BAB 7 � PERJUANGAN RAKYAT TEMPATAN MENGEMBALIKAN KEDAULATAN BANGSA by iIuYN9u

VIEWS: 433 PAGES: 7

									                             - British berjaya mengesan gerakan ini dan Sultan
  BAB 7 – PERJUANGAN RAKYAT TEMPATAN           Ahmad Tajuddin ditangkap
  MENGEMBALIKAN KEDAULATAN BANGSA           - 1838 kebangkitan menentang Siam di Kedah telah
                              dipimpin oleh Tunku Muhammad Saad
- British campur tangan di Tanah Melayu, Sarawak     - tentera Kedah berjaya menawan semula selatan
 dan Sabah telah menggugat sistem politik, ekonomi    Kedah, Kota Kuala Kedah dan mara ke Songkla
 dan sosial penduduk tempatan              - Siam berjaya menguasai semula Kedah dengan
- perubahan dalam sistem pentadbiran menyebabkan      bantuan British
 sultan kehilangan kedaulatan dan pembesar hilang
 kuasa                         (iv)Kesan Penentangan
- British memperkenalkan pelbagai cukai yang       - semangat juang rakyat Kedah menyebabkan Siam
 membebankan dan menindas rakyat              berdamai dengan Kedah
- keadaan ini mencetuskan kebangkitan rakyat untuk    - sultan Kedah menghantar puteranya, Tunku Daei ke
 menentang British                     Bangkok untuk berunding
- ramai pejuang tanah air muncul seperti Sultan     - tahun 1842 Siam mengembalikan takhta Kedah
 Ahmad Tajuddin, Dol Said, Rentap, Sharif Masahor,     kepada Sultan Ahmad Tajuddin
 Dato’ Maharaja Lela, Yamtuan Antah, Dato’       - wilayah Perlis, Setul dan Kubang Pasu diasingkan
 Bahaman, Mat Salleh, Antanom, Tok Janggut dan       dari Kedah
 Haji Abdul Rahman Limbong
- mereka memimpin rakyat berjuang dengan gigih           7.2 Dol Said Pahlawan Naning
 demi   mempertahankan   kedaulatan   dan           (Teks m/s: 166-168)
 kemerdekaan tanah air
                             (i) Latar belakang
                             - daerah Naning terletak antara Rembau dengan
                               Melaka
7.1 Perjuangan Mengembalikan Kedaulatan Kedah      - Penghulu naning ialah Dato’ Naning Abdul Said yang
        (Teks m/s: 164-165)              dikenalisebagai Dol Said
                             - pusat pentadbiran terletak di Taboh
(i) Latar belakang                    - Naning mempunyai hasil keluaran seperti padi, buah-
- tahun 1821 seramai 7000 orang tentera Siam         buahan, sirih dan bijih timah
  mengepung Kuala Kedah                - 1831 Dol Said telah bangkit menentang British
- askar Siam memusnahkan rumah, merampas
  barang, menenggelamkan perahu dan menangkap     (ii)Faktor Penentangan
  tawanan untuk dibawa balik ke Siam sebagai hamba
                             a) Mempertahankan Kemerdekaan Naning
(ii)Faktor Penentangan                  - 1824 British dan Belanda menandatangani
- penjajahan Siam yang kejam menyebabkan rakyat       Perjanjian Inggeris-Belanda
  Kedah bangkit dan bersatu dengan Sultan untuk    - dalam perjanjian itu Melaka diserahkan kepada
  mengembalikan kedaulatan Kedah             British
- tentangan hebat rakyat Kedah ini dipimpin oleh     - British mendakwa Naning sebahagian daripada
  Sultan Ahmad Tajuddin                  Melaka
- dibantu pula oleh Tunku Abdullah, Tunku Kudin     - British mengarahkan Naning mematuhi peraturan
  (Syed Zainal Abidin), Tunku Long dan Tunku       yang ditetapkan Melaka
  Muhammad Saad                    - dakwaan British tidak dapat diterima oleh Penghulu
- perjuangan ini disokong oleh pemimpin rakyat seperti   Dol Said dan rakyat Naning
  Tok Mo Ris dan pemimpin agama seperti Syeikh
  Abdul Kadir                     b) Menentang Pelaksanaan Undang-Undang British
- perjuangan orang Melayu Kedah menentang Siam      - British memperkenalkan Peraturan Penghulu yang
  telah dikhianati oleh British              menggugat pengaruh dan kuasa Dol Said
- British telah bersubahat dengan Siam untuk       - peraturan ini melarang penghulu membicarakan kes-
  melumpuhkan perjuangan rakyat Kedah           kes jenayah
- contoh: British telah menghantar kapal perang untuk  - tahun 1828 Dol Said diberi amaran oleh British
  membantu Siam mengepung Kedah              kerana menyelesaikan kes jenayah di naning
                             - Dol Said diugut akan dilucutkan jawatan sekiranya
(iii)Peristiwa Penentangan                 tidak mematuhi arahan British
