PENGENALAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK TOPIK 1: SEJARAH DAN

Document Sample
PENGENALAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK TOPIK 1: SEJARAH DAN Powered By Docstoc
					1.3.2 Akta 308 dan Akta
     550
HAK ASASI KANAK-
   KANAK
AKTA 308 DAN AKTA 550
     DALAM NEGARA
Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak (Akta 308)
                       Garis panduan yg mesti dipatuhi
 Termaktub dlm                Utk pendaftaran, pengawalan &
 undang-undang                pemantauan
 Malaysia
            Kepentingan & tujuan
             pembentukan
                           Utk menjamin kualiti
                           perkhidmatan kanak2
Semua taman asuhan
kanak2 tertakluk kpd
Akta
              Boleh didakwa di mahkamah
              sekiranya tidak mematuhi
              Akta
 Beberapa seksyen Taman Asuhan
kanak-kanak yang perlu diketahui:
• Seksyen 2: sekurang-kurangnya
 terdapat 4 org kanak-kanak di bawah
 umur 4 thn dan org yg menjaga kanak-
 kanak dibayar upah.
• Seksyen 3: dikecualikan utk hospital,
 tadika & rumah kanak-kanak yang
 dikendalikan oleh kerajaan.
 Beberapa seksyen Taman Asuhan
kanak-kanak yang perlu diketahui:
 • Seksyen 4: didaftarkan di bawah Jabatan
  Kebajikan Masyarakat.
 • Seksyen 5: terdapat 2 kategori;
  a) taman asuhan kanak-kanak di rumah :
    jumlah kanak-kanak kurang daripada 10 org
  b) taman asuhan kanak-kanak di institusi : bil
    kanak-kanak 10 orang atau lebih.
 • Seksyen 6 (2) : denda kali pertama tidak
  melebihi RM1000.00.
 • Kesalahan kali kedua dan seterusnya denda tidak
  melebihi RM2000.00
 Beberapa seksyen Taman Asuhan
kanak-kanak yang perlu diketahui:

 Seksyen 11 (3): tiap-tiap perakuan
 pendaftaran sah selama dua belas bulan
 kalendar.
 Seksyen 12: pendaftaran boleh dibatalkan
 jika tidak mematuhi peraturan, tidak
 memaklumkan perubahan terkini dan pemilik
 yg tidak berakhlak.
 Seksyen 14: pegawai berhak memeriksa
 taska dari segi kesihatan, pengurusan,
 peralatan, persekitaran & kecemasan.
 Beberapa seksyen Taman Asuhan
kanak-kanak yang perlu diketahui:

• Seksyen 15 & 16: pihak berkuasa boleh
 memberi arahan secara bertulis untuk
 menutup sementara taman asuhan jika
 didapati membahayakan kanak-kanak.
• Seksyen 24: permohonan boleh dibuat
 untuk menerima kanak-kanak berumur
 4 tahun ke atas dgn syarat mendapat
 kebenaran pihak berkuasa.
Peraturan Taman Asuhan Kanak-
kanak di Institusi

Peraturan Taman Asuhan Kanak-kanak di
 Institusi (1985) merupakan lanjutan
 daripada Akta Taman Asuhan Kanak-kanak
 1984.
 Penerangan peraturan sec umum adalah
 seperti berikut:
• Peraturan 1: mula berkuatkuasa mengikut
 tarikh Akta.
Peraturan 5 (1): nisbah kanak-kanak &
pengasuh :

