Vizija poslovnog sistema by 85JvoV

VIEWS: 14 PAGES: 34

									Vizija poslovnog sistema


   predavanja
   Buble et al, 2005, str. 85 – 96
   Buble et al, 1997, str. 24 -26


      singer_strateško upravljanje, 26.02.2007
Temeljna pitanja strateškog
upravljanja
  GDJE SMO SADA?

  GDJE ŽELIMO BITI?

  KAKO ĆEMO TAMO DOĆI?

  ŠTO MORAMO PODUZETI DA TAMO DOĐEMO?

  DA LI SMO TAMO DOŠLI? AKO NE, ZAŠTO?

         singer_strateško upravljanje, 26.02.2007
Strateška efektivnost

  Svjesnost i učenje (situacijska analiza)
  Strateški sadržaj (izbor strategija na
  temelju kompetencija za stvaranje
  nove vrijednosti za kupce i održavanje
  konkurentske prednosti)
  Upravljanje promjenama – vizija,
  planiranje i reagiranje na okolinu
  (primjena postojećih i novih strategija)
        singer_strateško upravljanje, 26.02.2007
Strateška svjesnost                    1

  Poznavanje vlastite snage i slabosti (u
  odnosu na konkurenciju)
  Prepoznavanje opasnosti (stvarne i
  potencijalne) i prilika u okolini
  Razumijevanje relativne snage i
  utjecaja različitih ključnih faktora na
  poslovni sistem
        singer_strateško upravljanje, 26.02.2007
Strateška svjesnost                    2

  Identificiranje i vrednovanje pogodnih
  promjena – prije konkurenata

  Kompetencija poslovnog sistema o
  kojoj ovisi mogućnost iskorištavanja
  prilike


        singer_strateško upravljanje, 26.02.2007
Poduzetničke strategije

  Inovativne veze između poslovnog
  sistema i okoline
    Generičke poslovne strategije
    Korporacijske strategije
    Portfolio matrice i strateške opcije
          singer_strateško upravljanje, 26.02.2007
Proces strateškog planiranja Okolina     Strategijski plan
 •ekonomska   vizija  ciljevi            strategije
 •politička
 •tehnološka
        singer_strateško upravljanje, 26.02.2007
Prve definicije
  Vizija
    izjava o tome što želimo postati. Artikuliranje željene
    idealne budućnosti za poduzeće; uzbudljiv, organizacijski
    san koji obvezuje - rasteže imaginaciju i motivira ljude da
    provjeravaju nove mogućnosti.

  Misija
   kratko objašnjenje svrhe postojanja organizacije

  Strateški ciljevi
    specifični mjerljivi ciljevi

  Kultura/filozofija
   sistem vrijednosti i vjerovanja na kojima počiva poslovanje
    poduzeća
             singer_strateško upravljanje, 26.02.2007
Vizija

  Vizija je dugoročno, široko definirano,
  usmjerenje poduzeća

  Put ka organizacijskoj izvrsnosti

  Poduzeća koja opstaju na tržištu dugi niz
  godina imala su identificiranu viziju onoga
  što očekuju od svog poslovanja u
  budućnosti
         singer_strateško upravljanje, 26.02.2007
Komponente vizije

  Osnovne vrijednosti

  Misija
        singer_strateško upravljanje, 26.02.2007
Osnovne vrijednosti


  Osnovni principi

  Osobne vrijednosti najutjecajnijih
  skupina

  Mijenjaju se rijetko tijekom vremena
        singer_strateško upravljanje, 26.02.2007
Sony-ev sustav osnovnih
vrijednosti

Sony je pionir i nema namjeru slijediti
druge. Progres je način na koji Sony želi
uslužiti svijet. Uvijek će stremiti
nepoznatom...Sony principijelno poštuje i
ohrabruje individualne sposobnosti... te
uvijek izvlači najbolje iz svojih djelatnika.
To je osnovna snaga Sonya.

        singer_strateško upravljanje, 26.02.2007
Misija

  Osnovni razlog postojanja poslovanja

    Walt Disney Company
     Ljude učiniti sretnima    Nike Corporation
     Uništiti Reebok!


          singer_strateško upravljanje, 26.02.2007
Još neki primjeri misije
  “Hajka na Caterpillar” - Komatsu

  “Mi smo dame i gospoda koji služimo damama i
  gospodi.” - Ritz Carlton hoteli

  “Osigurati sredstvo za premještanje ljudi i stvari,
  gore, dolje, postrance na malim udaljenostima,
  pouzdanije nego bilo tko drugi na svijetu.” - Otis
  Elevator

  “Inovativno rješavati neriješive probleme.” - 3M
          singer_strateško upravljanje, 26.02.2007
Vizija i budućnost

Ako ne mislite o Vašoj budućnosti,
nećete je imati.

