KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - PowerPoint

Document Sample
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - PowerPoint Powered By Docstoc
					      PENILAIAN KOMPETENSI
      MODUL PENGURUSAN
       KEWANGAN SEKTOR
         AWAM


18-May-12             1
  FAKTOR MENYUMBANG KEPADA
   KECEKAPAN ORGANISASI
•  Modal Insan
•  Tanah
•  Modal
•  Teknologi
• Pengurusan
• Information Technology


18-May-12           3
   What Makes The USA No. 1
• Highly sophisticated & innovative/ dynamic private sector
 operating in an efficient market
• Excellent university system & strong collaboration
 between education & business sectors in R&D &
 innovation
• Highly spending on R&D

• Efficient allocation of human &
 financial resources
• Highly livability index


18-May-12                         4
      BAJET 2009
• BELANJA MENGURUS
 – B 42 RM 1.07 BIL –
 PERUBATAN - 70%

• RANSANGAN EKONOMI – B 11
• (RM 17 JUTA)
18-May-12          5
 BELANJAWAN DIUBAHSUAI
• PRINSIP   “LET MANAGERS
     MANAGE’’

18/05/2012  BAHAGIAN KEWANGAN, JKNJ  6
       1  MALAYSIA
      “RAKYAT DIDAHULUKAN”

  “PENCAPAIAN DIUTAMANAKAN”
      KLINIK 1 MALAYSIA

18-May-12             7
   PUSAT TANGGUNG JAWAB (PTJ)


       “SAD” / > 500 PTJ
        KKM & JKN – PTJ 1
  LAIN-LAIN – PTJ2/ PTJ3
(PERANAN KETUA PROGRAM
     NEGERI)
 18-May-12             10
    PENGURUSAN KEWANGAN
      PERANAN KETUA
4 M;
• Merancang
• Mengurus
• Memimpin/ Mendorong

•Mengawal
18-May-12          11
 6 ASPEK DALAM PENGURUSAN
      KEWANGAN
• Belanjawan
• Perolehan
• Bayaran
• Perakaunan
• Aset
• Hasil
18-May-12        12
   1.       2. Akta Prosedur Kewangan
Perlembagaan       1957 (Disemak 1972)


        Perundangan
        & Peraturan
        Kewangan
          Awam


 4. Pekeliling       3. Arahan
Perbendaharaan      Perbendaharaan
Agensi Yang Ada Kaitan
Dgn. Peng. Kewangan
    Ketua Audit        Parlimen
    Negara
         1. Struktur
          Pengurusan
          Kewangan

 Akauntan            Kementerian
 Negara             Kewangan

18-May-12                   14
     Proses Dalam Pengurusan Kewangan       J/K Kira-kira      Parlimen
       Wang Awam
                              Jawapan
         Akaun                   Kepada
 Laporan    Awam
  Audit     Telah          Belanjawan    Laporan
         Diaudit                   Audit

     Akaun                       Waran & Sub
     Awam               Waran Am      Waran
          Jabatan            Kementerian    Pusat
Ketua       Akauntan  Perbendaharaan   /Jabatan   Tanggungjawab
 Audit       Negara
                  Pekeliling
Negara
                              Perbelanjaan
                               /Hasil
               Data urusniaga
                 Harian               Pejabat
     Laporan
                                  Perakaunan
     Audit
18-May-12                                 15
       TANGGUNGJAWAB
      PEGAWAI PENGAWAL

Dilantik Oleh Menteri Kewangan

Mengawal perbelanjaan supaya
  Peruntukan tidak  terlebih
   dibelanjakan.
18-May-12             16
       KES 1
• PTJ A TELAH MEMBELI   SECARA
 TERUS SATU UNIT ALAT PERUBATAN
 BERHARGA RM 60,000 WALAUPUN
 TIADA   PERUNTUKAN    BAGI
 PEROLEHAN TERSEBUT ATAS ALASAN
 ALAT   BERKENAAN   SANGAT
 DIPERLUKAN.

