Docstoc

léto 2012 - FCE

Document Sample
léto 2012 - FCE Powered By Docstoc
					                                PŘIHLÁŠKA K CAMBRIDGESKÝM ZKOUŠKÁM JARO 2012

Pole označené * jsou povinné, přihlášku prosím vyplňte hůlkovým písmem.
OSOBNÍ ÚDAJE KANDIDÁTA

Příjmení*                        Pohlaví      muž         žena

Jméno*                         Datum narození (DD/MM/RR) *

Ulice*                         Telefon *

Město *                         Email *

Poštovní kód *
KDE JSTE SE O ZKOUŠCE DOZVĚDĚLI?
   škola (jméno)    Billboard          jiný (upřesněte)     Internet       kamarád

TYP KANDIDÁTA:
     interní (studenti LA, nebo Cambridge Center)         extérní, uveďte ……………..         soukromý

TYP A DATUM ZKOUŠKY (označte vhodné políčko křížkem)

Výběr       Zkouška             Datum     Výběr      Zkouška      Datum
         KET             26.07.2012             CPE        10.11.2012
         CB KET            11.08.2012             CB BEC P     22.06.2012
         CB PET            06.07.2012             CB BEC V     22.06.2012
         PET             01.06.2012             CB BEC H     09.06.2012
         CB PET            11.08.2012             YLE Starters   26.06.2012
         FCE             09.06.2012             YLE Movers    26.06.2012
         FCE             12.06.2012             YLE Flyers    26.06.2012
         CB FCE            14.07.2012
         CB FCE            11.08.2012
         CB CAE            07.07.2012
         CAE             09.06.2012
         CB CAE            10.08.2012

ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY
KET        20.07.-30.07.2012      CPE            02.11.-11.11.2012
CB KET      04.08.-12.08 2012      CAE            01.06.-10.06.2012
CB KET      21.04.-29.04.2012      CB CAE           30.06.-09.07.2012
PET        25.05.-04.06.2012      CB CAE           04.08.-12.08.2012
CB PET      30.06.- 08.07.2012      BEC P/ BEC V/       16.06.-24.06.2012
CB PET      04.08.- 12.08.2012      BEC H           02.06.-10.06.2012
FCE        25.05.-17.06.2012
FCE        25.05.-17.06.2012
CB FCE      07.07.-15.07.2012
CB FCE      04.08.-12.08.2012
POPLATKY ZA ZKOUŠKU
KET,                  2 500 CZK                  BEC Preliminary  2.800 CZK
CB KET                 2 400 CZK                  CB BEC P     2.650 CZK
PET                  2 650 CZK                  BEC Vantage    4.400 CZK
CB PET                 2 550 CZK                  CB BEC V     4.200 CZK
FCE                  4 150 CZK                  BEC Higher    4.500 CZK
CB FCE                 3 950 CZK                  CB BEC H     4.250 CZK
CAE                  4 350 CZK                  YLE Starters   1.050 CZK
CB CAE                 4 150 CZK                  YLE Movers    1.150 CZK
CPE                  4 450 CZK                  YLE Flyers    1.200 CZK´
                                    PŘIHLÁŠKA K CAMBRIDGESKÝM ZKOUŠKÁM JARO 2012

REGISTRACE                                       POZDNÍ REGISTRACE (datum a poplatek)
KET         24.06.2012                                                        700 CZK
PET         29.04.2012
CB PET        26.06.2012                       BEC P/V/       12.06.2012
CB PET        31.07.2012                       BEC H         29.05.2012
CPE         07.10. 2012                      YLE Starters     11.05.2012
CB CAE        26.06.2012                       YLE Movers      11.05.2012
CB CAE        31.07.2012                       YLE Flyers      11.05.2012
CAE         22.04.2012
CB KET        31.07.2012
FCE         22.04.2012
FCE         01.05.2012
CB FCE        03.07.2012
CB FCE        31.07.2012
PODMÍNKY REGISTRACE

