EDU 3101 FALSAFAH & PENDIDIKAN DI MALAYSIA - Download as PowerPoint by 5QH3CuNe

VIEWS: 150 PAGES: 34

									      EDU 3101
FALSAFAH & PENDIDIKAN DI MALAYSIA
TAJUK 1
 Nordin Tahir, JIP
 Sistem Pendidikan Sebelum Merdeka
       (1400 – 1956)
Terbahagi 2 fasa:
1. Sebelum zaman Kolonialisme British
  (1400-1786)
2. Semasa Zaman Kolonialisme (1786 -1956)
  2 Fasa:
  a. Sebelum Perang Dunia Kedua (1786-1941)
  b. Selepas Perang Dunia Kedua (1946-1956)

          Nordin Tahir, JIP
 Sistem Pendidikan Sebelum Merdeka
     (1400 – 1956) – 2 FASA
Fasa 1: Sebelum Zaman Kolonialisme    Fasa 2: Semasa Zaman Kolonialisme
  British (1400-1786)            British (1786 -1956)
• Pendidikan Islam (Tempat)        1. Peringkat Pertama (sebelum Perang
                       Dunia Kedua -1786-1941)
 1.Peringkat Pertama             - Sistem pend. Di Tanah Melayu
 rumah-rumah guru              a -Men dan Rendah
 2. Peringkat Kedua             b -Latihan Perguruan
  Masjid, surau dan madrasah        c-Vokasional & Teknik
                       d-Pendidikan Tinggi
 3. Peringkat Ketiga
  Institusi agama (pondok)        2. Peringkat Kedua (Selepas Perang
                       Dunia Kedua - 1946- 1956)

                     •    – Laporan Pendidikan /Tahap
                          Pendidikan)


                Nordin Tahir, JIP
  FASA 1 : SEBELUM ZAMAN KOLNIALISME BRITISH (1400-1786)


Peringkat Pertama   Peringkat Kedua       Peringkat Ketiga
           • Utk menampung      •  Sekolah agama
                           tradisonal utama.
            bil murid yg kian    •
 Murid-murid      bertambah.
                           Tiada sukatan yg
                           piawai
 belajar mengaji   • Murid duduk dlm     •  Kandungan dan
                           cara pengajaran
 al Quran dan      bulatan bersama       berdasarkan
            ulamak di masjid,      kurikulum masjid Al
 Fardhu Ain dpd     surau dan
                           Haram di Makkah
                        •  Tauhid, Al Quran,
 guru-guru yg      madrasah.          Fiqh, Hadith, Nahu,
                           Sufi, Tasawwuf dan
 dikenali       • Para ulamak         Akhlak
            disanjung tinggi    •  Murid-murid tinggal
 sebagai ulamak     masyarakt          di Pondok dan
                           belajar di Madrasah
 di rumah        tempatan dan      •  Tamat- melanjutkan
 mereka         kadang dijemput       pel. Ke Timur
                           Tengah( Mesir,
            ke istana utk        Kaherah, Pakistan
            mengajar kerabat       dan India
            diraja.
              Nordin Tahir, JIP
• 1511- Portugis tawan      • 1786- Inggeris
 Melaka -Pendidikan        memerintah, sistem
 berasaskan Kristian        pendidikan Inggeris
 mazhab katolik.

• Diikuti kemasukan        SISTEM PENDIDIKAN PADA
 Belanda – mazhab           ERA KOLONIALISME
                      BRITISH
 Protestant
                   (FASA 2)-1786-1956

           Nordin Tahir, JIP
 FASA 2 : SEMASA ZAMAN KOLONIALISME BRITISH
          (1786-1956)


1. Peringkat Pertama : Sebelum Perang Dunia
            Kedua (1786-1941)

* Jepun memerintah T. Melayu (1942 -1945)

2. Peringkat Kedua : Selepas Perang Dunia Kedua
           (1946-1956)

          Nordin Tahir, JIP
  FASA 2 : SEMASA ZAMAN KOLONIALISME BRITISH (1786-1956)
            2 Peringkat