• ADAKAH KETUA PTJ A TELAH
 MEMBUAT KEPUTUSAN YANG
 BETUL??
18-May-12            17
    Tindakan Surcaj Jika;
   Sek. 18 Akta Prosedur Kewangan

1.  Gagal mengutip hasil
2.  Kekurangan / kebinasaan harta
   kerajaan
3.  Gagal menyimpan akaun / rekod
   dengan sempurna
4.  Gagal / lewat membuat bayaran
   HUKUMAN SURCAJ
 Sek. 18 Akta Prosedur Kewangan

1. Satu jumlah tidak melebihi
  amaun   yang tidak dipungut,
  bayaran, kekurangan /
  kehilangan

2. Satu jumlah yang difikirkan
  patut
      BELANJAWAN
18-May-12        20
  BELANJA MENGURUS – B42
• BELANJA HARIAN - TAMAT PADA
 31/12
• PENGUKUR KECEKAPAN DAN
 KEBERKESANAN KETUA –NAIK
  PANGKAT JUSA
• J/KUASA PENGURUSAN KEWANGAN
 DAN AKAUN

• S3PK – Dipantau KSU
18-May-12            21
       KES 2
• SESEORANG JURURAWAT DIDAPATI
 TELAH MENERIMA PENCEN DAN GAJI
 WALAUPUN TELAH BERSARA.

• MENGAPAKAH PERKARA INI BERLAKU
 DAN SIAPAKAN YANG PATUT
 DISALAHKAN DALAM KES INI???


18-May-12
                  22
     PENJENISAN KOD
    PENGURUSAN KEWANGAN   OA - OBJEK AM
  OS - OBJEK SEBAGAI

18-May-12          23
 PERUNTUKAN PEMBANGUNAN
      P-42
• RANCANGAN MALAYSIA LIMA TAHUN
  • PERUNTUKAN BERPERINGKAT
 CONTOH- NAIK TARAF / PEMBINAAN/
PEROLEHAN ASET/ PEMULIHARAAN

ICU JPM - SISTEM PEMANTAUAN
 PROJEK -MELAPOR KPD PM
18-May-12           29
  BELANJAWAN DIUBAHSUAI
      (MBS)

  PERJANJIAN PROGRAM
  ET/ DASARBARU/ DASAR
  SEDIA ADA / ONE OFF


18-May-12          30
    WARAN PERUNTUKAN

 Satu dokumen mengenai sejumlah
 peruntukan yang ditentukan
 untuk sesuatu tempoh yang
 ditetapkan bagi melakukan
 perbelanjaan.


18-May-12             31
    JENIS-JENIS Waran

   Waran Peruntukan Asal
   Waran Peruntukan Tambahan
   Waran Peruntukan Pindahan
   Waran Peruntukan Tarik Balik


18-May-12              32
                      2008        1/1
        0089                     28.2.08

   CONTOH WARAN KOSONG
     IBU PEJABAT KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
          251 010303
     PENGARAH JAB. KESIHATAN NEGERI, JOHOR
                            251  099900
      08
B42  251 09000    032200        20000    5,210,843   +

Peruntukan Tambahan Ubat & Bukan Ubat
                            5,210,843
   SHARIFAH AZLINA BT. SYED ANUAR
   Ketua Pen. Setiausaha (Belanjawan)
   29 Feb. 2008
       BORANG PESANAN
   NAMA PEMBEKAL &
   ALAMAT LENGKAP.TEMPATAN AKHIR
             TARIKH
             PENYERAHAN

 1 . Membekalkan ...............     BIL. YANG
        BARANGAN         DIKEHENDAKI
BIL
MENGIKUT    PERKHIDMATAN           HARGA SATU
                         & DISKAUN
 TEM      KERJA & JENIS
                            JUMLAH
                            SETIAP
        JUMLAH RM DENGAN PERKATAAN        ITEM
                        TANDATANGAN PEGAWAI
                        YANG DIBERI KUASA &
                        TARIKH


                            T.T. PEMBEKAL
  TARIKH                       & COP
                  NO. RUJ. STOK.
  052
  18-May-12                    T.T. PENERIMA 34
                          & COP JAWATAN
        PERHATIAN

      • PESANAN KERAJAAN
         HENDAKLAH

      MENDAHULUI
      INVOICE/ BEKALAN


18-May-12            35
       KES
• SEORANG    PEG .  TELAH
 MENANDATANGANI  PENERIMAAN
 KENDERAAN BERHARGA RM 40,000
 WALAUPUN KENDERAAN TERSEBUT
 TIDAK DITERIMA.

• MENGAPAKAH BELIAU BERBUAT
 DEMIKIAN????

