Test_89 by fanzhongqing

VIEWS: 2 PAGES: 2

									   Lääne-Virumaa informaatikaolümpiaad 7. märts 2011.a
   8.-9. klass
              TEST RIISTVARA JA TARKVARA KOHTA

    1. Pildil on ...
      □  emaplaat
      □  kõvaketas
1p     □  mälu
      □  protsessor
      □  mälukaart

    2. Mille poolest erinevad põhimõtteliselt arvuti operatiivmälu ehk muutmälu (RAM) ja
      andmekandjad (kõvaketas, mälupulk, CD-ROM)?
      □  Muutmälu mahutab rohkem andmeid kui mistahes andmekandja
1p
      □  Info säilib andmekandjal ka pärast arvuti toite väljalülitamist
      □  Andmekandjale saab salvestada palju faile, muutmälus on korraga vaid üks fail
      □  Andmekandjalt saab faile ära kustutada, muutmälust ei saa

    3. Märgista rakendustarkvara!
      □  Microsoft Office
      □  OpenOffice.org
2p     □  Unix
      □  Microsoft Windows
      □  Microsoft
      □  Sun Solaris
      □  Linux

    4. Mis on modem?
      □  arvutisse sisestatav võrgukaart, mille abil saab arvuti ühendada kohtvõrku
1p     □  võimaldab ühendada arvuteid telefoniliini kaudu
      □  seade, mille abil salvestatakse arvutisse suuri andmemassiive

    5. Märgista väljundseadmed
      □  Hiir
      □  Kõlarid
      □  Kuvar
3p     □  Klaviatuur
      □  Skänner
      □  Printer
      □  Mikrofon

    6. Kui suur on tänapäeva personaalarvutite operatiivmälu maht?
      □  256 KB ... 1 MB
1p     □  256 MB ... 2 GB (või isegi rohkem)
      □  10 ... 100 GB
      □  160 GB või rohkem

    7. Märgista väited, mis käivad püsimälu kohta!
      □  Info salvestatakse sinna valmistamisel ja seda ei saa kasutaja muuta.
      □  Info säilib ka pärast arvuti toite väljalülitamist.
4p     □  Lühend on RAM.
      □  Lühend on ROM.
      □  Selles mälus hoitakse töösolevaid programme ja andmeid.
      □  See mälu tühjeneb arvuti väljalülitamisel.
      □  Sisaldab informatsiooni arvuti alglaadimise kohta.

    8. Pildil on ...
      □  CRT-ehk kineskoopkuvar
1p     □  LCD-ehk vedelkristallkuvar

    9. Kus säilivad andmed ka pärast arvuti väljalülitamist? (1              p)
      □  Andmekandjatel.
1p     □  Nii andmekandjatel kui ka operatiivmälus.
      □  Operatiivmälus (muutmälus).
   Lääne-Virumaa informaatikaolümpiaad 7. märts 2011.a
   8.-9. klass
    10. Kontoritöö paketid on ...
      □  Microsoft Office
      □  Microsoft Windows
2p     □  Microsoft Word
      □  OpenOffice.org

    11. Tänapäeval on oluline valida turvaline parool. Turvalisemateks loetakse sellised
      paroolid, mille äraarvamine on keerulisem. Milline alltoodud paroolidest on kõige
      vähem turvalisem?
      □  Üheksa juhuslikult valitud suurtähte.
1p     □  Sinu nimi ning selle järel sünniaasta.
      □  Viis juhuslikult valitud sümbolit, sealhulgas numbrid, suured ja väikesed tähed.
      □  Kakskümmend juhuslikult valitud numbrit.

    12. USB mälupulga arvutist eemaldamiseks tuleb anda korraldus Riistvara ohutu
      eemaldamine (Safely remove hardware), Lahuta (Unmount) või muud taolist. Mis
      põhjusel?
      □  Selleks ei olegi erilist põhjust, tegelikult võib mälupulga eemaldada ilma taolist korraldust
        andmata.
      □  Kui USB mälupulk on arvuti küljes, siis ta on arvutiga elektrooniliselt ühendatud. Kui taolist
        korraldust mitte anda, siis võidakse lahtiühendamisel kahjustada mälupulga elektroonikat.
1p     □  Operatsioonisüsteem pole võib-olla kõiki andmeid mälupulgale veel kirjutanud. Kui taolist
        korraldust andmata mälupulk eemaldada, siis võib mälupulga failisüsteem jääda
        mitteterviklikku seisu.
      □  Kui taolist korraldust andmata mälupulk eemaldada, siis mälupulk ise ega sellel olevad andmed
        kindlasti kahjustada ei saa. Kui miski on mälupulgalt eemaldamise ajal avatud, siis taoline
        korraldus ainult tuletaks kasutajale meelde, et avatud failid tuleb sulgeda.

    13. Millist printeritüüpi ei ole olemas?
      □  Nõelprinter
      □  Tindiprinter
1p     □  Pulkprinter
      □  Laserprinter

    14. Mitu baiti mahub ühte kilobaiti?
      □  1000
1p     □  1024
      □  8

    15. Mis on netikett?
      □  Lokaalvõrk
      □  Võrgu etikett, käsitleb arvutivõrgus käitumise juhiseid
1p     □  Arvutiviirus
      □  Ahelkiri

    16. Milliseid järgnevatest tegevustest loetakse arvutihoolduseks?
      □  kõvaketta korrastamist
      □  viirusetõrjet
3p     □  printeri tooneri vahetamist
      □  Windows’i uue versiooni paigaldamist arvutisse
      □  kasutute failide kustutamist

								
To top