Facultatea de Arhitectura si Constructii by 550c8JF

VIEWS: 34 PAGES: 5

									 UNIVERSITATEA DIN ORADEA
       Biroul de comunicare
   Adresa: Str.Universităţii, nr.1, 410087 Oradea, România
     Telefon: +40 259 408 431; Fax: +40 259 467 642
          Pagina web: www.uoradea.ro
 Tabel nominal şefii de promoţie 2009 - Universitatea din Oradea


            1. Facultatea de Arhitectură şi Construcţii
Nr.      Nume şi prenume           Specializarea         Media
crt                                        obţinută
 1.  Hanga – Farcaş Gheorghe            Cadastru/ V          9,85
 2.  Ianc Anamaria                 Cadastru/ IV          9,76
 3.  Csorjan Barnabas           Construcţii civile, industriale şi    9,70
                           agricole/ IV
 4.  Kiss M. Brigita           Construcţii civile, industriale şi     9,59
                           agricole/ V
 5.  Ionescu G.C. George - Lucian     Inginerie sanitară şi protecţia      9,52
                           mediului/ V


                 2. Facultatea de Arte Vizuale
 1.  Ilyeş Timea             Pedagogia Artelor Plastice      9,83


             3. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
 1.  Kormendi I. Attila Sandor       Educaţie Fizică şi sportivă        9,54
 2.  Kincses J. Csaba            Kinetoterapie şi Motricitate       9,54
                           specială


                  4. Facultatea de Energetică

 1.  Panea G. Crina              Electroenergetică anul V        9,18
 2.  Lup V. Marius Mihai          Inginerie economică anul V        8,36
 3.  Deac Ş. Ioan Dumitru         Energetică industrială anul V       6,97
 4.  Szabo A. Alexandru Mihai         Termoenergetică anul V         6,80
 5.  Gordună A. M. Aurelian Cristian    Inginerie economică anul IV        8,53
 6.  Luncan A. F. Ioan-Cosmin          Ingineria sistemelor         7,56
                       electroenergetice anul IV
 7.  Cioară G. Florin Aurel         Termoenergetică anul IV         6,12
 UNIVERSITATEA DIN ORADEA
       Biroul de comunicare
   Adresa: Str.Universităţii, nr.1, 410087 Oradea, România
     Telefon: +40 259 408 431; Fax: +40 259 467 642
          Pagina web: www.uoradea.ro
      5. Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei

1.  Ghiţă Ş. Cristina Maria            Calculatoare        9,85
2.  Negruţ C. Cosmin Florin        Automatică şi Informatică     8,96
                           Aplicată
3.  Kiss I. Csaba Laszlo             Electronică        9,32
4.  Laza (Bulc) M. Marcela Ioana      Inginerie Economică în      9,56
                      domeniul Electric, Electronic şi
                           Energetic
5.  Hrenciuc V. Ruslan Ovidiu        Electrotehnică Generală     8,65
6.  Ardelean V. Alin              Electromecanică        9,07


        6. Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică

1.  Cicortaş G. Gheorghe Vasile       I.E.D.M. (5 ani) inginerie    9,01
                            economică
2.  Canalaş D. Florian - Ioan       R.I. (5 ani) roboţi industriali  9,02
3.  Fazekas A. Istvan           M. F. (5 ani) mecanică fină    9,40
4.  Nagy E. Rudolf             T.C.M. (5 ani) tehnologia    8,81
                        construcţiilor de maşini
5.  Neagu E. Radu - Theodor             A.R. (5 ani)       9,61
6.  Chirodea A. Aurel               T.C.M. (4 ani)      8,83
7.  Bulzan A. Ioana - Florina           I.E.D.M. (4 ani)      9,43
 8.  Buzguţa P. O. Petru - Dan            R.I. (4 ani)       7,64
 9.  Teacu C. Bogdan           A.R. (4 ani) autovehicule rutiere  9,46
10.  Gyulai F. Ferencz             I.E.D.M. (6 ani) - ID     8,67
11.  Kiss M. Mihaela - Ana           I.E.D.M. (4 ani) - ID     8,45


       7. Facultatea de Istorie, Geografie şi Relaţii Internaţionale

1.  Bere Alexandra Corina               Istorie        9,59
2.  Ciobanu Anca Ioana            Geografia turismului      9,87
3.  Puşcaş Marian Valer            Planificare teritorială    9,30
4.  Nistor Bianca Romina            Geografia mediului      9,22
5.  Petricău Lavinia Cristina       Relaţii Internaţionale şi studii  9,61
                            europene
 UNIVERSITATEA DIN ORADEA
       Biroul de comunicare
   Adresa: Str.Universităţii, nr.1, 410087 Oradea, România
     Telefon: +40 259 408 431; Fax: +40 259 467 642
          Pagina web: www.uoradea.ro
                  8. Facultatea de Litere

