Ante Marusic - PowerPoint

Document Sample
Ante Marusic - PowerPoint Powered By Docstoc
					Predstavljanje mentora

Prof.dr.sc. Ante Marušić
              1
Nastavnici i suradnici
Prof.dr.sc. Ante MarušićSuradnici u nastavi
Dr.sc. Juraj Havelka
Dr.sc. Srđan Skok

Doc.dr.sc. Stjepan Štefan


              2
 Predmeti na dodiplomskoj nastavi (FER-1)
Redoviti predmeti
• Zaštita i automatika elektroenergetskog sustava
• Rasklopna postrojenja
 (prof. S. Krajcar)

Izborni predmeti
• Zaštita ee postrojenja (8. sem.)
• Sklopni i zaštitni uređaji u postr.
  (doc. S.Štefan) (7. i 9. sem.)
                          3
Zašto nam treba zaštita u postrojenjima?
 Da zaštitimo ljude, izbjegnemo ovakav događaj i
  ograničimo štetu pri kvarovima u EES-u.
                          4
 Laboratorij za relejnu zaštitu
• Numerički releji (Alstom, ABB, Siemens, Končar)
• Statički i elektromehanički releji (BBC, Končar, ...)
• Ispitni uređaji (BBC, Omicron, Programma)
                             5
  Donirana oprema za Laboratorij za relejnu zaštitu
         Lipanj 2003 – Lipanj 2007


•  Siemens – Numerički distantni relej 7SA500
•  Končar INEM – Numerički relej PRIL 2000
•  EII d.o.o. – Ispitni uređaj Omicron CMC 56
•  ARIES d.o.o. – Numerički distantni relej Alstom EPAC 3000
•  Končar KET – Numerički relej Siemens 7SJ531
•  ABB d.o.o. – Zaštita i vođenje SN voda REX 521
•  ABB d.o.o. – Numerički relej REJ 525
•  ABB d.o.o. – Numerički motorski relej REM 610
•  Končar INEM – Digitalni multimetar K6200 ION
•  Siemens d.o.o. – Numerički relej Siemens 7SJ512
•  Siemens d.o.o. – Programski paket DIGSI 4.71

                                6
 Donirana oprema za Laboratorij za relejnu zaštitu
• ARIES d.o.o. – Numerički releji K-serije (Alstom) za zaštitu TS 35/10 kV
                            Lipanj 2007


                                       7
 Laboratorij za električna postrojenja
• Upravljanje, automatizacija i zaštita u rasklopnom postrojenju
                                8
Prof. dr. sc. Ante Marušić
1995. izabran je u zvanje docenta
2000. izabran je u zvanje izvanrednog profesora
2006. izabran je u zvanje redovitog profesoraPoslijediplomsku nastavu održava na:
Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
•  Relejna zaštita (zajedno s dr. sc. Srđanom Skokom)
•  Poremećaji i zaštita sinkronih strojeva (zajedno s prof.dr.sc.Zlatkom Maljkovićem)
Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
•  Numerička zaštita u energetici i industriji
Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
•  Digitalni sistemi zaštite i upravljanja (zajedno s prof.dr.sc. Suadom Halilčevićem)                                           9
Izbor iz ostalih znanstvenih i stručnih djelatnosti:
•  Ovlašteni je inženjer elektrotehnike u Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u
  graditeljstvu, Zagreb
•  Dopredsjednik Izvršnog odbora HRO CIGRÉ Zagreb (Hrvatskog ogranka
  Međunarodnog vijeća za velike elektroenergetske sustave)
•  Član Studijskog odbora 34/B5 “Zaštita i automatizacija” HRO CIGRÉ Zagreb
•  Član Study Committee 34 “Protection and Automation” CIGRÉ Pariz
•  Član organizacijskog odbora i voditelj sekcija na simpozijima o sustavu vođenja
  elektroenergetskog sistema HRO CIGRÉ (1996. - 2006.)
•  Član International Program Committee IASTED Int. Conf. on Power and Energy
  Systems, Rhodes (2001), Int. Conf. Modelling & Simulation, Marina del Rey,
  California (2002) i Palm Springs, California (2003)
•  Član Stručnog savjeta časopisa “Eletrotehnika, računarstvo / energetika i
  marketing” (ER/EM), Zagreb i časopisa “ELEKTRO”, Zagreb
•  Predsjednik je organizacijskog odbora Sedmog (2005) i Osmog savjetovanja
  (2007) HRO CIGRÉ.
•  Dopredsjednik je Nacionalnog organizacijskog odbora Int. Symp. CIGRÉ Paris:
  Transient Phenomena in Large Electric Power Systems; Zagreb, 2007.                                          10
Prof. dr. sc. Ante Marušić

