Czy synowie alkoholików są skazani na alkoholizm? Rzecz o wpływie rodziny
                                             na rozwój alkoholizmu II typu według Cloningera
628. mgr    Izabela   Tabak                            Subiektywna ocena zdrowia i zadowolenie z życia młodzieży szkolnej w
                                             Polsce i innych krajach w 2002 roku
629.      Wiesław   Talik                            Jak badać zawartość i strukturę systemu Ja?
630. dr     Adam     Tarnowski                          Obciążenie pamięci roboczej skraca czasy reakcji ruchów oka – odwrócenie
                                             efektu Sternberga
631.      Ewa     Tereszkiewicz                        Poziom uświadomienia seksualnego młodzieży upośledzonej umysłowo w
                                             stopniu lekkim
632. dr     Celina    Timoszyk-                          Wybór celów a strategie konstruowania własnej przyszłości
               Tomczak
633. Prof. dr  Waldemar   Tłokiński                          Zaburzenia w użyciu metafor u pacjentów po urazie głowy
   hab.
634. dr     Małgorzata  Toeplitz-                          Oczekiwania nieletnich przestępców wobec psychologa
               Winiewska
635. dr     Urszula   Tokarska                           <Drogi do siebie> - narracyjne strategie wspomagania rozwoju osobowego
636. mgr    Jolanta   Tomczuk                           Dialogowy model poczucia humoru
637.      Beata    Trojan                            Grupa wsparcia dla rodziców i nauczycieli dzieci z ADHD – jako jedna z form
                                             terapii prowadzonych w poradni psychologiczno-pedagogicznej
638. Prof.   Tomasz    Trościanko                          Związek między działaniem wzroku a właściwościami naturalnych scenerii
639. dr hab.  Barbara   Tryjarska                          Style przywiązania małżonków a specyfika funkcjonowania ich związku
640. Prof. SWPS Ewa     Trzebińska                          Emocjonalne przesłanki jakości życia
   dr hab.
641. Prof. dr  Jerzy    Trzebiński   mgr Mariusz Zięba              Nadzieja podstawowa a reakcja na stratę i nowość
   hab.
642. dr     Joanna    Trzópek                           Znaczenie relacji interpersonalnych i charakter związków z innymi ludźmi u
                                             osób o dominującej orientacji na działanie lub stan
643. dr     Joanna    Trzópek                           Koncepcja poziomów identyfikacji działania, a teoria kontroli wolicjonalnej
                                             J.Kuhla: implikacje problematyki tożsamości
644. dr     Joanna    Trzópek     M. Wasilewska                Zmiany w poczuciu tożsamości i rozumieniu roli kobiety w kontekście
                                             przemian społecznych
645. dr     Konstantinos Tsirigotis   Prof. dr hab. n.med. Wojciech Gruszczyński  Psychologiczne funkcjonowanie chorych na schizofrenię, leczonych za
                                             pomocą klasycznych neuroleptyków i za pomocą risperidonu

                                                                                  30
Lp. Tytuł     Imię     Nazwisko     Współautorzy                  Tytuł wystąpienia
    Naukowy

646. dr       Konstantinos Tsirigotis    mgr Joanna Łuczak, mgr Ewa Lewik-Tsirigotis  Funkcjonowanie osobowościowe a płeć u kandydatów na nauczycieli
647. mgr      Katarzyna  Turczyn-Jabłońska mgr Adrianna Garczarek, prof. Bohdan Dudek,  Moja praca – kwestionariusz do oceny przystosowania zawodowego
                          mgr Małgorzata Waszkowska
648.  dr      Elżbieta   Turska                             Człowiek wobec zmian organizacyjnych – zagrożenie czy wyzwanie?
649.  Prof.dr hab. Jan     Tylka       M. Kowalska, M. Stepnowska,          Psychologiczne wyznaczniki jakości życia osób poddanych transplantacji
                          M. Piotrowska                 serca – doniesienie wstępne
650.  Prof. dr   Tadeusz   Tyszka      dr Krzysztof Przybyszewski          Poznawcze i afektywne czynniki wpływające na spostrzeganie pieniądza
    hab.