- 1823 Tunku Abdullah memimpin 3000 orang tentera
  untuk membebaskan Kedah daripada Siam melalui    c) Menentang Bayaran Cukai
  Seberang Perai tetapi gagal kerana British      - melalui Undang-Undang 1830 British memaksa
  membantu Siam                      Naning membayar cukai 1/10 daripada hasil keluaran
- 1831 Tunku Kudin berjaya menawan semula Kuala       pertanian
  Kedah dari Melaka                  - arahan dibuat selepas British mendapati hasil daerah
- British menghantar 5 buah kapal perang untuk       Naning berjumlah 4500 dolar sebulan
  mengepung perairan Kedah
- tindakan British itu menyebabkan Kedah terputus    (iii)Peristiwa Penentangan
  bekalan makanan dan bantuan tentera dari luar    - 15 Julai 1831 British mengisytiharkan Dol Said
- Tunku Kudin telah terkorban                sebagai penderhaka
- tahun 1836 Sultan Ahmad Tajuddin menrancang      - British menghantar seramai 150 orang Sepoi yang
  menyerang Siam melalui Bruas di Perak          diketuai Kapten Wyllie untuk menyerangnya
                             - British berjaya ditewaskan
                                                       1
- Dol Said berjaya kerana menggunakan taktik perang  - Charles Brooke gagal menewaskan Rentap kerana
 gerila dan mendapat bantuan daripada Seri Menanti,   kubu pertahanan yang kukuh
 Sungai Ujong, Johol dan Muar             - tahun berikutnya Charles Brooke sekali lagi cuba
- turut membantu ialah Yamtuan Muda Raja Ali dari    menyerang Bukit Sadok tetapi gagal
 Rembau yang menghantar pasukan bantuan diketuai   - kata-kata semangat Rentap dalam penentangan ini
 menantunya Syed Sha’aban                adalah ‘Bawalah semua meriam kamu dari Eropah,
- British sedar Naning sukar dikalahkan         kami tidak takut kepada kamu orang Eropah’
- British meminta bantuan Yamtuan Muda Raja Ali dari  - tahun 1863 James Brooke mengetuai sendiri
 Rembau dan beliau bersetuju menghantar 600 orang    pasukan menyerang Rentap di Bukit Sadok
 hulubalang untuk menyerang Naning          - pertempuran berlaku selama sebulan dan Rentap
- Mac 1832 Kolonel Herbert mengetuai pasukan       tewas
 tentera menyerang Naning               - James Brooke membakar kubu dan rumah pengikut
- British berkubu di Alor Gajah untuk melancarkan    Rentap
 serangan kedua ke atas Naning            - James Brooke menggunakan meriam ‘Bujang Sadok’
- pakatan British dan Rembau berjaya mengalahkan     untuk menentang Rentap
 Naning                        - Rentap pula menggunakan sejenis meriam besi
- pusat pentadbiran Naning iaitu Taboh ditawan dan    ‘Bujang Timbang’ untuk menentang pasukan Brooke
 rumah penduduk Naning dibakar            - Rentap berundur ke Entabai untuk menyusun
- Dol Said berundur ke Seri Menanti dan akhirnya     strategi baru tetapi Rentap meninggal dunia
 menyerah diri kepada British
                            (iii)Kesan Penentangan
(iv)Kesan Penentangan                 - kebangkitan Rentap dan pengikutnya untuk
- British berjaya menyatukan Naning dengan Melaka     membuktikan bahawa mereka bukannya lanun tetapi
- Dol Said diberi pencen dan rumah di Melaka        pejuang bangsa
- British kerugian sebanyak 100 000 paun sterling   - semangat juang Rentap diabadikan di Batu
- walaupun orang Naning dgagal dalam perang tetapi     Peringatan Rentap
  berjaya menghidupkan semangat juang di kalangan
  bangsa Melayu                        7.4 Sharif Masahor Wira Sarawak
                                    (Teks m/s: 172-173
 7.3 Rentap Wira Sarawak: Agi Idup Agi Ngelaban
                            (i) Latar belakang
(i) Latar belakang                   - pembesar Sarikei di kawasan Sungai Rajang
- Rentap ialah pahlawan Iban yang menentang British  - berasal dari Kampung Igan di muara Sungai Rajang
  di sarawak                     - dilantik oleh Sultan Abdul Mu’mein dari Brunei
- dilahirkan tahun 1800                - berpengaruh di kalangan orang Melanau di Sungai
- nama asal Rentap ialah Libau yang bermaksud       Rajang dan orang Iban di Sungai Skrang
  ‘penggoncang dunia’
- Rentap juga digelar ‘Raja Darat’           (ii)Faktor Penentangan
- merupakan pemimpin orang Iban di Sungai Skrang    - James Brooke mengambil wilayah Sungai Rajang
  dan Sungai Saribas                   daripada Sultan Brunei
