RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN - Download as DOC by 84DjVq

VIEWS: 337 PAGES: 12

									                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
                   PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
                          TINGKATAN 4 - 2012

    MINGGU                                              CADANGAN
M.P.            TAJUK DAN ISI           OBJEKTIF         AKTIVITI              NILAI
    /BIL. UNIT                                             STRATEGI
           Tunjang 1            1.1 Menyatakan maksud daya   -Menyenaraikan   Kontekstual  Bekerjasama
           Kecergasan              tahan kardiovaskular     kebaikan dan          Berkeyakinan diri
           Daya Tahan Kardiovaskular    1.2 Menjelaskan kepentingan   keburukan
           - Sistem pengaliran darah      sistem kardiovaskular    larian
           -Kepentingan daya tahan       dalam melakukan aktiviti   merentas desa
    Minggu 1   kardiovaskular            yang tempoh yang      Membincangkan
PJ   ( 1 waktu)                     panjang           kesan fisiologi
                                           hasil daripada
                                           latihan daya
                                            tahan
                                           Kardiovaskular
                                            secara
                                           Kumpulan.
                                           -Melayari laman
                                           web berkaitan
                                           dengan latihan
                                           daya tahan
                                            kardiovaskular

PK   ( 1 waktu )  Kesihatan Diri dan Keluarga   1.1 Menyatakan konsep      Perbincangan     BCB    Tekun berusaha
           Kesenggangan, rehat, istirehat    kesenggangan, rehat,    dalam
           dan tidur              istirehat dan tidur     kumpulan kecil
           -Konsep dan faedah        1.2 Menyenaraikan faedah
                              kesenggangan, rehat,
                             istirehat dan tidur

PJ   Minggu 2   Tunjang 2            1.1 Melakukan kemahiran     -Dapat        KMD    Bekerjasama
    ( 2 waktu )  Kemahiran              asas dalam acara lari    melakukan            Bertanggung
           Lari Berpagar            berpagar           larian berpagar         jawab
                           1.2 Menyatakan fasa-fasa     dengan baik
                             dalam acara lari berpagar  -Mengenali
                                           beberapa
                                            perbezaan
                                           antara larian
                                           acara 110 dan
                                            400 meter

                                   1
                                                      CADANGAN
M.P.  BIL. UNIT      TAJUK DAN ISI            OBJEKTIF          AKTIVITI                NILAI
                                                       STRATEGI
    Minggu 3   UJIAN SEGAK           1.1 Melakukan akitiviti ujian   Tekan tubi              Bertanggungjawab
    ( 2 waktu )                    dengan perlakuan yang     Bangkit tubi             Bersungguh-
 PJ                            betul.            Jangkau               sungguh
                           1.2 Mengetahui tahap       melunjur               Berdisiplin
                             kecergasan fizikal diri.   1500 meter              Jujur
PJ   Minggu 4   Tunjang 1            1.1 Memahami konsep        -Melakukan tujuh  Pembelajaran   Menghargai diri
    ( 1 waktu )  Kecergasan              daya tahan          jenis senaman   Akses Kendiri   sendiri
           Daya tahan kardiovaskular      kardiovaskular        berbentuk Dalam           Toleransi
           -Senamrobik dan latihan litar  1.2 Memahami prinsip-       satu litar              Bekerjasama
                             prinsip latihan.
                                            Perbincangan
PK   ( 1 waktu )  Tunjang 1            1.1 Memilih dan merancang     dalam kumpulan   Pembelajaran   Bekerjasama
           Kesihatan Diri dan Keluarga      aktiviti kesenggangan,    kecil        Masteri     Bertolak ansur
           -Merancang aktiviti sebagai      rehat, istirehat dan tidur
           pengisian               yang sesuai untuk
                              memenuhi keperluan
                             diri sendiri
PJ   Minggu 5   Tunjang 2            1.1 Mengenalpasti tahap ansur   -Larian, lonjak  Konstruktivisme  Bekerjasama
    ( 2 waktu )  Kemahiran               maju yang diperlukan     dan langkah             Bertanggungjawab
           Lompat Jauh              dalam acara lompat jauh   -Mencari kaki
           -Fasa lari landas, fasa     1.2 Menganalisis fasa       yang kuat
           lonjakan, fasa layangan dan      pergerakan dalam acara    -Lompat dua
           fasa mendarat             lompat jauh         kaki dan lentik
                           1.3 Mengenalpasti tahap ansur   untuk mendarat
                              maju yang diperlukan
                              dalam acara lompat jauh
                           1.4 Menganalisis fasa
                              pergerakan dalam acara
                              lompat jauh
PJ   Minggu 6   Tunjang 1            1.1 Mengetahui aktiviti-     -Tekan tubi    Teori Pelbagai  Bekerjasama
    ( 1 waktu )  Kecergasan              aktiviti khusus bagi     -Tekan dinding   Kecerdasan    Bertanggungjawab
           Daya tahan otot           membina daya tahan      -Tarik tangan            Toleransi
           -Definisi dan fungsi isometric   dan kekuatan          -Tolak bahu
           serta kesan latihan       1.2 Dapat merancang
                             latihan kekuatan tanpa
                             memerlukan peralatan
                             yang banyak