18-May-12           36
      KERAJAAN ELEKTRONIK
             eSPKB
            ePayment
             eGL
            eTerimaan
      eBidding/ eTender/ eSebutharga
           ePerolehan
             eAset
            eMaklum

18-May-12                  37
      ISU-ISU BERKAITAN
        KEWANGAN
• TIDAK AMANAH
 (PKFTZ / KEM. PERTAHANAN/
 PENJUALAN PASIR
• TAMAK
• TIDAK MENCUKUPI

       S-I-K-A-P
18-May-12            38
      Prinsip Pengurusan
        Kewangan


   •LEGALITI
  •AKAUNTABILITI
   •-INTEGRITI
18-May-12            39
      PERSEPSI RASUAH
       ANTARABANGSA
• SCORE 9.5 KE ATAS
• (SINGAPURA/ICELAND/DENMARK/NEW
 ZEALAND/FINLAND)

• SCORE 2 KE BAWAH
• (INDONESIA/NIGERIA/BANGLADEDSH/HAITI/
 MYANMAR)

• MALAYSIA - SCORE “5”
18-May-12                 40
      LANGKAH BERHEMAH
• ELAUN-ELAUN
• UBAT-UBATAN – MAKIN
 MAHAL
• PENGANJURAN MAJLIS
• JAMUAN
• PERJALANAN

• UTILITI
18-May-12           41
      Objektif Perolehan

• Paling Menguntungkan
• Menyokong Dasar Kerajaan/ - Cth.
 Kereta Nasional
• Industri / Barangan Tempatan
• Bawa Masuk Teknologi
• Tukaran Asing
• Bantu Usahawan Bumiputera

18-May-12              42
      JENIS PEROLEHAN

 •PERKHIDMATAN
    •KERJA
   • BEKALAN
 •(adil dan saksama)
18-May-12           43
    KHIDMAT SOKONGAN
   PANTAI MEDIVEST/SIHAT
•  2009 - RM 130 JUTA
  SETAHUN
• (PERKHIDMATAN
 LINEN/FEMS/BEMS/CW/
 PEMBERSIHAN) –

MASALAH ?????????
18-May-12           44
  KAEDAH PEROLEHAN DAN HADNILAI
•  PEMBELIAN TERUS
•  KONTRAK PUSAT
•  TENDER - PROSES 9 BULAN
•  SEBUTHARGA
•  GOTONG ROYONG
•  PANJAR

• RUNDINGAN TERUS
• UNDIAN
18-May-12              45
      PROSES SEBUTHARGA
• SEDIAKAN SPESIFIKASI
• IKLANKAN – 7 HARI
• J/KUASA BUKA TAWARAN
• J/KUASA PENILAIAN TEKNIKAL/HARGA
• J/KUASA SEBUTHARGA
(DILANTIK OLEH PEGAWAI PENGAWAL)
• TANDATANGANI PERJANJIAN

18-May-12            46
      PEROLEHAN DARURAT

• BELI TERUS
• PERLU KEMUKAKAN KEPADA
 PERBENDAHARAAN DALAM MASA
 SATU BULAN
• CONTOH DARURAT “TSUNAMI/
 GEMPA BUMI/ BANJIR-BENCANA
 ALAM”

18-May-12            47
     KUASA
 MENANDATANDANI PEJANJIAN


   • JKN / PERMAI / HSAJB
    (SETAKAT RM 500,000)

 • LAIN-LAIN PTJ-TIADA KUASA

18-May-12            48
        KES
• SEORANG    PEGAWAI    TELAH
 MENANDATANGANI MOU DENGAN
 PIHAK PEMBEKAL BAGI PEROLEHAN
 BEKALAN SECARA BERPERINGKAT
 KERANA MASALAH MENYIMPAN STOK
 WALAUPUN     BAYARAN   BAGI
 PEROLEHAN   TERSEBUT   TELAH
 DIBAYAR SEPENUHNYA.
• ??????????????????????????????????

18-May-12             49
      HASIL KERAJAAN
• PERSEKUTUAN/NEGERI/PBT/MAIS/
 BADAN BERKANUN NEGERI/
 PERSEKUTUAN
• CUKAI/ BUKAN CUKAI/TERIMAAN BUKAN
 HASIL
  (PENYUMBANG TERTINGGI
  PETRONAS/LHDN/KASTAM/
  PDRM/JPJ - POLIS PENGIRING)
18-May-12             50
        JENIS-JENIS HASIL, KKM

  AKTA FEE;

  72110 – Pesakit Luar Warganegara
  72111 – Pesakit Luar Warganegara Asing
  72112 – Pesakit Dalam Warganegara
  72113 – Pesakit Dalam Warganegara Asing
  74299 – Sewa
  76101 – Denda dan Hukuman
  81101 – Pulangan Balik Perbelanjaan Am

BAHAGIAN PENGURUSAN,
KNJ                     51
• Resit berbentuk borang rasmi (misalnya
 Kew.38), bercetak dan bernombor.