                            - kewibawaan Sharif Masahor tergugat apabila Sarikei
(ii)Faktor Penentangan                   diletakkan di bawah pentadbiran Brooke
- Rentap menentang pemerintahan keluarga Brooke    - pembinaan kubu di Kanowit dan pelantikan Henry
  kerana menganggap orang Iban di Sungai Skrang     Steele sebagai wakil British dianggap telah
  sebagai lanun                     mengambil alih kuasa pentadbiran Sharif Masahor
- James Brooke mendirikan kubu di Sungai Skrang    - Sharif Masahor menentang tindakan James Brooke
  untuk mengawasi pergerakan orang Iban         meluaskan kuasa ke wilayahnya
- tindakan James Brooke menghapuskan penempatan
  orang Iban di Sungai Skrang mencetuskan      (iii)Peristiwa Penentangan
  kebangkitan Rentap                 - tahun 1855 Sharif Masahor mengetuai 150 buah
                              perahu menyerang Mukah dan mengusir Pangeran
(iii)Peristiwa Penentangan                 Matusin yang menyokong perluasan kuasa James
- 1853 Rentap menyerang kubu James Brooke di        Brooke
  Nanga Skrang                    - James Brooke bertindak balas dengan melucutkan
- pasukan Rentap berjaya dan seorang pegawai        kuasa Sharif Masahor di Sarikei
  British iaitu Allan Lee terbunuh          - Sharif Masahor marah dengan tindakan James
- kejayaan ini mengharumkan nama Rentap di         Brooke
  kalangan orang Iban                - Sharif Masahor berpakat dengan Datu Patinggi
- 1854 James Brooke menawan kubu Rentap di         Abdul Ghapur dari Kuching untuk mengusir keluar
  Sungai Lang dan membakar perkampungan Rentap      James Brooke dari Sarawak
- pengikut Rentap berundur ke Bukit Sadok dan     - tahun 1859 pasukan Sharif Masahor menyerang
  membina kubu                      Kanowit
- perjuangan Rentap mendapat sokongan padu       - peristiwa ini membimbangkan orang Eropah di
  penduduk Iban dan digelar ‘Raja Ulu’          Sarawak
- tahun 1857 James Brooke menghantar Tuan Muda     - tahun 1860 Sharif Masahor, Datu Patinggi Abdul
  Charles Brooke untuk menyerang kubu Rentap di     Ghapur dan Temenggung Hashim dari Sadong
  Bukit Sadok                      membuat pakatan sulit untuk menyerang Kuching
- Charles Brooke berjaya mempengaruhi 3000 orang      bagi menggulingkan Brooke
  Iban dan 500 orang Melayu supaya menyerang kubu
  Rentap di Bukit Sadok                                                     2
- Charles Brooke dengan bantuan Belanda menahan
 Datu Patinggi Abdul Ghapur dan dipenjarakan di     d) Mencabuli Adat Resam
 Betawi                         - Birch dibenci oleh sultan dan pembesar-pembesar
- pertempuran antara Sharif Masahor dengan Charles      Perak apabila beliau mengharamkan amalan
 Brooke berlaku di Sungai Sadong              perhambaan yang menjadi adat resam Melayu
- kapal dan perahu pasukan Sharif Masahor         - Birch sengaja menimbulkan permusuhan apabila
 ditenggelamkan dan seramai 64 orang pengikutnya      menyimpan hamba-hamba perempuan dirumahnya
 terbunuh
- Sharif Masahor berundur ke Mukah            (iii)Peristiwa Penentangan
- tahun 1861 James Brooke memaksa Sultan Brunei      - Raja Abdullah, Raja Ismail dan Dato’ Maharaja Lela
 menyerahkan Mukah dan menahan Sharif Masahor        telah bermesyuarat di Durian Sebatang
- Sharif Masahor dibuang negeri ke Singapura       - mereka mengambil keputusan untuk membunuh
                               Birch
(iv)Kesan Penentangan                   - Dato’ Maharaja Lela dan pengikutnya Dato’ Sagor,
- walaupun perjuangan Sharif Masahor berjaya         Pandak Indut dan Sepuntum menawarkan diri untuk
  dipatahkan tetapi gerakan menentang Brooke tidak      membunuhnya
  pernah berakhir                    - mereka berazam menghalau British keluar dari bumi
- pentadbiran Brooke kemudiannya menghadapi          Perak
  kebangkitan daripada pemimpin Banting pada tahun    - pada 2 November 1875 Birch dan rombongan tiba di
  1894 iaitu pemimpin orang Iban di hulu Sungai       Pasir Salak untuk menyebarkan surat pengisytiharan
  Batang Lupar                        mengambil hak memungut cukai oleh British
- tahun 1931 pula bangkit penentangan daripada      - Dato’ Maharaja Lela dan pengikutnya mengambil
  Penghulu Asun iaitu pemimpin orang Iban di Sungai     kesempatan itu untuk membunuh Birch
  Kanowit                        - Pembunuhan Birch menyebabkan British menyerang