PK   ( 1 waktu )  Tunjang 1            1.1 Memahami dan         KBKK                 Kesedaran
           Kesihatan diri dan keluarga     mengawal emosi                           Toleransi
           -Perasaan            1.2 Perubahan fisiologi
                                    2
          -Emosi remaja            dalam tubuh yang
          -Faktor dan kesan          menyumbang kearah
                            perubahan emosi

 PJ  Minggu 7   Tunjang 1            1.1 Mengetahui aktiviti-     -Tekan tubi    Teori Pelbagai  Bekerjasama
   ( 2 waktu )  Kecergasan              aktiviti khusus bagi     -Tekan dinding   Kecerdasan   Bertanggungjawab
          Daya tahan otot           membina daya tahan      -Tarik tangan           Toleransi
          -Definisi dan fungsi isometric   dan kekuatan         -Tolak bahu
          serta kesan latihan       1.2 Dapat merancang       -Melakukan
          -Kaedah latihan           latihan kekuatan tanpa    aktiviti
                             memerlukan peralatan     pengucupan
                             yang banyak         isometric
                           1.3 Melakukan aktiviti daya   -Melakar dan
                             tahan otot dengan cara    melabelkan
                             yang betul dan selamat.   otot-otot utama
                           1.4 Menyatakan otot-otot     yang terlibat
                             utama yang terlibat dalam  semasa aktiviti
                             aktiviti daya        isometric
                             tahan otot
 PJ  Minggu 8   Tunjang 2            1.1 Mengetahui prinsip      - Larian      Kontekstual   Bekerjasama
   ( 1 waktu )  Kemahiran              prinsip mekanik yang     - Lonjak dan            Bertanggung
          Lompat Kijang            terlibat           langkah              jawab
          -Fasa lari landas, fasa     1.2 Mengetahui daya dan     - Mencari kaki
          lonjakan, fasa layangan, fasa    Hukum Newton         yang kuat
          mendarat


PK  ( 1 waktu )  Tunjang 1            1.1 Membincangkan peranan
          Kesihatan diri dan keluarga     dan tangungjawab setiap Perbincangan     Pembelajaran   Kasih sayang
          -Kekeluargaan            ahli keluarga dalam   dalam kumpulan    Akses Kendiri  Hormat-
          -Kebajikan anggota keluarga     memelihara kebahagiaan  kecil                 menghormati
          -Akibat seks sebelum kahwin     dan kesejahteraan    -Main peranan             Harga Diri
                             keluarga         -Forum                 Kerjasama
                           1.2 Membincangkan akibat   -Perbahasan
                             seks sebelum kahwin
   Minggu 9                          UJIAN SELARAS BERFOKUS 1
    28-1/3

