Docstoc

Katalog_Fest_dyt_chytania_2011-04-28_30_stanom_na_22_kvitna_12-00

Document Sample
Katalog_Fest_dyt_chytania_2011-04-28_30_stanom_na_22_kvitna_12-00 Powered By Docstoc
					1 А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА  Стенд №1 0 2
 Видавництво
1 A-BA-BA-GA-LA-MA-GA  Stand №1 0 2
 Publishing House
2 АВЕРС             Стенд №1 4 0
 Видавництво
2 AVERS              Stand №1 4 0
3 АГЕНЦІЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ НАТАЛІЇ ДЯЧУК «РУНА» ®
                 Стенд №1 0 6
   ●
3 NATALIA DIACHUK’S AGENCY OF FOREIGN LANGUAGES
 “RUNA” ®                Stand №1 0 6
                             ●
                        ●4 АНГЕЛЯТКО АНГЕЛЯТКОВА НАУКА      Стенд №1 4 4
 Розвивально-пізнавальні журнали для дошкільнят і
 молодших школярів
4 ANHELYATKO ANHELYATKOVA NAUKA  Stand №1 4 4
 Children’s Magazine
5 АПРІОРІ
 Видавництво
5 APRIORI
 Publishing house
6 АСТ-ПРЕС-УКРАЇНА        Стенд №1 1 9
 Видавництво
6 AST-PRESS-UKRAINE  Stand №1 1 9
 Publishing house
7 БАО         Стенд №1 0 5
 Видавництво
7 BAO         Stand №1 0 5
 Publishing house
8 БУКВОЇД       Стенд №1 2 5
 Мережа книгарень
8 BUKVOYID       Stand №1 2 5
 Bookstores network
9 БУКРЕК        Стенд №1 2 4
 Видавничий дім
9 BUKREK                      Stand №1 2 4
 Publishing House
10 ВЕСЕЛКА                   Стенд №1 1 1
 Національне видавництво дитячої літератури
10 VESELKA                     Stand №1 1 1
 National publishing house of child’s literature
11 ВИДАВНИЦТВО СТАРОГО ЛЕВА  Стенд №1 4 1
 Видавництво
11 OLD LION PUBLISHING HOUSE  Stand №1 4 1
 Publishing house
12 ГРАНІ-Т           Стенд №1 3 5
 Видавництво
12 GRANI-T      Stand №1 3 5
 Publishing house
13 ДОБРА ЧИТАЛЬНЯ   Стенд №1 3 2
 Видавництво
13 DOBRA CHYTAL’NYA  Stand №1 3 2
 Publishing house
14 ДОВІРА      Стенд №1 3 3
 Видавництво
14 DOVIRA      Stand №1 3 3
 Publishing House
15 ЕГМОНТ УКРАЇНА  Стенд №1 4 3
 Видавництво
15 EGMONT UKRAINE              Stand №1 4 3
 Publishing House
16 ЄВРОСВІТ                 Стенд №1 2 3
 Спільне українсько-німецьке підприємство
16 YEVROSVIT                 Stand №1 2 3
 General Ukrainian-German Enterprise
17 ЗНАЙКА                  Стенд №1 2 1
 Магазин
18 ЗОРЯНА КАЗКА   Стенд №1 2 9
 Видавництво
18 ZORYANA KAZKA   Stand №1 2 9
 Publishing house
19 КАЗКА          Стенд №1 0 4
 Видавництво
19 KAZKA          Stand №1 0 4
 Publishing house
20 КНИЖКОВІ ДЖЕРЕЛА    Стенд №1 0 9
 Книготорговельна фірма
20 KNYZHKOVI DZHERELA   Stand №1 0 9
 Book Trading Firm
21 КОМІКС УКРАЇНА  Стенд №1 3 8
 Видавництво
21 COMICS UKRAINE  Stand №1 3 8
 Publishing house
22 КРАЇНА МРІЙ    Стенд №1 2 0
 Видавництво
22 KRAINA MRIY    Stand №1 2 0
 Publishing house
23 МАХАОН-УКРАЇНА  Стенд №1 0 3
 Видавництво
23 MACHAON-UKRAINE  Stand №1 0 3
 Publishing House
24 МІККО       Стенд №1 3 6
 Видавництво
24 MIKKO           Stand №1 3 6
 Publishing
25 НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН  Стенд №1 1 5
 Видавництво
25 NAVCHALNA KNYHA - BOGDAN  Stand №1 1 5
 Publishing House
26 НОВА ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА    Стенд №1 1 2
 Видавництво
26 NOVA DITYACHA LITERATURA   Stand №1 1 2
 Publishing house
27 ПЕППІ            Стенд №1 3 0
 Магазин Розвиваючих Іграшок
28 ПІРАМІДА           Стенд №1 1 6
 Літературна агенція
28 PYRAMIDA           Stand №1 1 6
 Literary Agency
29 РАНОК Львівська філія    Стенд №1 3 1
 Видавництво Львівська філія
29 RANOK              Stand №1 3 1
 Publishing house Lviv departure
30 РОЗУМНА ДИТИНА          Стенд №1 0 1
 Видавничий дім
30 ROZUMNA DYTYNA  Stand №1 0 1
 Publishing house
31 СВІТ ДИТИНИ    Стенд №1 1 3
 Журнал
32 СВІЧАДО      Стенд №1 0 7
 Видавництво
32 SVICHADO               Stand №1 0 7
 Publishing House
33 СЕЙБР-СВІТЛО             Стенд №1 1 0
 Українсько-американський благодійний фонд
33 SABRE-SVITLO             Stand №1 1 0
 Ukrainian-American Charity Fund
34 ТЕЗА       Стенд №1 4 2
 Видавництво
34 TEZA       Stand №1 4 2
 Publishing House
35 ТОРСІНГ ПЛЮС   Стенд №1 0 8
 Видавництво
35 TORSING PLUS           Stand №1 0 8
 Publishing house
36 УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯСтенд №1 2 2
 Громадська організація
36 UKRAINIAN LIBRARY ASSOCIATION  Stand №1 2 2
 NGO
37 УМНІЧКА      Стенд №1 1 7
 Виробник іграшок
38 УРБІНО      Стенд №1 2 6
 Видавництво
38 URBINO      Stand №1 2 6
 Publishing
39 ФАКТОР       Стенд №1 3 7
 Видавничий будинок
39 FACTOR       Stand №1 3 7
 Publishing House
40 ХЕЛЕН ДОРОН     Стенд №1 3 4
 Рання Англійська
40 HELEN DORON    Stand №1 3 4
 Early English
41 АҐРАФКА
 Творча майстерня42 АРТКЛАС
 Журнал
43 АХ СІГУТЕ
 Художник


