97 5 p g1 ewa kowalska by 85JvoV

VIEWS: 36 PAGES: 24

									                Projekt „AS KOMPETENCJI”
       jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków
              Europejskiego Funduszu Społecznego
              Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
                CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
                 Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie
DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA)
• Nazwa szkoły:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta

• ID grupy:

97/5_p_g1

• Kompetencja:

Lokalny rynek pracy – szanse i zagrożenia dl absolwentów szkół
regionu i Polski

• Temat projektowy:

Przedsiębiorczość

• Semestr/rok szkolny:

Letni /2009/2010
   BEZROBOCIE W POWIECIE KROTOSZYŃSKIM
          Miesiąc             Liczba bezrobotnych zarejestrowanych


                  Rok 2009      Rok 2008     Rok 2007      Rok 2006
                 ogółe  w tym   ogółe  w tym   ogółe  w tym   ogółe  w tym
                  m   kobiet   m   kobiet   m   kobiet   m   kobiet
           Styczeń   3678  2417    3172   2228   4670   3182   5669  3519
            Luty    3869  2525    3129   2187   4540   3073   5679  3514
           Marzec   4089  2644    3024   2192   4365   3112   5785  3658
           Kwiecień   3962  2572    3010   2160   4149   3048   5543  3652
            Maj    3796  2429    2898   2124   3869   2863   5298  3555
           Czerwiec   3713  2351    2959   2143   3559   2665   5086  3483
           Lipiec   3535  2222    2910   2101   3454   2575   4873  3381
           Sierpień  3490  2154    2909   2090   3282   2509   4744  3315
           Wrzesień   3489  2129    3051   2186   2988   2252   4592  3260
          Październik  3486  2138    3016   2166   2808   2124   4562  3205
           Listopad   3583  2157    3154   2177   2807   2046   4402  3101
           Grudzień   3679  2173    3292   2259   2937   2131   4575  3160
ŹRÓDŁO(tabela): www.pupkrotoszyn.pl
   SZKOŁY PONAD GIMNAZJALNE W POWIECIE
   KROTOSZYŃSKIM :
    I Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie
    ul. Kołłątaja 1, 63-700 Krotoszyn, tel. 062 725 36 49
    internet: http://www.liceumkollataj.edu.pl
    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krotoszynie
    ul. Mickiewicza 11, 63-700 Krotoszyn, tel. 062 725 32 75
    internet: http://www.zsp1krot.civ.pl
    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Karola Fryderyka Libelta w Krotoszynie
    Plac Jana Pawła II 5, 63-700 Krotoszyn, tel. 062 725 22 28
    internet: http://www.zsp2.krotoszyn.net
    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie
    ul. Zdunowska 81, 63-700 Krotoszyn, tel. 062 725 23 48
    internet: http://www.zsp3.krotoszyn.pl
    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim
    ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wlkp., tel. 062 721 68 28
    internet: http://www.zspkozmin.pl/
    I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wielkopolskim
    ul. Borecka 28, 63-720 Koźmin Wlkp., tel. 062 721 60 60
    e-mail: lokozmin@itime.pl

ŹRÓDŁO: www.pupkrotoszyn.pl
   STOPA BEZROBOCIA :

                            Według danych Głównego Urzędu
                         Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia
                         mierzona jako odsetek bezrobotnych
                         zarejestrowanych w urzędach pracy
                         wobec całości ludności cywilnej
                         aktywnej zawodowo.
ŹRÓDŁO (obrazek) : www.hipoteka.twojastancja.pl
(wykres i informacje ) : www.pupkrotoszyn.pl
   STOPA BEZROBOCIA WEDŁUG WOJEWÓDZTW –
   NA KONIEC 2009r.
ŹRÓDŁO (obraz) : www. e-sochaczew.pl ; (wykres): www.pupkrotoszyn.pl
  PODZIAŁ BEZROBOCIA ZE WZGLĘDU NA WIEK:

   Z wykresu wynika, że w
   powiecie krotoszyńskim
   najliczniejszą grupą
   bezrobotnych są osoby
                            6%  1%
   w wieku :                          26%  18-24
                        19%
    18-24                              25-34
                                     35-44
    25-34                              45-54
                                     55-59
                         19%           60-64
                                 29%
ŹRÓDŁO (obrazek): www.gify-gify.pl; (wykres):
www.pupkrotoszyn.pl
   METODY WALKI Z BEZROBOCIEM


    zarejestrować się do urzędu pracy

    szukanie pomocy w klubie pracy

    zwiększenie kwalifikacji

    otwieranie nowych firm

    aktywna walka z bezrobociem : kursy
   przekwalifikujące, samozatrudnienie

    pasywna walka z bezrobociem : zasiłki
   dla bezrobotnych
ŻRÓDŁO (obrazek) : www.solidarnapomoc.pl :(informacje): praca na lekcji
              OFERTY W PRACY W PUP
  NAJCZĘŚCIEJ ZGŁASZANO W NASTĘPUJĄCYCH ZAWODACH I STANOWISKACH
       stolarz

