Tema 2. �nceputurile psihologiei �n Grecia Antica by RmXRPbhc

VIEWS: 46 PAGES: 14

									Tema 2. Începuturile psihologiei în Grecia Antică


1.  Şcoala din Milet
2.  Şcoala ioniană
3.  Şcoala eleată
4.  Pluraliştii
5.  Atomiştii
6.  Sofiştii
7.  Şcoala pitagoreică
Un experiment psihologic în secolul
  al VII-lea înainte de Christos

• Faraonul Psamtik I – primul experi-
ment înregistrat în istoria psihologiei
 – Premise:
   • Egiptenii – poporul cel mai vechi
   • Curiozitate şi dorinţa de a dovedi credinţa respectivă
 – Ipoteza:
   • Copiii care nu sunt expuşi limbajului vor vorbi spontan
    limba primară a umanităţii (adică ...?)
  Viaţa psihică umană ca set de
    mesaje din partea zeilor

• Credinţa apare în
 – Mitologia creştină
 – Mitologia antică greacă
 – Mitologia persană
 – Basme

 !Adeseori sub forma viselor!
     Descoperirea „minţii”

• China antică

 – Confucius
   • omul este stăpânul principiilor sale; principiile nu
    stăpânesc omul.
   • Învăţarea fără gândire este muncă în zadar; gândirea
    fără învăţare este periculoasă.
 Componentele Universului sunt ghidate de reguli
 ascunse

 toate lucrurile au suflet (animism)

 originea fenomenelor propria lor voinţă

 Nu exista “profesia de filosof”

   “Ce anume persistă de-a lungul tuturor schimbărilor?”
1. Şcoala din Milet

Şcoala din Milet – cea mai veche şcoală
 filosofică

Întemeietor – Thales

Reprezentanţi: Thales, Anaximandru,
 Anaximene
        Thales - sufletul omenesc este fără
            vârstă, nemuritor, principiul
      unei mişcări spontane şi eterne, apeiron

Anaximandru - teorii privitoare la cosmos, originea
 speciilor, iar principiul lumii este materia
 nedeterminată şi infinită, apeiron

       Anaximene - lucrurile provin dintr-un
            principiu material – aerul.
2. Şcoala ioniană
- Problema schimbării şi a duratei, trecătorului
 şi permanentului
      - Heraclit din Efes:
      - *baza tuturor lucrurilor se află în lupta
       contrariilor;
      - *războiul e tatăl tuturor lucrurilor
      - *schimbarea este temeiul tuturor lucrurilor
       *sufletul este o parte generat[ de foc
3. Şcoala eleată
Parmenide
- Fiinţa este un tot perfect, prin urmare nu
 schimbarea este esenţa lucrurilor
- Universul este un tot indivizibil şi că
orice referire la schimbare se contrazice
prin sine.
Zenon
- Argumentul săgeţii
- Ahile şi broasca ţestoasă
4. Pluraliştii
Anaxagora
 - lucrurile sunt alcătuite din homeomerii prin
 acţiunea unui spirit mişcător şi ordonator,
 nous

Empedocle
- toate lucrurile sunt compuse din patru
 elemente ireductibile: apă, aer, pământ şi foc.
- Elementele materiale – 4 temperamente
5. Atomiştii
Democrit din Abdera
- sufletul este format din atomi ceva mai rotunzi
 şi mai netezi decât cei materiali
- educaţia e un factor de progres pentru om şi
 pentru societate
- “Fericirea nu constă în posesia
de turme şi aur. Sufletul e sediul
bucuriei”.
6. Sofiştii
Protagoras
- „omul este măsura tuturor lucrurilor”
- nimic cu există decât ceea ce e simţit

7. Şcoala pitagoreică
- Numărul stă la originea tuturor lucrurilor
- Sufletul este un număr care vine
din afară.

								
To top