rpt ringkas syariah 2012 by 84DjVq

VIEWS: 0 PAGES: 3

									       RINGKASAN RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2012
      PENDIDIKAN SYARIAH ISLAMIAH TINGKATAN EMPAT

  MINGGU    TARIKH                 TAJUK           CATATAN
    1    02-06/01/2012    Orientasi Tingkatan 4            1-3/1 Tahun Baru
    2    09-13/01/2012    Iman Fitrah Manusia
S   3    16-20/01/2012    Pengenalan Ilmu usul Fekah
E   4    23-27/01/2012    Tayammum                 23/2 Tahun Baru China
M   5   30/01-03/02/2012   Hadith Hukum (Mengubah Ciptaan Allah)
E
    6    06-10/02/2012    Ibadat Haji dan Umrah            5/2 Maulidurrasul
S
    7    13-17/02/2012    Peranan Iman
T
    8    20-24/02/2012    Ayat Hukum (Qiamulail)
E
                  Syak Dalam Solat
R
   9    27/02-02/03/2012   Manasik Haji
   10    05-09/03/2012    UJIAN 1
                  CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
S   11    19-23/03/2012    Puasa Ramadhan
A   12    26-30/03/2012    Hukum Syarak ( Taklifi DAN Wadi' )
T   13    02-06/04/2012    Hukum Syarak ( Taklifi DAN Wadi' )
U   14    09-13/04/2012    Pelaksanaan Haji
   15    16-20/04/2012    Niabah haji                15/4 Melaka B’sejarah
                  Islam sebagai Addin Yang Membawa Rahmat
   16    23-27/04/2012    Adab Pergaulan Dalam Rumah
   17   30/04-04/05/2012   Pengurusan Haji di Malayasia         1/5 Hari pekerja
                  Niabah Haji
   18    07-11/05/2012    Dalil Hukum Yang Disepakati
   19    14-18/05/2012    PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
   20    21-25/05/2012    PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
                  CUTI PERTENGAHAN TAHUN
   21    11-15/06/2012    Kejadian Manusia Bukti Kewujudan Allah
   22    18-22/06/2012    Sembelihan
S   23    25-29/06/2012    Dalil Hukum yang Disepakati
E   24    02-06/07/2012    Memelihara Ukhwah Islamiah
M   25    09-13/07/2012    UJIAN KE- 2
E   26    16-20/07/2012    Wasiat                   21/7 Awal Ramdhan
S   27    23-27/07/2012    Qurban
T   28   30/07-03/08/2012   Memberi nasab anak angkat
E   29    06-10/08/2012    Memberi dan Menjawab salam
R   30    13-17/08/2012    Aqiqah
                  CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
   31    27-31/08/2012    Muamalah dalam Islam           31/8 Hari Kebangsaan
   32    03-07/09/2012    Kejadian Alam Bukti Kewujudan Allah
D
   33    10-14/09/2012    Dalil Yang Tidak Dipersepakati
U
A   34    17-21/09/2012    Dalil Yang Tidak Dipersepakati
   35    24-28/09/2012    Muamalah Dalam Islam 1
   36    01-05/10/2012    Muamalah dalam Islam 2
   17    08-12/10/2012    PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN          13/10 TYT Melaka
   18    15-19/10/2012    PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
   19    22-26/10/2012    Latih Tubi tajuk-tajuk fokus SPM 2013    26/10 ‘Idil Adha
   20   29/10-02/11/2012   Latih Tubi tajuk-tajuk fokus SPM 2013
   21    05-09/11/2012    Latih Tubi tajuk-tajuk fokus SPM 2013

                 CUTI AKHIR TAHUN (10/11-01/01/2013)
       RINGKASAN RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2012
      PENDIDIKAN SYARIAH ISLAMIAH TINGKATAN LIMA

  MINGGU    TARIKH                TAJUK              CATATAN
    1    02-06/01/2012   Dosa, Pahala dan Bahagiannya            1-3/1 Tahun Baru
    2    09-13/01/2012   Am dan khas
S   3    16-20/01/2012   Berbakti kepada kedua ibu bapa
E   4    23-27/01/2012   Arak                      23/2 Tahun Baru China
M   5   30/01-03/02/2012  Perkahwinan
E   6    06-10/02/2012   Iman boleh bertambah dan berkurang        5/2 Maulidurrasul
S   7    13-17/02/2012   Pengurusan harta anak yatim
T   8    20-24/02/2012   Zina
E   9   27/02-02/03/2012  Tanggungjawab suami Isteri
R   10    05-09/03/2012   UJIAN 1
                 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
   11    19-23/03/2012   Ma’rifatullah dan taqlid
   12    26-30/03/2012   Sejarah Perundangan islam
S
   13    02-06/04/2012   Mutlak dan Muqayyad
A
T   14    09-13/04/2012   Peperangan dalam Islam
U                 Membunuh Diri
   15    16-20/04/2012   Pembubaran Perkahwinan             15/4 Melaka B’sejarah
   16    23-27/04/2012   Nusyuz, Zihar dan Poligami
   17   30/04-04/05/2012  Af”alullah dan Af’lul ‘ibad            1/5 Hari pekerja
   18    07-11/05/2012   Membunuh tanpa sengaja
   19    14-18/05/2012   PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
   20    21-25/05/2012   PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
                 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
   1    11-15/06/2012   Sejarangan Ilmu Kalam
   2    18-22/06/2012   Perundangan Islam pada zaman penjajahan barat
S   3    25-29/06/2012   Nasakh
E   4    02-06/07/2012   Berkelakuan ganas dan mendedahkan aurat
M   5    09-13/07/2012   UJIAN KE- 2
E   6    16-20/07/2012   Harta wakaf                   21/7 Awal Ramdhan
S   7    23-27/07/2012   Peranan Mahkamah Syariah
T   8    30/07-03/08/2012  Ayat dan Hadis Mutasyabihat
E   9    06-10/08/2012   Konsep Kehakiman dalam Islam
R   10    13-17/08/2012   Jenayah Dalam islam
                 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
   11    27-31/08/2012   Ulangkaji                    31/8 Hari Kebangsaan
   12    03-07/09/2012   Ulangkaji
D
   13    10-14/09/2012   PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM
U
A   14    17-21/09/2012   PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM
   15    24-28/09/2012   PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM
   16    01-05/10/2012   Ulangkaji
   17    08-12/10/2012   Ulangkaji                    13/10 TYT Melaka
   18    15-19/10/2012   Ulangkaji
   19    22-26/10/2012   Ulangkaji                     26/10 ‘Idil Adha
   20   29/10-02/11/2012  Ulangkaji
   21    05-09/11/2012   Ulangkaji

                  SPM 2012 MULAI 12/11/2012

								
To top