       ślusarz – spawacz

       sprzedawca, przedstawiciel handlowy

       mechanik samochodowy

       operator maszyn drogowych

       magazynier

       kucharz, kelner

       dekarz – cieśla

       pracownik budowlany (w tym: murarz)

       diagnosta samochodowy

       szwaczka


ŻRODŁO (obrazek) : www.naszetullamore.ie ; (informacje)
www.pupkrotoszyn.pl
   BEZROBOTNI WEDŁUG ZAWODÓW
                                         Bezrobotni  W tym
                         Nazwa zawodu           ogółem   kobiety
                 Bez zawodu                     623     431
                 Sprzedawca                     264     256
                 Asystent ekonomiczny -technik ekonomista      166     149
                 Szwaczka                      125     124
                 Krawiec                      111     106
                 Robotnik placowy                  90     41
                 Ślusarz                       89      1
                 Kucharz                       78     60
                 Murarz                       60      0
                 Technik technologii odzieży             57     55
                 Technik technologii żywności – przetw. Mięsne    53     41
                 Malarz-tapeciarz                  51      1
                 Mechanik pojazdów samochodowych           50      0
                 Robotnik gospodarczy                50     23
                 Kucharz małej gastronomii              48     29
                 Cukiernik                      48     37
                 Tokarz                       48      3
ŹRÓDŁO (obrazki): www.midisegni.it ; www.kongo.org.pl ;
wwww.gamal.cba.pl ; (informacje): www.pupkrotoszyn.pl
                  KIERUNKI KSZTAŁCENIA
                 UŁATWIAJĄCE ZNALEZIENIE PRZYSZŁEJ PRACY


    Myśląc o zdobywaniu przyszłości, warto się
    kształcić w dziedzinach m.in..:
     informatyka i telekomunikacja oraz internet
     logistyka
     pozyskiwanie energii oraz ochrona
     środowiska
     biotechnologia
     ochrona i opieka zdrowotna
     edukacja, informacja
     rozrywka
     nowoczesne operacje finansowe oraz
     handel elektroniczny
     obsługa procesów integracji regionalnej
ŹRÓDŁO (wykres i informacje): www.kierunkistudiow.pl
   AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA MŁODYCH POLAKÓW
   Niepokojące wydawać się mogą
   statystyki dotyczące sytuacji
   najmłodszej części polskiej siły
   roboczej. Potwierdzają one, iż pod
   względem zatrudnienia młodych
   nasz rynek pracy ciągle odbiega
   od europejskich standardów.
   Polskie wskaźniki aktywności
   zawodowej osób w wieku 15-24
   lata znajduje się nie tylko daleko
   od liderów zestawienia, ale
   znacznie odbiega od średniej dla
   całej Unii i wynosi nieco ponad
   30%
ŹRÓDŁO (wykres i informacje:) www.biznes.interia.pl
   BEZROBOCIE MĘŻCZYZN I KOBIET

     Powszechnie uważa się, że
     sytuacja kobiet na rynku
     pracy jest gorsza niż                mężczyźni
     mężczyzn. Chociaż są one               37%

     aktywniejsze w              kobiety
                           63%
     poszukiwaniu pracy, mają
     wyższe kwalifikacje
     zawodowe od mężczyzn,
     częściej napotykają na
     bariery i w efekcie są
     bardziej poszkodowane
ŹRÓDŁO(informacje i diagram): www.pupkrotoszyn.pl
   DYSKRYMINACJA NA RYNKU PRACY
   Najczęstsze przejawy dyskryminacji
   na rynku pracy m.in.:
    uprzedzeniami i stereotypami przy
   wyborze kandydata (62%
   ankietowanych)
    nierówny dostęp do ofert
   pracy/brak odpowiednich ofert pracy
   (56%),
    niechęć do zatrudniania na czas
   nieokreślony/na umowę o pracę
   (44%)
    niższa niż przeciętna w danym
   środowisku czy branży płaca (43%)
ŹRÓDŁO (wykres i informacje) :www.niepelnosprawni.pl
 BEZROBOCIE W MIASTACH I GMINACH POWIATU
 KROTOSZYŃSKIEGO
                                              W tym
                                                Zwolnieni
                         Miasta / Gminy Ogółem                    Z prawem
                                          Zamieszkali z przyczyn
                                     Kobiety                 do
                                           na wsi    zakładu
                                                        zasiłku
                                                  pracy
                         Krotoszyn   1990   1179    439     157     430

                          Kobylin    334   174     207      19     75
                          Koźmin
                                 597   354     281      26     93
                          Wlkp.
                         Rozdrażew   191   120     191      9      28

