817 MW HE Dubrovnik 2x126 MW 2x153 MW by k8o9Om

VIEWS: 18 PAGES: 8

									  UTJECAJ PLANA IZGRADNJE NOVIH
 ELEKTRANA (HE i VE) NA VARIJANTE
RAZVOJA PODSUSTAVA JUŽNE HRVATSKE
                      Stipe Mikulić
      Institut za elektroprivredu i energetiku d.d.


  8. simpozij o sustavu vođenja EES-a
  Cavtat, 9. - 12. studenoga 2008.
Pitanje 1: Kada i pod kojim uvjetima, prema kriteriju stacionarnih
      stanja, treba graditi DV 220 kV Plat - Zagvozd?
     8. simpozij o sustavu vođenja EES-a
     Cavtat, 9. - 12. studenoga 2008.
 Odgovor 1: Opravdanost izgradnje DV Plat - Zagvozd

• Pitanje prelazi opseg promatrane problematike članka
   Potrebna opsežnija analiza problema
   Kriteriji opravdanosti izgradnje

• Rezultati proračuna južne Hrvatske (2020.) vezani za pitanje
   Blizina relativno jakog čvorišta TS Trebinje
   Velika električna udaljenost Plat - Zagvozd
   Mali stupanj iskorištenja DV Plat - Zagvozd (220 kV i 400 kV)


Stacionarna stanja (Pmaks, Pmin)           Nisu zabilježeni
Ang. 817 MW elektrana na području juž. HR       strujno-naponski
Bez izgrađenog DV Plat - Zagvozd           poremećaji      8. simpozij o sustavu vođenja EES-a
      Cavtat, 9. - 12. studenoga 2008.
Pitanje 2: Kako bi izgradnja tolike snage u vjetroelektranama na
      području Dubrovačko-neretvanske županije i njihov
      priključak na 110 kV mrežu (podvarijante D, H, I, J, K,
      L,M) odrazila na mogućnost vođenja EES-a i kvalitetu
      električne energije?
     8. simpozij o sustavu vođenja EES-a
     Cavtat, 9. - 12. studenoga 2008.
Odgovor 2: Utjecaj VE na promjenu vođenja EES-a (1a)

• Područje južne Hrvatske (2020.) Pinst= 817 MW
 HE Dubrovnik (2x126 MW + 2x153 MW); HE Ombla (63 MW);
 VE Ponikve (34 MW); VE Rudina (63 MW); VE K. Brda (99 MW)
     8. simpozij o sustavu vođenja EES-a
     Cavtat, 9. - 12. studenoga 2008.
Odgovor 2: Utjecaj VE na promjenu vođenja EES-a (1b)


  Stupanj penetracije (SP): 10%, 20% (visok)
  Lokacija izgrađenosti VE
  Struktura proizvodnje sustava
  Utjecaj:
  • Detaljno predviđanje proizvodnje VE (sat, dan)
  • Povećanje rezerve snage u regulaciji
  • Smanjenje potrošnje energenata u konvencionalnim elektranama
     8. simpozij o sustavu vođenja EES-a
     Cavtat, 9. - 12. studenoga 2008.
Odgovor 2: Utjecaj VE na kvalitetu električne energije (2)


• Ovisi o instaliranoj snazi VE i blizini potrošača

• Utjecaj se prvenstveno odnosi na naponske prilike:
    Emisije flikera
    Brze promjene napona
    Harmonici
• Potrebno onemogućiti nedopušteno povratno djelovanje VE

• VE Konavoska Brda (99 MW) - Priključak direktno na TS Plat
     8. simpozij o sustavu vođenja EES-a
     Cavtat, 9. - 12. studenoga 2008.
                ZAHVALJUJEM NA
                PAŽNJI


8. simpozij o sustavu vođenja EES-a
Cavtat, 9. - 12. studenoga 2008.

								
To top