                               Pasir Salak
                             - Dato’ Maharaja Lela dan Dato’ Sagor memimpin
                               perjuangan mempertahankan Pasir Salak
                             - pasukan British dikalahkan dan Kapten Innes
                               terkorban
7.5 Dato’ Maharaja Lela Pejuang Kebanggaan Perak     - pertempuran ini dikenali sebagai ‘Perang Perak’ dan
        (Teks m/s: 174-176)              berlaku hampir setengah tahun
                             - pada 7 November 1875 pertempuran berlaku di
(i) Latar belakang                      Bandar Tua
- Dato’ Maharaja Lela ialah Orang Besar Berlapan     - pejuang Perak akhirnya dikalahkan setelah British
  Perak dan penghulu di Pasir Salak             dibantu oleh tentera dari India dan Hong Kong
- pada November 1874 Perak menerima Residen
  British iaitu J.W.W.Birch hasil daripada Perjanjian  (iv)Kesan Penentangan
  Pangkor                        - tahun 1877 Dato’ Maharaja Lela, Dato’ Sagor,
- pelantikan itu menimbulkan konflik antara Birch,      Pandak Indut dan Sepuntum dihukum gantung
  sultan dan pembesar Perak yang mencetuskan        sampai mati di Matang, Perak
  kebangkitan di Pasir Salak              - Sultan Abdullah dan Ngah Ibrahim dibuang negeri ke
                               Pulau Seychelles di Lautan Hindi
(ii)Faktor Penentangan                  - Raja Ismail dibuang negeri ke Johor
                             - British tegas menghapuskan kebangkitan di Perak
a) Mengambil Hak Mengutip Cukai               menunjukkan keangkuhannya sebagai kuasa
- 24 Julai 1875 Birch memaksa Sultan Abdullah        penjajah
  menandatangani pengisytiharan yang membolehkan     - Dato’ Maharaja Lela menjadi simbol kepahlawanan
  British mengambil hak mengutip cukai           orang Melayu
- Sultan Abdullah diugut akan diturunkan takhta jika
  enggan menandatangani                  7.6 Yamtuan Antah Mempertahankan Kedaulatan
- Birch membakar rumah Raja Ngah Orang Besar                 Seri Menanti
  Perak kerana meneruskan kutipan cukai timah di            (Teks m/s: 177-178)
  Bidor
                             (i) Latar belakang
b) Mencabar Ketuanan Melayu                - nama sebenarnya Tunku Laksamana Antah Ibni
- kemarahan sultan dan pembesar Perak memuncak        Almarhum Raja Radin
- pada 2 Oktober 1875 Sultan Abdullah didesak       - dilantik sebagai Yamtuan Seri Menanti pada tahun
  menandatangani perisytiharan penyerahan kuasa       1875
  kepada British                     - wilayah jajahan Seri Menanti terdiri daripada Terachi,
- kuasa mentadbir negeri diserah kepada Residen        Ulu Muar, Gunung Pasir dan Jempol
- Residen berkuasa melantik hakim, mengurus kutipan
  cukai dan melantik penghulu              (ii)Faktor Penentangan
                             - Yamtuan Antah tidak bersetuju dengan tindakan
c) Memperkenalkan Cukai Baru                 Dato’ Kelana Syed Abdul Rahman di Sungai Ujong
- Birch bertindak sesuka hati                 menandatangani perjanjian dengan British
- Birch memperkenalkan cukai baru seperti cukai padi,   - tindakan Dato’ Kelana mengeruhkan hubungan
  perahu atap, senjata dan bayaran permit untuk       antara mereka berdua
  membalak                        - Yamtuan Antah juga tidak mengiktiraf Dato’ Kelana
- Setiap isi rumah dikehendaki membayar 2 dolar        sebagai pemerintah Sungai Ujong
  sebagai cukai kelamin                                                        3
- hubungan antara Yamtuan Antah dengan Dato’       c) Perlucutan Gelaran
 Kelana bertambah runcing apabila Dato’ Kelana      - Hugh Clifford menganggap Dato’ Bahaman sebagai
 mengisytiharkan Terachi sebagai wilayahnya         penderhaka kerana enggan mematuhi arahan British
- dibantah Yamtuan Antah kerana menganggap        - British memaksa Sultan Ahmad melucutkan gelaran
 Terachi sebahagian jajahan Seri Menanti          Dato’ Setia Perkasa Pahlawan Semantan
- Residen British di Sungai Ujong iaitu P.J.Murray    - tindakan British memalukan Dato’ Bahaman dan
 menghantar tentera dan juru ukur untuk membuat       beliau bersumpah menghalau keluar British dari
 siasatan                          Pahang
- Yamtuan Antah menghantar 200 orang pengikutnya
