PERANCANGAN TAKTIKAL (TAHUN 2010) - Download as DOC by 84DjVq

VIEWS: 51 PAGES: 4

									                                             PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SMK KULAI BESAR 2010

                          PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2010)
                 BIDANG PENGURUSAN HEM : UNIT RANCANGAN INTEGRASI UNTUK PERPADUAN

                                                                  Petunjuk
                                        Kos /
Bil.    Program        Objektif     Tanggungjawab  Tempoh        TOV      OTI      ETR     Pencapaian
                                        Sumber
                                                                   (KPI)

 1   Kursus Jati Diri &  Meningkatkan     Pengetua      April   RM   60       80      100    Peratus
     Kepimpinan     kualiti        Penolong Kanan  (2 Hari)  1000.00                      penglibatan
              pelaksanaan      PJK HEM                                    kaum
              Program RIMUP     PK Kokurikulum                                 bertambah
              untuk         Guru B&K
              membimbing
              murid mengenal
              pasti kebolehan
              diri, minat ke arah
              membina
              wawasan diri


 2    Eksplores 1    Memperkenalkan    Pengetua      Julai   RM    70       85      100    Peratus
     Malaysia     budaya berbilang   Penolong Kanan  (1 Hari)  700.00                      penglibatan
              kaum dalam      PJK HEM                                    kaum
              aktiviti kesukanan  PK Kokurikulum                                 bertambah
              dan permainan     Guru B&K
                         Panitia PJK


 3     Kembara     Meningkatkan     Pengetua      Ogos    RM    80       90      100    Peratus
      Merdeka     pemahaman       Penolong Kanan  (1 Hari)  300.00                      penglibatan
              murid cara      PJK HEM                                    kaum
              meningkatkan     PK Kokurikulum                                 bertambah
              patriotisme      Guru B&K
                         Panitia Sejarah
                                                                      1
                                         PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SMK KULAI BESAR 2010

                   PELAN OPERASI (TAHUN 2010)
          BIDANG PENGURUSAN HEM : UNIT RANCANGAN INTEGRASI UNTUK PERPADUAN

Nama Projek      :  Kursus Jati Diri & Kepimpinan

Objektif       :  Meningkatkan kualiti pelaksanaan Program RIMUP untuk membimbing murid mengenal pasti kebolehan diri,
             minat ke arah membina wawasan diri

Tempoh        :  2008-2012

Kumpulan Sasaran   :  Murid Tingkatan 1 – 5

Guru Terlibat     :  Pengetua, Penolong Kanan, GPK HEM, GPK Kokurikulum, Guru B&K

Proses Kerja     :  1. Merancang Kertas Kerja
             2. Perbincangan dengan pentadbir
             3. Pelaksanaan Program
             4. Penilaian
             5. Dokumentasi

Kekangan       :    Gabungan dua buah sekolah yang berbeza dari segi pencapaian akademik.
               Kurang memberi kerjasama guru –guru dalam menjalankan aktiviti yang dirancang.
               Pendedahan terhadap program RIMUP kepada guru tidak menyeluruh.
               Tidak mengadakan mesyuarat di kalangan guru yang terlibat untuk melaksanakan aktiviti yang dirancang.

Pemantauan      :  Pengetua, Penolong Kanan, GPK HEM, GPK Kokurikulum

Penilaian       :  Berdasarkan jumlah peserta, borang penilaian, perjalanan program & kerjasama

Penambahbaikan    :  Mengambil langkah segera terhadap kelemahan program sebelum dan post mortem selepas program
                      PELAN OPERASI (TAHUN 2010)

                                                                   2
                                         PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SMK KULAI BESAR 2010

          BIDANG PENGURUSAN HEM : UNIT RANCANGAN INTEGRASI UNTUK PERPADUAN

Nama Projek      :  Explorace 1 Malaysia

Objektif       :  Memperkenalkan budaya berbilang kaum dalam aktiviti kesukanan dan permainan

Tempoh        :  2008-2012

Kumpulan Sasaran   :  Murid Tingkatan 1 – 5

Guru Terlibat     :  Pengetua, Penolong Kanan, GPK HEM, GPK Kokurikulum, Guru B&K, Panitia PJK

Proses Kerja     :  1. Merancang Kertas Kerja
             2. Perbincangan dengan pentadbir
             3. Pelaksanaan Program
             4. Penilaian
             5. Dokumentasi

Kekangan       :    Gabungan dua buah sekolah yang berbeza dari segi pencapaian akademik.
               Kurang memberi kerjasama guru –guru dalam menjalankan aktiviti yang dirancang.
               Pendedahan terhadap program RIMUP kepada guru tidak menyeluruh.
               Tidak mengadakan mesyuarat di kalangan guru yang terlibat untuk melaksanakan aktiviti yang dirancang.

Pemantauan      :  Pengetua, Penolong Kanan, GPK HEM, GPK Kokurikulum

Penilaian       :  Berdasarkan jumlah peserta, borang penilaian, perjalanan program & kerjasama

Penambahbaikan    :  Mengambil langkah segera terhadap kelemahan program sebelum dan post mortem selepas program
                   PELAN OPERASI (TAHUN 2010)
          BIDANG PENGURUSAN HEM : UNIT RANCANGAN INTEGRASI UNTUK PERPADUAN

                                                                   3
                                       PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SMK KULAI BESAR 2010Nama Projek    :  Kembara Merdeka

Objektif      :  Meningkatkan pemahaman murid cara meningkatkan patriotisme

Tempoh       :  2008-2012

Kumpulan Sasaran  :  Murid Tingkatan 1 – 5

Guru Terlibat   :  Pengetua, Penolong Kanan, GPK HEM, GPK Kokurikulum, Guru B&K, Panitia Sejarah

Proses Kerja    :  1. Merancang Kertas Kerja
            2. Perbincangan dengan pentadbir
            3. Pelaksanaan Program
            4. Penilaian
            5. Dokumentasi

Kekangan      :  1. Gabungan dua buah sekolah yang berbeza dari segi pencapaian akademik.
            2. Kurang memberi kerjasama guru –guru dalam menjalankan aktiviti yang dirancang.
            3. Pendedahan terhadap program RIMUP kepada guru tidak menyeluruh.
            4. Tidak mengadakan mesyuarat di kalangan guru yang terlibat untuk melaksanakan aktiviti yang dirancang.

Pemantauan     :  Pengetua, Penolong Kanan, GPK HEM, GPK Kokurikulum

Penilaian     :  Berdasarkan jumlah peserta, borang penilaian, perjalanan program & kerjasama

Penambahbaikan   :  Mengambil langkah segera terhadap kelemahan program sebelum dan post mortem selepas program
                                                                 4

								
To top