Prezentacja programu PowerPoint by m1Z60682

VIEWS: 6 PAGES: 30

									CHROMOSOME
 WALKING
  BARDZO TREŚCIWY SKRÓT
  PIĘĆ WYBRANYCH METOD
SPACEROWANIA PO CHROMOSOMIE

 T- LINKER PCR


 SITE FINDING PCR


 BD GENOME WALKER PCR


 INVERSE PCR


 TAIL PCR
T-
LINKER
PCR
PRZYKŁAD – NIE MÓJ
SITE FINDER
PCR
STRUKTURA PRZYKŁADOWEGO SITE FINDERA
          SITE FINDING PCR

  UNKNOWN SEQUENCE  KNOWN SEQUENCE


           GSP 3  GSP 2  GSP 1     GCGC
NNNNNNNNNCGCGNNNNNNN KNOWN SEQUENCE


           GSP 3  GSP 2  GSP 1
CZY SITE FINDER JEST WAŻNY ?
BD Genome
Walker TM
STRUKTURA ADAPTORA
KONSTRUKCJA BIBLIOTEKI
         TEMPERATURA [ oC ]  CZAS [ s ]
             98       120
 Denaturacja
  wstępna
             98       30
 Denaturacja
 właściwa
             72       180
Annealing/poli
                          7X
 meryzacja
             98       30
 Denaturacja

             67       180
 Annealing/
                          32X
Amplifikacja

 Wydłużanie       67       300

 końcowe
             4        ∞
  Pauza
...ACATGGTCGATGCCTTATGGTCCTGAAAA...
CO ZROBIĆ Z OTRZYMANĄ
   SEKWENCJĄ ? BLAST  ALIGNMENT
   ANALIZY
  LABORATORYJNE
I-PCR ( INVERSE PCR)
  HI – TAIL PCR
( High-efficiency thermal asymmetric interlaced )
PODSUMOWANIE


        SITE FINDING PCR


        Low temp. Annealing


        Site finding primer
        -
        High
        90%>
        0-4kb
        low

								
To top