 menuntut supaya British menghentikan tugas       (iii) Peristiwa Penentangan
 mengukur kawasan antara Terachi dengan Kuala      - 16 Disember 1891 British menangkap 3 orang
 Pilah                            pengikut Dato’ Bahaman kerana mengutip hasil
- berlaku pertikaian antara kedua-duanya yang         hutan tanpa kebenaran
 mencetuskan pertempuran                 - tindakan British itu menyebabkan Dato’ Bahaman
- kebangkitan Yamtuan Antah disokong oleh Dato’        dan pengikutnya menyerang Balai Polis Lubuk Terua
 Siamang Gagap, Tengku Besar Tampin, penduduk      - peristiwa ini mencetuskan perang
 Rembau, Jelebu dan Johol                - 26 Disember 1891 Hugh Clifford mengetuai pasukan
- Disember 1875 pasukan Yamtuan Antah berjaya         200 orang tentera untuk menawan semula Lubuk
 menawan Paroi dan membina kubu di situ           Terua tetapi tewas dalam pertempuran di Kelubi
- British berjaya menawan semula Paroi apabila      - Hugh Clifford berundur dan meminta bantuan
 dibantu oleh tentera Negeri-Negeri Selat          Singapura
- Yamtuan Antah berundur ke Bukit Putus dan        - Januari 1892 British memaksa Sultan Wan Ahmad
 seterusnya ke Johor                     menamatkan kebangkitan rakyat Pahang
                             - pasukan tentera dinamakan “Gerakan Sultan” yang
(iii)Kesan Penentangan                    disertai oleh J.P.Rodger ditubuhkan
- Maharaja Abu Bakar dari Johor menasihati Yamtuan    - British membekalkan 200 pucuk senapang dan 10
  Antah berdamai dengan British               000 butir peluru
- Mei 1876 Yamtuan Antah berunding dengan         - Sultan Wan Ahmad dilantik mengetuai gerakan ini
  Gabenor Negeri-Negeri Selat iaitu William Jervois     dan berjaya menawan 11 buah kubu Dato’ Bahaman
- Yamtuan Antah diiktiraf sebagai Yamtuan Besar di      di Bentong
  Seri Menanti                     - Mac 1892 British sekali lagi menyerang Lubuk Terua
- tindakan berdamai ini tidak dipersetujui oleh Dato’   - pejuang Pahang berundur ke Kelantan dan
  Siamang Gagap                       Terengganu
- rundingan tersebut membuka peluang British       - di terengganu ulama’ Tok Ku Paloh menyemarakkan
  meluaskan pengaruh ke seluruh Negeri Sembilan       semangat pejuang Pahang berjihad menentang
                               British
 7.7 Dato’ Bahaman Pahlawan Pahang (Teks m/s:      - 14 Jun 1894 Dato’ Bahaman dan 100 orang
           179-181)                 pengikutnya menawan Kuala Tembeling dan Jeram
                               Ampai
(i) Latar belakang                    - British bertindak balas menghantar Kolonel Walker
- nama sebenarnya Abdul Rahman bin Imam Noh          untuk menawansemula Jeram Ampai
- dianugerahi gelaran Orang Kaya Dato’ Setia Perkasa   - Dato’ Bahaman, Tok Gajah dan Mat Kilau berundur
  Pahlawan Semantan                     ke Kelantan
- diberikan anugerah kerana kegagahan dan         - pengunduran ini menandakan berakhirnya perang
  keberanian beliau dalam perang saudara di Pahang     menentang British di Pahang
  dan Perang Klang di Selangor
- dilantik sebagai pembesar Temerloh setelah       (iv)Kesan Penentangan
  kematian Orang Kaya Indera Segara           - Dato’ Bahaman dan pengikutnya memperlihatkan
- Dato’ Bahaman tidak mengiktiraf pemerintahan        keberanian menentang British
  British di Pahang                   - kedudukan British di Pahang tergugat dengan
                               semangat patriotisme oleh pahlawan Pahang
(ii)Faktor Penentangan                  - kebangkitan ini berlangsung selama 4 tahun iaitu
                               dari 1891 – 1894
a) Hilang Hak Mengutip Cukai               - British terpaksa menanggung hutang yang banyak
- Dato’ Bahaman menentang tindakan British melantik    - Sultan Wan Ahmad dipaksa oleh British membayar
  E.A.Wise sebagai Pegawai Majistret dan Pemungut      7200 dolar setahun bagi menyelesaikan hutang
  Hasil di daerah Temerloh                 tersebut
- Dato’ Bahaman dilarang mengutip cukai di daerah
  kekuasaannya iaitu di Temerloh             7.8 Mat Salleh Menyanggah SBUB (Teks m/s: 182-
                                         183)

                             (i) Latar belakang
b) Pembinaan Balai Polis                 - nama sebenar Datu Mohammad Salleh bin Datu
- pegawai British iaitu E.A.Wise mendirikan balai polis    Batu