 PERKARA-PERKARA PENTING DALAM RESIT KEW 38 NO.RESIT       AM 1649217
 NEGERI        KELANTAN
 TEMPAT        KOTA BHARU
 JABATAN       HOSPITAL
 TERIMA        ALI BIN ABU
 DARIPADA
 RINGGIT       EMPAT PULOH SAHAJA
 ANGKA        40.00
 KERANA        72110-Lapuran
            Perubatan
 TANDATANGAN     JEES
 TARIKH        18/04/05


BAHAGIAN PENGURUSAN,
KNJ                      52
        HASIL
•  BUKU TUNAI CERAKINAN
•  PENYATA PEMUNGGUT
•  DAFTAR KAWALAN STOK
•  DAFTAR MEL
•  PETI BESI
•  SURAT KUASA
•  ASPEK KESELAMATAN – Pengawal/Jeriji??
•  PEMERIKSAAN MENGEJUT (2 KALI
  SETAHUN)

18-May-12                  53
        BAYARAN
•  EFT
•  PUKAL
•  PANJAR (RUNCIT/UNIT/DAPUR/KHAS)
•  CEK
•  PENGFAKTORAN
•  JERNAL
     (DALAM MASA 14 –DOKUMEN
     LENGKAP) *ADUAN – 24 JAM*
  18-May-12             54
                ELAUN
• Elaun disediakan sebagai satu
 KEISTEMEWAAN BUKAN HAK;
   •    Boleh ditarik Balik
   •    Dinikmati apabila digunakan dan luput jika tidak digunakan
   •    Diberi atas tujuan tertentu
   •    Dengan syarat dan kelayakan berbeza
   •    Tidak boleh ditukar ganti
   •    Diberi dengan saksama kepada yang layak
18/05/2012          BAHAGIAN KEWANGAN, JKNJ           55
      KEW 8 – PENYATA
       PERUBAHAN


    • PERLU DISEDIAKAN BAGI
     PERUBAHAN FAEDAH
       KEWANGAN18-May-12            61
      ELAUN-ELAUN
• SATU KEISTEMEWAAN BUKAN HAK
• BOLEH DITARIK BALIK
• DINIKMATI BILA DIGUNAKAN – LUPUT
 JIKA TIDAK DIGUNAKAN
• DIBERI ATAS TUJUAN TERTENTU
• DIBERI SECARA SAKSAMA KEPADA
 YANG LAYAK


18-May-12              63
        ISU BAYARAN
•  TUNTUTAN PALSU/ TIDAK MUNASABAH
•  TIDAK LENGKAP
•  MAKLUMAT SALAH (NO AKAUN DLL)
•  LEWAT DIKEMUKAKAN
•  PAKAIAN SERAGAM/ ELAUN JAHITAN?
•  PENGANJURAN MAJLIS DI LUAR
  PREMIS KERAJAAN – PERLU
  KELULUSAN KEMENTERIAN
  18-May-12             64
      SLIP GAJI
• SIMPAN
• POTONGAN – HAD 60% - KESUSAHAN
 SERIUS-TATATERTIB)
• PINJAMAN PERIBADI – DISOKONG
 OLEH “KETUA JABATAN”

• CUKAI PENDAPATAN / ZAKAT

• eFILING
18-May-12             65
 TUNTUTAN (PP2/2003 &PP 2005)
• ELAUN LEBIH MASA (BAGI WAKTU BEKERJA SAHAJA)
• HOTEL / LOJING/MAKAN HARIAN/KUNJUNGI WIL
• PERJALANAN/ TAMBANG GANTIAN/PENGANGKUTAN
 AWAM/ KENDERAAN ORANG LAIN
• PAKAIAN PANAS/HADIR MAHKAMAH /ISTIADAT/
 PERSIDANGAN/PENGURNIAAN PINGAT
• DOBI/PERTUKARAN ASING/GANGGUAN/TEL/TIPS
• PINDAH RUMAH/ KUATERS/BLOK
• JARAK IBU PEJABAT / STESYEN - 25 KM
• KADAR BUJANG/BERKELUARGA

 18-May-12                   66
         AP 100(a)
• TUNTUTAN PERJALANAN TIDAK
 LEWAT DARI 10 HB. BULAN
 BERIKUTNYA
• SATU TUNTUTAN SAHAJA SETIAP
 BULAN
      (MUNASABAH / DOKUMEN
      LENGKAP / TULISAN BOLEH
          DIBACA)
18-May-12               67
       KES
• SEORANG PEGAWAI GRED JUSA
 TELAH MENGEMUKAKAN TUNTUTAN
 PERJALANAN BAGI BULAN JAN
 HINGGA OGOS PADA BULAN
 OKTOBER.