   Minggu 10                          PERBINCANGAN SOALAN
    5-9/3

   Minggu 11                         CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
    12-16/3


                                   3
PJ  Minggu 12   Tunjang 1          1.1 Dapat melakukan       -Menceduk dan   Pembelajaran   Berkerjasama
   ( 2 waktu )  Kemahiran            cedukan melepasi       mengkuis      Masteri     Bertanggung
          Hoki               rakan dalam jarak 10                       jawab
          -Kemahiran menguis dan      meter                              Interaksi
          mencedok           1.2 Dapat melakukan satu
                          kuisan kearah gol dari
                          tanda penalti

PJ  Minggu 12   Tunjang 2          1.1 Dapat melakukan       -Menggelecek    Teori Pelbagai  Berkerjasama
   ( 1 waktu )  Kemahiran            kilasan tangan untuk    secara individu   Kecerdasan    Bertanggung
          Hoki               menggelecek bola      -Menganalisis            jawab Toleransi
          -Kemahiran menggelecek dan  1.2 Dapat menggelecek      prinsip mekanik
          menjaga gol           secara statik dan      yang terlibat
                          dinamik
                        1.3 Dapa melakukan
                          kawalan ke atas gol

PK  ( 1 waktu )  Tunjang 2          1.1 Sebab dan kesan       Menghubungkait     BCB     Bekerjasama
          Gaya Hidup Sihat         makanan berlebihan     -Membuat
          -Pemakanan          1.2 Mengenali penyakit     keputusan
          -Penyakit yang berkaitan     lebih makan
          dengan tabiat pemakanan   1.3 Mengenali tabiat
                          makanan rakyat
                          Malaysia

PJ  Minggu 13   Tunjang 2          1.1 Mengenalpasti tahap ansur  -Menyenaraikan   Konstruktivisme  Berkerjasama
   ( 2 waktu )  Kemahiran            maju sesuatu kemahiran   Mengkatogerikan           Toleransi
          Hoki               dalam permainan hoki    -Membincangkan            Bertanggungjawab
          -Undang-undang dan                      -Melakarkan
          peraturan                          padang
          -Aspek-aspek keselamatan                   permainan hoki

PJ  Minggu 13   Tunjang 1          1.1 Melakukan sekurang-     Membincangkan     KBKK     Bertanggungjawab
   ( 1 waktu)  Kecergasan            kurangnya tiga aktiviti   kepentingan             Bekerjasama
          Kekuatan otot          kekuatan otot dengan    latihan kekuatan
          -Memanjat tali, Half Squat    cara yang betul dan     otot dalam
          Jump, tekan tubi sambil     selamat           permainan
          menepuk tangan dan baring,
          angkat kaki lutut bengkok                  Membincangkan
                                         aspek-aspek
                                         keselamatan
                                        dalam aktiviti
                                        kekuatan otot
                                         secara kmpulan


                                 4
PK  ( 1 waktu )  Tunjang 2           1.1 Sebab dan kesan       Menghubungkait    ICT     Menghargai diri
          Gaya Hidup Sihat          kekurangan zat       -Membuat
          Pemakanan             pemakanan mikro       keputusan
          -Kekurangan zat makanan    1.2 Mengenali penyakit
          mikro dan kesan          kekurangan zat
                           pemakanan mikro
                         1.3 Mengenali tabiat
                           makanan rakyat
                           Malaysia
PJ  Minggu 14   Tunjang 1           1.1 Menghuraikan faedah     -Berbincang      BCB     Bertolak ansur
   ( 2 waktu )  Kecergasan             latihan kekuatan otot    dalam kumpulan.          Bertanggungjawab
          Kekuatan otot         1.2 Mengenalpasti kesan     -Menyenaraikan          Bekerjasama
          -Kaedah dan kesan latihan     latihan kekuatan otot ke   faedah latihan
          serta aspek-aspek         atas latihan         kekuatan otot
          keselamatan
PJ  Minggu 15   Tunjang 2           1.1 Mengetahui asas-asas    -Menyenaraikan  Pembelajaran  Bekerjasama
   ( 1 waktu )  Kemahiran             yang perlu dipatuhi     -Menerangkan    Masteri    Bertanggung
          -Rekreasi             sebelum menjalankan                      jawab
          -Perkhemahan            sesuatu perkhemahan                      Interaksi
          -Aspek keselamatan       1.3 Aktiviti sebelum semasa
                           dan selepas perkhemahan

