Presentation av f�rel�sare p� MDT konferens 2011

Document Sample
Presentation av f�rel�sare p� MDT konferens 2011 Powered By Docstoc
					            Presentation av föreläsare på MDT konferens 2011

Ulrika Aasa
Rubrik på föreläsning: ”Att bedöma rörelsemönster och behandla rörelsedysfunktioner”
Med Dr i Idrottsmedicin
Ulrika jobbar som lektor på sjukgymnastutbildningen vid Umeå Universitet. Hon leder också
flera träningsgrupper per vecka, både för patienter (Pilates reformer träning), idrottslag
(fysträning) och på IKSU (gympa). Utbildad i kinetic control vid Keele University i England.

Leif Swärd
Rubrik på föreläsning: ” Höftledsartroskopi för behandling av CAM och PINCER”
Docent i ortopedi
Leif arbetar på Orthocenter i Göteborg. Sysslat med artroskopi av höftleder sedan 1992.
Opererat CAM förändringar sedan 2005.
Läs artiklar från Göteborgsposten:
Leif Swärd
http://www.gp.se/sport/fotboll/1.536164-studie-ska-titta-pa-hoftproblem
Om Hannes Stiller och Andreas Karlsson
http://www.gp.se/sport/fotboll/1.536167-stiller-fick-hjalp-med-hoften


Gustav Fabianson
Rubrik på föreläsning: ”Rehabilitering vid CAM-förändringar och post-op”
Leg sjukgymnast. Examen i MDT
Gustav jobbar delvis på Orthocenter/IFK Kliniken i Göteborg och har varit med att ta fram
riktlinjer för rehabilitering av ”CAM skador”. Gustav jobbar även på två andra
idrottsmottagningar i Göteborg och har stor erfarenhet av rehabiliteringsträning då det ställs
stora krav på kroppens strukturer.

 Cecilia Olsson
Rubrik på föreläsning: "ACT (=acceptance and commitment training) - teori och klinisk
tillämpning i sjukgymnastisk behandling”
Leg sjukgymnast, filosofie kandidatexamen med fördjupning i psykologi
Cecilia driver företaget Livspraktiken i Linköping där hon arbetar med just livet i praktiken.
Arbetet bygger på att se hela människan och hjälpa individen att hitta vägar till ett
meningsfullt liv med de besvär och symtom han eller hon upplever. Cecilia sitter också med
som suppleant i styrelsen för ”Svensk förening för psykosomatisk medicin” som driver
psykosomatiska frågorna i Sverige. Hon håller olika former av grupper och föreläsningar
inom området, bland annat på Hälsouniversitetet i Linköping.

Åsa Kadowaki
Rubrik på föreläsning: ”Läkekonst i curlingsamhället? - Vad är det vi gör när vi gör det
vi gör?”
Leg läkare, specialist i psykiatri, leg KBT-psykoterapeut
Anställd hos Psykologpartners W&W sedan september 2004. Arbetar med
konsultationspsykiatri i primärvården. Genomför second opinions, föreläser och handleder.
Utkom under 2010 med boken: Svensk sjukvård till vanvett: om patienten bestämmer.”Jag
har alltid velat göra rätt, men inte genom att undvika att göra fel. Att leva, innebär att
använda tiden från det man föds till det man dör”. Läs gärna mer:
www.lakaremedgranser.org.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:34
posted:5/18/2012
language:Swedish
pages:1