• BOLEHKAH TUNTUTAN BELIAU
 DIPROSES?????

18-May-12            68
       KES
• BAGI LANGKAH BERJIMAT CERMAT
 PEG. GRED UD 54 TELAH DIMINTA
 MENAIKI KAPALTERBANG KELAS
 EKONOMI.

• ADAKAH ARAHAN INI TERATUR?????18-May-12             69
      AP 58 (a)

• PEMBAYARAN LEWAT DIPROSES
 (BUKAN LEWAT DITERIMA)

• PERLU KEBENARAN KHAS18-May-12           70
       AP 59

 • BAYARAN DAN PERKHIDMATAN
    YANG DIBEKAL SECARA

      “SUCI HATI”

18-May-12           71
      PENGURUSAN ASET

      PEK PERB. BIL 5
       TAHUN 200718-May-12           72
       TANGGUNGJAWAB
       PEGAWAI PENGAWAL

      Pegawai Aset;
      Pegawai Pemeriksa
      Lembaga Pemeriksa
      Jawatankuasa Penyiasat
    (UNIT PENGURUSAN ASET DI PTJ)

18-May-12              73
         KANDUNGAN TPA
          PP BIL 5 TAHUN 2007
   BAB F
 KEHILANGAN                 BAB A
 /HAPUS KIRA               PENERIMAAN


             TPA
                        BAB B
BAB E PELUPUSAN
                      PENDAFTARAN
                    BAB C
   BAB D          PENGGUNAAN, PENYIMPANAN &
PENYELENGGARAAN           PEMERIKSAAN18-May-12                         74
      BORANG-BORANG


      KEW.PA 1
       HINGGA
      KEW.PA 32

18-May-12          75
      HARTA MODAL• RM 1,000.00 > DAN
• PERLUKAN PENYELENGARAAN
 BERJADUAL (TAK KIRA HARGA)
18-May-12           78
       INVENTORI

 < RM 1,000 DAN

   Perabot, hamparan, hiasan,
   langsir dan pinggan
    mangkuk (TAK KIRA HARGA)18-May-12             79
      BAB A - PENERIMAAN

         PASTIKAN
         MENEPATI
        SPESIFIKASI
       -TNC OLEH KONSESI
      &PEMBEKAL&PENGUNA-

18-May-12            83
      BAB B - DAFTAR ASET
        DALAM MASA
    DUA MINGGU SETELAH DITERIMA

       PELABELAN
   HAKMILIK KERAJAAN MALAYSIA
 (DI BERI NO. DAFTAR: JKNJ/H/07/001)18-May-12                84
                                                                         KEW PA 2
                                                         (No. Siri Pendaftaran : KKM/BPP04/H/06/1)
                                 DAFTAR HARTA MODAL
                           Kementerian / Jabatan : KEMENTERIAN KESIHATAN
                           Bahagian : BHG PEROLEHAN DAN PENSWASTAAN
                                    BAHAGIAN A
Kod Nasional

Kategori              KELENGKAPAN ICT

Sub Kategori            KOMPUTER

Jenos/Jenama/Model         DELL

Buatan               MALAYSIA                 Harga Perolehan Asal         RM 4,500.00

Jenis dan No.Enjin                              Tarikh Diterima           06 MEI 2006

No Casis/Siri Pembuat       CN-OP-MO-2555-6566-6631789        No.Pesanan Rasmi Kerajaan      K 24525

No Pendaftaran                                Tempoh Jaminan            1 TAHUN
(Bagi Kenderaan)
                                       Nama Pembekal – DELL TECHNOLOGY MALAYSIA SDN BHD
                                       Dan Alamat :  KUALA LUMPUR.