PK  ( 1 waktu )  Tunjang 2
          Gaya Hidup Sihat        1.1 Mengetahui cara-cara    Menganalisis
          -Pengurusan Konflik dan      untuk meningkatkan     -Membuat
          Stress               penghargaan kendiri     induksi dan
          -Cara-cara mengatasi konflik  1.2 Perkaitan antara       deduksi
          dan stress            penghargaan kendiri     -Menyelesaikan
                           dan penerimaan orang     Masalah
                           lain
PJ  Minggu 16   Tunjang 2           1.1 Melakukan kemahiran     -Perlakuan    Pembelajaran  Bekerjasama
   ( 2 waktu )  Kemahiran              asas dalam permainan    secara      Akses Kendiri  Bertolak ansur
          Tenis                tenis dengan betul dan   berpasangan
          -Kemahiran Grip dan pukulan     selamat          -Menyenaraikan
          hadapan            1.2 Mengenalpasti tahap ansur  kemahiran asas
                            maju sesuatu kemahiran   dalam tenis

PJ  Minggu 17   Tunjang 2           1.1 Melakukan kemahiran     -Pukulan volley  Pembelajaran  Berdaya saing
   ( 1 waktu )  Kemahiran             asas dalam permainan     -Perlakuan     Masteri    Disiplin
          Tenis               tenis dengan betul dan    secara              Semangat
          -Kemahiran kilas, volley dan   selamat            Berpasangan           berpasukan
          servis             1.2 Mengenalpasti tahap
                           ansur maju sesuatu
                           kemahiran

                                  5
PK  ( 1 waktu )  Tunjang 3            1.1 Mengetahui tentang     -Membanding    ICT      Cekal
          Kesukanan              kepentingan sukan      -Membeza dan           Tabah
          Pengurusan Sukan           untuk pembangunan      -Membuat
          -Dasar Sukan Negara         negara           kesimpulan
          -MSSM dan Teknologi       1.2 Sumbangan sukan
          Maklumat dalam sukan         kearah kecemerlangan
                             Masyarakat
 PJ  Minggu 18   Tunjang 2            1.1 Mengenalpasti tahap ansur  -Berbincang    Pembelajaran  Bekerjasama
   ( 2 waktu )  Kemahiran              maju yang perlu dibuat   dalam kumpulan    Masteri   Bertanggungjawab
          -Gimnastik irama           sebelum kemahiran      -Pusingan badan          Kesedaran
          -Jenis pergerakan dan aspek-     sepenuhnya dilakukan    -Lompatan
          aspek keselamatan        1.2 Menyatakan kemahiran
                             asas pusingan badan dan
                             lompatan dalam
                             pergerakan gimnastik
                             irama

   Minggu 19                          ULANGKAJI PELAJARAN
     7-11/5
   Minggu 20                      PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
    14-18/5
   Minggu 21                          PERBINCANGAN SOALAN
    21-25/5
   Minggu 22                         CUTI PERTENGAHAN TAHUN
    Dan 23
     28-8/6
 PJ  Minggu 24   Tunjang 2            1.1 Mengenalpsti tahap ansur  -Orientasi ruang    Teori   Kesedaran
   ( 1 waktu )  Kemahiran              maju yang perlu dibuat   -Penaikan dari   Kecerdasan  Bertanggungjawab
          Pergerakan Kreatif          sebelum kemahiran      lantai        Pelbagai   Bekerjasama
          -Tema 11-Orientasi ruang,      sepenuhnya dilakukan    -Penaikan tanpa          Keyakinan
          orientasi berpasangan dan    1.2 Menyatakan komponen     lompatan
          berkumpulan             kecergasan yang di
          -Tema 13- Penaikan dari lantai    aplikasikan dalam acara
          dan penaikan tanpa lompatan     pergerakan kreatif

