AKTIVITETER OG TILBUD FOR RUSAVHENGIGE IH ALDEN by P53a7C

VIEWS: 10 PAGES: 10

									               RIO – Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
                Kontakt: Jim Melby. E-post: jim@riorg.no


          OVERSIKT OVER
 AKTIVITETER OG TILBUD FOR RUSAVHENGIGE I HALDEN
MANDAG

Røde Kors
   Omsorg for hverandre
   Røde Kors huset i Busterud gata
   Åpent Mandag 11:00 til 15:00
   Servers kaffe, te, vaffler og smørbrød. Deler ut noe klær
   Åpent for alle. Sosialt samvær
   Drives av syforening bestående av 5 stk.


Trening
     Mandag og fredag mellom 12:00 og15:00 i Høla.
     KontakteJeanette Grinaker ved sosial kontoret tlf 41 46 88 17
       Jeanette kan hjelpe til med transport ved behov


Anonyme Alkoholikere
   Sted Tabernaklet
   Mandag 19:00 til 20:30
   Ingen krav om rusfrihet.


Helsestasjon for ungdom
     Adresse Jacob Blochsgate 4 (Sentrum helsestasjon)
     Åpent Mandag og Torsdag 15:00 til 17:00. Stengt i alle skolens ferier
     Lavterskel tilbud, det er bare å møte opp uten å bestille time
     Tilbud til ungdom fra 13-20 år. Tilbudet er gratis
     Alle har taushetsplikt
     Svar på spørsmål om:
      Seksualitet, prevensjon, graviditet/abort
      Kjønnssykdommer
      Spiseproblemer
      Trøbbel hjmme, med venner og/eller på skolen
      Depresjoner, angst eller andre psykiske plager
      Sorg, kriser, ensomhet
      Rusbruk
      Vold, overgrep, mobbing
      Eller ønsker bare en voksen å snakke fortrolig med


Hobby gruppe
   Mandager på kveldstid i Hagegt
   Kun for jenter.
   Ta kontakt med Nina Granum ved Halden sosial kontor eller ambulerende team.
   Tlf 93 24 31 78 eller 93 24 31 71
   Krav til rusfrihet
               RIO – Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
               Kontakt: Jim Melby. E-post: jim@riorg.no

MANDAG

Advokater på servicesenteret.
   Mandager fra kl 14:30 til 15:30 i vinterhalvåret
   Mandager fra kl 14:00 til 15:00 fra 15. Mars til 15. September
   Gratis rådgivning fra advokater
   Må bestille tid i skranken på servicesenteret
               RIO – Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
               Kontakt: Jim Melby. E-post: jim@riorg.no
TIRSDAG

Det Grønne Huset
   Holder til i Urtegata 1
   Åpent Tirsdag til Fredag fra kl 10:00 til kl 13:00
   Lavterskel tilbud. Alle er velkommene
   Gratis kaffe, drikke og mat. Brus koster noe penger


Portenerboligen helsestasjon
    Åpent hver tirsdag og torsdag mellom 08:30 og 15:30, tlf: 69 17 46 44
    Ingen timebestilling
    Gratis helsetjenester
    18 års aldersgrense
    De som jobber der har taushetsplikt
    Helsestasjonen tilbyr
      Sprøytebytte
      Blodprøver
      Vaksinasjon met Hepatitt A og B
      Sårbehandling
      Samtaler
      Kontakt med øvrig hjelpeapparat
    Portenerboligen har ikke medisiner eller resepter


Trenings gruppe
    Tirsdager kl 14:00 i gymsalen på Rødsberg ungdomsskole
    Ta kontakt med Morten Andersen på tlf: 93 48 11 10, Stine Ramdahl tlf:93 24 31 67 eller
    Jeanette Grinaker tlf: 41 46 88 17 før oppmøte
               RIO – Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
               Kontakt: Jim Melby. E-post: jim@riorg.no


ONSDAG

Det Grønne Huset
   Holder til i Urtegata 1
   Åpent Tirsdag til Fredag fra kl 10:00 til kl 13:00
   Lavterskel tilbud. Alle er velkommene
   Gratis kaffe, drikke og mat. Brus koster noe penger


Anonyme Alkoholikere
   Sted Tabernaklet
   Onsdag 19:30 til 20:30
   Åpent møte første onsdag i måneden
   Ingen krav om rusfrihet


