Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Patologia ciazy by i538Zz4N

VIEWS: 168 PAGES: 26

									   Patologia ciąży

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
    Akademia Rolnicza
       Poznań
       Patologia ciąży obejmuje
      wszelkie zaburzenia ciąży, np:
• Cukrzyca,
• Nadciśnienie tętnicze (+ gestoza)
• Choroba refluksowa,
• Poronienia,
• Poród przedwczesny, hipotrofia płodu,
• Łożysko przodujące, przedwczesne odklejanie
 się łożyska,
• Konflikt serologiczny,
• Ciąża przenoszona.
         Nie zaleca się spożywania w
         czasie ciąży (zasady ogólne):
•  Przetworzonej żywności
•  Zawierającej nadmiernej ilości soli oraz ostrych przypraw
•  Żywności określanej jako „Fast food” (hamburgery, hot-dogi)
•  Produktów zawierających konserwanty, sztuczne barwniki i aromaty
•  Surowego, niedogotowanego lub niedopieczonego mięsa
•  Serów miękkich i pleśniowych
•  Surowych ryb i owoców morza
•  Surowych jaj i niepasteryzowanego mleka
•  Nadmiernej ilości cukrów prostych
•  Potraw ciężkostrawnych, tłustych
•  Ryb z niewiadomego źródła połowu
•  Gotowych dań oraz wyrobów garmażeryjnych
•  Mocnej kawy oraz herbaty
•  Alkoholu i napojów alkoholowych
                   Cukrzyca:
•  Rozróżniamy dwa rodzaje cukrzycy charakterystyczne dla okresu ciąży -
  tzw. . przedciążową i ciężarną. Pierwsza z nich dotyczy pacjentek, które już
  chorują na cukrzycę i planują macierzyństwo lub zachodzą w ciążę, a druga
  kobiet, które zachodząc w ciążę, nie wiedzą, że grozi im cukrzyca, zanim
  urodzą dziecko, na skutek obciążeń wynikających z dodatkowych
  zapotrzebowań związanych z odżywianiem płodu.
•  Cukrzyca ciężarnych, rozwijająca się najczęściej w drugiej połowie ciąży,
  jest dla pacjentki nową, zaskakującą sytuacją. Zlekceważenie choroby w
  takim momencie może prowadzić do powikłań w przebiegu ciąży i porodu
  oraz komplikacji dla noworodka. Na skutek cukrzycy ciężarnych rodzą się
  dzieci bardzo duże (big babies), lecz niedojrzałe. Stanowi to problem
  położniczy - przyjście na świat dużego dziecka wiąże się z trudnościami w
  czasie porodu, najczęściej z koniecznością cięcia cesarskiego.
  Dodatkowym problemem jest niedojrzałość płodu (niedorozwój narządów,
  np. niewydolność oddechowa) i potrzeba roztoczenia nad takim dzieckiem
  nadzoru neonatologicznego.
•  Aby zapobiec tego rodzaju problemom, w wielu krajach europejskich
  opracowano system poszukiwania i wykrywania cukrzycy u pacjentek
  ciężarnych. Każda kobieta zgłaszająca się do lekarza powinna mieć już na
  początku ciąży oznaczony poziom cukru we krwi. Gdy jest on podwyższony,
  istnieje konieczność objęcia przyszłej matki specjalną opieką
  diabetologiczną.
                 Cukrzyca:
• Podczas 24. - 26. tygodnia ciąży pacjentka powinna mieć wykonany
 tzw. test doustnego obciążenia glukozą. Jeśli wykaże on wartość
 nieprawidłową, wykonuje się test pełny, a gdy i ten wynik jest
 niekorzystny, mamy do czynienia z tzw. cukrzycą ciążową. Pacjentka
 leczona jest wówczas przez kilka dni dietą, a jeśli nie uzyska się tą
 drogą spodziewanego efektu, powstaje konieczność prowadzenia
 leczenia insulinowego.
