Plano Hospital by G52FtYR

VIEWS: 91 PAGES: 1

									      HOSPITAL UNIVERSITARI VALL d’HEBRON -                                  BIENVENIDA R1/10

Pavelló Docent:                                                              Area General:
 Direcció de Docència                                                           Al·lergologia
 Facultat Medicina                                             Pabellón Docente        Anestesiologia i
 Escola Universitària                                           Dirección de Docencia     Reanimació
d’Infermeria                                                                Angiologia i Cirurgia
                                                                     Vascular
Edifici antiga escola                                                            Aparell Digestiu
d’Infermeria:                                                Edificio antigua escuela    Cardiologia
 Farmacologia Clínica                                                           Cirurgia Cardiovascular
 Medicina Preventiva i Salut                                        de Enfermería - RH
                                                                      Cirurgia General i de
Pública
                                                                     l'Aparell Digestiu
 Medicina del Treball        Àrea de                                                Cirurgia Oral i
 Psicologia Clínica       Traumatologia i
 Psiquiatria           Rehabilitació
                                                                     Maxil·lofacial
                                                 Banc de Sang        Àrea      Cirurgia Toràcica
 Unitat de Gestió de                                       i Teixits      Maternoinfantil
Personal (RH)                                                                Dermatologia MQ i
                                                                     Venerologia
Àrea de Traumatologia i                                                           Endocrinologia i Nutrició
Rehabilitació:                                                               Farmàcia Hospitalària
 Cirurgia Ortopèdica i                                                           Hematologia i
Traumatologia                                                               Hemoteràpia
 Cirurgia Plàstica, Estètica i                                                       Medicina Intensiva
Reparadora                                                                 Medicina Interna
                                                                L3
 Medicina Física i
                                                                      Medicina Nuclear
Rehabilitació
                                                                      Nefrologia
Àrea Maternoinfantil:                                                            Neumologia
                  Hospital
 Cirurgia Pediàtrica        Sant                                                  Neurocirurgia
 Obstetrícia i Ginecologia     Rafael
                                                            10, 27, 60, 73,
                                                                      Neurofisiologia Clínica
 Pediatria i Àrees                                                   76, 185, N4     Neurologia
Específiques                                    27, 60, 73,                       Oftalmologia
                  17, 19, 76, 112                76, 112,
                                          119, 185,              Àrea         Oncologia Mèdica
Edifici del Banc de Sang i                             N4                 General        Oncologia Radioteràpica
de Teixits:               Institut   L3                                          Otorinolaringologia
 Anatomia Patològica          Recerca
                                                                      Radiodiagnòstic
 Bioquímica Clínica                                    10, 27, 60, 73, 76, N4
                                                                      Radiofarmàcia
 Microbiologia i                     27, 60, 73, 76, 112, 119. N4
                                                                      Radiofísica Hospitalària
Parasitologia
                                                                      Reumatologia
 Institut de Recerca                                                            Urologia

								
To top