Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

islami-forex by shitingting

VIEWS: 9 PAGES: 2

									               İSLAMİ FOREX HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER
Yatırım enstrümanlarını seçerken titizlikle davranan ve faiz başta olmak üzere çeşitli
konularda hassasiyeti bulunan muhafazakar yatırımcılar için, İslami kriterlere uygun
Şirketlerden oluşan Katılım Endeksi oluşturuldu. Bunun üzerine Uluslararası piyasalarda
işlem gören 100’ün üzerinde ki İslami Endeks’e bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Yatırım yapmak istediği halde inançlarıyla uyuşan bir yatırım aracı bulamadığı için finansal
piyasalardan uzak duran çok sayıdaki Müslüman için oluşturulan ve kısa süre önce yayına
giren Katılım Endeksi tamamen Katılım Bankacılığı kriterlerine göre düzenlendi.

Türk Telekom, Petkim, Aygaz, BİM Mağazaları,Trakya Cam, Adana Çimento, Pınar Et,
Akçansa, Çimsa, Bank Asya, Enka İnşaat, Pınar Süt, Gübre Fabrikaları, Bagfaş, Netaş
Telekom, Mardin Çimento, Doğuş Otomotiv, Koza Altın, Ford Otosan, Nuh Çimento, Emlak
Konut GMYO, Sinpay GMYO, Albaraka Türk, Mondi Tire Kurtsan, Deva Holding, Vestel
Beyaz Eşya ve Un gibi şirketlerden oluşan Katılım Endeksi , İslami Yatırım Araçlarından
sadece bir tanesidir. Bir nevi öncü olan Katılım Endeksi’nin devamı niteliğinde olan ve
sadece Müslüman Ülkelerdeki Şirketlerin, İslam Ülkeleri Borsalarında işlem gören
hisselerden oluşan bir endeks meydana getirme çalışmaları sürüyor.

Sayıca oldukça az olan ve piyasada olanların ise Batılı ülkeler tarafından düzenlenip
yönetildiği İslami Endeksler , Müslüman yatırımcılar tarafından tam anlamıyla güvenilir
olarak görülmüyorlar. Dolayısıyla uluslararası piyasalarda 100 ‘ün üzerinde İslami Kriterlere
yani Katılım Bankacılığı Kriterlerine uygun 100’den fazla endeks ve fon olması bir anlam
ifade etmiyor. Müslüman yatırımcıların hemen hemen hepsi kendi inançlarını paylaşan bir
ülkenin veya kurumun denetiminde olan yatırım enstrümanlarına güvenle yatırım
yapabileceklerini belirtiyorlar. Son dönemde bu konuyla ilgili çalışmalarına ağırlık veren
İMKB, konunun hassasiyetine uygun olarak büyük bir titizlikle çalıştıklarını
belirterek, Vatikan’ın da faizsiz yatırım imkanı sunan İslami yatırım enstrümanlarını
desteklediklerini hatta onların da bu tür enstrümanları tercih ettiğini belirtti.

Uluslararası uygulamaların dikkate alınması sebebiyle Katılım Endeksi ve bu grupta yer
alacak diğer İslami Yatırım Enstrümanlarına yabancı yatırımcılarda yatırım yapabilecekler.

Yıllardır finansal piyasalardan uzak durmak zorunda kalan ve tüm bu yatırım
enstrümanlarının avantajlarından mahrum kalan Müslüman yatırımcılar, sayısı gün geçtikçe
artan, İslami Kurallara Uygun Yatırım Enstrümanları ile yatırım yaparak helal kazanç elde
etme imkanına sahip olacaklar. İslami Kriterlere uygun olan enstrümanların Türkiye gibi
Müslüman bir ülke tarafından düzenleniyor olmasının , güven açısından olumlu yönde etki
edeceği ve katılımı arttıracağı tahmin ediliyor.