KOMPONEN / AKSESORI :        KEYBOARD                           ……………………………
                  MONITOR                           Tandatangan Ketua Jabatan
                  CPU                   Nama : MOHD ZAINUDIN BIN KADIR
                                       Jawatan : KETUA PENOLONG SETIAUSAHA
                                       Tarikh : 10 MEI 2006
                                       Cop :


                                     PENEMPATAN

Lokasi               BILIK SUB

Tarikh               8 MEI 2006

Nama Pegawai            HJ MOHD AZHAR

Tandatangan

                                     PEMERIKSAAN

Tarikh               5 DIS 2006

Status Aset             BAIK

Nama Pemeriksa           SALMAH

Tandatangan


                                  PELUPUSAN / HAPUSKIRA

        Rujukan Kelulusan                Tarikh             Kaedah Pelupusan           Tandatangan
                                                 KEW. PA 2
                       DAFTAR HARTA MODAL

              BUTIR-BUTIR PENAMBAHAN, PENGGANTIAN DAN NAIKTARAF

                         BAHAGIAN B


Bil.   Tarikh          Butiran            Tempoh    Kos (RM)  Nama dan Tandatangan
                                 Jaminan
1.   12.2.2007  TUKAR MONITOR FLAT SCREEN 17’ DELL     1 TAHUN   RM700.00   ZAMRI
2.   13.3.2007  UPGRADING COMPUTER SOFTWARE SYSTEM     6 BULAN   RM500.00   ZAMRI
                                                          KEW. PA 7
                            SENARAI ASET ALIH KERAJAAN

                       BAHAGIAN : BAHAGIAN PEROLEHAN DAN PENSWASTAAN

                         LOKASI  :BILIK MESYUARAT SERI SONGKET


   BIL                KETERANGAN ASET                       KUANTITI 1     KERUSI MESYUARAT                            30 BUAH

 2.     MEJA MESYUARAT (PANJANG)                        2 BUAH

 3.     PA SYSTEM (4 SPEAKER, 20 MIKROFON)                   SATU SET

 4.     KIPAS ANGIN                              4 BUAH

 5.     LCD PROJECTOR                             1 BUAH

 6.     OHP                                  1 BUAH

 7.     PAPAN PUTIH                              2 BUAH
         A) Disediakan oleh :                             B) Disahkan oleh :

 Tandatangan                                   Tandatangan

       Nama: ZAMRI AHMAD                              Nama :SALIZA JOHARI
      Jawatan : PT 10                               Jawatan : PPTK 1
        Tarikh : 20 MEI 2006                             Tarikh :22 MEI 2006

_____________________________________________________________________________________________________________

                               Nota :

                         1.Disediakan oleh Pegawai Aset
          2.Pegawai yang mengesahkan ialah pegawai yang bertanggungjawab ke atas aset berkenaan.
             3.Dikemaskini apabila terdapat sebarang perubahan kuantiti, lokasi dan sbgnya.
      BAB C - PEMERIKSAAN


• FIZIKAL
• REKOD
• PENEMPATAN

      PENTING: SEMUA ASET PERLU
      DIPERIKSA 100% SETIAP TAHUN)

18-May-12                 90
BAB D - PENYELENGARAAN

  • PENYELENGARAAN PENCEGAHAN
       (BERJADUAL)

   • PENYELENGARAAN PEMULIHAN
18-May-12             91
        BAB E - PELUPUSAN

        Pelupusan ialah satu proses untuk
      mengeluarkan aset dari milikan, kawalan,
       simpanan dan rekod mengikut kaedah
            yang ditetapkan.

       SIJIL “PEP”-PERAKUAN PELUPUSAN
        -BAGI SEMUA ALAT ELEKTRIKAL
            DAN MEKANIKAL


18-May-12                     92
                                                         KEW. PA 17
              LAPORAN    LEMBAGA PEMERIKSA ASET ALIH KERAJAAN
           KEMENTERIAN / JABATAN : _________________________________________________________________

                                  HARGA PEROLEHAN                    SYOR
                                             NILAI SEMASA   NYATAKAN
                                    ASAL                       KAEDAH
    JABATAN   KETERANGAN              TARIKH                       KEADAAN
BIL                UNIT   KUANTITI                                  PELUPUSAN
   /BAHAGIAN    ASET              PEMBELIAN  SEUNIT   JUMLAH  SEUNIT  JUMLAH  ASET DGN
                                                              DAN
                                                       JELAS
                                                            JUSTIFIKASI
                            JUMLAH KESELURUHAN
    Tarikh perlantikan Lembaga Pemeriksa :                       Tandatangan : (Pengerusi)

