WORK BIOGRAPHY - Serbian Version by prvanov

VIEWS: 48 PAGES: 8

									RADNA       BIOGRAFIJA
_______________________________________________      Siniša prvanov
      www.a-matters.com
Rodjen sam 1965.god u Pančevu, Gimnaziju sam završio odličnim uspehom u Pančevu 1984.

Akademske 1988/89. godine upisao sam studije na Fakultetu Primenjenih umetnosti I dizajna
u Beogradu,na odseku za Dizajn enterijera i nameštaja.

Završio sam studije 1993.godine sa prosečnom ocenom 8,60. Iste godine dobio sam nagradu
iz fonda "Aleksandar Tomasevic" za školsku 1992/93. godinu za postignut uspeh na petoj
godini studija sa prosečnom ocenom 9,66.

Diplomirao sam kod mentora prof.Siniše Vukovica sa diplomskim radom pod nazivom:
"Kalemegdanska pećina" sa ocenom 10. Juna 1993.god.

Period od kraja 1992. do Juna 1993.god radio sam u Projektnom birou arh.Ilije Gligorijevića
na mestu pomoćnika projektanta.Radio sam mahom na prezentaciji projektovanih objekata a
stečeno iskustvo u radu sa gosp.Gligorijevićem mi je puno pomoglo u mom daljem
samostalnom radu i karijeri.

Iste 1993,-ce godine u Junu izlažem na grupnoj izložbi 'Četvrtak' u Galeriji 12+ u Beogradu.

Iste 1993.-ce godine Takodje izlažem na Oktobarskom salonu grada Beograda u delu izložbe
za Grafički i Industrijski dizajn.Selektor izložbe je bio Dr. Miroslav Fruht.

Februara 1994.godine dobijam IKEA Grant ( Stipendiju ), IKEA Fondacije iz Amsterdama,
Holandija. Septembra 1994. upisujem PhD doktorske studije na Nacionalnom Politehničkom
Univerzitetu u Atini,na odseku Arhitekture sa temom " Nove tehnike u proizvodnji nameštaja"
kod mentora prof. Georgiosa Parmenidisa.

U periodu Oktobar 1994. do avgusta 1995. Radim u Projektnom birou arh. Georgiosa Nousiasa
na poslovima projektovanja, prezentacije i nadzora izvodjenja enterijera.

Godine 1995. osnovao sam svoj studio za dekorativno slikarstvo "ArtMatters' koji se uspešno
bavio osmišljavanjem i izvodjenjem zidnih slika .Za poslednjih 10 godina uradio sam preko
70 zidnih slika mahom tavanica, najviše u stambenim i poslovnim objektima na području grada
Atine i Soluna u Grčkoj.

Moji radovi su više puta objavljivani u časopisima za Dizajn Enterijera u Grčkoj i Srbiji.

Izlagao sam na više od 20 samostalnih i kolektivnih izložbi u Beogradu,Atini,Berlinu,Rimu.

Član sam Udruženja primenjenih umetnika Grčke EETE od 2007.godine.

U periodu od Septembra 2008.do Juna 2010.te god radio sam kao predavač na
"Institut Francais d'Athenes".Predmet: Slikarstvo.

U Atini sam živeo ukupno 17 godina do Februara 2011godine.

Trenutno živim sa svojom porodicom u Pančevu i samostalno se bavim Dizajnom I slikanjem.
             PRO FES I O NALN O I S K U STVO
    Rad u projektnom birou Gosp.Ilije Gligorijevića. U periodu od 1992. do 993.godine.
   Radio na poziciji pomoćnika projektanta na izradi I osmišljavanju projekata enterijera
    kuća, restorana I kafe-barova na teritoriji Beograda,Novog Sada,Šapca I Subotice.
   Rad sa Gosp.Gligorijevićem je bio od velike važnosti za mene jer sam stekao ogromno
          profesionalno iskustvo I naučio pravilan odnos sa klijentima  Rad u projektnom birou Gosp.Georgiosa Nousiasa 'ARCON; u Atini, Grčka u periodu
  1994.-1995. Radio sam na poziciji pomoćnika projektanta I dizajnera enterijera. Poslovi
   u ovome birou su se najviše odnosili na projektovanje,izvodjenje I nadzor enterijera
 prvenstveno kuća, a zatim poslovnih enterijera (kancelarija) uspešnih kompanija u Atini,
  kao što su predstavništva Nemackih kompanija: AUDI, WOLKSVAGEN, SIEMENS,
  kao I Grčkih Shipping kompanija BLUENAVAL Ltd, MARINE CO. Ltd. Pored poslova
oko dizajna enterijera došao sam u dodir I sa različitim željama klijenata koji su u pojedinim
 slučajevima tražili I usluge oslikavanja pojedinih zidnih povrsina u objektima, tako da sam
 se paralelno bavio I zidnim dekorativnim slikarstvom. Rad sa Gosp.Nousiasom mi je puno
pomogao u shvatanju suštine Dizajna enterijera I gradjenja dobrog ukusa I pozitivne estetike.   Krajem 1995-e godine osnivam svoj Dizajn Biro pod nazivom 'ART MATTERS'.
  Koristeći stečena poznanstva I kontakte počeo sam da saradjujem sa više uspešnih
 Atinskih kompanija. Biro se bavio uslugama Kompletnog Dizajna koji je podrazumevao:

 •   Dizajn Enterijera I Nameštaja
 •   Izvodjenje I Superviziju projekata
 •   Usluge Dekorativnog oslikavanja
 •   Kompletno osmišljavanje I organizaciju sajamskih štandova
 •   Kompletno osmišljavanje identiteta firmi – Grafički Dizajn

   Pošto je većina klijenata bila veoma zadovoljna mojim profesionalnim uslugama,
 u velikom broju slučajeva sam radio I na osmišljavanju enterijera njihovih kuća I stanova.

 Biro 'ART MATTERS' je pored mene, kao vodje projekata, zapošljavao I dva saradnika:
  Gdjicu.Rovena Lizu I Gosp.Nikolu Radakovića, dizajnere - tehničare koji su radili na
 radovima razrade I kompjuterskom renderingu prezentacija enterijera, plakata I logotipa.

    Moj biro je uspešno radio zaključno sa 2010.godinom kada sam se vratio za Srbiju,
    zbog veoma teške i neizvesne ekonomske krize koja je uzimala maha u celoj Grčkoj.
        S A R A D N I C I
Gosp. Georgios Vafiadis   Arhitekta   Rim, Italija
Gosp. Georgios Nousias    Arhitekta   Atina,Grčka
Gosp. Dimitris Tsitsos    Arhitekta  Solun,Grčka
Gosp.Georgios Parmenidis   Prof.Arh.  NTUA,Grčka
Gdja. Virginia Kavraki    Dekorater  Atina,Grčka
Gdja. Margarita Papasideri  Slikar   Atina,Grčka
Gosp. Nikola Radaković    Asistent   Atina,Grčka
Gdja. Rovena Liza      Asistent   Atina,Grčka
         K L I J E N T I
  GOLDEPORT Ltd.            Atina,Grčka
  GOLDEN YACHT Ltd.          Atina,Grčka
  ALEXANDRIA SHIPPING S.A.       Atina,Grčka
  OLYMPIC CRUISES S.A.         Pirej,Grčka
  IΔΡΑΗΚΙ ΝΑΦΤΙΛΗΑΚΙ O.E.       Pirej,Grčka
  VERANO MOTORS            Beograd,Srb.
  KLINIKA AHALOS            Pirej,Grčka
  FLOCAFE S.A.             Atina,Grčka
  GOODY'S S.A.             Atina,Grčka
  HOTEL PRIAMOS            Atina,Grčka
  HOTEL BELLAVISTA           Pirej,Grčka
  HOTEL MARILENA            Atina,Grčka
  GRADJ.PREDUZECE ACTOR        Atina,Grčka
  GRADJ.PREDUZECE AMK         Atina Grčka
  ATINSKA MITROPOLIJA         Atina,Grčka
K RAĆI    PR E G LE D R EALI Z OVAN I H             PR O J E KATA
 STENIA A.E.Showroom .......... godina Izvodjenja 1998...... .Atina, Grčka
 Galatsi Shoop ............... ............godina izvodjenja 1999........ Atina, Grčka
 HG Halandri Shoop ...................godina Izdodjenja 1999,..... .Atina, Grčka
 HYDRA Turist Shoop................godina izvodjenja 2000 ......Hydra, Grčka
 ShowRoom KARRA'S ..............godina izvodjenja 2000 .......Atina, Grčka
 ATHINEON POLITIA ..............godina izvodjenja .2002 ......Atina ,Grčka
 Kuca porodice Nikolopoulos.....godins izvodjenja .2003...... Atina, Grčka
 ShowRoom BSS S.A................. godina izvodjenja 2003 ......Atina , Grčka
 Hotel BELLAVISTA .................godina izvodjenja 2004 ....... Pirej, Grčka
 Stan porodice Pavlea .................godina izvodjenja 2005 .......Faliro, Grčka
 Stan P.Faliro ..............................godina izvodjenja 2005 ......Atina, Grčka
 Kuca porodice Dragnis...............godina izvodjenja 2005 ......Atina , Grčka
 Klub UNDERGROUND............godina izvodjenja 2005 ...Beograd, Srbija
 ArtMatters Studio.......................godina izvodjenja 2005. .......Atina Grčka
 Stan porodice Karras..................godina izvodjenja .2006........Atina, Grčka
 Stan porodice Delijanis...............godina izvodjenja .2006/2007 Evia, Grčka
 Kuca porodicw Rivaldo..............godina izvodjenja 2008/2009 Evia, Grčka
 Kuca porodice Trifonopoulos.....godina izvodjenja 2009 . Atina, Grčka
 Kuca porodice Haidari................godina izvodjenja 2009        Atina, Grčka
 Kuca porodice Vojadzides ..........godina izvodjenja 2009/2010Ekali,Grčka