44 БАЛУХ СВІТЛАНА
 Художник


45 БІЛЕТІНА КАТЕРИНА
 Художник


46 БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ
 ФРАНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. ЛЬВОВА
47 БУДИНОК ШКОЛЯРІВ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ
 М. ЛЬВОВА
48 ВЕСНА
 Видавничий дім
48 VESNA
 Publishing House
49 ВІДДІЛ ОСВІТИ ГАЛИЦЬКОГО РАЙОНУ М. ЛЬВОВА
50 ВІДДІЛ ОСВІТИ ЗАЛІЗНИЧНОГО РАЙОНУ М. ЛЬВОВА
51 ВІДДІЛ ОСВІТИ ЛИЧАКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.
 ЛЬВОВА
52 ВІДДІЛ ОСВІТИ СИХІВСЬКОГО РАЙОНУ М. ЛЬВОВА
53 ВІДДІЛ ОСВІТИ ФРАНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.
 ЛЬВОВА
54 ВІДДІЛ ОСВІТИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.
 ЛЬВОВА
55 ВСЕ О ДЕТЯХ
 Портал
55 VSE O DETYAH
 Portal
56 WOOLiK
 Творча майстерня
57 ГАЛИЦЬКЕ ЮНАЦТВО
 Львівський міський координаційно-методичний центр
58 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
 ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНСТРАЦІЇ
59 DANCING CITY
 Танцювальний проект
60 ДЖАНІКЯН АРСЕН
 Художник


61 ДУДНИК КАТЕРИНА
 Художник


62 ЕЛЕФАНТ
 Студія сучасного танцю
63 ІНКЛЮЗ
 Фабрика анімації
63 INKLIUZ
  Аnimation factory
64 ІНТЕР ТУР
 Туристична компанія
64 INTER TOUR
 Travel company
65 КВАША ОЛЬГА
 Художник