Kao mentor, vodio je uspješno obranjenu:
• dvije doktorske disertacije,
• 18 magistarskih radova,
• 85 diplomskih radova (od toga 3 s naglaskom na
 znanstveno – istraživački rad).

• Objavio je kao autor ili koautor 223 znanstvenih i stručnih
 djela.
• U koautorstvu s diplomandima objavio je 8 radova na
 međunarodnim i domaćim skupovima, a 24 rada s
 doktorantima i magistrantima.

                                11
Područja djelovanja i tema za diplomske radove
• Relejna zaštita generatora, transformatora, VN motora,
 prijenosnih i razdjelnih elektroenergetskih mreža
• Proračun podešenja i parametriranje releja u industrijskim
 i elektroprivrednim poduzećima
• Ispitivanje i puštanje u pogon zaštitnih sustava
• Revitalizacija sustava zaštite i vođenja u ee postrojenjima
• Uzemljenje neutralne točke SN razdjelnih mreža
• Projektiranje elektroenergetskih postrojenja
• Istosmjerni razvod u elektroenergetskim postrojenjima
• Komunikacije u elektroenergetskim postrojenjima
• Nadzor sustava na temelju mjerenja fazora (WAM, WAP)


                                12
Izbor iz popisa vođenih diplomskih radova
Danijela Klopotan   Sekundarno ispitivanje distantnih releja pomoću računalnog simulatora EES
Kristijan Benčić    Adaptivna zaštita elektroenergetskog sustava
Rajko Pribić      Analiza utjecaja njihanja snage na distantnu zaštitu
Mario Gotovac     Aspekti zaštite sustava za prijenos električne energije
Antonio Burić     Daljinsko upravljanje u srednjenaponskoj mreži
Danijel Damijanić   Laboratorijsko ispitivanje uređaja za zaštitu elektroenergetskog sustava
Krunoslav Flajšek   Otkrivanje kvarova na visokonaponskim vodovima
Zoran Grahovac     Sheme povezivanja distantnih zaštita
Miroslava Kovčalija  Zamjena sekundarne opreme u distribucijskoj transformatorskoj stanici
Davor Jelinčić     Uzemljenje neutralne točke mreže za razdiobu električne energije
Vedran Maljković    Parametriranje i ispitivanje zaštitnih uređaja prilikom puštanja u pogon
Ivica Radetić     Zaštita istosmjernog razvoda u elektroenergetskim postrojenjima
Ivo Palaversa     Revitalizacija sustava zaštite i vođenja u elektroenergetskim postrojenjima
Davor Švarc      Motrenje i zaštita energetskog transformatora
Vjekoslav Milorad   Sustav za razdvajanje elektroprivredne i industrijske razdjelne mreže
Bojan Đurović     Zaštita sustava za razdiobu električne energije
Andreja Milavec    Izbor i dimenzioniranje strujnih transformatora za zaštitu
Antun Ivan Kraljević  Selektivnost relejne zaštite elektroenergetskog sustava
Sandra Nedić      Nadzor, zaštita i vođenje EES zasnovano na WAM platformi
Josip Čurković     Zemljospojna zaštita mreže uzemljene preko kompenzacijske prigušnice