• Pacjentki z cukrzycą wykrytą podczas ciąży stanowią grupę ryzyka
 wystąpienia cukrzycy tzw. drugiego typu po kilku latach. Najczęściej
 jednak zaburzenia gospodarki węglowodanowej znikają u nich po
 porodzie i można zrezygnować z podawania insuliny. Matki te karmią
 dzieci już bez obciążeń cukrzycowych. Istnieje jednak bardzo duże
 prawdopodobieństwo, że w następnej ciąży cukrzyca u tych kobiet znów
 się pojawi. Obejmując takie pacjentki opieką mamy więc szansę
 przygotowania ich do następnej ciąży cukrzycowej.
• Kobiety, które jeszcze przed zajściem w ciążę chorowały na cukrzycę,
 mają już dużą wiedzę i doświadczenie w postępowaniu z tą chorobą.
 Dla nich najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby wyrównanie cukrzycy
 na kilka miesięcy przed koncepcją. Niestety, nasze doświadczenia
 uczą, że kobiet planujących w ten sposób ciążę jest niewiele (ok. 20 %)
                Cukrzyca:
• Problem pojawia się w momencie, gdy pacjentka z cukrzycą zgłasza
 się do lekarza będąc już w ciąży. Obowiązuje wówczas taka sama
 procedura, jak w przypadku kobiet z ciążą cukrzycową – przyjmuje
 się pacjentkę do kliniki, uzupełnia jej edukację i stara się uzyskać
 jak najlepsze wyrównanie cukrzycy, co jest warunkiem powodzenia
 ciąży i urodzenia zdrowego dziecka we właściwym czasie.
• Aby uzyskać wyrównanie cukrzycy u pacjentek, należy obejmować
 je opieką zanim zajdą w ciążę i prowadzić podczas ciąży. U wielu z
 nich nie można tego uzyskać zwykłymi wstrzyknięciami insuliny.
 Dlatego bardzo korzystnym rozwiązaniem jest stosowanie
 indywidualnych, osobistych, noszonych pomp insulinowych. .
• Utrzymywanie się wysokich stężeń glukozy w I trymestrze ciąży
 zwiększa ryzyko poronienia oraz powstania wad rozwojowych płodu.
 W I trymestrze ze względu na pobieranie przez płód węglowodanów
 oraz aminokwasów obserwuje się większą tolerancję glukozy oraz
 zmniejszenie zapotrzebowania na insulinę. Największe
 zapotrzebowanie na insulinę pojawia się zazwyczaj w II i III
 trymestrze ciąży, choć ponownie spada w okresie przedporodowym
 i we wczesnym połogu.
      Cukrzyca - Korzyści wynikające ze
       stosowania odpowiedniej diety :
• Dostarczenie odpowiednich ilości składników
 odżywczych (tłuszcze, białko, węglowodany), witamin i
 mikroelementów
• Utrzymanie stabilnego stężenia glukozy.
• Uniknięcie stanów hipo- i hiperglikemii
• Większe szanse na urodzenie zdrowego dziecka
• Zmniejszenie ryzyka wad rozwojowych u płodu i
 powikłań okresu noworodkowego (retinopatia
 cukrzycowa, makrosomia płodu)
• Zmniejszenie ryzyka powikłań ciążowych (poronienia,
 porodu przedwczesnego, wielowodzia)
• Zwiększenie szansy odpowiedniego przyrostu masy
 ciała w ciąży
          Cukrzyca - Zasady stosowania
          odpowiedniej diety cukrzycowej

•  Spożywaj posiłki regularnie o stałej porze
•  Staraj się przyjmować około 6 posiłków dziennie
•  Nawet pojedynczy produkt traktuj jako posiłek
•  Przyjmuj pokarmy zawierające odpowiednią ilość węglowodanów,
  tłuszczów, białka oraz witamin i mikroelementów.
•  W diecie węglowodany powinny stanowić 40-50% (z przewagą
  złożonych), 30% białko, 20-30% tłuszcze (nasycone i nienasycone)
•  Dostarczaj węglowodany pod postacią cukrów złożonych zawartych
  w produktach zbożowych, surowych owocach i warzywach.
•  Urozmaicaj swoją dietę
•  Przyjmuj pokarmy bogate w błonnik
•  Potrawy gotuj krótko
•  Jedz powoli
•  Śniadanie traktuj jako podstawowy i najważniejszy posiłek
       Dlaczego tak ważne jest
        stosowanie diety
         cukrzycowej?