Anonyme Narkomane
   Dette er et lavterksel tilbud. Ingen krav om rusfrihet.
   Møter på kontaktsenteret i Storgata 4 onsdager fra 19:00 til 20:00
   NA er en forening av menn og kvinner som hjelper hverandre til å holde seg rusfrie
   Kontaktpersoner
     Kristin tlf: 93 84 50 96
     Jim tlf: 96 20 98 63
     E-post: haldenna@hotmail.com
   Det er åpent møte første onsdag i måneden, da kan også ikke rusavhengige være med.
               RIO – Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
                Kontakt: Jim Melby. E-post: jim@riorg.no


TORSDAG

Det Grønne Huset
   Holder til i Urtegata 1
   Åpent Tirsdag til Fredag fra kl 10:00 til kl 13:00
   Lavterskel tilbud. Alle er velkommene
   Gratis kaffe, drikke og mat. Brus koster noe penger


   Portenerboligen helsestasjon
    Åpent hver tirsdag og torsdag mellom 08:30 og 15:30, tlf: 69 17 46 44
    Ingen timebestilling
    Gratis helsetjenester
    18 års aldersgrense
    De som jobber der har taushetsplikt
    Helsestasjonen tilbyr
      Sprøytebytte
      Blodprøver
      Vaksinasjon met Hepatitt A og B
      Sårbehandling
      Samtaler
      Kontakt med øvrig hjelpeapparat
    Portenerboligen har ikke medisiner eller resepter


Helsestasjon for ungdom
     Adresse Jacob Blochsgate 4 (Sentrum helsestasjon)
     Åpent Mandag og Torsdag 15:00 til 17:00. Stengt i alle skolens ferier
     Lavterskel tilbud, det er bare å møte opp uten å bestille time
     Tilbud til ungdom fra 13-20 år. Tilbudet er gratis
     Alle har taushetsplikt
     Svar på spørsmål om:
      Seksualitet, prevensjon, graviditet/abort
      Kjønnssykdommer
      Spiseproblemer
      Trøbbel hjmme, med venner og/eller på skolen
      Depresjoner, angst eller andre psykiske plager
      Sorg, kriser, ensomhet
      Rusbruk
      Vold, overgrep, mobbing
      Eller ønsker bare en voksen å snakke fortrolig med
                RIO – Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
                Kontakt: Jim Melby. E-post: jim@riorg.no


FREDAG

Det Grønne Huset
   Holder til i Urtegata 1
   Åpent Tirsdag til Fredag fra kl 10:00 til kl 13:00
   Lavterskel tilbud. Alle er velkommene
   Gratis kaffe, drikke og mat. Brus koster noe penger


Frelsesarmeen
    Dette er et lavterskel tilbud. Det er bare å møte opp, ingen krav stilles
    Frokostservering kl 08.30
    Mat utdeling hver fredag mellom 09:00 og 12:00, Frelsesarmeens lokaler i Osars gt 8.
    Man kan også få med en pose mat hjem ved behov. Dette kommer ann på hvor mye mat
    frelsesarmeen har fått og hvor mye mat som blir utdelt. Det er også tid for en prat her.
    En fredag i måneden er det frivillig sang andakt i lokalet.
    Tlf 69 18 40 66.
        Frelsesarmeen i Tistedalen har telefon nummer 69 19 21 99
    Normalt stengt i juli pga ferie


Trening
     Mandag og fredag mellom 12:00 og15:00 i Høla.
     Kontakte Jeanette Grinaker ved sosial kontoret tlf 41 46 88 17
      Jeanette kan hjelpe til med transport ved behov
               RIO – Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
                Kontakt: Jim Melby. E-post: jim@riorg.no


Andre tilbud i kommunen

Støttekontakt
    Det finnes en støttekontakt ordning ved sosial kontoret
    Søknad leveres sosialkontoret


   Skole- og miljøsenteret
    Tilbud til ungdomskoleelever i 9-10 klasse
    Dersom en elev ikke klarer å følge opplegget på sin ungdsomskole kan skolen søke om at
    eleven fullfører skolen på skole og miljø senteret
    Består av 5-6 elever og 4 voksne
      Svært tett oppfølging og god kontakt med foreldrene(krever mye av foreldrene)
    Senteret har veldig strenge rammer, og jobber bl.a. etter ART-modellen
    Målsetting er at eleven får fullføre grunnskolen
    Har også fritidstilbud på kveldstid


Mental Helse
    Mental Helse Halden
    Postboks 172
    1751 Halden
    anneandersen1964@gmail.com
    Tlf 90 72 62 92


   Forsterket Helsestasjon
    Leder Hanne Strekerud
     Kontakt Reidun Ystrøm på sosial kontoret


