Docstoc
EXCLUSIVE OFFER FOR DOCSTOC USERS
Try the all-new QuickBooks Online for FREE.  No credit card required.

color_laserjet_printers

Document Sample
color_laserjet_printers Powered By Docstoc
					COLOR LASER PRINTERS                                  SUGGESTED RETAIL PRICE : April 2009

COLOR LASER PRINTERS : print speed 5 -12 ppm

FUJI XEROX : DocuPrint C3055DX

 “Color Printer A3 ·ÕèÃÒ¤Ò¶Ù¡·ÕèÊØ´!!!”
                                                                                 A3
  3 Years Warranty                                                                       size
 (onsite by Fuji Xerox)


Model                                      DocuPrint C3055DX
Part Number                                  X1-DPC3055DX
Speed / PPM                              Color : 8 ppm / Black : 35 ppm
Processor                                Power PC 603e 350 MHz
Resolution                                   9600x600 dpi
Memory Std./Max.                               256 MB / 640 MB
Printer Language                     PCL 6 / PCL 5e / Adobe PostScript Level 3, FX-PDF ESC/P

Media Input                           tray 1 : 250-sheets / Bypass tray : 155-sheets
Media Output Capacity                          500-sheets standard tray face down
Media Sized                              A3 / A4 / Legal / Letter / Envelope
Interface                          IEEE1284 Parallel / USB 2.0 / Ethernet 10/100 Base TX
Feature                                     Duplex Printing

SRP                                           72,900

HP COLOR LASERJET PRINTERS CP 1215
  1 Years Warranty
   (Return to HP)


Model                                 HP Color LaserJet CP1215
Part Number                                  H1-CC376A
Speed / PPM                              12 ppm-Black / 8 ppm-Color
Processor                                    264 MHz
Memory                                   16 MB-standard
Resolution                             600x600 dpi / HP ImageRet 2400
Memory Std. / Max.                               16 MB RAM
Paper                            Input : 150-sheet / Output : 125-sheet output bin
Media Sized                        Letter/Legal/executive/envelopes (no.10, Monarch)
Interface                                 Hi-Speed USB 2.0

SRP                                        12,990

SAMSUNG COLOR LASER
PRINTERS CLP-315 (black)

  3 Years Warrantys
    by SAMSUNG
Model                                      SAMSUNG CLP-315
Part Number                                       S3-CLP315
Speed / PPM                      Color : Up to 4 ppm (A4/letter) / Black : 16 ppm (A4) 17 ppm (letter)
Processor                                         360MHz
Resolution                                      2400 x 600 dpi
Memory Std. / Max.                                     32 MB
Paper Input                                       150-sheet
Paper Output                                     100-sheet tray
Media Sized                Envelopes,Labels,Card Stock,Transparency Papers(Pre-printed,Glossy,Punched,Recycled)
Emulation                               SPL-C (Samsung Printer Language)
Interface                                     Hi-speed USB 2.0

SRP                                            7,467
                                   ÃÒ¤Ò¨Ó˹èÒ·Ñé§ËÁ´ÂѧäÁèÃÇÁÀÒÉÕÁÙŤèÒà¾ÔèÁ 7% : ºÃÔÉÑ·¢ÍʧǹÊÔ·¸Ôì㹡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§â´ÂäÁèµèéͧá¨é§ãËé·ÃÒºÅèǧ˹éÒ
                                                            ÃÇÁ·Ñ駢éͼԴ¾ÅÒ´¢Í§ÃÒÂÅÐàÍÕ´µèÒ§æ Íѹà¹×èͧÁÒ¨Ò¡¡ÒþÔÁì ¾
                                      All Prices and Specification Subject To Change Without Prior Notice and Excluding Vat 7%
SUGGESTED RETAIL PRICE : April 2009

COLOR LASER PRINTERS : print speed 5 -12 ppm
 FUJI XEROX DocuPrinter C1110 / C1110B
   3 Years Warranty
 (return to Fuji Xerox)
Model                 FUJI XEROX DocuPrint C1110                         FUJI XEROX DocuPrint C1110B
Part Number                    X1-DPC1110                                  X1-DPC1110B
Speed / PPM              Color : 12 ppm / Black : 16 ppm                       Color : 12 ppm / Black : 16 ppm
Processor                      333 MHz                                    333 MHz
Resolution            600x600 dpi/ 9600 X600 dpi (enchanced)                   600x600 dpi/ 9600 X600 dpi (enchanced)
Memory Std. / Max.               128 MB / 640 MB                                128 MB / 640 MB
Paper Input             250 sheet tray / manual feed 1 sheet                    250 sheet tray / manual feed 1 sheet
Paper Output                 150 sheet face down                              150 sheet face down
Media Sized                  A4 / A5 /B5 / Letter                             A4 / A5 /B5 / Letter
Interface              USB 2.0 / Ethernet 10/100 Base-TX                               USB 2.0


SRP                        11,490                                     6,533

HP COLOR LASERJET PRINTERS
CP 1515n & CP1518


  3 Years Warranty
   (Return to HP)


Model               HP Color LaserJet CP1515n Printer                      HP Color LaserJet CP1518ni Printer
Part Number                    H1-CC377A                                    H1-CC378A
Print Speed                          (A4 and letter) Black : up to 12 ppm, Color: up to 8 ppm
Resolution                Up to 600 x 600 dpi; HP ImageREt 3600, HP ColorSphere toner, HP edge-enhancement technologies
Processor                                        450 MHz
Memory                                  96 MB, expandable to 352 MB RAM
Paper                          Input : 150-sheet input tray, single-sheet priority feed slot/ output : 125-sheet output bin
Two-sided printing                             Manual (driver support provided)
Paper Sizes              A4, A5, B5(ISO,JIS), letter, legal, executive, 76 x 127 mm to 216 x 356 mm envelopes (No. 10, Monarch )
Paper Types         Paper (bond, color, glossy, photo, plain, preprinted, prepunched, recycled, rough), transparencies, labels, envelopes, cardstock
Interfaces         Hi-Speed USB 2.0 port; 10/100 Base-TX with RJ-45 connector           Hi-Speed USB 2.0 port; 10/100 Base-TX with RJ-45
                                                connector; 1 PictBridge port, 4 Secure Digital/Multimedia Card slots

SRP                        13,890                                      17,000


 COLOR LASER PRINTERS : print speed 12-15 ppm
 HP COLOR LASERJET 2025 series PRINTERS