   P1 :SEBELUM PERANG DUNIA KEDUA (1786-1941)
           Pendidikan Men & Ren
Perkembangan Sekolah Vernakular
• 1854- Laporan status pendidikan ketika itu diberikan
 perhatian serius oleh Gabenor Negeri-negeri Selat
• Dibawah British, Etnik Melayu, Cina dan India diasingkan
 dari segi pendidikan-Sekolah Vernakular
• 4 jenis persekolahan, Melayu, Cina, Tamil, Inggeris
• Sekolah Melayu bertujuan memberi anak-anak Melayu
 pendidikan asas selama 6 tahun (sehingga djh 5 shj)
 dengan BM sebagai bahasa pengantar
              Nordin Tahir, JIP
Sek Vernakular Melayu:
• 1826, di P. Pinang:
 1. Sek Melayu Gelugur
 2. Sek Melayu Bayan Lepas
 3. Sek Melayu Ayer Hitam
• 1856, di Singapura:
 1. Sek di Teluk Belanga, 2. Sek di Kg. Gelam
• Sehingga 1892, 190 buah sekolah Melayu, namun segelintir shj yg
 mendaftar , justeru British mewajibkan ibu bapa mendaftarkan anak
• 1875- Sek Melayu pertama di Selangor (Daerah Klang)
• 1878- Sekolah Melayu Sayong(Perak)
• 1889- Sek. Perempuan Melayu pertama di Telok Belanga dan di P.
 Pinang.
• Sehingga 1940, Sek Melayu bertambah , namun British tidak
 mewujudkan Sek Menengah aliran Melayu- bimbang wujud
 penentangan terhadap kerajaan British
                Nordin Tahir, JIP
Darjah I   Darjah II  Darjah III     Darjah IV     Masa


Menulis    Menulis   Ejaan        Bacaan      7.00– 7.30 pg

Ejaan     Menulis   Bacaan       Mengarang     7.30-8.00 pg

Ejaan     Bacaan   Mengarang Mengarang          8.00-8.30 pg

Bacaan    Ejaan    Mengarang Ilmu Hisab         8.30-9.00 pg

Ilmu Hisab Ilmu Hisab Ilmu Alam        Latihan Jasmani  9.00-9.30 pg
                       Ilmu Alam     9.45-10.30 pg
                       Latihan Congak  10.30-11.00 pg

      Jadual waktu Sekolah Vernakular Melayu (1980)
                 Nordin Tahir, JIP
• Sekolah Melayu I- di Selangor dan di Perak
 dikhaskan utk laki-laki disebabkan prasangka yg
 wujud dlm kalangan ibu bapa terhadap
 persekolahan bagi anak-anak perempuan

* Dasar kerajaan British yg tidak mendirikan sek
 men aliran Melayu adalah selaras dgn
 matlamat asal agar mendidik anak-anak Melayu
 menjadi nelayan dan petani kerana pendidikan
 tinggi dlm kalangan org Melayu akan mencetus
 perasaan anti-kerajaan

            Nordin Tahir, JIP
 *Sek Cina ditubuh, dibiaya dan
 dipertanggungjawabkan kpd masyarakat Cina
 sendiri, termasuk guru-guru dari negara Cina, dan
 sistem pendidikan yg berteraskan sistem pendidikan
 negara Cina

• Perkembangan sek Cina agak pesat bukan shj
 dari segi bil sek yg ditubuhkan malahan ;
  -1920, dialek spt Hakka, kantonis dan hokkien
 dimansuhkan dan Bahasa Mandarin sbg
 bahasa pengantar
  -1945, BI dan BM diperkenalkan di sek Cina
            Nordin Tahir, JIP
• 3 peringkat sistem pendidikan Cina :
     Jenis Sekolah               Tempoh pengajian
Sekolah rendah                     6 tahun
Sek Men Rendah (Junior Middle              3 tahun
Three)