          Tunjang 2
PK  (1 waktu )  Gaya Hidup Sihat         1.1 Mengetahui cara-cara    Menganalisis       KBKK   Tanggung jawab
          Pengurusan Konflik dan        untuk meningkatkan     -Membuat             Toleransi
          Stress                penghargaan kendiri     induksi dan
          -Cara-cara mengatasi konflik   1.2 Perkaitan antara       deduksi
          dan stress             penghargaan kendiri     -Menyelesaikan
                            dan penerimaan orang     masalah
                             lain
 PJ  Minggu 24   Tunjang 2            1.1 Memperolehi         -Menyenaraikan      KMD   Jujur
   ( 2 waktu )  Kemahiran              pengetahuan dalam       peraturan am           Bertanggungjawab
                                   6
          Tenis               undang-undang dan      tenis                Keyakinan
          -Kemahiran smash dan lob     peraturan seterusnya
          -Undang-undang dan        dapat mengadili
          peraturan             permainan.
PJ  Minggu 25   Tunjang 1           1.1 Dapat melakukan      -Hambur terbang  Konstruktivisme  Kesedaran
   ( 1 waktu )  Kemahiran             beberapa latihan      -Hambur               Bertanggung
          Gimnastik Artistik         rangkaian termasuk     harimau               jawab
          -Pola pergerakan-pola 5      hamburan.         -Rangkaian             Bekerjasama

PK  ( 1 waktu )  Tunjang 2           1.1 Menyatakan Dasar Dadah   Berbincang    Pembelajaran   Bertanggungjawab
          Gaya Hidup Sihat          Negara dan Agensi-Agensi  dalam kumpulan   Masteri     Ketahanan
          -Penyalahgunaan dadah       yang terlibat dengannya  kecil                Jujur
          -Dasar Dadah Negara      1.2 Membincang langkah     -Merujuk              Sabar
          -Agensi Pelaksana Anti Dadah    bagaimana pelajar dapat  pelbagai media
          -Langkah Pengawalan dan      membantu dalam       berkaitan dadah
          Pencegahan             pengawalan dan       -Pameran Anti
                           pencegahan dadah      dadah
                                         -Lawatan ke
                                         pusat SERENTI

PJ  Minggu 25   Tunjang 1           1.1 Mendedahkan pelajar    -Sepak sila    Teori Pelbagai  Bekerjasama
   ( 2 waktu )  Kemahiran             kepada kemahiran asas   -Menanduk     Kecerdasan    Keyakinan
          Sepak takraw            seperti mengawal,     -Servis
          -Kemahiran mengawal,        menimbang dan servis
          menimbang dan servis

PJ  Minggu 25   Tunjang 2           1.1 Dapat melakukan      Memerhati     Pembelajaran   Bekerjasama
   ( 1 waktu )  Kemahiran             tandukan untuk       lakuan dan -   Akses Kendiri   Bertanggung
          Sepak takraw            kawalan atau serangan   melakukan              jawab
          -Kemahiran mengumpan,                     tandukan
          menanduk dan merejam

PK  ( 1 waktu )  Tunjang 3           1.1 Mengetahui akan      Menghubungkait  Kontruktivisme  Bekerjasama
          Kesukanan             peranan yang        -Membuat              Bertanggungjawab
          -Isu-isu dalam sukan        dimainkan oleh ahli    keputusan              Toleransi
          -Isu-isu politik dalam sukan    politik
          dan permainan         1.2 Mencari pengaruh
                         1.3 Sumber kewangan
                         1.4 Minat dan
                           kesungguhan