1. Registrace je platná v případě, že je přihláška řádně vyplněna, podepsána, zkouška uhrazena a kopie dokladu o zaplacení přiložena k přihlášce a přihláška je v
termínu dodána na adresu Cambridge Exams Center.
2. Termíny písemné části zkoušek jsou pevně stanoveny University of Cambridge ESOL a nelze je měnit. Termíny ústních částí určuje Cambridge Exams Center.
3. Potvrzení o registraci a přesném čase zkoušky obdržíte emailem jeden týden před konáním zkoušky. V případě, že potvrzení neobdržíte do
stanoveného termínu, neprodleně kontaktujte Cambridge Exams Center.
4. Přihlášení na zkoušku je závazné. Není možné zkoušku zrušit či měnit na jiný termín.
5. V případě, že kandidát onemocní, má nárok na vrácení 50% poplatku za zkoušku. Kandidát musí v tom případě podat písemnou žádost na
pobočce Cambridge Exams Center, a to do nejpozději do 7 dnů od data písemné části zkoušky. U žádosti musí být přiloženo vyjádření lékaře. Na pozdější žádosti
nebo žádosti bez vyjádření lékaře nebude brán zřetel.
6. Kandidát může zrušit přihlášení na zkoušku před termínem uzávěrky registrace. V tom případě mu je vyplacena celá výše poplatku za zkoušku.
7. V případě, že se kandidát nedostaví na zkoušku nebo zkoušku nesloží, nevzniká kandidátovi nárok na vrácení poplatku za zkoušku.
8. V případě zvláštních potřeb je nutné kontaktovat pobočku v Brně nebo v Ostravě a to před koncem registrace.
9. Cambridge Exams Center, s.r.o. se zavazuje organizačně zajistit zkoušku v daném místě za předpokladu, že je ke zkoušce přihlášen dostatečný počet zájemců.
10. Záznamové archy jsou vyhodnocovány University of Cambridge ESOL a není možné do nich nahlédnout


SOUHLAS

Chci se přihlásit na zvolenou zkoušku a potvrzuji, že:
1. Souhlasím s podmínkami registrace a bude dodržovat předpisy a Cambridge ESOL a Cambridge Exams Center opatření.
2. Souhlasím s průběhem zkoušky od registrace až po obdržení certifikátu a souvisejícími termíny.
3. Souhlasím s poskytnutím Cambridge Exams Center předat své osobní údaje (jméno a datum narození), za účelem registrace ke Cambridge ESOL
4. Zavazuji se uhradit poplatek za zkoušku do konce registračního období dle podmínek registrace.
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro interní účely Cambridge Exams Centra a na zápis do University of Cambridge angličtiny pro mluvčí jiných jazyků
(ESOL).


ZPŮSOB PLATBY
Bankovním převodem: Cambridge Exams Center číslo účtu: 239626224/0300 Variabilní symbol: vaše datum narození / DDMMRRRR / formát.
Platba musí být připsaná na náš účet nejpozději v poslední den registrací, a proto je nutné
provést platbu alespoň 3 pracovní dny předem.
Peníze: Cambridgeské zkoušky Centrum, Zámecké náměstí 47, 738 01 Frýdek-Místek
Poštovní poukázkou: (typ A) Jako variabilní symbol uveďte datum narození kandidáta

Kandidát nebude zaregistrován bez on / ona přiloženého platného dokladu o zaplacení(odnímatelný proužek na poště, kopie
výpisu z banky, nebo bankovním převodem akreditovaný Vaší banky) na přihlášce.
V případě pozdních registracích konzultujte platbu s příslušným centrem.
My nepřijímáme platby do sběrného / samoobslužného boxu.
V případě, že poplatek za zkoušku platí zaměstnavatel, uveďte Vaše jméno instituce:


UPOZORNĚNÍ
Cambridge Exams Center podnikne všechny přiměřené kroky pro zajištění kontinuity služeb. Rádi bychom vás upozornili, že nemůžeme nést zodpovědnost za
jakákoliv přerušení způsobená okolnostmi mimo naši kontrolu. Pokud budou zkoušky nebo jejich výsledky přerušené, zrušené nebo opožděné, budeme usilovat
o navrácení se k našemu standardu v co nejkratší době. Centrum Exams Cambridge umožní vrácení registračního poplatku, nebo opakovaní zkoušky v jiném
termínu.

Podpis kandidáta                              Datum

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:19
posted:5/16/2012
language:Czech
pages:2
fanzhongqing fanzhongqing http://
About