Sekolah Men Atas (Senior Middle             3 tahun
Three)
                Nordin Tahir, JIP
• Sekolah Tamil didirikan oleh pemilik-pemilik ladang bagi
 mendidik anak-anak pekerja,namun menghadapi
 masalah spt sambutan dingin org India, kekurangan
 kemudahan dsb
• 1816- Sek Tamil di Pinang
• 1850-Sek Anglo Tamil di Melaka
• 1859- Sek St. Xavier Malabar di Singapura
• Tahap persekolahan yg disediakan di sek Tamil hanya
 sehingga persekolahan rendah sahaja-bekerja sbg
 buruh di ladg.
• Sehingga 1930- Penubuhan Nazir Sek Tamil dan
 latihan utk guru-guru krn kekurangan guru terlatih,
 serta thn itu juga diperkenalkan sukatan pelajaran
 berorientasikan T Melayu melalui B Tamil, Malayalam
              Nordin Tahir, JIP
 dan Telegu
• Sek Vernakular (Melayu, Cina dan Tamil) hanya mampu
 membekalkan murid-murid dgn pendidikan asas melalui Bahasa
 Kebangsaan, atau dialek Cina (kemudian ditukar kpd Bahasa
 Mandarin, atau Tamil

• Sekolah Inggeris ditubuhkan dan dikelolakan oleh mubaligh
 Kristian spt Anglican, Roman Katholik dan Methodist
• Ciri-ciri Sek Inggeris;
 -Terletak di bandar yg kurang org Melayu
 -wajibkan org bukan Islam utk pelajari agama kristian
 -Perluaskan penggunaan BI sbg bahasa pengantar
 -Bantuan kewangan dan sokongan British
             Nordin Tahir, JIP
• Sekolah Inggeris bertujuan menghasilkan para
 lulusan yg boleh bertutur dlm BI bg mengisi
 jawatan dlm sektor kerajaan dan perdagangan ;
 dan memberi mereka peluang utk melanjutkan
 pelajaran

         Latihan Perguruan
*Kerjaya perguruan ketika itu kurang diminati oleh
 golongan muda khususnya perempuan, gaji rendah
 dan sbg, ini wujud lanjutan dari amalan British
 mengambil guru dari England
           Nordin Tahir, JIP
• Hasil kajian Jawatankuasa Wooley (1870)
 menyedarkan Kerajaan British tentang keperluan
 latihan profesional bagi guru –guru yg terlatih

        Pendidikan Vokasional dan Teknik
* Bermula -1900, iaitu kegiatan kemahiran kraftangan
 Melayu, sterusnya berkembang sehingga
 penawaran pelbagai kursus berkaitan dengan
 bidang pertanian di Sekolah pertanian (kemudian
 dinaik taraf kpd Kolej Pertanian) pd thn 1946.


            Nordin Tahir, JIP
           Pendidikan Tinggi
• IPT pertama –Sek perubatan King Edward VII di Singapura
 (1905) yg kemudiannya mengalami perkembangan
 sehingga pertubuhan U.Malaya di Singapura (1941)
    Sistem Pendidikan di Sabah & Sarawak
• Golongan mubaligh Kristian berperanan pnting
 permulaan dan seterusnya perkembangan sistem
 pendidikan di Sabah
• Pendidikan di Sarawak di kelolakan oleh 3 golongan , iaitu
 mubaligh kristian, Kerajaan Brooke dan masyarakat Cina
              Nordin Tahir, JIP
   P2 :SELEPAS PERANG DUNIA KEDUA (1946-1956)• Sistem pendidikan    masih lagi merangkumi
 Peringkat Rendah dan Menengah, Latihan
 Perguruan, dan Pendidikan Tinggi

• Penstrukturan semula sistem pendidikan
  dilakukan melalui Rancangan Cheeseman (1946)

           Nordin Tahir, JIP
• 1949-   Pemansuhan    Malayan   Union
mengakibatkan Rancangan Cheeseman lupus kerana
tidak berfokuskan integrasi sosial dalam pelbagai
kaum