  1 Years Warranty
  (Onsite Service) Model                   HP Color LaserJet CP2025                           HP Color LaserJet CP2025N
 Part Number                    H1-CB493A                                   H1-CB494A
 Speed                           Black & white / color : up to 21 ppm, letter; up to 20 ppm, A4
 Resolution                              Up to 600 by 600 dpi; HP ImageREt 3600
 Memory                     128 MB Ram std, expandable to 384 MB RAM via one open 144-pin DDR2 DIMM slot
 Paper Input                      50-sheet multipurpose tray 1, 250-sheet tray 2, optional 250-sheet tray 3
 Paper Output                                  150-sheet output bin
 Two-sided printing                                   Manual
 Paper Sizes           Multipurpose tray 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), 16K, 10 by 15 cm; letter, legal, executive, postcards, envelopes, custom
                 Input trays 2 and 3 : A4, A5, A6, B5 (JIS), 16K, 10 by 15 cm; letter, legal, executive, postcards, envelopes, custom
                         Automatic duplexer : A4, B5 (JIS), 182 mm by 257 mm; letter, legal, 8.5 by 13 in
 Interraces                  Hi-speed USB 2.0 port              Hi-speed USB 2.0 / built-in Ethernet/Fast Ethernet networking
 languages and fonts             HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript level 3 emulation; fonts : 80 scalable TrueType fonts

 SRP                        20,590                                     26,190
                                     ÃÒ¤Ò¨Ó˹èÒ·Ñé§ËÁ´ÂѧäÁèÃÇÁÀÒÉÕÁÙŤèÒà¾ÔèÁ 7% : ºÃÔÉÑ·¢ÍʧǹÊÔ·¸Ôì㹡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§â´ÂäÁèµèéͧá¨é§ãËé·ÃÒºÅèǧ˹éÒ
                                                             ÃÇÁ·Ñ駢éͼԴ¾ÅÒ´¢Í§ÃÒÂÅÐàÍÕ´µèÒ§æ Íѹà¹×èͧÁÒ¨Ò¡¡ÒþÔÁì ¾
                                       All Prices and Specification Subject To Change Without Prior Notice and Excluding Vat 7%
COLOR LASER PRINTERS                                 SUGGESTED RETAIL PRICE : April 2009

 COLOR LASER PRINTERS : print speed 12-15 ppm
 HP COLOR LASERJET 2025 series PRINTERS 1 Years Warranty
 (Onsite Service)Model                HP Color LaserJet CP2025DN                          HP Color LaserJet CP2025X
Part Number                  H1-CB495A                                   H1-CB496A
Speed                         Black & white / color : up to 21 ppm, letter; up to 20 ppm, A4
Resolution                            Up to 600 by 600 dpi; HP ImageREt 3600
Memory                   128 MB Ram std, expandable to 384 MB RAM via one open 144-pin DDR2 DIMM slot
Paper Input         50-sheet multipurpose tray 1, 250-sheet tray 2,            50-sheet multipurpose tray 1, 250-sheet tray 2,
                    optional 250-sheet tray 3                  optional 250-sheet tray 3 / 250-sheet tray 3
Paper Output                                150-sheet output bin
Two-sided printing                                Automatic
Paper Sizes        Multipurpose tray 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), 16K, 10 by 15 cm; letter, legal, executive, postcards, envelopes, custom
              Input trays 2 and 3 : A4, A5, A6, B5 (JIS), 16K, 10 by 15 cm; letter, legal, executive, postcards, envelopes, custom
                      Automatic duplexer : A4, B5 (JIS), 182 mm by 257 mm; letter, legal, 8.5 by 13 in
Interraces                     Hi-speed USB 2.0 / built-in Ethernet/Fast Ethernet networking
languages and fonts           HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript level 3 emulation; fonts : 80 scalable TrueType fonts

SRP                      35,490                                     39,190

HP COLOR LASERJET PRINTERS
CL3235 , CL3235N 3 Years Warranty
   (on site)


Model                HP Color LaserJet CL3235                           HP Color LaserJet CL3235N
Part Number                 H1-CC468A                                    H1-CC469A
Speed / PPM                 up to 30 ppm                                   up to 30 ppm
Resolution                up to 1200 x 600 dpi                              up to 1200 x 600 dpi
Memory Std. / Max.            256MB / Max 1 GB                                256 MB / Max 1 GB
Paper Input              350-sheet up to 850-sheet                           350-sheet up to 850-sheet
Paper Output                 250-sheet                                    250-sheet
Media Sized          A4, A5, B5 (JIS), envelopes (B5, C5, DL)                   A4, A5, B5 (JIS), envelopes (B5, C5, DL)
Special Feature      Duplex Printing :Manual (driver support provided)            Duplex Printing :Manual (driver support provided)
Interface                Hi-Speed USB 2.0 port                   HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet port,
                                                    one Hi-Speed USB 2.0 port, EIO slot
Language       HP PCL 6, 5c, HP PS 3 emulation, direct PDF printing v 1.4        HP PCL 6, 5c, HP PS 3 emulation, direct PDF printing v 1.4


SRP                     34,100                                      39,290

HP COLOR LASERJET PRINTERS
CL3235DN 3 Years Warranty
   (on site)


Model                                HP Color LaserJet CL3235DN
Part Number                                   H1-CC470A
Speed / PPM                                   up to 30 ppm
Resolution                                 up to 1200 x 600 dpi
Memory Std. / Max.                             384 MB / Max 1 GB
Paper Input                               350-sheet up to 850-sheet
Paper Output                                   250-sheet
Media Sized                           A4, A5, B5 (JIS), envelopes (B5, C5, DL)
Special Feature                       Duplex Printing : Automatic (standard)
Interface                         HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet port,
                                one Hi-Speed USB 2.0 port, EIO slot
Language                       HP PCL 6, 5c, HP PS 3 emulation, direct PDF printing v 1.4


SRP                                       53,590
                                  ÃÒ¤Ò¨Ó˹èÒ·Ñé§ËÁ´ÂѧäÁèÃÇÁÀÒÉÕÁÙŤèÒà¾ÔèÁ 7% : ºÃÔÉÑ·¢ÍʧǹÊÔ·¸Ôì㹡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§â´ÂäÁèµèéͧá¨é§ãËé·ÃÒºÅèǧ˹éÒ
                                                          ÃÇÁ·Ñ駢éͼԴ¾ÅÒ´¢Í§ÃÒÂÅÐàÍÕ´µèÒ§æ Íѹà¹×èͧÁÒ¨Ò¡¡ÒþÔÁì ¾
                                    All Prices and Specification Subject To Change Without Prior Notice and Excluding Vat 7%
SUGGESTED RETAIL PRICE : April 2009