PJ  Minggu 26   Tunjang 2           1.1 Mengetahui dan       -Mentaksir       BCB     Bekerjasama
   ( 2 waktu )  Kemahiran             memahami peraturan-    undang-               Bertanggungjawab
          Sepak takraw            peraturan yang       undang am
          -Kemahiran menghadang -      berkaitan dengan      -Perlakuan
                                  7
          Undang-undang dan peraturan    permainan sepaktakraw     menghadang
          -Aspek-aspek keselamatan     supaya dapat mengadili    dilakukan
                           permainan          secara
                                          berpasangan
 PJ  Minggu 27   Tunjang 2           1.1 Dapat melakukan       -Memerhati     Pembelajaran  Bekerjasama
   ( 1 waktu )  Kemahiran             tandukan untuk        lakuan dan -    Akses Kendiri  Bertanggung
          Sepak takraw           kawalan atau serangan    melakukan             jawab Amanah
          -Kemahiran mengumpan,                     tandukan
          menanduk dan merejam

 PK  ( 1 waktu )  Tunjang 3           1.1 Dapat membuat definisi   - Mengumpul      KBKK     Bertanggung
          Kesukanan             yang jelas antara akta   maklumat              jawab
          Keselamatan            dan undang-undang.     -Mengkelas             Kesedaran
          -Akta dan undang-undang    1.2 Mengetahui akta wanita   -Menyenarai
          -Akta Wanita dan Gadis      dan gadis negara kita

 PJ  Minggu 28   Tunjang 2           1.3 Mengenalpasti tahap ansur  -Berbincang    Pembelajaran  Bekerjasama
   ( 2 waktu )  Kemahiran             maju yang perlu dibuat   dalam kumpulan    Masteri    Bertanggungjawab
          Gimnastik irama          sebelum kemahiran      -Pusingan badan          Kesedaran
          -Jenis pergerakan dan aspek-    sepenuhnya dilakukan    -Lompatan
          aspek keselamatan       1.4 Menyatakan kemahiran
                            asas pusingan badan dan
                            lompatan dalam
                            pergerakan gimnastik
                            irama
          Tunjang 2           1.1 Melakukan kemahiran     -Pukulan volley  Pembelajaran  Berdaya saing
PJ  Minggu 29   Kemahiran             asas dalam permainan     -Perlakuan      Masteri    Disiplin
   ( 1 waktu )  Tenis               tenis dengan betul dan    secara               Semangat
          -Kemahiran kilas, volley dan   selamat            Berpasangan            berpasukan
          servis             1.2 Mengenalpasti tahap
                            ansur maju sesuatu
                            kemahiran


PK  ( 1 waktu )  Tunjang 3           1.1 Dapat mendefinisikan    -Menaakul     Kontekstual   Bekerjasama
          Kebersihan dan           makna pertolongan      -Mengumpul             Bertanggung
          Keselamatan Persekitaran      cemas dan konsep      maklumat              jawab
          Pertolongan Cemas         bantu mula         -Membuat deduk           Kesedaran
          -Kecederaan Bantu Mula     1.2 Mengetahui akan
          -ECC dan EAR            prinsip dan prosedur
                            untuk melakukan ECC
                            dan EAR
                                  8
PJ  Minggu 29   Tunjang 2         1.1 Memperolehi         -Menyenaraikan    KMD     Jujur
   ( 2 waktu )  Kemahiran           pengetahuan dalam       peraturan am           Bertanggungjawab
          Tenis             undang-undang dan      tenis               Keyakinan
          -Kemahiran smash dan lob   peraturan seterusnya
          -Undang-undang dan      dapat mengadili
          peraturan           permainan.
PJ  Minggu 30   UJIAN SEGAK        1.1 Menguji tahap kecergasan  -Jengkauan            -Tanggungjawab
                         diri.            Melunjur             -Kerjasama
                       1.2 Melakukan ujian dengan   -Bangun Duduk           -Amanah
                         teknik yang betul.      Tubi               -Jujur
                                       -Tekan Tubi
                                       -Larian 1500 m
   Minggu 31                ULANGKAJI PELAJARAN
    31-3/8
   Minggu 32                  UJIAN SELARAS
     7-9/8                   BERFOKUS 2
   Minggu 33                 PERBINCANGAN SOALAN
    13-17/8
   Minggu 34                 CUTI HARI RAYA PUASA
    20-24/8
PJ   Minggu   Tunjang 2         1.1 Mengetahui asas-asas    -Menyenaraikan  Pembelajaran  Bekerjasama
     35    Kemahiran           yang perlu dipatuhi     -Menerangkan    Masteri    Bertanggung
   ( 1 waktu )  -Rekreasi           sebelum menjalankan                      jawab
          -Perkhemahan          sesuatu perkhemahan
          -Aspek keselamatan     1.4 Aktiviti sebelum semasa
                         dan selepas perkhemahan