 Saradnja sa arhitektonskim timom NTUA koji je izvodio kompletnu
 restauraciju dvospratnog porodičnog objekta koji datira iz 1890, god.
 Asistencija pri odabiru boja i patina u enterijeru objekta,
 Realizacija zidnih slika na tavanicama ulaza, dnevne i spavaće sobe.
                I ZLO ŽB E S LI KA
       1992.Galerija SAVA CENTAR,Beograd....Samostalna izložba
       1992. Galerija SKICA, Beograd.................Samostalna izložba
       1993.Galerija 12+,Beograd.........................Grupna izložba
       1993. Oktobarski Salon, Beograd...............Grupna izložba
       1995.Galerija AKTO,Atina,Grčka..............Grupna izložba
       1998. Galerija TITANIUM, Atina..............Samostalnra izložba
       2000. Galerija SKICA,Beograd..................Samostalna izložba
       2004. Galerija DREM,Atina......................Grupna izložba
       2009. Galerija PRIMA CENTAR, Berlin....Samostalna izložba
       2010. Galerija MUJERES Barselona.........Grupna izložba
       2010. Museo Nacional de Columbia,..........Grupna izložba
       2010. Kuća Kralja Petra I, ART MARKET, Beograd


          Takodje sam učestovao I na dve likovne kolonije:
          Tjentiste 1992. I Bremen u Nemackoj2004.god.

      ____________________________________________________                  NAGRADE Nagrada Fonda 'Aleksandar Tomaševic' za postignut uspeh na FPUID,Beograd 1993.god.
 IKEA Grant, IKEA Fondacije iz Amsterdama, Holandija za Dizajn Enterijera 1994.god.
 Nagrada EETE Udruženja primenjenih umetnika Grčke za doprinos u Dizajnu 2008.god.


      _______________________________________________________  Č LA N S T V O   U  U DR U Ž E NJ I MA I O R GAN I ZAC I JAMA


Član UPIDIV,Udruženja primenjenih umetnika Vojvodine od 2010,sek.Dekorativno slikarstvo
Clan EETE, Udruženja primenjenih umetnika Grčke, od 2008.god, sekcija-Dizajn Enterijera
         PEDAG OŠKI       RAD   I  ISKUSTVO U periodu školske 2008.- 2010.god. Radio sam kao predavač časova klasičnog slikarstva
 na 'Institut Francais d'Athenes' u Atini. Radio sam sa grupom učenika školskog uzrasta.
 U svom edukativnom I pedagoškom radu vodio sam računa da pravilno prenesem svoje
 znanje I da sto duhovitije animiram decu različitim likovnim aktivnostima I tehnikama.


  U periodu školske 2010.- 2011.god. Radio sam volonterski kao predavač pri 'CENTRU
  ZA SOCIJALNI RAD' u Pančevu. Vodio sam školu crtanja za decu uzrasta od 7 do 16
 godina. Rad sam vodio u dve grupe u zavisnosti od uzrasta dece, odnosno šticenika centra.
 Moj rad je bio isključivo humanitarnog I edukativnog karaktera sa namerom da se toj deci
 pomogne, da se konkretizuju njihove sklonosti ka likovnom izražavanju, I da im se pomogne
    kako bi pojedini od njih mogli da upišu srednje umetničke škole u Beogradu.
 Saradnja sa Cenrom za socijalni rad je bila odlična I sveobuhvatna. Organizovane su I dve
prodajne izložbe polaznika škole tokom leta 2010.god na štandovima ispred Kulturnog Centra.


      ________________________________________________________    PO Z NAVAN J E     KOMPJUTERS KIH         PRO GRAMA


 U svome radu na prezentaciji Grafičkog Dizajna I Dizajna Enterijera koristim programe:

                    AUTOCAD
                    ArCon
                   PHOTOSHOP
                    ADOBE


       ____________________________________________________             LI Č NA I N TE R E S OVAN JA


      Organizacija izložbi I promocija neafirmisanih talentovanih umetnika
              Edukacija I prenoženje znanja mladima
                Humanitarni I dobrotvorni rad
       MOJE      I NTE R N ET PR E Z E NTAC I J E
www.a-matters.com ...Lična web stranica mog projektnog biroa “ART MATTERS'

gr.linkedin.com/in/sinisaprvanov ….....................Moj CV na Engleskom Jeziku

8669.portfolio.artlimited.net/ …...............................Moji slikarski radovi

www.behance.net/sinisaprvanov …......................Radovi na polju Dizajna

shownd.com/sinisaprvanov/about …....................Radovi na polju Slikarstva

www.scribd.com/SinisaPrvanov …........................Publikacije I pisana rec

picasaweb.google.com..................................................Moji fotografski radovi

								
To top