• Ze względu na wysoką śmiertelność.
 Wynika ona z faktu, że w nie wyrównanej
 cukrzycy dochodzi do niedorozwoju płodu i
 wad rozwoju (serca, kręgosłupa, układu
 kostnego, centralnego systemu
 nerwowego), na skutek tego ciąża
 obumiera lub rodzi się noworodek
 niezdolny do życia. Dzięki dobremu
 prowadzeniu cukrzycy w ciąży udało się
 znacznie zmniejszyć wady serca.
        Nadciśnienie tętnicze:
• Nadciśnienie tętnicze powinno się rozpoznać, jeśli wartości
 BP w trakcie 2 wizyt (średnia z co najmniej 2 pomiarów w
 trakcie jednej wizyty) są wyższe lub równe 140 mm Hg dla
 ciśnienia skurczowego (SBP, systolic blood pressure) lub 90
 mm Hg dla ciśnienia rozkurczowego (DBP, diastolic blood
 pressure). Za optymalne należy uznać wartości ciśnienia
 poniżej 120/80 mm Hg. Największe wątpliwości dotyczą
 aktualnie oceny wartości BP znajdujących się w przedziale
 120-139/80-89 mm Hg. Siódmy Raport JNC definiuje je jako
 stan przednadciśnieniowy (prehypertension). Sugeruje to nie
 tylko następstwo czasowe, ale też przyczynowo-skutkowe
 (stan przednadciśnieniowy może prowadzić do nadciśnienia
 tętniczego).
• W leczeniu nadciśnienia tętniczego u kobiet w ciąży zalecane
 jest leczenie niefarmakologiczne, jeżeli wartości ciśnienia
 mieszczą się w granicach 140-149/90-99 mm Hg,
 przeciwwskazane jest zmniejszenie masy ciała (może
 spowodować zahamowanie wzrostu płodu),
           Nadciśnienie tętnicze:
•  Nadciśnienie tętnicze występuje u około 5-10% wszystkich kobiet w ciąży, a
  jego powikłania stanowią jedną z głównych przyczyn śmierci matki i płodu.
  Nadciśnienie tętnicze w ciąży rozpoznaje się przy wartościach ≥ 140 i/lub
  90 mm Hg.
  Wyróżnia się następujące postaci nadciśnienia tętniczego w ciąży:
   – Przewlekłe, występujące przed ciążą lub przed 20 tygodniem jej trwania
    i utrzymujące się powyżej 42 dni po porodzie.
   – Wywołane ciążą, które rozwija się po 20 tygodniu jej trwania:
    a) bez białkomoczu,
    b) ze współistniejącym białkomoczem - stan przedrzucawkowy (pre-
    eclampsia).
   – Stan przedrzucawkowy charakteryzuje się białkomoczem powyżej 3 g/d.
    w przebiegu nadciśnienia przewlekłego lub nadciśnienia wywołanego
    ciążą po 20 tygodniu jej trwania. Obrzęki występujące u 60% kobiet w
    ciąży nie stanowią obecnie kryterium rozpoznawczego stanu
    przedrzucawkowego.
   – Nieokreślone nadciśnienie tętnicze (objawowe lub bezobjawowe)
    rozpoznane po 20 tygodniu ciąży wymaga ponownej oceny po co
    najmniej 42 dniach od rozwiązania. Jeżeli ciśnienie powraca do wartości
    prawidłowych, można rozpoznać nadciśnienie wywołane ciążą. Jeżeli
    nadciśnienie utrzymuje się nadal, należy rozpoznać nadciśnienie
    przewlekłe.