                                                13
Izbor iz popisa vođenih magistarskih radova
i doktorskih disertacija
Marina Valentinčić  Primjena neizrazite logike u algoritmu digitalnog lokatora kvara
Srđan Skok      Primjena neuronskih mreža u postupku podešenja distantne zaštite
           visokonaponskih prijenosnih vodova
Džebel Kulenović   Primjena neuronskih mreža u distantnoj zaštiti visokonaponskih vodova
Silvano Drandić   Smanjenje pogrešnih prorada relejne zaštite u uzemljenim mrežama
           srednjeg napona
Mario Maričević   Sustav relejne zaštite u kogeneracijskim postrojenjima
Filip Vidović    Analiza primjene direktne komunikacije u sustavu numeričkih zaštitnih
           uređaja
Nikica Mikulandra  Primjena registratora poremećaja u analizi sustava relejne zaštite
Ivan Višić      Analiza načina uzemljenja zvjezdišta sinkronog generatora
Ivan Goran Kušiš   Rezonantno uzemljenje neutralne točke srednjenaponskih mreža za
           distribuciju električne energije
Mislav Balković   Analiza tehničkih zahtjeva i razvoj računalom podržanog sustava za
           registraciju poremećaja u elektroenergetskim postrojenjima
Igor Ivanković    Statički pristup u analizi stabilnosti napona VN prijenosnog sustava

Srđan Skok      Selektivnost zaštita u sustavima istosmjernih razvoda (doktorska disertacija)
Juraj Havelka    Prepoznavanje poremećaja u pogonu sinkronog generatora
           korištenjem numeričkih algoritama (doktorska disertacija)


                                               14
Izbor iz popisa izrađenih projekata
• Analiza dinamičkih pojava u elektranama primjenom numeričke simulacije
 (HE Vinodol, HE Zakučac, HE Čakovec, EL-TO Zagreb, ...)
• Informacijski sustav održavanja u Hrvatskoj elektroprivredi (ISOHEP)
• Analiza rada relejne zaštite u velikim industrijskim mrežama (INA
 Rafinerija Rijeka i Sisak, CPS Molve, INA Petrokemija, JANAF Omišalj, ...)
• Analiza stanja i unapređenja sustava zaštite i nadzora u
 termoenergetskim izvorima Hrvatske elektroprivrede (TE Plomin, TE
 Sisak, TE-TO Zagreb, EL-TO Zagreb, ...)
• Mjerenje značajki uzemljivačkih sustava elektroprivrednih postrojenja
 (REVOZ, HE Zakučac, TS Đurđevac, TE Sisak, HE Dubrava, ...)
• Analiza stanja i projektiranje revitalizacije relejne zaštite SN mreže
 distribucijskih područja HEP (DP Koprivnica, DP Križ, DP Gospić, ...)
• Izvedbeni projekt zaštite TS 35/10 kV Kutina, Popovača, Križ, ...)
• Podešenje zaštite ganeratora u HPP Habu i HPP Jor, Malaysia
• Znanstveni projekt “Nadzor EES-a zasnovan na WAM Platformi” NZZ

                                     15
Izbor iz popisa firmi
u kojima su se zaposlili diplomandi prof.dr.sc. Ante Marušića:

•  HEP, Distribucijsko područje Zagreb, Pula, Križ, Rijeka, Sisak, Koprivnica, ...
•  HEP, Prijenosno područje Zagreb, Osijek, Opatija, Split
•  TE Sisak, EL-TO Zagreb, TE-TO Zagreb
•  RHE Vila Velebita, HE Vinodol
•  Elektroprivreda Herceg Bosne, Mostar
•  FER, Zagreb
•  Končar KET, INEM, Institut, Transformatori, EASN
•  EXOR, Zagreb
•  Telenerg, Zagreb
•  Siemens d.o.o, Zagreb
•  Schneider Electric, Zagreb
•  Institut “Hrvoje Požar”, Zagreb
•  Ekonerg, Zagreb
•  EL-TEH, Zagreb
•  ESBI Engineering & Facility Management, Ireland

                                           16
Hobi
• Slikarstvo
        17
Prof. dr. sc. Ante Marušić
        www.fer.hr/ante.marusic         ante.marusic@fer.hr
                     18

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:110
posted:5/20/2012
language:Croatian
pages:18