         Tarikh pemeriksaan :                                Nama :
                                                   Jawatan :

      Tarikh pemeriksaan :                                 Tandatangan : (Ahli)

           Tempat pemeriksaan :
                                                   Nama:
                                                   Jawatan :
       CARA PELUPUSAN
 •     HADIAH
 •     PINDAHAN
 •     BUANG
 •     BAKAR
 •     TANAM
 •     TENGGELAM
 •     JUAL SISA
 •     TENDER / SEBUTHARGA
18-May-12             94
    TEMPOH TINDAKAN PELUPUSAN


    Dilaksanakan dalam tempoh 3 bulan
    dari tarikh surat kelulusan mengikut
    kaedah yang diluluskan.
18-May-12                   95
       PELANJUTAN TEMPOH        KEMUKAKAN
      2 MINGGU SEBELUM
         TAMAT

18-May-12            96
 BAB F -KEHILANGAN/HAPUSKIRA


      Kehilangan bermaksud aset yang tiada lagi
      dalam simpanan disebabkan oleh kecurian,
       kemalangan, kebakaran, bencana alam,
        kesusutan, penipuan atau kecuaian
             pegawai awam.18-May-12                     97
       HILANG / HAPUSKIRA


 •     LAPORAN POLIS (24 JAM)
 •     LAPORAN AWAL
 •     SIASATAN
 •     LAPORAN AKHIR
 •     TATATERTIB/SURCAJ ATAU
      HAPUSKIRA

18-May-12              98
                                           KEW.PA-28
     LAPORAN AWAL KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAA

Nyatakan :-
1.  Keterangan Aset yang hilang.
   (a) Jenis Aset
   (b) Jenama dan Model
   (c ) Kuantiti
   (d)Tarikh Perolehan
   (e)Harga Perolehan Asal

2  Tempat sebenar di mana kehilangan berlaku.

3. Tarikh kehilangan berlaku atau diketahui.

4. Cara bagaimana kehilangan berlaku.

5. Nama dan jawatan pegawai yang akhir sekali menyimpan/mengguna asset yang hilang.

6. Sama ada seseorang pegawai difikirkan prima facie bertanggungjawab ke atas kehilangan itu.
  Jika ya, nama dan jawatannya.

7. Sama ada seseorang pegawai telah ditahan kerja.

8. No. Rujukan dan Tarikh Laporan Polis.

9. Langkah-langkah sedia ada untuk mengelakkan kehilangan itu berlaku.

10. Langkah-langkah segera yang diambil bagi mencegah berulangnya kejadian ini.

11. Catatan.
                          ………………………………..
               Tandatangan Ketua Jabatan
                   Nama    :
                   Jawatan  :
                              KEW.PA-30
    LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN
Nyatakan:

  1. Keterangan Aset yang hilang.
    (a) Jenis aset
    (b) Jenama dan Model
    (c ) Kuantiti
    (d) Tarikh Perolehan
    (e) Harga Perolehan Asal
    (f) Aggaran Nilai Semasa

  2. Perihal Kehilangan
    (a) Tarikh diketahui
    (b) Tarikh sebenar berlaku
    (c )Tempat kejadian
    (d) Bagaimana kehilangan diketahui
    (e) Bagaimana kehilangan berlaku.

   3. Sama ada Laporan Hasil Penyiasatan Polis telah diterima. Jika ada, sila sertakan.

   4. (a) Nama pegawai yang:
      (i) Secara langsung menjaga aset tersebut.
      (ii) Bertanggungjawab sebagai penyelia.
(b) Mengenal setiap pegawai di atas, nyata

   (i)  Jawatan hakiki pada masa kehilangan
   (ii) Tugasnya (sertakan senarai tugas)
   (iii) Taraf jawatan (sama ada tetap / dalam percubaan / sementara / kontrak)
   (iv) Sama ada ditahan kerja atau digantung kerja. Jika ada nyatakan
      tarikh kuatkuasa hukuman
   (v) Tarikh bersara atau penamatan perkhidmatan
   (vi) Sama ada pernah melakukan apa-apa kesalahan dan hukumannya.
      ( Jika ada , berikan butir-butir ringkas dan rujukannya)
   (vii) Maklumat lain, jika ada.

