GECELER by suzan55

VIEWS: 38 PAGES: 1

									  GEL UYAN GECELERDE


Ey dîde nedir uyku gel uyan gecelerde
Kevkeblerin et seyrini seyrân gecelerde
Bak, hey’et-i âlemde bu hikmetleri seyret
Bul Sâniini ol O’na hayrân gecelerde
Çün gündüz olursun nice agyâr ile gâfil
Ko gafleti, dildârdan utan gecelerde
Gafletle uyumak ne revâ abd-i hakîre
Sefkatle nidâ eyleye Rahmân gecelerde
Cümle geceyi uyuma Kayyûm’u seversen
Tâhî olasın Hayy ile ey cân gecelerde
Âsıklar uyumaz gece hem sen uyuma kim
Gönlün gözüne görüne cânân gecelerde
Dil beyt-i Hudâdır onu pâk eyle sivâdan
Kasrına nüzûl eyler o Sultân gecelerde
Az ye az uyu hayrete var fânî ol ondan
Bul cân-ı bekâ ol O’na mihmân gecelerde
Allah için ol halka mukârin gece gündüz
Ey Hakkı, nihân-ı ask oduna yan gecelerde

          Erzurumlu ibrahim Hakkı

								
To top