Sejm Litwy - Polskie Stowarzyszenie Szkolne OSWIATA Frankfurt am Main 20110310 Mr Stefan Kosiewski to Mrs Irena Degutiene by StefanKosiewski

VIEWS: 84 PAGES: 5

More Info
									Home   This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)


Edition  Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com         Buy RoboPDF
         Vorsitzende des Seimas der Republik Litauen
                    Frau Irena DEGUTIENË


     Written by sowa (») 8. 3. in category Polacy na Litwie,
     Share
     Stefan Kosiewski: Zaniepokojony komunikatami o niebezpieczeñstwie pogorszenia
     siê poùo¿enia szkolnictwa polskiego w Republice Litwy, oœmielam siê zwróciã do Pani
     Przewodnicz¹cej z proœb¹ o zdementowanie alarmuj¹cych doniesieñ (w zaù.: Pac-f-j-
     spula-z-4-marca-2011-r). Chciaùbym tym zapytaniem przyczyniã siê do poprawy
     stosunków miêdzy naszymi Narodami.
     Polnischer Schulverein OSWIATA in Frankfurt am Main e.V.
     Polnisches Kulturzentrum e.V.

     Stefan Kosiewski, Der Vorsitzende
     Postfach 800626 D-65906 Frankfurt

                              Frankfurt am Main, 8. März 2011

     Vorsitzende des Seimas der Republik Litauen
     Frau Irena DEGUTIENË

     Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius


     Szanowna Pani Marszaùek,

     Miêdzynarodowy Dzieñ Kobiet zobowi¹zuje w szczególny sposób do zùo¿enia Pani
     najlepszych ¿yczeñ w pracy jak i w ¿yciu osobistym. Proszê przyj¹ã serdeczne
     ¿yczenia, które skùadam Pani w imieniu milionów Polaków mieszkaj¹cych na staùe w
     Niemczech, nie zrzeszonych w organizacjach wspieranych przez rz¹d w Warszawie.


Home       This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)


Edition     Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com         Buy RoboPDF
     Prowadz¹c dziaùalnoœã niezale¿n¹ od rz¹dów: Niemiec i Polski goœciùem w Sejmie
     Republiki Litwy, rozumiaùem siê po polsku i w jêzyku niemieckim w rozmowach z
     Posùami ró¿nych partii. Uczestniczyùem w polsko-litewskich konferencjach
     oœwiatowych i pedagogicznych. Wizytowaùem polskie szkoùy na Litwie, czytaùem moje
     wiersze w klasach lekcyjnych i poza szkoùami. Z radoœci¹ towarzyszyùem odradzaniu
     siê na Litwie polskiego harcerstwa.

     Zaniepokojony komunikatami o niebezpieczeñstwie pogorszenia siê poùo¿enia
     szkolnictwa polskiego w Republice Litwy, oœmielam siê zwróciã do Pani
     Przewodnicz¹cej z proœb¹ o zdementowanie alarmuj¹cych doniesieñ (w zaù.: PAC, F.J.
     Spula z 4 marca 2011 r.). Chciaùbym tym zapytaniem przyczyniã siê do poprawy
     stosunków miêdzy naszymi Narodami.

     Z wyrazami najwy¿szego szacunku
     Stefan Kosiewski     Do wiadomoœci: Ausschuss für Bildung, Wissenschaft und Kultur
     Valentinas Stundys, Vorsitzender


           Polacy na Litwie Stefan KOSIEWSKI, Frankfurt am Main Link
        Vytis from the period of the Grand Duchy of Lithuania. Tapestry at Wawel Castle, Cracow
Home       This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)


Edition     Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com         Buy RoboPDF
           POLISH AMERICAN CONGRESS
           National Office                  Washington, DC Office
           5711 N. Milwaukee Ave.               1612 K Street, NW, Suite 410
           Chicago, IL 60646-6294               Washington, DC 20006-2802
           Tel.: (773) 763-7744                Tel.: (202) 296-6955
           Fax: (773) 763-7114                Fax: (202) 835-1565
           E-mail: pacchgo@pac1944.org            E-mail: pacwash@pac1944.org

                      Web site: www.pac1944.org


                                        March 4, 2011


Her Excellency Dalia Grybauskaitė
President
Republic of Lithuania
S. Daukanto a. 3
LT 01122 Vilnius, Lithuania
Fax (+370 5) 266 4145
E-mail: ieva.baubinaite@president.lt, sarune.sableviciene@president.lt


Dear Madam President:

The Polish American Congress, an umbrella organization representing more than 10 million
persons in the United States who are Polish or of Polish descent, is strongly protesting the
discrimination being shown to persons of Polish ethnicity in the Republic of Lithuania.

Please remember that the ethnic Poles in your country are not immigrants who chose to live in
Lithuania, but are Poles whose ancestors have lived there for centuries.

On February 16 2011, the Lithuanian Minister of Foreign Affairs, Audronius Ažubalis, currently
Chairman-in-Office of the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE),
testified before the Committee for Security and Cooperation in Europe, also known as the U.S.
Helsinki Commission, of the U.S. Congress. Among the Minister’s statements were these words:
     Lithuania is under no illusions about the enormity of the tasks that face us this
     year. As the OSCE chairperson in office, I plan to focus our attention on specific
     key outcomes, which we will pursue on a step-by-step basis. Our key goals:
     register tangible progress in addressing protracted conflicts, significantly
     improve our record of implementation of media freedom commitments, promote
     tolerance education throughout the OSCE area in order to combat hate crimes
     and discrimination…

Yet the actions of the Lithuanian government belie these words. Discrimination against the
Polish ethnic minority manifests itself, among others, in these ways:
  - Elimination of education in the Polish language and closing of Polish-language schools,
    which have existed in the area for centuries, and which now teach Polish in addition to,
    not instead of, the national Lithuanian language.        S  erving the interests of Polish Americans since  1944
  -  In contravention of accepted practice and regulations of the European Union, signs in
    languages other than Lithuanian are banned, even in areas where over 80% of the
    population speaks the other language. Heavy fines are levied for posting such signs.
  -  Members of ethnic minorities in Lithuania are denied the right to spell their given and
    family names in the original form passed down through the generations, but must change
    the spelling to government-mandated forms.

It should be noted that the attempts to forcefully assimilate the Polish community in Lithuania
significantly intensified after Lithuania’s accession to NATO and the European Union, in
violation of the anti-discriminatory principles, which are the guiding light of these organizations.
Therefore, the Polish American Congress calls on the government of Lithuania to live up to these
principles and cease the discriminatory actions against the ethnic Polish community.


Respectfully,Frank J. Spula,
PresidentAddressees:
   H.E. Dalia Grybauskaitė, President, Republic of Lithuania
   H.E. Andrius Kubilius, Prime Minister, Republic of Lithuania
   H.E. Irena Degutienės, Speaker of the Seimas, Republic of Lithuania
   H.E. Valentinas Stundys, Chair, Seimas Committee on Education and Culture
   H.E. Audronius Ažubalis, Minister of Foreign Affairs
   H.E. Gintaras Steponavičius, Minister of Education and Science

Copies:
    H.E. Donald Tusk, Prime Minister, Republic of Poland
    Hon. Hilary Rodman Clinton, Secretary of State, United States of America
    Hon. Christopher H. Smith, Chairman, U.S. Helsinki Commission
    Hon. Benjamin L. Cardin, Co-Chairman, U.S. Helsinki Commission

								
To top