modul sej bab 3 by nw2n0Lu

VIEWS: 13 PAGES: 21

									    SEKOLAH MENENGAH DATO SRI AMAR DIRAJA MUAR
         SEJARAH TINGKATAN 4
             BAB 3
PENGENALAN


GEOGRAFIKerajaan Tanah Besar
            Kerajaan Kepulauan Melayu   Tanah Melayu                 Indonesia
 TEMA                 HURAIAN
China
Terawal
Arkeologi
Dibuktikan

Hubungan
Zmn logam

Gendang

Perdagangan

Manik

Pembekal

Sungai

Ditakrif

Dikaitkan


RAHMAN SEDAR
                  1
      SEKOLAH MENENGAH DATO SRI AMAR DIRAJA MUAR
            SEJARAH TINGKATAN 4
               BAB 3

Kemahiran

layar

Jumpaan

Proses


SUDUT MAKLUMAT

     TEMA            HURAIAN

        Utusan
Bukti     Raja
Sumber     Coedes
China     Champa

        Lokasi

Amaravati   Terletak

        Pusat

        Arca
        Artifak
        Tujuan
Manik     Diperbuat
        Pelbagai
RAHMAN SEDAR
                2
       SEKOLAH MENENGAH DATO SRI AMAR DIRAJA MUAR
            SEJARAH TINGKATAN 4
                BAB 3

TERANGKAN BENTUK-BENTUK KERAJAAN AWAL

      TEMA             HURAIAN

        Kegiatan

        Terbentuk

        Pertanian
Kerajaan
Agraria    Pedalaman

        Awal

        Berkembang

Kerajaan    Ekonomi
maritim
        Terletak
KERAJAAN AGRARIA

    APAKAH CIRI-CIRI KERAJAAN AGRARIA
    PERANAN SUNGAI
    APAKAH KEPENTINGAN TASIK TONLE SAP

 TEMA                HURAIAN

Evolusi

Bermula

Berkembang

Tanaman

Huma

Sampingan

Rempah


RAHMAN SEDAR
                 3
      SEKOLAH MENENGAH DATO SRI AMAR DIRAJA MUAR
            SEJARAH TINGKATAN 4
               BAB 3

Kumpul

Sarang

Ikan

Menternak

Awal

Lebihan

Sistem

Raja

Kerajaan

Membina

Kesan

Angkor

faktor

Air

Sesuai

Sumber

Mengairi

Menampung
RAHMAN SEDAR
                4
           SEKOLAH MENENGAH DATO SRI AMAR DIRAJA MUAR
                SEJARAH TINGKATAN 4
                    BAB 3

    SUDUT MAKLUMAT

     TEMA                 HURAIAN
Petempatan
Awal dan  Bukti
Peranan
Sungai
Bukti
Tanaman   Usaha
Padi
      Jumpaan

        Berkembang
Funan
        Kedudukan

        Terlindung

        Kemudahan

        bekalan

        Takungan
Baray
        Hujan

        kemarau

        Sumber

        Banjir

Kepentingan Keluasan
Tasik
Tonle    Kemarau
Sap
      Protein

        Air

        Keperluan
    RAHMAN SEDAR
                     5
                     SEKOLAH MENENGAH DATO SRI AMAR DIRAJA MUAR
                          SEJARAH TINGKATAN 4
                              BAB 3
PETA MINDA KERAJAAN AGRARIA
               RAHMAN SEDAR
                               6
          SEKOLAH MENENGAH DATO SRI AMAR DIRAJA MUAR
               SEJARAH TINGKATAN 4
                   BAB 3

    KERAJAAN MARITIM

        DENGAN MENGAMBIL CONTOH MANA-MANA KERAJAAN MARITIM,
        TERANGKAN CIRI-CIRI KERAJAAN MARITIM.
        APAKAH CIRI-CIRI KERAJAAN MARITIM
        BANDINGKAN PERBEZAAN KERAJAAN MARITIM DAN AGRARIA

 TEMA                   HURAIAN

Terletak

Utama

Kegiatan

Kembang

Pengeluar

Lebihan

Peranan

Pelabuhan
Pembekal

Bekalan

Singgah

Pembekal

Maju

Kerajaan

Berperanan

Awal

Tarikan

Strategik
    RAHMAN SEDAR
                    7
          SEKOLAH MENENGAH DATO SRI AMAR DIRAJA MUAR
               SEJARAH TINGKATAN 4
                   BAB 3
Entrepot