Oppfølgings teamet
    Tilhører sosialkontoret.
    Langtidsoppfølging av mennesker med rus- og psykiatri problemer, med behov for
    bistand/veiledning.
    Timebestilling leveres sosialkontoret   Ny Vei For Ungdom
    Samarbeid med AOF
    Søknad om plass leveres sosial kontoret
    Er primært for ungdom mellom 18- 25 år som har behov for hjelp til å finne ut hva man
    vil med livet
    Driver med motivering, kompetanse kartlegging, videre utdanning og arbeids praksis
    Individuell oppfølging
    Ungdom henvises til programmet av Nav- arbeid, Jobblink eller sosial kontoret
    Det er mulig å avtale en tid for å se på huset før man begynner der
               RIO – Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
               Kontakt: Jim Melby. E-post: jim@riorg.no

NAV - Arbeid
    Hjelp til sysselsetting/arbeids trening
    Søknad om dagpenger/attføring mm
    Jobblink
      Sosialhjelpssøkere mellom 18 og 25 år henvises direkte til jobblink
      Unge skal ikke til samtaler osv på sosialkontoret
      Jobblink består av en 100% ansatt fra sosialtjenesten og en 100% ansatt fra Nav
      arbeid
      Målet er å få ungdom raskt ut i sysselsetting
      Tilbud til sosialhjelpsmottakeren som praksisplass, kurs, møteplass mm
      Ungdommene skal få noen å snakke med


Sosial medisinsk poliklinikk
    Åpent Mandag til Torsdag 08:00 til 15:30, og Fredag 08:00 til 15:00
    Adresse Storgata 5, telefon 69 21 18 50
    Må ha henvisning fra lege eller sosial kontor for time
      Inntaksmøte onsdager
      Første time i løpet av 3 uker
      Vurdering i løpet av 30 virkedager (6 uker)
    Kan sende folk videre til annen behandling på f.eks institusjon


Barnevernet
    Holder til i Svenskegata 5
    Åpent mellom 09:00 og 14:00, telefon 69 17 46 00


Psykiatrisk team
     Psykiatrisk team for barn - ungdom, og team for voksene
     Ambulerende team
     Aktivitetssenteret psykiatri
       Åpent 5 dager i uka
       4 Stillinger


Lars Due Pedersen
   Forebyggende SLT koordinator
   Kontor på politistasjonen
   Jobber mot ungdom mellom 12 og 18 år.
   Nettverksbygging, avdekke problemer, samhandling mellom forskjellige kommunale etater
   Vekke foreldrene
              RIO – Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
               Kontakt: Jim Melby. E-post: jim@riorg.no


   Miljøkontakt i videregående skole
    Sosial kurator som jobber i den videregående skolen i Halden
    Utfører en elevtjenese, inklusiv ppt og helsesøstertjenesten
    Forhindre skoleungdom med sosiale problemer i å droppe ut av den videregående skolen.
    Er fleksibel med hjelp etter endt skole-gang ved behov
    Lavterskeltilbud
    Britt Velund kan henvise til sosial medisin
    Medelever, kontakt lærer eller andre bekymrede kan ta kontakt med Britt
    Tlf 69 21 66 50 og 69216822. Mobil 41504871.
    E-post: Britt.Velund@ostfold-f.kommune.no


Advokatfirmaet Ytterbøl & Co as
    Adresse Storgata 5, telefon 69 19 69 50
    Spørr etter Maria Mathisen eller Kjell Ove Langbakk
    Fri rettshjelp
      Trygd
      Erstatning
      Arbeidsrett
      Seperasjon og skilsmisse
      Daglig omsorg og samvær barn
      Barnevern
      Husleie, oppsigelse mv.
      Strafferett
    Time på dagen


Daghøyskolen
   Lavterskel tilbud i samarbeid mellom sosialkontoret og AOF
   Dataopplæring hver dag mellom kl 09.00- 15.00
   Søkes inn via sosialkontoret.
               RIO – Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
                Kontakt: Jim Melby. E-post: jim@riorg.no


Andre frivillige organisasjoner i kommunen
Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri

    Leder i Østfold: Tormod Ropeid
    E-post: lppof@c2i.net
    Adresse: Postboks 91, 1713 Grålum
    Tlf.: 69 16 51 00
    Har lokallag i Halden, tlf: 92 01 80 48

Frivillighetssentralen
   Ligger i Violgata 14
   Frivillighetssentralens telefonnummer er: 69 17 64 82
   Har mange aktiviteter bl.a
     Home Start, nettverksbygging
     Leksehjelp
     Sjakk-klubben
     LPP
     Angstringen

								
To top