Kertas Kerja Minggu Teknik dan Vokasional 2012

Document Sample
Kertas Kerja Minggu Teknik dan Vokasional 2012 Powered By Docstoc
					          BIDANG TEKNIK DAN VOKASIONAL
             SMK ISKANDAR SHAH
             77000 JASIN MELAKA


          MINGGU TEKNIK DAN VOKASIONAL


1.0   Pengenalan

    Bidang Teknik dan Vokasional memainkan peranan yang penting dalam
dunia pendidikan dan pekerjaan. Dekad ini menyaksikan bidang teknik dan
vokasional menjadi semakin popular dan berkembang pesat berikutan
perubahan struktur ekonomi negara dan dunia. Oleh itu sudah sewajarnya para
pelajar didedahkan dengan kemahiran yang wujud menerusi bidang ini.


2.0   Matlamat

    Melalui Minggu Teknik dan Vokasional diharapkan dapat melahirkan para
pelajar yang menyedari akan kepentingan bidang ini dalam akademik dan
kerjaya seterusnya berminat untuk menceburi bidang ini.


3.0   Objektif

   □ Pelajar dapat menggunakan pengetahuan yang diperoleh daripada aktiviti
    sebagai panduan untuk mengatur masa depan mereka.

   □ Pelajar dapat menggabungjalinkan ilmu yang dipelajari di dalam bilik
    darjah dengan aktiviti yang didedahkan di luar bilik darjah.

   □ Menanamkan minat pelajar dalam bidang Teknik dan Vokasional.


4.0   Sasaran

   □ Semua pelajar SMK Iskandar Shah
5.0    Strategi Pelaksanaan

   □  Kuiz Umum - Sasaran: Semua Pelajar SMK Iskandar Shah
   □  Kuiz Khusus - Sasaran: Mengikut pengkhususan Masing-Masing
   □  Ceramah Teknik Menjawab Kemahiran Hidup - Sasaran: Pelajar PMR
   □  Pertandingan folio KH antara tingkatan/kelas - Sasaran Pelajar Ting. 2
   □  Pertandingan memasang paip poli - Sasaran: Pelajar Ting. 1
   □  Pertandingan menghias kek - Sasaran: Semua Pelajar MPV (KP dan TM)


6.0    Tarikh Pelaksanaan

     11 Jun hingga 15 Jun 2012


7.0    Tempat Pelaksanaan

   □  Pesada Iskandar
   □  Bilik Tayang
   □  Bengkel K.Hidup
   □  Bilik Masakan
   □  Kelas-kelas


8.0    Anjuran

   □ Bidang Teknik dan Vokasional SMK Iskandar Shah9.0    Sumber Tenaga

   □  Pengetua SMK Iskandar Shah
   □  GPK 1 SMK Iskandar Shah
   □  GKMP Teknik dan Vokasional
   □  Guru-guru Teknik dan Vokasional
10.0 Sumber Kewangan dan Perbelanjaan

Pihak sekolah (Peruntukan: KH, Panitia Perdagangan, Perakaunan, Ekonomi
Asas, MPV dan ICT)


 Bil   Perbelanjaan                Peruntukan    Jumlah
                                    (RM)
    1. Bannner Minggu Teknik & Vokasional     MPV: TM      100.00
    2. Kuiz P. Akaun               P. Akaun      50.00
      Hadiah: 1. Kuiz Umum      RM 60   Kemahiran     200.00
          2.Kuiz Khusus     RM 20   Hidup
    3.
          3. Paip poli - Ting. 1 RM 60
          4. Folio - Ting. 2   RM 60
      Hadiah: 1. Pert. Menghias kek RM 50    MPV: KP     100.00
    4.
          2. Kuiz MPV      RM 50
    5. Kuiz ICT                  ICT        50.00
    6. Kuiz Eko. Asas               Ekonomi Asas   50.00
    7. Kuiz Perdagangan              Perdagangan    50.00
      JUMLAH                           600.00


11.0 Tentatif Program

TARIKH / HARI     MASA       AKTIVITI          PERSONALIA
11/06 (Isnin)     7.45pagi     Pelancaran Minggu     1. Pengetua SMKIS
                    Teknik dan Vokasional   2. GKMP Tek & Vok
12/06 (Selasa)    Perhimpunan Pagi Kuiz Umum         Guru-guru Teknik
                                 dan Vokasional

13/06 (Rabu)     Waktu kelas     Pertandingan      Guru-guru
                     Memasang Paip Poli   Kemahiran Hidup
                     Ting. 1
14/06 (Khamis)    Waktu kelas     Pertandingan Kuiz    Guru Subjek
                     Khusus
14/06 (Khamis)    Waktu Kelas     Pertandingan      Guru MPV
                     Menghias
                     kek
15/06 (Jumaat)    Waktu Kelas     Pertandingan Folio   Guru-guru KH
                     KH
12.0 Ahli Jawatankuasa

Penasihat        :  Tn Hj. Zolkaply B. Yunus (Pengetua)
Pengerusi        :  Pn. Hamidah Bt. Jasmani (GPK 1)
Penyelaras        :  En. Zainuddin B. Abdul Majid (GKMP)
Setiausaha        :  Mohd Fazil B. Mohd Damin

AJK Pertandingan     :  Tn Hj Seman B. Tana - Folio KH
             :  Pn Hjh Rosni Bt. Hashim - Menghias Kek
             :  Cik Azwa Bt. Aminudin - Kuiz
             :  En. Mohd Fazil B. Mohd Damin - Paip Poli

Banner /Brosur      :  Pn Noor Hazreena Bt. Sohri
               Pn Hjh Noor Anita Bt. Rahman

AJK Hadiah/Cenderahati  :  Pn. Norlaila Bt. Nordin
             :  Pn. Siti Norfaiza Bt. Md Aris

             :  Tn Hj.Seman B. Md Tana
Perasmian/Persembahan    Tn Hj Ramli B. Samat
               En. Ghazali B. Husain

Perakam dan       :  En. Asrull B. Seman
Dokumentasi

Pengacara Majlis     :  Tn.Hj Ramli B. Samat

Teks Ucapan       : Cik Azwa Bt. Aminudin
Disediakan oleh:               Disahkan oleh:
EN. MOHD FAZIL MOHD DAMIN           TN HJ ZOLKAPLY BIN YUNUS
Setiusaha Minggu Tek & Vok          Pengetua Cemerlang
                       SMK Iskandar Shah

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:495
posted:5/8/2012
language:Malay
pages:4