COLOR LASER PRINTERS : print speed 12-20 ppm
OKI LED Color Laser Printer C3300n : A4 size
 New Technology-Digital LED Colour
 printer : speed 12-20 ppm
                        A4
    3 Years Warranty            size
   3 Year Onsite Service
 Print Head Lifetime Warranty


Model                            OKI C3300n
Speed / PPM                    Color : 12 ppm / Black : 16 ppm
Processor                            200 MHz
Resolution                1200x600 dpi with ProQ2400 Multi-level technology
Memory Std. / Max                        32 MB
Printer language                Windows / Mac Host based printing system
Media Input                  Tray 1: 250 sheets / Bypass tray : 1 sheet
Media Output                 Face down : 150 sheets / Face up : 1 sheet
Media sized             A4 / A5 / A6 / B5 / Label / Custom size (up to 355.6mm length)
Duplex                         Manual Duplex Printing
Interface                    Hi-Speed USB & 10/100-Tx Ethernet

SRP inc. Vat                         9,900

OKI LED Color Laser Printer C5600n : A4 size
OKI LED Color Laser Printer C5700n : A4 size
 New Technology-Digital LED Colour
 printer : speed 12-20 ppm

                                                                               A4
    3 Years Warranty
   3 Year Onsite Service                                                                 size
 Print Head Lifetime Warranty


Model                   OKI C5600n                                   OKI C5700n
Speed / PPM           Color : 20 ppm / Black : 32 ppm                 Color : 20 ppm / Black : 32 ppm
Processor                   200 MHz                            500 MHz
Resolution       1200x600 dpi with ProQ2400 Multi-level technology       1200x600 dpi with ProQ2400 Multi-level technology
Memory Std. / Max             64MB / 320 MB                         256MB / 768 MB
Printer language      Windows / Mac Host based printing system              PCL XL/ PCL 5c/ PostScript3 / SIDM
Media Input         Tray 1: 300 sheets / Bypass tray : 100 sheet          Tray 1: 300 sheets / Bypass tray : 100 sheet
Media Output        Face down : 250 sheets / Face up : 100 sheet          Face down : 250 sheets / Face up : 100 sheet
Media sized            A4 / A5 / A6 / B5 / Label / Envelope / Transparencies / Custom size (up to 1200mm length)
Duplex                    Optional                            Optional
Interface           Hi-Speed USB & 10/100-Tx Ethernet                Hi-Speed USB & 10/100-Tx Ethernet

SRP inc. Vat                24,900                                     32,900

OKI LED Color Laser Printer C5800n : A4 size
OKI LED Color Laser Printer C5900n : A4 size

 New Technology-Digital LED Colour
 printer : speed 12-20 ppm

                                                                            A4
    3 Years Warranty
   3 Year Onsite Service                                                              size
 Print Head Lifetime Warranty


Model                   OKI C5800n                                   OKI C5900n
Speed / PPM           Color : 26 ppm / Black : 32 ppm                 Color : 26 ppm / Black : 32 ppm
Processor                   200 MHz                            500 MHz
Resolution       1200x600 dpi with ProQ2400 Multi-level technology       1200x600 dpi with ProQ2400 Multi-level technology
Memory Std. / Max             64MB / 320 MB                         256MB / 768 MB
Printer language      Windows / Mac Host based printing system              PCL XL/ PCL 5c/ PostScript3 / SIDM
Media Input         Tray 1: 300 sheets / Bypass tray : 100 sheet          Tray 1: 300 sheets / Bypass tray : 100 sheet
Media Output        Face down : 250 sheets / Face up : 100 sheet          Face down : 250 sheets / Face up : 100 sheet
Media sized            A4 / A5 / A6 / B5 / Label / Envelope / Transparencies / Custom size (up to 1200mm length)
Duplex                    Optional                            Optional
Interface           Hi-Speed USB & 10/100-Tx Ethernet                Hi-Speed USB & 10/100-Tx Ethernet

SRP inc. Vat                28,900                                     37,900

                                ÃÒ¤Ò¨Ó˹èÒ·Ñé§ËÁ´ÂѧäÁèÃÇÁÀÒÉÕÁÙŤèÒà¾ÔèÁ 7% : ºÃÔÉÑ·¢ÍʧǹÊÔ·¸Ôì㹡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§â´ÂäÁèµèéͧá¨é§ãËé·ÃÒºÅèǧ˹éÒ
                                                        ÃÇÁ·Ñ駢éͼԴ¾ÅÒ´¢Í§ÃÒÂÅÐàÍÕ´µèÒ§æ Íѹà¹×èͧÁÒ¨Ò¡¡ÒþÔÁì ¾
                                  All Prices and Specification Subject To Change Without Prior Notice and Excluding Vat 7%
   COLOR LASER PRINTERS                                    SUGGESTED RETAIL PRICE : April 2009

    COLOR LASER PRINTERS : print speed 15-21 ppm
   HP COLOR LASERJET
   CM2320 MFP SERIES PRINTERS     3 Year Warranty
    (Onsite service by HP)                                                                   Printing with
                                                                               Photo memory cards

   Model                    CM2320n                 CM2320nf MFP                  CM2320fxi MFP
   Part                    H1-CC434A                 H1-CC436A                H1-CC435A
   Print / Copy Speed                       Black and White / Color : Up to 21 ppm, letter (20 ppm, A4)
   Resolution                              600 by 600 dpi; HP ImageREt 3600 technology
   Copying :            Instant-on copy, duplex copy, up to 99 multiple copies, scan once print many, collation, reduce/enlarge form 25 to 400%
   Scanning :               High depth-of-focus CCD scanner with instant-on LED illumination captures high quality images, 3-D objects
   Faxing :                    NO               Up to 33.6 kbps, duplex fax receive, FaxTel, private receive, auto reduction,
    Memory                                    160 MB, expandable to 416 MB
   Paper Handing           Input : 50-sheet ADF, 50-sheet multipurpose tray 1, 250-sheet tray 2,      Input : 50-sheet ADF, 50-sheet multipurpose
                                optional 250-sheet tray 3                  tray 1, 250-sheet tray 2, 50-sheet ADF,
                                                                 50-sheet multipurpose tray 1,
                                                                250-sheet tray 2, 250-sheet tray 3 /
                                       Output : 150-sheet face-down output bin
   2-sided printi &copy             Manual                   Manual                 Automatic
   Sizes               A4, A5, A6, B5 (JIS), 16K, 10 by 15cm; letter, legal, executive, 8.5 by 13 in,3 by 5 in, 4 by 6 in, 5 by 8 in, postcards
   Connectivity        Hi-Speed USB 2.0 port, bulit-in Ethernet / Fast     Hi-Speed USB 2.0 port, bulit-in Ethernet / Fast Ethernet networking,
                       Ethernet networking                      RJ-11 Line-Out port, RJ-11 fax port