  di Lubuk Terua tanpa berunding terlebih dahulu     - dilahirkan di Inanam dan menjadi pemerintah
  dengan Dato’ Bahaman                    Sungau Sugut
- konflik antara kedua-duanya menjadi lebihserius     - berketurunan Bajau dan Suluk
- Dato’ bahaman menganggap tindakan British        - mewarisi sifat kepahlawanan dan keberanian
  sebagai menceroboh kawasan serta mengancam         berperang
  kedudukannya                                                       4
- kebangkitan Mat Salleh merupakan kebangkitan     -  nama sebenar Ontoros anak lelai Antanom
 paling besar dalam sejarah penentangan di Sabah   -  ketua kaum Murut di Rundum
                            -  dilahirkan tahun 1875
(ii)Faktor Penentangan                 -  ketika berusia 30 tahun Antanom telah memimpin
                              orang Murut menentang SBUB yang menindas
a) Perjuangan Jihad                    kaumnya
- kebangkitan    berpunca  daripada  semangat
  perjuangan jihad orang Sulu menentang Sepanyol di  (ii)Faktor Penentangan
  selatan Filipina
                            a) Melarang Membuka Tanah Baru
b) Peraturan Yang Membebankan             - SBUB melarang mereka membuka tanah baru
- SBUB memperkenalkan peraturan baru di Sabah     - merasakan hak mereka diceroboh
  seperti amalan buruh paksa, cukai beras dan lesen  - akibatnya mereka kekurangan beras
  perahu yang membebankan rakyat
                            b) Mengenakan Cukai Yang Membebankan
c) Percubaan Berunding Gagal              - SBUB    mengenakan    pelbagai cukai  yang
- Ogos 1895 Mat Salleh dan pembesar tempatan ke      membebankan seperti;
  Sandakan untuk menemui Gabenor Beaufort,      - cukai kepala satu dolar setiap orang
  C.V.Creagh                     - cukai tanaman pindah sebanyak 50 sen setiap ekar
- tujuan untuk berunding tentang masalah cukai dan   - cukai sebatang pokok kelapa untuk minuman tuak
  tindakan kekerasan pegawai SBUB terhadap        sebanyak 25 sen
  penduduk tempatan                  - cukai tangkapan ikan besar
- Mat Salleh dan pembesar-pembesar tidak dilayan    - cukai memelihara anjing sebanyak satu dolar seekor
  dan setelah menunggu selama 10 hari beliau
  meninggalkan Sandakan                c) Menjadi Buruh Paksa
                            - orang Murut dijadikan buruh paksa
d) Perkampungan Di Bakar                - tujuan untuk membina jalan di pedalaman dan
- Gabenor Beaufort menganggap Mat Salleh         memasang kawat telegraf antara Tenom dengan
  mengancam kepentingan SBUB               Rundum
- SBUB bertindak membakar dan memusnahkan
  kampung Mat Salleh                 d) Menzalimi Keluarga
- SBUB menawarkan hadiah 500 dolar kepada       - suami isteri kaum Murut dikehendaki tinggal
  sesiapa yang berjaya menangkap Mat Salleh       berasingan di sebelah menyebelah tebing sungai
                            - mereka dikenakan satu dolar setiap kali berkunjung
(iii)Peristiwa Penentangan               - jika mereka mempunyai dua orang anak, salah
- Julai 1897 Mat Salleh mendirikan kubu di Ranau dan   seorang akan diambil SBUB untuk dijadikan buruh
  membakar Pulau Gaya                  paksa
- November 1897 Mat Salleh menyerang Ambong
- William Cowie, Pengarah Urusan SBUB tidak      e) Menceroboh Kawasan Hutan
  berupaya mengalahkan Mat Salleh lalu menawarkan  - SBUB menceroboh hutan untuk membina jalan
  perdamaian dan pengampunan kepadanya        - Kaum   Murut membantah kerana mengikut
- April 1898 rundingan diadakan antara Mat Salleh     kepercayaan  mereka  pencerobohan  akan
  dengan Cowie di Menggatal               mengganggu roh nenek morang mereka
- Antara syarat perjanjian adalah;
- Mat Salleh dan pengikut diberi pengampunan      (iii)Peristiwa Penentangan
- penduduk Inanam yang melarikan diri semasa      - Antanom menyatukan orang Murut menentang
  kekacauan dibenarkan kembali semula          SBUB dmi menebus maruah mereka
- Mat Salleh dibenarkan mentadbir daerah Tambunan   - Februari 1915 Antanom menyerang Pensiangan dan
- Mat Salleh diminta melaporkan pergerakannya       membakar bangunan kerajaan
  kepada SBUB                    - Mac 1915 Antanom memimpin kira-kira 600 orang
- SBUB tidak menepati janji sebaliknya tahun 1899     Murut  menyerang  Rundum   dan  berjaya
