Multimedija u edukaciji by I40qwI4

VIEWS: 99 PAGES: 13

									  Multimedija u edukaciji               Multimedija
               u školskoj knjižnici
1  ŽSVPGŽ,siječanj 2005.           Ivana Vladilo
  Što je multimedija?

    Multimedija – informacija višestruko
    prezentirana
    Tekst, grafika, zvuk, animacija, video u
    interakciji
    Uskoro i opip i miris (okus?)
2        ŽSVPGŽ,siječanj 2005.   Ivana Vladilo
  Nastava – Cjeloživotno obrazovanje

    Primjena u nastavi:          Cjeloživotno učenje
    - raznolikost              - nevezano uz klasične
    - zanimljivost              prostore učenja
    - suvremenost              - učimo kad i gdje
    - motiviranost              hoćemo
    - komunikativnost            - osobna dinamika
                         učenja
    - vraćanje i ponavljanje
      do potpunog
      razumijevanja
    - bolje pamćenje sadržaja


3          ŽSVPGŽ,siječanj 2005.          Ivana Vladilo
  Vrste multimedije

    Samostalni proizvodi na mediju
    On-line edukacija
    Učenje na daljinu (distance learning,
    teleteaching)
4        ŽSVPGŽ,siječanj 2005.   Ivana Vladilo
  Samostalni proizvodi na mediju

    Sadržaji snimljeni na prenosive medije
    CD-ROM i DVD
    Pokreće ih korisnik na svome računalu
    Potpuna samostalnost u učenju
    Najviše je onih koji poučavaju u korištenju
    softverskih aplikacija (informatika)
    Zatim-učenje stranih jezika, rječnici,
    enciklopedije

5        ŽSVPGŽ,siječanj 2005.   Ivana Vladilo
  Hrvatski rječnik


    Akcija Hrvatski rječnik u školska računala
    Cilj: svaki razred srednjih škola dobit će
    primjerak rječnika na CD-u, a školska
    knjižnica i primjerak knjige
6        ŽSVPGŽ,siječanj 2005.   Ivana Vladilo
  On – line edukacija

    Potrebna veza na internet
    Danas su dostupni najrazličitiji sadržaji
    Najviše (ipak) informatičkih škola
    Aktivno sudjelovanje u lekcijama
    Obično se naplaćuje
    Cijena puno prihvatljivija nego na klasičnim
    tečajevima

7        ŽSVPGŽ,siječanj 2005.   Ivana Vladilo
  Besplatna on-line edukacija na portalu
  Zavoda za školstvo
  Zavod za školstvo RH - e-learning.htm/
  (e-learning)   Prilika koju ne treba propustiti
   Potpuno besplatna informatička edukacija
   (uz školske besplatne impulse)
   Potrebna samo prijava
   Osobna dinamika i izbor sadržaja
   Mogućnost usporedbe s razredom
   Povratna informacija o vlastitom uspjehu
   Mogućnost provjere znanja
   Odlična priprema za polaganje ECDL-a


8         ŽSVPGŽ,siječanj 2005.  Ivana Vladilo
  Tele teaching i telekonferencija

    TELE TEACHING zahtjevan u opremi
    Princip – preuzimanje predavanja pohranjenih na
    nekom serveru (potrebna jako brza veza za dobru
    reprodukciju)
    TELEKONFERENCIJA / VIDEOKONFERENCIJA–
    istovremeno sudjelovanje u raspravi više osoba
    fizički udaljenih i na nekoliko mjesta
    Potrebna posebna infrastruktura koja je u konačnici
    ipak isplativa (najbolji predavači dostupniji)

9        ŽSVPGŽ,siječanj 2005.     Ivana Vladilo
   SHARED WORKSPACE –
         dijeljeni radni prostor

     Dopušten pristup drugom korisniku na svoje
     računalo
     Zajednički istovremeni rad na nekom
     problemu
     Osobito pogodno za instrukcije jer osoba
     koja zna objašnjava nešto što ne znate, a pri
     tom ju i vidite i čujete


10        ŽSVPGŽ,siječanj 2005.   Ivana Vladilo
   U školama?

     Prisutnost još jako skromna
     Nedovoljna opremljenost
     Nedostatak nastavnh sadržaja na multimediji na
     hrvatskom jeziku
     Veliko otvoreno područje za izradu edukativne
     multimedije (izdanja Bulaje, Učilica, Sunčica, S.S.
     Kranjčević, Renesansa)
     Primjer - VincentVan-Gogh.pps


11         ŽSVPGŽ,siječanj 2005.     Ivana Vladilo
   WHITEBOARD – bijela ploča

     Ploča preko projektora povezana s
     računalom
     Dvosmjerna komunikacija: ploča – računalo
     Moguće pisanje po već pripremljenim
     materijalima (prezentacija)
     Zbog skupoće rijetka u školama12        ŽSVPGŽ,siječanj 2005.  Ivana Vladilo
   Izvori:

     Novak, Miroslav: Primjena multimedije u edukaciji.html
     Program - Korištenje multimedijalnog sadržaja u nastavi, ,
     Ivana Šišmanović i Željana Petrović
     Program - Učenje na daljinu, Romana Bajrić, Terezija Tvrdy
     Skrabic_I.pdf
     Štefančić Audiovizualna i multimedijska.ppt
     http://pubwww.st.carnet.hr/ekos/ict.pps
     Seminarski radovi studenata na kolegiju PRIMJENA
     RAČUNALA U NASTAVI
13         ŽSVPGŽ,siječanj 2005.        Ivana Vladilo

								
To top