Perdagang

Menarik

Dikenali

Catatan

Bukti

Penduduk

Bahasa

Lingua fraca
Orang
Melayu

Semangat

Mampu

Perahu

Kapal layer

Kaedah

    SRIVIJAYA

    TEMA                HURAIAN

Terulung

Ciri

Tentera

Pelabuhan

Hasil

I Tsing


    RAHMAN SEDAR
                    8
          SEKOLAH MENENGAH DATO SRI AMAR DIRAJA MUAR
               SEJARAH TINGKATAN 4
                   BAB 3


    KEDAH TUA

  TEMA                  HURAIAN

Sumber

Kaitan

Bersamaan

Entrepot

Terletak

Beralih

Menganut

Bukti

Utara

Tertua

Jumpaan

Timur tengah

Manik

Faktor

Jerai

Strategik

Terlindung

Kemudahan

Hasil

Luar    RAHMAN SEDAR
                    9
                     SEKOLAH MENENGAH DATO SRI AMAR DIRAJA MUAR
                          SEJARAH TINGKATAN 4
                              BAB 3
PETA MINDA KERAJAAN MARITIM
               RAHMAN SEDAR
                               10
          SEKOLAH MENENGAH DATO SRI AMAR DIRAJA MUAR
                SEJARAH TINGKATAN 4
                    BAB 3
        KERAJAAN AGRARIA / MARITIM SALING BERGANTUNG /
        MELENGKAPI.BINCANGKAN

 TEMA                  HURAIAN

Penduduk

Pertanian

Beras

Mewah

Sumber

Mewah


Tukaran

Mentah

Kayu

Gajah

Tukang


    SUDUT MAKLUMAT

     TEMA                 HURAIAN
Pelabuhan
Pembekal  Terawal

        Peranan
Pelabuhan
kerajaan    Asal

        Berkembang

Pelabuhan    Bekal
entrepot
        Membeli
    RAHMAN SEDAR
                    11
         SEKOLAH MENENGAH DATO SRI AMAR DIRAJA MUAR
              SEJARAH TINGKATAN 4
                  BAB 3

       Edar
Lingua    Meluas
franca    B.Melayu

Shih-li-shi

Chieh-cha


   APAKAH PENGARUH AGAMA HINDU DAN BUDDHA DLM KERAJAAN
   AWAL.BINCANGKAN


  TEMA                  HURAIAN

Zaman logam

Animisme

Perhubungan

Sistem

Warisan
   TERANGKAN CARA KEDATANGAN PENGARUH HINDU DAN BUDDHA

 TEMA                 HURAIAN

Ksyatria

Vaisya

Brahmin

Budaya

Arkeologi

Kepercayaan
   RAHMAN SEDAR
                   12
         SEKOLAH MENENGAH DATO SRI AMAR DIRAJA MUAR
               SEJARAH TINGKATAN 4
                  BAB 3

Abad kelima

Abad
ketujuh

Mahayana

Perdagangan

Emas
    SUDUT MAKLUMAT

       TEMA              HURAIAN
Bukti
Kemasukan       Candi
Pengaruh       I tsing
Dari
India         AtisaPercampuran      Seni
Unsur tempatan
dgn India       candi
           Vespian
Maharaja
Vespian        Ganti

           Hubungan
Derhaka
    RAHMAN SEDAR
                   13
          SEKOLAH MENENGAH DATO SRI AMAR DIRAJA MUAR
                SEJARAH TINGKATAN 4
                   BAB 3

     PENGARUH HINDU BUDDHA DALAM SISTEM PENTADBIRAN
       BERIKAN BUKTI PENGARUH HINDU BUDDHA DALAM SISTEM
       PENTADBIRAN MANA-MANA KERAJAAN.

