GK 5 PRIJEDLOG GODISNJEG PLANA 2010 2011 by 6Z55qV54

VIEWS: 190 PAGES: 4

									GLAZBENA PETICA - PRIJEDLOG GODIŠNJEG PLANA   IZVOĐENJE GLAZBE       SLUŠANJE I UPOZNAVANJE GLAZBE

1.  Dobar dan         George David Weiss/Douglas George: What a Wonderful
                 World

2.  Moja diridika       Emil Cossetto: Moja diridika
   Slavonija         Žita , ples iz Slavonije

3.  Ja posijah repu
                 Repa , ples iz Posavina
   Posavina

4.  Lipe li su mlade
   Kaštelanke         Rvatsko kolo , ples iz Kaštel Novog
   Dalmacija

5.  Ding dong
                 Georg Friedrich Händel: Muzika na vodi, suita br. 2 u D-duru:
   Carl Orff
                 Bourrée
                 Ludwig van Beethoven: Simfonija br. 6 Pastoralna, 5. stavak:
   PONAVLJANJE U
                 Allegretto (ulomak)
   GLAZBI

6.  Ćiri biri bela Dalmacija
                 Četvorka , ples iz Splita
   (dvodijelni oblik)

7.  Mi pjevamo!
   Švicarska
                 Henry Purcell: Didona i Eneja, Uvertira
   RAZLIČITOST U
   GLAZBI

8.  VIOLINA           Edvard Grieg: Peer Gynt, orkestralna suita br. 2, Solvejgina
   Izborni sadržaji: Kako   pjesma
   nastaje zvuk pomoću     Nicol Paganini: Capriccio br. 24 u a-molu
   žice?            Johann Strauss: Pizzicato-Polka
                 Felix Mendelssonh: Koncert za violinu i orkestar u e-molu, 1.
                 st.: Allegro molto appassionato (ulomak)

9.  Čujem ritam
   Ch. Brown
                 George Gershwin: I got rhythm
   Izborni sadržaji
                 Ob jezeru , Slovenija
    ili/i
   Na planincah Slovenija

10.  Ptice se vraćaju
   Njemačka          Modest Petrovič Musorgski: Slike s izložbe, Bydlo
   (trodijelni oblik)

11.  Miha vesla k obali
   Crnačka          Michael Row the Boat , crnčka duhovna


12.  Aleluja
   Francuska, Taizé
   (glazbena rečenica,
   glazbeni period)


13.  O pastiri         Johann Sebastian Bach: In dulci jubilo
   Hrvatska          L. van Beethoven: Klavirska sonata u G-duru, op. 79, 3.
   Dvodijelni oblik     stavak: Vivace (tema ronda)
                 W. A. Mozart: Klavirska sonata u A-duru, KV 331, 1. st.: Tema
                con variazioni (tema)

14.  Sretan Božić
                Petar Iljič Čajkovski: Album za mlade, Slatko sanjarenje
   Engleska
                Johann Sebastian Bach: Musette u D-duru
   Trodijelni oblik

15.  Spavaj mi, spavaj,
   Ančice          Za ribara , narodna iz Dalmacije
   Dalmacija

16.  VIOLA           Carl Maria von Weber: Allegretto ungarese (ulomak)
   VIOLONČELO         Johann Christian Bach: Koncert za violu i orkestar u c-molu, 1.
                stavak: Allegro (ulomak)
                 Wolfgang Amadeus Mozart: Duo za violinu i violu br. 2 u B-
                duru, 1. st.: Adagio
                 Camille Saint-Saëns: Karneval životinja, Labud
                 Petar Iljič Čajkovski: Varijacije na temu iz rokokoa (ulomak)
                 Chabuca Granda: Jasminov cvijet

17.  Zginula je pikuša
   Međimurje
   i/ili           Johannes Brahms: Mađarski ples br. 5
   Mamica su štrukle pekli
   Međimurje

18.  Lepe ti je Zagorje
   zelene
   Hrvatsko zagorje
                Pod mostec , ples iz Hrvatskog zagorja
   (velika glazbena
   rečenica i veliki
   glazbeni period)

19.  Volim cvijeće       Marc Antoine Charpentier: Te deum, ulomak
   Engleska         Ludwig van Beethoven: Simfonija br. 9 u d-molu, 4. stavak:
                Oda radosti (ulomak)
   PONAVLJANJE        Josip Runjanin: Lijepa naša domovino
   GLAZBENIH OBLIKA     Joseph Haydn: Gudaći kvartet u C-duru, op. 62, Carski, 2. st.:
   (glazbeni oblici himni)  Poco adagio: Cantabile (tema)

20.  Sutra
                Emanuel Chabrier: Espaa, orkestralna rapsodija (ulomak)
   Španjolska

21.  Ima baka kokota
   Poljska

22.  Jutarnji vjetar      A soalin’ , Engleska
   Engleska         Eolska harfa (ulomak)
                Morske orgulje u Zadru

23.  Minka          U tamnoj šumi , narodna iz Rusije
   Rusija          Camille Saint-Saëns: Karneval životinja, Slon
   KONTRABAS         Karl Ditters von Dittersdorf: Koncert za kontrabas i orkestar, 1.
                stavak (ulomak)
                Gioacchino Rossini: Duetto za violončelo i kontrabas, 3.
                stavak: Allegro (ulomak)

24.  Palenta
   Italija

25.  Simama ka        Gioacchino Rossini: Villim Tell, uvertira (ulomak)
   Tanzanija        Modest Petrovič Musorgski: Slike s izložbe, Bydlo

26.  Rika je bili grad
                Katarina zlata hći , narodna iz Istre
   Istra

27.  U našem vrtu       Wolfgang Amadeus Mozart: Klavirska sonata u A-duru, KV
   Češka          331, 1. stavak: Tema con variazioni (tema)
   Gudaći kvartet i     Antonin Dvorak: Gudaći kvartet u F-duru, op. 96, br. 12
   gudaći orkestar     Američki, 1. stavak: Allegro ma non troppo (ulomak)
                Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento u D-duru, KV 136, 3.
                stavak: Presto

28.  Zelengaj         Antonin Dvorak: Simfonija br. 9 u e-molu Iz novoga svijeta, 1.
   Češka, Moravska     stavak: Adagio – Allegro molto (ulomak)

29.  Siyahamba        Siyahamba , Zulu pjesma
   Zulu           Krzysztof Penderecki: Muka po Luki (ulomak)
   Izborni sadržaji: Što  Eric Satie: Parade (ulomak)
   sve zvuči?        Georges Bizet: Carmen, uvertira (obrada, Amarosi)
                Weapons of Sound: Sink King

30.  Mačji kanon
   Francuska         Richard & Robert Sherman: Aristocats, Do mi so do
   i/ili           Johann Sebastian Bach: Kantata o kavi, arija basa: Hat man
   Kanon o_______________  nicht mit seinen Kindern
   Karl Goetlieb Hering

31.  Stiže jesen        Georges Bizet: Arležanka, orkestralna suita br. 1, Prélude
   Engleska         (ulomak)

32.  Gle tamo usred polja
   Grčka

33.  Samo malo pjesme
                Un poquito cantas , Kuba
   Kuba

34.  Grad se beli
   Međimurje

35.  Raca plava po Dravi
                Scarborough Fair , Engleska
   Međimurje

								
To top