• 1951- laporan Barnes mencadangkan hapus
sekolah Vernakular dan digantikan sek Dwibahasa,
disamping beberapa cadangan lain

* 1952-Laporan Fenn-Wu cadangkan supaya BM,
BC, dan BI dijadikan bahasa pengantar di Sekolah
Vernakular
          Nordin Tahir, JIP
  Kesimpulan Pendidikan Semasa
     Penjajahan British
• British tidak berminat utk membangunkan
 rakyat T Melayu melalui pendidikan.
• British membiarkan sekolah-sekolah (agama,
 Melayu, Cina, Tamil dan Inggeris) lokasi
 terpisah, kurikulum pelbagai jenis dan bahasa
 pengantar yg berlainan.
• Mereka tidak berusaha utk mewujudkan satu
 sistem pendidikan tunggal yg boleh memupuk
 perpaduan kaum.
          Nordin Tahir, JIP
   Penyata /Laporan Pendidikan
     Selepas Merdeka

   Penyata Rahman Talib (1960)

      Akta Pelajaran (1961)

    Laporan Hussein Onn(1971)

Laporan J/kuasa Kabinet Mengkaji Semula
 Pelaksanaan Dasar Pelajaran Keb. 1979
      (Penyata Mahathir)
        Nordin Tahir, JIP
  Penyata Rahman Talib (1960)
• Lanjutan dari Penyata Razak (1956), Jun 1960
 J/kuasa Penyemak Dasar Pelajaran Keb. yg
 dipengerusikan oleh Abd Rahman Talib,
 mencadangkan    “…menghapuskan semua
 sekolah rendah yg menggunakan bahasa
 ibunda dan digantikan dgn sek kebangsaan
 dan jenis keb…., bertujuan mencapai
 perpaduan nasional.”
• Mempunyai beberapa cdgn lain, antara yg
 terpenting ialah BM dijadikan bahasa
 pengantar     Nordin Tahir, JIP
             Implikasi
• Menjadi syarat lulus bagi calon-calon sek menengah dan latihan
 perguruan
• Pemberian insentif dicadgkan utk guru-guru sbg ganjaran berusaha
 bersungguh-sungguh memperoleh kelulusan yg baik dlm BM
Antara cadangan Penyata Rahman Talib:-
• Pend. percuma di sek rendah
• Sistem kenaikan darjah secara automatik sehingga ke ting 3.
• Pep.Penilaian djh 5 diwujudkan
• Pend. moral dititikberatkan
• Pend. teknikal dan vokasional dipertingkatkan
• Pel. agama Islam diajar jika terdpt sekurangnya 15 murid
• Kawalan mutu pel. ditingkat di sek rend oleh Jemaah nazir
• Program latihan perguruan diberiTahir, JIP
                 Nordin
                    penekanan.
    Akta Pelajaran (1961)
• Lanjutan dari Penyata Rahman Talib, yg
 diringkaskan spt:
“3. Dasar pendidikan Persekutuan bertujuan utk
 menubuhkan sistem pendidikan Keb… yg akan
 memperkembangkan kebudayaan,ekonomi
 dan politik negara ini, disamping menjdikan
 BM sbg bahasa keb…”


          Nordin Tahir, JIP
       Akta Pelajaran (1961)
   Aspek                   Huraian

Tahap pendidikan  *Pend. Tahap rendah
          *Pend.tahap menengan dan rendah
          *Pend.tahap men atas
          *Pend. Di Inst. Pend. , kolej, maktab perguruan

Pendidikan rendah *Wajib bagi semua kanak-kanakyg mencapai
          umur persekolahan
         *diberi secara percuma
         *Ditawarkan di sek. Keb., dan jenis kebangsaan

