17 by disha6121

VIEWS: 0 PAGES: 1

									‫: اقولك فقط هنا‬
‫الكون هذا سماء دماؤه غطت وإن حتى...الجريح قلبك من ك را اهم كرامتك إن‬
‫الي سمعك حب با تنادي أن يف دك فلن...الفس ح‬
‫تا تسكن وأن‬   ‫ف ه أحد يعرفك يعد لم‬
‫ال ف ك فرط انسان ذكرى على تع ش وأن‬  ‫سبب‬
‫عل ه،،، والت حزن... اعك من والت شتري...يشتريك ف من تفرط ال الحب في‬

								
To top