scenariusze zajec by 85JvoV

VIEWS: 537 PAGES: 2

									Scenariusze zajęć
          1.Zabłocka M., Przezwyciężanie nieśmiałości u dzieci, psychologia,
          2.Dworakowska B., Jak wykorzystać czas? Pedagogika, (scenariusze zajęć wychowawczych)
          3.Bleja-Sosna B. i in., Godziny wychowawcze IV-VI: Materiały pomocnicze dla nauczycieli –
          wychowawców w szkole podstawowej w klasach IV-VI, pedagogika,
          3.Bleja-Sosna B. i in., Godziny wychowawcze: Gimnazjum I-III: Materiały pomocnicze dla
          nauczycieli – wychowawców w gimnazjum I-III, pedagogika,
          4.Godziny z wychowawcą: Liceum /Liceum profilowane klasa III, Technikum klasa III/IV…, red.
          Baleja-Sosna B., pedagogika,
          4.Godziny z wychowawcą: Liceum /Liceum profilowane Klasa I, Technikum klasa III/IV…, red.
          Baleja-Sosna B., pedagogika,
          5.Gajewska G. i in., Teoretyczno- metodyczne podstawy pracy opiekuńczo – wychowawczej w
          świetlicy: scenariusze zajęć wychowawczych, pedagogika,
          6.Chylińska M., Jak prowadzić świetlicę szkloną: poradnik, pedagogika, („Scenariusze zajęć
          świetlicowych” s. 34)
          7. Moczydłowska J., i in., Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie:
          elementy programu i scenariusze zajęć dla uczniów klas VI szkół podstawowych, gimnazjów i
          szkół ponadgimnazjalnych, pedagogika,
          8. Wlaźlik B., Koncepcja pracy wychowawczo-dydaktycznej w edukacji przedszkolnej: plany
          pracy i scenariusze zajęć, pedagogika,
          9. Więcek R., Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym: program terapii
          i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć, pedagogika,
          10.Jaszczyk A., "Czarodziejski pyłek" czyli metafora i bajka we wspomaganiu rozwoju małego
          dziecka: przykładowe bajki o charakterze terapeutycznym z zakresu akceptacji i tolerancji drugiego
          człowieka oraz niwelowania lęków i obaw towarzyszących małym dzieciom, przykładowe
          scenariusze zajęć do wykorzystania w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, medycyna,
          11.Kisiel M., Zajęcia psychoedukacyjne dla współuzależnionych: scenariusze, medycyna,
          12.Nawara H. i in., Wypoczynek dzieci i młodzieży na obozach i koloniach: scenariusze imprez,
          pedagogika,
          13.Terapia pedagogiczna: scenariusze zajęć, pod red. Violetty Forkiewicz, pedagogika,
          14. Spróbuj inaczej: scenariusze zajęć rozwijających umiejętności twórcze, [red. nauk. Kamila
          Lasocińska, Makary K. Stasiak], psychologia,
          15. Rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku przedszkolnym: z
          doświadczeń Przedszkola Specjalnego nr 249 w Warszawie: przykładowe scenariusze zajęć, pod
          red. Ewy Marii Kuleszy., pedagogika,
          16.Schillig D., Jak wykształcić inteligencję emocjonalną: 50 pomysłów ćwiczeń: poziom
          podstawowy, pedagogika, (scenariusze zajęć)
          17.Marczak A., Program pracy z dzieckiem z objawami nadpobudliwości psychoruchowej
          (ADHD) w przedszkolu lub szkole, pedagogika, („Scenariusze zajęć i zabawa dla dzieci 3 – 4
          letnich nadpobudliwych psychoruchowo” s. 27, „Scenariusze zajęć i zabaw dla dzieci 5- 6 letnich
          nadpobudliwych psychoruchowo” s. 30)
          18.Covan D. i in., Jak nauczyć rozwiązywania konfliktów : scenariusze lekcji i karty pracy dla
          uczniów, pedagogika,
          19.Gruszka M. i in., Scenariusze godzin wychowawczych dla szkoły podstawowej, pedagogika
          20.Gruszka M. i in., Scenariusze godzin wychowawczych dla gimnazjum i szkół
          ponadgimnazjalnych, pedagogika
          21. Stewart J., Jak sobie radzić ze złością. Treningi dla nastolatków. Scenariusze lekcji i karty
          pracy dla uczniów, pedagogika
          22.Kania I., Jak towarzyszyć uczniom w rozwoju społeczno-zawodowym? Gry szkoleniowe i
          scenariusze zajęć do pracy z młodzieżą, pedagogika
          23.Nehring A. i in., Uczyć ciekawiej, to znaczy jak ? Nauczanie zintegrowane – scenariusze zajęć
          metodami aktywizującymi, pedagogika
          24. Zięba – Kołodziej B., Róg A.,...aby świetlica nie była przechowalnią. Wskazówki
          organizacyjno – metodyczne, pedagogika, („Przykłady scenariuszy i zajęć świetlicowych” s.111)
          25.Okońska H., Pawińska M., Skąd przychodzi bajka. Scenariusze zajęć przedszkolnych oraz
          wczesnoszkolnych na codzienne ćwiczenia i niecodzienne okazje, pedagogika, („Scenki dramowe i
          inscenizacje w przedszkolu i szkole” s.7, „Materiały do ćwiczeń wspomagających rozwój” s.49).
          26.Datkun – Czerniak K., Jak usprawniać mowę dziecka. Poradnik dla nauczycieli wychowania
przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego oraz rodziców, pedagogika, („Propozycje scenariuszy
zabaw i ćwiczeń logorytmicznych dla dzieci młodszych i starszych” s.65)
27. Linehan M., M., Zaburzenie osobowości z pogranicza. Teoria poznawczo – behawioralna,
psychologia
28. Konieczna E., J., W poszukiwaniu sensu życia. Program wychowawczo – terapeutyczny dla
osób niepełnosprawnych ruchowo, psychologia, („Scenariusze zajęć” s.19)
29.Śliwerski B., Myśleć jak pedagog, pedagogika
30. Pedagogika zabawy w edukacji kulturalnej, red. Kędzior-Niczyporuk E., pedagogika,
(„Scenariusze zajęć dziecięcego teatru żywego planu z wykorzystaniem różnych metod
zabawowych” s. 129)
31. Dzionek E., Gmosińska M., Kształtowanie twórczych postaw dzieci pięcio-sześcioletnich.
Scenariusze zajęć, pedagogika
32. Alfabet świetlicowy-scenariusze zajęć świetlicowych, Bartoszewska B., Kasperek G.,
Machowska M., Sadowska B., pedagogika

								
To top