 Kumpulan umur   Bil. kanak-kanak  Bil penjaga
                   kanak-kanak
Bawah 3 tahun  Tiap-tiap 5 orang  Seorang
         kanak-kanak atau
         kurang
Antara 3 dgn 4  Tiap-tiap 10 orang  Seorang
tahun      kanak-kanak atau
         kurang
Di bawah 4 tahun Tiap-tiap 4 orang  Seorang
         kanak-kanak
         bekeperluan atau
         kurang
 Peraturan Taman Asuhan Kanak-
 kanak di Institusi
• Peraturan 6(1): umur & kelayakan p’jaga kanak-
 kanak ialah 18 thn ke atas, mengikuti kursus
 asas asuhan kanak-kanak.
• Peraturan 7(1): rekod peribadi kanak-kanak
 dikemaskini.
• Peraturan 8: menegaskan perlu ada program
 aktiviti harian di taska.
• Peraturan 12: mempamerkan nama taska dgn
 Bahasa Kebangsaan.
• Peraturan 13: perakuan pendaftaran ditunjukkan
 di tempat yg jelas.
• Peraturan 14: dilarang mendera kanak-kanak.
 Peraturan Taman Asuhan Kanak-
 kanak di Institusi
 Peraturan 19: bangunan taska mematuhi syarat
 rekabentuk, pembinaan, ketahanan api.
 Peraturan 23: menjalankan latihan kebakaran &
 memastikan pintu keluar masuk bangunan bebas
 daripada halangan.
 Peraturan 24: keluasan ruang lantai ialah 3.5
 meter persegi.
 Peraturan 25: kemudahan tandas disediakan (nisbah
 1 tandas utk 10 org kanak-kanak).
 Peraturan 26: bekalan air yg mencukupi & bersih.
 Peraturan 28: menyediakan makanan berkhasiat &
 seimbang.
 Peraturan 29(3): pemerhatian ke atas rupa,
 kebersihan, kesihatan diri, suhu, masalah kulit &
 sebagainya dikesan di waktu pagi.
Peraturan Taman Asuhan Kanak-
kanak di Institusi
• Peraturan 30(1): menyediakan peralatan
 permainan mencukupi & sesuai.
• Peraturan 31: dilarang merokok & meludah.
• Peraturan 33(2): laporkan segera jika
 terdapat kes penyakit berjangkit
• Peraturan 35(1): menyediakan kotak
 pertolongan cemas.
• Peraturan 36: mendapatkan persefahaman &
 kerjasama ibubapa berhubung pengurusan,
 kesihatan, pemakanan dsb.
Peraturan Taman Asuhan Kanak-
kanak di Institusi

• Peraturan 39: denda RM1000.00 atau
 penjara enam bulan atau kedua-dua sekali
 jika melanggar peraturan & bersabit
 kesalahan.
• Peraturan 40(1): RM50.00 utk bayaran
 perakuan.
• Peraturan 40(2): RM3.00 utk bayaran
 pemeriksaan daftar.
Tadika yg hendak
ditubuhkan                   Bertujuan utk melindungi
mesti mematuhi Akta ini             hak murid, penjaga,
                        pengusaha & menjamin
                        kualiti perkhidmatan         Akta Pendidikan 1996
            (Akta 550)             Akan didakwa di mahkamah
             sekiranya melanggar Akta &
             peraturan
  AKTA PENDIDIKAN 1996

• Seksyen 2: ‘Pendidikan Prasekolah’
 bermaksud program pendidikan bagi murid
 yg berumur dari empat hingga enam tahun.
• Tadika – pendidikan prasekolah disediakan
 untuk 10 org murid atau lebih.
• Seksyen 15(bab 1): Pendidikan Prasekolah
 dimasukkan dalam sistem pendidikan
 kebangsaan.
• Seksyen 20(bab 2): setiap tadika
 didaftarkan di Jabatan Pelajaran.
 AKTA PENDIDIKAN 1996
• Seksyen 22: semua tadika wajib menggunakan
 Kurikulum Prasekolah Kebangsaan.
• Seksyen 23: bahasa kebangsaan digunakan sbg
 bahasa pengantar di tadika.
• Bahasa kebangsaan diajar sbg mata pelajaran
 wajib jika guna bahasa lain sbg bahasa
 pengantar.
• Seksyen 24: Menteri boleh membuat
 peraturan-peraturan utk melaksanakan
 Pendidikan Prasekolah (rujuk PERATURAN
 PERATURAN PENDIDIKAN)
Peraturan Pendidikan    (merupakan
lanjutan daripada Akta Pendidikan)

• Mula berkuatkuasa pd 1 Januari 1998.
• Tafsiran murid bererti kanak-kanak yg berumur
 empat hingga enam thn yg mendapat pendidikan di
 sesuatu tadika.
• Bhn pengajaran digunakan dlm proses pengajaran
 (di dlm @ luar kelas).
• Tempoh p&p secara formal di tadika tidak kurang
 tiga jam sehari (5 hari seminggu).
Peraturan Pendidikan    (merupakan
lanjutan daripada Akta Pendidikan)

• Membuat penilaian berterusan ttg
 perkembangan murid dr segi domain
 kognitif, afektif & psikomotor.
• tadika di bawah Kementerian
 Pelajaran & sek bantuan kerajaan
 dikecualikan pendaftaran.
RUMUSAN

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:170
posted:5/18/2012
language:Malay
pages:19