          Gestoza – „zatrucie ciążowe”
         objawy: nadciśnienie, obrzęki i
           białkomocz u ciężarnej
• podział:
  – lekkie nadciśnienie tętnicze związane z ciążą (występuje późno,
   nie przynosi mierzalnych szkód dla płodu, leczone typowo)
  – stan przedrzucawkowy (czyli stricte EPH gestoza z
   pełnoobjawowym białkomoczem powyżej 2 g%, obrzękami i
   nadciśnieniem powyżej 160/100 mmHg);
  – rzucawka (objawy EPH gestozy połączone z drgawkami
   niepadaczkowymi)
  – postać z drgawkami,
  – postać bez drgawek, kiedy pacjentka zapada jedynie w śpiączkę
   bez objawów rzucawki;
  – nadciśnienie wtórne (istniejące w związku z chorobą przed
   ciążą, w ciąży występuje przed 20 tyg.) połączone ze stanem
   przedrzucawkowym lub rzucawką
• nadciśnienie w ciąży można podzielić:
  – nadciśnienie wtórne (istniejące już przed ciążą);
  – nadciśnienie indukowane ciążą (pojawiające się dopiero po 20.
   tyg. ciąży (!) i z reguły ustępujące po porodzie.
                  Gestoza:
  Teorie dotyczące jego rozwoju:
  – teoria immunologiczna (immunizacji matki komórkami płodu)
   zakładająca nadreaktywność układu odpornościowego matki na tkankę
   płodową.
  – pojawianie się objawów równolegle z komórkami trofoblastu
   wykształcającymi się po ok. 18.- 20. tyg. ciąży i cofanie się choroby w
   momencie usunięcia łożyska a także fakt, że kobiety współżyjące
   seksualnie przed zajściem w ciążę z małą ilością partnerów
   częściej zapadają na EPH gestozę (ich układ immunologiczny nie
   mając możliwości zetknięcia się przedtem z obcymi antygenami HLA
   nie wykształcił dla nich mechanizmu tolerancji);
• nadciśnienie późne (występuje w późnej ciąży, ustępuje
 po rozwiązaniu)
  – rozpoznanie:
  – u normotensyjnych przed ciążą kobiet wartości ciśnienia
   tętniczego pow. 140/ 90 mmHg;
  – u kobiet skłonnych przed ciążą do hipotensji wzrost wartości
   ciśnienia skurczowego o 15 mmHg lub ciśnienia rozkurczowego
   o 10 mmHg względem wartości mierzonych przed ciążą;
  – utrata dobowa białka z moczem pow. 300 mg
             Gestoza:
• jeżeli dojdzie do drugiego ataku rzucawki, to
 śmiertelność wzrasta o 100% (!), bo dochodzi do
 wykształcenia się zespołu HELLP (Haemolysis,
 Elevatio of Liver enzymes, Low Platelets; hemoliza,
 wzrost enzymów wątrobowych, obniżenie poziomu
 płytek krwi) skutkującego wystąpieniem DIC, krwotoków
 śródczaszkowych, niewydolności nerek i wątroby (W
 ogóle do przyczyn śmierci w położnictwie zaliczają się
 głównie: odklejenie łożyska, DIC, infekcje i właśnie
 nadciśnienie)
• do 20% pierwiastek ma nadciśnienie.
• Leczenie dietetyczne: dieta niskosolna, wysokobiałkowa
       Choroba refluksowa:
• To stan, w którym cofanie się soku
 żołądkowego do przełyku powoduje
 wystąpienie zmian zapalnych w jego
 końcowym odcinku lub powstanie
 dolegliwości znacznie upośledzających
 jakość życia chorego.
• Choroba to „fizjologiczna norma” w
 przebiegu ciąży, dzieje się tak na skutek
 wzrostu ciśnienia wewnątrz jamy
 brzusznej.
       Choroba refluksowa:
• Dieta nie ma większego znaczenia w leczeniu
 choroby refluksowej, ale nie u kobiet w ciąży!!
• Pokarmy prowokujące refluks to potrawy tłuste,
 smażone, alkohol, kawa i inne napoje
 zawierające kofeinę, napoje gazowane,
 czekolada, mięta, czosnek, cebula, przyprawy.
• Zaleca się: zmniejszenie objętości spożywanych
 posiłków, gdyż posiłki o dużej objętości
 rozciągają żołądek, co prowadzi do zwiększenia
 wydzielania kwasu i ułatwia refluks przez
 prowokowanie samoistnych rozluźnień dolnego
 zwieracza przełyku.