PK  ( 1 waktu )  Tunjang 3         1.1 Dapat membezakan      Mengkategorikan  Pembelajaran  Interaksi
          Kesukanan           antara status pemain    -Mengaitkan    Akses Kendiri
          Kerjaya dalam sukan      amatur, semi
          -Status pemain         profesional dan
                         profesional
                       1.2 Menamakan beberapa
                         atlit yang berjaya dalan
                         bidang sukan dan
                         kerjaya

PJ  Minggu 36   UJIAN SEGAK        1.1 Melakukan akitiviti ujian  Tekan tubi            Bertanggungjawab
   ( 2 waktu )                 dengan perlakuan yang    Bangkit tubi           Bersungguh-
                         betul.           Jangkau              sungguh
                       1.2 Mengetahui tahap      melunjur     Pembelajaran  Berdisiplin
                         kecergasan fizikal diri.  Naik Turun     Masteri    Jujur
                                       Bangku                                9
 PJ  Minggu 36   Tunjang 1            1.1 Melakukan sekurang-      -Membincangkan     KBKK     Bertanggungjawab
   ( 1 waktu )  Kecergasan              kurangnya tiga aktiviti     kepentingan            Bekerjasama
          Kekuatan otot            kekuatan otot dengan      latihan kekuatan
          -Memanjat tali, Half Squat      cara yang betul dan      otot dalam
          Jump, tekan tubi sambil       selamat             permainan
          menepuk tangan dan baring,                     -Membincangkan
          angkat kaki lutut bengkok                      aspek-aspek
                                             keselamatan
                                            dalam aktiviti
                                            kekuatan otot
                                             secara
                                            berkumpulan

PK  ( 1 waktu )  Etika dalam sukan        1.1 Menghuraikan cirri-ciri    Mengumpul              Berkeyakinan
          -Personaliti dan disiplin diri    personaliti ahli sukan yang  maklumat
                             baik             -Mengenalpasti
                           1.2 Menghuraikan          dan membuat
                             kepentingan disiplin diri   keputusan
                             dalam membentuk
                             personality ahli sukan yang
                             berjaya
 PJ  Minggu 37   Tunjang 2            1.1 Dapat melakukan        -Menceduk dan   Pembelajaran   Berkerjasama
   (2 waktu )  Kemahiran              cedukan melepasi        mengkuis      Masteri    Bertanggung
          Hoki                 rakan dalam jarak 10                        jawab
          -Kemahiran menguis dan        meter                               Interaksi
          mencedok             1.2 Dapat melakukan satu
                             kuisan kearah gol dari
                             tanda penalti
 PJ  Minggu 37   Tunjang 2            1.1 Dapat melakukan        -Menggelecek    Teori Pelbagai  Berkerjasama
   ( 1 waktu )  Kemahiran              kilasan tangan untuk      secara individu   Kecerdasan   Bertanggung
          Hoki                 menggelecek bola        -Menganalisis            jawab Toleransi
          -Kemahiran menggelecek dan    1.2 Dapat menggelecek       prinsip mekanik
          menjaga gol             secara statik dan       yang terlibat
                             dinamik
                           1.4 Dapa melakukan
                             kawalan ke atas gol