5. Nyatakan adakah Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan , Arahan
  Keselamatan Kerajaan atau arahan lain termasuk langkah berjaga-jaga yang
  tidak dipatuhi atau diikuti. Jika ada, nyatakan peraturan atau arahan tersebut.

            yang telah diambil untuk
6. Apakah langkah-langkah
   mencegah berulangnya kejadian ini.
7.   Rumusan Siasatan

8. Nyatakan sama ada surcaj     atau tatatertib patut
Tandatangan    : ……………………………………(Ahli)
Nama       : …………………………………………
Jawatan      :………………………………………….
Tarikh      :………………………………………….

Tandatangan    : ……………………………………(Ahli)
 Nama       : …………………………………………
 Jawatan      :………………………………………….
Tarikh      :………………………………………….

9. Syor dan Ulasan Pegawai Pengawal :-

Syor:

Ulasan:


Tandatangan    :
Nama       :
Jawatan      :
Tarikh      :
Cop Kementerian/Jabatan:
 HAPUSKIRA KEHILANGAN
BUKU RESIT,LESEN,KUPON DLL

• JIKA TELAH GUNA
 (PROSES SEPERTI KEHILANGAN WANG)
   LAPORAN POLIS/LAPORAN
  AWAl/SIASATAN/MELAKSANAKAN
       KEPUTUSAN

               103
 HAPUSKIRA KEHILANGAN
BUKU RESIT,LESEN,KUPON DLL

• JIKA BELUM GUNA
(IKLANKAN DALAM AKHBAR HARIAN
 UTAMA BAHASA MELAYU/
 SENARAIKAN NO. SIRI YANG HILANG)
                   104
  KUASA MELULUS
 HAPUSKIRA WANG AWAM


• < 25 RIBU - PEG. PENGAWAL

  • > 25 RIBU - MENTERI
     KEWANGAN


              105
   KEHILANGAN DOKUMEN
   SIJIL SAKIT/ LPO DLL

• TIDAK MEMERLUKAN PROSES
 HAPUSKIRA
• PAMIR DI PAPAN KENYATAAN/ LAMAN
 WEB JABATAN
• NYATAKAN NO. SIRI/ NAMA DOKUMEN                  106
      ALTERNATIF SURCAJ
• KOMPUTER/ KAMERA/ PDA/ H/PHONE/
 ALAT ICT

(BOLEH DIGANTI / BAYAR MRNGIKUT
 NILAI SEMASA)

REKOD DALAM BUKU PERKHIDMATAN

18-May-12             107
      PENGURUSAN SETOR
        PP 5 TH 2009
• STOR PUSAT
• STOR UTAMA
• STOR UNIT
•  VERIFIKASI 100% SETIAP TAHUN
•  STOK MINIMA
•  STOK MAKSIMA
•  STOK MENOKOK
•  KADAR PUSINGAN STOK
18-May-12             108
      ISU STOR

• RUANG (SEMPIT/TAK SESUAI DLL)
• TIDAK BERPENGETAHUAN
 (PRINSIP FIFO)
• STOK KURANG/TIADA/BERLEBIHAN
• REKOD TIDAK KEMASKINI
• LAIN-LAIN????


18-May-12             109
      PENGURUSAN KENDERAAN
          (PP2/80)
• T/JAWAB PEMANDU
• BUKU LOG
• TOL/SAMAN/LESEN MEMANDU
• KOS PEMBAIKAN >500 (RUJUK JKR)
• KEMALANGAN (LAPORAN POLIS-SIASAT-
 KECUAIAN-TINDAKAN TATATERTIB)
• KEGUNAAN RASMI SAHAJA
• SURAT KUASA (JIKA BUKAN JAW. HAKIKI)
• PEMERIKSAAN MENGEJUT

18-May-12                110
      ADUAN
• IKUT SALURAN TERTENTU
• JANGAN GUNAKAN AKHBAR
• “JAGA NAMA BAIK PERKHIDMATAN
 AWAM / JABATAN”
• TIDAK BOLEH MEMBELAKANGKAN
 KEPENTINGAN JABATAN /
 PERKHIDMATAN”


18-May-12            111
 ANGGOTA KKM / KERAJAAN
•  SAYA YANG MENURUT PERINTAH
•  PENYAYANG
•  PROFESIONALISMA
•  KERJA BERPASUKAN
“KAMI SEDIA MEMBANTU”
“RAKYAT DIDAHULUKAN”
18-May-12          112
18-May-12  113

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:388
posted:5/19/2012
language:
pages:97