  SBUB mengambil alih pentadbiran di Tambunan      memusnahkan pejabat pentadbiran SBUB
- Mat Salleh berasa tertipu dan meneruskan       - kejayaan itu menaikkan semangat perjuangan orang
  penentangan dengan membina kubu di Kampung       Murut dan pengikut Antanom bertambah menjadi
  Teboh, Tambunan                    900 orang
- SBUB menyerang kubu Mat Salleh secara besar-     - Antanom membina kubu pertahanan di Sungai
  besaran                        Selangit yang mengandungi 7 buah rumah bawah
- Januari 1900 SBUB berjaya menewaskan Mat Salleh     tanah
- Mat Salleh terkorban                 - April 1915 SBUB menghantar 400 orang tentera
                              menyerang kubu Antanom
(iv)Kesan Penentangan                 - pertempuran berlaku selama 6 minggu
- perjuangan diteruskan oleh pengikut Mat Salleh    - Antanom dan 400 orang Murut terkorban dalam
  seperti Mat Sator dan Kamunta              mempertahankan Rundum
- Julai 1902 British berjaya menamatkan kebangkitan  - penentangan ini dikenali sebagai ‘Kebangkitan
  Mat Salleh di Sabah sepenuhnya             Rundum’

7.9 Antanom Pahlawan Anak Rimba Berjiwa Besar     (iv)Kesan Penentangan
        (Teks m/s: 184)            - SBUB mengenakan tindakan tegas terhadap
                             pengikut Antanom
(i) Latar belakang                   - 8 orang kanan Antanom dibuang daerah ke Kudat                                                     5
- pengikut-pengikut yang lain menjadi buruh paksa   - mereka menduduki Pasir Puteh selama 3 hari dan
 memasang kawat telegraf dari Kimanis hingga ke    mengisytiharkan Pasir Puteh bebas daripada
 Keningau                       ancaman British
- SBUB mengarahkan orang Murut bersumpah taat     - Ungku Besar Jeram iaitu Tuan Ahmad dilantik
 setia bagi mengelakkan kebangkitan seterusnya     sebagai Raja Pasir Puteh
- orang Murut berpindah ke pedalaman Kalimantan    - Tok Janggut sebagai Perdana Menteri
 sebagai tanda protes terhadap SBUB
                           9 Mei 1915
     7.10 Tok Janggut Pejuang Jihad        - British menawarkan hadiah sebanyak 500 dolar
        (Teks m/s: 187-189)           kepada sesiapa yang berjaya menangkap Tok
                            Janggut dan pemimpin kanannya
(i) Latar belakang
- nama sebenar Haji Mat Hassan bin Munas       23 Mei 1915
- dikenali sebagai Tok Janggut kerana beliau     - British membakar rumah Tok Janggut dan
  menyimpan janggut hingga ke paras dada       pengikutnya kerana enggan menyerah diri
- dilahirkan tahun 1853 di Kampung Jeram, Pasir    - Tok Janggut bertindak balas menyerang Pasir Puteh
  Puteh, Kelantan
- mendapat pendidikan pondok di Kelantan dan     24 Mei 1915
  Makkah                      - British menyerang Tok Janggut yang berkubu di
- mahir dalam ilmu persilatan              Kampung Dalam Pupuh, Saring
- menetap di Kampung Nering, Kelantan         - Tok Janggut terkorban
- bekerja sebagai petani dan peniaga         - mayat Tok Janggut diarak ke Pasir Puteh dan Kota
                            Bharu kemudian digantung songsang di Padang
(ii)Faktor Penentangan                 Balai Besar, Kota Bharu selama 4 jam
                           - kemudian dikebumikan di Pasir Pekan
a) Peraturan Tanah
- Tok Janggut menentang peraturan cukai tahun 1915  (ii)Kesan Penentangan
  yang mewajibkan petani membayar cukai tanah    - Tok Janggut dan rakan-rakan terkorban sebagai
                             pahlawan yang menentang kuasa penjajah Barat
b) Pengenalan Cukai Yang Membebankan         - semangat juang mereka kebanggaan kita walaupun
- petani dikehendaki membayar cukai seperti;       tewas di tangan British
- cukai pokok kelapa berbuah sebanyak 3 sen sepokok
- pokok pinang satu sen sepokok             7.11 Haji Abdul Rahman Limbong Pejuang Tani
- sirih 5 sen sejunjung                        (Teks m/s: 290-192)
- kerbau dan lembu sebanyak 20 sen seekor
- peraturan ini membenakan rakyat           (i) Latar belakang
                           - nama sebenar Haji Abdul Rahman bin Haji Abdul
c) Perasaan anti-British                 Hamid
- sentimen anti-British meningkat apabila Britain   - dikenali sebagai Haji Abdul Rahman Limbong kerana
  menyerang kerajaan Turki Uthmaniyah semasa       beliau sering ke Limbong, Kemaman untuk mengajar
  Perang Dunia I tahun 1914               agama