  TEMA                  HURAIAN

Awal

Raja

Puncak

Bawah

Pembesar

Rakyat

Hamba

Berkuasa

Perintah

Menderhaka

Adil

Takut

Kepercayaan

Konsep

Miliki

Unsur

Mengukuh

Pertabalan

Tujuan
     RAHMAN SEDAR
                    14
           SEKOLAH MENENGAH DATO SRI AMAR DIRAJA MUAR
                SEJARAH TINGKATAN 4
                    BAB 3

Terulung

Kota

Angkor

Raja dewa

Dibantu

Brahmin

Pentadbiran     BINCANGKAN PENGARUH HINDU BUDDHA DALAM SISTEM PENTADBIRAN
     DI SRIVIJAYA

  TEMA                  HURAIAN

Konsep

Pusat

Gantikan

Parvanda

Hakim

Hamba

Daerah

Datu

Sumpah

Buktikan

Perdagangan

Asimilasi     RAHMAN SEDAR
                     15
            SEKOLAH MENENGAH DATO SRI AMAR DIRAJA MUAR
                  SEJARAH TINGKATAN 4
                     BAB 3


     SUDUT MAKLUMAT

      TEMA                 HURAIAN

Order     Negara
Kosmos
        Pusat

        Raja

        Upacara
Angkat
sumpah     Air
Di Srivijaya
        Tujuan

        Ketuai

        Telaga
Telaga
Batu      Perigi

Asimilasi   Latar

        Berhubung
     RAHMAN SEDAR
                      16
           SEKOLAH MENENGAH DATO SRI AMAR DIRAJA MUAR
                SEJARAH TINGKATAN 4
                    BAB 3

    BERIKAN BUKTI PENGARUH HINDU BUDDHA DLM KESENIAN DAN
    KESUSASTERAAN

         SENI BINA
         BAHASA
         KESUSASTERAAN

       SENI BINA

          TEMA              HURAIAN

Monumen

Candi

Menyimpa
n

Patung

Lambang

Angkor

Wat

Stupa

Indonesia

Thailand

Avalokitesv
ara

Hindu

Menjaga

Campuran

Menggabun
g

Amaravati    RAHMAN SEDAR
                     17
               SEKOLAH MENENGAH DATO SRI AMAR DIRAJA MUAR
                    SEJARAH TINGKATAN 4
                        BAB 3

Gupta

           Hindu

           Terletak
Angkor
Wat
           Tinggi

           Pemujaan

           Sudut

           Luar

           Ukiran

           Tingkat
  Borobudur
           Lambang

           Pertama

           Tapak

           Dikenal

           Bina
  Lembah
  Bujang
           semula

           Saiz

           Terbahagi

           Vimana

           Mandapa
        RAHMAN SEDAR
                         18
       SEKOLAH MENENGAH DATO SRI AMAR DIRAJA MUAR
            SEJARAH TINGKATAN 4
                BAB 3
   SUDUT MAKLUMAT

      TEMA            HURAIAN

Monumen    Malaysia
Dan Akta
Di Malaysia  Akta

       Pembuatan

       Gaya
Gaya
Patung    Tahap utama

       Casparis

Candi     Maksud
Borobudur
       Tingkat

       Atas

       Aspek
Ajaran
       Konsep

       Panna

       Samadhi

Buddha    Sila

       Luas

Lembah    Hasil
Bujang
       Berasal
       Diari
   RAHMAN SEDAR
                 19
          SEKOLAH MENENGAH DATO SRI AMAR DIRAJA MUAR
               SEJARAH TINGKATAN 4
                   BAB 3
  BAHASA
    HURAIKAN PENGARUH HINDU/BUDDHA DALAM BAHASA
 TEMA             HURAIAN

Sanskrit

Batu

Kutei

Palembang

Berkaitan

Pahat

Kukuh

Arahan

Perkataan


    KESUSASTERAAN

        BUKTIKAN PENGARUH HINDU-BUDDHA DALAM HASIL-HASIL
        KESUSASTERAAN.

 TEMA                  HURAIAN

Berkembang

Epik

Pengaruh

Terdedah

Mahabharata

Ramayana
    RAHMAN SEDAR
                    20
                        SEKOLAH MENENGAH DATO SRI AMAR DIRAJA MUAR
                              SEJARAH TINGKATAN 4
                                 BAB 3
PETA MINDA PENGARUH HINDU / BUDDHA
                   RAHMAN SEDAR
                                  21

								
To top