   SRP                     32,700                    41,000                     48,500


   Fuji Xerox DocuPrint C2100


      3 Year Warranty
    (onsite by Fuji Xerox)


    Model                                        DocuPrint C2100
    Part Number                                    X1-DPC2100
    Speed / PPM                               Color : 17 ppm / Black : 25 ppm
152  Processor                                      400 MHz
    Resolution                                    9600x600 dpi
    Memory Std. / Max.                                128/640 MB
    Paper handling                Optional : Automatic 2-side printing / Input : bypass 150 sheet/ tray 1 : 250 sheets
                             Optional : tray 2 : 550 sheets Output : 250 sheets standard tray face down
    Media Sized                                Letter/Legal/A4/A5/B4/B5
    Interface                          Ethernet 10/100/Base-TX, USB 2.0, IEEE1284 parallel

    SRP                                           18,598


    Ricoh COLOR LASERJET
    SPC220N, SPC221N                                                                     3 Year Warranty
                                                                                on-site-by Ricoh

    Model                        SPC220N                                    SPC221N
    Part Number                  (Part No. 11SPC220N)                             (Part No. 11SPC221N)
    Print Speed              16 ppm Black / 16 ppm color                       20 ppm Black / 20 ppm color
    Resolution            2400 x 600 dpi equivalent (Fine Mode)                  2400 x 600 dpi equivalent (Fine Mode)
    Memory                      64 MB                                128 up to 640 MB
    Processor                    192 MHz                                 300 MHz
    Languages                      GDI                             PCL5c, PCL6, PS3 emulation
    Media size         A4,B5,A5,B6,A6,Legal,Letter, HLT, Executive, Foolscap,          A4,B5,A5,B6,A6,Legal,Letter, HLT, Executive, Foolscap,
    Paper input            Standard : 250 sheets / bypass : 1 sheet                 Standard : 250 sheets / bypass : 1 sheet
    Paper Output                Standard : 251 sheets                          Standard : 751 sheets
    Interface              USB 2.0, Ethernet 10/100 Base-TX                     USB 2.0, Ethernet 10/100 Base-TX
    Network                      TCP/IP                                  TCP/IP
    Duplex                      Manual                                  Manual
    Duty Cycle                 30,000 pages per month                            30,000 pages per month

    SRP                          9,400                                     22,900

                                        ÃÒ¤Ò¨Ó˹èÒ·Ñé§ËÁ´ÂѧäÁèÃÇÁÀÒÉÕÁÙŤèÒà¾ÔèÁ 7% : ºÃÔÉÑ·¢ÍʧǹÊÔ·¸Ôì㹡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§â´ÂäÁèµèéͧá¨é§ãËé·ÃÒºÅèǧ˹éÒ
                                                                 ÃÇÁ·Ñ駢éͼԴ¾ÅÒ´¢Í§ÃÒÂÅÐàÍÕ´µèÒ§æ Íѹà¹×èͧÁÒ¨Ò¡¡ÒþÔÁì ¾
                                           All Prices and Specification Subject To Change Without Prior Notice and Excluding Vat 7%
SUGGESTED RETAIL PRICE : April 2009

 COLOR LASER PRINTERS : print speed 15-22 ppm
 Samsung Color Laser Printer
 CLP 610ND
 Model                        CLP-610ND
 Part Number                    S3-CLP-610ND
 Speed / PPM                Color : 20 ppm / Black : 20 ppm
 Processor                 SAMSUNG CHORUS3 360MHz
 Resolution                 2400x600 dpi effective output
 Memory Std./Max.                128 MB / Max.384 MB
 Printer Language       PCL5c, PCL 6, SPL-C (SAMSUNG Printer Language Color)
 Paper Input          Input : 250-sheet Cassette, 100-sheet Multi-Purpose Tray
                      Output : 200-sheet Face Down
 Media Sized               A4 / Legal / Custom / Banner Size
 Interface                USB 2.0 / Ethernet 10/100 Base TX

 SRP                           22,897

 COLOR LASER PRINTERS : print speed 22 - 30 ppm

 Ricoh COLOR LASERJET
 SPC222DN

 3 Year Warranty
 on-site-by Ricoh


Model                           SPC222DN
Part Number                     (Part No. 11SPC222DN)
Print Speed                   20 ppm Black / 20 ppm color
Resolution                 2400 x 600 dpi equivalent (Fine Mode)
Memory                         128 up to 640 MB
Processor                         300 MHz
Languages                    PCL5c, PCL6, PS3 emulation
Media size              A4,B5,A5,B6,A6,Legal,Letter, HLT, Executive, Foolscap,
Paper input                 Standard : 250 sheets / bypass : 1 sheet
Paper Output                     Standard : 751 sheets
Interface                USB 2.0, Ethernet 10/100 Base-TX, Pict Bridge
Network                        TCP/IP, AppleTalk
Duplex                            Auto

SRP                               26,000

 Ricoh COLOR LASERJET
 SPC420DN

 3 Year Warranty
 on-site-by Ricoh


Model                          SPC420DN
Part Number                   (Part No. 11SPC4200DN)
Print Speed                  30 ppm Black / 30 ppm color
Resolution                      1200 x 1200 dpi
Memory                  256MB SDRAM expandable to 512MB
Processor                         800 MHz
Languages               RPCS, PCL5c , PCL6 , PostScript Level 3, PDF
Media size                 A4, B5, A5, Letter, Legal, EXE, HLT
Paper input            1 x 550 sheets tray & 1 x 100 Sheets Bypass tray input
Paper Output
Interface                  USB 2.0, Ethernet 10/100 Base-TX
Network                    TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk
Duplex                          Auto

SRP                            51,400

                        ÃÒ¤Ò¨Ó˹èÒ·Ñé§ËÁ´ÂѧäÁèÃÇÁÀÒÉÕÁÙŤèÒà¾ÔèÁ 7% : ºÃÔÉÑ·¢ÍʧǹÊÔ·¸Ôì㹡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§â´ÂäÁèµèéͧá¨é§ãËé·ÃÒºÅèǧ˹éÒ
                                                ÃÇÁ·Ñ駢éͼԴ¾ÅÒ´¢Í§ÃÒÂÅÐàÍÕ´µèÒ§æ Íѹà¹×èͧÁÒ¨Ò¡¡ÒþÔÁì ¾
                          All Prices and Specification Subject To Change Without Prior Notice and Excluding Vat 7%
COLOR LASER PRINTERS                               SUGGESTED RETAIL PRICE : April 2009