                      Poronienia:
•  definicja WHO: rozwiązanie ciąży do 22. tyg. jej trwania lub przy masie płodu poniżej 500 g
•  definicja polska:
   – poronienie to zakończenie ciąży przed jej 16. tyg.,
   – poród niewczesny to zakończenie ciąży pomiędzy jej 17. a 28. tyg.,
   – poród przedwczesny to zakończenie ciąży pomiędzy jej 28. a 37. tyg.
•  ok. 15% wszystkich ciąż kończy się poronieniami, z tego 3: 4 dokonuje się do 16. tyg. ciąży. Trudno
  ująć w tych obliczeniach nielegalne przerwania ciąży i poronienia z opóźnionym krwawieniem
  miesięcznym (ocenia się, że te właśnie są najliczniejsze)
•  podział:
   – poronienia sztuczne (abortus artificialis)
   – poronienia samoistne (abortus spontaneus)
•  przyczyny dzielą się po równo na przyczyny matczyne i przyczyny płodowe.
   – do przyczyn matczynych zalicza się:
      • wady anatomiczne narządu rodnego -(infantylny narząd rodny, gdzie mogą wystąpić
        jedynie zawiązki narządu rodnego, czemu towarzyszy brak miesiączek przy prawidłowości
        funkcji jajników, owulacji i hormonów, patologie macicy: kształtu, czyli np. macica
        podwójna (uterus duplex), budowy, np. budowa włóknista układu mięśniowego macicy
        mięśniaki macicy, włókniako- mięśniaki macicy, położenia, jak nadmierne tyłozgięcie
        macicy, którego skutkiem są bolesne miesiączkowanie, bóle części krzyżowej kręgosłupa
        w następstwie ucisku na korzonki nerwowe i brak przestrzeni dla rozwijającego się płodu.
      • zaburzenia hormonalne,
      • przyczyny egzogenne.
   – do przyczyn płodowych zalicza się:
      • zmiany komórki jajowej,
      • zmiany plemników,
   – przyczyny ogólnie biomedyczne, np. immunologiczna nietolerancja płodu z określonym
     genotypem ze strony matki.
               Poronienie:
• przyczyny ze strony zarodka należy wykluczać badając
 genetycznie rodziców pod kątem występowania aberracji
 chromosomalnych.
• poronienia nawykowe następują z przyczyn immunologicznych,
 kiedy powstała po połączeniu gamet zygota nie jest tolerowana w
 jamie macicy (w takim wypadku dana para nie może mieć z sobą
 potomstwa, natomiast każde oddzielnie w związkach z innymi
 partnerami- tak).
• każdorazowo po poronieniu należy wykluczać czynniki infekcyjne:
  – toksoplazmoza- może przyczynić się do straty tylko jednej ciąży, bo
   skutkuje tak tylko pierwsze zachorowanie matki w dodatku
   przypadające na okres ciąży: jednorazowe stwierdzenie miana IgG nie
   stanowi podstawy do stwierdzenia aktualności choroby, należy
   sprawdzać miano IgM i dynamikę poziomu mian w czasie;
  – listerioza,
  bruceloza
  Dlatego tak ważne jest, aby kobiety w ciązy nie spożywały produktów,
   które mogą być żródłem zakażenia, czyli produkty nie myte, kiełki
   zbożowe, owoce i warzywa.
              Poronienia:
• przyczyną poronień może być stosowanie leków, które w ciąży
 należy ograniczyć do absolutnego minimum pamiętając, że
 praktycznie żaden lek nie został przebadany u kobiet ciężarnych
 a leki w ciąży stosuje się wyłącznie na podstawie
 doświadczenia lekarskiego (z antybiotyków ampicylina i
 cefalosporyny III. generacji nie mają wpływu na rozwój zarodka;
 jeśli temperatura ciała ciężarnej w przebiegu np. choroby
 przeziębieniowej wzrośnie do 38 st. C należy włączyć lek
 przeciwgorączkowy (np. Aspirin, bezpieczniej jednak chyba
 paracetamol (kwas acetylosalicylowy ma kategorię C wg FDA) i
 to w małych dawkach i krótko), bo wysoka temperatura jest
 najczęstszym czynnikiem teratogennym)
• objawami poronienia są – krwawienie, ból w dole brzucha,
 wydalenie ciąży
• należy – pacjentkę uspokoić, uśmierzyć ból, zalecić odpoczynek
            Poród przedwczesny:
•  przedwczesne zakończenie ciąży między jej 23. a 37. tyg. (może przyjść na świat
  noworodek o prawidłowej masie będącej jednak zbyt dużą w stosunku do wieku
  ciążowego- podejrzewamy cukrzycę u matki) dające niedojrzałego noworodka o
  masie urodzeniowej od 500 do 2499 g z zaburzeniami wieloukładowymi (w
  prawidłowym czasie urodzony noworodek o takich cechach byłby określany jako
  hipotroficzny). Poród między 23. a 29. tyg. ciąży określa się jako niewczesny, między
  29. a 37.- jako przedwczesny.
