Docstoc

Lo�i mối

Document Sample
Lo�i mối Powered By Docstoc
					Formosa Mối
Đức gián

Formosa mối thuộc địa có thể lên đến 300 feet dài và có thể có hàng chục ngàn mối trong một thuộc địa
duy nhất. Formosa thuộc địa mối được chia thành ba nhóm: người lao động, chiến sĩ và reproductives.
Họ là những loại lớn nhất và phá hoại của mối mọt.

Size: 1/2 "

Hình dạng: Long, hẹp, hình bầu dục

Color: màu vàng nâu

Chân: 6

Wings:

Antenna: Có

bấm vào để tải về tờ thông tin

Tên thông thường: Formosa Mối

Anh: Animalia

Phylum: Arthropoda

Lớp: Insecta

Theo: Isoptera

Gia đình: Rhinotermitidae

Loài: Khác nhau

DIET

Formosa loài mối ăn gỗ và vải làm từ thực vật. Khi họ ăn cây chết khô, những mối giúp môi trường và
làm cho không gian đời sống thực vật mới.

HABITAT

Formosans sống ở thuộc địa khổng lồ dưới lòng đất, và xây dựng tổ bùn bên trong các bức tường của
một tòa nhà. Họ cũng có thể sống trên những chiếc thuyền và công trình xây dựng.

TÁC ĐỘNG

Formosa mối ăn rất nhiều gỗ và có thể gây hại cho ngôi nhà của bạn.

PHÒNG NGỪA

Để tránh mối Formosa, chắc chắn rằng nước chảy ra khỏi căn nhà của bạn và giữ ẩm gỗ đi từ nhà của
bạn.

Subterranean Mối
Đức gián
Tổ mối ngầm có thể có đến 2 triệu thành viên! Thuộc địa của họ được chia thành ba nhóm: người lao
động, chiến sĩ và reproductives.

Size: 1/8 "tới 1"

Hình dạng: Long, hẹp, hình bầu dục

Color: Kem màu nâu

Chân: 6

Wings:

Antenna: Có

bấm vào để tải về tờ thông tin

Tên thông thường: Subterranean Termite

Anh: Animalia

Phylum: Arthropoda


Lớp: Insecta

Theo: Isoptera

Gia đình: Rhinotermitidae

Loài: Khác nhau

DIET

Mối ăn gỗ, hình nền, nhựa và vải làm từ thực vật.

HABITAT

Con mối cần tiếp xúc với đất để tồn tại. Họ sống ở các thuộc địa dưới lòng đất hoặc trên mặt đất khu vực
ẩm ướt. Họ xây dựng đường hầm để tiếp cận với thực phẩm và mỗi mùa xuân, nhóm của mối sinh sản
bay để bắt đầu các thuộc địa mới.

TÁC ĐỘNG

Con mối là loại phá hoại của mối mọt. Họ có thể ăn rất nhiều gỗ và có thể gây ra rất nhiều thiệt hại tốn
kém đến một ngôi nhà! Họ có thể phá hủy cơ sở xây dựng, gỗ dầm hỗ trợ, ống nước bằng nhựa, dưới
sàn, cách nhiệt ... thậm chí bơi lót hồ bơi và hệ thống lọc! Mối cũng có thể làm tổn thương hoặc phá hủy
cây sống và cây bụi.

PHÒNG NGỪA

Đừng để hồ bơi nước xung quanh nền nhà của bạn. Mối như thế!
Không bao giờ để phế liệu gỗ trong sân cho họ ăn.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:13
posted:5/10/2012
language:Vietnamese
pages:2