651.  mgr     Monika    Tyszkiewicz    mgr Aleksandra Zarek             Cele i zakres programu psychologii lekarskiej oraz ich realizacja w
                                                 Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
652. mgr     Dominika   Ustjan                              Dotyk jako klucz do doświadczenia miłości
653. mgr     Justyna   Walecka                              Pozycje podmiotowe w Dialogowym J a optymalne funkcjonowanie
                                                 psychiczne (na przykładzie relacji z rodzicami)
654. dr      Monika    Wasilewska    dr Joanna Trzópek                Wpływ przekazów rodzinnych na stosunek do podejmowania ról społecznych
                                                 przez kobiety u progu dorosłości
655. mgr     Małgorzata  Waszkowska    mgr Katarzyna Turczyn-Jabłońska, mgr      Proces starzenia się a sprawność psychofizyczna w aspekcie profilaktycznych
                         Adrianna Garczarek               badań psychologicznych
656.       Elżbieta   Weinmüller    Leszek Szewczyk                 Religijne aspekty radzenia sobie ze stresem u młodzieży
657.       Katarzyna  Węglorz-Makuch                          Poznawanie innego, spotkanie mimo różnic
658. mgr     Grzegorz   Wiącek                              Zadowolenie nauczycieli prowadzących i wspomagających z kształcenia
                                                 integracyjnego – wybrane psychospołeczne uwarunkowania oraz ich
                                                 zróżnicowanie
659. dr      Maria    Widerszal-Bazyl  dr Piotr Radkiewicz,              Model braku równowagi miedzy wysiłkiem i nagrodą a stres w pracy polskich
                         dr med. Janusz Pokorski,            pielęgniarek
                         dr Halszka Ogińska,
                         lek. med. Joanna Pokorska i
                         mgr Ewa Pietsh
660. dr      Leszek    Wieczorek                             Obiektywna i subiektywna ocena strachu przed przestępczością w opinii
                                                 studentów wybranych kierunków studiów
661.       Grażyna   Wieczorkowska   Andrzej Eliasz                 Pop-psychologia i pop-dietetyka. Relacje między wiedzą potoczną na temat
                                                 zdrowego żywienia a zachowaniem
662. dr      Agnieszka  Wielgus                              Przeciwdziałać zniewoleniu – kształtować człowieka nie manipulującego i
                                                 odpornego na manipulacje
663. dr      Michał    Wierzchoń     dr Krzysztof T. Piotrowski           Wpływ uczenia mimowolnego na preferencję ciągów
664. dr      Michał    Wierzchoń                             Wpływ kontekstu na skuteczność oddziaływania przekazów reklamowych
665. mgr     Joanna    Więckowska                            Stosunki polsko – rosyjskie. Historia ostatniego półwiecza w obrazkach,
                                                 pamięci i ocenach dwóch pokoleń Polaków

                                                                                      31
Lp. Tytuł    Imię     Nazwisko    Współautorzy            Tytuł wystąpienia
   Naukowy
666. mgr     Joanna    Więckowska   mgr Anna Chodynicka        Trening adaptacyjny dla repatriantów
667. dr     Agnieszka  Wilczyńska-                    Skuteczność oddziaływań terapeutycznych wobec osób bezrobotnych
               Kwiatek
668. dr     Anna     Winnicka                      “Oświetlanie cienia”. Zastosowanie metody „Voice Dialogue” w terapii
                                         zaburzeń somatycznych
669. dr    Andrzej    Wiśniewski                     Bliskość – odrzucenie w perspektywie terapii narracyjnej
670. Prof. UWr Stanisław   Witkowski    dr Joanna Mesjasz         Potencjał ludzki w sytuacji kryzysu i zmiany w organizacji
   dr hab.