COLOR LASER PRINTERS : print speed 22-30 ppm
OKI LED Color Printer C8600n & C8800n    3 Years Warranty
                                                                                A3
   3 Year Onsite Service
 Print Head Lifetime Warranty
                                                                                size

Model                    C8600n                                    C8800n
Speed / PPM                    A4 Color : 26 ppm / Black : 32 ppm / A3 Color : 15 ppm / Black : 17 ppm
Processor                   200 MHz                            500 MHz
Resolution                       1200x600 dpi with ProQ2400 Multi-level technology
Memory Std. / Max               128 MB                          256 MB / 768 MB
Printer language       Windows / Mac Host based printing system                PCL 5c, PCL 6, PostScript
Media Input                        Tray 1: 530 sheets / Bypass tray : 100 sheets
Media Output                       Face down : 250 sheets / Face up : 100 sheets
Media sized       A3 / A4 / A5 / A6 / B5 / Envelopes / Labels / Transparencies / Custom size (up to 1200mm length include Banner)
Duplex                                    Optional
Interface                          Hi-Speed USB 2.0 & 10/100-Tx Ethernet
OS support                             Windows and Mac OS ready

SRP   inc. Vat              69,000                                    99,000


OKI LED Color Printer C9650n    3 Years Warranty
                                                                                A3
   3 Year Onsite Service
 Print Head Lifetime Warranty
                                                                                size

Model                                      C9650n
Speed / PPM                A4 Color : 36 ppm / Black : 40 ppm / A3 Color : 19 ppm / Black : 21 ppm
Processor                                  800 MHz
Resolution                      1200x600 dpi with ProQ2400 Multi-level technology
Memory Std. / Max                           512 MB / 1024 MB
Printer language                       PCL XL / PCL 5c / Adobe Postscript 3
Media Input            Tray 1: 530 sheets / Bypass tray : 230 sheets (Optional High capacity feeder : 1,590 sheets)
                                Maximum capacity: 2,880 sheets
Media Output                       Face down : 500 sheets / Face up : 200 sheets
Media size       A3+ / A3-B5 / Envelopes / Labels / Transparencies / Custom size (up to 328mm width and up to 1200mm length)
Duplex                                    Optional
Interface                     IEEE 1284 Parrallel, Hi-Speed USB 2.0 & 10/100-Tx Ethernet
OS support                             Windows and Mac OS ready

SRP   inc. Vat                               144,500

OKI LED Color Printer C9800GA


    3 Years Warranty
   3 Year Onsite Service
 Print Head Lifetime Warranty
                                                                                A3
                                                                                size

Model                                     C9800GA
Speed / PPM                A4 Color : 36 ppm / Black : 40 ppm / A3 Color : 19 ppm / Black : 21 ppm
Processor                                   1 GHz
Resolution                      1200x1200 dpi with ProQ4800 Multi-level technology
Memory Std. / Max                           256 MB / 1024 MB
Printer language                       PCL XL / PCL 5c / Adobe Postscript 3
Media Input            Tray 1: 530 sheets / Bypass tray : 230 sheets (Optional High capacity feeder : 1,590 sheets)
                                Maximum capacity: 2,880 sheets
Media Output                       Face down : 500 sheets / Face up : 200 sheets
Media size       A3+ / A3-B5 / Envelopes / Labels / Transparencies / Custom size (up to 328mm width and up to 1200mm length)
Advance Feature                          EFI Fiery Color Management
Duplex                                    Optional
Interface                     IEEE 1284 Parrallel, Hi-Speed USB 2.0 & 10/100-Tx Ethernet
OS support                             Windows and Mac OS ready

SRP   inc. Vat                               267,500

                                ÃÒ¤Ò¨Ó˹èÒ·Ñé§ËÁ´ÂѧäÁèÃÇÁÀÒÉÕÁÙŤèÒà¾ÔèÁ 7% : ºÃÔÉÑ·¢ÍʧǹÊÔ·¸Ôì㹡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§â´ÂäÁèµèéͧá¨é§ãËé·ÃÒºÅèǧ˹éÒ
                                                         ÃÇÁ·Ñ駢éͼԴ¾ÅÒ´¢Í§ÃÒÂÅÐàÍÕ´µèÒ§æ Íѹà¹×èͧÁÒ¨Ò¡¡ÒþÔÁì ¾
                                   All Prices and Specification Subject To Change Without Prior Notice and Excluding Vat 7%
SUGGESTED RETAIL PRICE : April 2009

 COLOR LASER PRINTERS : print speed 22 - 30 ppm
 HP COLOR LASERJET
 CP4005 SERIES PRINTERS

   3 Year Warranty
     (Onsite)


 Model             Color LaserJet CP4005N                           Color LaserJet CP4005DN
 Part Number              H1-CB503A                                   H1-CB504A
 Speed / PPM                   Black up to 30 ppm/ Color up to 25 ppm (A4 - Letter)
 Processor                     533 MHz MIPS & Resolution : HP ImageREt 3600
 Memory Std./Max.       128 MB Ram/512 MB Ram                            256 MB Ram/512 MB Ram
 Printer Language                  PCL6, 5e, PostScript 3 emulation, printing v1.4,
 Paper Input                 100 sheets multipurpose tray1, 500-sheet tray2 , Optional 500-sheet tray 3
 Paper Output                         500-sheet face-down output bin
 Media Sized                           A4 / Letter / Legal / Custom
 Interface                    USB 2.0, HP Jetdirect Fast Ethernet embedded print server
 Duplex printing         Manual two-sided printing                         Automatic two-sided printing

 SRP                  57,000                                     66,390


 FUJI XEROX : DocuPrint C2255 & C4350                            ËÁ֡Ẻ
                                               EA-Tonner
   A3
   size
                               (Optional: Hard Disk and

