New Rich Text Document by abdoahmed100

VIEWS: 1 PAGES: 2

									                                      ‫مشــــــكــــــور‬
                                   ‫مشـــــــــكـــــــــور‬
                                ‫مشــــــــــــكــــــــــ ــور‬
                              ‫مشــــــــــــــكــــــــ ــــــور‬
                           ‫مشـــــــــــــــــكـــــ ـــــــــــور‬
                         ‫مشــــــــــــــــــــكــ ـــــــــــــــــور‬
                                            ‫مشكور‬
                                            ‫مشكور‬
                                            ‫مشكور‬
                                            ‫مشكور‬
                                            ‫مشكور‬
                                            ‫مشكور‬
                                            ‫مشكور‬
                                            ‫مشكور‬
                                     ‫مشكور مشكور‬
                                ‫مشكور مشكور مشكور‬
                          ‫مشكور مشكور مشكور مشكور‬
                       ‫مشكور مشكورمشكور مشكور مشكور‬
                    ‫مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور‬
                       ‫مشكور مشكور مشكورمشكور مشكور‬
                          ‫مشكور مشكور مشكور مشكور‬
                                ‫مشكور مشكور مشكور‬
                                     ‫مشكور مشكور‬
                                            ‫مشكور‬
                         ‫مشــكورمشــكور مشــكورمشــكور‬
                ‫مشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكور‬
           ‫مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور‬
        ‫مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكور‬
     ‫مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكور‬
   ‫مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكور‬
‫مشكو رمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكور‬
‫مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكور‬
‫مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكور‬
‫مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكور‬
   ‫مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور‬
     ‫مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكور‬
        ‫مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكور‬
           ‫مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور‬
             ‫مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكور‬
                ‫مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكور‬
                  ‫مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكور‬
                     ‫مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكور‬
                        ‫مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور‬
                            ‫مشكورمشكورمشكورمشكور‬
                                 ‫مشكورمشكورمشكور‬
                                      ‫مشكورمشكور‬
                     ‫مشكور مشــكورمشــكور مشــكورمشــكور‬
                ‫مشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكور‬
           ‫مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور‬
        ‫مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكور‬
     ‫مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكور‬
   ‫مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكور‬
‫مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكور‬
‫مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكور‬
‫مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكور‬
‫مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكور‬
   ‫مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور‬
     ‫مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكور‬
        ‫مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكور‬
            ‫مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور‬
                 ‫مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكور‬
                       ‫مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكور‬
                            ‫مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكور‬
                                 ‫مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكور‬
                                       ‫مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور‬
                                             ‫مشكورمشكورمشكورمشكور‬
                                                 ‫مشكورمشكورمشكور‬
                                                      ‫مشكورمشكور‬
                                                         ‫مشكور‬
                                                ‫اليونانية :افخريستو بولي‬
                                                   ‫بالصينية: راخ مت‬
                                                   ‫باالسبانية: جراتسي‬
                                                  ‫بااليطالية: جراثياس‬
                                                  ‫بالحبشية: اميسكانالو‬
                                                   ‫باالنجليزية: ثانكس‬
                                                     ‫بالفرنسية:مغسي‬
                                              ‫باأللمانية : ‪ Danke‬دنكــه‬
                                              ‫بالتركية : تشك تشكر ادارم‬
                                                     ‫بالهندية: شكريا:‬
                                                 ‫باللغه االم شكرا جزيال‬
                                       ‫مشكوووووووووووووووووووووور‬
                                ‫©§¤°يسلموو°¤§©¤ــ¤©§¤°حلوو°¤§©‬
                          ‫©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــ¤©§¤°حلوو°¤§©‬
                    ‫©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــ¤©§¤°حلوووو°¤§ ©‬
              ‫©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــ¤© §¤°حلوووو°¤§©‬
         ‫©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ¤©§¤°حلوووو°¤§©‬
      ‫©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ¤©§¤°حلوووو°¤§©‬
   ‫©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ¤©§¤°حلوووو°¤§©‬
 ‫©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ¤©§¤°حلو ووو°¤§©‬
 ‫©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــ رائع جدا جدا جدا جدا ــــــــــــــــــــــ¤©§¤°حلو ووو°¤§©‬
   ‫©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــ يعطيك العافية والمزيد من االبداع ــــــــ¤©§¤°حلو ووو°¤§©‬
 ‫©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ¤©§¤°ح لو ووو°¤§©‬
‫©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ¤©§¤°ح لو ووو°¤§©‬
 ‫©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ¤©§¤°حلو ووو°¤§©‬
 ‫©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ¤©§¤°حلو ووو°¤§©‬
   ‫©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ¤©§¤°حلوووو°¤§©‬
      ‫©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ¤©§¤°حلوووو°¤§©‬
         ‫©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ¤©§¤°حلوووو°¤§©‬
              ‫©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــ¤© §¤°حلوووو°¤§©‬
                    ‫©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــ¤©§¤°حلوووو°¤§ ©‬
                          ‫©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــ¤©§¤°حلوو°¤§©‬
                                ‫©§¤°يسلموو°¤§©¤ــ¤©§¤°حلوو°¤§©‬
                                       ‫مشكوووووووووووووووووووووور‬
                                             ‫مشكوووووووووووووووور‬

								
To top