671. dr hum.  Dorota     Włodarczyk                     Nauczanie psychologii studentów Akademii Medycznej – doświadczenia
                                         Zakładu Psychologii Medycznej AM w Warszawie
672. mgr     Rafał    Wochna                       Rozpowszechnienie zdarzeń traumatycznych i poziom objawów
                                         potraumatycznych wśród strażaków zawodowych
673. dr     Zofia    Wodniecka    S. Bobb, J.Kroll, D.Green     Zagadki dwujęzycznego umysłu – procesy poznawcze towarzyszące
                                         generowaniu mowy
674. dr     Ludwika   Wojciechowska                   Jakość życia ludzi starych w percepcji młodzieży
675. dr     Ludwika   Wojciechowska                   Relacje z rodzicami a poczucie winy u młodych dorosłych opuszczających
                                         dom rodzinny
676. mgr     Łukasz    Wojciechowski                   Dorastanie do zachowań prospołecznych
677. dr     Mariola   Wolan-                       Funkcjonowanie zawodowe kobiet a jakość małżeństwa
               Nowakowska
678.       Tomasz    Wolańczyk                     Narzędzia z rodziny Child Behavior Checklist w badaniach nad zaburzeniami
                                         emocjonalnymi i behawioralnymi dzieci i młodzieży
679. dr     Danuta    Wolska                       Antycypacja ról społecznych pełnionych w dorosłym życiu przez młodzież z
                                         wieloraką niepełnosprawnością
680.       Małgorzata  Wołejko     dr Adam Tarnowski         Czy każdy musi reagować tak jak w badaniach Sternberga? Różne typy reakcji
                                         na rosnące obciążenie pamięci roboczej?
681. mgr     Agata    Wołowska    Prof. dr hab. Augustyn Bańka    Przywiązanie do organizacji jako problem asymetrii i destrukcji więzi
                                         psychologicznej w relacjach społecznych
682. mgr     Agata    Wołowska                      Poczucie jakości życia w kategorii zawodów zorientowanych na ludzi
683. dr     Antoni    Wontorczyk                     Tożsamość społeczności gminnej – postawy, wartości i styl życia
684. mgr     Małgorzata  Woźniak                      Kształtowanie się relacji społecznych nadpobudliwych dzieci w kontekście
                                         rozwoju teorii umysłu
685. dr     Yvona    Woźniakova                     Samotność w procesie integracji z perspektywy dziecka – wstępne doniesienie
                                         z badań
686.       Iwona    Woźniakowska                    Wprowadzenie do pracy z ciałem Moshe Feldenkraisa z elementami
                                         hipnoterapii Miltona H. Ericksona
687. mgr     Stanisław  Wójtowicz                     Teoretyczne i metodologiczne aspekty badania stresu u sportowców
688. dr n. hum  Alina    Wóycicka    mgr Elżbieta Skwarecka i mgr Ewa  Ocena sprawności życiowej w autorefleksji chorych po udarze mózgu

                                                                             32
Lp. Tytuł    Imię     Nazwisko     Współautorzy            Tytuł wystąpienia
    Naukowy
                        Kołodziejczyk
689. dr n. hum  Helena    Wrona-Polańska                    Psychologiczne mechanizmy i uwarunkowania zdrowia w zawodach
                                          społecznych – modele zdrowia
690. Prof. dr  Kazimierz  Wrześniewski   dr Dorota Włodarczyk        Poczucie koherencji a ocena stresu i jakość życia u osób po zawale serca
   hab.
691. dr     Agata    Wytykowska                      Polska adaptacja Kwestionariusza Inteligencji Emocjonalnej: TEIQ K.V.
         Magdalena                             Petridesa i A. Furnhama
692. dr     Agata    Wytykowska                      Dynamika nastroju a sposób przetwarzania informacji – modyfikująca rola
         Magdalena                             temperamentu
693. dr     Maria    Zając                        Dwa światy, spojrzenia i obrazy świata: o sposobach językowego reagowania
         Anna                               na fałszywość przekazu w wymianie dialogowej Uczeń- Nauczyciel (w tekście
                                          pisanym)
694. dr     Maria    Zając                        O fenomenologicznym nurcie badań w polskiej psychologii powojennej –
         Anna                               Danuty Gierulanki (1908- 1995) psychologia poznania
695. dr     Ludmiła   Zając-Lamparska                   Postawy wobec osób starszych i zjawisko ageizmu
696. mgr     Marcin    Zajenkowski                     Osobowościowe korelaty zdolności intelektualnych i poziomu wykonania
                                          zadań poznawczych
697. mgr     Hanna    Zakrzewska                      Specyfika relacji małżeńskiej i rodzicielskiej a kompetencja emocjonalna
                                          dziecka pary
698. Prof. dr  Zbigniew   Zaleski                       Psychologiczne wyznaczniki innowacji w małej przedsiębiorczości
   hab.
699. Prof. SWPS Anna     Zalewska                       Potrzeba aprobaty społecznej w anonimowych badaniach nad zadowoleniem z
   dr hab.                                    pracy – jej znaczenie i wpływ na pomiar zadowolenia
700. Prof. dr  Marina    Zalewska                       Więź emocjonalna matka – dziecko jako matryca osobowego rozwoju dziecka
   hab.