- kerajaan Turki Uthmaniyah menyeru umat Islam di   - beliau berjuang untuk membela nasib petani yang
  seluruh dunia berjihad menentang penjajah Barat    ditindas
- Tok Janggut menyahut seruan menentang British di  - perjuangannya dikenalsebagai ‘Kebangkitan Tani’ di
  Pasir Puteh                      Terengganu

d) Pembayaran Cukai Yang Menyusahkan         (ii)Faktor Penentangan
- penduduk    tempatan  menghadapi masalah
  membayar cukai kerana pejabat bayaran cukai    a) Pas Kebenaran Yang Membebankan
  terletak jauh di bandar              - 1921 diperkenalkan Peraturan Tanah Baru
- Tok Janggut telah beberapa kali pergi untuk     - petani yang ingin membuka tanah dan bercucuk
  membayar cukai tetapi gagal              tanam perlu mendapatkan kebenaran dengan
- mereka yang gagal membayar cukai akan ditangkap    bayaran 50 sen
  dan didenda                    - peraturan yang sama jika menebang pokok dan
- penduduk tempatan marah kepada British kerana     mengutip hasil hutan seperti daun nipah, buah salak,
  sikap biadab pegawai British             sagu, rotan dan daun palas
                           - membebankan hidup petani yang sedia ada miskin
(iii)Peristiwa Penentangan
                           b) Penguatkuasaan Undang-Undang Binatang Buas
28 April 1915                     - 1923 diperkenalkan Undang-Undang Kawalan
- Pegawai Daerah Pasir Puteh menghantar Sarjan      Binatang Buas yang melarang penduduk memburu
 Che Wan untuk menangkap Tok Janggut kerana       binatang liar
 gagal membayar cukai                - sesiapa yang ingkar dikenakan denda sebanyak 500
- perbalahan berlaku menyebabkan Sarjan Che Wan     dolar dan senapang mereka akan dirampas
 mati ditikam oleh Tok Janggut
                           c) Peraturan Tanah Baru
29 April 1915                     - 1924 peraturan tanah mewajibkan penduduk
- Tok Janggut, Engku Besar Jeram, Penghulu Adam     mendaftar tanah mereka dengan bayaran sebanyak
 dan Che Sahak Merbol mengetuai angkatan        2.50 sen seorang
 melancarkan serangan ke atas Pasir Puteh                                                      6
d) Pengaruh Pemimpin Agama
- pemimpin agama berperanan penting dalam
  kebangkitan anti-British di Terengganu
- Haji Abdul Rahman Limbong menegaskan ‘tanah
  adalah hak Allah dan rakyat bebas mengerjakannya
  tanpa perlu membayar cukai kepada kerajaan’
- Haji Musa Abdul Ghani menyifatkan peraturan British
  bertentangan dengan syariah Islam

(iii)Peristiwa Penetangan

Kebangkitan 1922
- petani di Kuala Telemong menentang peraturan baru
 dengan membersihkan tanah tanpa mengambil pas
 kebenaran
- British menangkap 43 orang petani dan mendakwa
 mereka di mahkamah
- Haji Abdul Rahman Limbong bertindak sebagai
 peguam
- British gagal mematahkan hujahnya bahawa tanah
 adalah hak Allah dan bukan hak negeri
- mahkamah    menerima  hujah  tersebut  dan
 membebaskan mereka

Kebangkitan 1925
- seramai 300 - 500 orang petani berkumpul di Kuala
 Telemong untuk bercucuk tanam
- mereka membersihkan 200 ekar tanah milik Tengku
 Nik Maimunah dan 400 ekar tanah kerajaan
- tindakan dilakukan kerana British akan memberi
 konsesi tanah tersebut kepada saudagar Cina
- British mendesak Sultan Sulaiman supaya bertindak
 terhadap Haji Abdul Rahman Limbong
- Haji Abdul Rahman Limbong menjelaskan kepada
 sultan bahawa pentadbiran British di daerah Kuala
 Berang menindas rakyat

Kebangkitan 1928
- British mengancam untuk mengambil tindakan
 undang-undang ke atas petani-petani yang enggan
 membayar cukai
- ini menyebabkan seramai 1000 orang petani
 berhimpun di Marang, Kuala Telemong dan Kuala
 Berang
- mereka mengisytiharkan perang terhadap British
- mereka menduduki balai polis dan bangunan
 kerajaan di Kuala Berang serta mengibarkan
 bendera merah
- British meminta bantuan Negeri-Negeri Melayu
 Bersekutu
- pertempuran berlaku di Padang Kacong

(iv)Kesan Penentangan
- seramai 12 orang petani terkorban dan semua
  pemimpin petani termasuk Haji Abdul Rahman
  Limbong ditangkap
- tahun 1928 mereka dibicarakan di Kuala Terengganu
- Haji Abdul Rahman Limbong dijatuhi hukuman
  buang negeri ke Makkah atas tuduhan menghasut
  dan mencetuskan kebangkitan di Terengganu-----------------------------------------------------
                            7

								
To top