Norme_timp by vladmarthy

VIEWS: 36 PAGES: 8

									U.C.B.     PROIECT LA TEHNOLOGIA CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI                   Pag. 53    10. Calculul normelor tehnice de timp pentru producţia de masă

    10.1. Operaţia 2 - Strunjire I

      a) tb - timpul de bază, [min]
        L
      tb   i
        va
unde:
    L este lungimea de deplasare a sculei aşchietoare în direcţia avansului, [mm];
    L = l + l 1 + l2
    l – lungimea de aşchiere l = 50 mm
    l1 - lungimea de angajare l1 = 3 mm
    l2 – lungimea de depăşire l2 = 1 mm
    i – numărul de treceri ale sculei aşchietoare;
    i = 1;
    va – viteza de deplasare a sculei în direcţia avansului, [mm/min] care se calculează cu relaţia:
     va  s  n ;
     v a  (1,12  500 ) mm/min – pt. strunjirea interioară de degroşare
     v a  (0,14  1500 ) mm/min – pt. strunjirea interioară de finisare
        50  3  1
    t b1          1  t b1  0,1 min;
         1,12·500
         50  3  1
    tb2           1  t b 2  0,26 min;
        0,14·1500
    t b  t b1  t b 2  0,1  0,26  0,36 min;
       b) ta – timpul ajutător, [min]
    ta = ta1 + ta2 + ta3
unde:
    ta1 este timp ajutător pentru prinderea-desprinderea semifabricatului, [min];
    ta1 = 0,9 min              [tabel 12.13] [1];
    ta2 – timp ajutător pentru comanda maşinii, [min];
    ta2 = 0,1 min;             [tabel 12.21] [1]
    ta3 – timp ajutător pentru măsurători de control, [min];
    ta2 = 0,18 min;             [tabel 12.24] [1]
    ta = 0,9 + 0,1 + 0,18 = 1,18 min;
       c) tdt – timp de deservire tehnică, [min]
     t dt  2,5%  t b
     t dt  0,025  0,36  0,0009 min;
       d) tdo – timp de deservire organizatorică, [min]
    t do  1,5% t b
    t do  0,015 ·0,36  0,005 min
       e) ton – timp de odihnă şi necesităţi fiziologice, [min];
    t on  3%  t b
    t on  0,03  0,36  0,0108 min;
       f) Tpi este timpul de pregătire-încheiere, [min]
    Tpi = 10+13 min             [tabel 12.6] [1];
U.C.B.      PROIECT LA TEHNOLOGIA CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI                  Pag. 54
                               23
     N t 2  0,36  1,18  0,0009  0,005  0,0108       N t 2  1,57 min.
                              40000

    10.2. Operaţia 3 - Strunjire II

      a) tb - timpul de bază, [min]
         L
      tb   i
         va
unde:
    L este lungimea de deplasare a sculei aşchietoare în direcţia avansului, [mm];
    L = l + l 1 + l2
    l – lungimea de aşchiere l = 192,5 mm;     l = 80 mm
    l1 - lungimea de angajare l1 = 1 mm
    l2 – lungimea de depăşire l2 = 1 mm
    i – numărul de treceri ale sculei aşchietoare;
    i = 1;
    va – viteza de deplasare a sculei în direcţia avansului, [mm/min] care se calculează cu relaţia:
     va  s  n ;
     v a  (1,12  160 ) mm/min – pt. strunjirea frontală completă
     v a  (1,12  160 ) mm/min – pt. strunjirea frontală 160x10
        192 ,5  1  1
    t b1            1  t b1  1 min;
         1,12·160
        80  1  1
    tb2          1  t b 2  1,8 min;
         1,12·160
    t b  t b1  t b 2 1  1,8  2,8 min;
       b) ta – timpul ajutător, [min]
    ta = ta1 + ta2 + ta3
unde:
    ta1 este timp ajutător pentru prinderea-desprinderea semifabricatului, [min];
    ta1 = 0,9 min              [tabel 12.13] [1];
    ta2 – timp ajutător pentru comanda maşinii, [min];
    ta2 = 0,1 min;              [tabel 12.21] [1]
    ta3 – timp ajutător pentru măsurători de control, [min];
    ta3 = 0,18 min;             [tabel 12.24] [1]
    ta = 0,9 + 0,1 + 0,18 = 1,18 min;
       c) tdt – timp de deservire tehnică, [min]
     t dt  2,5%  t b
     t dt  0,025  2,8  0,07 min;
       d) tdo – timp de deservire organizatorică, [min]
    t do  1,5% t b
    t do  0,015 ·2,8  0,042 min
       e) ton – timp de odihnă şi necesităţi fiziologice, [min];
    t on  3%  t b
    t on  0,03  2,8  0,084 min;
       f) Tpi este timpul de pregătire-încheiere, [min]
    Tpi = 10+13 min             [tabel 12.6] [1];
                             23
     N t 3  2,8  1,18  0,07  0,042  0,084       N t 3  4,17 min.
                            40000
U.C.B.     PROIECT LA TEHNOLOGIA CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI                   Pag. 55