701. dr     Grzegorz   Zalewski                       Klimat społeczny instytucji resocjalizacyjnych a poziom psychotyzmu u
                                          wychowanków
702. dr     Beata    Zarzycka     mgr Ewa Koziatek i mgr Magdalena  Wartościowanie a forma samoświadomości
                        Dawidowicz
703. mgr     Ewa     Zawadzka     dr Łucja Domańska         Torowanie semantyczne a rozpoznawanie wzrokowe u osób z uszkodzeniami
                                          mózgu – implikacje diagnostyczno - terapeutyczne
704. dr n. hum  Barbara   Zawadzka                       Modyfikacja dezadaptacyjnych zachowań zdrowotnych u chorych leczonych
                                          przewlekłymi dializami – wstępne doniesienia z eksperymentalnego badania
705. dr n. hum  Barbara   Zawadzka                       Wsparcie psychologiczne jako moderator radzenia sobie z problemami
                                          życiowymi pacjentki z przeszczepioną nerką – podejście idiograficzne
706.       Aleksandra  Zawrzel                       “Wystarczy rzeczy nazwać po imieniu, a wszystko zmienia się w oka
                                          mgnieniu”. Praca z pacjentem indywidualnym w sytuacji utraty
707. mgr     Joanna    Ziaja       mgr Adam Płaskocinski       Dwa tory perswazji czy jeden? Badanie zmiany postaw wobec wyborów do

                                                                               33
Lp. Tytuł    Imię   Nazwisko     Współautorzy                 Tytuł wystąpienia
    Naukowy
                                              Parlamentu Unii Europejskiej.
708. dr     Michał  Ziarko                             Znaczenie czynników podmiotowych w kształtowaniu zachowań zdrowotnych
709. mgr     Anna   Zielińska     dr Lucyna Kirwil               Wartości i cele życiowe w programach telewizyjnych- zagrożenia dla
                                              socjalizacji młodego pokolenia
710. mgr     Anna   Zielińska                            Alternatywa bezrefleksyjnego odbioru telewizji – dobór przekazu i trening
                                              widza
711. mgr     Mariusz  Zięba                              Wpływ narracyjnego nastawienia na empatyczne rozumienie osoby w
                                              potrzebie
712. mgr     Anna   Ziółkowska                           Profesor Tadeusz Garbowski – pierwszy badacz psychogenetyki i
                                              zoopsychologii w Polsce
713. mgr     Marta   Znajmiecka-Sikora                        Wspieranie rozwoju obrazu siebie w okresie adolescencji. Badania
                                              efektywności zajęć warsztatowo-treningowych o charakterze
                                              psychoedukacyjnym
714. mgr     Marek   Zwoliński                            Wpływ mocnych stron rodziny oraz odrzucania przez rodziców i kolegów na
                                              poczucie koherencji w okresie dorastania: weryfikacja modelu
715. mgr     Marek   Zwoliński     dr Irena Jelonkiewicz, dr Katarzyna Kosińska- Samopoczucie psychofizyczne w okresie dorastania: pomiar za pomocą
                       Dec, Anna Kwiatkowska             fragmentów Bernenskiego Kwestionariusza Samopoczucia (BSW/Y) A.
                                              Groba
716.       Zofia   Żebrowska     Emilia Martynowicz              Orientacja prorozwojowa w ujęciu psychologicznym – wyniki badań i wnioski
                                              dla procesu realizowania wartości i zadań polityki społecznej
717.       Aldona  Żejmo-Kudelska                         Drama w psychoedukacji: prezentacja Stowarzyszenia Praktyków Dramy
                                              STOP – KLATKA
718. mgr     Dorota  Żołnierczyk-Zreda                        Interwencja antystresowa dla nauczycieli redukująca wypalenie zawodowe i
                                              jej efektywność
719. mgr     Mariola  Żuk        mgr Jolanta Zawora, dr hab.Alicja Nasiłowska- Psychologiczna sytuacja pacjentek z bocznym skrzywieniem kręgosłupa
                       Barud                     leczonych operacyjnie
720. dr     Jolanta  Życińska                            Poczucie koherencji a depresja i nadzieja wśród osób starszych
                                                                                 34

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:897
posted:5/20/2012
language:Polish
pages:34