•  50% zgonów okołoporodowych do zgony wcześniaków urodzonych przed 33. tyg.
  ciąży 60% wszystkich zgonów noworodków jest powodowane przez powikłania
  porodu przedwczesnego (niski współczynnik porodów przedwczesnych oznacza niski
  odsetek zgonów okołoporodowych)
•  czynniki decydujące o porodzie przedwczesnym to:
•  predyspozycje matki
   – niski status ekonomiczny, z którego wynikają niskie zarobki, słaba edukacja, złe
     warunki mieszkaniowe i żywieniowe;
   – wiek matki poniżej 16. r. ż. i powyżej 30. r. ż.;
   – porody przedwczesne w wywiadzie (przy jednym ryzyko zwiększa się 4- krotnie
     w porównaniu ze średnim dla populacji, przy dwóch- 6- krotnie);
   – ciężka praca i wyczerpanie fizyczne i psychiczne;
   – nikotynizm (powyżej 10 papierosów wypalanych dziennie);
   – zażywanie narkotyków;
   – przebyte aborcje, zwłaszcza u nieródek (narzędziowe rozszerzanie szyjki
     powoduje jej łatwiejsze rozwarcie),
        Poród przedwczesny:
• powikłania aktualnej ciąży
  – infekcje górnych dróg moczowych-
   bezobjawowa bakteriuria, odmiedniczkowe
   zapalenie nerek
 – choroby ciężarnej jak - nadciśnienie tętnicze
  (powodujące szybką niewydolność łożyska), gestoza,
  astma oskrzelowa, nadczynność tarczycy, choroby
  serca, cholestaza ciążowa, silna niedokrwistość,
  ciąża wielopłodowa, wady płodu, cukrzyca, konflikt
  Rh, krwotok, śmierć płodu, zabiegi chirurgiczne
  ciężarnej, infekcje wewnątrzmaciczne, posocznica,
                  Hipotrofia płodu:
•  zahamowanie względnie ograniczenie wzrostu płodu w następstwie ciąży wysokiego
  ryzyka jako wynik zaburzeń homeostazy jedności matczyno- płodowo- łożyskowej
  (wynikłych na skutek wpływu niekorzystnych czynników środowiska)
•  hipotrofia płodu dotyczy 1- 7% wszystkich ciąż
•  noworodki hipotroficzne są bardziej dojrzałe niż wcześniaki o tej samej masie
  urodzeniowej
•  mianownictwo hipotrofii płodu (wszystko to praktycznie synonimy):
   –  noworodki niedożywione
   –  noworodki o zmniejszonej wielkości i masie względem czasu trwania ciąży
   –  wewnątrzmaciczne ograniczenie wzrostu płodu,
•  w II. trymestrze występuje hipotrofia symetryczna dająca w efekcie noworodki
  hipoplastyczne z proporcjonalnym niedoborem i masy i długości ciała (przyczyną jest
  często występowanie zaburzeń chromosomalnych płodu prowadzących do zmian
  genetycznych łożyska oraz choroby infekcyjne jaja płodowego, zwłaszcza składniki
  zespołu TORCH (TOxoplasmosis, Rubella, Cytomegalia, Herpes)),
•  w III. trymestrze występuje hipotrofia asymetryczna skutkująca względnym
  niedoborem masy w stosunku do długości ciała
•  do przyczyn hipotrofii płodu mogą należeć:
   – brak prawidłowej adaptacji układu krążenia ciężarnej, która jest niezbędna dla
     dobrego zagnieżdżenia się jaja płodowego
   – zaburzenia w tolerancji „alloprzeszczepu płodowego” przez organizm ciężarnej,
   – hipoksja płodu (główny czynnik sprawczy) spowodowana przez zmniejszony
     przepływ maciczno- łożyskowy
           Łożysko przodujące:
•  łożysko umiejscowione w dolnym odcinku macicy przesłaniające ujście
  wewnętrzne szyjki macicy bądź leżące w bezpośrednim jego sąsiedztwie
•  wyróżnia się 4 stopnie przodowania łożyska:
   – łożysko przodujące centralnie - całkowicie pokrywa ujście wewnętrzne
    szyjki macicy;
   – łożysko przodujące częściowo - częściowo pokrywa ujście wewnętrzne
    szyjki macicy;
   – łożysko przodujące brzeżnie - łożysko dochodzi do ujścia, ale go nie
    pokrywa;
   – łożysko nisko usadowione - łożysko zlokalizowane jest w pobliżu ujścia
    zewnętrznego szyjki macicy.