                         Sulmierzyce   144    77     -      13     30

                          Zduny    423   269     113      27     69

                          Ogółem    3679   2173    1231     251     725
ŹRODŁO (tabela i diagram): www.pupkrotoszyn.pl
         WYKSZTAŁCENIE BEZROBOTNYCH
 Niski poziom wykształcenia krotoszyńskich bezrobotnych, to kolejna cecha
charakterystyczna lokalnego rynku pracy.
ŹRÓDŁO (obrazek): www.nysa.edu.pl ; (diagram i
informacje): www.pupkrotoszyn.pl
 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE NA RYNKU PRACY

 ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JEST TRUDNE, PONIEWAŻ TRZEBA SPEŁNIĆ
 NASTĘPUJĄCE WARUNKI:
                             ROK   ogółem         w tym
   transport wewnętrzny: brak progów         (STAN Z       osoby bezrobotne     osoby
   stanowisko pracy: podesty            GRUDNIA)      ogółem    w tym z  poszukujące
                                           prawem do   pracy
   opieka medyczna: stały nadzór                           zasiłku
   wypoczynek w trakcie pracy           ROK 2009   302    178      31    124
   czas pracy: 5dni, 7h, +10 dni urlopu      ROK 2008   333   147     19     186
   warunki sanitarne: prysznic, ciepła woda    ROK 2007   289   118     11     171
                           ROK 2006   321   138     15     183
                           Rok 2005   304   134     11     170
                           Rok 2004   326   110     16     216
                           Rok 2003   368   129     16     239
ŹRÓDŁO (obraz): www.lex.pl : (tabela)
www.pupkrotoszyn.pl ; (informacje): www.nbportal.pl
   BEZROBOTNI MIESZKAŃCY WSI

          Wyszczególnienie     Rok   Rok   Rok
                       2009  2008   2007

        Rejestrujący się bezrobotni  2200  1782   1878

        Bezrobotni, którzy podjęli  958   865   1183
        pracą
        Stan bezrobotnych w      1231  1106   1014
        końcu roku
        W tym z prawem do zasiłku   200   197   131
        stan w końcu roku       (16%)  (18%)  (13,0%)    Stopa bezrobocia była zróżnicowana w
    przekroju powiatowym. Najniższą odnotowano
    w powiatach: grodziskim (12,2%), wolsztyńskim
    (13,2%) oraz dla m. Poznania (14,7%),
    natomiast najwyższą w powiecie złotowskim
    (27,0%).


ŹRÓDŁO (mapa i informacje):www.gniezno.infocentrum.com.pl (tabela):
www.pupkrotoszyn.pl
  SYTUACJA OSÓB STARSZYCH NA RYNKU PRACY
 Wykres pokazuje aktywność
 ekonomiczną według wieku we
 wszystkich państwach
 członkowskich UE i wskazuje, że:
 oprócz znacznego spadku
 poziomu zatrudnienia w wyniku
 starzenia się pracowników,
 dodatkowo odsetek
 bezczynnych zawodowo wzrasta
 znacznie w grupie wiekowej od
 50-54 do 55-59 lat i wówczas
 pozostaje na stałym poziomie w
 grupie wiekowej od 60 do 64 lat
 by znów ulec spadkowi w grupie
 osób powyżej 65 roku życia.


ŹRÓDŁO (wykres i informacje): www.egospodarka.pl ;
(obrazek): www.pzeriil.republika.pl
   ŻYCIORYS

    na białym papierze

    jednostronny

    pisany komputerowo

    nieskładany

    krótki

    konkretny

    interesujący

    tylko kwestie zawodowe

ŹRÓDŁO (CV) www.juan-santos-r.de (informacje) krotoszyński klub pracy
   LIST MOTYWACYJNY

   Powinien być:
    estetyczny

    niezłożony

    pisany komputerowo

    jednostronny

    tylko konkrety

    interesujący


ŹRÓDŁO (list motywacyjny) : www.kariera.wseip.edu.pl ;
(informacje) krotoszyński klub pracy
Prezentacja powstała w oparciu o materiały zebrane
w trakcie realizacji projektu przez uczestników grupy
        projektowej 97/5_P_g1

             Autorzy:
       Natalia Bieganek  Hubert Marciniak
     Katarzyna Dutkowiak  Martyna Szopińska
     Patrycja Jankowiak  Marta Szymanowska
     Grzegorz Janowski   Michał Chmielewski
        Anna Kasprzak  Dawid Kościelny
      Magdalena Kubiak   Mateusz Libudzic
       Wioleta Kujawa  Joanna Wosiek

             Korekta:
           Natalia Bieganek
                Projekt „AS KOMPETENCJI”
       jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków
              Europejskiego Funduszu Społecznego
              Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
                CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
                 Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

								
To top