PK  ( 1 waktu )  Tunjang 2            1.1 Sebab dan kesan        Menghubungkait     BCB     Bekerjasama
          Gaya Hidup Sihat           makanan berlebihan       -Membuat
          Pemakanan            1.2 Mengenali penyakit       keputusan
          -Penyakit yang berkaitan       lebih makan
          dengan tabiat pemakanan     1.3 Mengenali tabiat makanan
                             rakyat Malaysia


                                   10
   Minggu 38   Tunjang 2            1.2 Mengenalpasti tahap ansur  -Menyenaraikan  Konstruktivisme  Berkerjasama
   ( 2 waktu )  Kemahiran              maju sesuatu kemahiran   Mengkatogerikan           Toleransi
          Hoki                dalam permainan hoki    -Membincangkan           Bertanggungjawab
 PJ         -Undang-undang dan                       -Melakarkan
          peraturan                            padang
          -Aspek-aspek keselamatan                     permainan hoki

 PJ  Minggu 39   Tunjang 2            1.1 Mengetahui prinsip     - Larian      Kontekstual   Bekerjasama
   ( 1 waktu )  Kemahiran              prinsip mekanik yang    - Lonjak dan            Bertanggung
          Lompat Kijang            terlibat          langkah               jawab
          -Fasa lari landas, fasa     1.2 Mengetahui daya dan     - Mencari kaki
          lonjakan, fasa layangan, fasa    Hukum Newton        yang kuat
          mendarat

PK  ( 1 waktu )  Tunjang 1            1.1 Membincangkan peranan    Perbincangan   Pembelajaran   Kasih sayang
          Kesihatan diri dan keluarga     dan tangungjawab setiap   dalam kumpulan  Akses Kendiri   Hormat-
          Kekeluargaan            ahli keluarga dalam     kecil                menghormati
          -Kebajikan anggota keluarga     memelihara kebahagiaan   -Main peranan            Harga Diri
          -Akibat seks sebelum kahwin     dan kesejahteraan      -Forum               Kerjasama
                            keluarga          -Perbahasan
                          1.2 Membincangkan akibat
                            seks sebelum kahwin
 PJ  Minggu 40   Tunjang 2            1.1 Mengenalpasti tahap ansur  -Berbincang    Pembelajaran   Bekerjasama
   ( 2 waktu )  Kemahiran              maju yang perlu dibuat   dalam kumpulan    Masteri    Bertanggungjawab
           Gimnastik irama          sebelum kemahiran      -Pusingan badan           Kesedaran
          -Jenis pergerakan dan aspek-    sepenuhnya dilakukan    -Lompatan
          aspek keselamatan        1.2 Menyatakan kemahiran
                            asas pusingan badan dan
                            lompatan dalam
                            pergerakan gimnastik
                            irama

   Minggu 41                   MEMBUAT SOALAN LEPAS
    8-12/10                   DAN PEPERIKSAAN AKHIR
                              TAHUN 2012
   Minggu 42                    PEPERIKSAAN AKHIR
   15-19/10                       TAHUN 2012
   Minggu 43                   PERBINCANGAN KERTAS
   22-25/10                    SOALAN AKHIR TAHUN
   Minggu 44                   Menghasilkan bahan-bahan
    Dan 45                     dalam bentuk grafik dan
    29-9/11                    carta Pendidikan Jasmani
                          dan Pendidikan Kesihatan

                                  11
   Disediakan oleh:            Disemak oleh:


 …………………………………………..         ………………………………………….
 (PN. NAFISAH BT.HAJI YAHYA )    (PN. MASHIDAH BT. HAJI ABU BAKAR)
 GURU MATAPELAJARAN PJPK         KETUA PANITIA PJPK
   Disahkan oleh :            Disahkan oleh :


………………………………………………          ………………………………………………
                12

								
To top