    Przedwczesne odklejanie się łożyska:
   – przyczyny: idiopatyczne (50- 70 %); patologiczne: (urazy, nadciśnienie
    tętnicze, cukrzyca u matki)
   – patomechanizm: odklejenie łożyska skutkuje krwawieniem, które
    wzmaga napięcie macicy i daje objawy wstrząsu hipowolemicznego
    przy braku jakiegokolwiek krwawienia widocznego na zewnątrz oraz w
    efekcie niedotlenienia tachykardię u płodu (160- 180/ min.). Macica jest
    narządem wstrząsorodnym.
           Konflikt serologiczny w
              układzie Rh:
•  patogeneza: ugrupowanie konfliktowe występuje, kiedy matka Rh (-) ma z
  ojcem Rh (+) dziecko Rh (+), co powoduje immunizację matki krwią płodu,
  przechodzenie przeciwciał anty- Rh matki (wyróżniane przeciwciała silne i
  słabe) przez barierę łożyskową i uszkadzanie przez nie erytrocytów płodu,
  co skutkuje anemią hemolityczną i obrzękami hipoalbuminowymi, aż do
  zgonu włącznie. Życiu płodu zagraża anemia skutkująca obrzękami i
  obumarciem, nie żółtaczka jąder podstawy mózgu po porodzie, z którą
  pediatrzy świetnie sobie radzą.
•  Wykrywanie: badanie krwi matki na występowanie przeciwciał w 16. tyg.
  ciąży- jeśli wywiad jest niepowikłany dopiero miano 1:16 w odczynie
  Coombsa lub większe skłania do dalszej diagnostyki
•  leczenie: transfuzje dootrzewnowe (krew podana tam bardzo szybko się
  resorbuje) lub transfuzje donaczyniowe (płód znieczula się razem z matką
  dla ich uspokojenia i zapobieżenia ruchom; podaje się krew zgodną
  grupowo- wyjątkowo krew grupy „0” Rh (-) w wypadku jej braku- i dobiałcza
  płód albuminami; w obrzękach można podawać także digoksynę)
•  profilaktyka przyczyniła się do eliminacji problemu w państwach bogatych-
  podaje się immunoglobuliny anty- „D” do 72 h. po porodzie lub inwazyjnych
  prenatalnych zabiegach diagnostycznych, poronieniu, czy cięciu cesarskim.
         Konflikt serologiczny w
         grupach głównych krwi:
• dotyczy tylko dziecka, objawy pojawiają się po porodzie
• występuje u wieloródek
• chroni przed wystąpieniem konfliktu serologicznego w
 układzie Rh zwiększając tolerancję immunologiczną
 matki
• z wywoływaną żółtaczką hemolityczną noworodków
 doskonale radzą sobie neonatolodzy
• postępowanie
  –  przetoczenia wymienne krwi
  –  fototerapia
  –  podanie fenobarbitalu (induktor enzymatyczny)
  –  podanie cholestyraminy
  –  podawanie albumin, glukozy, witamin ADEK
Dziękuję za uwagę!

								
To top