    10.3. Operaţia 4 - Strunjire III

      a) tb - timpul de bază, [min]
        L
      tb   i
        va
unde:
    L este lungimea de deplasare a sculei aşchietoare în direcţia avansului, [mm];
    L = l + l 1 + l2
    l – lungimea de aşchiere         l = 47 mm     l = 190 mm l = 80 mm
    l1 - lungimea de angajare        l1 = 3 mm     l1 = 1 mm l1 = 1 mm
    l2 – lungimea de depăşire        l2 = 1 mm     l2 = 1 mm l2 = 0 mm
    i – numărul de treceri ale sculei aşchietoare;
                         i=1        i=1    i=2
    va – viteza de deplasare a sculei în direcţia avansului, [mm/min] care se calculează cu relaţia:
     va  s  n ;
     v a  (1,12  160 ) mm/min – pt. strunjirea exterioară
     v a  (1,12  160 ) mm/min – pt. strunjirea frontală completă
     v a  (1,12  160 ) mm/min – pt. strunjirea frontală adânc 5
        47  3  1
    t b1          1  t b1  0,28 min;
         1,12·160
        190  1  1
    tb2            1  t b 2  1,07 min;
         1,12·160
         80  1
    t b3         2  t b 3  0,9 min;
        1,12·160
    t b  t b1  t b 2  t b 3  0,28  1,07  0,9  2,25 min;
       b) ta – timpul ajutător, [min]
    ta = ta1 + ta2 + ta3
unde:
    ta1 este timp ajutător pentru prinderea-desprinderea semifabricatului, [min];
    ta1 = 0,9 min              [tabel 12.13] [1];
    ta2 – timp ajutător pentru comanda maşinii, [min];
    ta2 = 0,1 min;             [tabel 12.21] [1]
    ta3 – timp ajutător pentru măsurători de control, [min];
    ta3 = 0,18 min;             [tabel 12.24] [1]
    ta = 0,9 + 0,1 + 0,18 = 1,18 min;
       c) tdt – timp de deservire tehnică, [min]
     t dt  2,5%  t b
     t dt  0,025  2,25  0,056 min;
       d) tdo – timp de deservire organizatorică, [min]
    t do  1,5% t b
    t do  0,015 ·2,25  0,034 min
       e) ton – timp de odihnă şi necesităţi fiziologice, [min];
    t on  3%  t b
    t on  0,03  2,25  0,067 min;
       f) Tpi este timpul de pregătire-încheiere, [min]
    Tpi = 10+13 min             [tabel 12.6] [1];
U.C.B.      PROIECT LA TEHNOLOGIA CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI             Pag. 56
                              23
     N t 4  2,25  1,18  0,056  0,034  0,067       N t 4  3,58 min.
                             40000