66 КЛИМЕНКО ОЛЕКСАНДР
 Художник


67 КЛЮЧКОВСЬКА ІВЕТТА
 Художник


68 КОВАЛЬЧУК ВІКТОРІЯ
 Художник


69 ЛАВРО КОСТЬ
 Художник


70 ЛИЦАРСЬКИЙ ОРДЕН ПАЛАДИНІВ
 Спілка молоді Нове покоління
70 KNIGHT’ ORDER OF PALADINS
 Youth society New generation
71 ЛИЧАКІВСЬКИЙ БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ
 ТВОРЧОСТІ
72 ЛУНЬОВА ТЕТЯНА
 Художник


73 ЛЬВІВСЬКА ДИТЯЧА ШКОЛА НАРОДНИХ МИСТЕЦТВ
74 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ
74 LVIV REGIONAL CHILDREN’S LIBRARY
75 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК
76 ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ КОЛЕДЖ
 ДЕКОРАТИВНОГО УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА ІМ. І.
 ТРУША
77 МАРКЕЛОВА НАДЯ
 Художник


78 МАЦЬОПА
 Родинний центр
79 МУЗЕЙ ІДЕЙ
 Львівська міська громадська організація
80 НАНАШКО
 Компанія добрих послуг Фонд Наступна планета
80 NANASHKO
 Good services
81 НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ДЛЯ ДІТЕЙ
81 NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE FOR CHILDREN
82 НОВИЙ АКРОПОЛЬ
 Громадська організація
82 NEW ACROPOLIS
 Cultural movement
83 OPEN WORLD
 Мовний клуб
83 OPEN WORLD
 Family Language
84 ПАЛЕНКО МАКСИМ
 Художник


85 ПЕРО
 Видавництво
85 PERO
 Publishing House
86 ПЕТРЕНКО-ЗАНЕВСЬКА ГАЛИНА
 Художник


87 ПЕТРЕНКО-ЗАНЕВСЬКИЙ ОЛЕГ
 Художник


88 РОМАНІВ УЛЯНА
 Художник-реставратор
88 ROMANIV ULIANA
 Art restorer
89 РУДСЬКА МАРИСЯ
 Художник


90 РУНІКА
 Книгарня
90 RUNIKA
 Bookstore
91 СВІТЛИЦЯ
 Фольклорно-етнографічна студія Центр творчості дітей та
 юнацтва Галичини
92 SIRIUS
 Центр сучасної хореографії
92 SIRIUS
  Centre of contemporary dance
93 СОНЯШНИК
  Дитяча творча майстерня Центру дитячої та юнацької
  творчості Залізничного району м. Львова
94 ТЄПТЯЄВА ЛІЛІЯ
 Художник


95 УДЮМК ГАЛИЦЬКОГО РАЙОНУ М. ЛЬВОВА
96 УДЮМК ЗАЛІЗНИЧНОГО РАЙОНУ М. ЛЬВОВА
97 УДЮМК ЛИЧАКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. ЛЬВОВА
98 УДЮМК СИХІВСЬКОГО РАЙОНУ М. ЛЬВОВА
99 УДЮМК ФРАНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. ЛЬВОВА
100УДЮМК ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. ЛЬВОВА
101    УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВИДАВЦІВ ТА
 КНИГОРОЗПОВСЮДЖУВАЧІВ
 Благодійна організація
101UKRAINIAN ASSOCIATION OF PUBLISHERS AND BOOK
 DISTRIBUTORS
 Public Organization
102   УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ, СІМ’Ї ТА СПОРТУ
 ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
103УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
104  УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ’Ї ТА МОЛОДІ
 ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
105                УС СОФІЯ
 Художник


106            ФРОЛОВА ТЕТЯНА
 Автор
107             ХРАПОВ СЕРГІЙ
 Художник


108  ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ
 ЗАЛІЗНИЧНОГО РАЙОНУ М. ЛЬВОВА109ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ МЖК-1
 СИХІВСЬКОГО РАЙОНУ М. ЛЬВОВА
110ЦЕНТР ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА ГАЛИЧИНИ
111ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ДИТЯЧА БІБЛІОТЕКА МІСТА
 ЛЬВОВА
112           ЧЕРНИШЕВА СВІТЛАНА
 Художник