İslami Endeks Nedir?
Adından da anlaşılacağı üzere faiz konusunda hassasiyeti olan muhafazakar ve müslüman
yatırımcılara yönelik bir endeks türüdür. İslami endeksin en büyük özelliği yatırım yapılacak
şirketlerin belli kriterlere göre seçilmiş olmasıdır. İslami Endeks’te yer alan şirketlerin, anlık
izlenebilen endeksler (İMKB 30 ve İMKB 100), kumar vb. şans oyunları, eğlence, basın,
yayın, reklam, tütün mamulleri, turizm, faize dayalı finans, aracılık, alkollü içecek, domuz eti,
döviz, gümüş ve vadeli altın ticareti yapmayan şirketler olmaları gerekmektedir.
İslami Endeks’ de yer alabilmesi için sahip olması gereken bir diğer özellik ise, faizli
kredilerinin tamamının, piyasa değerinin %30 unu, getirisi faiz olan nakit ve menkul
kıymetlerin, piyasa değerinin %30 unu, ve son olarak ta ana faaliyet alanını oluşturan
alanlardan elde edilen gelirin %5 ini geçmemesi gerekmektedir. ’Gelir’ derken şirketin; satış,
faiz, faaliyet dışı gelirleri ve diğer faaliyet gelirleri, yani tüm gelirleri kastedilmiştir. Özetle
İslami Endeks’de nam-ı diğer Katılım Endeksi’nde yer alacak şirketlerin Katılım Bankacılığı
şartlarına uygun olması gerekmektedir. Ayrıca Katılım Endeksi Kuralları uluslararası
kriterleri göz önünde bulundurarak tüm bu kurallar çerçevesinde yabancı yatırımcılara da
uygun hale getirilmiş, dünya piyasalarında işlem gören yüzlerce İslami Endeks
oluşturulmuştur. Londra Borsalarında işlem gören FTSE, ABD Borsalarında işlem gören Dow
Jones ve S&P 500 gibi endeksler bunlardan bir kaçıdır.

İslami Endeks’in meydana getirilme amacı bireysel düzeyde ele alındığında , Müslüman
Yatırımcıların inançlarına ters düşmeyen “faizsiz kazanç” elde edebilmeleri, huzurlu bir
şekilde finansal yatırım araçlarından faydalanarak yatırım yapabilmelerini sağlamaktır. Dünya
piyasalarında yüzlerce Katılım Bankacılığı kriterlerine uygun olarak oluşturulmuş endekslerin
işlem gördüğünü belirtmiştik , fakat bu endeksleri meydana getiren şirketlerin tamamının
Batılı şirketler olması ve bu endeksleri denetleyecek, helal kazanç sağlandığından emin
olacak ve Müslüman yatırımcılara endekse girmeleri için fetva verecek Müslüman Şirketlerin
bulunmaması gibi sebeplerle Müslüman Yatırımcılar yatırımdan uzak durmaktadırlar. İşte bu
noktada Türkiye tamamen müslüman şirketlerden oluşan ve sürekli denetime tabi tutulan ,
son derece güvenilir bir endeks meydana getirerek Müslüman yatırımcı ve şirketlerin de
dünya borsalarında yer almaları için önemli bir adım atmıştır.

İslami Endeksi meydana getiren ve en önemlisi “İslami Kurallara” uygun olan şirketler
şunlardır; Türk Telekom, Petkim, Aygaz, BİM Mağazaları,Trakya Cam, Adana Çimento,
Pınar Et, Akçansa, Çimsa, Bank Asya, Enka İnşaat, Pınar Süt, Gübre Fabrikaları, Bagfaş,
Netaş Telekom, Mardin Çimento, Doğuş Otomotiv, Koza Altın, Ford Otosan, Nuh Çimento,
Emlak Konut GMYO, Sinpay GMYO, Albaraka Türk, Mondi Tire Kurtsan, Deva Holding,
Vestel Beyaz Eşya ve Un şirketleridir.

								
To top