    10.4. Operaţia 5 – Găurire I (4 x 22)

       a) tb – timpul de bază, [min]
       l l l
     tb  1 2 3  i
         va
unde:
    l1 este lungimea axială a găurii de prelucrat, [mm];
    l1 = 45 mm;
    l2 – distanţa de pătrundere, [mm];
    l2 = 7 mm
    l3 – distanţa de depăşire, [mm];
    l3 = 3 mm
       45  7  3
    tb           4  t b  2,58 min;
        0,27 ·315
       b) ta – timp ajutător, [min]
    t a  t a1  t a 2  t a 3
unde:
    ta1 este timpul pentru prinderea şi desprinderea piesei din dispozitiv, [min];
    ta1 = 0,32 min          [tabel 12.50] [1];
    ta2 – timpul pentru comanda maşinii unelte, [min];
    ta2 = 0,24 min          [tabel 12.52] [1];
    ta3 – timp pentru curăţirea aşchiilor, [min];
    ta3 = 0,11 min          [tabel 12.51] [1];
    t a  0,32  0,24  0,11  t a  0,67 min;
       c) tdt – timp de deservire tehnică, [min]
     t dt  2%  t b
     t dt  0,02  2,58  0,051 min;
       d) tdo – timp de deservire organizatorică, [min]
     t do  1% t b
     t do  0,01·2,58  t do  0,026 min
       e) ton – timp de odihnă şi necesităţi fiziologice, [min]
     t on  3%  t b
     t on  0,03  2,58  0,077 min;
       f) Tpi este timpul de pregătire-încheiere, [min]
    Tpi = 13+6 min          [tabel 12.56] [1];

                             19
     N t 5  2,58  0,67  0,051  0,026  0,077       N t 5  3,4 min.
                             40000

    10.5. Operaţia 6 – Lamare (4 x ad.25)

       a) tb – timpul de bază, [min]
       l l l
     tb  1 2 3  i
         va
unde:
U.C.B.      PROIECT LA TEHNOLOGIA CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI             Pag. 57
    l1 este lungimea axială a găurii de prelucrat, [mm];
    l1 = 25 mm;
    l2 – distanţa de pătrundere, [mm];
    l2 = 5 mm
    l3 – distanţa de depăşire, [mm];
    l3 = 0 mm
        25  5
    tb          4  t b  1,01 min;
       1,06·112
       b) ta – timp ajutător, [min]
    t a  t a1  t a 2  t a 3
unde:
    ta1 este timpul pentru prinderea şi desprinderea piesei din dispozitiv, [min];
    ta1 = 0,32 min          [tabel 12.50] [1];
    ta2 – timpul pentru comanda maşinii unelte, [min];
    ta2 = 0,24 min          [tabel 12.52] [1];
    ta3 – timp pentru curăţirea aşchiilor, [min];
    ta3 = 0,11 min          [tabel 12.51] [1];
    t a  0,32  0,24  0,11  t a  0,67 min;
       c) tdt – timp de deservire tehnică, [min]
     t dt  2%  t b
     t dt  0,02  1,01  0,02 min;
       d) tdo – timp de deservire organizatorică, [min]
     t do  1% t b
     t do  0,01·1,01  t do  0,01 min
       e) ton – timp de odihnă şi necesităţi fiziologice, [min]
     t on  3%  t b
     t on  0,03  1,01  0,03 min;
       f) Tpi este timpul de pregătire-încheiere, [min]
    Tpi = 13+6 min          [tabel 12.56] [1];

                            19
     N t 6  1,01  0,67  0,02  0,01  0,03       N t 6  1,74 min.
                           40000

    10.6. Operaţia 7 – Găurire II (4 x 22)

       a) tb – timpul de bază, [min]
       l l l
     tb  1 2 3  i
         va
unde:
    l1 este lungimea axială a găurii de prelucrat, [mm];
    l1 = 45 mm;
    l2 – distanţa de pătrundere, [mm];
    l2 = 7 mm
    l3 – distanţa de depăşire, [mm];
    l3 = 3 mm
       45  7  3
    tb         4  t b  2,58 min;
        0,27 ·315
       b) ta – timp ajutător, [min]
U.C.B.        PROIECT LA TEHNOLOGIA CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI                Pag. 58
     t a  t a1  t a 2  t a 3
unde:
     ta1 este timpul pentru prinderea şi desprinderea piesei din dispozitiv, [min];
     ta1 = 0,32 min          [tabel 12.50] [1];
     ta2 – timpul pentru comanda maşinii unelte, [min];
     ta2 = 0,24 min          [tabel 12.52] [1];
     ta3 – timp pentru curăţirea aşchiilor, [min];
     ta3 = 0,11 min          [tabel 12.51] [1];
     t a  0,32  0,24  0,11  t a  0,67 min;
        c) tdt – timp de deservire tehnică, [min]
     t dt  2%  t b
     t dt  0,02  2,58  0,051 min;
        d) tdo – timp de deservire organizatorică, [min]
     t do  1% t b
     t do  0,01·2,58  t do  0,026 min
        e) ton – timp de odihnă şi necesităţi fiziologice, [min]
     t on  3%  t b
     t on  0,03  2,58  0,077 min;
       f) Tpi este timpul de pregătire-încheiere, [min]
     Tpi = 13+6 min         [tabel 12.56] [1];

