Program Serce by 5E35cTB

VIEWS: 18 PAGES: 1

									RADIOLOGIA-DIAGNOSTYKA OBRAZOWA


SERCE I DUŻE NACZYNIA
Kielce 3 – 4 listopada 2006                                       Kierownik Naukowy Sesji
                                                      Prof. Bogdan Pawlak
                                                     Koordynacja Naukowa
                                                  Prof. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
 PROGRAM SESJI                                              Prof. Andrzej Marciński

                                                     Prof. Bogdan Pruszyński

                                                      Prof. Jerzy Walecki

Dzień I. 3 listopada 2006 r. Piątek                               Przewodniczący Zarządu Głównego PLTR
                                                       Doc. Jan Baron


         Sesja I
         Przewodniczący sesji: prof. dr hab. B. Pruszyński, prof. dr hab.A. Marciński
8. 20      Powitanie uczestników
8.25 – 8.55   Piotr Jabłoński: Wielorzędowa spiralna tomografia komputerowa. Nowe możliwości obrazowania
8.55 – 9.40   Przemysław Majewski: Zmiany patomorfologiczne w chorobie niedokrwiennej serca, w kardiomiopatiach
         pierwotnych i w arytmogennej dysplazji prawej komory.
9.40 – 10.10   Bogdan Pawlak: Koronarografia i wentrykulografia lewej komory w chorobie niedokrwiennej serca.
10.10 – 10.40  Maciej Lesiak: Badanie tętnic wieńcowych przy pomocy ultrasonografii
10.40. – 11.10  Przerwa

         Sesja II
         Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Przemysław Majewski, prof. dr hab. Bogdan Pawlak
11.10 – 11.40  Maciej Lesiak: Przezskórna śródnaczyniowa plastyka tętnic wieńcowych
11.40 - 12.20  Olgierd Kapuściński: Kardiomopatie pierwotne i arytmogenna dysplazja prawej komory
12.20 – 12.50  Bogdan Pruszyński: Patomorfologia krążenia płucnego w chorobach serca
12.50 – 13.30  Olgierd Kapuściński: Wady nabyte serca

13.30 – 14.30  Przerwa

         Sesja III
         Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Leszek Królicki, prof. dr hab. Bogdan Pruszyński
14.30 – 15.10  Robert Juszkat: Choroby aorty piersiowej
15.10 – 15.50  Magdalena Zagrodzka: Obrazowanie chorób serca i dużych naczyń przy pomocy wielorzędowej spiralnej tomografii
         komputerowej
15.50 – 16.30  Małgorzata Michalak, Jerzy Walecki: Obrazowanie chorób serca i dużych naczyń przy pomocy tomografii
         rezonansu magnetycznego
16.30 – 17.15  Leszek Królicki: Metody radioizotopowe w obrazowaniu chorób serca


Dzień II. 4 listopada 2006 r. Sobota
         Sesja IV
         Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Olgierd Kapuściński, prof. dr hab. Bogdan Pawlak
8.00 – 8.45   Andrzej Marciński: Embriogeneza i wady wrodzone serca i dużych naczyń
8.45 – 9.30   Aldona Siwińska: Obrazowanie wrodzonych wad serca i dużych naczyń przy pomocy echokardiografii
9.30 – 10.10   Wiesław Smoczyk: Cewnikowanie serca i angiokardiografia w diagnostyce wrodzonych wad serca i dużych naczyń
10.10 – 10.40  Przerwa

         Sesja V
         Przewodniczący sesji: prof. dr hab. A. Marciński, prof. dr hab. Olgierd Kapuściński
10.40 - 11.25  Artur Kobielski: Spiralna wielorzędowa tomografia komputerowa w diagnostyce wrodzonych wad serca i dużych
         naczyń
11.25 – 12.10  Wiesław Smoczyk: Zabiegi interwencyjne w leczeniu wrodzonych wad serca i dużych naczyń
12.10      Podsumowanie – uwagi uczestników


                                       Sponsorzy Sesji:                                                    SIEMENS

								
To top