  3 Years Warranty
                               Feature Enhance Kit requires                                 A3
                               additional 256MB)
 (onsite by Fuji Xerox)                                                                 size
 Model               DocuPrint C2255                                DocuPrint C4350
 Part Number             X1-DPC2255-S                             X1-DPC4350-S
 Speed / PPM         Color : 25 ppm / Black : 25 ppm                   Color : 35 ppm / Black : 45 ppm
 Processor                677MHz                            Power PC G3 600MHz
 Resolution              1200x2400 dpi                            1200x1200 dpi
 Memory Std./Max.      256 MB upgradeeable to 1.5 GB                        256 MB / 768 MB
 Printer Language     Adobe PostScript 3, PCL 5C, HP-GL2                 PCL 6, PCL 5, PCL 5C, HP-GL, HP-GL2,
                                               Adobe PostScript 3, ESC/P, TIFF & FXPDF
 Paper Input         tray 1 : 100 sheets bypass tray                   tray 1 : 100 sheets bypass tray
                  tray 2 : 550 sheets tray                      tray 2 : 550 sheets tray
 Media Sized          A3 / A4 / A5 / B4 / B5 / Letter                   A3 / A4 / A5 / B4 / B5 / Letter
 Interface         Ethernet 10/100Base-TX, USB 2.0             Ethernet 10/100Base-TX, IEEE1284 parallel, USB 1.1 & 2.0

 SRP                  99,900                                     172,700

 HP COLOR LASERJET
 PRINTERS 5550  3 Years Warranty
                                                                              A3
  (onsite by HP)                                                                     size

Model                             Color LaserJet 5550
Part Number                            H1-Q3713A
Speed / PPM                       Color : 28 ppm / Black : 28 ppm
Processor                            533 MHz Risc
Resolution                       600x600 dpi / HP ImageRet 3600
Memory Std./Max.                160 MB :128 MB DDR SDAM & 32 MB on board
Printer Language             HP PCL6/PCL5c/ HP PostScript3emulation/native PDF Printing
Paper Input                     tray 1 : 100 sheets multipurpose tray
                               tray 2 : 500 sheets tray
Media Sized                       A3 / A4 / A5 / JIS B4 / JIS B5
Interface                            Parallel / USB 1.1
Duplex Printing                      Manual two-sided printing

SRP                                 129,900

                               ÃÒ¤Ò¨Ó˹èÒ·Ñé§ËÁ´ÂѧäÁèÃÇÁÀÒÉÕÁÙŤèÒà¾ÔèÁ 7% : ºÃÔÉÑ·¢ÍʧǹÊÔ·¸Ôì㹡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§â´ÂäÁèµèéͧá¨é§ãËé·ÃÒºÅèǧ˹éÒ
                                                       ÃÇÁ·Ñ駢éͼԴ¾ÅÒ´¢Í§ÃÒÂÅÐàÍÕ´µèÒ§æ Íѹà¹×èͧÁÒ¨Ò¡¡ÒþÔÁì ¾
                                 All Prices and Specification Subject To Change Without Prior Notice and Excluding Vat 7%
COLOR LASER PRINTERS                                SUGGESTED RETAIL PRICE : April 2009

 COLOR LASER PRINTERS : print speed 22 - 30 ppm
 HP Color LaserJet
 CP6015n & CP6015dn

  3 Years Warranty
                                                                               A3
  (onsite by HP)                                                                      size

 Model               HP Color LaserJet CP6015n                        HP Color LaserJet CP6015dn
 Part Number                H1-Q3931A                            H1-Q3932A
 Print Speed                             Up to 40 ppm, (A4, letter)
 Resolution           HP ImageREt 4800 technology, 600 by 600 dpi and 1200 by 600 dpi for fine details and line art
 Processor                                  835 MHz
 Memory                              512 MB, expandable up to 1 GB
 Storage                                 Optional hard disk
 Input                          100-sheet multipurpose tray 1, 500-sheet tray 2
 Output              500-sheet top (face-down) bin; optional HP 3-bin stapler/stacker or HP Booklet maker/finisher
 Two-sided printing               NO                              Automatic
 Paper Sizes                  A3 - B5, B6, C5, DL, double postcard (JIS), Executive (JIS), Banner
 Paper Types       Paper (extra heavy, glossy,heavy glossy, intermediate,recycle, tough), envelopes, labels, cardstock, transparencies
 Interfaces          Two host USB 2.0-like ports for third-party connections, Hi-Speed USB 2.0 device port, two EIO slots,
                             HP Jetdirect Gigabit Ethernet Print Server, Jetlink

 SRP                     176,600                                   203,900

 HP Color LaserJet CP6015x
 HP Color LaserJet CP6015xh


  3 Years Warranty
                                                                               A3
  (onsite by HP)                                                                      size

 Model               HP Color LaserJet CP6015x                        HP Color LaserJet CP6015xh
 Part Number                H1-Q3933A                            H1-Q3934A
 Print Speed                             Up to 40 ppm, (A4, letter)
 Resolution           HP ImageREt 4800 technology, 600 by 600 dpi and 1200 by 600 dpi for fine details and line art
 Processor                                  835 MHz
 Memory                              512 MB, expandable up to 1 GB
 Storage                                 Optional hard disk
 Input       100-sheet multipurpose tray 1, 500-sheet tray 2 and 3       100-sheet multipurpose tray 1, 500-sheet tray 2-3-4-5
 Output              500-sheet top (face-down) bin; optional HP 3-bin stapler/stacker or HP Booklet maker/finisher
 Two-sided printing                             Automatic
 Paper Sizes                  A3 - B5, B6, C5, DL, double postcard (JIS), Executive (JIS), Banner
 Paper Types       Paper (extra heavy, glossy,heavy glossy, intermediate,recycle, tough), envelopes, labels, cardstock, transparencies
 Interfaces          Two host USB 2.0-like ports for third-party connections, Hi-Speed USB 2.0 device port, two EIO slots,
                             HP Jetdirect Gigabit Ethernet Print Server, Jetlink

 SRP                     270,090                                   298,190

 HP COLOR LASERJET
 PRINTERS 5550DN, 5550DTN


 3 Years Warranty
                                                                                A3
  (onsite by HP)                                                                        size
 Model                 Color LaserJet 5550DN                          Color LaserJet 5550DTN
 Part Number                 H1-Q3715A                                  H1-Q3716A
 Speed / PPM                           Color : 28 ppm / Black : 28 ppm
 Processor                                533 MHz Risc
 Resolution                           600x600 dpi / HP ImageRet 3600
 Memory Std. / Max.      160 MB :128 MB DDR SDAM & 32 MB on board                   288 MB :256 MB DDR SDAM & 32 MB
 Printer Language                 HP PCL6 / PCL5c / HP PostScript 3emulation / native PDF Printing
 Paper Input
  tray 1                              100 sheets multipurpose tray
  tray 2                  500 sheets tray                              2x500 sheets tray
 Media Sized                           A3 / A4 / A5 / JIS B4 / JIS B5
 Interface                          Parallel / USB 1.1 / HP JetDirect 620n
 Duplex Printing                          Automatic two-sided printing