   … ili ćete imati budućnost koju je
    netko drugi osmislio.       singer_strateško upravljanje, 26.02.2007
Vizija i budućnost


“… procjenjuje se da najviše direktora troši
manje od 3 % svog vremena na građenje
zajedničkog pogleda na budućnost,
a trebali bi trošiti polovicu svog vremena
na to.”
                 Hamel i Prahalad
                 “Competing for the Future”

        singer_strateško upravljanje, 26.02.2007
Primjeri vizije                      1

  “Ja imam san.” - Dr. Martin Luther King

  “Biti najbolji na svijetu u kemijskoj
  industriji i elektronskom predočavanju”.
  - Eastman Kodak

  “Šest Honda u svakoj garaži”. - Honda
  Motors, 1990
        singer_strateško upravljanje, 26.02.2007
  Primjeri vizije                      2
  “Biti najuspješnija i najvažnija kompanija u
  informacijskoj tehnologiji na svijetu.” – IBM

  “Staviti jedan kompjutor na svaki pisaći
  stol u Americi.” - Bill Gates, Microsoft

  “Dovesti čovjeka na mjesec i dovesti ga
  natrag do kraja desetljeća”. - J.F.
  Kennedy, 1962.
          singer_strateško upravljanje, 26.02.2007
Primjeri vizije                       3


  Biti aktivan sudionik u stvaranju nove
  ekonomije i prosperiteta u Hrvatskoj
    Ericsson Nikola Tesla
         singer_strateško upravljanje, 26.02.2007
Snaga vizije

  …imati pozitivnu viziju budućnosti je
  vjerojatno najsnažniji motivator za promjenu
  koji posjedujemo

  ključna razlika između uspješnih i
  neuspješnih studenata:
    uspješni studenti imaju jasnu i pozitivnu viziju
    svoje vlastite budućnosti
      Benjamin Singer: The Future Focused Role Image

           singer_strateško upravljanje, 26.02.2007
Koristi od vizije                       1
  Osigurava uvid u izgradnju ili poboljšanje
  organizacije

  Objašnjava svrhu postojanja organizacije - što je i
  što nije (kroz misiju)

  Pokazuje kako razmišljanje o budućnosti ima smisla
  za sadašnjost

  Pozitivna snaga osmišljene vizije ima značaj i za
  organizaciju i pojedince

          singer_strateško upravljanje, 26.02.2007
Koristi od vizije                       2
  Osigurava zajednički jezik za raspravu o budućnosti

  Naglašava ulogu i značaj grupe ljudi okupljene oko
  vizije

  Nudi snažni poticaj ljudima da istražuju nove
  mogućnosti

  Pokazuje da svatko od nas ima mogućnost
  oblikovati našu zajedničku budućnost

          singer_strateško upravljanje, 26.02.2007
Što ako NEMA vizije?
  “Ovaj ‘telefon’ ima previše nedostataka da bi se o njemu
  ozbiljno razmišljalo kao o sredstvu komunikacije. To
  sredstvo po svojoj prirodi nema vrijednosti za nas.”
               Western Union, interni memo, 1876

   “Ne mogu postojati ‘lakši od zraka’ strojevi koji lete.” -
         Lord Kelvin, predsjednik Royal Society, 1895

   “Sve što se moglo izumiti, izumljeno je.”
     Charles H. Duell, ravnatelj, U.S. Office of Patents, 1899
            singer_strateško upravljanje, 26.02.2007
Što ako NEMA vizije?                       2
  “Ja mislim da na svijetu postoji tržište za možda 5
  kompjutora.”
        Thomas Watson, predsjednik IBM-a, 1943

  “Nema razloga da bi itko želio kompjutor u svom domu.” -
        Ken Olson, direktor, predsjednik i osnivač Digital
        Equipment Corp., 1977

  “Koncept je interesantan i dobro objašnjen, ali da bi se dobila
  bolja ocjena od “C”, ideja mora biti i primjenjiva.”
        profesor managementa s Yale University u ocjeni
  seminarskog rada studenta Fred Smith-a koji je predlagao
  pouzdanu dostavu tokom noći. Fred Smith je osnovao Federal
  Express poduzeće.