1.  Roman P. Ionuţ Valentin        Limba şi literatura română -  9,59
                       Limba şi literatura engleză
2.  Sârbu M. Simona Ela          Limba şi literatura română-   9,86
                       Limba şi literatura franceză
3.  Mortan-Ciolac M. Cristina       Limba şi literatura engleză-  8,85
   Anamaria                Limba şi literatura franceză
4.  Virag A. Andreea           Limba şi literatura engleză –  9,62
                       Limba şi literatura germană
5.  Fărcuţ C. Cristina Maria       Limba şi literatura franceză –  8,55
                       limba şi literatura engleză
6.  Ioan D. Edith             Limba şi literatura germană –  8,99
                       Limba şi literatura engleză


                  9. Facultatea de Muzică

1.  Sipos D. Dezsὅ            Interpretare muzicală (vioară)  9,89
2.  Timàr V. Kinga             Interpretare muzicală (canto)  9,74
3.  Kutasi M. Judith - Izabela       Interpretare muzicală (canto)  9,63
4.  Ştefănuţi G. Adrian          Artele spectacolului (Actorie)  9,45


            10.    Facultatea de Protecţia Mediului

1.  Boldog G. Laura                 Agricultură      9,51
2.  Toma I. Mariana Neli           Controlul şi Expertiza    9,72
                        Produselor Alimentare
3.  Racolţa G. Ioan Cristian            Horticultură      9,52
4.  Dan F. Adrian               Exploatări forestiere    8,40
5.  Pendea C. Cornelia          Ingineria Sistemelor Biotehnice  9,09
                           şi Ecologice
6.  Fazekas I. Reka            Inginerie şi Management în   9,94
                        Alimentaţie Publică şi
                           Agroturism
7.  Clitan D. Carmen              Prelucrarea lemnului    9,37
8.  Damian V. Vasilica               Silvicultură      9,39
9.  Hîlma V. Mihaela             Tehnologia Prelucrării    9,43
                         Produselor Agricole
10.  Cora M. Marius                  Zootehnie       8,61
 UNIVERSITATEA DIN ORADEA
      Biroul de comunicare
   Adresa: Str.Universităţii, nr.1, 410087 Oradea, România
    Telefon: +40 259 408 431; Fax: +40 259 467 642
         Pagina web: www.uoradea.ro
                 11.    Facultatea de Ştiinţe

1.  Purtan Sergiu                   Biologie        9,89
2.  Ţârţ Angela                    Chimie         9,61
3.  Oswald Ioan George                 Fizică        8,48
4.  Iancu Anamaria                 Informatică       9,55
5.  Opriş Bogdan Dumitru              Matematică        8,88


            12.    Facultatea de Ştiinţe Economice

1.  Cozma M. Adina Maria              Finanţe bănci       10,00
2.  Pop F. D. Eva Irina          Contabilitate şi informatică de  9,66
                            gestiune
3.  Tontea M. Lidia                Management        9,85
4.  Secară I. Teodora-Anca              Marketing        9,47
5.  Onita I. Lucian Cristian         Afaceri internaţionale     9,96
6.  Szabo G. Simona            Economia comerţului, turismului  9,37
                          şi serviciilor


              13.     Facultatea de Ştiinţe Juridice

1.  Luca D. M. Mihaela Cornelia            Drept         9,76
2.  Raţ D. Crina Viorela             Administraţie publică    9,04


     14.    Facultatea de Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării

1.  Breb Laura                     Jurnalism       9,69
2.  Culic Laura Monica               Ştiinţe Politice     9,78


           15.     Facultatea de Ştiinţe Socio – Umane

1.  Prodaniuc Mariana                 Psihologie      9,83
2.  Cojocariu Bianca                Asistenţă socială    9,90
3.  Chiş (Ban) Corina Raluca             Sociologie       9,93
4.  Sav Livia                  Pedagogia Înv. primar şi   9,90
                             preşcolar
5.  Rad Eva Paula                    Filosofie      10,00
6.  Dănuţa Monica                Psihopedagogie specială    9,47
 UNIVERSITATEA DIN ORADEA
      Biroul de comunicare
   Adresa: Str.Universităţii, nr.1, 410087 Oradea, România
    Telefon: +40 259 408 431; Fax: +40 259 467 642
         Pagina web: www.uoradea.ro
            16.    Facultatea de Teologie Ortodoxă

1.  Porumb Cosmin              Teologie ortodoxă pastorală  9,16
2.  Şerban Adrian               Teologie ortodoxă socială  8,51
3.  Mihuţa Tania               Teologie ortodoxă didactică  8,08


            17.    Facultatea de Textile şi Pielărie

1.  Fekete Noemi                Tehnologia şi designul   9,77
                        produselor textile an IV
2.  Gui Florica                 Inginerie economică    9,49
                          industrială an IV
3.  Zob Alexandru               Tehnologia şi designul
                        confecţiilor din piele şi  8,60
                          înlocuitori an IV
4.  Mureşan Daniela              Tehnologia tricotajelor şi  9,64
                          confecţiilor an V
5.  Arus Eniko                Tehnologia confecţiilor din  9,73
                        piele şi înlocuitori an V
6.  Moraru Mirela                Inginerie economică    9,10
                           industrială an V

								
To top