 SRP                     151,400                                   211,510
                                 ÃÒ¤Ò¨Ó˹èÒ·Ñé§ËÁ´ÂѧäÁèÃÇÁÀÒÉÕÁÙŤèÒà¾ÔèÁ 7% : ºÃÔÉÑ·¢ÍʧǹÊÔ·¸Ôì㹡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§â´ÂäÁèµèéͧá¨é§ãËé·ÃÒºÅèǧ˹éÒ
                                                         ÃÇÁ·Ñ駢éͼԴ¾ÅÒ´¢Í§ÃÒÂÅÐàÍÕ´µèÒ§æ Íѹà¹×èͧÁÒ¨Ò¡¡ÒþÔÁì ¾
                                   All Prices and Specification Subject To Change Without Prior Notice and Excluding Vat 7%
  SUGGESTED RETAIL PRICE : April 2009

   COLOR LASER PRINTERS : print speed 25 - 30 ppm up
  FUJI XEROX : DocuPrint C3300DX


                               New!
    3 Year Warranty                                                                           A4
   (onsite by Fuji Xerox)
                                                                                      size
  Model                                    DocuPrint C3300DX
  Part Number                                X1-DPC3300DX
  Speed / PPM                            Color : 25 ppm / Black : 30 ppm
  Processor                             400 MHz + Tsubasa co-processor
  Resolution                       600 x 600 dpi (multi-level); 1200 x 1200 dpi (2-level)
  Memory Std./Max.                         256 MB / 768 MB (256 + 512MB)
  Printer Language                  PCL 6, 5e / Adobe PostScript 3/ FX-PDF, XPS, HBPL-for scanner
  Paper Input
  Tray1                                   150 sheets bypass tray
  Tray2                                     550 sheets tray
  Media Sized                             A4 / Legal / Custom / Banner Size
  Interface                           Parallel / USB 2.0 / Ethernet 10/100 Base TX,
  Advance Feature

  SRP                                        36,450

   RICOH Aficio SP CL820DN / SP CL821DN

                                       New!
                                                                                3 Years Warranty
                                                                                (Onsite by Ricoh)


  Model                     SP CL820DN                                   SP CL821DN
  Print Speed                40 ppm Black & Colour                             50 ppm Black & Colour
  Resolution                  1200 x 1200 dpi                                1200 x 1200 dpi
  Me m ory              512MB Max 1024 MB, option HDD 80 GB                      512MB Max 1024 MB, with HDD 80 GB
  Processor                  Celeron 600 MHz                                Celeron 1.0 GHz
  Language                RPCS, PCL5c, PCL6, PS3, PDF                          RPCS, PCL5c, PCL6, PS3, PDF
  Media size                A3+, A3, B4, A4, B5, A5, B6, A6                        A3+, A3, B4, A4, B5, A5, B6, A6
  Paper input          2 x 550 sheets & 1 x 100 Sheets Bypass tray input              2 x 550 sheets & 1 x 100 Sheets Bypass tray input
  Paper output            500-sheets page down Max 4,000-sheets                    500-sheets page down Max 4,000-sheets
  Interface               Ethernet 10/100 Base-TX, USB 2.0                       Ethernet 10/100 Base-TX, USB 2.0
  Netw ork                 TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk                          TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk
  Duty Cycle              200,000 pages monthly duty cycle                       200,000 pages monthly duty cycle
  Duplex Printing                 Auto Duplex                                 Auto Duplex

  SRP                          265,000                                    295,000

  RICOH Aficio COLOR LASER PRINTERS
  SPC811DN
                Êͺ¶ÒÁ¢éÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁ áÅз´Åͧãªéà¤Ã×èͧ
               µÔ´µèÍä´é·Õè ºÃÔÉÑ· Ricoh â·Ã. 02-322-9840
                                                                                       A3
   3 Years Warranty                                                                            size
   (onsite by Ricoh)


  Model                                         Aficio SPC811DN
  Part Number                                     R2-11SPC811DN
  Speed / PPM                                    40 ppm Black/Color
  Processor                                     Celeron 866 MHz
  Resolution                               9000x600 dpi, 1800x600 dpi, 600 x 600 dpi
  Memory Std.                           256MB SDRAM expandable to 512MB, 40GB Hard Disk Drive
  Printer Language                              RPCS, PCL5c, PCL6*1, PS3, PDF
  Paper Input                           2 x 550 sheets tray & 1 x 100 Sheets Bypass tray input
  Network                                   TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk
  Media Sized                                      A3 / A4 / A5
  Duplex Printing                                    Duplex Unit
  Interface                                 Ethernet 10/100 Base TX, USB 2.0

  SRP                                            175,000
                                        ÃÒ¤Ò¨Ó˹èÒ·Ñé§ËÁ´ÂѧäÁèÃÇÁÀÒÉÕÁÙŤèÒà¾ÔèÁ 7% : ºÃÔÉÑ·¢ÍʧǹÊÔ·¸Ôì㹡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§â´ÂäÁèµèéͧá¨é§ãËé·ÃÒºÅèǧ˹éÒ
                                                                 ÃÇÁ·Ñ駢éͼԴ¾ÅÒ´¢Í§ÃÒÂÅÐàÍÕ´µèÒ§æ Íѹà¹×èͧÁÒ¨Ò¡¡ÒþÔÁì ¾
                                           All Prices and Specification Subject To Change Without Prior Notice and Excluding Vat 7%
P
   COLOR LASER PRINTERS                               SUGGESTED RETAIL PRICE : April 2009

    COLOR LASER PRINTERS : print speed 30 ppm up

    HP COLOR LASERJET
    PRINTERS 4700N

    3 Year Warranty
     (Onsite by HP)    Model                                 Color LaserJet 4700N
    Part Number                                H1-Q7492A
    Speed / PPM                           Color : 31 ppm / Black : 31 ppm
    Processor                                 533 MHz Risc
    Resolution                           600x600 dpi / HP ImageRet 3600
    Memory Std. / Max.                              160 MB
    Printer Language     HP PCL6 / PCL5c / HP PostScript 3 emulation / direct PDF Printing(v.1.4), PML (Printer Management Language)
    Paper Input                         tray 1 : 100 sheets multipurpose tray
                                      tray 2 : 500 sheets tray
    Media Sized                                  A4 / Letter / Legal / Custom
    Interface         IEEE-1284-C parallel, Hi-Speed USB 2.0, two open EIO slot ; HP Jetdirect Fast Ethernet embedded print server
    Advance Feature                          Manual two-sided printing