                             19
     N t 7  2,58  0,67  0,051  0,026  0,077       N t 7  3,4 min.
                             40000   11. Calculul coeficienţilor de încărcare a utilajelor, sincronizarea operaţiilor şi întocmirea
schemei liniei tehnologice pentru producţia de masă
    Coeficientul de încărcare reprezintă un indice ce evidenţiază modul în care au fost rezolvate toate
problemele tehnice referitoare la divizarea procesului tehnologic în operaţii, structura acestora, numărul şi
complexitatea dispozitivelor, sculelor şi maşinilor unelte utilizate, sisteme de transport utilizate,
parametrii regimurilor de lucru stabiliţi etc.
    Coeficientul de încărcare se calculează cu relaţia:
        N
     op  T ,
        Rl
unde:
    NT este norma tehnică de timp, [mm];
    Rl – ritmul liniei tehnologice, [min];
        Rl = 2,9 min/buc;

     Se reamintesc sintetic normele de timp pentru producţia de masă, calculate anterior:
NT 2  - norma tehnică de timp pe bucată la strunjire I [min];
NT3  - norma tehnică de timp pe bucată la strunjire II [min];
N T 4 - norma tehnică de timp pe bucată la strunjire III [min];
N T 5 - norma tehnică de timp pe bucată la găurire I [min];
N T 6 - norma tehnică de timp pe bucată la lamare [min];
N T 7 - norma tehnică de timp pe bucată la găurire II [min];
U.C.B.      PROIECT LA TEHNOLOGIA CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI                Pag. 59

     N T 2 = 1,57 min
     N T 3 = 4,17 min
     N T 4 = 3,58 min
     N T 5 = 3,4 min
     N T 6 = 1,74 min
     N T 7 = 3,4 min

    În continuare se calculează coeficientul de încărcare a utilajului pentru fiecare operaţie.
    Dacă este necesar se va căuta ca la fiecare operaţie norma de timp să fie sau să se apropie de un
multiplu al RL, lucru care se poate realiza prin:
   reducerea timpului de bază, folosind scule combinatesau prin reducerea adaosurilor de prelucrare
   reducerea timpului auxiliar, folosind maşini-unelte automate şi dispozitive de prindere automate
   combinarea oparaţiilor sau mutarea fazelor de la o operaţie la alta, dacă este posibil
    De asemenea, acum va rezulta şi numărul de maşini-unelte necesar.

         NT 2
     op 2     ;
         Rl
         1,57
     op 2        op 2  0,54  1 maşină-unealtă
         1·2,9
         N
     op 3  T 3 ;
         Rl
         4,17
     op 3        op 3  0,72  2 maşini-unelte
         2·2,9
         N
     op 4  T 4 ;
         Rl
         3,58
     op 4        op 4  0,62  2 maşini-unelte
         2·2,9
         N
     op 5  T 5 ;
         Rl
         3,4
     op 5        op 5  0,58  2 maşini-unelte
         2·2,9
         N
     op 6  T 6 ;
         Rl
        1,74
    iop 6       op 6  0,60  1 maşină-unealtă
        1·2,9
         N
     op 7  T 7 ;
         Rl
         3,4
     op 7        op 7  0,58  2 maşini-unelte
         2·2,9

    Schema liniei tehnologice este următoarea:
U.C.B.  PROIECT LA TEHNOLOGIA CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI       Pag. 60
                          

          

                                                 
                

                       

								
To top