              Nordin Tahir, JIP
   Aspek                    Huraian

Pendidikan     Ditawarkan di sek:
Menengah      *Men rendah biasa
          *men atas biasa
          *men atas trade
          *men atas teknik
          *men atas vokasional
          *men atas yg diluluskan oleh Menteri
          Pelajaran
Pendidikan Islam •Ditawarkan jika terdapat 15 org atau lebih yg
           beragama Islam
          • diajar oleh guru agama yg terlatih
          •Diadakan sekurang-kurangnya 2 waktu seminggu
          pd waktu persekolahan
               Nordin Tahir, JIP
   Laporan Hussein Onn (1971)
• Diketuai Hussein Onn sbg menteri pelajaran :
• Walaupun BM sbg bahasa pengantar, namun BI
 sbg bahasa antarabangsa tetap diiktiraf dan
 dijadikan sbg bahasa kedua, oleh itu dicadgkan ,
 masa mengajar BI ditambah dan guru-guru diberi
 latihan utk memperoleh hasil (pencapaian ) yg
 baik.
• “…Mulai 1968, BM telah menggantikan BI secara
 berperingkat sbg bahasa pengantar di sek aliran
 Inggeris.”


           Nordin Tahir, JIP
Tujuan utama Laporan J/kuasa Kabinet
   (Laporan Mahathir, 1979)
• “Untuk mengkaji semula matlamat-matlamat
 dan keberkesanan sistem pendidikan yg
 diamalkan sekarang, dgn tujuan memastikan
 keperluan tenaga manusia negara dipenuhi
 dlm j/pendek dan j/pjg di samping utk
 memastikan sistem pendidikan ini memnuhi
 matlamat negara utk melahirkan masyarakat
 yg bersatu, berdisiplin dan terlatih.”

         Nordin Tahir, JIP
• Tujuan Laporan adalah utk menyatupadukan rakyat melalui
  penekanan kepentingan BM sbg bahasa ilmu danbahasa komunikasi .
         Antara cadangan:
 * Tumpuan kpd 3M
 * Kedudukan BI sbg bahasa kedua
 * Fokus kpd pend kerohanian, disiplin yg kukuh
 * Pend men atas terbahagi 2 jurusan iaitu akademik dan vokasional
 * Tambahan tempoh lanjutkan pel dr 9 ke ii thn
 * Kurikulum ala Malaysia ditegaskan
 * Semakan semula ke atas kursus dlm perkhidmatan bg BM bagi tujuan
  memantapkan sistem pend dr pelbg aspek               Nordin Tahir, JIP
    Rumusan Sistem Pendidikan Selepas
     Merdeka sehingga thn 70-an
Tahun  Laporan/Akta/ Huraian Ringkas
     Dasar Pend.
1960   Laporan    • BM sebg bahasa pengantar utama
     Rahman Talib  • Persekolahan sek men percuma
            • Peningkatan scr automatik ke ting 3
            • Penubuhan sek tek nik dan vokasional
            • Penekanan pend agama dan moral


1961   Akta pelajaran Laporan Rahman Talib diwartakan sbg Akta
            Pel .1961


               Nordin Tahir, JIP
 Rumusan Sistem Pendidikan Selepas
   Merdeka sehingga thn 70-an
1963 Akta Bahasa   Pengisytiharan BM sbg bahasa rasmi
   Kebangsaan   dan bahasa pengantar di semua
   (National    peringkat persekolahan
   Language Act)
1963- Rukunegara   Agihan peluang pendidikan yg sama
1974 Dan Dasar    bagi bandar dan luar bandar
   Ekonomi Baru
   (DEB)
1976 Akta       Berkuatkuasa bagi negeri Sabah dan
   pelajaran    Sarawak
   1961

             Nordin Tahir, JIP
 Rumusan Sistem Pendidikan Selepas
  Merdeka sehingga thn 70-an
1979  Laporan J/kuasa  • Penekanan kpd perpaduan negara
    Kabinet Mengkaji  • Tumpuan kpd sumber yg
    Semula       berkemahiran demi kemajuan dan
    Pelaksanaan    pembangunan negara
    Dasar Pelajaran  • Pendemokrasian pendidikan
    Kebangsaan     • Pembentukan masyarakat
             Malaysia yg bermoral dan
             berdisiplin.
             Nordin Tahir, JIP
Sekian
 Nordin Tahir, JIP

								
To top