    SRP                                      82,290

    HP COLOR LASERJET
    PRINTERS 4700DN, 4700DTN


    3 Year Warranty
     (Onsite by HP)


    Model                 Color LaserJet 4700DN                          Color LaserJet 4700DTN
    Part Number                 H1-Q7493A                          H1-Q7494A
    Speed / PPM                           Color : 31 ppm / Black : 31 ppm
    Processor                                 533 MHz Risc
    Resolution                           600x600 dpi / HP ImageRet 3600
    Memory Std. / Max.                              288 MB
    Printer Language     HP PCL6 / PCL5c / HP PostScript 3 emulation / direct PDF Printing(v.1.4), PML (Printer Management Language)
    Paper Input                         tray 1 : 100 sheets multipurpose tray
158                                     tray 2 : 500 sheets tray
                                                      tray 3 : 500 sheets tray
    Media Sized                            A4 / Letter / Legal / Custom
    Interface         IEEE-1284-C parallel, Hi-Speed USB 2.0, two open EIO slot ; HP Jetdirect Fast Ethernet embedded print server
    Advance Feature                          Automatic two-sided printing

    SRP                     102,790                                   144,190

    FUJI XEROX : Phaser 8560DN & 8560 DT             Technology “Solid Ink”
      3 Year Warranty                                                                      A4
    (onsite by Fuji Xerox)                                                                    size

    Model                   Phaser8560DN                                Phaser8560DT
    Part Number                 X1-8560_DN                       X1-8560_DT
    Speed / PPM                         Color : up to 30 ppm / Black : 30 ppm
    Processor                                  600MHz
    Resolution                               2400 Fine Point
    Memory Std./Max.                             512 MB / 1 GB
    Printer Language                         PCL 5e / Adobe PostScript 3
    Paper Input Tray1                   100 sheets Customsize : 89x127 mm to 216x356 mm
    Tray2                       525 sheets Selectablesize : 140x216 mm to 216x356 mm
    Tray3                    Optional                        525 sheets
    Media Sized                              A4 / Legal / Custom /
    Interface                           USB 2.0 / Ethernet 10/100 Base-TX
    Advance Feature                          Automatic 2-sided printing

    SRP                     65,330                                   78,880

                                   ÃÒ¤Ò¨Ó˹èÒ·Ñé§ËÁ´ÂѧäÁèÃÇÁÀÒÉÕÁÙŤèÒà¾ÔèÁ 7% : ºÃÔÉÑ·¢ÍʧǹÊÔ·¸Ôì㹡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§â´ÂäÁèµèéͧá¨é§ãËé·ÃÒºÅèǧ˹éÒ
                                                            ÃÇÁ·Ñ駢éͼԴ¾ÅÒ´¢Í§ÃÒÂÅÐàÍÕ´µèÒ§æ Íѹà¹×èͧÁÒ¨Ò¡¡ÒþÔÁì ¾
                                      All Prices and Specification Subject To Change Without Prior Notice and Excluding Vat 7%
SUGGESTED RETAIL PRICE : April 2009


     
     
     
 
 
          
     
     
     
          
     
     
     
     
     
     
     
     

 COLOR LASER PRINTERS : print speed 34 - 35 ppm

 FUJI XEROX : PHASER 7760DN, PHASER 7760GX                                                                                 A3
 3 Year Warranty (onsite by Xerox)
                                                                                 size

Model                     Phaser 7760DN                                 Phaser 7760GX
Part Number                    X1-7760DN                                   X1-7760GX
Speed / PPM              Color : 35 ppm / Black : 45 ppm                       Color : 35 ppm / Black : 45 ppm
Processor               800 MHz G4 class processor                        800 MHz G4 class processor
Resolution                  1200x1200 dpi                               1200x1200 dpi
Memory Std. / Max.              512 MB /1 GB                               512 MB /1 GB
Printer Language      PCL 5c emulation / True Adobe PostScript Level 3             PCL 5c emulation / True Adobe PostScript Level 3
Paper Input tray 1              150 sheet tray                    up to 150 sheets + 1500 sheet High-Capacity Feeder
      tray 2              500 sheet tray                             up to 500 sheets
Print Feature            PhaserCal Color Calibration                  PhaserCal plus PhaserMatch 4.0 Color Management
Media Sized            A3 / A4 / A5 / A6 / B5 JIS / Custom                   A3 / A4 / A5 / A6 / B5 JIS / Custom
Interface            USB 2.0 / Ethernet 10/100/1000 Base TX                  USB 2.0 / Ethernet 10/100/1000 Base TX

SRP                       319,000                                     360,000

FUJI XEROX :
PHASER 7760DX

                                                                                 A3
 3 Year Warranty (onsite by Xerox)
                                                                                 size

Model                                        Phaser 7760DX
Part Number                                      X1-7760DX
Speed / PPM                                Color : 35 ppm / Black : 45 ppm
Processor                                800 MHz G4 class processor
Resolution                                   1200x1200 dpi
Memory Std. / Max.                               512 MB /1 GB
Printer Language                       PCL 5c emulation / True Adobe PostScript Level 3
Paper Input tray 1                     up to 150 sheets + 2500 sheet High-Capacity Feeder
      tray 2                               up to 500 sheets
Print Feature                        PhaserCal plus PhaserMatch 4.0 Color Management
Media Sized                             A3 / A4 / A5 / A6 / B5 JIS / Custom
Interface                             USB 2.0 / Ethernet 10/100/1000 Base TX

SRP                                          384,500
                                    ÃÒ¤Ò¨Ó˹èÒ·Ñé§ËÁ´ÂѧäÁèÃÇÁÀÒÉÕÁÙŤèÒà¾ÔèÁ 7% : ºÃÔÉÑ·¢ÍʧǹÊÔ·¸Ôì㹡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§â´ÂäÁèµèéͧá¨é§ãËé·ÃÒºÅèǧ˹éÒ
                                                             ÃÇÁ·Ñ駢éͼԴ¾ÅÒ´¢Í§ÃÒÂÅÐàÍÕ´µèÒ§æ Íѹà¹×èͧÁÒ¨Ò¡¡ÒþÔÁì ¾
                                       All Prices and Specification Subject To Change Without Prior Notice and Excluding Vat 7%

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6
posted:5/16/2012
language:Latin
pages:12
fanzhongqing fanzhongqing http://
About