            singer_strateško upravljanje, 26.02.2007
Vizija mora biti…

  Inspirativna
  Zapamtljiva
  Zajednička
  Detaljna, ali ne mora biti precizno definirana
  Pozitivna
  Usmjerena k izvrsnosti
  Izazovna, ali stabilna i fleksibilna
  Razumljiva, primjenjiva i mjerljiva
         singer_strateško upravljanje, 26.02.2007
Najvažnija vrijednost vizije

  vodič osobnog ponašanja
    Da bi vizija bila djelotvorna, mora se stalno
    pojačavati kroz riječi, simbole i akcije.
    Osobe koje ljudi cijene, lideri, bez obzira na svoj
    položaj u poduzeću, moraju osobno spojiti
    viziju sa načinom kako provode svoje
    vrijeme, s kim su okruženi, što kažu, i
    najvažnije, što rade.           singer_strateško upravljanje, 26.02.2007
“Ubice” vizije

  Strah
  “Tradicija”
  Stereotipi
  Samodopadnost
  Umor
  Kratkoročnost u razmišljanju
  Oni koji kažu NE
        singer_strateško upravljanje, 26.02.2007
Vizija i planiranje

  Povezanost                 Koristi
  Budžet                   Organizacijsko
                        svrstavanje
  Organizacijska
                        Značenje posla
  struktura
                        Samo aktivnosti koje
  Rezultati                  doprinose dodavanju
  Timovi kvalitete              vrijednosti
  Informacijski                Dugoročnost (3 - 5
                        godina)
  sistemi
                        Povezanost
         singer_strateško upravljanje, 26.02.2007
Kreiranje vizije s utjecajem                  1
  Izražava jake vrijednosti i vjerovanja o budućnosti

  Omogućava ljudima da vide kako vizija utječe na
  njih

  Dozvoljava vašim osobnim emocijama da dođu na
  površinu - budite zagrijani za viziju!

  Identificira aktivnosti koje moraju i one koje ne smiju
  biti učinjene

           singer_strateško upravljanje, 26.02.2007
Kreiranje vizije s utjecajem                  2
  Izaziva ljude da se “istegnu” izvan sadašnjih
  rezultata

  Viziji se mora moći vjerovati i mora biti ostvarljiva

  Koristi predodžbe (npr. analogije, metafore, priče)
  koje su jasne i sažete

  Eksperimentira s retoričkim tehnikama i koristi jezik
  koji odgovara onima kojima je namijenjena


           singer_strateško upravljanje, 26.02.2007
  Osijek
  Vizija: Osijek – od industrijskog do inteligentnog
  grada
  Ciljevi:
    Smanjiti nezaposlenost na 10%
    Povećati bruto domaći proizvod po stanovniku na
    8.000 EUR
  Aktivnosti:
    Povećati poduzetničku aktivnost TEA 10
    Povećati učešće rastućih poduzeća na 10%
    Povećati učešće proizvoda visoke tehnološke razine
    u ukupnoj industrijskoj proizvodnji na 50%
           singer_strateško upravljanje, 26.02.2007
  Strateška pitanja
  Je li točka preokreta moguća u gradu koji bilježi
  dugogodišnje zaostajanje?
    Sunderland, UK
  Je li ruralna okolina prepreka razvoju nekog grada?
    Tianjin, Kina
  Koju ulogu obrazovna industrija može imati za grad?
    Waterloo, Kanada
  Tko je nositelj tranzicije iz industrijskog grada u grad
  znanja?
    Malmö, Švedska
  Kako gradovi uče od drugih?
    www.intelligentcommunity.org
              singer_strateško upravljanje, 26.02.2007
Viktor Frankl

  “Posebnost čovjeka je u tome što
  jedino on može živjeti imajući u vidu
  budućnost i to je spas u najtežim
  trenucima njegove egzistencije.”

        Man’s Search for Meaning


        singer_strateško upravljanje, 26.02.2007
Domaća zadaća #2

  Predložiti viziju i misiju Ekonomskog
  fakulteta u Osijeku (u jednoj rečenici).
  Objasnite svoje opredjeljenje kroz
  kratku SWOT analizu Ekonomskog
  fakulteta (3-5 elemenata za svaku
  komponentu SWOT analize).
  Rok: 31. ožujka 2007.
  Poslati e-mailom na suncica@efos.hr
        singer_strateško upravljanje, 26.02.2007

								
To top