chan dung cac chu tich cong doan viet nam by Yr6IZ22

VIEWS: 0 PAGES: 2

									Chân dung các Chủ tịch Công đoàn Việt Nam qua các thời kỳ
    Đ/c TÔN ĐỨC THẮNG           Đ/c NGUYỄN ĐỨC CẢNH          Đ/c HOÀNG QUỐC VIỆT
 Người sáng lập tổ chức Công hội Đỏ    Uỷ viên Trung ương Đông Dương   Uỷ viên Thường vụ Trung ương Đảng, Chủ
 Ba Son, Chủ tịch danh dự Tổng Liên   Cộng sản Đảng, Chủ tịch Công hội Đỏ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
 đoàn Lao động Việt Nam các khoá I,          Bắc kỳ               các khoá I,II,III
         III
    Đ/c NGUYỄN VĂN LINH          Đ/c NGUYỄN ĐỨC THUẬN         Đ/c PHẠM THẾ DUYỆT
 Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Tổng   Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch  Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch
   Công đoàn Việt Nam khoá IV      Tổng Công đoàn Việt Nam khoá V     Tổng Công đoàn Việt Nam V
     Đ/c NGUYỄN VĂN TƯ                              Đ/c ĐẶNG NGỌC TÙNG
                          Đ/c CÙ THỊ HẬU
 Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch                       Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch
                     Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch
 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam                      Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam các
                     Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
       khoá VI, VII                                  khoá IX,X
                           khoá VIII,IX

								
To top