113                ЧУДО ТУР
 Туристична компанія
113             THE WONDER TOUR
 Tour agency
114      ШТАНКО КАТЕРИНА
 Художник
115     БАЧИНСЬКИЙ АНДРІЙ

115      BACHYNSKYY ANDRIY


116          БІЧУЯ НІНА

116         BICHUYA NINA


117     ВДОВИЧЕНКО ГАЛИНА117     VDOVYCHENKO HALYNA

118        ВЕСНА ОКСАНА

118        VESNA OKSANA


119       ВОРОНИНА ЛЕСЯ119       VORONYNA LESYA
120    ГАВРОШ САШКО120    HAVROSH SASHKO
121    ГАМАДА РОМАН

121     GAMADA ROMAN


122  ГОРБАЧЕВСЬКИЙ ЮРІЙ

122  GORBACHEVSKYY YURIY


123      ГОЯН ЯРЕМА

123     GOYAN YAREMA


124     ГРИДІН СЕРГІЙ

124     GRYDIN SERGIY


125  ДУМАНСЬКА ОКСАНА

125   DUMANS`KA OKSANA
126  ЕСАУЛОВ ОЛЕКСАНДР

126   ESAULOV OLEXANDR

127    ІЛЬЧЕНКО ОЛЕСЬ127     IL’CHENKO OLES’

128   ЙОДІШЮС ПАУЛЮС

128    JUODIŠIUS PAULIUS

129     КАЛИНЕЦЬ ІГОР129    KALYNETS VIKTOR

130    КЛИМЧУК ВІТАЛІЙ
130    KLYMCHUK VITALIY


131  КОСМОВСЬКА БАРБАРА

131   KOSMOVSKA BARBARA


132  КРАЧКОВСЬКА НАТАЛЯ
132   KRACHKOVSKA NATALYA

133     КРОТЮК ОКСАНА

133     KROTYUK OKSANA


134       КРУК ГАЛИНА134       KRUK HALYNA

135  КЯСТУТІС КАСПАРАВІЧЮС

135  KESTUTIS KASPARAVICIUS

136      ЛІРНИК САШКО

136      LIRNYK SASHKO


137      Луцишин Наталя
137      Lutsyshyn Natalia
138       ЛУЧУК ІВАН138      LUCHUK IVAN

139    ЛЮДКЕВИЧ МАРІЯ

139   LYUDKEVYCH MARIYA


140    МАЛЕТИЧ НАТАЛІЯ

140   MALETYCH NATALIYA


141     МАЛИК ГАЛИНА

141      MALYK GALYNA


142  МАТВІЄНКО КОСТЯНТИН142  MATVIENKO KOSTANTYN

143   МОРОЗЕНКО МАРІЯ

143    MOROZENKO MARIYA


144   ОНИЩУК КАТЕРИНА
144  ONYSCHUK KATERYNA


145  ПАВЛИЧКО ДМИТРО

145  PAVLYCHKO DMYTRO


146  ПАНЧИШИН ЛЮБОВ
146  PANCHYSHYN LYUBOV
147   САВКА МАРЯНА147   SAVKA MAR’YANA

148    САЄНКО ЛЕСЯ

148    SAYENKO LESYA
149     СКИБА РОМАН

149     SKYBA ROMAN


150   СЛОНИК-ДЗВОНИК


151  СТЕПАНЕНКО ВАСИЛЬ

151   STEPANENKO VASYL`


152     ТЕРЕН ВІКТОР

152     TEREN VIKTOR


153    ТРОХИМ НАТАЛЯ

153    TROHYM NATALYA


154   ФЕШОВЕЦЬ ОЛЕНА

154    FESHOVETS OLENA


155  ХЛЕБІНСКАЙТЕ СІГУТЕ
155  CHLEBINSKAJTE SIGUTE

156    ЧУМАРНА МАРІЯ

156   CHUMARNA MARIYA


157  ЯКУБОВСЬКА МАРІЯ

157  YAKUBOVS`KA MARIYA
Indexes

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:13
posted:5/16/2012
language:
pages:83
fanzhongqing fanzhongqing http://
About